Archív za 1990 rok

Strana 125

Zapojení indikátoru tendence signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267971

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01K 3/04

Značky: indikátoru, signálu, tendence, zapojení

Text:

...spočivó v umožnčni sledování jak velikosti změny velikosti výstupniho signálu, tak na základě směru výchylky odečitąné na zabudovaném výstupnim měřidle i pola ritu změny. Principiálni zapojeni indikátoru tendence signálu podle vynálezu je znázorněno na obr.1. obr, 2 graficky zobrazuje způsob vytváření tendence signálu.zdroj 3 výstupniho signálu je jednim pôlem připojen na spoločnou svorku gěł jednopôlového přepínače g, jehož prvni vývod...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 267970

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vondra Svatopluk, Zahradník Lubomír, Ambrož Vladimír, Zajíček Karel, Klos Karel, Svoboda Bohumil

MPK: C09D 3/733, C09D 5/08

Značky: nátěrová, antikorozní, hmota

Text:

...hmota podle vynálezu má kromě antikorozních účinků, doaahovaných i bez vytvrzení případně vytvrzením při tcplotě do 90 °C, i účinnost proti krátkodobému zatížení tepelnému, a to do teplot 3 500 °C a proti trvalému zatížení teplotami do 250 OC,přičemž produkty hoření nevytvářejí v okolním prostředí inkrustu.Vynález je v dalším vysvětlen a jeho účinky prokázány na příkladcch jeho možného konkrětního provedení.Na očištěný a odmaštěný ocelový...

Způsob třídění částic práškových polymerů fluorovaného polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267969

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dousek František

MPK: C08F 6/04, C08F 114/26

Značky: třídění, polymerů, způsob, částic, polyethylenu, práškových, fluorovaného

Text:

...vodivé směsi uhlíku a rluoridu alkalického kovu, načež se provede vytřídění žádané Irakce velikosti části a nakonec se povrchová vodivá vrstva odstraní chemicky a rozpouštěním.O fluoropolymerech je známe, že s alkalickými kovy v aktivním stavu reagují za vzniku pevné směsi uhlíku a fluoridu alkalickěho kovu, C 2 MeP. V aktivní stavu se alkalické kovy vyskytují např. v roztnvenám stavu, v amalgamách, v organokomplexech/napr. nartalenid Li,...

Jednotka přímočarého kuličkového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267968

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kůra Jan, Balek Pavel

MPK: F16C 29/06

Značky: kuličkového, vedení, jednotka, přímočarého

Text:

...nosičem a trn druhým nosičem pružiny.Použití jednotky přímočarého kuličkového vedení podle vynálezu je zvláší výhodné pro speciální snímače geometrických veličin proměnlivé velikosti a velmi malé hodnoty. Od existujících jednotek se liší použitím valivého uložení jak pro axiální pohyb trnu nesoucího dotyk a jádro, tak i pro zamezení rotačního pohybu trnu v tangenciálním směru. Použitím přesahů nebo jen minimálních vůlí v obou vedeních se...

Zapojení pro synchronizování činnosti grafických interfejsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267967

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slaměník Jan

MPK: G06K 1/12, G06F 15/68

Značky: interfejsů, synchronizování, grafických, zapojení, činnosti

Text:

...výstupy jsou spojený přes spínače ga, gg až gn jednak s druhou sběrnicí 1 a jednak se vstupy čítačů lg, ZE až lg.Nastavením spínačů lg, lb až lg hodinového signálu a spínačů ga, zh až gn nulovacího signálu se volí, zda interfejs pracuje v řídícím nebo závislém režimu. Z libovolného počtu grafických interfejsů vždy první pracuje v řídícím režimu, ostatní musí pracovat V závislém režimu. Řídící první interfejs ga má oba spínače lg, 35...

Zařízení na výrobu koncentrovaných popílkových suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267966

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavík Josef, Herel Petr

MPK: B01F 3/12

Značky: výrobu, suspenzí, koncentrovaných, zařízení, popílkových

Text:

...prostředků, případně i dopravu na místo použití až do vzdálenosti 200 m.Příklad provedení zařízení pro příprsvu popílkových suspenzí podle vynálezu je zo~ brazen na přiloženém výkrese, schematicky znázornujícím svislý řez zařízením.Zařízení podle vynálezu sestává z výrobní nádoby l, která je současně nádobou expediční. Z nejnižší částí dna výrobní nádoby l je vedeno sací potrubí § do rmutověho čerpadla 1. Výtlačné potrubí Q ze rmutového...

Zapojení elektronického telefoního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267965

Dátum: 12.02.1990

Autori: Padevět Jiří, Šmíd Vladimír

MPK: H04M 1/53

Značky: telefoního, prístroje, elektronického, zapojení

Text:

...výstupní svorku je připojen druhý spínač ovládaný obvodom volby a současně sériová kombinace hovorového obvodu s prvním spínečem ovládaním obvodom volby podle vynálezu, jehož podstata je,že ke kladné výstupní avorce usměrňovacího můstku jsou připojeny první vývody paralelní kombinace tvarovacího obvodu a regulačního obvodu. Její druhé vývody jsou připojeny k první svorce napájeoího obvodu, mezi jehož první výstupní svorku a druhou výstupní...

Způsob tepelného zpracování volně vykovaného výkovku z feritiko-perlitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267964

Dátum: 12.02.1990

Autori: Král Jaromír, Jandoš František, Šťastný Jaroslav

MPK: C21D 1/26, C21D 1/00

Značky: zpracování, oceli, výkovků, volně, tepelného, feritiko-perlitické, vykovaného, způsob

Text:

...vychlazením žíhán podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom že nejkratší přípustná doba žíhání Ťzje definována vztahem ĺý n . Só 5 . D 2, kde D je průměr kružnice vepsané do největšího průřezu volně vykovanáho ocelového výkovku v metrech, S je obsah síry v oceli v hmot. a n 23 až 28 podle druhu použité oceli, a po vyžíhání je volně kovaný výkovek konečně dochlazen na vzduchu.Výhodou uplatnění řešení podle vynálezu je optimalizace...

Způsob tepelného zpracování turbinové lopatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267963

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drahý Josef, Kříž Jiří, Jandoš František

MPK: C21D 1/00, C21D 1/02

Značky: lopatky, turbinové, tepelného, způsob, zpracování

Text:

...po dobu 1 hod až 100 hod v teplotním rozmezí, jehož spodní hranice je definována skutečnou provozní teplotou lopatky plus 50 °C a horní hranice je definována teplotou, při které použitá ocel dosahuje maxima sekundární tvrdosti.Výhody způsobu tepelného zpracování turbinové lopatky podle vynálezu spočívají v dosažení vysoké pevnosti při vysoké lomové houževnatosti, a tím vysoké dnavové pevnosti, přičemž pevnostní vlastnosti i při použití...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 31/22

Značky: stabilizace, způsob, komlexu, difenylkarbazonem, intenzity, rtuťnatých, zabarvení, iontů

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Upínací zařízení k broušení pilového nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267961

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Jiří

MPK: B23D 63/12

Značky: nástroje, upínací, broušení, zařízení, pilového

Text:

...vynálezu spočívá v odstranění nadmčrnć hlučnosti při cstře~ ní pilových kotoučů a pílových listů na Erousících strojích.Příklad provedení sestavy prc hroušení pilových kotoučů je znázornčn na přílcženěm obr. 1, který představuje osový řez sestavou se zñłěrem irusnćho kctcuče v zubní mezeře. Příklad provedení sestavy pro lrouěení pilcvých listů je znázornčn na otr. 2,rcvnřž se zábčren rusnćho kctouče v zutní mezeře.Sestava disků pro Broušení...

Lehké potrubí k dopravě vzduchu, zejména důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267960

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: E21F 1/04, F16L 9/16

Značky: dopravě, větru, lehké, potrubí, zejména, vzduchu, důlních

Text:

...že spojovací lišty jsou uspořádány uvnitř potrubí a žádná spojovací prvky neneruiují vnäjií povrch tak, že potrubí m 6. hladký kruhový vnější povrch. Tím je umožnäno eoetevovut Jednotlivá Adelkové díly potrubí do libovolue délky jednoduchým způsobem, např. pomocí sumovýoh nanžet, ktoré jednotlivé délkovő díly navzájom epojují a. současně utäoní, takže není nutno používat složitêho spojování,např. pomocí přírub.Příkled provedení lebkőbo potrubí...

Pouzdro pro radiační dotovní křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267959

Dátum: 12.02.1990

Autor: Škába Václav

MPK: C30B 35/00

Značky: křemíku, pouzdro, radiační, dotovní

Text:

...otevře e. dovoluje chlazení kryetelu protéknjíoí vodou. Provedení pouzdra o rontilen i ve víöku dovcluje oząřcvat pouzdro e kryetąlu L v chránené poloze, tj. víčken proti dnu oząřoveoího knnálu.Na připojeuýoh výkonoch Jaou znázornäny podélná řezy pouzdrem podle vynálezu. Obr. 1 představuje základní provedení o. obr. 2 provedení I vnntilem i vo Tíčľül.Těleeo l, vyrobené z hliníku vysoké čistoty, má rotační tvar a. obklopuje Krystal g...

Zařízení pro radiační dotování krystalů křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267958

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bělohradský Luboš, Škába Václav

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, křemíku, radiační, dotování, krystalů

Text:

...V oząřovąci poloze nacházeji V ozařovacim Icaxuílu à, tvořonćm hlinilcovox trubltou 100 r 2 m délky 54 m. Na apodnim konci je ozařovaci lesná). i opatřen dnem Ž a čepom 6,uloženým v grafitovém ložislsu z, ktoré je částí nosné konstrukce 8. Ta je Ve střední části tvořeno hliníkovou trubkou 1140 x 3 mm a Její epodni část čtvercového průřozu 1142 x 142 mm spočivá na nosné mřiži 2 aktivní zőny reaktor-u. V honuí části nosné Iconstrukco § je...

Impregnační směs pro výrobu papírových dekoračních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267957

Dátum: 12.02.1990

Autori: Prutká Doubravka, Kubík Přemysl, Mencl Jaromír, Studnička Alexandr, Houžvíček Václav, Fořtová Jana

MPK: C08G 73/02

Značky: směs, impregnační, výrobu, fólií, papírových, dekoračních

Text:

...IV .20 až 55 jĺ luznot. Voda 10 až L 0 Š lunot. łíočovina 0,5 až 7 fĺ hmot. Katalyzátor polykondenzace podle popisu V 0,2 až 2 fĺ Imot, Vhodnou zuninoplastowwu pryskyřioi se niniI. I-Iočovinoformaldolnydová pryskyřico připravená trojstupňovou kondonzaci s Iztolárnímpoznčron výchozioh složek močovina 1,0melamín 0,05 až 0,10 a. obsahom xotělzavých složek H 5 už 55 7 L, lzlĺsítohlostí s vodou nin. 17 a roruztivitou 2 Io až 300 s.II....

2-Acetylamino-3/1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)-4-pyrazolyl/-akrylová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267956

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 231/12, C07D 231/10

Značky: způsob, kyselina, přípravy, její

Text:

...N-acetylglycínom za přitomnosti acotmúlyąridu a bezvodćluo xmtriunxacotátu za vzniku směsi E- a Z- isomérú 2-metyl-ĺł-/1-foxlyl-S-(h-ohlorfcnyJJ-ľ-pyrazolylmothylon/-oxnzolíjl-5-onu, ktorú so bez dalšího čistčrłi v slnbč nllculickůxu proatiüdí hydrolyzuje, Způsob připrav-y sloučeniny I vyplývá z následujícího přilzlndu.(10,25 mmol) aceturové kyseliny, 600 mgbezvodého natriumacetátu a 6,0 m 1 acetarzłnyçlridu. byla 3 hodiny Vařana pod zpětným...

Zařízení pro programové řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267955

Dátum: 12.02.1990

Autori: Spíral Ludvík, Kuneš Jiří

MPK: H02K 37/00

Značky: krokového, motorů, programové, řízení, zařízení

Text:

...lg a vývod E spouštäni přavodniku 23 číslo/frekvence je propoJon s Jedni hitom 108 třetí vstupmě-výatupní brány Jednočipového nikropočítnče 10.Po připojení přístroje na sit se automaticky nastaví režim programování, Na otočnóm přepínači zadžxvacího obvodu 6 Ž pro programování mají jednotlivú polohy tento výzzmm2 - ządávúni rychlosti otáěení motoru- zadáni skokové nebo plynulé změny rychlostikontrola naprogramovnnóho počtu kroku- kontrola...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilimec Ladislav, Dostál Vladimír

MPK: C21C 5/46

Značky: pláště, okruhu, chladicího, konvertoru, zapojení, plynových, systému, vodního, kanálu, chlazení

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Zapojení k jištění třífázových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267953

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hluchý Bedřich, Patka Václav

MPK: H02K 11/00

Značky: třífázových, zařízení, jištění, zapojení

Text:

...32 a odporu 5 m, báze tranzistoru 23 je dále připojenn na. kolektor tran odpora báze trnnzistoru z Jo připojona na spoločný uzel sériové kombinace odporů 5 m a B, přičemž druhá. svorka odporu B, Jo uzomnčna n. Jednak přes odpor 5. na katodu. diody 2, ktorú Jo přes kondenzátor E uzonmčnn, přičemž joJí kntodn Je připojom. na spoločný uzel odporů R ga, B 3, jejichž druhé§| svorky I.1, § 12, ga, Jsou vstupnimi svorknmi zapojení, základním...

Zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267952

Dátum: 12.02.1990

Autori: Myrdacz Leopold, Tacina Jan

MPK: F16D 1/02

Značky: spojka, zubová

Text:

...a oprnvćronskó lcapuoity. Zvýší. so produktivita práce provomiho zařízení, johož je zubovú spodk-n součástí.Přiklnd konstruličniho provedení zubovó spojky podle vj-zxálozu jo zobrazon na při»loženém výkrese, kdo je zubová spojka dle vrnálozu nalcrealexm v částečně podólnó řa Zu.První člen í spojky má tvar odatupĺxovnného náboje s axiáhlĺm válcovým otvorom. Na největším průměru náboje je Vytvořeno čelní vnější přimé ozubení §. To jo...

Jednofrekvenční plynový laser s centrálním hlavním maximem výkonu záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267951

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/04, H01S 3/22

Značky: záření, laser, výkonu, jednofrekvenční, plynový, centrálním, hlavním, maximem

Text:

...vlastní aktívni prostředí izotopy plynu 221 a ZONe v poměr. 11 až la. délka. rezonátoru L leží v romeziNový typ Jodnofrekvenčniho laseru a hlavním oentrúlnim mnximem výkonu ai-oni jo výhodnějäi pro stabilizaoi frekvence z několika důvodů. První. výhodou tohoto typu Je,že nemůže doohúzet k cmylům při uzavirňní smyčky servosyatému, což usnadňuje Autonatickou stnbilizaoi frekvence. Dále převýšoni centrálního maxim xmďzbývajíoí úrovni výkonu Je...

Zapojenie pre napäťovú ochranu spínacieho tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267950

Dátum: 12.02.1990

Autor: Peprník Martin

MPK: H03K 17/10

Značky: napäťovú, zapojenie, spínacieho, ochranu, tranzistora

Text:

...potrebne a energia, získaná obmedzením impulzu, sa opätovne využije.Na pripojenom výkrese je znázornená schéma zapojenia pre napätovú ochranu spinacieho tranzistora podľa vynalezu.Zapojenie pre napäťovú ochranu spinacieho tranzistora je tvorené primárnym vinutím na transformátore 2, ktoré je zložené z prvého vinutia ł a z druheho vinutia 2ktoré sú zapojené sériovo, pričom prvé vinutie i je jedným koncom pripojené k jednému polu zdroja §...

Inaktivovaná očkovacia látka proti salmonelóze teliat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267949

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pilipčinec Emil, Rosocha Ján, Šnirc Július, Mikula Ivan

MPK: A61K 39/112

Značky: očkovacia, inaktivovaná, salmonelóze, látka, teliat, proti

Text:

...ccm hoz 9.Autori experimentálne zistili, že optinúlny rast a požadovaná tenotypová expresia sa dosahuje pri použiti kombinácie Sőjového živného média (Bioveta n.p. - Nitra), ktorý predstavuje roztok aminokyselín získaných enzynatiokou hydrolýzou delipinizovanej sčjovej múky s Kvaanicového extraktu (Bioveta n. p. - Nitra), ktorý en získava tepelnou hydrolýzou odhcrčených kvaanic, Nami prezentovaný postup vychádza z poznania, že každý...

Spôsob výroby prstencových telies z kovových práškov tvaru krúžkov valivých ložísk s prehĺbenou obežnou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267948

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/12

Značky: valivých, dráhou, krúžkov, prehĺbenou, tvaru, práškov, spôsob, prstencových, oběžnou, ložísk, výroby, telies, kovových

Text:

...podla obr. 3 s valoovaoou kladkou v polohe pred začiatkom valcovania za studena. Na obr. 5 je znázornený spŠsob upnutia krúžku z práškového materiálu s .vyvaloovanou obežnou drúhou za studena, s vymeöenou lokálne zhutnenou vrstvou materiâlu, s veloovou kledkou v konečnej polohe valoovania a sposob upnutia na otéöavon tŕni. Na. obr. 6 sú znázornená polohy 3 valoovaoíoh kladiek vo vztahu k tolesu, na ktorom treba vyvaloovnř obežná dráhu.Obr. 1...

Spôsob navárenia funkčných částí čapov zalomených hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267947

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blaškovits Pavel, Lesňák Štefan, Bella Ján, Bezák František, Slížik Dušan

MPK: B23K 9/04

Značky: čapov, částí, hriadeľov, spôsob, funkčných, zalomených, navárenia

Text:

...pri inej hladine zataženie zvýšenie únovovej pevnosti až o 90 proti originálnom nového zalomenámu hriadeiu. Tým sa. ekvivelentne zvyšuje tie životnost o priemernú hodnotu 10až 30 7. Medzi zaznamenané výhody patrí tiež konečné zníženie treoieho momentu v preváwe zalcmeného hriedeĺa a. to priemernou hodnotou okolo 7 až 8 É oproti klasického hriedeĺu, Táto skutečnost ovplyvňuje kladne spotrebu Pàlive epeicvucieho motora. sposob...

Spôsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáciou linaloolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267946

Dátum: 12.02.1990

Autori: Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Hojč Ivan, Zamiška Štefan, Čamaj Vladimír, Špacír Jozef

MPK: C07C 29/56

Značky: izomerizáciou, nerolu, výroby, spôsob, linaloolu, katalytickou, geraniolu

Text:

...využíva bežné izcmorizaőnő katalyzátory (estery kyseliny crtovunadiönej), navyše spetrebováva kyselinu boritú, ciniöitú alebo zirkoniöitú, ktorých ostery s metanolcm resp. alkalické soli predstavujú odpadne produkty izomerizaöných reakcii.Nevýhody uvedených postupov rieši spâsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáoiou linaloclu v kvapelnej fáze v pritomosti esterov kyseliny ortovanadiönej v xmožshre 0,1 až 1,0 1, hmot. ako...

Spôsob prípravy 5-bróm-6-amino-1-metyluracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267945

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jendrichovský Ján, Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: spôsob, přípravy, 5-bróm-6-amíno-1-metyluracilu

Text:

...tyluraoilu vzorce II a brőmu vo vodnom prostredi za teploty 50 - 100 °C. Používa aa molárrxylpomer brőmu k ő-aninon-metylureoilu morca II 11 až 21.Výhodou tohto prevedenia reakcie Je rýchly priebeh, pri teplotách 50 - 100 °c je úplne potląöený vznik dibrőmdorivátu. Reakcie Je mierne exotermnâ, čo poataöuje na adržiavanie reakčne teploty, možňuje vieeł túto reakciu adiabatielcým kontinuálny opc/Šnebom.V čaliom Je predmet vynâlezu objaenený...

Spôsob prípravy detekčných papierikov na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 267944

Dátum: 12.02.1990

Autori: Halmo František, Střešinková Dagmar

MPK: G01N 31/02

Značky: detekčných, přípravy, papierikov, etylénoxid, spôsob

Text:

...účinkom etylénoxidu farbią na. modro, Rovnako sa používajú aj zlúčeniny, ktoré reagujú za tvorby záeaditého produktu a menia sfarbenie na zmenu pH oitlivého farbivn. Sem patri monitorovací. systém zložený z bezvodého chloridu horečnatého, hydrogênairąnu podnáho a bromtenolovej modrej (US 11,138 216).oproti týmto známym motődam boloverený sposob prípravy detekőnýoh papierovna etylénoxid, pri ktorom sa a roztokom, obeahudůoim 0,2 až 0,5 hmot....

Kvapalné hnojivo na mimokoreňovú výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267943

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gabčo Milan, Vážny Emil, Teren Ján, Hutár Eduard, Štec Boris, Hermann Ľuboš, Kotvas František

MPK: C05B 7/00

Značky: rastlín, mimokoreňovú, kvapalné, hnojivo, výživu

Text:

...prvkov, sekundárnych rastlinných živin a fosforu pripravované na báze cyklíckýchAj ked uvedene pripravky znanenali významný prinos v oblasti zvyšovania agrochev mickej a agronomickej hodnoty pripravkov určených na minokoreñovů výživu rastlin, ich spoločnou nevýhodou bolo, že ako zdroj kondenzovaných fozforećnnnov využivali drahe n len obmedzene dostupné Lineárne a cyklickě kondenzované fosforečnany draselné /K 4 P 207,K 5 P 30,0, |KP 03...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267942

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pillár Jozef, Hospodár Jozef, Polačko Jozef, Šoltys Vincent, Janoško Milan

MPK: A61G 3/00

Značky: zariadenie, manipulačné

Text:

...1 je znázornene manipulačné zariadenie upevnene na nemocničnů posteĺ, na obr. 2 je znázornený priklad usporiadania pohonu zdvihacich uzlov a natàčacieho mechanizmu prostrednictvom lana a sústavy vodiacich kladiek.Na oboch četach nemocničnej postele 11 sú vedenia I, v ktorých sú posuvne uloženó zdvihacie nosniky §. Na zdvihacie nosniky Q sú upevnené presuvně nosniký 5, na ktorých prostrednictvom upinacich kolikov sú upevnené otočné kĺby 5....

Upevňovacie teleso zdvíhača poliehavých plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267941

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sloboda Aurel, Jech Ján

MPK: A01D 65/00

Značky: těleso, zdvíhača, upevňovacie, poliehavých, plodin

Text:

...1 je pripevnene pomocné teleso g pod pravým uhlom, pričom prostrednictvom telies 1, 3 je upevňovacie teleso pripevneně k prstu žacieho ústrojenstva 2 skrutkou JQ. Hlavné teleso 1 je pevne spojené s nosnikom § pod uhlom É. Na nosniku § sú upevnené klzné ložiská 5, Q pre pohyblivé uloženie ramien zdvihača Z, pričom stredy klzných ložisk 5, Q sú súose. Súčasne k hlavnému nosniku 1, ktorý je od vodorovnej roviny vychýlený o uhol/Q, sú z...

Manipulátor pre plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267940

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krč Štefan, Mihalík Vincent, Guzi Dušan

MPK: B29C 45/76, B25J 1/02

Značky: plastické, hmoty, manipulátor

Text:

...jeden koniec vlákna je upevnený na spodnom konci nosnika vertikálnej jednotky a druhý koniec vlákna je upevnený o nosnik pozdĺžnej jednotky, pričom pneumatický vyvažovaci valec je napojený na vzdušnik, zabudovaný do vnútri profilu nosnika priečnej jednotky a nosnik priečnej jednotky je v spodnej časti opatrený dvoma upinacimi plochami k jeho spojeniu s podstavcom, pričom nosník priečnej jednotky je predĺžený na protiĺahlú stranu...

Merací hrot najmá pre meranie elektrických veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267939

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marták Ján, Schmeringa Peter, Gvizd Štefan

MPK: G01R 1/06

Značky: merací, meranie, najmä, elektrických, veličin

Text:

...ktorého podstatou je, že kontaktovacia plocha ohmicky homogénneho meracieho hrotu má tvar oválnej plochy s určujúcou krivkou druhého stupňa, pričom jej drsnost je typu kráter - výstupok.Výhodou meracieho hrotu podla vynálezu je, že výroba takéhoto je podstatne lacnejšia, ušetri sa zlato, zvýši sa prierez kontaktovñej plochy. Meraci hrot vytvorený z jedneho kusa ná ohmický homogénny odpor a nie je potrebné zlepšovat elektrickú vodivosl...

Snímač prítomnosti predmetu, najmäu čipu polovodičovej súčiastky na vákuovej pinzete

Načítavanie...

Číslo patentu: 267938

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tapušík Jozef, Kukuča Ján

MPK: B25J 15/06, H01L 23/32

Značky: snímač, vákuovej, předmětů, přítomnosti, pinzete, čipu, najmäu, súčiastky, polovodičovej

Text:

...obvodoe.Snímačom prítomnosti predmetu na vákuovej pinzete sa docieli kontrola prítomnosti°°ĺJ draho od Iiosto odoberanie až po miesto založenie, pričom je použitý jodnoauchý vyhodnocovací obvod používaný v bezkontaktných induktívnych snímačoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie snímača prítomnosti čipu polovodičovej súčiastky na vâkuovej pinzete, ktorý je nakreslený v číastočnom osovomSnímač prítomnosti čipu polovodičovej...

Živá atenuovaná vakcína proti parvoviróze, psinke, infekčnej laryngotracheitíde, infekčnej hepatitíde a parainfluenze 2, a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267937

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/295

Značky: atenuovaná, parvoviróze, parainfluenze, infekčnej, psinke, živá, přípravy, vakcína, spôsob, hepatitidě, proti, laryngotracheitíde

Text:

...pasáži na mačacej Línii označenej FE. Homogenita vírusovej populácie a stabilita imunobiologických vlast nosti sa dosiahla izolovaním línie metódou hraničných riedení so šestnàsobným opakovaním.Výrusový kmeň psinky s označením CDV-F-BN 10/83 a zbierkovým E. CAPM V-289 bol edaptovaný na primárne, alebo sekundárne kultúry pripravené z kuracích zârodkov a na kultúry stabilnej bunkovej línie opičích ladvin VERO. Ako rastove médium bolo použite M...

Živá atenuovaná vakcína protiparvoviróze, psinke, infekčnej laryngotracheitíde a infekčnej hepatitíde vhodné predovšetkým na profylaxiu kožušinových zvierat a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267936

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/295

Značky: protiparvoviróze, psinke, predovšetkým, zvierat, laryngotracheitíde, infekčnej, kožušinových, živá, vhodné, přípravy, atenuovaná, vakcína, spôsob, hepatitidě, profylaxiu

Text:

...virusu o multiplicite infekcie 0,0001 až 0,001 a zmes virusu J buniek vyliat do kultivačnej nádoby.Takto pripravená suspenzia buniek za účelom pripravy vakciny sa kultivuje na skle,plastickej hmote, štacionàrnym spâsobom, alebo v otáčaných fĺašiach /rolleroch/, pri bMožná je tiež infekcia prichytených buniek na kultivučom povrchu - po štvor až šesřhodinovej inkubácii buniek linie FE pri 36 až 38 °C. Do rastového média sa pridá inkulum...

Liečivý prípravok obsahujúci teofylín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267935

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minczinger Štefan, Jozefíni Ľubor

MPK: A61K 31/52

Značky: prípravok, liečivý, teofylín, obsahujúci

Text:

...komplikovaná vyroba a v pripade najviac použivanej soli - etylendianinátu teoiylinu - toxický efektorganickej bàzy /Petrozzi J. E., shore R. N. /197 ó/ Generalized exfolíative dernatitis from etylendiauine 113, S 25, Arch. Der uatol./.Nedràždivé, chenickou cestou vzniknuté soli ako napr. teofylinàt sodnej soli glycinu obsahuje len 46 Z hmot. účinnej látky, preto nie je vhodný pre pripravu liekovýchforiem s vysokým obsahom teofylinu v...

Zariadenie pre automatické vyrovnávanie straty v trení při prenose ťažnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267934

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škultéty Teodor, Jasovský Karol

MPK: B65G 23/44

Značky: automatické, tření, straty, vyrovnávanie, ťažnej, prenose, zariadenie

Text:

...vynalezu.zariadenie pre automatické vyrovnávanie straty v treni pri prenose Ěaznej sily sa skladá z ainiaálne dvoch bubnov hnaci 1 a pridavný 1, pričom stálu vzdialenosl osi bubnov zabezpečujú rozpery Q. Rozpary § mőžu byl alernativne nahradené pohyblivýn uloženi pridavného bubna v ráme oopravnika /nie je vyznačené na obr./. Ďalej zariadenie je zostavené z voĺnobežnej spojky 5. planétového sůkolesia 2, prevodu 5 a prestavného zariadenia...

Spôsob finálnej úpravy pletizovaných gumárenských chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267933

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šustek Ján, Danciger Juraj

MPK: B05D 5/10, B29B 15/10

Značky: chemikálií, pletizovaných, finálnej, spôsob, úpravy, gumárenských

Text:

...sú xaložené na pridávani râxnych aditiv do produktu. Ich účinok je však ncdostatujúci.Nevýhody uvedených späsobov odstraňuje spôsob finálnej úpravy pcletizovaných gunàrenských chelikálii podĺa vynàluxu, ktorého podstata pečiva v ton, že na vylisova~né peletky sa pösobi vodným roztokom melasy za normálnych podmienok.výhodou uvedeného riešenia jn to, le nanesenin vodného roztoku melasy s adhezivnyní vlastnosřani na povrch peletiek, zvýši sa...

Kontaktné polyuretánové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267932

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hanzlík Stanislav, Preťo Jozef, Oždáni Ján, Jehlár Peter, Bagin Ivan, Korcová Daniela, Oswald Anton

MPK: C09J 3/14

Značky: polyuretanové, lepidlo, kontaktné

Text:

...kyseliny a v dôsledku toho dochaza k zväčseniu kontaktnej adhezie a otvorenej doby lepidla. Pridavkon oxidov alkalických kovov sa výhodne upravi pH, čin sa zabráni hydrolýze polyuretanoveho lepidla. Lepidlo podle vynàlezu umožňuje spájanie alebo obalovanie obuvnickych spodkových dielcov, hlavne podpätkov a klinov na báze zmesi terpolyuerov akrylonitrilbutadiěnstyrěnu a homo-a/alebo kopolynerni vinylchloridu obsahujúcej nizkonôlekularne...