Archív za 1990 rok

Strana 118

Způsob přípravy cis-dimmindichloroplatnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267251

Dátum: 12.02.1990

Autori: Buriánek Ivan, Novotný Jiří, Hanák Artur, Kiss František, Závodná Ivanka, Uhrová Zdeňka, Kašpárek Jan, Šujan Jiří, Spáčil Marek

MPK: C07F 15/00

Značky: přípravy, cis-dimmindichloroplatnatého, komplexu, způsob

Text:

...až 5 mol.l 1, nepřeťržitým nebo postupným přidávánim amoniaku a/nebo roztoku euoniaku a/nebo roztoku hličitanu amonného o konoentraoi 0,1 až 5 mol.l 1 a/nebo tuhého uhličitan amonného do míchané reakčni směsi o teplotě 10 až 80 °CKomplex I se po oohlazeni reaköni směsi izoluje a dále se zpracuje známým způsobem na vysoce öisťou látku vhodnou pro lékařské účely.A Jednou z výhod tohoto postupu je možnost kombinace tuhé ho a kapalného zdroje...

Způsob válcování za studena ocelí legovaných wolframem pro výrobu listů pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 267250

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krabec Miroaslav, Matyáš Vladimír

MPK: B21B 1/22, B21B 1/28

Značky: legovaných, studena, výrobu, oceli, způsob, wolframem, listů, válcování

Text:

...tlouštky v prvním úběru 9,5 až 20 v a ve druhém úběru 10,5 až 23 podle hodnoty tranzitní teploty s měrným navíjecím tahem v těchto úběrech 60 až 90 MP 5 a s měrným odvíjecím tahem 65 až 100 MPa s pracovními válci o průměru 32 až 50 mm.2 267250 Výhodou uvedeného způsobu podle vynálezu je, že v důsledku intenzívní deformace dané záběrovými poměry ve vílcovací mezeře při prvním a druhém úběru dochází k rychlé přeměně deformační energie...

Zařízení pro průhyb pracovních válců valcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267249

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kročák Ladislav, Vyčichal Jaroslav, Chroust Jiří

MPK: B21B 13/14, B21B 31/32

Značky: válců, válcovacích, zařízení, pracovních, průhyb, stolic

Text:

...hydraulických válců předohybu ve válcovací stolici a obr. 2 je pohled ve svislém řezu, proloženém dutou pístnicí a pístem hydraulického válce předohybu Q iZařízení podle vynálezu sestává z tělesa 1 hydraulickéhoválceg 3 předohybu ve kterém je suvně uložen píst 11 s dutou pístnicí g. Píst 11 je opatřen těsnícím prvkem §, na př. těsnící manžetou, který je v tělese pístu 11 zafixován uzavíraeím kroužkem Q, připevněným k čelu pístu 11...

Mazivo pro sklářské tvarovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267248

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaňura Jan, Praha, Mostecký Jiří Akademik, Ledererová Vlastislava, Pecka Karel

MPK: C03B 40/02

Značky: mazivo, sklářské, tvarovací, stroje

Text:

...mazací pro středky jejichž základem je frakce mínerálniho oleje, va ktLVČ267 248 je diapergován grafit, působí v tvarovacim procesu následujícim způsobem Uhlovodikové podíly plni funkci smáčedla povrchů roztavené skloviny a formy a vytvářejí mezi nimi plynovou izolační mezivrstvu. Za pracovních teplot však uhlovodiky již nevykazují v potřebném rozsahu mazací účinky. Přidává se proto grafit, který by naopak nebyl sám o sobě pro daný účel...

Nosné válce bezhrotého horizontálního kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267247

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: H05B 6/10

Značky: kalícího, nosné, bezhrotého, horizontálního, stroje, válce

Text:

...výrobní náklady na tepelné zpracování a šetří energií při opětovném ohřívání součástí pro popouštění. Provedení operace samopopouštění přímo na kalíoím stroji také umožňuje snadné zařazení tepelného zpracování doPříklad provedení dle vynálezu je na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je achematicky znázorněno vytvoření nosnýchBozhrotý horizontální kalicí stroj je vybaven dvěma shodně vytvořenými nosnými válci L. Nosný válec Ä sestává ze dvou...

Zařízení pro desublimaci a separaci 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267246

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: separaci, 9,10-antrachinonu, zařízení, desublimaci

Text:

...vodu, 15 sací potrubí prací vody, 3 257246L 1 kalovć čerpadlo, 1 výtlakovó potrubí prací vody, lg nátok filtrace, gg filtr, 31 filtrační vane, gg přivod čerstvé vody,gâ odtok filtrovanć vody, 31 zásobník filtrovanć prací vody, gg vratnć potrubí praci vody a gg přepad do kanalizace.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro výrobní jednotku s kapacitou 2 650 t 9,10-antrachinonu za rok vyplývá z náaledujiciho popisu...

Zařízení pro broušení oběžných drah dělených vnitřních kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267245

Dátum: 12.02.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 19/06

Značky: dělených, broušení, ložisek, obežných, vnitřních, kroužků, zařízení

Text:

...pružinami. Oba unešeče jsou vůči opěrkám umistěny ex centricky.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znäžorněn nárysný řez zařízením a na obr. 2je bokorysný poh 1 ed.A Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou párů pevných opě 2 267 245rek 1 a dvou protilehlých čelních unašečů 3, 2. Alespoñ jedenz unašečů 1, 2, ve znázorněném případě první unašeč 3, je naháněny a alespoň jeden z unašečů 1, 2, ve...

Způsob přípravy redukovaného nikotinamidadenindinukleotidfosfátu z nikotinamidadenindinkleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267244

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hájek Petr, Šilhánková Ludmila

MPK: C12P 19/36

Značky: způsob, redukovaného, přípravy, nikotinamidadenindinkleotidu, nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Text:

...nebo až po ni. Redukce vzníklého nikotinamidadenindinukleotidfosfátu (NADP) se provádí působení per 3267244 meabilizovaných buněk kvasínek a kvasinkovitých mikroorganismů,které byly pomnoženy v tekutém médiu obsahujícím vedle Vhodného xvdrujtr xhlíku n vncr/fąĺo Lnkľ zdroje (lusíku ve formě amonné solí, kvasničného extraktu (autolyzátu), peptonu nebo jiného přírozenéhozdroje tohoto prvku, dále hořečnaté a draselné ionty, fosfát o...

Způsob katalytické oxidace antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267243

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: katalytické, antracenu, způsob, oxidace

Text:

...v plynné fázi. Reakční plyny se z reąktoru odvádějí k rekuperaci, kde je část tepla předávána čeretvému technologickému vzduchu, a reakční plyny ae zde ochladí na 260 i 220 °c, s výhodou na 240 °c.Využití způsobu katalytickě oxidace gntracenu na 9,10-antrechinon podle vynálezu umožňuje provozovat konverzi v adiabatickém režimu, není nutno zajištovat investičné nákladný reaktor s vestavěným chaldičem a využít přitom všech výhod...

Zařízení pro oxidaci antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267242

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: antracenu, zařízení, oxidací

Text:

...způsobem na zvýšení selektivítě i konverzi reakce. Nenalýn prínosom je rovněž snížení provozních nákladů.Příklad zařízení prevedeného podle vynálezu sohenatícky uvádí přiložený výkres, kde pozice 1 znázorňuje trubkový reakton 3 míchadlo solno lázně, 3 přívod sněsi plynných reoktant s nosnýn plyneu, 5 výněník pro využití částí reakčního tepla, 5 potrubí horkých reakčních plynu, Q potrubí částečně ochlazenýeh reokčních plynu, 1 desublinační...

Způsob přípravy směsi antracenových par se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267241

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: směsi, přípravy, vzduchem, antracenových, způsob

Text:

...odpařovače a současně se do apoúní části odpnřovače přivádí proud přehřátć vodní páry o tcplotě 225 až 290 °c. z paty odpařovača se kontinuúlně odtahuje kapalný neodpařený zbytek2 267241 v množství 7 až 15 hnotnostních, vztaženo na celkovú nnožství nastŕikovanćho antracenu. Z hlavy odpařovače se odvádí sněs antrncenových a vodních per io suěšovače, ve kterćn se na každý hnotnostní líl tćto směsi přimísí 16 až 24 hnotnostních dilů vzduchu...

Způsob výroby 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267240

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: způsob, výroby, 9,10-antrachinonu

Text:

...značně zmírňuje způsob výroby 9,lO-antrachinonu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se tekutý antracen s minimální zádrží ve skledovacím zásobníku 1 v odpařovači tenzně odpařuje do proudu vodní páry a po smíchání s technolo~ giokým vzduchem se na pevném katalyzátorovém leží v adiobatioky řízeném trubkovém reaktoru oxiduje eelektivně na 9,lO~antrachi~ no. Reakční plyny se vedou do rekuperátoru, kde se část tepla předává čerstvému...

Univerzální čtecí zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267239

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havránek Miroslav, Plocek Jaroslav, Taraba Jindřich, Valenta Jiří

MPK: A61F 9/08, G09B 21/04

Značky: nevidomé, čtecí, univerzální, zařízení

Text:

...zo~ brazení a jeho rozměrů. Řídící signály z řidícího mikropočíta če 1 spolu se signálem z fotoelektrického snímače l typu CCD jsou zpracovány regulátorem Q osvětlení, který zajištuje potřebnou dynamiku videosignálu z fotoelektrickéno snímače l typu CCD. Řídící míkropočítač Q dále řídí hmatový výstups hmatníkem Z. který je tvořen ovládacímí obvody a například piezoelektrickými nebo elektromagnetickymi elementy tak, že pomocí vibrací těchto...

Zařízení pro pohon koželužských hydraulických žehlicích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267238

Dátum: 12.02.1990

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 17/10, C14B 1/54

Značky: hydraulických, pohon, žehlicích, koželužských, zařízení, lisů

Text:

...,łł,lll a vývody g,§,g,g 1 olektromugnety gg a 2. Rozvaděč 32 je Vývodem E propojen 3 yluíoĺm ventilom lg, vývodem P s hydrogenerátorem gg a vývo Jom I S filtrom gg Hydrogenerátor gg je uspořádán s olejovounádrži gg Ľud stolom 1 je upevněna na rámu gl žehlící deskaÄ 3 pod stolom 1 je upevněn na rámu 21 Váleo 2 s válci 1 a §.Tlmkový olej 2 hydrogenerátoru gg protéká rozvaděčem gž, ktorý jn v poloze II a do něhož tlakový olej vstupuje vývodemE...

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bulina Vladimír, Krajina Aleš, Hromek František

MPK: C21C 5/48

Značky: ocelářských, odnímatelných, zařízení, utěsnění, konvertoru

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267236

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kouřil Jiří, Pietraszek Leon, Czerner Vitold

MPK: C10B 43/04

Značky: zařízení, odstraňování, koksu, baterie, ochozu, koksárenské

Text:

...ústí se periodicky vypouští do hasící~ ho vozu. Kromě zřejmých přednoetí je nevýhodou tohoto zařízení nákladnost a nezbytné opravy a údržba jeho etrojních částí.Uvedený nedostatek odstraňuje zařízení k odstraňování koksu z ochozu koksové strany koksárenské baterie, nesené vodícím vozem a podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno náeypkou sestä~ vající z kratší náeypné části a delší výsypné části, jíž je násyp~ ka eklopně uspořádáne...

Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267235

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dupák Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: vnějšího, nádoby, vnitřního, dewarovy, spojování, pláště, způsob

Text:

...a vnitřního pláště Dewarovy nádoby, jehož podstatou je, že do nosného hrdla vnějšího plášte a otvoru ve vnitřním plášti z nerezové oceli nebo mědi se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu pomocí stříbrné páäky a potomse závěsné hrdlo z titanovć slitiny zasune do obou prstenců a spojí s nimi svárem, například v elektronově svářečce.Hlavní pŕedností způsobu spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby spočíva v...

Mechanický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267234

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bláha Josef, Janura Jindřich

MPK: B01D 46/52

Značky: mechanicky, filtr

Text:

...konstrukční tvar pružného elementu vyztužuje úšínně filtrační vložku a zvyšuje účinnost propustnosti filtrační tkaniny.říklad konkretního provedení podle vynálezu je schematickyznázorněn na připojeném výkrese, který představuje osový řez me chanickým filtrem s filtrační vložkou.Hechanický filtr podle vynálezu sestává z tělesa l filtru,krycího víka 2 a filtrační vložky Ž. Tělesc l filtru a krycí ví ko g jsou navzájom spojený pomocí...

Bílkovinná komponenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 267233

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slabý František, Chudoba Jan, Šamal Oldřich, Kolářová Helena, Ohlídal Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: bílkovinná, komponenta

Text:

...odpadů živočišného původu (např.ve zpracovnách krmných odpahů apod.).využitím odvodněných kalů k dalšímu zpracování ve zminěných Zařízenĺch Se Zĺská masokostní moučka a živočišný tuk, což jsou komponenty pro krmivářgký průmysl, které se musí zčásti (cca 30) dovážet.Odvodněné haly vznikají jako ddpadľpři pŕedčisšováni odpadních V 05 f 10 ta°Í H 9 b° Podobným způsobem v závodech zpracovávajících ma 3 ° 3 Jiné Suroviny Živočišného...

Izolační keramická trubka pro topné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 267232

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štolc Ivo, Zuna Zdeněk

MPK: H05B 3/44

Značky: topné, izolační, keramická, těleso, trubka

Text:

...odporové pece a sušárny, podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že má stěnu opatře~ nou nejméně jedním otvorem tak, že součet ploch prům chozich prüřezü všech otvorů ve etěně izolační kera»mícké trubky je roven nejméně jedné dvacetině plochy vnitřuího povrchu stěny izolační keramické trubky.Výhodou vynálezu je zejména podstatné snížení rozdílu teplot mezi povrchem topnćho tělesa a topným drátem a následné prodloužení životnosti...

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holý Ladislav, Barta Jiří, Škudrna Jaroslav, Horský Jaroslav

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: plniva, polymerace, metodou, přípravy, aniontové, způsob, řízeným, 6-kaprolaktamu, kompozitních, desek, kluzných, gradientem

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Lékařská pomůcka pro trvalou ochranu cévních náhrad před zevním tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267230

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krajíček Milan

MPK: A61F 2/06

Značky: pomůcka, náhrad, trvalou, tlakem, lékařská, ochranu, před, cévních, zevním

Text:

...neni nutné a volbou přiměřeného průsvitu zevni struktury ve vztahu k průsvitu zvolené náhrady lze dosáhnout vytvoření určitého, trvale proti zevnimu tlaku zabezpečeného tunelu Další výhody spočivaji v tom, že lékařská pomůcka podle vynálezu má dostatečnou odolnost vůči zevnimu tlaku v přičné ose a sou~ časně svým prodyšným uspořádáním nebráni v přirozených meta 267 230 bolických a hojivých pochodech organismu.vynález je v dalším podrobnějl...

Stavebnicový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 267229

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Pavel

MPK: H05K 1/14

Značky: stavebnicový, modul

Text:

...zasouváni, respektive navedeni do konektorů a současně s tím i snížení zasouvací síly a to za podmínek běžných výrobnich toleranci. Vlastní mechanické paralelní spojeni desek plošných spojů umožňuje provést jejich vzájemné elektrické propojení bez použití konektorových spojů, oož snižuje nároky na počty konektorů,zvyšuje spolehlivost a současně zmenšuje zastavovacírozměry takto řešených celků.Na připojených obrázcích je znázorněn...

Zařízení s rámem pro upnutí a odpružení lisovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267228

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vlk Ladislav, Horký Ladislav, Oberherr Karel

MPK: B21J 13/04

Značky: upnutí, rámem, zařízení, lisovacího, nástroje, odpružení

Text:

...nichž je uložena vodicí deska rámu. K Základová desce g je přišroubována spodní deska łą lisovacího nástroje. K vodicí desce L jsou připevněny dvě upinaci dosky J, které svými vnitřními boky tvoří drážku vo tvaru T, do které je vložena stopka Q téhož tvaru se zasunutými upevňovacími ärouby 23 pro upevněni opěrná desky 1. Na základové desce 3 je uložena spod~ mi deska Q lisovaciho nástroje s otvory pro upínací šrouby,která tvoří jeden celok...

Zdravotně nezávadný syntetický polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 267227

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Pavel, Stuchlik Peter, Železný Zdenek, Provazníková Danuše, Stuchlík Jiří

MPK: C08F 20/06, C08F 220/06

Značky: nezávadný, zdravotne, polymér, syntetický

Text:

...výchozího monomeru, spočivajĺcĺ v tom, že ke kyselině akrylové V 0,015 až 0,300 molárnim nadbytku se za micháni a vnějšiho chlazení postupně přidá odpovidajicí množství 40 až 60 vodného roztoku hydroxidu sodného,načež se reakňni směs nejdéle 24 hodin po přidání roztoku hydro~ xidu sodného ozáří gama-zářenim nebo urychlenými elektrony na absorbovanou dávku 8 až 50 kGy a produkt se dosuši při teplotěPřednosti uvedeného způsobu výroby a jim...

Mazací prostředek pro tažení hliníkových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 267226

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škrabalová Ivana, Komprda Bohumír, Bělík Vladimír, Šoltýz Miroslav, Láník Igor

MPK: B22C 3/00, B21C 9/02

Značky: studena, tažení, materiálů, prostředek, hliníkových, mazací

Text:

...strojní zařizeniu Další jejich nevýhodou je,že při normálních teplotách jsou značnč viskőzní a před aplikací se musí předehřívat.Uvedené navýhody a nedostatky odstraňuje mazací pro středek pro taženi hliníkových materiálů za studena, oběsahující 2 až 15 hmotnostních dílů vlnního tuku, 7 až 35267 226 hmotnostních dílů kyseliny olejové a 2 až 10 hmotnostních dílů směsi etoxylovaných mastných alkoholů s počtom uhlíků 8 až 20 a s 5 až 25 články...

Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267225

Dátum: 12.02.1990

Autori: Prokop Jiří, Bena Zdeněk, Jakubec Miroslav, Stach Josef, Tkáč Ivan, Černý Jaroslav, Barabosz Ondřej

MPK: E21D 9/06

Značky: zařízení, velkého, podzemních, průřezu, ražbu

Text:

...operacích, které jsou maximálně mechanizovány a tak se podstatné snižuje podíl ruční práce.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad provedení zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro ražbu podzemních děl v podélném ře~ zu, na obr. 2 je znázorněn čelní pohled na pološtít.Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu sestává z pološítu l, ukladače gostění, pracovní...

Zařízení pro generování pohybu zanášecího pásu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267224

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Ševčík Ladislav, Šmerda Ivan

MPK: D03D 47/00

Značky: generování, jehlového, stroje, tkacího, zařízení, pásu, pohybu, zanášecího

Text:

...vzájemné spřažený výkyvným ozubeným segmentem, uloženým otočně na čepu na vahadle, a spojeným hg/bnö w znmiťxncfn pánom přes uzubcnó kolmpřevorł a rozetu.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že propojením obou náhonů,a to náhonu vahadla e vačkového náhonu na segmentu,uloženóm Výkyvné na vehadle bidla, se docílí výhodného využití haromonického pohybu z náhonu vahadla, který je na tkacím stroji použit pro pohon bidla. Předepsaný...

Směs vodných disperzí polyuretanů a polyvinyl-alkoholu pro vytváření krycí vrstvy koženek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267223

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beran Miroslav, Kříž Jiří, Fiala František

MPK: D06N 3/14, C08L 75/04

Značky: disperzí, vrstvy, vytváření, polyuretánu, směs, polyvinyl-alkoholu, krycí, vodných, koženek

Text:

...se zvyšuje pouze viskozita vodné fáze a sice přidáním roztoku polyvinylalkoholu střední, ev. vyšší molekulové hmotnosti např. vyrobeného z polyvinylacetátu o K hodnotě 50 alkalickou hydrolýzou V metanolu. Tím se příznivě ovlivní takové vlastnosti systému,které jsou rozhodující zejména z hlediska výtytu defektů ve výoledněm materiálu. Aplikace roztoku polyvinylalkoholu do disperzí pro natírání podle vynálezu se ukázala výhodná z1) Umožňuje...

Zařízení pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267222

Dátum: 12.02.1990

Autor: Urbánek Ladislav

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, zařízení, elementů, vyvolování, pletacího, činných

Text:

...železa, ferítu apod.267222 V pőlovém nástavci l je vytvořen výřez łáâ a volíci pol ,který je od pőlového nástavce l odďělen nemagnetíckými vložkamí łâgt Nemagnetícké vložky lâg mohou být vytvořeny například z moeazí, keramiky, popřípadě jiného kovového nebo nekovového materiálu. Ve výřezu L 4 je uložen elektromagnet tvořenýjádrem g z feromagnetického materiálu, z cívky 3 a ze solenoidu 3 navinutého na civce 3. Na pőlový nástavec l je...

Chladicí šachta pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267221

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přibyl Pavel, Volena Miroslav, Kraus Karel

MPK: H05K 7/20

Značky: vozidlech, šachta, zesilovače, koncové, chladicí, ozvučování, dálkového

Text:

...ovládací skříňkou nebo blokem automatiky. V horní části šachty uvnitř korby vozidla jsou na šachtě vytvořeny otvory, kryté uzavíratelnými clo 267 221nami. Pod otvory s clonami uvnitř šachty jsou umístěn chladící profily koncových zesilovačů a ventilátor nuceného oběhu chladícího vzduchu.Předmětem vynálezu se docílí výhody, že v podmínkách intenzivního tepelného slunečního záření je ztrátové teplo zesilovačů účinně odváděno mimo prostor...

Způsob stanovení okamžiku vydání povelu k sepnutí výkonového vypínače při fázování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267220

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/40

Značky: sepnutí, výkonového, vydání, okamžiku, vypínače, povelů, fázování, stanovení, způsob

Text:

...se každou periodu napětí sítě vyh počítává podmínka z naměřeného okamžitého skluzu, naměřeného okamžitého rozdílu fáze generátoru a sítě a z doby zpoždění výkonového vypínače. Podstata vynálezu spočívá V tom, že po splnění podmínky fázování se vpočítává zpřesňující časový interval započatý náběžnou hranou průběhu napětí sítě, na jehož konci se vydá fázovací impuls na zapnutí výkonového vypínače.Výhodou tohoto způsobu je. že automatický...

Zažízení pro ovládání převodových členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267219

Dátum: 12.02.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: B60K 20/02

Značky: členu, prevodových, zažízení, ovládání

Text:

...ploch a tím se sníží nároky na technologiiPříklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje postavení pístú v první krajní poloze, obr. 2 ve střední poloze a obr. 3 ve druhé krajní poloze.a ně jsou vytvořeny dvě komory g, Q, oddělené dorazovým osazením gg. V komorách g, 2, jsou na společné pístnici 4 uložený dvaZařízení sestává z dutého válcového tělesa l v jehož duti hlavní písty 5, Q a v komoře...

Zařízení pro měření axiální síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267218

Dátum: 12.02.1990

Autori: Foretek Miloš, Rulf Josef, Páťal Jaroslav

MPK: G01L 5/12

Značky: síly, axiální, zařízení, měření

Text:

...popisovsné účinky mají za následek snížení výrobní, materiálové a tím i finanční náročnosti měření.Konkretní případ provedení podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojeném výkrese, zobrazujícím částečný osový řez axiálnímuzlem stroje.Podle vynálezu je axiální uzel stroje tvořen tělesem l,v němž je pomocí axiálního ložiska g uchycena hřídel 1, například rotoru čerpadla. Hřídelový kroužek gł axiélního ložiska g je na hřídeli 2 uchycen...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blesík Karel, Sedláček Oldřich, Bednář Vladimír, Smíšek Josef

MPK: B23Q 7/14

Značky: výrobní, řízení, zapojení, pružné, linky

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Měřidlo pro měření roztečí otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267216

Dátum: 12.02.1990

Autor: Oderský Adolf

MPK: G01B 5/14

Značky: otvorů, roztečí, měřidlo, měření

Text:

...provedení měřidla je vyobrazen na příložených výkresech, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v axonometrickém pohledu, obr. 2 jeho půdorys a obr. 3 pohled na uspo~řádání vnitřních gtran stójin267 216 K základové desce ł je běžnými upevňovacími prostředkyupevněna pevná stojina g, ve které jsou jednak nad sebou v krajních polohách vytvořeny průchozí otvory Q, jednak, rovněž nad sebou, jeden, případně dva úložné otvory g....

Způsob fixace drobných součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267215

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šafář Vladimír, Dědic Josef

MPK: B23Q 3/00

Značky: fixace, součástek, drobných, způsob

Text:

...upnutí umožňuje výborný odvod tepla,které v součástí vzniká vlivem opracování a zaručuje spolehlivé upnutí i při značných úběrech.Tento způsob upínání drobných součástí je velmi rychlý a operativní, navíc po vyjmutí z upínacího tělesa jsou povrchy součástek čisté.Na přiloženém výkrese je v obrázku znázorněn jeden z možných způsobů provedení upínacího tělesa a zatěžující podložky. Upínací těleso Q, znázorněné ve tvaru pro upínání na...

Zhášecí prvek elektromagnetického stykače a způsob jeho upevnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267214

Dátum: 12.02.1990

Autor: Klecán Vladimír

MPK: H01H 33/72

Značky: stykače, prvek, elektromagnetického, zhášecí, způsob, upevnění

Text:

...v montážním přípravku lg , vedený v rovině vodící drážky ll , druhá část uvádí zhášecí prvek l zasunutý ve vodící drážce ll , opřený o montážní přípravek gg ,vnitřní stěnu gg zhášecí komory 2 a dotýkající se trnu ll lisovacího nástroje lg . Ve třetí části je znázorněn zhášecí prvek l upevněný ve vodící drážce ll deformací opěrných ramen Ž a klínovítým rozevřením úložných ramen 3 upevňovacího členu Q ve vodícídrážce ll zhášecí komory 2...

Způsob broušení ostří řezného kolečka řezače skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267213

Dátum: 12.02.1990

Autori: Knizek Josef, Charvát Ladislav

MPK: B24B 3/46

Značky: ostří, řezného, kolečka, řezače, způsob, broušení

Text:

...způaobu broušení oatři řezných koleček podle vyntlezu Je to,že je přesně dodržen požadovaný vrcholový úhel ostří a tim i průměr řezného kolečka.Tnto technologie umožňuje použití bruaných kotoučů o větším průměru a tím při nižším počtu otáčok potřebni obvodovi rychlont.Dnlší výhodou je to,Ž 6 současné hroušeni obou stran ostŕi řezného kolečka se provádí na jedno jeho upnutí.Príklad uspořádání zařízení k provádění způsobu podle vy»...

Zapojení řiditelného zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267212

Dátum: 12.02.1990

Autor: Horský Pavel

MPK: H02J 9/06

Značky: zdroje, napětí, řiditelného, zapojení

Text:

...výkres, kde je znázorněno za pojení říditelného zdroje napětí.První výstup usmőrňovaňe ł je spojen se vstupom třísvorkového stabílizátoru g, jehož výstup je propojen s výstupní svnrkou Q zapojení a současně přes odporový dčlič, tvořoný prvním odporom 3 a 0 zapojení. Řídíoí vývodtřísvorkového stahilizátnru g je spojen jednak přes druhý odpor 1 se spoločným bodom prvního odporu 3 a proměnného odporu § a jednak s anodou svítívć diody §,...