Archív za 1990 rok

Strana 121

Způsob dezintegrace shluků jemných částic, zejména práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267131

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čupera Emil, Votava Petr, Horoščák Tibor

MPK: B02C 11/02

Značky: materiálů, práškových, částic, dezintegrace, shluků, zejména, způsob, jemných

Text:

...vzniklých v důsledku působení ionizujioiho záření s elektrizovanými částicemi daného materiálu dochází ke zrušení elektrického náboje sbąluků materiálových částic a dezintegraci těchto shluků. Oba uavržené druhy ionizujíoího zářeni se vyznačuji minimálni nároö~ nosti z hlediska požadavků hygieny práce při relativně vysokých ionizujicích sohopnosteoh uvolnovaných částic. Ani pořizovacináklady na toto řešení dané problematiky nejsou nijak...

Zařízení pro automatický odběr vzorků tekutin z nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 267130

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: G01N 1/10, G01N 1/14

Značky: automatický, nádob, tekutin, zařízení, odber, vzorků

Text:

...pro automatický odběr vzorku je konstruováno tak,že na panelu ovládací skříně je prvek, kterým lze měnit dobu proplachovaní sterilnín nediem,kterýn může být j- 3 p 267130 bud vodąnebo vzduchďakě upovnění válce v pouzdra se zjednodušilo.Zařízení pro automatický odběr vzorku je znázorněno na priloženom výkresu.Dnem nádoby l,ze které ae má odebíret vzorelgprochází pouzdro g spojená se dnem nádoby I.Pouzdrem 2 prochází válec g opatřený ve své...

Podavač polotovarů, zejména pro indukční ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267129

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/10

Značky: podávač, indukční, polotovarů, zejména, ohřívací, stroje

Text:

...horní čelíst, vyžaduje složítější- 3 267129 řízení stroje. Další podstatnou nevýhodou jsou větší nároky na energií. Podstatnou nevýhodou je složítčjší konstrukce. Další nevýhodou je nutnost dalšího pohyblívého přívodu energie.Tyto nevýhody odstraňuje v převážně míře zařízeníçdle vynálezu, sestàvající 2 ranu, k nčnuž je nepohyblívě přípevněna vodící lišta, spodní žlábek, horní žlábek a pojezdovà dráha,na níž jsou pohyblivé uloženy...

Dermatologická přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 267128

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vecková Jiřina, Kořínek Jaroslav, Šmidrkalová Eva, Klecan Václav, Novák Jan, Peterka Vlastimil, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/46, A61K 7/48

Značky: prísada, dermatologická

Text:

...složkou jsou karote mohly, cł 21(1 °ofy.l u. vitamin C.Podstatou vynàlezu je dermatologickà přísada .určena zejména do pevných, pastovitých nebo tekutýçh mycích prostředků, které přicházejí do styku s lidskou pokožkou 5 jejíž podstata spočíva je, že obsahuje karotenoidy a dalšíisoprenoidy získané extrakcí semen mrkve obecné (Dancuscarota). Výhodou je, že přídavkenm dermatologickê přísady sedosáhne toho, že se do mycího a öistíoího...

Spojka hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267127

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F16D 1/06

Značky: hřídelů, spojka

Text:

...Spojovací hřídel g je otoönő a suvně ulcion svou váloovou částí do töless 1 . Ve spojoveoín hřídeli g je pevne uložen kolík 1, který zasahuje svými volnými konci do oválných, protilehlýoh s k radiálnímu směru uäikmých drâžek 1 v těleee 1. V cse spojoveoího hřídels 2 je v jeho öele otoönč uložen öep g opatření přírubou s zajištění proti vysunutí ze spojovacieho hřídele g dělenýu kroužkem i ve tvaru dutôho válce se zelemovsnými okraji...

Vřetenová matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267126

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skružný Josef, Kočí Tomáš, Pikna Antonín

MPK: F16K 31/50

Značky: matice, vřetenová

Text:

...pomlvný pohyb vřetene v dčlené vřetenové matici,umožňující ovládání armatur elektropohonem bez nároků na zvyšování rozměr-ü, hmotnosti a tim i ceny armatury a v možnosti regulace přenášeného Imoutícího momentu.Příklad komcrétního provedení armatury s upletněným vynálezem,je znázorněný na i výkresu, kde .je podélný řez vřetenovou matici, upevněnou v hlavě částečně znázorněného třmenu armatury.Vřetenová matice, znázorněná na výkresu, Je...

Zařízení pro trvalé temperovní dočasně odstaveného motoru dvoutrakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267125

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karel Michal

MPK: F02B 73/00, F01B 23/02, F01B 21/02...

Značky: motorů, kolejových, dočasné, vozidel, odstaveného, trvale, temperovní, zařízení, dvoutrakčních

Text:

...nádrže Já je svedeno odvzdušnění okruhu., gvýbavew obtoky l, i zaručujícímí trvalý minimální průtok vody přes každý motor 1, g.zařízením pro trvalé temperofvąání dočasné odetaveného motoru dvoutrakčního kolejového vozidla podle vynálezu ae docílí v provozu a výhodou předehříväríí naftovýoh motoru chladící kapalinou před startem. Oba naftové motory 1,ga tím i Jejich vodní čerpadla § 53 Jsou v klidu. S ohledem na teplotu chladící kapaliny...

Způsob stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267124

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lexa Jiří, Štulík Karel

MPK: G01N 27/00

Značky: stanovení, způsob, rtuti

Text:

...rozpouštěcí analýzou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se spojí dělení e koncentrování rtuti na indikační elektrodě chemicky modifikované tri-n-oktylfosfinoxídem s jejím elektrochemíckým stanovením.Výhodou tohoto řešení způsobu stanovení rtuti je to, že celý postup analýzy lze snadno autometizovat a použít například i v mobilním anelyzátoruo Protože tri-n-oktylfosfinoxid jako modifikátor índikační elektrody-zajišťuje...

Zařízení pro vytvoření zadního tahu ve válcovaném pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267123

Dátum: 12.02.1990

Autor: Elleder Pavel

MPK: B21B 39/08, B21B 39/00

Značky: pásu, zařízení, zadního, válcovaném, vytvoření

Text:

...bočních stěnách uzavřeného rámu, pevně spojeného upevňova~ cími vedeními se stojany válcovací stolice, jsou nad uloženími spodních tahových válečků vytvořeny vodící plochy, vymezující polohu eegmentových vedení příčníku horních tahových válečkü.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je Vytvořeno jako Kompaktní celek, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu. Snížily se požadvky na pracovní prostor, který je určen pouze počtem a průměrem...

Termostabilní potravinářské želé a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267122

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dobiáš Jaroslav, Jůza Václav, Holas Jiří, Poskočilová Hana, Stoulil Josef

MPK: A23L 1/068

Značky: výroby, želé, způsob, potravinářské, termostabilní

Text:

...sodného( či dvojfosforečnanu sodného, 0,02 až 0,10 hmot. emulgátoru, například glycerinmonostearátu nebo fosforylovaných diglyceridů, 40 až 80 hmot. cukru, například sacharőzy nebo směsi sacharőzy a škrobového sirupu, popřípadě do 0,10 hmot. potravinářského barviva, popřípadě do 0,10 hmot. aróma a zbytek je pitná voda.Způsob výroby tohoto želé se uskutečňuje ve dvou stupních,přičemž se nejprve připraví vodný roztok alginátového...

Způsob stanovení tloušťky tenkých skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 267121

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kvítek Jiří, Cidlinský Miroslav

MPK: C03B 37/07

Značky: stanovení, tloušťky, způsob, sklenených, vláken, tenkých

Text:

...rozdíl je úněrnýůtlouštce sklenených vláken.267121 Výhodou způsobu podle vynalezu je to, že je možné orovhdět kontinuàlni nedestruktivni něřeni tlouštky skleněných vláken v průběhu jejich taženi. Důsledken je vyšší efektivita výroby, ooněvadž nedochazi k prostojům a přerušeni vláken za účelen něřeni tlouštky starým způsobem. Další výhodou je možnost autonatízovat proces taženi sklenených vláken, protože průběžnà hodnota tlouštky vláken...

Prostředek pro povrchovou úpravu polyalkylenových polymerů před lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 267120

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lidařík Miloslav

MPK: C09J 5/02

Značky: prostředek, povrchovou, polyalkylenových, polymerů, lepením, úpravu, před

Text:

...povrchy,vytváří pouze jednotlivé ostrůvky,čimž dochází k vytvoření nedokonalého povrchu. Určitého zlepšení se dosáhne neustálým potíráním povrchu peroxidem vodíku.Uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je prostředek pro povrchovou úpravu polyalkylenových polymerů před lepením. Podstata uvedeného vynálezu spočívá v tom, že prostředek je tvořen roztokom 90 až 99 hmotnostních dílů 1 až 30 peroxidu vodíku a 1...

Čidlo přetrhu příze se zvýšenou spolehlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267119

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čechura Václav

MPK: D01H 13/16

Značky: spolehlivosti, zvýšenou, čidlo, příze, přetrhu

Text:

...době k jeho evařeni av 2 9 pak při funkci přetrh není předení přerušeno. 267Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektrické zapojení čidla přetrhu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že paralelně k vinutí cívky elektromagnetu spojky čidla je připojena nejméně jedna ochranná dioda, přičemž každá tato ochranná dioda je svou katodou orientována ke kladnému pőlu napàjecího stejnosměrného zdroje a anodou k zápornému pőlu napájecího...

Svorkovnice elektrického stroje točivého pro leteckou techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267118

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dresler Jaromír, Skypala Zdenek

MPK: H02K 5/22

Značky: elektrického, leteckou, stroje, svorkovnice, točivého, techniku

Text:

...točivého pro leteckou techniku podle vynálezu, jehož podstata spcčívá v tom, že nálitek a kryt jsou k sobě připevněny ve stykové dělicí ploše, která má rovinný tvar, provedený souběžně s osou rotace stroje, přičemž konektor je ve stykové dělicí ploše uspořádán svou podélnou osou sou měrnoetí.Další podstate vynálezu spočívá v tom, že konektor zasahujn svými přípojí do vestavného prostoru svorkovnice a je k nálitku a ke krytu připevněn...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 7/00

Značky: elektrolytu, alkalického, draselného, obsahu, stanovení, uhličitanu, způsob, akumulátorů

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Způsob rafinace amokarbonátového výluhu při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267116

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo, Melichar Rudolf

MPK: C22B 23/06

Značky: výrobe, výluhu, způsob, niklu, rafinace, amokarbonátového

Text:

...koloně) pak vedlo k vzniku druhé sraženíny(produktu) s kapalné fáze (jež odpovídá složení kapaliny ve vařáku vyvařovací kolony). V této kapalině činil obsah vápníku 1,5 mg/1, obsah hořčíku 4 až 5 mg/1. To znamená, že naprostá většina pŕíněsí je z roztoku odváděna v pruní sražsnině, zatímco druhá sraženins obsahuje méně než 1 nečistot (vztaženo na hmotnost suěiny uhličitsnu nikelnatého).Příklad 2 Provozní vzorek 500 ml amokarbonátového...

Způsob přípravy fritového restiktoru pro chromatografii s nadkritickou mobilní fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267115

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikešová Milena, Vejrosta Jiří, Ansorgová Alena

MPK: G01N 30/00

Značky: způsob, fázi, fritového, nadkritickou, přípravy, mobilní, chromatografii, restiktoru

Text:

...v ohromatografii 9 nadkritickou mobilní fází.Podmínky pro vytvrzení frity, to je rychlost posunu kruhovou ĺukuu a teplotu píuky, je nutno nastavit tak, aby výsledná fríta byla homogenní, bez zbytku kapalného vodního skla, a aby přitom nedošlo k poškození vnějšího ochranného povlaku kapiláry. Uzávěr kapiláry je možno rovněž vytvořit zatavením, zale pením a podobné. Popsaný způsob přípravy fritového restriktoru je určen ke zhotovení...

Zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s mechanickým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267114

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubík Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: uloženého, hřídele, letmo, samočinně, míchadlem, středění, konce, zařízení, mechanickým

Text:

...za současného snížení nákladů na konstrukcí tuhosti uložení hřídele míchadla a ložiskové skříně. Přestupem části média kolem konců lopatek z výtlačné strany míchadla ne séní umožňuje snížit ztráty účinnosti čerpacího výkonu míchadla.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s-míchedlem, umístěné v centrální míchací trubce uložené v michené nádrži.V míchané...

Teplovzdušná sušička

Načítavanie...

Číslo patentu: 267113

Dátum: 12.02.1990

Autori: Michalica Josef, Pavka Jaromír, Štork Josef, Košut Miroslav

MPK: F26B 25/04

Značky: sušička, teplovzdušná

Text:

...znázorňuje zařízení v bokorysu a obr. 2. znázorňuje zařízení v čelním řezu. Teplovzdušné sušička sestává ze vzduchového tunelu g. ktorý je umístěn pod celým sušicím prostorem. Tento prostor je tvořen jednak sítem L a jednak postranicemi 1, do jejichž spodní části je síto ukotveno. Postranice jsou současně přípevněny z napínáků A sítn e zároveň tvoří součást vzduchového tunelu g nad sítem . Na vnějěích stranách postranic 2 jsou vytvářeny...

Jednonosníková kočka pro šikmé dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267112

Dátum: 12.02.1990

Autor: Olšák Miloň

MPK: B66C 11/16

Značky: šikmé, kocka, jednonosníková, dráhy

Text:

...zpětného působení břemene. Při stoupání vzhnru Je brzda vyŕazena z činnosti,protože odpružená západke přeekakuje přes zuby rohatky e není nutná vynakládat zvýšenou sílu na pojezd. Pokud má dráhe opačný sklon, pak stačí kočku přetočít na spodní přírubě o 1 eo°, abybyl volný pojezd směrem vzhůru a brzda účinkovala při ejiždění.Na výkroeu je znázorněn přiklad provedení Jednonosnikově kočky pro šikmě dráhy s ručnim pohonem podle vyná 1 ezu,a to...

Radiální odstředivé čerpadlo nebo kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267111

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melichar Roman, Šoukal Jiří

MPK: F04D 29/40

Značky: radiální, kompresor, čerpadlo, odstředivé

Text:

...s axiálním vstupním otvorem g a radiálními výstupními kaná~ ly Q. Oběžné kolo ł sestává z náboje 1 umístěného v ose vstupniho otvoru 3 a opatřeného zadním diskem 5, z předního těsnicího kruhu §,upraveného kolem vstupního otvoru g e opatřeného předním diskem 1 a ze zadniho těsnfoiho kruhu gbupraveného na zadním disku 5 vně výstupních kanálů 3. Mezi zadním diskem Ž a přednim diskem 1 jsou uspořádány čerpaci lopatky g. Výstupní kanály 2 oběžného...

Způsob čištění a odsolení meso-tetra-(p-sulfofenyl) porfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267110

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jirsa Milan, Kakáč Bohumil

MPK: G01N 33/50

Značky: čištění, způsob, odsolení, porfinu, meso-tetra-(p-sulfofenyl

Text:

...dezo-tetra-fenyl-porfinu /TPP/ jsme prováděli způsobem uvedeným v literatuře (Adler A.D., Longo F.R., Finerellí J.D., Goldmacher J., Asecur J., Koreakoff L. A simplifíed syntheais for meso-tetraphenylporphin. J. org. Chem. vol. 32, str. 476, 1967). Elementárni analýza výsledného produktu byla teorie c 35,90 H 4,92 N 9,12 nalezeno C 85,49 H 4,99 N 9,45-3 Spektrofotometrická kontrola čistoty 257 ° nm teorie /5/ změřeno max teorie...

Rozpouštědlová fáze pro vodou ředitelný emulzní nitrocelulózový koželužský prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267109

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blažek Ladislav, Řehák Petr, Ptáček Miroslav

MPK: C09D 3/16

Značky: vodou, koželužský, rozpouštědlová, ředitelný, nitrocelulózový, emulzní, fáze, prostředek

Text:

...propylenoxidu s ethylenoxidu. Podle československého autorského osvědčení č. 185 849 je používána směs tenzídü sestávající z definovaných množství díalkyllaurylsulfonátu a ethoxylovaného vyššího mastného alkoholu C 9 až C 12 v řetězci a 2-alkyl-4,4-dimethy 1-2-oxazolinlaurylfosfátu. Byly hledány i jiné cesty vedoucí ke zvýšení skladovací stability, jako např. přídavky jiných látek, jež ovšem mají často jiné negativní dopady. Jako příklad lze...

Zařízení pro nastavení tuhosti válcové šroubovité pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267108

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přikryl Josef

MPK: D03D 49/14

Značky: nastavení, zařízení, válcové, šroubovitě, pružiny, tuhostí

Text:

...druhé koncové části pružiny vlivem vibrací za chodu stroje.Výhodou zařízení je jeho univerzálnost použití při menším nároku na zestavěný prostor. Rovněž seřizování pružiny na potřebnou tuhoet je pohotové a jednoduääí.Príklad zařízení pro nastavení počtu činných závitů u váleové šroubovitě pružiny je uveden na výkrese, kde obr. 1 předu etevuje nárys zařízení, na obr. 2 je bokorys , na němž jsou koncové závity v pohledu a ostatní v řezu e...

Odpařovací lodička

Načítavanie...

Číslo patentu: 267107

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kříž Josef, Benc Ivo, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Weidner Miroslav, Kopecký Josef

MPK: H01L 21/203, H01L 21/208

Značky: odpařovací, lodička

Text:

...od sebe vzdáleny více než je výška täohto vrchních podélných částí bočných stän od místa Jejich prohnutíoVýhodou odpařovncí lodićky podle vynálezu je to,ie so při napnřovúní skoro úplně zanezí vystŕikování kapiček roztavenĺho skla z lodičky, a to i bez kŕycího víčka, jeho použití ovšem jeitč může zvýšiť spolehlivost rovnonärného odpařování skloviny z lodičky. Vystřikování kspiček skla z lodičky se zalezí tím,h sklo při tavoni steče do...

Uložení vnitřního těsnicího víka valivých ložisek hřídelů převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267106

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horn Leoš, Bystřický Josef, Mareš Václav, Forejt Jaroslav, Lhoták Jiří

MPK: F16H 57/04

Značky: víka, těsnicího, vnitřního, ložisek, valivých, uložení, hřídelů, převodovek

Text:

...valivých ložisek ze strany vnitřního prostoru převodovky, což má značný vliv na zvýšení spolehlivosti a životnosti převodovek, zejména pri jejich provozu v extrémních klimatických podmínkách.Uložení vnitřníhoktěsnícího víka valivých ložisek hřídelů převodovek podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na výkresu. Obr.1 je nárysný pohled na část převodovky s krycím víkem ložiskového náboje a obr.2 je půdorysný pohled ve vodorovném...

Zařízení pro diagnostiku tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 267105

Dátum: 12.02.1990

Autori: Simon František, Škop Petr, Čížek Jaroslav

MPK: D03J 1/00, D03J 3/00

Značky: diagnostiku, tlakového, media, zařízení

Text:

...členu a měnit. velikost inteľťäční konat-arm. Snina-čem může být snímač tlaku nebo elektretový mikrofon, u něhožŠ výhodou využije m vestavěného přsdzesilovače. V prvním případěje anímén průběh impulsů tlakového média, v tomto případě vzduchu v přívodním potrubí ke vzduchovému vazači nebo průběh dynamického tlaku vzduchu v bezprostřední blizkosti hlavy vazače. V druhém případě je opět v bezprostřední blízkosti hlavy vazače snímán...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267104

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šídlo Eduard, Ptáček Miloš, Andó Ján, Župka Bedřich, Šustr Václav

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...uspořádání pružných vzorovacích stoprů a elektromagnetického převodníku. V jehelním váloi 1jsou uloženy stopry g, kterým je přiřazená neznázorněná zámková soustava. Na jehelním válcí łje uloženo těleso 3 mezistoprůa v něm vodorovné mezistopry 5 a svisle a rovnoběžně s drážkamijehelního válce ł pružné vzorovací stopry 2. Na vnějším konci mezistopru A je uložen zatlačovací zámek Z. Pod pružnými vzorovacími stopry 2 je uložen zámek 1,...

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267103

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H03K 17/292

Značky: relé, elektronické

Text:

...Výstup napájecího zdroje Q je v tomto případě spojen e napájecím vetupem funkčního obvodu 5, který lze eestavit například na základě Schmídtova klopnéno obvodu. Výstup generátoru Ž synchronizačních ímpuľsů je přípojen na první řídící vstup elektroniokého klíče 1, na jehož druhý řídící vstup je zapojen výstup funkčního obvodu i. Napájecí vstup elektronického klíče 1 je spojen s výetupem nepájecího zdroje Q. Výstup elektronického klíče 3...

Způsob zvýšení účinnosti procesů mezifázového přenosu hmoty a/nebo tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267102

Dátum: 12.02.1990

Autori: Červenka Jan, Serukov Krum, Darakčiev Rumen, Brož Zdeněk, Staněk Vladimír, Kolev Nikolaj

MPK: B01D 3/00

Značky: způsob, procesu, účinnosti, zařízení, provádění, způsobu, zvýšení, přenosu, mezifázového, hmoty, tohoto, tepla

Text:

...z hrdla l pro výstup plynné fáze, z pláště kolony g, z primárního rozdělovače kapaliny 1, z vrstvy náplně 5. Á z nosného roštu Ž, z přerozdělovaöe kapaliny gg (sestávajíoího z patra lg, přepadového zařízení §, rozdělovače kapaliny gg a spojovací trubky łj) a z paty kolony 1, v níž je hrdlo pro výstup kapaliny z kolony Q a hrdlo pro vstup plynné fáze do kolony Q. V plášti kolony je dále umístěno hrdlo lg pro nástřik dělenéJedno z možných...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267101

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kartous Jiří, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04

Značky: přípravy, způsob, esterů, organokřemičitých

Text:

...postupom je možné snadno na běžných zařizenich 3 použitím např. vodokružné vývěvy podstatné zvýšit kapacitu reaktoru a odsta~nit cirkulaci velkých množství pomocných rozpouštědel.Do reaktoru opatřeného michánim, topnou lázni. teploměrem, azeotropickým nástavcem, vodní vývěvou a redukčnim venti~ lem bylo předloženo 814 g produktu hydrolyzy dimetyldichloreilanu, 260 g 2-etylhexanolu a 2 g hydroxidu drasalnáho. Reakční směs byla za micháni...

Spôsob prípravy 3,7-dimetyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267100

Dátum: 12.02.1990

Autori: Frimm Richard Doc, Rybár Alfonz, Tegza Martin, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Guttmann Michal, Hesek Dušan, Szemes Fridrich

MPK: C07D 473/10

Značky: přípravy, spôsob, 3,7-dimetyl-3,7-dihydro-1h-purín-2,6-dionu

Text:

...až 110 °C, s výhodou pri 60 až 80 OC. Chlôrmetán možno do reakčnej zmesi V tlakovej nádobe pridať aj samotný bud plynný, alebo kvapalný, pripadne ho možno dávkovať z tlakovej fľaše kontinuálne pri reakčnej teplote. Aj v tomto prípade možno použiť ako reakčné médium vyššie špecifikovaný alifatický alkohol, jeho zmes s vodou alebo samotnú vodu. Pre urýchlenie metylačnej reakcie možno do reakčnej zmesi pridať 1 až 10 mól. dielov bromidu alebo...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267099

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matula Jozef, Bednář Alois, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, skleněné, hydrofilyzované

Text:

...od technológie výroby a spracovania vlákien,regulovať prídavkom 0,1 až 2 hmotnosti filmotvorých látok ako deriváty celulözy, škrob,polyvinylalkohol, polyméry na báze vínylických a/alebo olefinických monomérov a proteíny.Z dôvodu, že sklenené vlákna upravené podľa vynálezu sú používané do vodných kompozícii,nie je potrebné ich sušič, t. j. môžu obsahovat aj vodu, spravidla v množstve 0,2 až 15 hmotnosti sklenených vlákien vody. V...

Spôsob výroby podošiev z vulkanizátov, nášlapovej časti viacfarebných

Načítavanie...

Číslo patentu: 267098

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schaffer Ľudevít, Hulman Štefan, Kopál Pavel, Šakový Miroslav

MPK: A43B 13/04

Značky: nášľapovej, výroby, viacfarebných, vulkanizátov, spôsob, částí, podošiev

Text:

...sa uzavrie a oba materiály sa zvulkanizujú pri teplote 10 až 30 OCvyššej, akou sa predvulkanizovala fólia.Technický účinok spôsobu výroby podošiev z vulkanizátov, V nášlapovej časti dvojfarebných je treba vidieť v tom, že v jednej pracovnej operácii dochádza ku kvalitnému spoju predvulkanizovanej fólie a nezvulkanizovanej äalšej časti nálože bez ich povrchovej úpravy, alebo náteru lepidla.Presné ohraničenia farebnosti je dosiahnuté zvýšeným...

Prípravok na skúšanie únavovej pevnosti ozubenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267097

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bayer Artúr

MPK: G01M 13/02

Značky: únavovej, pevnosti, ozubenia, skúšanie, prípravok

Text:

...prípravku.Na stole ll vibrátora je uložený stojan Q prípravku, v ktorom je prostredníctvom dolného čapu § uložená skriňa 1, v ktorej je prostredníctvom horného čapu 3 uložené rameno l. Kruhový koniec ramena l je opatrený vencom gg pre uloženie ozubeného segmentu 5 skúšaněho ozubeného kolesa, ktorý sa k vencu lg upevní prítlačnou doskou 3 spojenou s vencom lg pomocou skrutiek g prevlečených cez diery ozubeného segmentu lg. Prítlačná...

Chápadlo pre hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: 267096

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadele

Text:

...g. Táto je opatrená obojstranným hrebeňovým ozubením, ktorým je V zábere s prvými ozubenými kolesami A pevne spojenými s prvými hriadeľami Ě. Tieto sú točne uložené v centrálnom telese l prostredníctvom vnútorných ložísk Q, vonkajších ložísk lg a konce jednostranne vybiehajúc k prvej bočnej doske É sú uloženév bočných ložiskách ll. Zrkadlovo obrátene je zostavené druhá strana z druhých píestovlg, druhej piestnej tyče lg, druhých ozubených...

Chápadlo pre príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267095

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, príruby

Text:

...v dalšom radiálno-axiálnom ložisku lg, spojené s tanierovým kolesom Q opatrenom ozubenim so šikmými zubami so sklonom /. Toto je v zábere so satelitnými kolesami 3, uloženými kolmo mimobežne, opatrenými ozubenim so šikmými zubami so sklonom ä 90 ° - ňä. satelitné kolesá 5 sú v zábere s ozubenými hre beňami § uloženými prostredníctvom vodiacich líšt 16 na rotačnom telese ll, s ktorýmije spojené teleso valca 19. Na rotačné teleso ll sú...

Skrinka na náradie, hlavne pre poľnohospodársky traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267094

Dátum: 12.02.1990

Autori: Wróblewski Krysztof, Skóskiewcz Ryszard

MPK: B60R 11/06

Značky: traktor, skříňka, poľnohospodársky, hlavne, náradie

Text:

...ktorý je otočne upevnený ku schodikom traktora. Skrinka je spojená s vekom skrinky pre akumulátor pomocou konzoly, závesu a otočnej prítlačnej lišty. Konzola a otočná pritlačná lišta je spojená krídlovou skrutkou, Výhodou tohoto riešenia je jednoduchý a rýchly pristup ku skrinke so sadou náradia.vynález je znázornený na výkrese, kde na obr. l je pohľad na skrinku na náradie umiestnenú pod schodikmi traktora a na obr. 2 je detail...

Izolačné teleso, najmä pre elektrický ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267093

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marták Róbert

MPK: H05B 3/80

Značky: elektricky, těleso, izolačné, najmä, ohrievač

Text:

...Pre zlepšenie izolačných Vlastnostisa hľadajú a vyvíjajú izolačné hmoty 5 čo najnižšou mernou tepelnou vodivosťou. Známetechnológie výroby izolačných hmôt sa v tomto smere blížia ku hraniciam svojich možnosti,avšak tepelné straty takýchto izolačných telies sú ešte stále relativne vysoké. Podstatné zníženie tepelných strát možno dosiahnut vákuovým izolačným telesom, čo je však pre apliká ciu u tepelných akumulačných spotrebičov spojené 5...

Spôsob fixácie zmesi difenylu a difenyloxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267092

Dátum: 12.02.1990

Autori: Breza Milan, Dávid Ladislav, Pekár Anton

MPK: G21F 9/20

Značky: difenylů, fixácie, spôsob, difenyloxidu, zmesí

Text:

...a difenyloxidu do bitúmenov, ktoré sú plnené do vhodných obalov, napr.z bitúmenových matríc je nízka (rádovo 10- q.cm 2.deň) a takto fixovaná, kontaminodo 200 litrových oceľových sudov, je v pevnej forme (pri bežných teplotách prostredia),vhodnej pre transport a dlhodobé uloženie.Spôsob fikácie kontaminovanej zmesi difenylu a difenyloxidu, zo skladovania vyhoretých palivových článkov do bitúmenov, je vysvetlený na nasledujúcich...