Archív za 1990 rok

Strana 119

Způsob výroby kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267211

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Stanislav, Brůnová Bohumila, Gajewski Karel, Fišnerová Ludmila

MPK: C07C 65/40

Značky: výroby, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, kyseliny, způsob

Text:

...v prostředí vodného hydroxidu sodného při. 267211 teplotě so až so °c, přidá při so až 85 °c zředěná kyselina sírová /asi 24/ a při teplotě 95 až 100 °C proběhne rozklad oximu na kyselinu. Po ochlazeni reakčni směsi se vyloučený krystalický produkt odsaje, promyje vodou a po vysušeni se v tomto stavu po« užije do dalšího stupně. Kyselina vzorce I se získá vqwýtěžku 87 až 99 teorie a vykazuje obsah 99-až 100 .k Ve srovnání s dosavadnim...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hinterholzinger Otto, Zubček Ladislav, Hrb Karel, Zdvořák Jaroslav, Holub Jaroslav, Vaněk Jiří, Homolka Václav, Plevač Stanislav, Parobek Pavel, Baloun Stanislav

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, uranu, zpracování, technologických, obsahem, kyselých, roztoku, silně

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Zařízení pro výtok proužku skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267209

Dátum: 12.02.1990

Autori: Višinský Luděk, Staněk Karel

MPK: C03B 7/00

Značky: zařízení, proužku, skloviny, výtok

Text:

...V nichž jsou uloženy topné elementy.Hlavní výhody zařízení podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadá náročná výroba keramických tverovek, které jsou zdrojem provozníoh poruch. Napájecí žlab ze žárobetonu se odlévá přímo při montáži zařízení a je přikryt shore vaničkemi. Topné elementy umístěné v těchto veničkách jsou tím chráněny před působením těkavýoh látek vycházejícíeh z rozta~ vené skloviny.Na výkresu je na obr. 1 naznačeno...

Strojní část váhy pro kontinuální vážení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267208

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01G 11/00

Značky: část, strojní, vážení, váhy, kontinuální

Text:

...připojení nejméně jednoho podělného nosníku Ž e nejméně jednoho příčníku 1. Podélný nosník Ž je uçpořádán vpodstątě ve směru podélné osy dopravníku, zatímco příčník 1 je uspořádán napříč k podélné ose dopravníku. Podélný nosník 5 je upraven pro pevné připojení podélníku g, uspořádeného rovnoběžně s podélnou osou dopravníku. Pro pevné připojení stavebnicových prvků k měřicí jednotce A se s výhodou použije šroubové spojení.- 3 267 208...

Pružinová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267207

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Václav

MPK: F16B 12/20

Značky: pružinová, spojka

Text:

...kde obrJ.uvádí přĺčný řoz pouzdrom pružinové spojky, obr.2 uvádí podélný řez pružinovou spojkou a obr 3 uvádí přikladné provedení spoje s využitím pružinové spojky.Pružinové spojka je vytvořena z pouzdra ł, ktoré je opatřeno podélnou drážkou g. V pouzdru L je pohyblivé uložen čep 2 s hlavou, o ktorou se opírá jedna strana pružiny 1, přičemž její druhá strana je zajištěna proti uvolněni vymačknutou zarážkou Ž v zadní stěně pouzdra łcHlava čepu...

Jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna do aktivního bodu kůže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267206

Dátum: 12.02.1990

Autori: Olšák Drahomír, Krajčíř Miroslav

MPK: A61H 39/00

Značky: zavádění, kůže, jehla, aktivního, vlákna, vstřebatelného, přesné

Text:

...vstřebatelné vlákno pomocí běžné chirurgické jehly, používané při šítíUvedené nevýhody odstraňuje e kvalitní dlouhodobější, zdravotně nezávadné e účinné dráždění aktivních bodů zaručuje jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává za zebroušené injekční jehly,zalisované v pouzdru, v jehož horní části je ve vybrání uložen držák drátkového pístu a tento držák má na své vnější straně...

Suspenze k leštění či lapování křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267205

Dátum: 12.02.1990

Autori: Houžvička Jindřich, Blecha Zbyněk, Mánek Břetislav, Balounek Vratislav

MPK: C09K 3/14, B24D 11/00

Značky: suspenze, materiálů, krehkých, lapování, leštění

Text:

...byly lapovány volným diamantovým zrnem o velikosti 10/7 v euspenzi s etylenglykolem na nástroji z lehčeného polyuretanového elastomeru a dále pak leštěny volným diamantovým zrnem o velikosti 3/1 v suspenzi s etylenglykolem na nástrojiJakostniho povrchu. Čas leštění se zkrátil o vice než 60proti známé technologii, kdy lapováni bylo prováděno vodní euepenzi oxidu hlinitého o zrnitoeti postupně 22/15, 10/15 e 5/3 na kovovém nástroji a...

Zapojení časovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267204

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rejlek Jan

MPK: H03K 17/28

Značky: obvodů, časovacího, zapojení

Text:

...tvarovacího obvodu Z tvořonóho omezovacím odporem Z 3 spojeným e bází pomocnáho tranzistoru Z 3, jehož emitor je spojen e napájecí evorkou 3a kolektor je přes kolektorový odpor Z 3 spojen s řídící elektrodou tyrietoru Z 5, jehož katoda je spojene se spoločnou svorkou 3 a anoda je spojene s výstupní svorkou §. zapojení znázornéná na obr. 4 se od předchozího liší tím, že k výstupní evorce § je připojen nabíjecí odpor 33 spojený 9 emitorem...

Hmota pro výdusku půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267203

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vobořil Václav, Pešek Jiří

MPK: C04B 35/68, C03B 5/42

Značky: výdusku, hmota, sklářské, pánvové, půdy

Text:

...pojivem může- 2 -. 267 203 být dextrin, škrob, sulfitovó výluhy, karboxymetylceluloza, polymurní urguníukú Jwpinln u dínporzo. jako např. polyakryláty, po lyacotútová donporze, polyvinylalkohol. Zdánlivá pőrovitost lupku nebo páleného kaolinu je s výhodou maximálně 8 . Hmotnostní poměr korundu a křemene s výhodou činí 4 až 12 l a zrnitost křemene Q,l mm.Použití hmoty podle vynálezu umožňuje tvarovat půdu pece podle potřeby s ohledem na...

Způsob zhotovení uhelného hranolu ve výtlačném a sázecím stroji koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267202

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chocholáč Miroslav, Rozum Karel

MPK: C10B 37/04

Značky: batérií, zhotovení, hranolu, výtlačném, stroji, koksárenských, způsob, sázecím, uhelného

Text:

...k zhotovení uhelného hranolu se ve srovnání s pěchováním ušetří asi 30 energie a výrobní postup výroby uhelného mranolu lisováním dává možnost řešit zařízení k lisování ve značné jednodušším provedení než je tomu u pěchování uhelného hranolu, což současně poskytuje možnost snadnějšího dálkového ovládání a případně automatizace zhotovení uhelneho hranolu, čímž se ovlivní i produktivita práce na da ném pracovíšti.Vynález a jeho účinky jsou...

Způsob zjišťování skutečně upínací teploty kolejnic v bezstykové koleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 267201

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schneider Miloslav, Lilek Antonín

MPK: G01N 25/16

Značky: kolejí, kolejnic, bezstykové, skutečné, teploty, upínací, zjišťování, způsob

Text:

...načež se kolejnice zapojí do bezstykové koleje. Poté se aledují změnydélky měřicí základny, vyvolané provozními vlívy. Pak se 2 porov~nání délky měřicí základny v beznapěřovém stavu B délkou měřicízákladny, ovlivněnou půeobením provozních vlivů vyhodnocuje te 4 pelný rozdíl, přičemž skutočná upínací teplota se určí redukcípůvodní upínací teploty o zjištěny tepelný rozdíl.Základní výhoda způaobu podle vynálezu spočívá V tom, že umožňuje...

Tlaková spínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267200

Dátum: 12.02.1990

Autori: Duhar Jozef, Valentovič Ernest

MPK: H01H 35/24

Značky: spínacia, tlaková, jednotka

Text:

...tlakovej spinacej jednotky podľa vynálezu je, že pri jej použití V zariadeni sa dosiahne vyšší výkon, pretože odpadajú pohyby prenášacieho ramena v tom prípade ked prenášacie rameno neprisaje čip k ihle.Tlaková spinacia jednotka je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený nárys tlakovej spinacej jednotky, na obr. 2 je nakreslený rez A-A z obr. 1 vo zväčšenej mierke a na obr. 3 je nakreslený rez B-B z...

Spôsob pretlačovania za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267199

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podolský Michal

MPK: B21C 29/04

Značky: tepla, spôsob, pretlačovania

Text:

...tým že pretlačovaný polovýrobok, najmä z tažkotvárnitelných materiálov je len V časti jeho bezprostrednej redukovanej oblasti krátkodobo, v rozmedzí od 0,1 do 300 sekúnd ohriatý nad teplotu rekryštalizácie materiálu v rozmedzí teplôt 150 až 1 300 DC, pričom tvárniaea sila působí priamo v dotyku nástroja len na neohriatú časť pretlačovaného polovýrobku, rýchlosťou plastizácie pretláčané ho materiálu v rozmedzí od 10-3 ms až 1 ms 1.Vyšší...

Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267198

Dátum: 12.02.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 60/00

Značky: paliet, zariadenie, dávkovanie, technologických

Text:

...technologických paliet je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia vo východiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslený nárys zariadenia v polohe odoberania palety zo stohu, na obr. 3 je nakreslená časť nárysu zariadenia v polohe po odobrati jednej palety zo stohu a na obr. 4 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet pozostáva 2 rámu l. V dolnej časti...

Zapojenie k overovaniu elektromerov, ktoré merajú integrál kvadrátu efektívnych hodnôt prúdu a napätia pomocou wattového etalónového elektromera

Načítavanie...

Číslo patentu: 267197

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rapant Štefan

MPK: G01R 21/00

Značky: elektromera, zapojenie, integrál, pomocou, prúdu, efektívnych, etalónového, overovaniu, wattového, elektromerov, hodnot, napätia, kvadrátu, merajú

Text:

...elektromera Q ktorého výstup je pripojený na vstup ampérmetra § ktorého výstup je privedený na vstup overovaného elektromera (6) ktorý meria integrál kvadrátu efektívnych hodnôt prúdu. zdroj napájacieho sieťového napätia je pripojený súčasne na druhý vstup (B) wattmetra 3,na druhý vstup (D) wattového etalônového elektromera g a na vstup regulačného transformátora 7 ktorého výstup je pripojený súčasne na vstup voltmetra 8 a na vstup...

Prípravok pre obrábanie a najmä brúsenie ocele a liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267196

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trnik Eduard, Majerčík Michal

MPK: C10M 129/90

Značky: najmä, liatiny, ocele, brúsenie, prípravok, obrábanie

Text:

...ako mazacie látky obsahuje 5 až 25 S hmot. polyetylénglykolu molekulovej hmotnosti 300 až 1 500, ako inhibitor korözie obsahuje 3 až 25 hmot. produktu pripraveného zmiešaním 95 hmot. trietanolamínu s S 3 hmot. kyseliny citrónovejpri teplote 50 až 150 °C po dobu 15 až 120 minút, ako látky zamedzujúce mikrobiálnemu rozkladu obsahuje až 2 hmot. formaldehydu alebo zmesi synergicky pôsobiacich hexahydrotriazinderivátov a...

Vyhodnocovací obvod snímača polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267195

Dátum: 12.02.1990

Autor: Potocký Peter

MPK: G01D 5/26

Značky: polohy, snímača, vyhodnocovací, obvod

Text:

...prvkov voči clonke.Snímací blok l pozostáva 2 dvoch optoelektronických snímacích prvkov lg, lg umiestnenýchvedľa seba v medzere clonky li, pričom podmienkou vytvorenia správneho kôdového signáluje, aby šírka medzery clonky li bola rovnaká ako šírka zubu clonky lg. Signál z optoelektronických snimacich prvkov lg, lg je v zosilovači zosilnený na úroveň vhodnú pre spracovaniev logickom vyhodnocovacom obvode, ktorý pozostáva z dvoch invertorov gł,...

Ťažký betón s tieniacimi účinkami najmä proti gama žiareniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267194

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Dušan, Raček Marian, Oravec Ján

MPK: G21F 1/04

Značky: účinkami, najmä, ťažký, žiareniu, proti, tieniacimi, betón

Text:

...maximálnym priemerom zrna do 4 mm a do 95 hmotnostných kamenivas maximálnym zrnom do 32 mm, s mernou hmotnosťou 3 500 kg.mTento rozsah merných hmotnosti kameniva zabezpečuje homogenitu ťažkých betónových zmesi pri doprave a ukladani do konštrukcii aj pri mäkkej až tekutej konzistencii, čo umožňuje ťažké betónové zmesi v pripade potreby dopravovať až do konštrukcie vhodnými čerpadlami na betón.spoločenským prínosom pri plnení štátneho...

Spôsob výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofe-nyl)fosforotioátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267193

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žáková Ľubomíra, Kopinič Vladimír, Macko Jozef

MPK: C07F 9/18

Značky: spôsob, výroby, 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofe-nyl)fosforotioátu

Text:

...samotného polárneho,alebo nepolárneho rozpúštadla nedá dosiahnuť. Použité zmesné rozpúštadlo urýchľuje reakciu,zvyšuje čístotu, výťažky a znižuje reakčnú teplotu, čím sa dosahuje obdobný účinok, ako pri katalyzovaných reakciách. Tento účinok je nový, v literatúre doposiaľ nepopisaný jav, ktorý sa vo výrobnej praxi zatiaľ nevyužíva.Kombinácia polárneho a nepolárneho rozpúšťadla umožňuje súčasne zachovat homogenitu kvapalnej fázy aj za...

Antimykotický prostriedok pre liečenie dermatomykóz hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267192

Dátum: 12.02.1990

Autori: Popluhár Ladislav, Podolinská Gizela, Széchenyi Štefan, Kravárik Dušan

MPK: A61K 31/04

Značky: hospodářských, prostriedok, liečenie, zvierat, antimykotický, dermatomykóz

Text:

...t. j. ošetrovatelia, ktori sa pri plnení pracovných povinností ako je kŕmenie, čistenie zvierat infikovali, použili preparát k liečbe s dobrým účinkom - vyliečenie primárnych ložísk s dermatofytmi Trichofyton verrucosum,Trichofyt mentagrophytes a Mikrosporum verrucosum a T. gypseum.Po aplikácii preparátu in vivo dôjde po jednorázovej alebo opakovanej aplikácii.k vyliečeniu. Po vyliečení boli hrané vzorky a boli sledované vlastnosti - rastová...

Zariadenie na žiarové pocínovanie prívodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267191

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dedík Ján, Gurňák Jiří

MPK: B23K 1/08

Značky: prívodov, súčiastok, pocínovanie, žiarové, zariadenie, elektronických

Text:

...rúrkových zásobníkoch ll, ktoré sú uložené na obvode vstupného karuselového zásobníka 1.Na nakladacom sklze l je uložený dávkovač3 integrovaných obvodov. Nad vodiaco drâhou lg je uložený pásový dopravník 5, ktorý je opatrený podávačmi Q zasahujúcimi nad vodiacu dráhu lg. Pod vodiacou dráhou lg je umiestnená pracovná vaňa § pozostávajúca z plniacej komory lâ pred a za ktorou sú vytvorené prepadové komory lg. za pracovnou vaňou Q je umiestnená...

Senzor magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267190

Dátum: 12.02.1990

Autor: Červenák Ján Člen Korešpondent Sav

MPK: G01R 33/06, H01L 43/08, G01R 33/18...

Značky: poľa, magnetického, senzor

Text:

...a opatrené elektrickými kontaktami.Výhodou je. že zmena odporu od magnetickej indukcie u senzorov magnetického poľa podľa vynálezu bude daná súčtom dvoch účinkov. od účinku tenzometrického efektu sposobeného mechanickým namáhanim napr. ohybom magnetostrikčnej podložky v magnetickom poli a od tzv. fyzikálnej magnetorezistencie.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený senzor magnetického poľa bez priloženej magnetickej...

Dávkovacie zariadenie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267189

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benák Rudolf, Sláva Jozef

MPK: B65G 47/19

Značky: dopravník, tabliet, dávkovacie, pásový, najmä, zariadenie

Text:

...je spojený s pohonovým motorom g. Oproti vstupu pásového dopravníka §je umiestnená technologické paleta ll s tabletami lg. Nad technologickú paletu zasahuje narážka ll posúvača lg. Posúvač lg je pevne uchytený na ťažnom páse li,ktorý je uložený na nosných kladkách lg. Na nosnú kladku lg je pripojený.pohonový motor l. Nad vstupom pásového dopravnika Ž je umiestnený optosnímač 3 prísunu tablety lg, za ktorým je vo vzdialenosti menšej ako je...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu a/alebo styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267188

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondruš Imrich, Lednický Viliam, Hojč Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: styrenu, vinylchloridu, polymerizácie, spôsob, vinylacetátu

Text:

...požadované A t medzi teplotou polymerizácie a teplotou cirkulačného média dosiahlo hodnoty 20 °c. Pri dosiahnutí teploty cirkulačného temperačného média 52 °C sa automaticky zapojí regulácia rýchlosti polymerizácie tak, že pri konštantnej teplote cirkulačného média je polymerizačná teplota v reaktore udržiavaná na konštantnejS kg/min pokles teploty cirkulačného temperačného média pri konštantnej teplote 72hodnote dávkovaním potrebného...

Dynamometer na meranie osovej sily a krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267187

Dátum: 12.02.1990

Autori: Geyer Vladimír, Lenárt Milan, Bábics Jozef

MPK: G01L 3/02

Značky: dynamometer, krútiaceho, osovej, momentu, meranie

Text:

...sa dynamometrem upne na obrábací stroj. Na túto stopku je pripevnený deformačný člen so snímačmi, ku ktorému je pripevnené upínacie púzdro r s vyrážačom na upnutie nástroja. Z vnútorného prstenoa, na ktorý sú uvedené snímače sa prenáša meraný údaj na vonkajší prstenec, na ktorom sa nachádza konektor, cez ktorý sa dynamometer pripája k vyhodnocovaciemu zariadeniu.Hlavnou výhodou dynamometra podľa vynálezu je, že umožňuje veľmi jednoducho...

Mechanizmus dvojvalcovej zakružovačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267186

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: mechanizmus, plechů, dvojvalcovej, zakružovačky

Text:

...odstrániť nedostatky známych riešení, zvýšiť stavebnice vost konštrukcie a technologickú univerzálnost stroja.Na pripojenom výkrese je priklad usporiadania mechanizmu dvojvalcovej zakružovačky podľa vynálezu.Mechanizmus pozostáva z relatívne tuhého valca Q bez pohonu uloženého v ložiskách A na osi g, ktorej votknutý koniec ga je v skriňovom stojane l a letmý koniec gg vo výklopnom ložisku lg na ramene výklopného ložiska lg spojeného cez čap...

Zariadenie pre vytrhávanie pňov stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267185

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jurovčík Ondrej, Fekete Michal

MPK: A01G 23/06

Značky: stromov, vytrhávanie, pňov, zariadenie

Text:

...odvozené na skládku, kde môžu byt spálené. V takomto prípade je možné celú plochu rúbaniska použiť pre dalšie pestovanie lesa. Z dôvodu prerývania pôdy vytrhávaoimi zubami sú jamy po vytrhnutých pňoch minimálne a je ich možné využiť pre dalšie pestovanie. Pre odvoz pňov na okraj rúbaniska nie je potrebné používat dalšie vozidlá, pričom svahovitosť terénu má priaznivý vplyv na prácu pri vytrhávaní, pretože buldozér vytrháva pne...

Čistiaca a konzervačná kvapalina oceľového pásu plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267184

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hlaváčik Anton, Veréb Ján, Šťastný Stanislav, Derenčényi Ladislav

MPK: C10M 173/00

Značky: ocelového, plechů, pásu, čistiaca, konzervačná, kvapalina

Text:

...z 1,8 až 7,0 technického glycerínu z 0,9 až 3,5 S dusitanu sôdneho, z 0,9 až 3,5 tetrsbőntanu sodného, z 0,6 až 4.4 oleinu, z 0,4 až 1,8 etylénoxidovanéhoricinového oleja, z 1,0 až 6,4 dietanolaminu a/alebo trietanolaminu a nakoniec z 0,4 až 2,7 zložky mahagönsulfonátu sodného o molekulárnej hmotnosti 780 až 900 v 50 Š-nej koncentrácii v rafinovanom minerálnom oleji. Kvapalina pozostáva V podstate z čistej a konzervačnej zložky,ako...

Zariadenie pre vertikálne vyváženie stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267183

Dátum: 12.02.1990

Autori: Halaj Martin, Rusko Milan, Blaško Daniel, Harach Igor

MPK: B65G 17/20

Značky: vyváženie, dielcov, vertikálně, zariadenie, stavebných

Text:

...lištou 35, ktorá ho vysunie smerom dole kladkou g. vozíkal, g sa pohybujú na kolesách lg po spodných prírubách gl vyvážkovej dráhy li. V okolí kolies lg sú umiestnené na každom vozíku l, 2 po štyri vodiace kladky lg opierajúce sa 0 čelá spodnej príruby gl vyvážkovej dráhy lg.Stavebný dielec lg pri vyvážaní je zavesený závesným prostriedkom gg (hák alebo flaša) na otočných závesoch 12,5 pružným členom slúžiacim k zníženiu zotrvačných síl...

Spôsob výroby alkydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267182

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rendko Tibor, Suran Pavol, Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Haspra Jozef, Malčovský Eugen

MPK: C08G 63/52

Značky: spôsob, alkydov, výroby

Text:

...kyselín alebo ich anhydridov sa počíta na hmotnosť ich sušiny tiež sušina koncentrátu, čím sa rozumie koncentrát po odpočítaní vody. Avšak prakticky sa aplikuje i s primesami vody. Toto množstvo navyše pridanej s koncentrátom, okrem vznikajúcej reakčnej vody treba však zohľadniť v množstve pridaného vynášača.Spôsob výroby sa najčastejšie uskotčňuje pretržite, ale môže sa uskutočňovať aj polo pretržite a kontinálne.Ďalšie údaje o...

Spôsob dávkovania teplotne nestálych viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267181

Dátum: 12.02.1990

Autori: Siváček Vladimír, Rašo Ján, Tóth Attila, Gašpierik Ivan

MPK: C09J 5/06

Značky: dávkovania, teplotně, viskóznych, nestálych, kvapalín, spôsob

Text:

...100 Pa.s v závislosti od požadovanej veľkosti kvapky.V dávkovači s objemom 2 cmz bola dávkovaná teplotne vytvrditeľná epoxidová kompozícia s viskozitou 984 Pa.s pri 293 K za pôsobenia konštantného hydrostatického tlaku 1,2 MPa. Pri kruhovom príereze ústia dávkovača s priemerom 0,3 mm a dľžkou 20 mm, za lokálnej teploty ústia 333 K v závislosti na intervale odberu kvapaliny v čase 1 s až 10 s boli dosahované reprodukovateľné hmotnosti...

Zariadenie na odstránenie opakovaných zástav dýchania v spánku u detí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267180

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klačanský Ivan, Lipková Ľudmila, Horvát Peter, Jakubíková Janka

MPK: A61F 5/56

Značky: detí, odstránenie, opakovaných, spánku, zástav, dýchania, zariadenie

Text:

...medzi horné a dolné zuboradie, sú spojené v hornejčasti oblúkom naliehajúcim na tvrdé podnebie a v prednej dolne časti oblúkom naliehajúcimna dolné zuby, medzi oblúkmi je prstencový otvor na zabezpečenie dýchania. V zadných častiach náhryzných dlah je fixačný drôtík v tvare Y, ktorý sa na zariadenie pridáva V prípade, žeje potrebné zabrániť zapadaniu jazyka.Dieť§u so sleep apnoe syndrómom, z akejkoľvek príčiny, rodič vloží zariadenie do úst...

Synegrická zmes látok na stabilizáciu izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267179

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rzyman Tadeáš, Mišo Jozef, Ambrušová Marta, Kašovic Vratko, Jarošová Elena, Pokojný Josef, Vrba Dušan, Bernátová Mária

MPK: D01F 6/06, C08K 5/52, D01F 1/10...

Značky: stabilizáciu, synegrická, izotaktického, látok, polypropylénu

Text:

...na vlákna, dobrú belost polypropylénového granulátu po granulácii, ako aj odolnost polypropylénových vláken voči javu gas fading v dôsledku zisteného synergického účinku. V kombinácii so svetelnými stabilizátormi zaručuje kombinácia zlúčením fosforu dostatočnú svetelnú stabilitu polypropylénových vláken.Pre stabilizáciu sa použije zmes fosfitov v množstve 0,01 až 0,5 hmot. s výhodou 0,05 až 0,3 hmot. dialkylpentaeritritoldifosfitu...

Uhlíková mikrofónna vložka s elektrickým kontaktom pevnej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267178

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ďurica Milan

MPK: H04R 1/04

Značky: vložka, pevnej, elektrody, mikrofónna, kontaktom, uhlíková, elektrickým

Text:

...že spolu tieto súčasti tvoria jeden pevnýy vzduchotesný a od púzdra elektricky odizolovaný celok.Hlavné výhody usporiadania podľa tohoto vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,nízkej materiálovej, mzdovej a energetickej náročnosti.Na výkrese je znázornený príklad uhlíkovej mikrofónnej vložky 5 elektrickým kontaktom pevnej elektrődy podľa vynálezu.Uhliková mikrofônna vložka s elektrickým kontaktom je tvorená prachovou komôrkou l,miskou...

Zaťažovací most s kývnym havadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267177

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pekárik Ernest

MPK: G01N 3/12

Značky: havadlom, kyvným, zaťažovací

Text:

...l, na ktoré sú prichytené pomocou priečnikov 3 pätky l, na ktorých sú platne 1. Vo zvislisi nad kotvamí l sú na platniach 1 uložené dynamometre lg. Na hlavách dynamometrov lg je položené kývne vahadlo §, v ktorom je pomocou čapu 2 kývne uchytená kývna platňa ll. Na kývnom vahadlo g sú vo zvíslici nad kotvamí 3 dynamometre lg a na ich hlavách sú uložené priečniky Q. Priečniky 5 sú s priečnikami É vo zvíslici pevnespojené skrútkou á, čím je...

Ručný bisektor embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267176

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hlinka Daniel

MPK: A61D 1/10

Značky: embryí, ručný, bisektor

Text:

...k objektívu svetelného mikroskopu. Horizontálne pohyby sa dosahujú pomocou pohybu rovinného stolika mikroskopu oproti stabilnému mikronožu. vertikálne zase pohybom objektívu a tým mikronoža oproti rovinnému stolíku. Jeho nevýhodou je potreba svetelného mikroskopu, nakolko manipulácia s embryami pri prenose embryi sa vykonáva podystereomikroskopom a sťažená práca s embryom v prevrátenom obraze. ÄPodstata ručného bisektora embryi je v...

Zariadenie pre fixáciu kvapalných rédioaktívnych a toxických odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267175

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kucharik Dušan, Breza Milan

MPK: G21F 9/20

Značky: kvapalných, zariadenie, rédioaktívnych, fixáciu, odpadov, toxických

Text:

...regulačného ventilu. Kondenzát brýdových pár je vytváraný v kondenzátore 5. a vypúšťaný do odpadovej kanalizácie ll, s možnosťou odberu vzoriek pomocou ventilu lg. Fixačné médium vyhrievané na požadovanú teplotu vo vyhrievacej nádobe 1 sa dávkuje do odparky pomocou zubového čerpadla lg vyhrievaného v čerpadlovom bloku pomocou prvního ohrievača 3, ktorý ohrieva aj fixačné médium v nádobe 1. Otáčky zubového čerpadla lg, je možné plynule meniť...

Výbušná zmes na báze anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267174

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybár Pavol, Dimun Milan, Marcian Václav, Šiška Július, Zeman Svatopluk

MPK: C06B 31/00, C06B 31/28, C06B 31/32...

Značky: anorganických, báze, výbušná, nitrátov

Text:

...trhavín. Analogický trend možno badať aj V oblasti trhavin pre vojenské účely (aluminizované vodné gély dusičnanu amőnneho sú napr. labórovaně do niektorýchdruhov leteckých bômb, trinitrotoluén je nahradzovaný kvapalnými kompoziciamí na báze vodných roztokov hydrazinnitrátu a pod.).Pokiaľ sú pre výrobu zmesných trhavín aplikované pevné anorganické nitráty je dôležité,aby sa nachádzali V sypkej forme toho sa dosahuje elímináciou,...

Dekontaminačný roztok na chemickú a fyzikálno-chemickú dekontamináciu povrchov kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267173

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majerský Dušan

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontamináciu, roztok, fyzikálno-chemickú, kovových, dekontaminačný, povrchov, materiálov, chemickú

Text:

...podľa požiadavieka podmienok pri chemickej dekontaminácii, chemickej dekontaminácii so súčasným pôsobením ultrazvuku alebo chemickej dekontaminácie v kombinácii 5 mechanickým dočištovanim povrchov.Nový, väčší účinok sa dosahuje schopnosťou dekontaminačného roztoku podľa vynálezu kvantitatívne prevádzať do roztoku korôzne produkty železa tvoriace kontaminované korôzne vrstvy na rôznych materiáloch. Táto schopnost roztoku je daná optimálnym...

Zapojenie pre riadenie pružného tvarovania elektrosúčiastok s axiálnym zakončením vývodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267172

Dátum: 12.02.1990

Autor: Černý Zdeněk

MPK: H05K 13/02

Značky: zakončením, axiálnym, tvarovania, elektrosúčiastok, vývodov, zapojenie, pružného, riadenie

Text:

...z riadiaceho a ovládacieho modulu l, ktorý je riadiacim výstupom § pripojený na modul g technologického postupu, ktorý je signalizačným výstupom g spätne spojený s riadiacim a ovládacím modulom l. Riadiaci výstup lg volby dávkovania je cez modul 1 voľby dávkovanie pripojený tiež na modul 3 technologického postupu. Výstup modulu 3 technologického postupu je pripojený na výkonový modul g. Výkonový modul 3 obsahuje spinacie a regulačná...