Archív za 1990 rok

Strana 130

Zařízení pro vyhodnocování velikosti tlaku pro vakuová technologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266892

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frey Augustín, Kolář Karel, Vokurka Jan, Michna Vladimír

MPK: G01L 21/00, G05B 1/02

Značky: tlaku, velikostí, zařízení, vakuová, vyhodnocování, technologická

Text:

...přiveden výstup z vakuometru 10. Výstup a zdroje 8 referenčního napětí-je připojen k pomocnému vstupu i číslicově analogového převodníku 3. Výstup b zdroje 8 reľerenčního napětí je připojen na vstup k obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny. Na vstup c obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny je připojen výstup z vakuometru 10. Výstup l obvodu 9 identilikace poruchy měřené veličiny je připojen a přiveden na řídící vstup j silových...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně, zvláště lovecké

Načítavanie...

Číslo patentu: 266891

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pitner Jaroslav, Kouba Martin

MPK: F41C 17/02

Značky: zvláště, zbraně, palné, mechanismus, lovecké, pojistný

Text:

...západky a otočně uložené pojistky a vytvořeným tak, že západka má držák, ve kterém je otočně uložena poduška z měkkého pružného materiálu pro záběr s tvarovým vybráním pojistky.Podstata vynálezu spočíva V tom. že tvarovévybrání pojistky je upraveno pro dvě krajní polohy dolním vybráním a horním vybráním.Koncčnč poslední části podstaty jc, že poduška je v držáku západky ustavena mezi dvěntapotllrwžkami.UČÍIIUl( vynálezu spočíva vc...

Celosinusový stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266890

Dátum: 12.01.1990

Autor: Machula Josef

MPK: H03L 1/00

Značky: napětí, celosinusový, střídavého, stabilizátor

Text:

...napětí přes kolektor a emitor spínacího tranzistoru VT 2. jeden výstup operačního zesilovače NA je zapojen na odpor R 8 pro nastavení pracovního bodu VT 1 k bázi spínacího tranzistoru Vll, přičemž mezi bázi a cmitorem je zapojen odpor R 9 pro nastavení pracovního bodu VTl. Druhý výstup operačního zesilovače NA je propojen přes odpor 10 pro nastavení pracovního bodu VT 2 na bázi spínacího tranzistoru VT 2. Mezi bázi a emitorem spínacího...

Zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266889

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořák Jiří, Kunst Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/76

Značky: ústrojí, zařízení, žacího, pohon, rotačního

Text:

...obsluhu během sezóny. Rešení umožňuje eliminaci vlivu výrobních tolerancí v rozsahu celého náhonového systému. Podle druhého bodu pak je umožněna určitá fixace polohy nałĺllilťĺllu rttíílclm pomocí zápatlko rohatkovćho mechanismu s konstantním tahem pružiny.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí čelnč nescného na energetickém prostředku, kde obr. 1 znázorňuje půdorys a...

Zařízení k indikaci statického nevývažku obrobků rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266888

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volf Bohumil, Sklenář Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: statického, rotačního, obrobků, zařízení, tvaru, nevývažku, indikaci

Text:

...vůlí do podélných výřezů le nástavce 1 d nosného pouzdra 1. Je však třeba uvést i to, že funkční délka M těchto kulových čepů 29 je shodná se vzdálenosti N roviny os čepů 22 d Cardanova kloubu 22 od mezikružné čelní plochy nástavec 1 d nosného pouzdra 1popisovanćho zařízení. To má příznivý účinek na funkční spolchlívost a idcntiíikační schopnost tohoto zařízení, o jehož činnosti bude pojctlííántr v tiâllŠĺlíl. Uvedené výřczy le. množňtlii...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266887

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: póly, vyniklými, vinutí, vymezovací, synchronního, stroje, podložka, budicího

Text:

...tolerance navinutého vodiče v celé budící cívce přesně vymezit. V čelní části cívky musí být podložky navíc podepřeny opěrkou přišroubovanou k magnetovému pólu. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budícího vinutí synchronního stroje s vyniklýmí póly a kruhovým magnetovým kolem, kde magnetovékolo pod čela vinutí nezasahuje. Podstata vyná...

Zpěňovací vyplachovací prostředek pro geologické vrty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266886

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Vučka Petr

MPK: C09K 7/00

Značky: prostředek, zpěnovací, geologické, vyplachovací

Text:

...v alkylu oxethylovaného 3 až 9 moly ethylenoxidu na 1 molR, je totožný s R. nebo kationt alkalického kovu, amoma nebo etanolaminuMe je kationt alkalického kovu, amonia nebo etanolaminu.V některých případech je s výhodou vyvolána pčn plynným čpnvkciíí, Cvcllĺllĺtlllč samolné vrtnć práce mohou probíhat v zilkalickćm prostředí. které je dáno charakterom vrtanć zcmíny, balastních látek v ložisku či samotnou těženou látkou. V takovém případě může...

Zařízení k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266885

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pšenica Jan, Červenka Juraj, Horák Miroslav, Horák Jiří

MPK: B21D 9/07

Značky: zařízení, trubek, ohýbání

Text:

...vnějším konci hlavního lože 6 je upevněna po 3honová jednotka, která je pohybovým šroubem kinematicky spojena s tlačným vozíkem. I( roItovćnttt konci hlavního ložc 6 je se strany v pravćnt úhlu připevněitý rohový konec p 0 niocnőlto lOÝF 7 s jmstívttč tlložcnýní snportcttt K.Stavčci ústrojí sestava z telesa 9, nn ktcrćttl jsou přcstavitelttć ttpravcítć vodicí kladky 5,mczi nintiž je valivč ttložcrta osovč přcsuvná trubka l o vnčjšínt průměru...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266884

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: odporem, převodník, přesný, kmitočet, velkým, vstupním, napětí

Text:

...k prvnímu vstupu komparátoru. přičemž druhý vstup komparátoru je spojen se zdrojem komparačního napětí a výstup komparátoru je propojen se vstupem časovacího obvodu, na jehož hodinový vstup je přiveden signál ze zdroje referenčního kmitočtu. Výstup časovacího obvodu je spojen s výstupní svorkou a současně s řídicím vstupem elektronického spínače. Druhý vývod elektronického spínače je spojen se zdrojem referenčního proudu.Výhody zapojení...

Zkušební cela trubkových keramických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266883

Dátum: 12.01.1990

Autori: Přidal Jaroslav, Rambousek Vladimír, Urban Antonín

MPK: G01N 3/10

Značky: zkušební, trubkových, keramických, membrán

Text:

...v horrííní dílu a druhým těsněním ve spodním dílu, který je opatřen odvodem odseparovaného podílu, přičemž v pláští jsou otvory pro přívod a odvod média. Tlaková nádoba je umístěná v tělese cely a k tělesu cely je při CS 266 883 B 1 2Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že Izc testovat rüzný počet, rüznč dlouhých a tlustých trubic o různém průřezu tlakem z. vínčjškíí. Další výimtln je, že konstrukce uníožňujc VýIHČHOU plášte tčlcsa...

Vestavná doutnavka se dvěma drátovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266882

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mašek Jiří

MPK: H01J 61/64

Značky: vestavná, drátovými, elektródami, doutnavka, dvěma

Text:

...přesného nastavení vzhledem k některému jinému funkčnímu prvku v baňce. Cerpací trubička u sulilových žárovek bývá připojena k baňce zátavem na tupo. Při současné výrobě vestavných doutnavek se všechny práce doposud provádějí ručné, a proto dodržení předepsané oso CS 266 882 B 1 2vé vzdálenosti elektrod se zajištěním jejich rovnoběžnosti a přesným umístěním v baňce je obtížné a časové náročné.Podstata řešení vcslavnć doutnavky podle vynálczu...

Způsob separace ceru od ostatních lanthanoidů a ytria

Načítavanie...

Číslo patentu: 266881

Dátum: 12.01.1990

Autori: Broul Miroslav, Janoš Pavel, Hošťálková Dana, Novák Jaromír, Bejrová Věra

MPK: C01F 17/00

Značky: separace, lanthanoidů, ostatních, způsob, ytria

Text:

...z promýváIll.Tyto spojené filtráty se použijí v následujícím kroku cyklu, kdy se k nim přidá původní koncentrát prvků vzâcných zemin a ytria v takovém přebytku, aby došlo ke konverzi čtyřmocného ceru z filtrátu sloučeninami trojmocných lanthanoidů z původního koncentrátu prvků vzácných zemin a ytria a aby zreagovala veškerá volná kyselina s trojmocnými lanthanoidy. Tuto srážecí reakci poskytující jako produkt roztok trojmocných Ianthanoidů...

Elektromagnetický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 266880

Dátum: 12.01.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F16K 24/00

Značky: elektromagnetický, odvzdušňovací, ventil, zavzdušňovací

Text:

...ventilu, je též velice níz a.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematícky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje osový řez elektromagnetickým odvzdušñovacím a zavzdušňovacím ventiem.Podle vynálezu sestává ventil z tělesa 1, které je tvořeno horní přírubou 111 se stykovou plochou 1111. K horní přírubě jsou pomocí žeber 114 uchyceny patky 113. Dále je těleso 1 tvořeno pláštčm 115 a dolní přírubou 112. Mezi patkami 113 a...

Zařízení k čerpání vody v předávacích stanicích tepla s regulací směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 266879

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rejha Bohumil, Bláha Jaroslav, Berková Zdena

MPK: F24D 3/04

Značky: směšováním, čerpání, regulaci, stanicích, zařízení, předávacích, tepla

Text:

...regulačního ventilu 12 a ze zpětné klapky 13.Cerpadlo 1 je umístěno v přívodním horko CS 266 879 B 1 2vodním potrubí 3 za trojcestným regulačním ventilem 7 a má obtok 8, přípojený ke třetí cestč ventilu 7. Čcrpadlo 2 je vc zkralu 4 mczi přívodním potrubím 3 a zpětným potrubím 5. Mezi připojením obtoku 8 ke zkmtu 4 n směšovacím ücrpaitllcní 2 je zpčlnĺn klílpkil 13.První rotor čerpadla 1 je mechanicky spojcn s prvním rotorem čerpadla 2 a...

Způsob pěchování ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266878

Dátum: 12.01.1990

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 1/04

Značky: pěchování, ingotu, způsob

Text:

...němž se tvarují čela polotovaru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že V obou čelech tohoto polotovaru se současně vytvoří prohlubně, jejichž maximální hloubka ve střední části každého čela je v rozmezí 0,1 až 0,25násobku průměru výchozího polotovaru, načež špalek se pěchuje po obvodu jeho čel do vzdálenosti, která od jeho okraje ie v rozmezí 0,15 až 0,40 násobku průměru špalku.Výhodou způsobu podle vynálezu je. že při první operací...

Způsob zavírání dvoudílných kartonových krabic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266877

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tomášek Jaromír, Novák Alois, Kalda Jindřich

MPK: B65B 7/16

Značky: provádění, zavírání, krabíc, zařízení, kartónových, dvoudílných, tohoto, způsobu, způsob

Text:

...pohled a na obr. 2 je pohled na zařízení ve směru pohybuZařízení sestává z rámu 1, který nese všechny ostatní díly, dále z dopravníku 3 sloužícího k posunu krabic, vozíku 4 nesoucího pevné čelisti 5 a pohyblivé čelisti 6 k uchopcní krabice. vedení 2 vozíku 4, nloćnćlio rameno 9. opčry 8Popsané zařízení pracuje následujícím způsobem otevřená krabicąjejíž spodek je vložen do víka, je přisunuta z neznázorněného dalšího dopravníku na začátek...

Kompozice pro výrobu hydrosilylačně zesiťovaného silikonového gelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266876

Dátum: 12.01.1990

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin, Heidingsfeldová Marta

MPK: C08L 83/07

Značky: hydrosilylačně, zesíťovaného, kompozice, výrobu, silikónového

Text:

...produktu nízká.Výběr katalyzátoru se řídí požadovanou nebo dovolenou vulkanizační teplotou, katalyzátory na bázi rhodia se obvykle používají pro vulkanizační teploty nad 120 °C a vyznačují se dlouhou dobou zpracovatelnosti kompozice přilaboratorní teplotě, naopak kompozice obsahující katalyzátory na bázi platiny se obvykle vyznačují nižšími teplotami vulkanizace a kratší dobou zpracovatelnosti. Katalyzátory se obvykle dâvkují jnko roztoky v...

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Augusta František

MPK: D03D 47/26

Značky: strojů, zařízení, tkacích, ovlivňování, útku, vlnitým, prošlupem, délky

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Samolepící plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266874

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mandík Lumír, Klugar Jindřich, Metzl Lubomír, Ondra Josef, Bourek Vladimír, Huml Jiří, Žahourek Richard

MPK: B32B 7/12, B32B 7/10

Značky: plošný, samolepicí, materiál

Text:

...s výjimkou alkoholů tercíálních, o 1 až 14 atomech uhlíku, jako methanol, n-hexanol, n-dekanol apod. Průměrná délka alkylů ve směsi esterů kyseliny akrylovémusí být 4 až 12 atomů uhlíku, aby byly vytvořeny předpoklady k adhezi lepící vrstvy k různorodým materiálům. Další složky základního akrylového kopolymeru tvoří 0,5 až 15 hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, případně jiných agůethylenicky nenasycených alifatických kyselín...

Způsob čišění methylesteru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperidinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266873

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fišnerová Ludmila, Gajewski Karel, Šimek Stanislav, Brůnová Bohumila, Klaus Eduard

MPK: C07D 295/08

Značky: methylesteru, způsob, kyseliny, čišění

Text:

...jako hlavní Itečistotu 2-piperidinoethylester kyseliny 2-4-(2-/1-piperidinyl/ethoxy)benzoyl benzoové vzorce ll, vyznačujícího se tím, že sepůsobením 4 až 6 obj. dílů methylalkoholu na 1 hmotnostní díl surového produktu přeesteriľikuje přítomný 2-piperidinoethylester vzorce ll na žádaný methylester vzorce l, který se z roztoku izoluje přidáním 0,5 až 0,6 násobného obj. množství vody, 55 už. 65 C lcplć.Báze vzorce l se získá ve výtěžku 90...

Kombinované bezpečnostní zařízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266872

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blažek Jan, Hurník František

MPK: B60R 25/02

Značky: zařízení, automobily, kombinované, bezpečnostní

Text:

...podle vynálczu spočívá ve vytvoření víceúčelového jednoduchého, výrobně i nákladově nenáročného zařízení, které ie využitelné pro ochranu automobilu před zcizením zamezením možnosti pohybu s řadící pákou, dále pro vyproštění osob z bezpečnostních pásů jejich přeřezáním a nakonec pro možnost úniku osob z automobilu se zablokovanými dveřmi. Při umístění tohoto zařízení na stabilním místě v držáku umístěném mezi přednímí sedadly v...

Pojivo pro žárobetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 266871

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ševčík František, Šauman Zdeněk, Nováková Zdeňka, Zavřel Štěpán Ing .

MPK: C04B 28/04

Značky: žárobetony, pojivo

Text:

...měrným povrchem nad 1,5 m 2 . g, 0,5 až 3 hmotnostní procenta sádrovce. 0,1 až l hmotnostní procento ztekucující prísady, například bezvodého uhličitanu sodného, a 0,1 až 1 hmotnostní procento sulľonovaného kondenzátu ĺenolu s formaldehydem. Je zvláště výhodné, aby portlandský slínek obsahoval maximálně 10 hmotnostních procent trikalciumaluminálu. Součet všech složek pojiva činí 100 hmotnostních procent, tedy celkovou hmotnost směsi.Slínek...

Zapojení čelního snímače otáček ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266870

Dátum: 12.01.1990

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/48, B60L 3/10

Značky: snímače, čelního, ozubeného, otáček, zapojení

Text:

...vstupem g a druhým vstupem h je realizován např. tranzistorovým Sehmittovým obvodem s velmi malou hodnotou společného odporu v emitorově větvi a tvaruje výstupní napětí na svoree B výstupního napětí. Stejnosměrný zesilovač 6 s prvním vstupem e a druhým vstupem f tvořený například tranzistorovým zesilovačem je připojen na emitorový sledovač 7, který je napájen obvodem 8 první stabilizaee napětí na jehož vstup je připojena svorka A napájeeího...

Kopolymery cinchona-alkaloidů nebo jejich solí s N-vinyl-2-pyrrolidonem a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266869

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čefelín Pavel, Otoupalová Jaroslava, Janout Václav

MPK: C08F 226/10

Značky: solí, jejich, cinchona-alkaloidů, kopolymery, způsob, přípravy, n-vinyl-2-pyrrolidonem

Text:

...stupně zesítění. Vhodným síťovmllcm je například teramcil 1 zIlciIl)is-4,4-(Nvinyl-Z-pyrrolídonu.Způsobem podle vynálezu lze připravit kopolymery s různým obsahem vázané alkaloidové strukturní jednotky v závislosti na jejím zastoupení ve výchozí reakční směsi.Výhody způsobu přípravy podle vynálezu- samotná povaha kopolymeru na bázi p 0 ly(Nvinyl-Z-pyrrolidonu)- možnost připravit kopolymery s vyšším obsahem alkaloidové složky než v dosud...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: obvodů, dílů, magnetického, spojení, zařízení, rotačních

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...

Stavitelná poděpra pro strojní nýtování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266867

Dátum: 12.01.1990

Autor: Marek Jiří

MPK: B27F 7/02

Značky: nýtovaní, strojní, poděpra, stavitelná

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v možnosti nýtovat různé díly k předmětům, jejichž boční výškové přesahy vůči rovině nýtování jsou velké, což neumožňují dosud užívané nýtovačky, jejichž spodní opěrný hlavičkář je pevně spojen se spodním ramenem nýtovacího stroje. Príklad provedení podpěry podle vyná CS 266 867 B 1 2lezu je znázorněn na priložených výkresech,kde obr. 1 představuje nárys nýtovacího stroje se stavitelnou podpěrou v pracovní...

Způsob výroby sulfonftaleinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266866

Dátum: 12.01.1990

Autori: Prachař Jiří, Bednářová Marie

MPK: C07D 327/04, C07C 147/06

Značky: způsob, výroby, sulfonftaleinů

Text:

...l, R 1kde R R, je vodík nebo hydroxyskupina nebo brom nebo chlor nebo alkyl o počtu 1 až 3 atomů uhlíku a R 2, R., je vodík nebo hydroxyskupina nebo alkyl o počtu 1 až 3 atomů uhlíku se získávají bromací sulfonftaleinů bromem v prostředí kyseliny octové nebo alkoholu a je vyznačený tím, že se bromovodík vznikající při reakci oxiduje peroxidem vodíku o koncentraci 25 až 40 na brom při molárním poměru reagujících látek sulfonftalein ku brom...

Směs roztoků polymerů se zlepšenými koagulačními vlastnostmi a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266865

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karásek Otakar, Hadobáš František, Soukeník Josef, Dudák Zdeněk

MPK: D06N 3/14

Značky: polymerů, vlastnostmi, přípravy, směs, zlepšenými, koagulačními, její, roztoku, způsob

Text:

...polyuretanmočovína nebo polyuretan.Kritéria snášenlivosti polymerů lze objektivně definovat různými parametry, jako je například Flory-Hugginsův interakční parametr, parametr rozpustnosti a jiné. Bylo zjištěno, že s rostoucím rozdílem Flory~Hugginsových parametrů polyuretanmočoviny, resp. polyuretanu a modifikačních polymerů na bázi derivátů celulózy klesá snášenlivost obou polymerů a tím se zároveň zvyšuje účinnost použitého modifikačního...

Kuličková pojistná spojka pro přenos a omezení rozdílných krouticích momentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266864

Dátum: 12.01.1990

Autor: Koníček Josef

MPK: C25C 3/20

Značky: krouticích, rozdílných, momentu, pojistná, kuličková, omezení, spojka, prenos

Text:

...otočné uložených na unâšcčích, přičemž vnitřní plocha pouzder a tvarovaných Linášečů tvoří klínová vedení. ve kterých jsou takć Lispořádány unášeci prvky.Výhoda tohoto řešení je zejména v tom, že podle směru otáčení je ve funkci vždy jen jeden 7. dvojice tvarovavých unášećü, který přenášíkrouticí moment na príslušnou pojistnou soustavu kuliček. Základní rozdíl jíštěných kroutících momentů jc dítn počtem kuličck v jednotlivých pojistných...

Pneuelektrická hladinová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 266863

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matějíček Jan, Polák Jaroslav

MPK: G01F 23/22

Značky: pneuelektrická, sonda, hladinová

Text:

...a v prašném prostředí.Vynález bude dále podrobněji popsán podle priložených výkresů, kde na obr. 1 je znázorncn svislý rez mechanickou částí pneuelektrickć hladmovć sondy podlc vynálezu, na obr. 2 je znázorněn příčný řez sondou 7. obr. 1 v rovině A/ a na obr. J je xnĺizornf-nu zapojení clcktrické části sondy podle vynálezu.Na obr. l a 2 je znâzorněno těleso 1 sondy,které je opatřeno svisle uspořádaným válcem 2, v němž je suvně uložen píst 3....

Směs polypropylenu s rozvětveným polyetylénem stabilizovaná proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266862

Dátum: 12.01.1990

Autori: Balabán Luboš, Orság Jaroslav, Lörinz Vojtěch, Martinec Miroslav

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: světlu, rozvětveným, stabilizovaná, proti, polyetylénem, polypropylénu, směs

Text:

...stabilizovaný u výrobce 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1, Mosten 58432.F Koncentrát oxidu titaničitého Rykolen BRD,obsahující 45 oxidu titaničitého. G Koncentrát Samartenweiss,45 oxidu titaničitého.L Stabilizační koncentrát, obsahující 10 stabilizační přísady 1, 0,5 stabilizačnĺ přísady 3, 2 oxidu titaničitého jako separátoru a 87,5 polymerního nosiče, složeného z 80 polymeru I a 20 polymeru D.N Stabilizační koncentrát...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchornního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266861

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: stroje, vyniklými, vymezovací, podložka, vinutí, synchornního, póly, budicího

Text:

...v celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na Inateriál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího vinutí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vymezovací podložka je ve tvaru kříže, jehož podélná i příčná rantena jsou ve směru dolů ohnuta nejméně o...

Způsob vkládání dolní zátky do hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266860

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mašek František

MPK: H01J 9/34

Značky: vkládání, vysokotlaké, výbojky, zátky, způsob, sodíkové, hořáku, dolní

Text:

...cca 10 mm od dolního okraje hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky, odpadá utěsňování a přesné ustavování trysky vůči hořáku. Dále odpadají nároky na velmi přesnou konstrukcí celého za CS 266 860 B 1 2řízení a zařízení se podstatne zjednoduší, čímž je i z hlediska nákladů na výrobu efektivnější.Způsob vkládání dolních zálck jc zobrazcn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zobrazcnn (Iolní zĺílkn, zachycciiĺn na horním čele. Na obr. 2 jc...

Odměřovač útku pro bezčlunkové, zejména tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266859

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trnka Jan, Mohelnický Josef

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, tkací, bezčlunkové, zejména, stroje, tryskové, odměřovač

Text:

...ve tvaru kotouče 6 s přírubou 7, otevřenou ve směru k nosnému tělesu 1. V radiálním osazení 6 kotouče 6 je upraveno vodicí očko 8, na jehož výstup 8 navazuje radiální vodicí otvor 9,upravený v přírubě 7.Navíječ 5 je na dutém hřídeli 2 axiálně zajištěn koncovou maticí 10 našroubovanou na závitový konec dutého hřídele 2, jehož výstup 2 z koncové matice 10 poněkud vyčnívá.Na čelní straně nosného tělesa 1, přivrácené navíječi 5, je upraven nosič...

Způsob kontaminace povrchů a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266858

Dátum: 12.01.1990

Autori: Korda Zdeněk, Severa Jan

MPK: G01T 7/00

Značky: povrchu, zařízení, tohoto, způsob, způsobu, provedení, kontaminace

Text:

...liltry zaručují vysokou bezpečnost při práci. Zařízení se snadno obsluhuje a jeho vnitřní část se snadno dekontaminuje.Zařízení k provedení způsobu podle vynálezu je znázorněno na přiloženćm výkresu.Jedná se o zařízení ke kontaminaci vzorků rozdílných relativních speeifických hmotnosti,ktcrć mají být ncjmćnč v počtu šesti kusů homogenně kontaminovány v jednom pracovním cyklu ncaklivnínri i radioaktivnč zamořenými prachy s rozmčrcni zrna v...

Prohozní tryska pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266857

Dátum: 12.01.1990

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, tryska, tkacího, pneumatického, stroje

Text:

...čímž však není zajištěn požadovaný a reprodukovatelný výsledek.Ukolem prohozní trysky podle vynálezu je výše uvedené nevýhody a nedostatky ve velké míře odstranit. Podstata řešení podle vynálezu spočíva především v tom, že výtoková komora je v místě před výtokovým úsekem opatřena alespoň dvěma větracími otvory s podélně po CS 266 857 B 1 2suvným pouzdrem. Výhodou navrženého řešení je vyvození po měrně vysokého tažného účinku na prohazova...

Jádrový luminofor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266856

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hájek Bohumil, Šrank Zlatko, Neumanová Milada, Sysala Otmar

MPK: C09K 11/78

Značky: jadrový, luminofor

Text:

...podstata spočíva v tom, že luminiscenční vrstva oxidů prvků vzácných zemin je vytvořena na jâdře z relativně levného a dostupného oxidu křemičitého.Pro výše uvedené luminolory je charakteristické- dokonalejší využití luminiseenčních vlastností oxidů prvků vzácných zemin tím, že se nachází pouze na povrchu zrna luminoforu- snížení obsahu deficitních a drahých prvků vzácných zemin v luminoľoru při zachování světelných parametrů- snížení...

Zařízení pro zajišťování prostorových směrů příchodů seismických vln k pozorovacímu bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266855

Dátum: 12.01.1990

Autor: Staš Břetislav

MPK: E21B 49/00

Značky: příchodů, zařízení, seismických, pozorovacímu, prostorových, směru, zajišťování

Text:

...vlny k němu. Ze známé prostorové polohy ohniska rozruchu v rozruchovém vrtu, za zjištěného času prüchodu seismické vlny zájmovým hormnovým prostředím, ze zjištěné rychlosti šířcní seismické vlny přcdničtnýitx liorninnvýin prostredím a zc zjištčnćho prostorovćho sinčru příchodu seismické vlny k pozorovacímu bodu lze stanovit prostorovou polohu zájmovćho odrazovćho elementu.Z realizovaného systému prostřelování mezi dvojicí měřicích vrtů,...

Nástavec k zavádění ovulační sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266854

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořák Jiří, Dvořáková Dagmar

MPK: A61M 37/00

Značky: zavádění, nástavec, sondy, ovulační

Text:

...pro zavádění ovulační sondy je tvořen dutou nosnou kostrou 1 opatřenou na jednom konci přizpůsobovací koncovkou 2 a na druhém konci kožní opěrkou 3.Dutá nosná kostra 1 je zhotovena z plastic~ kého materiálu s vysokým tepelným odporem,například sendvičovêho polystyrenu, nejlépe ve tvaru pcrlorovanć trubičky, takže nevyvolává pocit chladu.Při 2 plrso|ovncí koncovku 2 jc tvořcnzl pružnýmí hmatačovýini řasami 6 přecliázejícimi vc...

Způsob stanovení prašnosti sypkých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266853

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dočekal Petr, Jakl Jaroslav

MPK: G01N 21/00

Značky: stanovení, zařízení, materiálů, provádění, způsobu, způsob, sypkých, tohoto, prašnosti

Text:

...dále Zesilovač ll, spojený jednak se zapisovačem 12, jednak s převodníkem 13 A/D,který je dále napojen na digitální voltmetr 14 aNa obr. 4 je znázorněn graf sloužicí k zhodnocení výsledků. Na ose x je nanesen čas v sec. a na ose y transmitanee v . Usek křivky do bodu P znázorňuje nastavení poěáteční hodnoty. V bodě P dojde k nasypání vzorku a tím k výraznému snížení transmitance do bodu A,který je počátkem měření. Sedimentaeí dochází ke...