Archív za 1990 rok

Strana 123

Spôsob prípravy modifikovaných asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267051

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chromý Gustav, Valušek Václav, Komárek Zdeněk

MPK: C10C 3/16

Značky: asfaltových, přípravy, zmesí, modifikovaných, spôsob

Text:

...pomocou ktorého sa dosiahne rozdispergovanie polymérov v asfaltových bitúmenoch je voči zmesi inertné, tzn. že nepôsobí negatívne na vlastnosti výsledného produktu. Toto sa v procese modifikáoie odparí a zachytí vo výmenníku a po prečistení použije na prípravu ňalšieho roztoku. Proces modifikácie je realizovaný v uzavretom a utesnenom systéme, čím je zabezpečená i hygiena a bezpečnost pri práci. Ďalšou výhodou tohoto spôsobu je i...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 267050

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Miroslav, Palme Jan

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, manganato-nikelnatých, přípravy

Text:

...způsobené kypění směsi by vlastní kalcinaci komplikovely. Z toho důvodu je také výhodné míchání reagující výchozí směsi. Zahřívání směsi rychlostí menší než 40 °C/min se volí proto, aby jednotlivé dehydratační s kondenzsční reakce postupně probíhající ve směsi mohly při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomalejí a tím s co nejvyěšín výtěžkem. Jinak by docházelo k nežádoucímu štěpení...

Způsob vysokoteplotní přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 267049

Dátum: 12.02.1990

Autori: Palme Jan, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, podvojných, vysokoteplotní, manganato-nikelnatých, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...na teplotu 630 °C s po zchlazení rozetřen. Bylo získáno 249 B produktu,který obsahoval více než 98 5 podvojných cyklo-tetrafosforečnsnů mangenato-níkelnatých vzorce c-Mnl 5 Nio,5 P 4012 v mikrokrystslické jemnozrnné podobě.Směs 50 g oxidu msnganstého (s obsahom 77 Mn) a 232,9 3 hydroxid-uhličitanu nikelnstého (s obsahom 53 Ni) spolu se 740 5 kyseliny fosforečné koncentrace 75 hmot. H 3 P 04 . byla kalcinována rychlostí 8 °C/min s přitom...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267048

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojné, manganato-nikelnaté, výroby, jejich, způsob, cyklo-tetrafosforečnany

Text:

...alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetrafoaforečnany manganato-nikelnaté se pripraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 950 °c s výhodou nad 1250 °C, obsahující katíonty manganatě a nikelnaté v molárním poměru un/Ni odpovídajícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující foaforečnanově aníonty v množství odpovídejícím molárnímupoměru P 205/(MnNi) rovným 0,95 až 1,2 s výhodou...

Způsob získávání kovové rtuti z třaskavé rtuti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267047

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švejda Miloš, Nesveda Jiří

MPK: C01G 13/00

Značky: rtuti, tohoto, získavání, třaskavé, způsobu, zařízení, způsob, kovové, provádění

Text:

...OC se vzníklý fulmínát hořčíku a přebytečný hořčík rozloží koncentrovanou minerální kyselinou,s výhodou kyselinou chlorovodíkovou. Kyselinu je třeba přidávat postupně po malých dávkach, přičemž výhodné je použít poměr tři hmotnostní díly kyseliny chlorovodíkové ne jeden hmctnostní díl použité třaskavé rtuti. Po skončení reakce, což se projeví tím, že po přidání minerální kyseliny reakční směs již nepění, a po samovolnám zchladnutí alespoňna...

2-(2-Chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)ethylaminy a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267046

Dátum: 12.02.1990

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Holá Vladislava, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, hydrochloridy

Text:

...sodného. Ve vysokém výtěžku se zíeká krystalický (ethy 1)-N-(2 2 CS 267 045 Bl(2-cn 1 gr-10,11-dihydrodibenzo/b,f/-thíepin-10-ylthioletnyl)karbemát, který se v posledním stupni redukuje hydridem líthnohlinitým v etheru na látku vzorce I (R CH 3). Další podrobností provedení prípravy látek obecného vzorce 1 vyplývají z příkladů, které jsou ovšem jen ílustrací možností prípravy těchto látek. Látky obecného vzorce 1 jsou baoícké povahy a...

Způsob výroby pevných lékových forem s obsahem ibuprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267045

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koblas Karel, Rubínová Jitka

MPK: A61K 9/20

Značky: ibuprofenu, lékových, forem, obsahem, výroby, pevných, způsob

Text:

...bud hnětením, kdy se z prachových častíc a roztokem pojíva vytváří plastická hmota, která se mechanicky rozdrobí a vzniklézrna se usuší nebo přímou agragací častíc ve vznosu.Při tvorbě receptury a stanovení vhodného technologického postupu je třeba brát aamozřejmě v úvahu vzájemnou snašenlivost jednotlivých složek a to jak látek účinných, takJedny 2 nejcbtižnějších případů receptur jsou pevné lakové formy 3 řízeným uvoľňováním a 5...

Spodkový díl obuvi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267044

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mazal Vladimír, Turek Bohuslav

MPK: A43B 13/12

Značky: spodkový, obuvi, výroby, způsob

Text:

...další růmoborevrąý efekt v náälapové ploäe.Způsob výroby spodkovyoh dílů obuvi podle vynálezu vylučuje potřebu samostatných rorom pro výrobu podeävovýoh vrstev a také samostatnou prípravu e. výrobu těchto podełvovýoh vrstev. Núetřiłcem nlnstomorního materiálu podeävové vrstvy přímo na. svrěok obuvi se velmiproduktiv-ně vytvářejí spodková díly e z-ůznobąrevnými efekty na. nášląpová ploäe, Náutŕiken elutomerního materiálu mozipodešvovâ...

Brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 267043

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radonský František, Tvrdí Josef, Kohout Václav, Kasal Bohumil

MPK: B24D 5/04

Značky: brousící, kotouč

Text:

...s tlumicích vrstev, je nejen snížení hlučnosti a víbrací v procesu brouěení, ale současně í zvýšení brousicího výko nu.Kotouče vyrobené podle přikladu použití I. vykezovsly při broušení nerezového meteriálu následující hodnotyDoba broušení Úbytek materiálu Úbytek kotouče v min. v g v g 10 215 65klas. kotouč 0 180/8 mm kotouč podle vynálezu kotouč s tlumicí fóliíJak vyplývá z tabulky, vlastní hlučnost kotouče se snižuje téměř o 50 ,...

Zdvihový mechanismus krokovacího zařízení průběžné ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267042

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tříska Vojtěch, Kitschka Karel

MPK: F27B 9/30

Značky: krokovacího, zdvihový, průběžné, mechanismus, zařízení, ohřívací

Text:

...nikolív pod ní. odpadsjí tím kompliksce 3 přímočarými hydromotory, které v prostoru pod pecní níatějí trpí sálevým teplem pece a jejich údržba a opravy ve atíeněném záątavbovém podúrovňovém prostoru jsou velmi složité a prscné.vynález je v příkladu provedení zobrazen schematicky na přípojeném výkresu, který znázorňuje zařízení zdvihového mechanismu na jedné straně pece. Zařízení druhé strany pece je provedeno shodně, není však vybaveno...

Zařízení pro zkoušení vlivu prostředí a mechanického namáhání na změnu vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267041

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velechovský Václav, Zdebor Jan, Horský Jiří

MPK: G01M 19/00

Značky: zkoušení, vlivů, materiálů, namáhání, změnu, zařízení, vlastností, prostředí, mechanického

Text:

...zařízení podle vynálezu je kompaktní a jednoduchá konstrukce, která umožňuje umístit zařízení do laboratorních nádob s korozně-agresivním prostredím a zkouàený vzorek zatěžovat požadovaným způsobem proměnným tahovým namáháním jak determinietíckého,tak stochastického charakteru, které je omezeno pouze časovou konstantou tlakové nádoby s olejovou náplní. Zařízení umožňuje přímé měření deformace vzorku i jeho elektrickou izolací od...

Blatník předního kola jednostopá vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267040

Dátum: 12.02.1990

Autor: Záruba Ladislav

MPK: B62J 15/04

Značky: předního, blatník, vozidla, jednostopá

Text:

...dosud známých blatníkü je, že čáatice vody e nečiatot jsou od přední hreny bletníku strhávány proudem vzduchu směrem X přednímu světlometu e dále k jezdci.Tyto nevýhody odstraňuje bletník předního kole pro jednostopá vozidle dle vynálezu,jehož podstate spočívâ v tom, že na jeho vnitřním povrchu je vytvořena jedna nebo více přepážek, umístěných kolmo k podélné ose bletníku.Tyto přepážky zabreňují postupnému pohybu vody e nečístot...

Zařízení k pojíždění lékařských stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267039

Dátum: 12.02.1990

Autori: Martiník Přemysl, Boruta Ivan, Španihel Jiří

MPK: A61G 13/00, A61G 7/08

Značky: zařízení, pojíždění, stolu, lékařských

Text:

...s nosným rámem Q. Druhý konec úhlových pák 1 je spojen pomocí spojníce táhel Q s tažnou tyčí A a táhly lg, která jsou spojene a druhou úhlovou pákou 1. Tažná tyč 1 je vedena vedením gg spojeným se skříní převodu lg, které je spojena s motorem lj. Skříň převodu lg nese hřídel lg s kolečky 2 a je uložena pomocí pouzdrových pružin lg na čepu pohonu ll, který prochází šikmými drážkami ll, vytvořenými v nosných plechách lg, pevné spojených s nosným...

Nosič pracovní plochy lékařského stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267038

Dátum: 12.02.1990

Autori: Boruta Ivan, Španihel Jiří

MPK: A61G 13/00

Značky: lékařského, nosič, plochy, stolu, pracovní

Text:

...nosníkem Š. S centrálním nosníkem Q je pevně spojeno rameno ll,dráha lg a přední nosný prvek 5 s předním spojovecím prvkem 2, ve kterých jsou připojovací otvory li pro připojení ústrojí pro zdvih gł pracovní plochy.Určité výkony manuální medicíny se s výhodou dají provádět na pracovní ploše složené ze segmentu, jak ukazuje obr. l a obr. 2. Pro dokonalé provedení výše uvedených vykonů je nutné, aby byly segmenty otočné ve vertikální rovině,...

Způsob využití neutralizačního tepla při výrobě fosforečných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267037

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baláš Jaroslav, Němetz Ivan, Valenta Rudolf, Harťanský Henrich, Hájek Daniel, Lobpreis Jaromír

MPK: C01B 25/26

Značky: výrobe, tepla, solí, způsob, fosforečných, využití, neutralizačního

Text:

...netěatnoatmi, se dále odtehují do vývěvy. Při tomto uspořádání dochází k zahuštění roztoku a jeho ochlazení na teplotu, která podle křívky varu roztoku pri dané koncentraci odpovídá nastavenému vakuu v aeparátoru odparky. Ochlazený roztok se vrací do neutrelízátoru případně do rozpouštěcího kotle polyfosfátu e zabezpečuje zde teplotní stabilitu. Rozdíl mezi teplotou ochlazeného proudu a teplotou v neutrelízátoru ee nastavuje poměrem...

Pozitivně pracující světlocitlivá látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267036

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pichler Jiří, Mistr Adolf, Bluchová Lenka

MPK: G03C 1/72

Značky: její, látka, pozitívne, způsob, světlocitlivá, přípravy, pracující

Text:

...s vodou při teplotě C až GC OC za katelýzy slknlických roztoků nebo bázi.Příprava světlocítlivé látky vychází z esterü kyseliny 4-hydroxybenzoavé, které jsou běžně dostupné, neboĺ ee použivají pri výrobě léčiv jako protiplísňový prostředek. Druhou reaktivni komponentou je naftochinondiazid se skupinou sulfochloridovou v poloze 4 nebo 5. Reakce se provádí koncenzaci obou Komponent v prostředí organických rozpouštědel výhodně díoxenu za...

Mezidruhový lymfocytární hybridom produkující protilátku proti stadijně specifickému emybryonálnímu antigenu TEC-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 267035

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pokorná Zora, Martínková Jitka, Nosek Jindřich, Drábek Petr, Hinzová Eva

MPK: C12N 5/00

Značky: emybryonálnímu, stadijně, specifickému, protilátku, lymfocytární, produkující, mezidruhový, tec-5, hybridom, proti, antigenů

Text:

...zárodky, morulami, česnými a pozdnĺmí blastocystamí) B nereaguje 3 žádnýmí mladšímí vývojovýmí stadíi6 hybrido Aby bylo možno pomnožit hybridomcvévbuňky in vívo, bylo aplíkcváno 5 x 10 msvých buněk do peritoneálnĺ dutiny bezthymových nu/nu myší. Aby došlo k větší produkcí aecitícké tekutíny, byla myš 14 dní před aplikaci hybridomových buněk ovlívněna olejem 2,6,IC,14-tetremethylpentadecenem (0,5 ml intraperitoneélně). Po 14 dnech růstu...

Zařízení pro přidržování šitého dílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267034

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štangl Jan, Kovář Vladimír

MPK: D05B 31/00, D05B 33/00

Značky: dílů, přidržování, šitého, zařízení

Text:

...držák 5, ve kterém je svisle posuvné ulozene přítlačné tyč ŽL, jejíž středicí pero ąg je uloženo ve vodicí dréžce ll. Ke spodnímu konci přítlečné tyče Ž je nábcjem Ql upevněna kluzná deska Q, jež je rovnoběžná s vodící paletou 5. Na spodní části přítlačně tyče Ž je nasunuta tlačná pružina gg, jež je vzepřene mezi stnvitelnou podložkou 21 e spodní stěnou pouzdrovéno držáku Ž. Na vrchní části přítlačné tyče jł je upevněne dorazová příložka...

Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267033

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mejstřík Václav, Cudlín Pavel, Kropáček Kamil

MPK: A01N 63/00

Značky: sadebního, drevín, lesních, celkového, stavu, zlepšení, materiálů, ujímavosti, prostředek, zdravotního

Text:

...ochranu kořenů dřevin), perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm s homogenizovaného mycelia. Vzniká smíchánim suspenzealgínátu s perlitem v poměru 1 1,5 a přidáním 1 dílu mycelía ke 4 dilům prvních dvou složek.ad 4) Protlačenim alginátové pasty sitem s oky o průměru 4 mm do sloupce 5 roztoku chloridu vápenetého vznikají granule, které jsou vystaveny 30 minutověmu působení vápenetých iontů.ad 5) Granule se promývají destilovanou vodou, suší...

Přísada do kalicího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267032

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Miroslav, Buchta Jaroslav, Matějovský Vladimír

MPK: C21D 1/58

Značky: prísada, prostředí, kalícího

Text:

...olejů je popsána celé řada. Např. US pat. č. 2 868 729 fy SHELL chrání kalící olej s přísedou kopolymeru cykloalkadienu a kyseliny linolenové, petrosulfonátu barnatého a polyglykolesteru. V US pat. č. 3 489 619 a DE-PS č.1 783 033 je chráněno použití monokarbonových nebo dikarbonových kyselín vedle dalších přísad, jako např. kovových solí organických sulfonových kyselín. Jiný US pat. č. 3 498 850 chrání použití produktu vzniklého reakcí...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267031

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/178

Značky: regulaci, výkonu, zapojení, synchronního, jalového, stroje

Text:

...schématem na příloženém výkresu.zapojení pro regulací jalového výkonu synchronního stroje sestava z regulačního ob~ vodu l jalového výkonu, jehož prvý vstup łLł pro omezení jaloveho výkonu índuktivního chsrakterp regulačního obvodu l jalového výkonu je připojen na výstup QLL omezovače Q napětí a druhý vstup łàg pro omezení jalového výkonu induktívního charakteru regulačního obvodu A jalového výkonu je přípojen na prvý výstup làł omezovsče...

Nástroj k rozpojování dvoudílných vložek upevnění blokové kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267030

Dátum: 12.02.1990

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 29/29, E01B 3/38

Značky: kolejnice, dvoudílných, blokové, nástroj, vložek, upevnění, rozpojování, žlabu

Text:

...že bezpečně rozpojí každou dvoudílnou plestovou vložku. Forma vidlice zejišĺuje, aby mimostředně půeobící síly nezpůsobily vzpřičení néstroje v mezeře. Práce a nástrojem pokračuje velmi rychle, zejména při srovnání s vyjíménim těsnicího pryžového provazce, které je natolík obtížné 8 rískantní, že při něm dochází i ke zranění pracovníků nebo přihlížejících. Nástroj je uzpůsoben tak, že jej mohou používat lidé s aktívnější pravou nebo i levou...

Obvod pro řízení hodnoty impedance

Načítavanie...

Číslo patentu: 267029

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: G05F 1/10

Značky: impedance, hodnoty, řízení, obvod

Text:

...řízených zdrojů napětí, přičemž rychlost změny hodnot zatězovacích odporu je závislá na rychlostí regulátoru a apínací rychlosti tranzistorů.l když se hodnota odporu mění stupňovitě, lze velikosti odporových stupňů navrhnout tak, že skoková změna hodnoty ímpedance řídícího transformátoru je výrazrě menší než povolené zkreslení sinusového průběhu napětí.Obvodem pro řízení hodnoty impedance podle vynálezu je dosaženo nových a vyšších...

Ochranný obvod pro výkonovou polovodičovou součástku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267028

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří

MPK: H02H 7/10, H02H 7/12

Značky: výkonovou, součástku, obvod, polovodičovou, ochranný

Text:

...ochranného obvodu jako podle obr. 4, příčemž zdroj § pro napájení obvodu řídící elektrody výkonové polovodičové ooučéstky l je tvořen sériovou kombinací oddělovací diody Ěâá a kondenzâtoru § 41 e paralelné zapojeným omezovačem êâä napětí, tvořeným např. Zenerovou diodou. Anoda oddělovací diody ĚLĚ je spolu s první elektrodou kondenzátora § 1 vyvedena na první-výstupní evorku §l, zatímco druhá elektrode kondenzátoru § 41 je vyvedena na druhou...

Ohýbač konce pásu ze svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267027

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Josef

MPK: B21C 47/16

Značky: svitku, konce, ohýbač, pásu

Text:

...konce pásu svitku podle vynálezu, sestávající z rámu uloženého auvně v horizontálním eměru ve vedeních stojanu s spojeného s píotnicí silového válce s dále z nosníku s nožem uloženého ve vedení rámu a spojeného se svým si~ lovým válcem. Podstatou vynálezu je, že spoj pístnice silového válce s rámem je tvořen táhlem, na kterém je nasunuta tlačná pružina opřená o čelní plochu rámu a na druhém konci o osazení vidlice táhla, přičemž vedení...

Způsob přípravy fosforečnanů hlinitých ve směsi s inertní práškovitou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267026

Dátum: 12.02.1990

Autori: Řehák Alexandr, Hrabě Zdeněk, Füssel Jan, Čihák Bedřich, Adamovič Anton, Kocanda Jozef

MPK: C01B 25/36

Značky: hlinitých, způsob, přípravy, směsi, hmotou, práškovitou, inertní, fosforečnanu

Text:

...křemen, šamot, korund, dines, mleté sklo, bentonit,zirkonit a další silikétové, hlíníté a zirkoníčíté píeky. Rychlost přidávání kyseliny se řídí odvodem vodních per. Tímto postupem jsou odstreněny nedostatky původních postupd vycházejících rovněž 2 kyseliny fosforečné.350 dílů hmot. křemenné moućky se smíchá se l 41 díly hmot. hydroxidu hlinitého. K Léto směsi, vyhřátě na teplotu 100 °C se za stáleho míchání a vskua přidává 241 dílů hmot....

Sběrná nádoba úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267025

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štork Otakar, Pavlík Vladimír, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 15/02

Značky: úpletu, nádoba, sběrná

Text:

...na klapku.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese.známý maloprůměrový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen pneumatíckým odtehovým zařízením sloužícím pro napínání a dopravu upletu do sběrné nádoby l úpletů. Tato aběrná nádoba l je opetřene uzevírací výkyvnou klapkou g ovládanou známym neznázorněným kinematickým převodem od rozkezovecího bubnu stroje. Výkyvné klapka g je...

Izolační systém hlavního kanálu suchých usměrňovačových transformátorů se vstupním napětím 10 000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 267024

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hruška Vladimír, Frank Jaroslav, Janoušek Josef, Kadlec Zdeněk

MPK: H01F 27/30

Značky: transformátoru, izolační, hlavního, systém, usměrňovačových, suchých, napětím, kanálu, vstupním

Text:

...nezávislý na typu a výkonu stroje. Použití dělené doplñovací lišty umožňuje v případě velkých konstrukcí vinutí usměrñovačových transformátorů jejich samostatné navinutí a následné sestavení se zabezpečením centríckého uložení všech vinutí.Příklad uspořádání izolačního systému a jeho částí podle vynálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese. Na obr. l je uveden pohled na tvarovou lištu zespodu, na obr. 2 je znázorněna tvarová lišta v...

Ventilový blok pro individuální hydraulickou důlní stojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267023

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koudelka Karel, Lédl Lumír

MPK: E21D 15/44

Značky: hydraulickou, důlní, ventilový, stojku, individuální

Text:

...dílu ll je upraven vstup llg pro neznázorněnou plnicí pistoli.Vložka g sestává z první části gg a z druhé části gl, které jsou spojeny druhým závitem gg. V první části gg je provedena první dutina § 99 v níž je uložen plenící ventil 1, provedený současně i jako plnicí ventil. Sestává z uzavírscího prvku 19, který je opetřen alespoň jedním opěrným elementem lgo uloženým s vůlí ve vybrání go první části gg, a dále pružinou ll. Uzavírací...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267022

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlík Vladimír, Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, stroje, soustava, zámková, pletacího

Text:

...postavení radiálně přísuvného zvedacího zámku jehel a pravého zatabovacího zámku jehel u jehelního válce při rotačním platení, obr. 2 schematicky postavení zámků pro ovládání jehel v pletacím systému pri rotačním platení, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže při vratněm platení, obr. 4 totéž co obr. 2, jenže při vratném pletení.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřendvěma pletacími systémy...

Zapojení analogově číslicového převodníku s mikroprocesorem, zejména pro zemědělské technologické mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267021

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hainz Petr, Sedmík Vladislav, Kocík Václav

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojení, mikropočítače, zemědělské, analogově, převodníku, zejména, mikroprocesorem, číslicového, technologické

Text:

...součástí. Jednoduchost zapojení přináší s sebou í vysokou spolehlívost zapojení.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkrese.Výstup LLL mikroprocesoru 1 je spojen se vstupem gàl tvarovače g, tvořeného např. jedním CMOS-hradlem, na jehož referenční vstup gàl je připojen výstup QLL zdroje referenćního napětí 1 a jehož výstup gâg je spojen s prvním vstupem 3 l íntegrátoru 5, např. tvořeného...

Převodník pro kapacitní čidla s uzemněnou společnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267020

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: převodník, uzemněnou, elektródou, kapacitní, čidla, společnou

Text:

...elektrodou s převodem poměru kapacít na střídu, tj. poměr doby kladného a záporného obdélníkového ínpulsu, sestává z prvního operačního zesilovače 1 zapojeného jako komparátor s hysterezí zavedenou z výstupu g tohoto prvního operaćníhs zesilovače L přes odporový dělič složený z prvního a druhého odporu 1 s 5 do neínvertujícího vstupu Ž tohoto prvního operačního zesilovače l. Výstup g prvního operačního zesilovače 1 je současně...

Měřič efektivní hodnoty napětí a činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267019

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 19/00

Značky: činného, napětí, měřič, efektivní, výkonu, hodnoty

Text:

...hodnoty a činného výkonu podle vynálezu je možnost snížení potřebné kapacity paměti pro uložení naměřených hodnot a zrychlení výpočtu a tedy í doby měřené efektivní hodnoty napětí a činného výkonu pulsně řízených asynchronních motoru. Zároveň toto řešení měříče umožňuje jeho použití beze změn i pro jiné pruběhy napájecího napětí. °Příklad uspořádání měřiče podle vynálezu je blokově uveden na přiloženém výkrese.Měřič efektivní hodnoty...

Vodič vázacího drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267018

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B65B 13/18

Značky: vázacího, drátu, vodič

Text:

...kladky do vodícího žlabu, který má v průřezu tvar shora otevřeného písmene U a je hybně uložen na vodorovněm vedení konzolového stojanu. Výstupní vodící kladka je uložena v konzole upevněné na vázacím stroji. Žlab je opatřen límci a konzola dorazy vytvořenýmí z úhelníků opatřenýmípojistnými čepy. Dále je podstatou, že žlab je stupnovitý.Výhodou řešení dle vynalezu je bezporuchové odvíjení drátu z bubnu, snadné vkládání předního konce drátu...

Zapojení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267017

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Přerost Miroslav, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: synchronního, regulaci, stroje, buzení, zapojení

Text:

...skupine §Lg vstupu je připojena na diagnostické výstupy § 41 porovnávacího a regulačního členu g regulačního obvodu ststorového napětí a jehož druhá skupina §l vstupů je připojena na diagnostické výstupy 14 zpětnovazebního členu 1 regulačního obvodu statorověho napětí. Na druhý vstup iàg přepínacího obvodu 5 je přípojen výstup 111 porovnávacího a regulačního členull budícího proudu, který je současně přípojen na třetí vstup 21 obvodu Q v 1...

Převodové ústrojí k ručnímu ovládání elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267016

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plotěný Arnošt, Chlup Miloš, Hladký Tomáš

MPK: H01H 71/10, H01H 73/00, H01H 71/50...

Značky: převodové, elektrických, spínacích, ústrojí, ručnímu, ovládání, přístrojů

Text:

...čepu 2 s kuželovým osazením jí a příčnou drážkou 5 0 hlouoce, srovnatelné s vnitřním průměrem šestihranného zásuvného čepu Ž, který je pevné spojen s šestihrannou pfevlecnou truokou § pomocí spojovacího kolíku 1. Tento kolík 1 prochází oválnou drážkou Ž, vytvořenou v osazeném válcovém dříku lg šestíhranného ovládacího ćepu łl. který je suvně uložen v šestíhranné převlečné trubce Q, o jejíž trychtýrovítě rozšírený okraj 1 je opŕen jeden konec...

Způsob výroby vyčiněných usní se zvýrazněnou obrazovou kresbou okrasného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267015

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tkáč Josef, Pavelková Helena, Hublar Josef, Kriedl Ivan, Ludvík Jaromír, Škutek Bohumil

MPK: C14C 11/00, C14B 1/56

Značky: způsob, výroby, zvýrazněnou, usní, kresbou, vyčiněných, okrasného, dezénu, obrazovou

Text:

...vyššími účinky podle vynálezu.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení jednak zvýrazněné dvoubarevné obrazové kresby dezénu, jednak kombinace nubukové úpravy s hladkou povrchovou úpravou ve formě lesklých plošek nezbroušeného líce mezi dezénovou kresbou.Hlavní podmínky dosažení uvedených nových učinků jsou tyto a/ Přesná postruhování v celé ploše usně na požadovanou clouščku v toleranci Í 0,1 mm.b/ Stejnoměrné...

Zařízení pro přemisťování plochých kruhových předmětů z neaktivního do radioaktivního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267014

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21F 9/34

Značky: kruhových, přemísťování, předmětů, plochých, radioaktivního, prostoru, neaktivního, zařízení

Text:

...lg, a druhým štít lg, opatŕeny kapsou ll. Kapsa lije tvoŕena horní a spodní stěnou gg, zl a bočními stěnami 23, přivařenými k bočnim hranám horní a spodní stěny 39, gł. Mezi čelnímí hranami horní a Spodní stěny 39, głna straně odvrácené od štítku lg má kapsa ll vstupní otvor A 2, umožňující nasunutí premisčovacího předmětu 3, v danćm případě víka pro zavíčkování sudu s obsahom radioaktivního odpadu. Ve vnitřním prostoru kapsy ll je umístčna...

Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267013

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvořák Jiří, Švejnoha Josef, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: rotačního, žacího, skříně, ústrojí, zařízení, uchycení

Text:

...příklad provedení zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí, kde na obr. 1 je v nárysu pohled na čelně nesené žací ústrojí a obr. 2 představuje půdorys ústrojí 2 obr. 1.Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí je svým rámem ł připojeno čelně prostřednictvím horního úchytu 2 a spodního úchytu lg k neznázorněnému energetickému zdroji. Na skříni 3 jsou upraveny žací talíře 3 se středovými klobouky 5 tak, aby byla...

Zapojení řídicí jednotky impulsně regulovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267012

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kapoun Pavel, . Teršl Vladimír

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroje, impulsně, regulovaného, jednotky, řídící, zapojení

Text:

...obvodu, jehož výstup je přípojen na vstup budícího obvodu,jehož výstup je připojen na bázi spínacího tranzístoru.Zapojení řídící jednotky podle vynálezu zajíštuje spolehlivá funkce budícího obvodu spínacího tranzístoru a obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí ve všech režimech činnosti impulsně regulovaného zdroje Pro spolehlívou funkci obvodu pro zmenšení rychlosti nárůstu kolektorového napětí vyhovuje rezistor 5 větším...