Archív za 1990 rok

Strana 127

Způsob úpravy velikosti vzduchové mezery v elektrických točivých strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267891

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ulrich Bohumír, Horák Jaroslav

MPK: H02K 15/14

Značky: způsob, strojích, mezery, točivých, vzduchové, elektrických, úpravy, velikostí

Text:

...u nichž je žádoucí zlepšit funkční charakteristiky, jichž nelze dosáhnout rozměrovou volbou částí hotnvého stroje. Kromě toho lze tímto způsobem selektivně přizpůsobovat vybrané funkčnícharakteristiky specifickým provozním podmínkám stroje, například zatížení.Jako praktický příklad provádění způsobu podle vynálezu se v dalším popisu uvádí zmenšení vzduchové mezery úpravou rotoru u opravovaných asynchronních motorů s velkým počtem pólů,s...

Způsob výroby 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267890

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák Ján, Novák Miroslav, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan

MPK: C07C 21/19, C07C 17/34

Značky: 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu, výroby, způsob

Text:

...nebo přidáním katalytického množství koncentrované kyseliny chlorovodíkové do reakční směsi, což se projevi zkrácenim reakční doby.Dehydrochloraćní reakci lze provádět bez rozpouštědla, to však vyžaduje vyšších reakćních teplot kolem 150 až 170 °C, je proto výhodnější použití vhodného rozpouštědla, jako je napr. kyselina octová nebo kyselina mravenčí. V jejich prítomnosti probíhá dehydrochlorační reakce snadněji i při nižších teplotách...

Protipožární pěnotvorný beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 267889

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Pešic Rostislav, Vařeka Jindřich

MPK: C04B 38/10

Značky: betón, pěnotvorný, protipožární

Text:

...zrn pod 0,063 mm. Pojivo tvoří portlandský cement o složení v průměru 1 hmotnostní oxidu sodného, 21 hmotnostních oxidu křemičitého, 6 hmotnostních oxidu hlinitého, 65 hmotnostních oxidu vápenatého a 7 hmotnostních ostatních komponent.Tyto složky se smísí tak, že se nejorve do 100 hmotnostních dílů vodního skla dá 10 až S 0 hmotnostních dílů šamotového ostřiva a provede se důkladná homogenizace, až se ve vodním skle rozmíchá...

Způsob zaměření vlicovacích bodů pro fotogrammetrické měření svislosti jam

Načítavanie...

Číslo patentu: 267888

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jedlička Jiří

MPK: E21B 47/02, G01C 11/00

Značky: svislosti, bodů, fotogrammetrické, zaměření, měření, vlicovacích, způsob

Text:

...souřadné a upřesnit fotogrammetrický polygon podle svislice dané souřadnicemi vlicovacích bodů, které jsou umístěny přibližně ve svislici ve vzdálenosti řádově 100 m nad sebou. Potom je možno, po vyrovnáni, na vlicovací body zamêřit svislost celé jámy s dostatečnou přesností.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde na obr. l je v náryse a na obr. 2 je v půdoryse schematicky...

Digitalizátor periodických dějů s přídavným potlačením šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267887

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Radimír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/12

Značky: šumu, periodických, potlačením, digitalizátor, přídavným, dějů

Text:

...2 s 7 aa 7 Digitalizace vstupního měřeného periodickěho napětí, které přivádíme na vstupní svorky 2, prohíhá opakované 2 m-krát tak, že v jedne periodě je digitalizovàno celkem PÉŠ N vybraných okamžitých hodnot rovnoměrně rozložených v periodě T měřeného napětí. Při 2 m opakovaných méřeních periodickěho signálu tak proběhne P.2 m analogově digitálních převodů, přitom jsou však na každé pozici z P určených slov pamäti kumulovány hodnoty z 2...

Digitalizátor neperiodických dějů s přídavným potlačením šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267886

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Kamil, Vrba Radimír

MPK: H03M 1/12

Značky: potlačením, dějů, přídavným, šumu, digitalizátor, neperiodických

Text:

...vyrovnávacího registru 5, jehož datové číslicové (nm)-bitová výstupy Z jsou spojeny 5 druhými datovými číslicovými vstupy lg aritmetické sčítačky 3. Vzorkovač l napětí 5 analogovou paměti má jeden ovládací vstup ll a analogově digitální převodník 2 má druhý ovládací vstup lg. Jednoslovný vyrovnávací registr 3 má na stavovací vstup lg a zápisový vstup li.Měřené napětí u(t) je nejprve přiváděno na vstupní svorky Ž vzorkovače l napětí s...

Tuba s tlačítkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267885

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lišková Věra, Langer Vilém

MPK: B65D 35/28

Značky: tlačítkem

Text:

...zasunutĺ do silnostěnného tělesa tuby - v tom případě bez posuvného pĺstu je na obr. 1 naznačeno čárkovaným obrysem výstupní části této tuby.Obr. l ukazuje silnostěnné teleso l tuby s posuvným pistem g a se šroubvým uzávěrem 2,které je zde pomocí šroubového spojení 3 Dřipojeno k přírubě 3 tlačítkovéhz systému.Tlačítkový systém ke vhánění stlačeného vzduchu do dutiny posuvného pístu g tuby má konstrukcí zjednodušenou použitím dutého tlačítka 5...

Kolejový tahač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267884

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kršek Petr, Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

MPK: B61J 3/12

Značky: kolejový, tahač

Text:

...distanćní kostky, jež zapadají do vybrání vytvorených ve spodní částí zátěže.Výhodou kolejového tahače podle vynálezu je, že pohony jsou umístěné nad hnacími nápravami ve vybráních zátěže, takže jsou velmi dobře prístupné prakticky ze tří stran, takže pro montáž či demontáž částí nebo celého pohonu je možno použít jeřâb nebo jiná zdvihadla. Pro údržbu pohonu nemusí mít kolejíšté montážní kanál. Další výhodou je, že celý pohon i s rámkem...

Univerzální dřevorubecké přetlačné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267883

Dátum: 12.02.1990

Autor: Houdek Miloslav

MPK: A01G 23/08

Značky: přetlačné, univerzální, zařízení, dřevorubecké

Text:

...plochu připevněnou s lopatkou na rameni je možno využít jako palici, dřevorubecký kalač čí sekyru k zatloukání klínů do řezné spáry hlavního řezu pri kácení stromů v těžbě dřeva.Použitím tohoto zařízení odpadá nutnost přenášení dalšího dřevoruoeckého nářadí při káceni stromu. Toto zařízení sdružuje současně čtyři funkce - přetlaćnou lopatku, obracák, páčidlo a alicí na zalluukání klínú - bez zvýšení hmotnosti oproti obdooným dosavadním...

Pohon motorového vozidla se dvěma hnanými nápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267882

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pícha Miloš

MPK: B60K 17/34

Značky: pohon, motorového, hnanými, vozidla, dvěma, nápravami

Text:

...stáleho převodu přední a zadní nápravy dojde klepšímu vedení vozidla jak v bočním, tak v podélném směru a k snížení opotřebení pneumatík.Příklad provedení pohonu motorového vozidla se dvěma hnanými nápravami podle vynálezu je znázorněn na výkrese, který značí púdorys schematického uspořádání pohonu motorového vozidla s hnací jednotkou uloženou vpředu a s přímo poháněnou přední nápravou a nepřímo, prostřednic tvím viskázní spojky, pohánenou...

Svařovaná kladka velkého průměru, zejména pro velkostroje skrývky zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267881

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čuda František, Martásek Jiří

MPK: F16H 55/36, E21C 47/00

Značky: zejména, skrývky, průměru, zeminy, velkého, kladka, velkostroje, svařovaná

Text:

...kladkou velkého průměru, zejména pro velkostroje skrývky zeminy podle vynálezu, tvorené věncem, boćnicemi a nábojem. Podstatou vynálezu je. že náboj je dělen v rovině kolmé na osu kladky na dvě částí. Výhodou kladky podle vynálezu je,že oooustranně provařený svar mezi částmi náboje a bočnicemi odstraňuje konstrukční vrub,přičemž ho lze dokonale kontrolovat. Důsledkem je podstatné zvýšení životnosti kladky. Také je výhodou to, že náboj lze...

Tlačítkový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267880

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jagoš František, Bízek Josef

MPK: H01H 13/14, H01H 13/02, H01H 13/04...

Značky: spínač, tlačítkový

Text:

...je ještě zajištěna vodívým a ííxačním spojením 25. Izolační pouzdro 3 je svou přírubovou částí uloženo v úložné dutíně lg tak, že dosedaoí rovina že dosedne na der razovou část lg pouzdra l a v této poloze se zajistí zalemováním lemovací části lg na dusedací plochu gg izolačního pouzdra É. Pevný kontakt 1 je uložen v prúchozí dutině ga. Jeho stálou polohu zajištuje na jedné straně dorazová příruba lg těsně přílehlá na ooseoací rovinugg a na...

Zariadenie na korigovanie polohy svetlometu vo vertikálnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 267000

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rybárik Ján

MPK: B62K 11/14, B60Q 1/10

Značky: korigovanie, polohy, světlometu, vertikálnom, smere, zariadenie

Text:

...vozidlá.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na korigovanie polohy svetlometu vo vertikálnom smere, ktorého púzdro je upravené medzi držiakmi upevnenými na prednej vidlici podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že v držiaku je otočne upravený čap, opatrený na jednom konci výstredníkom zapadajúcim do drážky, vytvorenej v bočnej stene puzdra svetlometu.Na vonkajšom konci je čap opatrený páčkou, v ktorej je uložený odpružený kolík, pre...

Výkyvný stolík najmä pre brúsky na sadrové modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 266999

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karas Pavel, Blaško Peter

MPK: B24B 19/02, A61C 13/01

Značky: najmä, modely, výkyvný, stolík, sadrové, brusky

Text:

...ktorá predchádza cez drážku v otočne uloženom ramene stolíka. Tu je taktiež nemožné presné nastavenie kolmej polohy stolíka, dochádza k vibráciám V závese otočného ramena pri brúsení a vplyvom nedokonalej aretácie vzniká možnost uvolnenia stolíka pri prevádzke.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené výkyvným stolíkom vytvoreným z oblúkovitého ramena upevneného na doske výkyvne uloženej v závesoch a aretovanej skrutkou. Podstata riešenia...

Prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266998

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ďuriš Štefan, Kosár Karol, Orlík Ivo, Gögh Tibor, Volf Jaroslav, Danko Peter

MPK: C08L 7/00, C07F 9/09

Značky: adhézie, materiálom, výstužným, zvyšovanie, prostriedok

Text:

...kaučukovej zmesi, čím sa znižuje konfekčná lepivosť zmesi. Nevýhody rezorcinu spočívajú najmä v jeho nepriaznivých hyqienicko-toxikologických vlastnostiach (dráždi pokožku. oči, vyvoláva dermatözu), nedostatočnej dispergácii v kaučukovej zmesi a v tom, že ide o deficitnú surovinu.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom najmä oceľcvému kordu, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v...

Zariadenie na priestorové tvarovanie priehlavku zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266997

Dátum: 12.01.1990

Autori: Korchan Rudolf, Duchovič Leopold

MPK: A43D 11/00

Značky: obuvi, tvarovanie, zariadenie, priestorové, priehlavku, zvršku

Text:

...na priestorové tvarovanie priehlavku podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tvarovacích vložkách je vytvorené vybranie pre zadnú časť tvarovaného priehlavku zvršku.Technický účinok spočíva v zabezpečení požadovaného predtvarovania priehlavkovej časti pri dodržaní potrebného rozmezu a tvaru zadných strán tejto časti. Tým sa odstráni dodatočné operácia presekávania.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je zobrazený na...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266996

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Handlovský Andrej, Durmis Július, Bystrický Ľubor, Konečný Václav, Kuruc Ľudovít, Tuleja Juraj, Fiedler Karol

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa uskutočnila so zmesou 6,0 g (0,044 môlu) 2-metyl-6-etylanilínu,4,7 g (0,053 mőlu) metoxypropanőnu, 16,4 g 1-metoxy-2-propanolu, 18 mg platinového katalyzátora (nosič - aktívne uhlie) s obsahom kovu 10 a 140 mg 85 -nej kyseliny trihydrogénfosforečnej pri 50 OC a tlaku vodíka 5,0 MPa. Po 2,5 h sa reakcia prerušila a analýzou metódou plynovej chromatoqrafie sa zistila, že anilínová frakcia reakčnej zmesi obsahuje 0,4 nezreagovaného...

Sposob prípravy 2-metyl-6-etyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266995

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Fielder Karol, Kuruc Ľudovít, Tuleja Juraj, Konečný Václav, Bystrický Ľubor

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa hydrogenovala v autokláve s objemom 100 cma 5,0 MPa počas 3,5 h. Potom z reakčnej zmesi odfiltroval hydrogenačný katalyzátor a oddestilovalo rozpúšťadlo, z destilačného zvyšku pozostávajúceho z dvoch fáz sa oddelil protônový katalyzátor a anilínová frakcia sa analyzovala metódou plynovej chromatografie. Zistilo sa, že obsahuje 1,6 8 2-metyl-6-etylanilinu, 0,3 azometinu /2-metyl-6-etyl-N-/1-metoxy-2-propylidén/anilín/ a 97 ...

Sposob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266994

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tuleja Juraj, Kuruc Ľdovít, Konečný Václav, Fiedler Karol, Kríž Miroslav, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...v prvom stupni.Prakticky je možné postupovat tak, že sa V autoklâve ponechá usadený platinový katalyzátor z ukončenej alkylácie a do nového procesu sa pridá 10 až 50 hmotnostných čerstvého katalyzátora v prepočte na množstvo katalyzátora, použité v prvom cykle tak, aby V druhom cykle bol pomer už použitého a čerstvého katalyzátora 2 až 101.Proces je možné uskutočniť násadovýmspôsobom v autokláve alebo kontinuitne V jednomalebo dvoch reakčnýoh...

Technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 266993

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 21/02, B65D 19/24

Značky: technologická, paleta

Text:

...výhodou je možnost využitia i pre uloženie komponentov s väčšou výškou. za týmto účelom je opatrená snimateľným rámovým nádstavcom, ktorého výšku je možné voliť podľa potreby. Tvar vrchnej časti základnej palety i rámový nadstavec umožňuje stohovanie.Technologická paleta je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jev nakreslený rámový nadstavec v náryse, na obr. 2 je nakreslená základná paleta v náryse,na obr. 3 je...

Sklo pre sklenené vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 266992

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimurka Peter, Plško Alfonz

MPK: C03C 13/02

Značky: vlákno, skleněné

Text:

...koncentrácii obsahuje 7 až 8 oxidu zirkoničitého,14 až 15 oxidu sodného, 4,6 až 6,0 oxidu vápenatého, 2,5 až 3,5 oxidu bárnatého,3 až 5 oxidu horečnatého, 0,5 až 2,0 oxidu titaničitého a 64 až 68 oxidu kremičitého,pričom molárna koncentrácia oxidu vápenatého v skle je vyššia ako molárna koncentrácia oxidu horečnatého a molárna koncentrácia oxidu horečnatého je vyššia ako molárna koncentrácia oxidu bárnatého.Zníženie energetickej...

3-(2-R-vinyl)-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266991

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor

MPK: A01N 43/78

Značky: spôsob, 3-(2-r-vinyl)-2-benzotiazolinóny, přípravy

Text:

...látka sa kryštalizuje z ncetönu. Kryštalizáciasa urýchlí pridaním zo cm 3 vody. T. c. 157 až 160 °c. výťažok 46 a.mieša 4 h pri teplote varu reakčnej zmesi. Po pridaní 20 cms vody sa reakčná zmes chladí. Izolovaný pevný podiel sa kryštalizuje z etanolu. T. t. B 9 až 91 °C, výťažok 23 .K 20 cm 3 bezvodého etanolu sa pridá 0,23 g (0,01 mel) sodíka, 5 g (0,01 mal) (2-oxo-3-benzotiazolinylmetylbtrifenylfosföniumbromidu a 2 g (0,015 mol)...

Zariadenie na upevňovanie priečnikov skúšobných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266990

Dátum: 12.01.1990

Autori: Opršal Miroslava, Ivan Peter

MPK: G01N 3/12

Značky: zariadenie, skúšobných, upevňovanie, strojov, priečnikov

Text:

...navinutej páskovej ocele vzdiaľujú a naopak hlavné segmenty priložené k vertikálnym plochám priečnika sa k sebe približujú a zvierajú medzi sebou konce priečnika a tým i tiahlo skúšobného stroja. Po dosiahnutí predpísaného tlaku aretačné matice na piestoch hydraulických valcov sa zľahka dotiahnu a hydraulický tlak vo valcoch sa uvoľní. Pritom veľkosť zovretia tiahieľ je dlhodobe prakticky konštantné, nakoľko nepatrné deformačné vplyvy celej...

Zapojenie obvodu na plynulé riadene prietoku plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266989

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bušík Ferdinand, Valenta Jozef

MPK: C03B 5/24

Značky: media, zapojenie, plynule, obvodů, riadené, plynného, prietoku

Text:

...zapojenia obvodu na plynulé riadenie prietoku plynného média spočívajú najmä v odstránení trvalej prevádzky ventilátora na plný výkon počas celej kampane. Otáčky ventilátora sa zvyšujú alebo znižujú postupne v závislosti na požadovanom prietoku spaľovacieho vzduchu, ktorý je definovaný veľkosťou napätia regulátora. skutočnou spotrebou elektrickej energie ventilátora v závislosti na požadovanom prietoku spalovacieho vzduchu je dané zníženie...

Sposob výroby 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/fosforotionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266988

Dátum: 12.01.1990

Autori: Macko Jozef, Svitek Imrich, Černý Peter, Kopinič Vladimír, Pavlík Jozef

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, výroby

Text:

...tak, že na jeden mol sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa ponechá 0,2 až 2,0 molu vody a použije sa také množstvo rozpúštadiel, aby sa po ukončení reakcie získal roztok obsahujúci v 100 hmot. dieloch najmenej 15 hmotnostných dielov 0,0-dimetyl-0 ~/3-metyl-4-nitrofeny 1/fosforotioátu /fenitrotionu/.Regulovaný obsah vody v reakčnom prostredí je dôležitým faktorom, ktorý vplýva V značnej miere na priebeh a výsledok reakcie. zistili sme, že v...

N-/2,6-dialkylfenyl/-N-furfuryl-N’-/arénsulfonyl/močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266987

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bachratá Magdaléna, Beška Emanuel, Magdolen Peter, Konečný Václav

MPK: A01N 47/30

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...postupmi známymi 2 literatúry ako napriklad hydrogenáciou príslušného azometinu,hydrogenačnou alkyláciou 2,6-dialkylanilinov 5 furfuralom alebo alkyláciou 2,6-dialkylanilinov s furfurylchloridom.Východiskové zlúčeniny všeobecného vzorca III možno taktiež pripraviť postupmi známymi z literatúry, napriklad reakciou sulfônamidov s fosgěnom (US 3 317 114, DE 2 152 971, H. Ulrich a sol. Angew. Chem. 78, 761 (1966), alebo reakciou...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Magdolen Peter, Konečný Václav

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Substituované N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonyl-močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266985

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Beška Emanuel, Konečný Václav

MPK: A01N 47/34

Značky: spôsob, přípravy, substituované

Text:

...napríklad odsatím.zlúčeniny všeobecného vzorca II - medziprodukty - je možné pripraviť postupmi známymi z literatúry, ako je hydrogenačná alkylácia 2,6-dialkylanilinov ketônmi (BE 810 763,CS 219 B 56, US 4 200 451) alebo reakciou 2,6-dialkylanilinov s alkylbromidmi, alkylbenzénsulfonátmi alebo alkyltosylátmi, (DE 2 318 340) pripadne alkyláciou 2,6-dialkylanilínov estermi kyseliny 2-halogénpropiónovej.Východiskově zlúčeniny všeobecného...

Zariadenie na izostatické lisovanie vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266984

Dátum: 12.01.1990

Autor: Uhrík Miroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: vzoriek, lisovanie, zariadenie, izostatické

Text:

...a forma s pevným a pohyblivým piestom je týmito vložená medzi piesty hydraulického lisu s pákovým piestovým čerpadlem.Vynález zariadenia na izostatické lisovanie vzoriek malých rozmerov umožňuje rýchle a jednoduché izostatické lisovanie malých vzoriek do tlakov cca 200 MPa. Veľkost pracovného priestoru, a tým i velkosť lisovaných vzoriek, je limitovaná použitým lisom, jeho tlačnou silou a rozmermi. Výhodne ho možno použit najmä tam, kde je...

Ohýbacie a kalibrovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266983

Dátum: 12.01.1990

Autori: Štefkovič Ladislav, Pašák Jozef

MPK: B21D 7/00

Značky: ohýbacie, kalibrovacie, zariadenie

Text:

...spojené s vonkajšími čeľusćami, uloženými na suvných doskách V priestore medzi vnútornými čeľustami a krajnými priamočiarymi motormi.Výhodou ohýbacieho a kalibrovacieho zariadenia podľa vynálezu je, že umožňuje výrobu zložitých tvarov rámikov, zlučuje operacie ohýbania a kalibrovania, poskytuje rýchlu prestaviteľnost a dostatočnú presnosť, zjednodušuje medzioperačnú dopravu a znižuje plošnú náročnosť.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa...

Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klucho Pavol, Fančovič Karol

MPK: B29C 33/60

Značky: pentaerytritolu, báze, seperačný, prostriedok

Text:

...prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a...

2,5,6,8,11,12-Hexasubstituované 4,10-di(N,N-disubstitované N’-tioureido)-1,3,7,9-tetraoxacyklododekány a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266981

Dátum: 12.01.1990

Autori: Peterčáková Dana, Kniežo Ladislav, Imrich Ján, Bernát Juraj

MPK: C07D 323/00

Značky: 2,5,6,8,11,12-hexasubstituované, n'-tioureido)-1,3,7,9-tetraoxacyklododekány, 4,10-di(n,n-disubstitované, přípravy, spôsob

Text:

...obecného vzorca I podľa vynálezu je ľahká dostupnosť východiskových látok, jednoduchý pracovný postup a samovoľná dimerizácia látok obecného vzorca II v roztoku, ktorá prebieha bez vzniku vedľajších produktov a vo vysokých výtažkoch.Použitie zlúčenín obecného vzorca I, pripravených podľa vynálezurje V tom, že vytvárajúPredmet vynálezu objasňujú, ale neobmedzujú nasledovné príklady.K roztoku 1,73 g (0,01 mol)...

Ohýbacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266980

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 7/08

Značky: ohýbacia, jednotka

Text:

...do vybrania ohýbacej kladky.Výhodou ohýbacej jednotky podľa vynálezu je, že klinový voľný koniec opornej lišty,pretože je vo vybraní ohýbacej kladky, zasahuje do bezprostrednej blizkosti počiatočného bodu ohybu a tým zamedzi deformácii ohýbaného predmetu pred stanoveným počiatočným bodom jeho ohybu. Ohyb je presný, vylúči sa nutnosť dalšej operácie kalibrovania, čím odpadá aj potreba kalibrovacieho zariadenia. Realizácia zárezu a opornej lišty...

Sposob skúšania studenej praskavosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266979

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrbál Pavel, Vitásek Martin

MPK: G01N 33/20

Značky: spôsob, ocele, studenej, skúšania, praskavostí

Text:

...z mnohých prípadov overovania náchyľnosti základného materiálu na vznik podhúsenicovýoh, studených prasklín, bola vykonaná za účelom definovanie prípustného počtu opakovaní zvarových spojov v prípade nevyhovujúceho prvého až n-tého zvarového spoja potrubia produktovodu z ocele st E 480.7 TM, s hrúbkou steny 15,9 až 16,1 mm, pri teplote prostredia 1, 20 a 70 °C, a to dvomi spôsobmi za použitia metódy zvárania elektrickým oblúkom. Prvý,...

Zariadenie s odmeriavaním súvislej dĺžky radu, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266978

Dátum: 12.01.1990

Autori: Podhradský Dušan, Mahútová Helena, Matyas Karol, Petrovič Milan, Ďurana Jozef, Blaškovan Pavol

MPK: G01B 11/04

Značky: najmä, tehál, súvislej, odmeriavaním, řadů, dĺžky, zariadenie

Text:

...do chodu druhý a tretí dopravník, ktoré presunú rad na tretí dopravník. Počas presunu sa blokuje činnost prvého dopravníka a fotosnímač sa pomocou priamočiareho motora nastavuje na novú úroveň dĺžky radu. Rýchlosti dopravníkov sú rovnaké, aby sa zachoval súvislý rad predmetov.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu sú, že umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie súvislého radu predmetov Iuhovolnej dĺžky. Prestavenie úrovne dĺžky radu sa vykoná...

Horizontálny dvojrovinný stol

Načítavanie...

Číslo patentu: 266977

Dátum: 12.01.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25H 1/10

Značky: dvojrovinný, horizontálný

Text:

...na obr. 3 je nakreslený bokorys zariadenia, na obr. 4 je nakreslený pôdorys základovej dosky, na obr. 5 je nakreslený pôdorys strednej dosky a na obr. 6 je nakreslený pôdorys hornej dosky.Horizontálny dvojrovinný stôl pozostáva zo základovej dosky 3 opatrenej na jednej strane ľavým valivým vedením 33, v hornej časti ktorého je vytvorená tvarová vodiaca plocha 3 s prídržnou plochou 33. Na druhej strane rovnobežne s valivým vedením 33 je...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Kráľ Bohumil, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: spôsob, výroby, kopolymérov, vinylchloridu, homopolymérov

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tribulík Ján, Komora Ladislav, Micka Miloň, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szulényi František

MPK: C08F 265/04, C08F 214/06

Značky: húževnatého, výroby, spôsob, polyvinylchloridu

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sáraz Jozef, Krkošková Mária, Liška Milan, Nedas Jozef, Krb Rastislav, Bučko Miloš, Kaššovič Vratko, Porubská Mária, Kopernický Ivan, Brenner Rudolf, Ambrušová Marta

MPK: C08L 95/00

Značky: kompozícia, výrobu, pásov, termoplastická, hydroizolačných

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Zapojenie riadiaceho modulu vonkajších pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266973

Dátum: 12.01.1990

Autori: Očkaik Dušan, Vinohradský Tibor

MPK: G06F 12/02

Značky: pamäti, vonkajších, zapojenie, riadiaceho, modulu

Text:

...vyrovnávacej pamäti disku a dalej tiež so vstupom głg bloku lg adresyvyrovnávacej pamäti mikroprogramu a tiež so vstupmi C 13 bloku lg riadenia vyrovnávacejpamäti a dalej tiež so vséupom ggg vstupného registra gg vyrovnávacej pamäti a tiež so vstupom ggg bloku gg riadenia disku, zatiaľ čo vstupy głg blokulg aritmeticko-logickej jednotky sú spojené s výstupmi 95 bloku § vstupných dát a tiež s výstupmi gà bloku g stavových signálov a dalej...