Archív za 1990 rok

Strana 128

Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266972

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horňák Dušan, Ferianec Ivan, Kosa Pavol

MPK: B41F 19/00

Značky: značenie, najmä, zariadenie, plochých, tranzistorov, telies, hranolovitých

Text:

...na obr. 2 je nakreslený sklz s oddelovačom pri odoberani súčiastky k značeniu, na obr. 4 je nakreslený sklz s oddeľovačom pri plnení, na obr. 5 je nakreslený dopravník rúrkových zásobníkov, na obr. 6 je nakreslený rez ustavovacím mechanizmom a na obr. 7 je nakreslený rez presúvačom paliet.Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies pozostáva z dopravnika g rúrkových zasobnikov 5 uloženého na fréme 1 tvoreného z dosky 3, na...

Koncentrátor kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266971

Dátum: 12.01.1990

Autor: Török Pavol

MPK: B01D 3/22

Značky: kyslíka, koncentrátor

Text:

...konštrukcie koncentrátora kyslíka je na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je schematicky znázornená zariadenie. Na obr. 1 je znázornená principiálna schéma koncentrátora kyslíka. čerpadlo 3 vzduchu pripojené na vstup g oxygenačnej komory l s vývodom A odkysličeného vzduchu. Na oxygenačnú komoru l je napojená prípojná hadica É kvapaliny § transportujúcej kyslík, ktorá je spojená s regulačným ventilom 1 a ten s desoxygenačnou komorou g,...

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Doležal Pavel, Mosný Ivan, Orlík Ivo, Guláš Pavel, Jaroš Alois, Gabarík Milan

MPK: C08K 5/32

Značky: výroy, spôsob, kaučukov, modifikovanej, přísady

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Sposob prípravy 3-/2-etylio-6-benzotiazolylaminometyl/-2-benzotiazolíntiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266969

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sidóová Eva, Holbová Elena

MPK: C07D 417/12

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...v aoetőne za varu.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale nijako neobmedzujú prípravu 3-(2 ~etyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolintiônu z 2-etyltio-6-aminobenzotiazolu a 3-hydroxymetyl-2-benzotiazolintiónu.2-etyltio-6-aminobenzotiazol (4,20 g, 0,020 mól), acetön (30 cm 3) a 3-hydroxymety 1-2-benzotiazolintiôn (3,94 g, 0,020 môl) sa spolu refluxovali 10 minút, potom sa zmes ochladila studenou vodou. Kraštalický produkt bielej...

Zariadenie na ochranu kondenzátnych potrubí a rozvodov kvapaliny výmenníkových staníc centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266968

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pavelica Milan

MPK: F28B 9/10

Značky: potrubí, teplom, stanic, ochranu, zásobovania, kondenzátnych, rozvodov, kvapaliny, centrálneho, výmenníkových, zariadenie

Text:

...čo predraží stavbu, plebo previesť nutenú dopravu kondenzatu pomocou podávacieho ejektora.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia k ochrane kondenzétnych potrubí a rozvodov horúcej vody parných výmennikových stanic je uvedený na priloženej schéme zapojenia zariadení parných výmennikových stanic.Priložené schéma zapojenia je spracované pre konkrétne riešenie v súčasnej dobe projektovaných a prevedených parných výmennikových stanic, pričom v...

Sposob povrchovej úpravy PET vlákien proti aminolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266967

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jambrich Martin, Murárová Anna, Fusek Eduard, Beniska Jozef, Zamboj Ivan

MPK: D06M 13/34

Značky: vlákien, povrchovej, spôsob, proti, úpravy, aminolýze

Text:

...1 n.PET vlákno povrchovo upravené podľa vynálezu sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti aminolýze v porovnani s povrchovo neupraveným vláknom. PET vlákno, ktoré je povrchovo upravené živicou za podmienok uvedených vo vynáleze, po exponovani v parách dimetylaminu pri teplote 70 °C po dobu 3 hod. vykazuje pokles pevnosti 22 oproti pevnosti pôvodného PET vlákna. Účinnosť povrchovej úpravy PET vlákna proti aminolýze, vyjadrené na základe...

Inaktivovaná očkovacia látka proti hemofilovej pleuropneumónii ošípaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266966

Dátum: 12.01.1990

Autori: Goiš Milan, Bubran Dušan, Šnirc Július

MPK: A61K 39/102

Značky: inaktivovaná, proti, pleuropneumónii, očkovacia, ošípaných, hemofilovej, látka

Text:

...ošípaných podľa vynálezu obsahujúca kmeň Haemophilus pleuropneumoniae CCM 4001 a/alebo kmeň Haemophilus pleuropneumoviae CCM 4002, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 1 až 3 x m bakteriálnych tiel v 1 m 1.Uvedené kmene boli autormi izolované z pľúc ošípaných postihnutých akútnou formou hemofilovej pleuropneumönie a uložené v Československej zbierke mikroorganizmov Univerzity J. E. Purkyně v Brne, Třida obrancu míru 10 s...

Výfuková skriňa s priebežným doplňováním vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266965

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chlpek Miroslav, Chalmovský Rudolf, Čerey Ladislav, Pipiška Pavol, Kovalík Marián

MPK: F01N 3/04

Značky: priebežným, výfuková, doplňováním, skriňa

Text:

...je jednoduchosť konštrukcie s tým aj nízka hmotnosť a minimálne náklady na výrobu. Výhodou je, že doplňovanie vody do pracovnej časti sa deje automaticky v závislosti na jej odparovaní pri chode spaľovacieho motora a nie je ju potrebné tak často doplňovať ako u známych typov.Prikladné vyhotovenie výfukovej skrine s priebežným doplňovaním podľa vynálezu je na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje prierez výfukovou skriňou a na obr. 2 je...

Zariadenie na uchopovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266964

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kmeťo Vladimír, Miča Martin, Pástor Oliver, Antala Lubomír

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, paliet, uchopovanie

Text:

...protiľahlých stenách uchopovanej palety, pričom každý z výstupkov je na svojom povrchu opatrený strediacim čapom, priemerovo licujúoim s príslušným otvorom vytvoreným na telese palety vo vzdialenosti odpovedajúcej mikroposunu rámu vzhľadom k paleta.Výhody uchopovacieho zariadenia podľa vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,v spoľahlivej prevádzke a v nízkych zriadovacich nákladoch v porovnani s dosiaľ známymi konštrukciami. Na...

Sposob čistenia zariadení pre spracovanie fotografických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266963

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 11/00

Značky: fotografických, spracovanie, materiálov, čistenia, spôsob, zariadení

Text:

...sa nakoniec dokonale vyplšchne vodou (dva krát, 1 D minút pri zapnutej cirkulácii) až do odstránenia zbytkov čistiacich roztokov.Výhodou spôsobu čistenia zariadení pre spracovanie fotografických materiálov podľa vynálezu je predovšetkým jeho rýchlosť okrem toho nedochádza k poškodzovaniu čistenýoh zariadení (vyvolávacie tanky ap.) a čistiaci kúpeľ je možné hned po vyčistení - bez úpravy - vypúšťat do kanalizácie.Roztok A 64 kg...

Sposob oddeľovania wolfrámu jako WS3 z vylúhovaného chudobného scheelitového, alebo wolforamitového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266962

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szabová Judita, Tarhanič Ladislav

MPK: C01G 41/00

Značky: spôsob, chudobného, wolframu, oddeľovania, koncentrátů, wolforamitového, vylúhovaného, scheelitového

Text:

...s obsahom wolfrámu od 2 do 20 sa dosiahne pôsobením sírnika amonného na rmut, získaný po ukončení lúhovania koncentrátu v množstve, pri ktorom dôjde po okyselení rmutu kyselinou chlorovodíkovou na pH 1 až 2 k vyzráženiu WS 3 v rmute, pôsobením 10 -ného vodného roztoku etylxantátu v množstve 0,5 až 1,0 l.m 3 rmutu o zahustení 200 až 300 g.l 1Výhody vynálezu spočívajú v zjednodušení procesu, znížení strát wolfrámu a možnosti použitia...

Sposob prípravy hybridných kmeňov pekárskych kvasiniek a kmene získané týmto sposobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266961

Dátum: 12.01.1990

Autori: Juríková Katarína, Šubík Július, Hunčíková Soňa, Gbelská Yvetta, Dudíková Edita, Lešková Zuzana, Halák Peter, Obernauerová Margita, Blažej Anton, Kellermann Ervín

MPK: C12N 1/18

Značky: pekařských, získané, týmto, spôsobom, přípravy, kvasiniek, spôsob, hybridných, kmene, kmeňov

Text:

...PK 11, PK 14, PK 17 a PK 19 sú uložené v zbierke mikroorganizmov Oddelenia mikrobiolôqie, genetiky a biochémia Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave PSČ 825 09, Trenčianska S 3.vynález je bližšie objasnený na konkrétnych príkladoch bez toho, aby sa iba na ne obme dzoval. Príklad 1Hybridný kmeň S. cerevisiae PK 14 sa pripravil hybridizâciou postupom podľa autorského osvedčenia č. 234 884, kcnjugáciou buniek rodičovských kmeňov...

Sposob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266960

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C01B 7/07

Značky: odpadnej, chlorovodíkovej, spôsob, úpravy, kyseliny

Text:

...sa robi, ak je požiadavky, aby výsledná hodnota pH bola v blizkosti 7 alebo nad hodnotou 7. Hodnotu pH po doneutralizovani určujú pri vypúštani do vodných tokov príslušné Vodohospodárska orgány. Niekedy sa hodnote pH po doneutralizovaní určí z toho, do akej miery sa majú z odpadnej kyseliny chlorovodlkovej odstánił znečisćujúce látky, napriklad kationy Fe, Mg, zn a pod. Výhodne je možné predneutralizáciu odpadnej kyseliny ohlorovodikovej robiť...

Vrstvená vpichovaná izolačná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: 266959

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šesták Jozef, Michlík Peter

MPK: D06M 17/00

Značky: vrstvená, izolačná, textília, vpichovaná

Text:

...zvukovej pohltivosti sa prejavuje v rozsahu frekvencie 100 Hz až 4 000 Hz. Tento technický účinok je možné dávať do súvisu so zvláštnostami štruktúrnej charakteristiky mikromletým vápencom plnených polypropylénových vlákien. Uvedená štruktúra sa vyznačuje rozvolnenim, fibrilárnymi defektami a dutinami pretiahnutými v axiálnom smere vlákna. Dutiny vznikajú v okolí častíc plnivá v procese jednosmernej deformácie. Pöry a trhliny sa...

Roštové zariadenie pre bubnový chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 266958

Dátum: 12.01.1990

Autori: Poneváč Ján, Majerčik Štefan, Škultéty Teodor, Racek Štefan

MPK: C22B 1/26, F28D 11/02

Značky: bubnový, roštové, chladič, zariadenie

Text:

...zariadenia pre bubnový chladič.Roštové zariadenie pre bubnový chladič podľa vynalezu pracuje takto zrnitý materiál, napriklad vypálené palety, postupuje v smere osi otáčajúceho sa bubna až do priestorus inštalovaným roštovým zariadením pre bubnový chladič. Na roštniciach l sa presýpajúci materiál vytvára vrstvu v priečnom reze vo forme kruhového odseku. Pod túto vrstvu materiálu je privádzaný chladiaci vzduch z ventilátora g cez privodné...

Sposob výroby elektród tranzistorov typu MESFET

Načítavanie...

Číslo patentu: 266957

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lalinský Tibor

MPK: H01L 21/28

Značky: tranzistorov, mesfet, spôsob, výroby, elektrod

Text:

...a hradla sa žihajú pri teplote 400 až 520 °C v redukčnej atmosfére vodika s rýchlosťou ohrevu 20 až 200 °C.sl a následne ochladzujú s rýchlosťou aspoň 50 °C.s 1. Hlavnou presnosťou vynálezu je, že umožňuje vyrába tranzistory, ktoré sa vyznačujúhodnotou merného kontaktného odporu ohmických kontaktov nižšou než 0,05 JL mm, výškou potenciálovej bariéry Schcttkyho hradlového rozhrania väčšou než 0,74 V a koeficientom ideálnosti aspoň 1,08....

Sposob výroby syntetického faujasitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266956

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hýbl Čestmír, Zubek Viliam, Janiga Ján

MPK: C01B 33/28

Značky: syntetického, výroby, spôsob, faujasitu

Text:

...alebo koloidných roztokov sioz je cena úletového sioz nepomerne nižšia. Vzhladom na to, že oxid kremičitý je v zeolite zastúpený viac než 60 hmotnostnými, má táto skutočnosť podstatný vplyv aj na zníženie výrobných nákladov výsledného produktu.surovinou vhodnou na využitie spôsobu výroby zeolitu typu NaY podľa tohto vynálezu je napríklad úletový oxid kremičitý značky Komsil. ktorý má toto zloženieV predloženej nádobe vybavenej...

Sposob zisťovania prepalu ferosilícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266955

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cengel Peter

MPK: C22C 35/00

Značky: prepalu, spôsob, zisťovania, ferosilícia

Text:

...zmeraní mernej hmotnosti rovnakého ferosilícia o zrnitosti 2 až 5 mm. Velkost odchylky mernej hmotnosti od tabuľkovej hodnoty pre daný obsah kremíka je nepriamo umerná veľkost hodnoty prepalu pri tavbe ocele.Výhoda uvedeného spôsobu spočíva v možnosti hodnotenia a výberu ferosilícia pred jeho použitím na leqovanie. Vyrobené ferosilícium môže byt z pohľadu prepalu viac, alebo menej vhodné, čo je možné zistit nepriamo meraním a vyhodnotením...

Sposob regulácie medzielektródovej vzdialenosti elektrolyzéra na výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266954

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kafka Richard, Černák Ľudevít, Silný Alexander, Krátky Albín, Novák Milan

MPK: C25C 3/20

Značky: hliníka, spôsob, medzielektródovej, elektrolyzéra, výrobu, vzdialenosti, regulácie

Text:

...spektrum striedavej zložky odporu alebo svorkového napätia a na základe jeho zmien je možné zaistiť plynulú reguláciu veľkosti medzielektródovej vzdialenosti,respektive včasnú identifikáciu a odstraňovanie príčin technologických porúch pri súčasnom dosahovaní maximálnej energetickej účinnosti procesu. Vhodným spracovaním väčšieho počtu diskrétnych spektier je možne do značnej miery eliminovať stochastický charakter kmitania....

Štatistický analyzátor impulzového rušenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266953

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pšenák Silvester

MPK: G01R 19/165, G01R 19/257

Značky: rušenia, statisticky, impulzového, analyzátor

Text:

...počítača a spracovať s podstatne menšou pracnosťou ako doteraz. Ďalšou výhodou je malý príkon zariadenia umožňujúci jeho napájenie z nezávislej batérie.Na obrázku je schéma časti analyzátora určeného na zistenie počtu rušivých impulzov,ktorých hodnota presiahne napätie definované deličom Q napätia a doba trvania je väčšie ako 25 ns vo prvej vetvi lg, 1 mikrosekunda vo druhej vetvi lg a 10 mikrcsekúnd vo tretej vetvi 15.Zapojenie štatistického...

Sposob výroby trubkových odbočiek tvaru T s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266952

Dátum: 12.01.1990

Autor: Konečný Oto

MPK: F16L 59/16

Značky: ochranným, tvaru, spôsob, odbočiek, trubkových, výroby, plastom

Text:

...oblúk do odbočky tvaru T, na čo sa postupne na oblúk navlieka druhý ochranný plášť pozostávajúci z trubiek a segmentov, ktoré sa vzájomne pospájajú a potom sa priestor medzi medionosnou trubkou a ochranným plášťom uzavrie medzi dvomi hlavnými prírubami a priestor medzi oblúkom a druhým ochranným plášťom sa uzavrie vedľajšou prírubcu, na čo sa takto uzavretý priestor vyplní tepelne izolačnou hmotou. Trubky a segmenty ochranného plášťa sa...

Skrutka pre stiahnutie a opravu prasklín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266951

Dátum: 12.01.1990

Autor: Štyrand Jan

MPK: F16B 35/00

Značky: opravu, skrutka, stiahnutie, prasklín

Text:

...závitom až k hlave, skrutky so zárezom a pod. sa nedajú použit na stiahnutie prasklín a pre opravu odlomených častí frém, stojanov a pod. To isté plati aj pre skrutky opatrené hlavou s rôznymi závitmi.Vyššie nedostatky sú odstránené skrutkami, ktorýohzávitová časť je opatrená štvor uholníkovým závitom a hlavou do ktorej je vytvorený zápich, ktorého protilahlá stranaod drieku skrutky je častou kuželovej plochy. Takúto skrutku možno aplikovat na...

Zařízení na opracování jednoho konce válcové papírové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266950

Dátum: 12.01.1990

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf, Bartoň Jiří

MPK: B31C 1/00

Značky: válcové, dutinky, jednoho, konce, zařízení, papírové, opracování

Text:

...vysekávání a vysekávací hlava 8 se střižným nástrojem najede na opracovávaný konec dutinky 1, provede výsek pro zálohu, a to orientovaně vzhledem k nejvyššímu místu na čele dutinky 1. Po provedení výseku pro zálohu se vysekávací hlava 8 vráti zpět do výchozí polohy. Ještě před vrácením vysekávací hlavy 8 do výchozí polohy, tj. v době, kdy je tato nasunuta na dutinky 1 a její střižnice vysekávacího nástroje ve tvaru trnu 3 utěsňuje vnitřní...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266949

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíc Jaroslav, Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav

MPK: B23K 33/00

Značky: výztuže, tyčí, způsob, betonářské, svařování

Text:

...celé technologie a k úspoře nákladů na výrobu žáruvzdorných hradítek.Příklad použití způsobu svařování tyčí betonářské výztuže je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen podélný řez prováclěným svarovým spojema na obr. 2 je příčný řez tímto spojem.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a V této poloze se přistehují k...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266948

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koloděj Břetislav, Zajíc Jaroslav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: betonářské, způsob, tyčí, výztuže, svařování

Text:

...svarů rovnoběžných s osou tyčí a na obr. 3 je příčný řez svaro CS 266 948 B 1 2vým spojem pro alternatívu hradících svarů kolmých na osu tyčí.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a v této poloze se přistehují k ocelové podložce 3, resp. se upevní jiným způsobem. Provedou se hradící svary mazi tyčemi a vnitřními stěnami ocelové podložky po obou...

Detergent pro nízké teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266947

Dátum: 12.01.1990

Autori: Procházka Karel, Prachař Josef, Fišer Zdeněk, Klecan Václav, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Peterka Vlastimil, Bezstarostová Vlasta

MPK: C11D 1/44

Značky: detergent, nízké, teploty

Text:

...Detergent podle vynálezu umožňuje snížit teplotu čisticího roztoku, případně zvyšuje při zachování teploty efektivitu čisticího procesu. Detergent podle vynálezu je možno použít k přípravě pěn při čištění potravínářských zařízení, např. udíren, konvektomatů, dalších technických či technologických zařízení, případně kachlíkového obložení či podlah místnosti. Detergenten podle vynálezu je možno efektivně vyprat zašpinění syntetické...

Způsob výroby pružných vedení tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266946

Dátum: 12.01.1990

Autor: Solar Jiří

MPK: B29D 23/22

Značky: vedení, výroby, způsob, tlakového, pružných, vzduchu

Text:

...12 nebo z polybu CS 266 946 B 1 2tyléntereftalátu se postupuje tak, že plastová trubka se z odvíjecí jednotky nejprve provlékne brzdou, kde brzdicí účinek vzniká jako reakce k překonání vnitřních sil v materiálu trubky a působí proti směru jejího pohybu při průchodu soustavou kladek, které zpüsobují její ohýbání v mezích pružné deformace a je přímo úměrný hodnotě přetvárné práce, potřebné k ohybovým změnám. Výsledná brzdicí síla je...

Oboustranné symetrické ořezávací zařízení hran tuhých pásovitých útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266945

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dostál Jiří, Polášek Antonín

MPK: B29D 29/00

Značky: oboustranné, útvaru, tuhých, pásovitých, zařízení, symetrické, ořezávací

Text:

...nůž zůstává v daném okamžiku v záběru. Toto řešení spolu s vhodnou konstrukcí ořezávacích nožů zabraňuje možnosti zaříznutí do hrany pásovitého útvaru a tím znehodnocení výrobku. Rovněž zajištění stále stejné velikosti přítlačné síly ořezávacích nožů i při změně polohy pásovitého útvaru při převíjení. dává požadovanou stálou tloušťku sražené hrany a současně odstraňuje namáhavou a monotónní práci obsluhy. Další výhodou je rychlé a předně...

Způsob výroby krytů a konstrukčních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266944

Dátum: 12.01.1990

Autori: Galíková Anna, Řezník Jan, Pešek Miroslav

MPK: B29C 35/08, C08J 7/18, C08L 71/04...

Značky: způsob, částí, krytu, výroby, konstrukčních

Text:

...při zachování požadoVaných elektrických vlastností až do frekvencí 10 Hz.Způsob výroby krytů a konstrukčních částí je dále vysvětlen na dvou příkladech.Z granulátu směsi na bázi polyfenylenoxídus houževnatým polystyrenem byly na vstřikovacím stroji při teplotě 260 až 270 °C vytvarovány kryty pro mikrovlnné systémy. Takto vytvořené kryty byly ozářeny elektromagnetickým ionízujícím zářením gama radioaktivního izotopu kobaltu Co o...

Způsob rafinace kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266943

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vymětal Jan

MPK: C07D 215/00

Značky: chinolinsírové, kyseliny, rafinace, způsob

Text:

...nebot kyselina chinolínsírová již nebude před rafinací obsahovat volnou kyselinu sírovou jako doposud. Zvýší se rafinační efekt, protože neutrální aromatické uhlovodíky, fenoly i amfoterní látky jsou v chinolinových zásadách výrazně lépe rozpustné než v samotných aromatických uhlovodících či kyselině chinolinsírové. Také polymerační a pryskyřičnaté podíly, vzniklé při extrakci dehtového oleje roztokem kyseliny sírové, jsou lépe...

Způsob výroby N1ethoxykarbonylnorkodeinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266942

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojánek Jan, Hodková Jarmila, Veselý Zdeněk

MPK: C07D 489/00

Značky: n1ethoxykarbonylnorkodeinonu, způsob, výroby

Text:

...fázového přenosu v množství 10 až 30 mol . Reakce se provádí při teplotách v rozmezí O až 40 °C, s výhodou při teplotě místnosti a kromě intenzívního míchání nevyžaduje žádné zvláštní zařízení. Oxidace je však přísně podmíněna přítomností katalyzátorů fázového přenosu. Bylo totiž experimentálně zjištěno, že bez přídavku těchto katalyzátorů reakce téměř neprobihá (za 24 h vzniklo pouze 8 oxidačního produktu vzorce l), zatím co s jejich...

Snímač aktivních bezkontaktních identifikačních karet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266941

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cagaš Roman

MPK: G08B 29/00

Značky: bezkontaktních, snímač, karet, identifikačních, aktivních

Text:

...analogového přepínače APR, druhým výstupem s druhým vstupem výstupního registru RG a třetím výstupem se druhým vstupem nulovaného integrätoru NI, výkonový budič VB je svým výstupem spojen se vstupem induktoru IND,jehož výstup je připojen ke vstupu převodníku proudu na napětí PPN, výstup tohoto převodníku je připojen na první vstup sumačního operačního usměrňovače SOU, kterého výstup je spojen s prvním a druhým vstupem analogového...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266940

Dátum: 12.01.1990

Autor: Zahrádka Pavel

MPK: D04B 15/16

Značky: pletacího, okrouhlého, zařízení, pohonné, stroje

Text:

...skříně 30.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Směr otáčení obou elektromotorů 10, 13 je opačný. Při rotačním pletení se elektromotor 10 otáčí vždy vyššími otáčkami než elektromotor 13. Prostřednictvím zmíněných ozubených kol 8, 5, 4, resp. 11, 7, 6 pohání oba elektromotory 10, 13 ozubené satelity 3, které potom otáčí pomocí trubky 2 jehelním válcem 1. Otáčky jehelního válce 1 tedy vyplývají z rozdílu otáček elektromotorů 10, 13....

Zařízení k indikaci vzájemné polohy měkčicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266939

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Karel, Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří, Baják Zdeněk

MPK: C14B 1/40

Značky: polohy, měkčicích, vzájemné, indikaci, zařízení, nástrojů

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ozubené kolo s drážkou jsou kolmé na stavěcí šroub a tvoří s ním jeden celek, přičemž stavěcí šroub je vedený v horním pouzdře a spodním pouzdře, pevně uložených v matici. V drážce je potom otočně uložena rolna na táhle posuvně uloženém ve vedení a otočně pomoci čepu naPokrok dosažený vynálezem spočívá v tom,že po nastavení požadovaných hodnot...

Zařízení pro měření spotřeby paliva pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266938

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchan Zdeněk

MPK: G01F 9/00

Značky: spotřeby, zařízení, motory, měření, paliva, vznětové

Text:

...i funkční závislost délky regulační hrany vstřikovacího pístu na jeho natocení vhodným naprogramováním po sobě jdoucich datových údajů V závislosti na adresovaní řídící frekvencí, vystupující z korekčníhočlenu. U motorů s konstantnłími výkonovými stupni, které se používají zejmena nalokomotivách, je uvedené zapojení oproti klasickým přímým průtokoměrům několikanásobně jednodušší, levnější, spolehlivější, nezasahu je dokonstrukce palivového...

Zařízení pro odsávání nečistot z kolektorů a energokanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266937

Dátum: 12.01.1990

Autori: Černý Josef, Šikýř Jaroslav

MPK: F24F 7/06, B08B 5/04

Značky: zařízení, odsávání, energokanálů, kolektoru, nečistot

Text:

...rám víka vstupního otvoru do kolektoru, je možné ji osadit též na otvor bez zabudovaného rámu víka. Celý vnitřní profil protilehlé strany kolektoru,ve kterém není znečištěný vzduch je opatřen demontovatelnou těsnicí clonou.Předností tohoto zařízení pro odsávâní nečistot z kolektoru je trvalé zabezpečení hygienícky nezávadného prostředí v celém pracovním prostoru, zároveň umožňuje zrušení původních pracovních přcstávck, čímž sc podstatně...

Způsob kódování identifikačního znaku pro určení orientace směru propadu evidenční průkazky snímací stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266936

Dátum: 12.01.1990

Autor: Žáček Jiří

MPK: G06K 17/00

Značky: způsob, průkazky, snímací, směru, stanici, identifikačního, určení, evidenční, propadu, kódování, znaků, orientace

Text:

...evidenční průkazky se provádí tak, že se započne od prvního řádku, avšak řádek již obsazený kódovací fólií identifikačního znaku se vynechá a postupuje se do zakódo u lichého počtuvání všech čísel kódu evidenční průkazky, přičemž je lhostejné, z které strany je řádkování číslováno.Vyšším technickým účinkem je zvýšení informačního obsahu evidenční průkazky tím, že je umožněno zakódovat identifikačními znaky až u různých hodnot čísla, kde je...

Přenosný vlhkoměr pro měření vlhkosti slisovaných a sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266935

Dátum: 12.01.1990

Autori: Doležal Milan, Skála Jindřich, Krobot Luděk, Vylíčil Jaroslav

MPK: G01N 27/12

Značky: materiálů, měření, sypkých, prenosný, slisovaných, vlhkoměr, vlhkosti

Text:

...sondy umožňuje provádět orientační a kontrolní měření slisovaných materiálů i ve značně hlubokých vrstvách. Umístění teplotnícho čidla v měřicí sondě zajišťuje, že místa snímání teploty a vlhkosti jsou totožná.Výhodná je také snadná manipulace s přístrojem a nenáročná obsluha, kterou umožňuje měření s optickým vyhodnocováním zjištěných hodnot pomocí svítivých LED diod. Měření a odečítání hodnot vlhkosti se provádí v několika, například v...

Důlní oblouková výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 266934

Dátum: 12.01.1990

Autori: Slaměník Jiří, Schmidt Kurt, Odstrčilík Zdeněk, Richtar Radoslav

MPK: E21D 11/14, E21D 11/12

Značky: důlní, oblouková, výztuž

Text:

...z lrubkových oblouků podle vynálezíu. jehož podstata je v tom, že trubkové oblouky jsou spojeny hrdly, jejichž otevřcné konce jsou nasměrováííy k počvě důlního díla.Hlavní výhodou obloukové výztuže z trubkových obloukü podle vynálezu je její jednoduchost, což má příznívý vliv nejen na její cenu. nýbrž i na její rychlé budování i rychlou demontáž v dole. Výhodou důlní obloukové výztuže z trubkových oblouků je i to, že odpadá...

Zapojení pro automatické ladění rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266933

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hăjek Miloš, Waitzman Rudolf

MPK: G05F 1/10

Značky: automatické, ladění, obvodů, rezonančního, zapojení

Text:

...15 a na první vstup čtvrtého logického členu NAND 17 je přivedenvýstup třetího logického členu NAND 16, který je současně pozitivním výstupem tohoto druhého bistabilního klopného obvodu 10. Navrhované zapojení vyhodnocuje automaticky fázový posuv mezi proudem a napětím napájejícím rezonanční obvod, který může být paralelní nebo sériový. Získané informace o polaritě fázového posuvu pak působí na ovládání laditelné tlumivky nebo laditelného...