Archív za 1990 rok

Strana 117

Kliková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267291

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotná Marie, Beran Jaromír, Klement Oldřich, Šídlo Pavel

MPK: F16J 15/44, F04D 29/10

Značky: kliková, hřídelová, ucpávka

Text:

...Zvyšuje ee i kvalita ucpávky proti známým provedením, nebot její těsnící účinek se zvětšuje při stoupajícím tlaku média, který může nastat v uzavřenêm stroji v důsledku zvýšené teploty chladiva ajiných exteľně Působícíoh vlivů. Proti podobným známým provede~ ním je možno s výhodou použít slabších pružin a dosáhnout přitomK otevírâní uopávky lze použít tlakovêho oleje z mazacího,či regulačního systému stroje, nebo tlakovêho vzduchu ze...

Způsob detekce diamantoidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267290

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vodička Luděk, Anzenbacher Pavel, Burkhard Jiří, Janku Josef, Smrček Stanislav, Hodek Petr

MPK: G01N 30/94

Značky: detekce, sloučenin, diamantoidních, způsob

Text:

...sloučenin 2 chromatogramu vyškrábat a Chromatograrieky oddčlít od detekčního činidla. Jedná se o způsob nedestruktivní detekce, použítelný jak pro analytické, tak pro preparativw ní účely. Citlivostf uvedeného způsobu detekce je l pg a je srovnatelná s běžně použivanymi detekčními postupy. Detekce podle vynálezu čosLo nebráni ani použití dalšího specifického detekčníhoZpůsob podle vynálezu je dále objasněn na uvedených příkla-.Příklad 1 4 Na...

Obvod pro tvarování rozjezdového napětí výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267289

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doležal Josef

MPK: B66B 1/30

Značky: rozjezdového, napětí, výtahu, obvod, tvarování

Text:

...že tento obvod je jednoduchý, spolehlivý a levný.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení obvodu pro tvarování rozjezdového napětí výtahu podle vynálezu, kde zná 3zorňuje obr. 1 zapojení obvodu a obr. 2 graf průběhu rozjezdového napětí vyneseného na evislou osu v závislosti na čase vynesenémObvod pro tvarování rozjezdového napětí výťahu je tvořen první vstupní svorkou ł a druhou vstupní evorkou g (obr. 1), uzpůu sobenými pro...

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267288

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H02J 5/00

Značky: napájení, zapojení, elektromagnetů, betatronu, pulsní

Text:

...napájení otoktronagnetu betatronu podte vynátézu ano Gbľa 2 jsou anäorněny průběhy proudu a napětí obvodu.Na avorky stejnosměrného zdroje Q je přes první spínací prvok Ä 5 výpínacím obvodom přípojen kondenzátor 1 a k němu pavaLeíně obvod 2 pro stabítízovací napětí. K němu je dále připojon dvojcestný řízený usměrňovač tvořený druhým a třetímspínacím prvkem Š, Ž s vypínacím obvodem a čtvrtým a pátým spinacím prvkem 1, 2. Na výstupu...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 267287

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíchal Zdeněk, Jabůrek Jiří, Štěpnička Lubomír, Pekař Alois, Zetík Rudolf

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, plochy, pláště, běžné

Text:

...jednotlivé řady jsou uspořádány mimo línii vnitřních bloků řady a vytvářeji esovité uspořádání Každé řady, při poloměru styčné plochy pláště o hodnotě od480 do 520 mm. Vnitřní bloky mají čtyřúhelnikový průřez se dvěma rovnoběžnými stranami. Vnitřní i vnější bloky mají dále shodný tvar.Dezén pláště podle vynálezu zabezpečuje dobrý záběrdobré samočištění dezénu, což je základní předpoklad pro dobrý pohyb pláštą resp. vozidla v píečitém nebo...

Způsob korozního zkoušení kovů na základě jejich elektrolytického rozpouštění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267286

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bár Jaromír, Janeček Zdeněk, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: rozpouštění, způsobu, způsob, jejich, zařízení, tohoto, kovů, korozního, provádění, zkoušení, základě, elektrolytického

Text:

...tak, že vzorek 5 kovu se nejdříve opracuje na předepsané rozměry, odmastíse a sťanoví se jeho počáteční hmotnost m . Vzorek §kovu, o napříkhad tvaru prstence o výšce 10 - 15 mm, pokud sejedná o zkouška trubkových materiálů, se zavěsí na płntinnvý hňček A nnody Q umístěný v nádobě 1 naplněné roztokom olektrolytu, například 3 roztokem Nncl.V roztoku elektrolytu je kolem anody 1 se vzorkem 2 katoda Q, tvořená kovovou sítí § ve tvaru dutého...

Univerzální hlava válců spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267285

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fidrmuc František

MPK: F02F 1/24, F01L 1/46

Značky: spalovacího, válců, univerzální, hlava, motorů

Text:

...rozvodu.využitím univerzální hlavy válců o čepem vahadel a vahad ly se vytvoří spalovací motor s rozvodem OHV, zatímco přinemontovňní nástavby e vedením mechaniemu pro seřizování ventilové vůlc vznikne spąlovncí motor s rozvodem OHC. Univerzální hlava válců pro rozvod OHV a OHC se vyrábí na společné lin ce, čímž dojde ke značným investičním úsporžm. Toto řešení hlavy váloů umožnuje montáž motorů 9 rozvody OHV i OHC na jedné montážní lince s...

Zapojení pojistné brzdy těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267284

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaško Ivan, Vaško František, Dvořák Karel

MPK: B66B 1/32

Značky: pojistné, těžního, zapojení, stroje, brzdy

Text:

...pojistně brzdy, jejíž druhý vstup je spojen sej druhým výstupem tlakovêho regulâtoru. Souěasně je k jeho druhémuvstupu připojen povelový člen.Výhodou zapojení pojistně brzdy podle vynálezu je snížení pravdčpodobnosti havárií zpusobených přejetím koncových poloh dopravní nádoby. Tím dojde 1 k podstatnômu omezení poškození ni doby a zejména se zvýší bezpečnost dopravovaných osob.Na připojenêm výkresu je znázorněn p brzdnêho čínku podle...

Zásobník cívek s lany pro dopravní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267283

Dátum: 12.02.1990

Autori: Filipec Jiří, Hýl Dalibor, Stratil Jaroslav

MPK: B65H 49/32

Značky: dopravní, pásy, cívek, zásobník

Text:

...veškerém výrobním sortimentu linky přístup ke každé cívce 1 k jejimu brzdnému systému i za provozu. Tímto je umožněno jednoduché provedení zpětného návinu lana ručním způsobem , pokud je to z provozních důvodů žádoucí. Výhodou jetaké to. že přístup k brzdnému mechanismu cívky za provozu lin~ky dává možnost změny brzdného momentu v závialosti na okamžité situząci. Itovučž je výhodou to, že mnxxtrxtkco zásobníku umožňuje odvíjení lan V přímém...

Zařízení pro měření vlhkosti surovin metodou detekce tepelných neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267282

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kozlík Josef, Novotný Luděk, Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G01N 23/20

Značky: neutronů, zařízení, surovin, metodou, vlhkosti, měření, tepelných, detekce

Text:

...z kedmia, případně z bóruVložením vratvy z materiálu 0 vysokém účinnám průřezu záchytu tepelných neutronů se dosáhne významného snížení pozadí, to je četnosti impulsů od tepelných neutronů vznikajících ve vlastním stínícím materiálu, při současném nírném snížení sklonu kelibreční křívky. Výsledkem je celkově snížení stetíetické chyby i snížení vlivu nestebility účinnosti detekce tepelných neutronü.Na přiložených výkresech je znázorněn...

Vítko elektrické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267281

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kříž Ivan, Horák Karel

MPK: F27D 1/18

Značky: vítko, elektrické

Text:

...fázi dochází k nadzvednutí víka nad izolací ve směru svislém, čímž ee tuto izolace neoškozuje,a v jehož druhé fázi se víko odklopí do polohy, kdy je zespoda přístupné, což je výhodné zejména při opravách elektrického topení tam instalovaného.Příklad provedenĺpaüe vynálezu je na připojeném výkre~ su, kde na obr. 1 je boční pohled na pec s víkem.Na horním obvodu kostry peoe 1 je vláknitá izolace 8, na ktoré spočívä víko 6. K oběma bokům tohoto...

Mobilní zábrana pro úpadní ražení dlouhých důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267280

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hrabec Jiří

MPK: E21D 9/12

Značky: řazení, dlouhých, mobilní, zábrana, úpadní, důlních

Text:

...j°,L()IfTI,ÍM.JíJJŤ nr«.uhií.xtuĺ 75. kKIv.I 1 y pro úpwiní IMŽQIIÍ dlouhýxüx üüLn 1 u däl pndšä v 3 núš kua Uhľm 1 mvázüräuje boční pohled gitumcw přmmmuwâuj nur k čülmě, aby. 2 boční pohled situace ätavění bmriäry do prüwuvni polsky. Na obr. 3 šü boční pohled na bariéru v pracovní puluza H nh á zná 2 orňuje,Akľy 5úpadního díla s bariérou Na obr 5 ja nnàäarněn pohled PMobilní mábraua pfn úpaüni ražení aestává z ocelověho rámu Á...

Zařízení k zapichování vodicího chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267279

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Zdeněk, Drozd Jaroslav, Zavadil Vladimír, Mikeš Josef, Janec František

MPK: A01G 17/08

Značky: zařízení, drátku, vodicího, chmelového, zapichování

Text:

...spojenso spodnin rnnenom šg, uchyceným na posuvném nosiči g. Posuvný nosič g je uložen na posuvné vodíci konzole A a je na něm umis~ těn koncový spinač gł,s 1 oužici k zapojení chodu hydraulického válce gg. Dvládá so t 1 ečitkem Koncový spínač gł. který je současně propojon i so einačen klopného elektromagnetického obvodu g. K posuvnúnu nosiči g je pevné připojen držák Q se zapichovacim trnom 51, na konci má upravenou drážku àg. Dále je na...

Zapojení měřiče impedančních diskontinuit kabelových rozvodů, zejména anténních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267278

Dátum: 12.02.1990

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 31/08, G01R 27/06

Značky: systému, měřiče, zapojení, kabelových, diskontinuit, anténních, rozvodu, zejména, impedančních

Text:

...impulsu, pracuje pouze na konstantním mezifrekvenčním kmitočtu, takže odpadá kmítočtová závislost chyby měření způsobené tímto článkem.Na připojeném výkresu je znaämnčno blokové schéma zapojení podle vyná 1 ezu,popsané dále.V zapojeníměřičeimpedančních diskontinuit kabelových rozvodů je výstup generátoru § impulsů s regu 1 ovate 1 noušířkou připojeu jednak na vstup prvního monostabilního obvodu 2, jednak na vstup druhého monostabilního obvodu...

Způsob polarografického stanovení peroxidického kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267277

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, způsob, polarografického, kyslíku, peroxidického

Text:

...na rtuľové kapkové elektrodě při potenciálu 30,1 VV proti nesycené kalomelové elektrodě SCE.Výhodou nevrženého postupu podle vynálezu je jednoduchý3 267277 způsob kvantítatívního stanovení peroxidického kyalíku v pevných lxátkách, aniž ,je ovlivněn vulanční stav., Postup umožňuje stanovení až tisícínových obaahů peroxidického~kys 1 íku a je o dva až tří řády çitlivější než stanovení optickými metodamí a nevyžaduje transperentnost vzorku.-Je...

Univerzální vzorovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267276

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Josef

MPK: D06C 23/00, D06C 29/00

Značky: vzorovací, stroj, univerzální

Text:

...je zařízení Jednodušší a produktivnější než dosud známázařízení.Příklad konkrétního provedení Je uveden na výkrese. Univerzální vzorovecí stroj je vybaven napeřovecím žlabem l, soustavou vodících válečkü Li, dvěma odtahovacími válci g, 3,dvěma podložnýmí válci 1, Ž, nad kterými jsou uspořádána výměnná vzorovecí zařízení se vzorovacím válcem §, stroj dále obse~ huje chladící zařízení a k jeho výstupu může být přisteveno bud nabálecí zařízení lg...

Zařízení pre reverzaci proudu z hydrogenerátoru se stejnoměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267275

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šmerda František, Černý Pavel, Nykl Jan, Koudelka Karel, Lédl Lumír

MPK: F16H 5/48, E21C 27/32

Značky: hydrogenerátoru, stejnoměrným, zařízení, reverzaci, proudu, průtokem

Text:

...je omezoně otočně uloženo vůči skříni Q. V tělese lg jsou dále uložený sací ventil lž, výtlačný ventil lg a tlakový ventil lá. Vnitřní část łgg telesa je vytvořena jako unášeč rozváděče g a opatřena střednim pmudrem gg, prvním vedlejším Pouzdrem g a druhým vedlejšim pmndrem gg, které jsou posuvně a těsně uloženýv příslušných dutináoh gg, gg , gg, do nichž je vyústěn výstup lg hydrogenerátoru l. Ve skříni 3 je vytvořena rozvodné plocha gé,do...

Brzdný portál jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267274

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřábové, brzdný, portál, dráhy

Text:

...provedení brzdného portálu podle vynálezu je znázorněno ne přiložených výkresech, kde na obr. 1, 2, 3jsou tři varianty prutových konstrukcí lišíoí se druhom dixhgonzíl., nu olu, I (lLrLu.íł upíĺnzínxllln spoje u nu ubxć. D ŕez B~B z obr. 4.Prutovou konetrukcí brzdného portálu jeřábové dráhy l/obr. 1/ tvoří dvě přímě diagonály à,symetricky uspořádané mezi sloupy É jeřábové dráhy l. Dolní konce diagonál Ž jsou přivařeny k sloupům g,...

Zapojení protismykové a protiskluzové ochrany s kontrolním systémem pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267273

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kouba Pavel, Raba František, Skala Václav

MPK: B61L 3/10

Značky: trakční, protiskluzové, kontrolním, protismykové, vozidla, zapojení, ochrany, systémem

Text:

...vstupem Žgł, ggg. Impulaní generátorłje realizován např. jako multivibrátor B operačním zeeilovačem amdělič g frekvence pomocí číslicevých integrovaných obvodů, z nichž je realizován i startovací obvod 1smyku a prvním, druhým, třetím vstupem§Qł, ggg, ggg a prvním a QM Q s prvním a druhým votupem Qgł, Qgg a prvním, druhým, třetím výstupem § 92 ,§ 91, § 9 §,rea 1 izovaným např. polovodičovými tranzistorovými spínači, zdroje 1 e prvním a druhým...

Pojezd osminápravové lokomotivy s jednodílnou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267272

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eichinger Miroslav

MPK: B61F 3/06

Značky: osminápravové, pojezd, jednodílnou, skříní, lokomotívy

Text:

...druhotné vypružení lg závěs lg horní kloub li spodní kloub lg i spodní nosič ll který je vázán ojnicemi lg s podvlečeným příčníkem lg nebogg (obr. 7, 2). Podvlečený příčník la podvozkul nebo šý (z obr.1) se opírá ve svislém směru o druhotné vypružení lg, které je kyvně zavěšené na závěsech lg,majících nahoře horní kloub L 1 a dole spodní kloub li (obr. 7). Rám lokomotivy g je pevně spojen s podvlečeným příčníkem L 2 šrouby § 14 Přenos...

Zařízení na zalévání vysokonapěťových kabelových koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267271

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zeman Pavel

MPK: B29C 39/10

Značky: zařízení, kabelových, koncovek, vysokonapěťových, zalévání

Text:

...nesprávná manipuleoe je blokovánaáechgn 1 okoupojistkou.Na pravé straně vyhřívaného držáku je umíetěna vyhřívací odstavovací komůrka,do které se zasouvá lalévací jehla,čímž se zabrání zatuhnutí zalévaoí hmoty v zalévací jehle v době přípravy zařízení k provozu a teplota vyhřívaného držáku je stabilizována termostatem.Příklad konkrétního provedení zařízení na zalévání kau belovýoh konoovek podle vynálezu je sohematicky znázorněn na...

Způsob cyklického měření amplitudy střídavého signálu a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267270

Dátum: 12.02.1990

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: amplitudy, zapojení, střídavého, měření, signálu, způsob, provádění, cyklického

Text:

...měření amplitudy střidavého signálu,filtrovaného frekvenčním filtrem podle vynálezuje zmzomen na přiloženém výkresu, kde na obr.1 je blokové schéma zaphjeni a na obr. 2 je znázorněn průběh ustaą lování amplitudy usměrněného střídavého signálu během časové prodlevy a během vzorkovacího intervalu v aktívním stavu frekvenčního filtru.Součástí zapojení k provádění způsobu cyklického měření amplitudy střídavého signálu filtrovaného frekvenčnim...

Separující komponenta pro lisování dřevovlákniny za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267269

Dátum: 12.02.1990

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: C10M 101/00

Značky: lisování, horka, komponenta, separující, dřevovlákniny

Text:

...o poměrně malým p loidniho stupně disperzity.dní mlýny nebo ultražití vzniká aměs s vyodílem skutečně ko Výhodnější je připravít stabilní disperzi v Eanalinách,ktoré jsou svým charakterom podstatně bližší separátoru. Zde již pouhým rozmíoháním v běžném míchaném reaktoru za použitívhodných diopergátorů získáme disperzi, ve které koloidnístupeň převažujo. Vhodně Volené nosná kapalná fáze tak umožzké spotře ňujo dosahovať účinného...

Systém dispergátorů pro separátory dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267268

Dátum: 12.02.1990

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: C10M 101/00

Značky: systém, desek, drevovláknitých, separátory, dispergátoru

Text:

...olej vnkunvém oddestilování těkavějších složek. Výchozíjsou pochopitelně podstatné levnějši,ktoré zůstávají v nerafinovaných menzr-Šxzy nrąąvšŤn 7, b f l švy p 1 mnvmviny pro výrobu olejů EYŠJ-ä sçxzzanąízíl Akné glŕľdüřifĺlly,wjprusuktoch tvoří další účinnou soparující složku.Zvýšený obsah tuhých účinných složek vede sice k žádoucín mu snížení spotřeby separátoru při aplikaci, ale připravit hou mogenní, stabilní emulzi je pak pochopitelně...

Zařízení k pohonu přední nápravy motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267267

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondra Josef, Surý Zdeněk, Hrabálek Jan

MPK: B60K 17/30, B60K 17/34

Značky: zařízení, přední, nápravy, zejména, traktoru, motorových, vozidel, pohonů

Text:

...byla splněna podmínka ustálené provozní vůle, která je téměř nulová, což zajíštuje dlouhodobou životnost ložisek. Volbou sílyvymezovacích podložek může být dosaženo i malého předpětí mezikuličkami a oběžnými drahami bez vlívu na snížení životnostiPříklad provedení zařízení K pohonu přední nápravy podlevynálezu je uveden na výkresu, kde je svislý řez zařízením v oseNa čepu l kola jsou uloženy vnitřní nosné ložisko lg a vnější nosné ložisko 2....

Distribuční hlavice pro přívod vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267266

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimánek Václav, Grega Štefan

MPK: F24F 13/065

Značky: vzduchu, hlavice, distribuční, přívod

Text:

...hlavice pro přivodHlavní výhody prove vzduchu podle vynál pujicí z ústí jednotlivých vzduchových tryrientovet s proudem vzduchu z výfukovýc chu směrovat paralelnés o ného směru. Případně lze osy oroudu vzdua tom zvýšít dosah í intenzitu proudu vzduchu přiváděného řízení je možnost inten do objektu. Další z výhod tohoto za distribuční hlavice po zivního směrování proudu vzduchu z ačních klapek, které spolupra ačními klapkami, umístěnými u...

Stavebnicový zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267265

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hoberland Herbert, Sudek Josef, Mašek Václav

MPK: D01H 5/72

Značky: ojednocovací, vláken, jednotky, zhušťovač, spřádací, pramene, ústrojí, bezvřetenové, stavebnicový

Text:

...nutno použít strojního zařízení. Během provozu zhuštovače ve spřádací jednotce dochází někdy k poškození štěrbinového vyústění a k následné výměně poškozeného dílce, což si znovu žádá speciální zařízení.Z uvedeného popisu známého provedení zhuštovaěe vyplývá že nejnáročnější částí konstrukčního uspořádání je kovové nosné těleso. To zapřičíňuje dříve popsané problémy při výrobě a provozu.Uvedené nedostatky jsou odstraněny uspořádáním...

Způsob měření radonové emanace tuhých hmot v pevném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267264

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šmejkal Zdeněk, Deml František, Janský Zdeněk

MPK: G21H 3/02

Značky: radonové, emanace, měření, pevném, způsob, stavu, tuhých

Text:

...226 ve vzorku lze stanovit koeficient radonové emana ce hmoty.Nový účinek vynálezu se projevuje v tom, že je možné prová267264 dět měření radonové emanace vzorku v bloku velkého objemu aniž by bylo nutné jej drtit na prášek, nebot rozdrcený materiál vy~ kazuje jiné emanační vlastností než pevný kus hmoty. znalost plošné a hmotnostní radonové emanace resp. koeficientu radonové. emanace je nezbytně nutné k posouzení vhodnosti stavebního dil...

Dvouvrstvá izolace vodou chlazených skluznic narážecích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267263

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vašica Leopold, Mojžíšek Jaroslav, Krivčík František

MPK: F27D 3/02

Značky: izolace, chlazených, vodou, dvouvrstvá, narážecích, skluznic, pecí

Text:

...keramické vláknité izolace a sousední misková podložka~ je usazena blíže k volnému konci kotevního trnu a je svým dnem nasměrována k vnějšímu povrchu žárobetonu, zatímco v dolní polo vině vodou chlazené skluznicové trubky je armovscí půltrubka opat řena vertikální řadou kotevních trnů, na nichž jsou miskové podložky orientovány všechny dnem vněarmovací půltrubky ustaveny u volných konců trnů, zetímoo všechny úhlové šikmé řady kotevních trnů...

Lineární miniaturní elektrický snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267262

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šefčík Karel, Hein Milan

MPK: G01B 7/04

Značky: snímač, polohy, lineární, elektricky, miniaturní

Text:

...vodivé dráhy 3. Dutina g je na otevřené straně opatřena podélným vyhráním A pro krycí planžetu 2 upevněnou k čelům lQ,ł, která se nacházejí na koncích tělesa l a ke kterým je také připevněn nupnutý měřicí vodič lg, který prochází smyčkou li. Smyčka lg prochází otvory pružiny li a je-ukončena nad pružinou li ve spodní části jezdce §, který je opatřen pružnými kontakty lg, jež dosedají na vodivé dráhy 1 a jsou vodivě spojený se smyčkou ll.Mezi...

Zařízení pro akumulaci expandovaného stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267261

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bystrianský Marián

MPK: F17D 1/00

Značky: expandovaného, zařízení, vzduchu, stlačeného, akumulaci

Text:

...vzduchu dle ąvynálezu zajistí podstatné snížení hlučností o znečiščovbní pracovního proetředí a dále zajlstí využití energie, uložené v expondovaném stlačenén vzduchu jbhoexploatací ve výrobě, např. jakoapulovacího vzduchu v plynových ohřívacích pecích. , Príklad provedení zařízení pro akunulaci expandovaného stlačeného vzduchu podle vynúlezu je achenatícky zobrazen na přilo ženém výkrese.soustava pracovních tlakových vâlců l tlakovzdušného...

Zapojení impulsně řízeného nabíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 267260

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vaváček Ivan

MPK: H02J 7/10

Značky: zapojení, nabíječe, řízeného, impulsně

Text:

...účinnostní diody 1, kondenzátora Q a bočniku Q. Oohyanu proti přepőlováni tvoří výkonový tyristor Lev séporné větvi nabíječe, zapojený katodou douzlurvého vývodu sokundérniho vinuti gg impulsního trahsformátorui g, soody účinnostní diody Ä a kondenzátora A, Anoda výkonového t sLoru i je přes bočník Ž spojene se zápornou kleštinovoununzhwn 1 § Říůřoí elektroda výkonového tyristoru ł je přes resístow Qłn ähpiwscĺ aiodu 1 připojena k uzlu...

Plunžrové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267259

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dvořák Vladimír

MPK: F04B 21/00

Značky: plunžrové, čerpadlo

Text:

...je V kruhové drážce uložen těsnící O-kroužek, a jeho podstata spočívá v tom, že mezi nosným tělesem a čerpací hlavou je upraveno vybrání, v němž je uložen nákružek upravený na vodíoím pouzdru.Řešení podle vynálezu zvyšuje spolehlivost a životnost plunžrového čerpadla.Příklad konkrétního provedení plunžrového čerpadla podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu znáaorñujícím částečný podélný řez plunžrovým čerpadlem.Plunžrové...

Míchací zařízení zejména pro vysokoviskózní mléčné produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267258

Dátum: 12.02.1990

Autori: Navrátil Václav, Petrželová Jaroslava

MPK: B01F 3/10

Značky: míchací, vysokoviskózní, zejména, zařízení, mléčné, produkty

Text:

...podle vynálezu je. že nedocházípouze k radiálnímu unášení míchané vsádky, ale k pohybu jednotlivýchčásteček vsádky ve směru svislé osy míchadla. Míchací zařízení má vyšší účinnost a je snadněji vyrobitelné oproti známým typům míchadel. Pro dokonalé promíchání vsádky není nutné umisřovat navnějším obvodu míchadla pevné zarážky.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad míchacího zařízení-podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn osový řez...

Stavěcí skluzový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267257

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lupinski Bronislav, Gruszka Karel, Jursa Jan

MPK: B22C 5/14

Značky: skluzový, dopravník, stavěcí

Text:

...nástavcem, který je od vlastní výsuvné koncovky oddělen těsnící přírubou,a na druhém konci výsuyné koncovky je přítlačná příruba s gumovým těsněním.Stavěcí skluzový dopravník podle vynálezu zajistí zjednoduěení a zkrácení doby propojení hlavního a manipulačního zásobníku, dále zajistí bezprašnost při tomto propojení,včetně zajištění bezprašnosti mezi posuvně se pohybující výsuvnou koncovkou a pevným dopravním potrubím pomocí přítlačné...

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Landa Václav, Primas Vladimír

MPK: C25D 17/00

Značky: postupy, výroby, způsob, galvanoplastické, stínění

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Zapojení řízeného zesilovače ovládaného dvěma řídicími napětími

Načítavanie...

Číslo patentu: 267255

Dátum: 12.02.1990

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H03G 1/02

Značky: zesilovače, řízeného, ovládaného, řídicími, napětími, zapojení, dvěma

Text:

...spojen s rez připojen k prvé výstupní svorce na výstupní svorka 1 je spojene s ř Prvá výstupní svorka Q přenosového členu l je spojene přes prvý vemietor Q e jeho druhou výstupní svorkou 5, která je připojena k prvá vstupní evorce § prvého řidicího členu 1. Jeho druhá vstup» e oodem nulového potenciálu nebo se zdrowni overte to je epojenejem napětí a s prvou vstupní svorkou 1.g druhého řídicího člena. li, jehož druhá vstupní svorka łi je...

Forma ke tvarování a zažlehlování izolace cívek smyčkového vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267254

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štola Josef, Poříz František

MPK: H02K 15/12, H02K 15/04

Značky: forma, cívek, vinutí, zažlehlování, smyčkového, tvarování, izolace

Text:

...obě strany jedné cívky současně. Nedochâzí tím k výhřezům ani k poškození izolace. Výrazně je zvýšena produktivita práce a snížena obtížnost manipulace při tvarování.Vzájemná posouvatelnost obou těles formy umožňuje tvarování a zašehlování izolace cívek smyěkovêho vinutí s různě dlouhým kro kem.Na připojenêm výkresu je znázorněn príklad provedení formyZakreslená forma má charakter přenosného dílenskêho lisovacího přípravku, který je...

Zapojení technologického a sanitačního potrubí cylindrokonických tanků na kvašení piva rozváděcí deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267253

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: technologického, cylindrokonických, kvašení, rozváděcí, deskou, tanků, sanitačního, zapojení, potrubí

Text:

...as dna cylindrokonickáho tanku a se vzorkovacím kohourum 9 hrulom odvodního potrubí sanitačniho média.Výhodou zapojení dle vynálazu jo. že umožňuje sanitaci jak ptuntułu rwííndrokonického tanku včetně spodní výpustí ze dna 2 mnäu,tmk 1 nově sanitaci hradiciho přístroje. potrubí pro odvod . tčítého, boční výpusti za dna tanku a vzorkovaciho kohoukm äpujuním souaadnich rozváděcích desek cylinorokonických znaků V rano tanků římýmí trubkami Je...

Zařízení k oddělování dávek skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267252

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hofman Milan

MPK: C03B 7/10

Značky: zařízení, dávek, skloviny, oddělování

Text:

...ploché, opatřené ostříPři správném seřízení neopotřebovanéhovzhledem k optimálnímu tvaru ostří a malé zachlazení dávky malá. Seřizoloha nožü je závislá na jejich vých elementech, ale i na tení teplotu a na pružnosti ch střižnými í dynamickýunosti segmentů. ho taká pro rotačnmi ve tvaru písmene V. střihacího ústrojí je,tlouitce nožů, stopu po střihu a vání je však obtížné, vzájemné po nastavení na jejich nosných pohybo pelných dilmtaoích po...