Archív za 1990 rok

Strana 129

Zapojení pro řízení speciálního vícepolohového obráběcího stroje s nosnými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266932

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kessner Karel, Smíšek Josef, Pestr Radko

MPK: B23Q 41/02, G05B 19/00

Značky: zapojení, stroje, obraběcího, nosnými, řízení, deskami, speciálního, vícepolohového

Text:

...do bloku 5 řízení upínače ve vyjímací stanici a nosné desky s upínači se přesunou o jednu polohu Vpřed, tj. do své pracovní polohy, přičemž nakládací stanice zůstane prázdna. informace o přesunutí desek s upínači je vyslána z bloku 6 řízení dopravníku desek zpět do bloku 2 vyhodnocování okamžitých stavů upínačů a nosných desek. Následují elektrické signály z bloku 2 do bloků 3, 4, 5, řízení upínačů a upínače se zpevní. Z bloků 3, 4,5 jsou...

Kombinovaný vyvažovací a odstavovací systém vrtacích vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 266931

Dátum: 12.01.1990

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02, B23B 47/26

Značky: kombinovaný, vřeten, vrtacích, systém, odstavovací, vyvažovací

Text:

...v tom,že vstupní otvor prvního vzduchovêho válce jenapojen na dvoucestný elektropneumatickýventil tlakového vyvažovacího přívodu a současně na třícestný elektropneumatický ventil tlakového odstavovacího přívodu, zatímco vstupní otvor druhého vzduchového válce je napo jen pouze na třícestný elektropneumatický ventil tlakového odstavovacího přívodu.Vyšší účinek spočívá v tom, že uvedeným konstrukčním uspořádâním jsou sloučeny pneumatickou...

Vícevřetenová mikrovrtačka pro desky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266930

Dátum: 12.01.1990

Autor: Homola Josef

MPK: B23B 39/16

Značky: desky, spojů, mikrovrtačka, plošných, vícevřetenová

Text:

...pákou zdvihu. Přívod elektrické energie do elektromotorů je realizo ván prostřednictvím sběrného ústrojí a pruž ných kontaktů na stavitelném dorazu. Zvýšením počtu vřeten se dosahuje snížení časových ztrát spojených s potřebou časté vý CS 266 930 B 1 2spojí se téměř vždy vyskytují otvory různých průměrů. Posuv do záběru stolem, uloženým na přímočarém valivém vedení s přesahem (bez radiální vůle), podstatné zkvalitní vrtací proces a zamezí...

Způsob hlubinného dobývání velmi mocné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266929

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hájovský Jiří, Gongol Jaroslav

MPK: E21C 41/00

Značky: hlubinného, způsob, sloje, velmi, dobývání, mocné

Text:

...v různé výšce nad počvou tak, že v prvé fázi vyuhluje vrchní část sloje dobývací kombajn, ve druhé fázi dobývání vyuhluje spodní část sloje dobývací pluh a ve třetí fázi dobývací pluh naloží rozpojené uhlí od obou dobývacích zařízení na dopravník, přičemž tyto fáze mohou probíhat v určitém časovém intervalu, bezprostředně na sebe navazovat nebo může druhá fáze předcházet první fáZ 1.Způsob podle předmětu vynálezu je znázor CS 266 929 Bl...

Uložení vysmekovacího pastorku pohonu řídící tyče jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266928

Dátum: 12.01.1990

Autor: Louda Jan

MPK: F16H 25/00, G21C 7/12

Značky: řídící, jaderného, reaktoru, pastorků, tyče, vysmekovacího, pohonů, uložení

Text:

...pohonem vysmekovacího pastor ku a elektromagnetem, ovládajícím Výkyvnévahadlo. Na obr. 2 je nakreslen bokorys obr. 1 jako řez rovínou elektromagnetu a výkyvné vahadlo je nakresleno v poloze vysmeknutéhoJak je patrno z obr. 1, je ve spodní části výkyvného vahadla 1 otočně uložen vysmekovací pastorek 2, který zabírá s ozubenou tyčí 3 stranově vedenou Vysmekovací pastorek 2 je poháněn pastorkovým hřídelem 4, otočnč uloženým ve výkyvném vahadlu...

Zařízení na oddělování okují ze sedimentovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266927

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Vladislav, Kordač Zdeněk

MPK: B01D 21/00

Značky: kalů, sedimentovaných, okují, zařízení, oddělování

Text:

...těchto kalů až do sypkého stavu a zamezení úniku vody s obsahem ropných látek do okolí.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na obr., které tvoří válcová nebo čtvercová nádoba 1 s kónickým dnem 2. Uzáver kónického dna tvoří plochý vodotěsný uzávěr 3. Ve spodní části kónického dna jsou vestavěny odvod CS 266 927 Bl 2ňovací elementy 4, které jsou chráněny kovovými kapsami 5. Do stěn kónické části jsou ve vhodných místech osazeny vzduchové...

Tunelový třídič štěpek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266926

Dátum: 12.01.1990

Autor: Traxler Jan

MPK: B07B 1/26, B07B 1/14, B07B 1/48...

Značky: štěpek, třídič, tunelový

Text:

...třídiče je možné měnit rychlost třídění štěpek.Na přiložeííých výkresech je schematickyznázorněno příkladné zařízení podle vynálezu,kde obr. l znázorňuje zařízení v nârysu, obr. 2 V bokorysu a obr. 3 axonometrický pohled.Vĺtlcový jvlášt I je opatření v přední a střední části výřezy 16 a je z vnitřní strany opatřcn v přední části předním sítem 8 a ve střední části středním sítem 9. Síta jsou vyměnitelná, kruhového nebo víoebokćho tvaru....

Zapojení elektronického zapalovače pro zářivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266925

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rieger Jiří, Bytešník Milan

MPK: H05B 41/14

Značky: elektronického, zářivky, zapalovače, zapojení

Text:

...podstata spočíva v tom, že výstupní svorky jsou propojeny dvěma paralelnímí obvodovými větvemi,z nichž prvá větev obsahuje kondenzátor V sérii bud s tyristorem, k jehož řídící elektrodč je připojen řídící obvod, nebo s diodovým tyristorem a dále s diodou antiparalelně připojenou k tyristoru a druhá větev obsahuje buď tyristor s řídící elektrodou spojenou s řídicím obvodem nebo sériové zapojení diodového tyristoru a diody.Na připojeném...

Způsob přípravy imidovaného kopolymeru styren-mateinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266924

Dátum: 12.01.1990

Autori: Akrman Jiří, Burgert Ladislav, Ružička Jaroslav

MPK: C08F 212/08, C08F 8/32, C08F 222/40...

Značky: styren-mateinanhydrid, přípravy, způsob, kopolymerů, imidovaného

Text:

...Sled reakcí vyjadřuje toto schéma/ l l l l I co co c H ALKYL-NH 2 co co CSHS -M 20 co o c H 5 o/ 6 s im bn 5 už 6Popsaný postup zaručuje konverzi amidokyselinových skupin na imidové cykly 97 a více,přičemž imidovaný kopolymer neobsahuje volný primární vyšší monoamin. Přédností způsobu přípravy imidovaného kopolymeru styrenmaleinanhydrid podle vynâlezu je rovnomerné proreagování různě reaktivních aminů. inou předností je potřeba pouze jednoho...

Způsob oddělování použitých odmašťovadel od mazadel a olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266923

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubín Zdeněk

MPK: B01D 17/02

Značky: použitých, způsob, odmašťovadel, oddělování, mazadel, olejů

Text:

...l je znázorněno blokové schéma po. stupu oddělování odmašťovadel od mazadel. a olejů, které je složeno ze zásobníku í odpadních odmašťovadel, várné nádoby 2, odvodu 3 a odmašťovadla, odlučovače 4, zásobníku 5 od- ~mašťovadla, varné nádoby 6 olejů a mazadel,odvodu 7 olejů, zásobníku 8 olejů, odvod 9 mazadla, filtr 10 pro čištění mazadla a zásobník 11 mazadla. Znečištěnâ odpadní odmašťovadla,mazadlem a olejem jsou dopravena ze zásobníku 1...

Startovací obvod samokmitajícího střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266922

Dátum: 12.01.1990

Autori: First Antonín, Přibyl Bohuslav

MPK: H02M 7/48

Značky: samokmitajícího, obvod, střídače, startovací

Text:

...kondenzátoru 12. Emitory obou tranzistorů 6, 6.1 jsou spojeny do společného bodu tvořeného druhou napájecí svorkou 16, na kterou je současně vyveden střed sekundárních budicích vinutí 14, 14.1 transformátoru a anody vratných diod 8, 8.1, CS 266 922 B 1 2jejichž katody jsou připojeny ke kolektorům tranzistorů 6, 6.1. Druhé konce sekundárních budicích vinutí 14, 14.1 jsou přes budicí odpory 10, 10.1 spojeny s bází tranzistorů 6, 6.1....

Zařízení k čištění kol vozidel před vjezdem na veřejnou komunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266921

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pištěk Václav

MPK: B60S 3/06

Značky: vjezdem, před, čištění, komunikaci, veřejnou, vozidel, zařízení

Text:

...10 a 11 brodicích žlabů 2 a 3 jsou dále připevněny oplachové trysky 15,zasahující svým výstupem do prostoru neznázorněných kol vozidla projíždějícího brodicími žlaby 2 a 3 a připojené k vnitřním prostorům pružných vaků 8 přes přetlakové ventily 16. ak je znázorněno na obr. 1, je před každým brodicím žlabem 2 a 3 nájezdová rampa 17, na níž v brodicím žlabu 2, 3 navazuje vstupní rampa 18. Na konci každého brodicího žlabu 2 a 3 je...

Způsob vytváření definované štěrbiny v magnetickém obvodu čtecích a záznamových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 266920

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matoušek Tomáš, Polášková Hana, Forman Ladislav

MPK: G11B 5/127

Značky: štěrbiny, magnetickém, záznamových, způsob, obvodů, čtecích, definované, vytváření

Text:

...dalším zpracování stává technologickým odpadem, přičemž do pomocné odkapávací drážky v horní části štěrbiny se vkládá skelná pájka a působí se na ni teplotou vyšší, než je bod jejího tání, načež pájka vyplní celou štěrbinu až do míst, kde se pracovní část štěrbiny rozšiřuje v klínovou drážku.Uvedené pájecí cyklus může být doplněn druhým pájecím cyklem, jehož podstata spočívá v tom, že po ukončení prvního pájecího cyklu se v druhém pájecím...

Adsorber s pevným ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266919

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/04

Značky: adsorbér, pevným, ložem

Text:

...instalo CS 266 919 B 1vaný v potrubí za adsorbery ve směru toku čištěného plynu.Na přiloženém výkresu je zjednodušený výkres příkladného provedení adsorberu podle Vynálezu. Adsorber je znázorněn v řezu. Jedná se o adsorber s pevným adsorpčním ložem s náplní molekulového síta. Adsorber je určen pro sušení tlakového vzduchu.Adsorber s pevným adsorpčním ložem 1 je tlaková nádoba s válcovým pláštěm 8, který je uzavřen horním a dolním klenutým...

Tixotropní těsnicí tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266918

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mlejnek Jiří, Český Vladimír, Štepita Matej

MPK: C09K 3/10, C09D 5/34

Značky: těsnicí, tixotropní

Text:

...ředidla s vyšší teplotou varu pro úpravu konzistence a zpomalení vysychání a případný koalescenční účinek. Pro vnitřní armování tmelů je možné s výhodou použít rozptýlené skleněné vlákno o délce 1,0 až 12,0 mm. Při přípravě tmelů na rychloběžných hnětácich se zabraňuje nežádoucimu vmíchávání vzduchu do tmele odpěňovačí. Tixotropní těsnicí tmel podle vynálezu má vysokou přilnavost a tažnost. dobrou penetraoi, nemigruje do podkladů. má...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mezírka Milan, Hampl Vladimír, Pospíšil Karel, Švéda Zdeněk, Dušek Karel, Krtička Jan

MPK: H02K 15/02

Značky: elektrických, malých, magnetického, plechů, strojů, spojení, vzájemné, obvodů, svazků, točivých, průměru

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Dolanský Vladimír, Píš Jaroslav, Votava Vladimír, Žák Bohumil, Staněk Jan, Čapek Antonín, Ledvinová Marie

MPK: C07D 307/935, C07D 407/06

Značky: způsob, výroby

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

Plovákové elektrické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266915

Dátum: 12.01.1990

Autori: Knybel František, Kosek Jiří, Kaminský Lubomír

MPK: G01N 27/30

Značky: plovákové, čidlo, elektrické

Text:

...kýlovou stabilizační plochou a hladinové dotekové plošký elektrod mají tvar misky nebo kužele s rovnakým úhlem větším než 90 °.Plovákové elektrické čidlo podle vynálezu vyniká vysokou citlivosti a funkční spolehlivostí, protože funkční plochy jeho dotekovýchelektrod ve tvaru misky nebo kuželově formované využívají rozdílné velikosti povrchového napětí vyvolávaného dvěma rozdílnými kapalnými médií.Výnález je V příkladu provedení...

Zařízení pro loužení rudných rmutů s průtokem plynné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266914

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wiedermann Ján, Martínek Konstantin

MPK: C22B 3/02

Značky: složky, průtokem, rudných, plynné, zařízení, rmutu, loužení

Text:

...axiâlní míchadlo a plynné médium je přiváděno do vnitřní části centrální cirkulační trubky do míst největší turbulence. V takto upraveném loužicím zařízení je proudění uvnitř centrální vodicí trubky natolik íntenzívní, že dokáže vyvolat při vhodné volbě geometrie reaktoru takové oběhové proudění. které uvede do vznosu všechny pevné častice rmutu a bubliny plynné složky přiváděné do vnitřního prostoru centrální vodicítrubky JSOU nejintenzívněji...

Kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 266913

Dátum: 12.01.1990

Autor: Müller Radislav

MPK: B65D 88/00, G21F 5/00

Značky: kontejner

Text:

...řez krytem sudu na podložce ze sudem, na obr. 2 je řez krytu sudu s jednoduchým teleskopickým uspořádáním a na obr. 3 je řez krytu sudu s dvojitým teleskopickým uspořádáním, na obr. 4 je řez krytu sudu se stínicí vložkou.Kontejner (obr. l) ve tvaru zvonu 2 s okem 3 pro hák jeřábu je navléknut na sud nebo jiný obal 1 s aktivní látkou, který před operací stojí na volném prostranství a který uchopí pomocí západek 7 zaklesnutých za lem obalu...

Převodovka s čelním dvojitě šikmým ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266912

Dátum: 12.01.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: F16H 1/22

Značky: dvojité, ozubením, převodovka, šikmým, čelním

Text:

...hřídele 3 vpravo, zatímco druhé čelo 32 je s předlohovým hřídelem 3 vpravo spojeno závitem. Na své levé straně je pístní tyč 31 spojena pomocí dvou matic, opěrky a šroubu 14 přes čep 8 s předlohovým hřídelem 3 vlevo.V neznázoměném provedení je tlumicí píst 30 připojen závitem k pístní tyči 31, která je na své levé straně osazena, opatřena závitem a spojená pomocí matice s předlohovým hřídelem 3 vlevo. U dvoustupňové planetové převodovky...

Kyvné odměrné zařízení pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266911

Dátum: 12.01.1990

Autori: Maštalíř Lubomír, Motl Vladimír

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, odměrné, kapalin, kyvné, zařízení

Text:

...nádoby, nebo mohou být součástí samostatného stojanu, který jeumistěn uvnitř nebo i vně vnější nádoby. Přítok i odtok vnější nádoby mohou být ovládány různými způsoby na principu mechanickém pneumatickém, hydraulickém i elektrickém, tzn. ventily nebo šoupátky, ručními, plovákovými. elektromagnetickými, atd. nebo násoskami, kapilárami apod.Využitím kyvného zařízení pro dávkování kapalin dojde k úspoře investic i provozních nákladů, k...

Zařízení pro spínání a brzdění odstředivek prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266910

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čaldaris Jani

MPK: D06F 49/06

Značky: brzdění, spínání, zařízení, prádla, odstředivek

Text:

...do 7 vteřin při pootevření víka o 50 mm.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro spínání a brzdění odstředívek prádla podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že víko odstředivky je na protilehlé straně závěsu opatřeno seřizovacím šroubkem, který je situován proti táhlu spínacího a brzdicího mechanismu. Navrhovaným způsobem se dosáhne toho, aby byla funkční sestava ovládání v rozsahu tolerančního pole rychle a spolehlivě...

Způsob přípravy redukovaného nikotinamidadenindinukleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266909

Dátum: 12.01.1990

Autori: Očenášková Kateřina, Machová-kovářová Zora, Šilhánková Ludmila

MPK: C12P 19/36

Značky: přípravy, nikotinamidadenindinukleotidu, způsob, redukovaného

Text:

...extraktu(autolyzátu), peptonu nebo jiného přirozeného zdroje tohoto prvku, dále hořečnaté a draselné ionty, fosfáty a sulfát. Buňky se oddělí od pomnožovacího média, nejlépe odstředěním,a podle potřeby promyjí vodou. Permeabilizace buněk se dosáhne bud třepâním s acetonem,nebo jiným rozpouštědlem nebo působením vhodné povrchové aktivní látky například dodecylsulfátu, cetylpyrimidiumchloridu apod. nebo opakovaným zmražením a...

Odparník pro kontrolované uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266908

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veselý Alois, Valterová Irena, Nekuda Josef, Vrkoč Jan, Chalupa Luboš, Maršán Jaroslav, Romaňuk Miroslav, Bartušek Tomáš

MPK: A01M 1/00

Značky: kontrolované, feromonů, uvolňování, odparník

Text:

...a fyzikálne chemickým vlastnostem se s výhodou používají některá z plně syntetických vláken, jako jsou například polyamidová, polyesterová, polyakrylonitrilová vlákna apod. ako pojiva se používají různé teplem tvrditelné pryskyříce, jako jsou například epoxidové, polyesterové, akrylové polymery nebo fenolické pryskyřice typu melaminmočoviny apod.Svazek sdružených zkadeřených vláken se pak potahuje povlakem z termoplastické a/nebo...

Cirkulační okruh se šikmo uloženým trubkovým výměníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266907

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: F28D 7/00

Značky: výměníkem, okruh, cirkulační, šikmo, uloženým, trubkovým

Text:

...odpory klesly. To ovšem může být i dosti nákladné, zvláště má-li být takováto úprava prováděna dodatečně na již hotovém výrobním zařízení. Navíc nemusí být dostačující bez případné úpravy vařáku.Podstatné výhodnější řešení nabízí cirkulační okruh podle vynálezu. jeho podstata spočívá vtom, že v cirkulačním okruhu vložený trubkovývýměník má alespoň v jednom ze svýchsběrných vík na koncích trubkového svazku výměníku, mezi výstup z...

Zapojení pro vyhodnocení signálů inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266906

Dátum: 12.01.1990

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, inkrementálního, vyhodnocení, signálu, snímače

Text:

...jednotky případně číslicového řídicího systému.Uvedené základní zapojení lze obměnit tak,že druhý blok 4 klopných obvodů má klopné obvody pouze s jediným výstupem, tzn. že klopné obvody nemají výstupy negovaného signálu. V tom případě je možné použít pouze jediný výstup klopného obvodu. Základní za 5pojení lze obměnit tak. že výstup 412 prvního klopného obvodu druhého bloku je zároveň spojen s prvním vstupem 31 první paměti 3. Výstup 414...

Jaderník pro výrobu formovacích jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 266905

Dátum: 12.01.1990

Autor: Zima Jan

MPK: B22C 13/12, B22C 7/06

Značky: jader, formovacích, výrobu, jaderník

Text:

...jadcrníku v dělici rovině má odvzdušňovací otvory a jsou v něm vytvořeny kotvicí drážky.Výhodou konstrukčního uspořádání jaderníku podle vynálezu je, že umožňuje, vzhledem ke shodnétnu tvaru a průměru otvorů v unášecí desce a tělese jaderníku pro uložení vyhazova CS 266 905 Blčü a unášečů, jejich vyvrtání zároveň v unášecí desce i příslušném dilu jaderníku, pričemž je nutno pouze pevně fixovat unášecí desku na těleso jaderniku. Vytvořením...

Zařízení pro ověření pevnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266904

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horák Aleš, Löffler Karel

MPK: G01N 3/08

Značky: materiálů, zařízení, pevnosti, ověření

Text:

...uložena pracovní matice s otočným pracovním šroubem, který je svoji horní částí spřažen s měřicím prvkem uloženým v horním příčníku.Proti dosud užívaným zařízením se podle vynálezu dosahuje vyššího účinku tím, že polohapříčníků a vodicích tyčí je díky navržené konstrukcí natolik stabilní, že dovoluje častější nefunkční manipulaci se zařízením, například přemísťovâní v terénu. Rovněž hmotnost a rozměry jsou ve vztahu k účinku velmi výhodné....

Zařízení pro pneumaticko mechanické vypružení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266903

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/24, B60L 5/26

Značky: zařízení, mechanické, vozidel, pneumaticko, elektrických, proudu, vypružení, sběrače

Text:

...9 je uspořádán pružný článek 19, který je kloubově spojený vidlicí 13 s primární pákou 2.Sběrač proudu je stahován a přidržován v dolní, klidové poloze vlastní tíhou mechanismu. Uvedení sběrače do kontaktního stavu s trolejí, nastane po vpuštění stlačeného vzduchu přívodem 8 vzduchu do tlakového válce 6 přes regulační člen 7.Na obr. 2 je zobrazen pružný článek 19 v dolní klidové poloze sběrače proudu. Na pístnici 9 tlakovêho válce 6 je...

Sanitační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266902

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boháč Miroslav, Havelka Josef, Prokopec Vladimír, Bárta Jaroslav

MPK: A61L 2/00

Značky: sanitační, stanice

Text:

...zařízením.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení mycího a přípravného cirkulačního okruhu, kde jsou ve stanici za pojeny dva zásobníky 1 a 2 sanitačního vodné ho roztoku, z nichž zásobník 1 je určen ke skladování zásaditého a zásobník 2 ke skladování kyselého sanitačního roztoku.Mycí okruh vlastního zásobníku 1 stanice se vytvoří ze zásobníku 2, z něhož je přiváděn ky CS 266 902 B 1 2 .selý sanitační roztok přes...

Způsob přípravy nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266901

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ruml Tomáš, Marek Miroslav, Kovářová Zora, Šilhánková Ludmila

MPK: C12P 19/36

Značky: přípravy, způsob, nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Text:

...Arthrobacter globiformis podle vynálezu se provádí tak, že se buñky těchto mikroorganismů pomnoží za aerobních podmínek v tekutém médiu obsahujícím vedle vhodného zdroje uhlíku a energie také zdroj dusíku ve formě amonné soli a kvasničného extraktu(autolyzátuà nebo jiného přirozeného zdroje tohoto prv u, dále hořečnaté a draselné ionty a fosfát. Buňky se oddělí od pomnožovacího média, nejlépe odstředěním a podle potřeby se promyjí vodou....

Zdroj signálu žádaného napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266900

Dátum: 12.01.1990

Autor: Křivánek Ladislav

MPK: H05B 6/04

Značky: napětí, proudu, žádaného, zdroj, signálu

Text:

...7. napčťovćho ćidla It) je připojen na regulátor 7 přes vstupní svorku 73 signálu skutečně hodnoty ttapčtí ll., Rvjąulsitoi 7 je Iřlpttjťll přes. vstupní svorku 72 zítdattć hodnoty proudu l k zadávaeímu pOICHCÍOHtCIľU 9 proudu a přes vstupní svorku 74 signálu žádanć hodnoty na~ pčtí U-,ą k zadávaeíittu poteneiometru tt napětí. Dále je regulátor 7 připojcn přes první výstup» ní svorku 75 a přes druhou výstupní svorku 76 k tyristorovéntu...

Zařízení pro pálení trubkových segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266899

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štumbauer Jiří, Viktora Stanislav, Krejčí Miroslav, Keller Ladislav

MPK: B23K 7/04

Značky: segmentů, trubkových, zařízení, pálení

Text:

...ze společné základovê desky l, na které je šikmo uložen motor 3 s reverzním variátorem 4, připojený k převodům 5, které jsou umístěny v rá CS 266 899 B 1 2vřeteno 22 s vidlicovou hlavou, jíž prochází čep24, uložený v pouzdru 25, ktcrć je připcvnčno k rnmenům upínacího kříže 20, v tomto příklacln rrovcdctíí sextnvcIi(-|ii do tvaru písnwnc Y. Ko mo k ose vřctene 22 a také kolmo k ose čepu 24 jc ke vřetenu 22 připcvnčn výložník 27 s kloubcm...

Mikrovlnné ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266898

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kadlecová Lenka, Andras Jiří, Zadníček Petr

MPK: H05B 6/64

Značky: ohřívací, mikrovlnné, zařízení

Text:

...tom, že jsou splnčtty podmínky účinného pře CS 266 898 B 1 2nosu mikrovlnné energie i pro velký rozsah hmotnosti vsázek ohřívanćho ntateriálu, a to při jcdnoduchćm a úćclitćzn řešení umístění mruzrtctronři a vlnovodů v okolí ohřívací komory v tnivnzuosti nu cltlu/.etli ntngttctrottíi.Příklad provedení podle vynálczu je na připojenírni výkrese, kde ua obr. l je schéma mikrovlnnéht) ohřívaciho zařízení v bokorysu a na obr. 2 je toto zařízení v...

Zapojení pro automatické přepínání řízení trakčních pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266897

Dátum: 12.01.1990

Autori: Měsíček Jan, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/38

Značky: automatické, pohonů, řízení, zapojení, přepínání, trakčních

Text:

...rozdělovače 12, ednak ke čtvrtému vstupu 114 prvního rozděiovče 11, jehož první vstup 111 je připojen jednak ke svorce E vstupního ovládacího signálu, jednak k prvnímu vstupu 121 druhého rozdělovače 12, jehož čtvrtý vstup 124 je připojen jednak k druhému vstupu 112 prvního rozdělovače 11, jednak k prvnímu výstupu 11 prvního odpojovače 1, jehož vstup je připojen ke svorce C ovládání prvního odpojovače 1Druhý výstup 12 prvního odpojovače 1...

N,N-Disubstituované amidy N-/2-(3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzo/b/thienyl)/thiokarbamové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266896

Dátum: 12.01.1990

Autori: Řezka Milan, Nováček Eduard, Pazdera Pavel

MPK: C07D 333/68

Značky: výroby, amidy, kyseliny, jejich, n,n-disubstituované, způsob

Text:

...tání 99-101 °C. Výtěžek diethylamidu N-/2-(3l( roztoku 11 g (0,05 molu) Z-isothiokyanato 3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzobthiofenu ve 100 cm 3 směsi dichlormethan-petrolether (1 3) byly za teploty místnosti přikapány 4,3 g (0,05 molu) morfolinu ve 20 cm dichlormethanu. Po 120 minutách stání byly krystaly odsáty, promyty petroletherem a vysušeny za vakua.Produkt tvoří žluté krystaly, teplota tání 169 170 °C. Výtěžek morfolinu N-/2-(3-kyanK...

Světlomet jednostopých motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266895

Dátum: 12.01.1990

Autori: Panský Miroslav, Trhlík Jaromír

MPK: B62K 11/14, B60Q 1/10

Značky: světlomet, jednostopých, vozidel, motorových

Text:

...v tom, že čep je na svć zadní a to k jednostopćntu motorovêmu vozidlu pŤÍVľáCCltć straně spojen s ovládací páčkou ohebným hřídelem.Výhodou světlometu podle vynálezu je jeho jednoduchost, spolehlivost nastavení polohy,její jednoznačnost, možnost uspořádání dvou.tří nebo více poloh itastavení, stupeň nastavení lze okamžitě poznat podle polohy páčky přestavování. Provedení podle vynálezu bude i vyhovovat novým pŕedpisüm pro nastavováití...

Jámová výztuž s podepřeným nosným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266894

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kráľ Bohumil, Rous Zdeněk

MPK: E21D 5/00

Značky: nosným, výztuž, pláštěm, jámová, podepřeným

Text:

...v okolí jámového stvolu. Podstatnou výhodou je, že zabraňuje svislému posuvu jámové výztuže a současně vytváří kolem hloubené jámy ochranný koš,který zabraňuje bočnímu vypadávání narušené horniny do prostoru vyhloubené jámy. Dostatečně hustá síť šikmo orientovaných podpěrumožňuje zapažování vyhloubených prostor jámy proti pádům rozvolněné horniny a tím zaručuje bezpečnost pracovníků v dosud nevyztužených prostorách hloubenê jámy.Na přiložcnćm...

Modul programově řízených víceúrovňových přenosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266893

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krejčí František

MPK: H03M 1/02, H04B 3/00

Značky: řízených, modul, programové, víceúrovňových, přenosu

Text:

...vstup-výstup 6.2 logiky 6 přenosu řídícího počítače 14. přičemž první vícebítový vstup-výstup 6.1 logiky 6 přenosu řídícího počítače 14 je připojen přes prvni a druhý vícebítový vstup-výstup řídícího počítače 14 na vícebítový vstup-výstup řízeného technologického procesu 15. Vícebitový výstup 8.3 obvodů 8 víceúrovňového napájení je připojen přes vícebítový vstup a jednobitový výstup logiky 7 výpadku napájecích napětí na první jednobitový...