Archív za 1990 rok

Strana 124

Zapojení D/A převodníku s přepínatelnou polaritou výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267011

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Bohumil

MPK: H03M 1/66

Značky: přepínatelnou, výstupního, napětí, polaritou, zapojení, převodníku

Text:

...s pŕepínatelnou polarítou výstupního napětí podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.U zapojení podle vynálezu je výstup A řídícího logíckého slova převodníku připojen na vstup monolitického násobícího převodníku l, jehož výstup l 1 je pŕipojen na vstup2.1 prvního analogováho spínače 3 a na vstup § 41 druhého analogového spínače 2, zatím co výstup Q řídícího logického signálu analogového spínače je pŕipojen na...

Zapojení pro ochranu tyristorů při přepólování spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267010

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02H 7/20

Značky: tyristorů, zdroje, zapojení, přepólování, spouštěcího, ochranu

Text:

...spouštěcího zdroje před nebezpečným přetížením po chybném připojení zátěže. Výhodnou vlastnosti obvodu je, že pramúe zcela nezávisle na napájecím zdroji regulátoru usměrňovače, tedy i po výpadku primárního jístiče nebo napájecí sítě.Na připojenem výkresu je znázorněn příklad zapojení pro ochranu tyristorů při přepćlování spouštěcího zdroje podle vynálezu.Tyristorový usměrňovač l spouštěcĺho zdroje je znázorněn v uzlovém, přikladně...

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro tyristorový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267009

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/145

Značky: impulsů, řídících, zapojení, tyristorový, usmerňovač, generátoru

Text:

...1 znázorněn príklad zapojení generàtoru rídi~ cích impulsú podle vynálezu, v danem prípade pro usměrňovač v uzlovém trcjpulsním za pojení. Na obr. 2 jsou pak znázorněny průběhy napětí v tomto obvodu.Tyrístorový usměrňovać L v uzlovém dvoj nebo trojpulsním zapojení (car. 1) má záporný pól ii tvoŕen anodami dvojice nebo trojice tyristorů 2 a kladný ooi lg nuloxím vývodem transformátoru. Mezi oba poly je připojena zátěž ig. K zápornemu polu il...

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harašta Petr, Válka Miroslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/08, B23Q 3/06

Značky: skříňového, samočinný, příbuzných, tvarově, patrový, upínač, součástí, charakteru

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Nestlačitelná pletená cévní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267007

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šidík Michal, Stoupal Petr, Krajíček Milan, Rulíšek Pavel, Kramplová Milada, Plíšek Jan, Říčařová Jana

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: protéza, výroby, pletená, její, cévní, způsob, nestlačitelná

Text:

...materiálu, nanesená na povrch protézy dle vynálezu, a to tím, že protézu neni nutno přeosrážet krvi pacienta. Spirála přiléhá na povrch protézy tak nepatrnou plochou, že i po odstranění nezbytně nutné části spirály pro vytvoření anastomózy, dochází pouze k zanedbatelnému krváceni 1 přesto, že pod odstraněnou spiráiou není prítomná vrstva vstřebatelného oilkovinného materiálu.vynález bude dále podrobněji popsán a vysvětlen pomocí...

Univerzální dávkovač sypkých hmot s mnoharozměrovou regulací konstantního toku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267006

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chalupa František, Psota Karel, Doležal Jiří

MPK: G01G 3/14, G01G 11/10

Značky: univerzální, regulaci, sypkých, dávkovač, mnoharozměrovou, konstantního, materiálů

Text:

...4 s držákem hnacího bubnu 1 e je suvně uložena v rámu stroje. Toto řešeníumožňuje napínání pásu bez nároku na přestevovàní pohonu.Řídíoí system zajištuje nsstsvenou rychlost dopravního pásu gg pro požadovaný hodinový výkon a nastavuje výšku vrstvy materiálu na měrnem úseku v závislosti na rovnovežném stavu kyvného ramene lg - snímá reakci na podpoře kyvného ramene lg v případě jeho rozvážení. Mnoharozměrova regulace zajištuje...

Substituované fenylalkanoly nebo jejich acetáty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267005

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrkoč Jan, Svatoš Aleš

MPK: C07C 69/157, C07C 33/20

Značky: substituované, fenylalkanoly, přípravy, způsob, acetáty, jejich

Text:

...příkladech, které jej však žádným zpusobem neomezuji.a) Z l,32 g chráněnéhoav-bromhexanolu (n 6, Tñľ) a 0,13 g Mg hoblin bylo v lo ml suchého tetrahydrofuranu připrsveno odpovídající Grignardovo činidlo (lll). Tento roztok byl přikapán k roztoku 0,60 g 4-tolyleldehydu v 2 ml tetrahydrofuranu ochlazeném ledovou lázní. řo pulhodině reakce na ledové lázni bylo micháno přes noc.ko nslití reakčni směsi na drcený led byly organické podíly vyjmuty...

Prostředek pro masový odchyt nebo nezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267004

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrkoč Jan, Kalinová Blanka, Svatoš Aleš, Borek Vladimír, Hrdý Ivan

MPK: A01N 37/02

Značky: masový, prostředek, samců, motýlů, odchyt, nezorientaci

Text:

...feromonüm. Mira účinku je závislá na typu a poloze substituentu na fenylové skupině, kterou je nahražen knjugovený systém dvojných vazeb E,E-geometrie. S překvepením bylo nalezeno, že v určitých případech při použití směsi piírodniho feromonu a analogu dochází k výraznému synergickému účinku.řžedmětem předloženéno vynálezu je prostředek pro masový odchyt nebo dezorienteci aamoů motýlü, vyznačujici se tím, že sestává ze směsi l 100 až l...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, rozprašování, tryska

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Ohřívač vzduchu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267002

Dátum: 12.02.1990

Autori: Červín Miroslav, Fabík Miroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: průmyslové, ohřívač, vzduchu

Text:

...okruh sestava z piívodu se vstupním otvorem e odvodu s vystupním otvorem, ktoré jsou navzájom propojeny přechodem, přičemž přívod,odvod i přechod mají s výhodou obdelníkový profil.Vyhodou tohoto uspožádání je nanrazení rekuperátoru jako samostatné jednotky ohřívačem vzduchu jednoduchého řešení z materiálu běžné kvality, který nezabírá větší zastavěnou plochu než samotná pec. Dvojnásobná rekuperace pak umožňuje vyuzití zbytkoveho tepla...

Zapojení termistorového převodníku teplota-napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267001

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holec Jaroslav, Markes Rudolf

MPK: H03H 11/10

Značky: termistorového, převodníku, teplota-napětí, zapojení

Text:

...273,16) 3,042 0,965 S . lnR 0.0012 . (lnH)3. łokud se použije čtyř nelineárních obvodů téhož typu, napr. dvou integrovaných obvodů MAA l 458 s pssivními součástkami, bude pro dané pásmo 0 až 100 °C maximální odchýlka od linearity nejvýše Í 0,041 °C.zapojení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladech.V zapojení podle obrázku je na invertující vstup operačního zesilovače l připojen přes odpor g termistor 1, spojený se zdrojem A napětí....

Stabilní test pro rychlý důkaz a semikvantitativní stanovení kyanidových iontů ve vodě a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268000

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mencl Pavel

MPK: G01N 33/18

Značky: stanovení, kyanidových, iontů, semikvantitativní, stabilní, vodných, rychlý, důkaz, vodě, roztocích

Text:

...CN). V praxi tak odpadá v mnoha případech ředění vzorků.3. K rozboru se epotřabuje jen l kapka roztoku vzorku (asi 0,03 ml).4. Test je možno použít přímo bez předchozí úpravy pH vzorku v širším rozmezí hodnot5. odpadá použití pufru, neboř optimální hodnota pH prostředí při reakci (pH 9 až 10) ve vrstvě papíru indikační zőny teatovacího proužku je zabezpečana kapkou slabé alkalického činidla. i5. K impregnaci indikátorových papírů pro...

Diagnostický prostředek k průkazu okultního krvácení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267999

Dátum: 12.02.1990

Autori: Babjuk Jaroslav, Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/72

Značky: krvácení, průkazu, prostředek, okultního, diagnostický

Text:

...předloženáho vynálezu zásadně liší v několika ohledech. V prvá řadě je to skutečnost, že obsahuje veškerá činidla, potřebné k průběhu detekční, barevné reakce na přítomnost hemoglobinu, zatímco u všech dosud inámych prostředků je nutné z důvodu stability uchovávat peroxid odděleně od proetředku obsahujícího indikátor. Tím ee manipulace e proatředkem dle vynálezu značné zjednodušuje,neboč u něj dochází v přítomnosti krve ve stolici ke vzniku...

Zařízení pro změnu vyvedení výstupního hřídele, zejména u kuželočelní převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267998

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lejček Miloslav, Mareš Martin, Stránský Oldřich

MPK: F16H 1/20, F16H 57/00

Značky: výstupního, zařízení, vyvedení, změnu, hřídele, zejména, převodovky, kuželočelní

Text:

...vyvedení výetupního hřídele,zejména u kuželočelních převodovek podle vynálezu, kde výstupní ozubenó kolo čelního soukolí je v trvalám záběru e ozubeným pantorkem, pevně npojeným s předřazeným předlohovým hřídalem.Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že aeetává z dělenáho rozpěracího kroužku, který je uepořádán na výetupním hřídeli na straně protilehlá k uloženíčelního eoukolí a je v trvalěm dotyku Jednak a boční stěnou náboje výatupního...

Membránový modul pro testování cylindrických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 267997

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B01D 13/00

Značky: membrán, modul, membránový, testování, cylindrických

Text:

...5 vložkou modulu. Vložka modulu je tvořenm dvěma proti sobě unintěrxými spolky zmlévací hmoty, s-pojenyni cylindrickými membránami, přičemž okraje cylindrických nembrán jsou zality vo špmlcích zmlévací hmoty.Výhody nového řešení spočívají v tom. že V případě výměny cylindrických membrán se nahradí pouze separační vložka modulu. ktoré je tvořana dvěma proti sobě umíItě~ nými špalky zalévací hmoty, apojenými cylindrickými membránami. Těleso...

Nadlehčený obloukový úsek dráhy dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267996

Dátum: 12.02.1990

Autori: Řihák Josef, Valihrach Otakar

MPK: B65G 21/16

Značky: dopravníku, úsek, obloukový, nadlehčený, dráhy

Text:

...středníhc břemene Q.Pokrok doeažený řešením nadlehčeného obloukoveho úseku dráhy depravníku podle vynálezu epočívá v úepoře místa potřebného pro vybudování doprevníku, což je důležité hlavně pro dopravníky inetslovanć v budovách. Součesně je tak zachován volný přístup k obloukové části dráhy nutný pro zavěšování ą odebírání břemen v případě její orientece podle podálně ony. Pbkrokem je i její vytvoření s předepnutýni vezníky, kdy...

Žlab pro krmení dobytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267995

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hašek Anton

MPK: A01K 5/01

Značky: krmení, dobytka, žľab

Text:

...rámu lg je přivařen ocelový plech, který tvoří dno 21 žlabu D s vnitřní kryt požlshnice§a je zpevněn vyztužovscímd liätamd 23 (obr. 6). Do dna 21 Jsou vyvrtány nad přední vyztužovací lištou 23 neznázorněné otvory pro upevnění žlabových přepážak Ag. Přední okraj dne 21 mezi předními sloupky gg, gi, gj, gá je překryt ocelovými tvsrovkami gg tvaru U. Krsjní přední sloupky gg, gá Jsou opatřeny horními objímksmi 25, nasunutými na nosné...

Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267994

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barklová Anna, Jurásek Antonín, Martincová Jarmila, Homoláč Jan, Dušek Vratislav, Provazníková Danuše

MPK: A01G 9/10

Značky: sadební, řízenou, dobou, výroby, způsob, rozpadu

Text:

...polymeru nepř. sníši prúměrně na41 93 původní hodnoty neozářeněho POP. se vzrůstajíoí dívkou ozáření pmdoe klesá i pevncst v tehu. Po absorbované dávno 50 kGy klesne například pevnost v tehu podle druhu POP materiálu v průměru na 58 původní hodnoty před ozářením.Takto vytvořený sadební obal chrání při předpěstění sazenic jejich kořenový bal před rozpadnutím a mechanickým poěkozcnim, ale po uplynutí delěí doby. kdy je obal uložen spolu s...

Zařízení pro nanášení kapalinové fáze na kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267993

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Eletron

MPK: G01N 30/56

Značky: nanášení, kolony, chromatografické, zařízení, fáze, kapilární, kapalinové

Text:

...trubky pro vedení kapiláry, jejíž vstup, opatření zásobníkem mazaoüo média je upevněn v předehřívaoí zőnä. Podávací kazeta a smärovací trubka jscu spolu apojeny spojovací tyčí.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost nanášení stacionární fáze jak na skleněné kapiláry se stálym polomärem zskřivení, tak i na ohebné H-emenně kapiléry,přičemž pravdäpodobnost jejich poškození je minimální.Na přiloženém výkrasu je v řezu znázornäno jedno z...

Patní ložisko vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267992

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 31/07

Značky: patní, válcovací, vertikální, stolice, ložisko

Text:

...znázorněno patní ložisko vertikální váloovaoí stolice podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je řez pstním ložiskem s ne obr. 2 je část váloovecí stolice, ve ktoré je patní ložiska umístčno.V ložiskovám tělese g válce gg je čelní doskou § uzavřen tenzometrický snímač 3 válcovaoího tlaku a o něj se opírajíoí pevná část Ž patního ložiska. Na čelní desce Š je pomocí víka 1 nohyoeno těsnění g. Prostor patního ložiska je utäsnšn čelním těsněním g...

Speciální manipulátor obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267991

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B24B 33/02, B23Q 7/02

Značky: manipulátor, speciální, obrobků

Text:

...pastorek g zebírsjící s polohovacím meohanismem g 2 polohovscího zařízení i.Vykládací čelisti 6 l (obr. 5) Jsou výkyvně uloženy ve stavěcí objímce gg, stavitelně upevněné na dutěm čepu 22 zełcotveném ve vykládacím mmenu lg. Vykládscí čelisti Q jsou dotlačovám odpmženým pouzdrem 63 a jsou opřeny o kuželovy tm 6 g spojený zámkem i s nástavcem íą rsdioaxiálně uloženým v mezikusu L. Mezikus gg je stavitel-ñ ně spojen s píatkem il...

Odjehlovací zařízení vnitřní hrany sacích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267990

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B24B 33/02, B24B 9/00

Značky: sacích, hrany, otvorů, zařízení, odjehlovací, vnitřní

Text:

...vřetenem lg, nese pevně připevněnou opčrku g proti zabudovaněmu polohovecímu ěroubu 22 v držáku gg. Držák g je pevně spojen s ozubeným pístem g příčného válce 26.Těleso jednotky l (obr. 3) je výškově přestavitelné na nosné konzole 23 a přibližovací válec g (obr. 2) na pevné konzole 32.Průběh pracovního cyklu Programovací stanice g - v přibližovaoím válci gg kontrolní Jednotky ž vyjede směrem k obrobku 8 dutá pístnice 12 s odpruženým...

Induktivní snímač úhlového natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267989

Dátum: 12.02.1990

Autori: Prchlík Vojtěch, Procházka Jaroslav, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk

MPK: G01P 15/11

Značky: snímač, natočení, úhlového, induktivní

Text:

...přesně zajistit.Na přiloženém výkrese je schéma induktivního snímače podle vynálezu s jednovrstvými bifilárnímitoroidními cívksmi.Snímač se skládá z rotorového prstence 1 a statorového prstence g, které mgjí tvar váloový, mají stejnou šířku a jsou souosé. Statorový prstenec g je opatřen prvním ststorovým vinutím g a druhým stetorovým vinutím 5, která jsou provedena jako bifilární toroidní jeůnovrstvé cívky. vodiče jsou uloženy v drážkách,...

Soustava zásobníků granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267988

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mileta Rudolf

MPK: C21B 3/00

Značky: soustava, zásobníku, granulátu

Text:

...výrazném snížení energetické náročnosti na provoz gramxlačních zásobníků. Lepší odloučení granulátu dovoluje menšení výšky jednotlivých zásobníků v soustavě zásobníků gramalátu,čímž se zvýší životnost čerpadel přivádäjících směs granulátu a vody dojde rovněž ke zkrácení doby pracovního cyklu plnění a vyprazdňování soustavy grenulačních zásobníků,čímž se zvýší produktivita práce při výrobě granulátu. menší se potřebu vody v pracov~ ním cyklu...

Rychlý převodník napětí na kmitočet se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267987

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, vstupního, rychlý, kmitočet, každou, napětí, polaritu, samostatnými, výstupy

Text:

...na jehož výatup je připojen první konec kapacitoru ž, dále tamtěž je připojen první vývod prvního elektronického spínače i a první vývod druhého elektronického spínače 11 a dále rovněž první vstup prvního komparátoru 1 a první vstup druhého komparátozu u, přičemž dnmý konec kapacitoru ž je spojen se spoločným vodičom 6. Druhy vstup prvního komparátoru 1 je spojen s prvním zdrojem g komparačního napětí a druhý vstup druhého komparátoru lg...

Přepínač plynových cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 267986

Dátum: 12.02.1990

Autori: Král Antonín, Matoušek Stanislav

MPK: F16K 11/07

Značky: přepínač, plynových

Text:

...životnosti těsnících segmentů a tedy i funkce přepínače jako celku o více než jeden řád. životnost přepíneěe se zvyšuje na 106 až 107přepnutí. Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro přepínání plynových cestZařízení sestává z posuvné přepínecí hřídele 1 se základním průměrem d, , který je v místech, kudy protéká plyn zeslaben. Pcsuvný hřídel 1 je pevnä spojen§ centrálním válcovým kotoučem g o průměru d 2 a výšce kotouče v 1, který...

Zapojení testeru prognózních vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267985

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bortík Břetislav, Matyšťák Lubomír, Duda Ladislav

MPK: G01D 7/02

Značky: vrtů, testeru, zapojení, prognózních

Text:

...připojen přes první přesný měřící zesilovač g k druhému vstupu mltiplexoru lg, zatímco výstup tlakového snímače Ľ průtoku je připojen přes třetí přesný měřící zesilovač 18 na vstup korekčního zesilovače 16, jehož výstup je připojen k třetím vstupu nmltiplexoru lg, jehož výstup, který je adresován řídíoím jednočipovým mikropočítačem g v závislosti na poloze dvojcestného ventilu 2 Q spřaženého s přepínačem druhu měření, je připojen přes...

Hydrouzávěr mazacího a ucpávkového oleje pro turbokompresorové soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267984

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Vladislav, Vacovský Lubomír, Fleischmann Jaroslav, Hrubeš Martin, Kadrle Jaroslav

MPK: F04D 29/08

Značky: hydrouzávěr, mazacího, turbokompresorové, ucpávkového, soustrojí, oleje

Text:

...a propojen s odlučovačem olejověho aerosolu. Po» dle dalšího významu vynálezu je odplyňovací soustava tvořeno alespoň jedním velkoploěným talířem.Základní výhoda hydrouzávěru spočívá v tom, že ucpávkový olej, nasycený plynom,je před odplyněním a během odplyňování, oddělen od mazacího oleje, neetýká ee 3 ním a nemůže tedy docházet ke znehodnocování mazaoího oleje. Jednou z podstatných výhod hydrouzávěru je zejména zvýšení provozní...

Ovládací mechanismus plovákové evakuační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267983

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bagar Bronislav

MPK: G01F 23/34, G01F 23/30

Značky: ovládací, mechanismus, evakuační, plovákové, stanice

Text:

...vývěvy, a jednak druhá ovládací táhlo Ľ signálního spínače g. spínač E vývěvy je umístěn vnč evakusční nádoby l nad víkem 2 ovládsoího mechanismu, zatímco signální spínač lg je umístčn pod víkem Ž ovládaoího meohanismu. První ovládací táhlo g spínače E vývčvy, které prochází spínacím mechanimnem 13 spínače lg vývěvy, je opatřeno jednak pružinou a, a jednak spínací narážkou lg a vypínací narážkou i, přičemž pružina lg je umístčna...

Hydraulický systém, zejména k pohonu zařízení pro podélné dělení dřevěné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267982

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27L 7/00

Značky: dřevěné, dělení, hydraulický, pohonů, zejména, podélné, systém, hmoty, zařízení

Text:

...hydraulické médium pomocí elektromagrtetického ovladače i potrubím 2 od elektromagnetického ovladače pod píst přímočarého hydrcmotoru 1 § pracovního stolu. Z prostoru nad pístem přímoöarého hydromotoru g pracovního stolu volně odchází hydraulické médium potrubím 3 g elektromagnetického ovladače 15 třetího okrvąhu do sběrněho odpadového potrubí ga přes hydraulický odpadový filtr gg do nádoby 21 .Pro pohyb pracovního stolu lg opačným směrem...

Tenzometrický snímač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267981

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roháč Jan, Pišoft Václav, Janeta Ivo

MPK: G01L 3/14

Značky: tenzometrický, snímač, krouticího, momentu

Text:

...jejichž osy svírsjí s rovinou souměrnosti snímače úhel 45 °. S výhodou je planžets opetřens dvěma dvojicemi nad sebou shodně umístěných tenzometrů, z nichž jedna dvojice je místěne se spodní strnny plenžety a druhá dvojice z horní strany plenžety. Pro zvýšení citlivosti a tím přesností snímače je planžets ve své střední části v místě uložení tenzometru zúžena.Výhodou tenzometrického snímače kroutícího momentu podle vynálezu je jeho...

Univerzální elastický odsmykovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267980

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cvach Zdeněk, Königová Darina, Přichystal Leopold

MPK: D01H 7/18

Značky: elastický, univerzální, odsmykovač

Text:

...vychází z uvedeného nedostatku textilnich punčošek a řešením zachovává jejich funkčnost po celou dobu zpracovávání vlákenného návinu, to je jak při plném tak již při téměř odvinutém vlákennćm návinu.Podstata vynàlezu spočíva v tom, že odsmyčkovač sestává z podélného pryžového útvaru,opatřeného 100 zákruty /1 m až 200 zákruty /im, stočeného do tvaru kruhu na svých volných koncích svázanćho, kterým těsně obepiná vnější povrch textilní...

Dvojohniskový laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267979

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gardovský Jiří, Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

MPK: G02B 27/10, H01S 3/101

Značky: anemometr, dvojohniskový, laserový

Text:

...vnitřní objektiv a objektiv anemometru je výhodně umístěna clona prostorovéVýhodou dvojohniskového laserového anemometru podle vynálezu je zejména snižený počet optických prvků ajejích uspořádání. ktoré vytváří souosost vysílaných paprsků a světelných toků. rozptýlených částici. Navržené uspořádání optiky odstraňuje jednak nutnost mechanického spřažení při otáčení dvojici optických sond a jednak nahrazuje řešení souososti s použitím...

Prefabrikovaná podzemní liniová stavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 267978

Dátum: 12.02.1990

Autor: Frank Pavel

MPK: E02D 29/10

Značky: prefabrikovaná, stavba, liniová, podzemní

Text:

...zeminy..základni provedení prefabrikovené podzemní liniové stavby a jeho varianty jsou znázorněny ne připojených vyobrazenich. Na obr. 1 je znázornčn axonometrický pohled na prvky základniho modulu stavby v montážní poloze, na obr. 2 je znázornön axonomstrioký pohled na zkrácený modul stavby y montážní polozs, na obr. 3 je znázorněn axonometrický pohled na modul s jednostranně prodlouženými svislými stěnemi, na obr. 4 je znázorněn...

Vertikální hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 267977

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bezstarosti Vladislav, Novák Jan, Rulfová Lenka

MPK: B30B 1/16

Značky: vertikální, hydraulický

Text:

...čtyřmi hydraulickými válci šł. Na pístních tyčích šg hydraulického válce gł je upevnčna přítlačná deska 4 se středovým průchozím otvorem gg. V horníčásti łg rámu 4 je upevněna nosnà deska §, opatřsná montážním otvorsm 59. Na nosné desce 5jsou ze spodní strany äł upevněny horizontálni vodicí lišty gg, rovnoběžné s bočnícemí ggrámu 5. Na horizontálních vodícich lištách âg je uložena vysouvetelná opěrná deska äšj,opetřená druhým průchozím...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267976

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čásenský Bohuslav, Nedbal Jindřich, Šimek Stanislav, Kříž Otomar, Heřmánek Stanislav

MPK: C07D 211/22

Značky: racemického, výroby, způsob, d,1-lobelinu

Text:

...1-lobelinu. Ten se extrahuje diethyletheram, zo kterého po zahuštění a ochlazení krystaluje. vyšší čistotu lze dosáhnout opakovaným překrystalovánim z diethyletheru.Dále Jsou popaány příklady provedení způsobu podle vynálezu.Do 2 1 banky opatřené magnetickým míchadlem, účinným zpětným chladičem zakončeným kapsou se suchým ledem, přivodem dusíku a přikapávací rovnotlakou nálevkou, bylo v dusíkové atmosféře přeloženo 200 g 58,6 g toluenového...

Způsob oddělování theobrominu ze směsí s kofeinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267975

Dátum: 12.02.1990

Autori: Adamírová Hana, Beran Miloš, Vachek Jaroslav, Křepelka Jiří

MPK: C07D 473/10

Značky: kofeinem, způsob, theobrominu, směsi, oddělování

Text:

...možno snadno jej izolovat. Výhodou uvedeného zbůsobu separace theobrominu od kofeinu Je. že jej lze použít u směsí s relativně vysokým obsahom koféinu, např. u směsi 1 1 i u směsi s nízkým obsahom kofeinu. Další výhodou jsou malé Objemy e jakými se pracuje, ktoré nepřesahují 5 objemových díla použité krseliny. Např. při krystelizaci směsi theobrominu a kofeinu (11) z vody je apotřebi 60 objecvých dilů vrouci vody, při tom množství...

Kulový potrubí uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267974

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mlčoch Viktor

MPK: F16K 5/06

Značky: uzáver, kulový, potrubí

Text:

...se v porovnání s dosud používanou těenicí deskou eníží až na 25 . dTěsnicí prstenec je v otočném těleee uložen tak, že jeho vnější válcová plocha má proti souvisící válcové ploše otočného tělesa přeině definovenou malou radiàlní vůli, která určuje přítok tlakového média do prostoru mezi těsnicím pretencem a otočným těleeem, nutný pro přitlačeni těsniciho prstence do sedle v zevřené poloze uzávěru. Těsnicí pretenec je v otočném tělese veden...

Zapojení detektoru spektrálně překrytých vstupních signálů liniového kanálu mobilní části vlakového zabezpečovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267973

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 7/06

Značky: částí, signálu, kanálu, vstupních, překrytých, spektrálně, vlakového, zabezpečovače, detektoru, zapojení, mobilní, liniového

Text:

...střídavým proudem průmyslováho kmitočtu 50 Hz a na všech nově budovaných trařových částech vlakového zabezpečovače s liniovým kanálem nizkofrekvenčniho typu. Diskrétní amplitudové spektrum klíčovaného nosného signálu je rozprostřeno souměrně okolo nosného kmitočtufN tak, že vytváří eoučtová e rozdílová postranní pásme, jejichž kmitočty odpovídají součtům,resp. rozdílům přísluěnáho nosného kmitočtu fN e základních hermonických...

Způsob společného odstranění mono- a diolefinů ze sirných aromatických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267972

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klempa Vladimír, Kollárčik Einar, Cibíček Jozef, Švajgl Oldřich, Hable Kurt

MPK: C10G 45/08

Značky: sirných, aromatických, koncentrátů, společného, způsob, diolefinů, odstranění, mono

Text:

...150 ° C do teploty 320 až 4 oo° C s prodlevamí v rozmezí teplot 100 až 150 ° C. 300 až 250 ° C a při 320 až 350 ° C do průniku sirovodíku kotalytíckým ložem.Rozborem nového způsobu vyniknou hlavní nové rysy, z nichž nejvýznečnější je využití trime~ talíckého ketalyzátoru ve formě sulfídů kovů, ktoré Jsou vpreveny na áktívní nosič dvěma způsoby. Tím se dosáhne bifunkčností katalyzàtoru způsobující odaířoní a hydrogenací olefínů, přičemž vysoká...