Archív za 1990 rok

Strana 116

Spôsob prípravy 1-(5-oxohexyl)-3-metyl-7-alkyl-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267331

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján, Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 473/06

Značky: přípravy, 1-(5-oxohexyl)-3-metyl-7-alkyl-xantínov, spôsob

Text:

...uhličitenu ku uracilu 2 0,8 až 4 2 1.Výhodou postupu podľa vynálezu je skrátenia reakčnýoh stupňov eyntézy, nakoľko nie je nutné pripraviť 3-metyl-7-aikylxentin. V őalšom je postup objasnený v príkladoch bez toho. že by sa na tieto výlučne obmedzoval.Príklad 1 1-/5-oxohexyl/~ 3-metyl-7-propylxentin . Zmes 22,3 g 1-motyl-5-Č/N-formyl-N-/-propy 17 amino-6-aminouracilu a 2 B g uhličitanu drauelneho se zehreje v 100 mi dimetyltormamitu...

Horáková súprava s hydraulicko-elektronickou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267330

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/36

Značky: hydraulicko-elektronickou, reguláciou, súprava, hořáková

Text:

...plynulú reguláciu.Príklad vyhotovenia horákových súprav e hydraulicko.ilektronickou regu 1 áciou~znázorňuju priložený výkres, kde je uvedená funkčné schéma zariadenia.Hydraulické centrále l natlekuje hydraulický olej, ktorý je cez tlakové hydraulické potrubie 1 privádzaný k hydrauliokému rozvádzaču ll. Odtiaľ sa vretným hydraulickým potrubím g dostáva naspäť do hydrauliokej centrály l. Palivové základňa 1 dodáva palivo o požadovanej viskozite...

Tunelová pec s reguláciou podpecného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267329

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27D 17/00, F27B 9/36

Značky: reguláciou, tunelová, podpecného, priestoru

Text:

...rozdelená na prsdhrlevecie pásmo g, páliace pásmo g a chladiace pásmu 3, na ktorá je napojená teplovzdušná potrubie 5. Ako pomocný zdroj dodávky tepla pre sušlareň i slúži spaľovacieĺkomora §.Udpadný vlhký vzduch zo sušiarne odtahuje eueiareneký ventilátor 1. Z predhrievaciehc pásma 3 pece dymová plyny odťahuje ventilátor dymových ply nov. Vzduchotechnika v podpecnom priestore je vybavená ľavým ventilátorom 1 a pravým ventiiátorom lg....

Zariadenie na hydrotermickú úpravu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267328

Dátum: 12.02.1990

Autor: Viglaský Jozef

MPK: F28F 1/00

Značky: úpravu, dřeva, hydrotermickú, zariadenie

Text:

...atrarw nrioevnená zberná vaňa 5. ktorá má v obvodovom plésti 2 vytvorené otvory É, dalej je zberná vaňa A opatrená závesnými okami 1. V priestore vodného bazéna l je po jeho vnútornom obvode situovaný parogenerátor §, vytvorený z rúrok, ktoré sú zviazané atrmeňom 13 ~ 14, pričom časť strmeňa lg tvori závesné oko 1. Parogenerátor § je uložený pod vodnou hladinou lg, pričom rúrky parpgenerátora Q súšpirálovite vedené vo vertikále od vstupu...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mišeje Gabriela, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Glos Ján

MPK: C08F 16/06, C08F 8/06

Značky: výroby, modifikovaného, polyvinylalkoholů, spôsob

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Biokontaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267326

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brtko Juraj, Starý Petr, Olejko Štefan

MPK: C02F 3/00

Značky: biokontaktor

Text:

...podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že nádrž biokontaktora je opatrená odklopným krytom e prívodom vzduchu a vývodom prchavých látok.Biokontektorom podľrvynálezu zamedzí sa priamemu dopadu svetla a dochádza k nútenej cirkuláoii vzduchu. k zvýšeniu aeračného efektu a účinnosti odstraňovanie prchavých látok. Na účinnú prevádzku zariadenia postačuje ventilátor, ktorý zabezpečí dostatočne veľkú výmenu vzduchu. Kryt môže byt odklopený...

Rozdelovač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267325

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vanoch Gustáv

MPK: B23Q 7/08, B65G 47/20

Značky: súčiastok, rotačných, rozdělovač

Text:

...pripojenom výkrese je na obr. znázornená celá zostava rotačného rozdeľovača krúžkov.Rozdeľovač je vytvorený rozdeľovacim žlabom 2 zostavený z horizontdlncj a vertikálnej časti, ktorý je umiestnený na nosnej doskeł a je opatraný v spodnej časti v svojej horizontálnej časti posuvnou rozdelłovaoou klapkou i s kladkou 4 ovladanou pohonnou jednotkou 9 pomocou odpruženie) dvojramennej páky g, proti ktorej je sa ístim vertikálnej časti...

Zariadenie na mechanickobiologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 267324

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jakl Milan, Tinka Peter, Vančo Dušan

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, čistenie, zariadenie, mechanickobiologické

Text:

...alebo sa môžu použiť na hnojenie. Prebytočný aktivovaný kal (z vnútornej zóny druhej nádrže) aa odvádza tiež na dalšie spracovanie.Zariadenie na kombinované mechanickobiologické čistenie odpadových vod podľa vynálezu ilustrujú následujúce príklady prevedenia schematicky znázornená na pripojenom výkrese.Zariadenie pozostáva z dvoch nádrží valcovitého tvaru l, 2 s vnútorným priestorom rozdeleným do troch samostatných zón. Vnútorná zőna g...

Kombinovaný koagulační prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267323

Dátum: 12.02.1990

Autori: Murín Jozef Ing, Zubáč Alexander

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58, C02F 1/42...

Značky: prostriedok, koagulační, kombinovaný

Text:

...prítomných v upravovanej vode na požadovanú normu, celkový účinok kosgulacis vzhľadom na prítomnosť ostatných nećistot je vysoký, znižuje sa množstvo pridávaného hliníka, čo má kladný vplyv na kvalitu upravenej vody s v neposlednom rade sa, najmä pri využití vhodnej lokality výskytu zeolitov, znižujú ee celkové náklady technologie.Vzhľadom na zníženie obsahu emónných iőnov na požadovanú normu, nie je do procesu technológie upravy vody...

Sklo pre sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267322

Dátum: 12.02.1990

Autori: Surovec Ján, Kříž Mojmír

MPK: C03C 13/02

Značky: skleněné, vlákna

Text:

...výroby. Okrem toho oxid boritý je prchavou zložkou sklárskeho kmeňa a pri tavsní skloviny vplýva na zhorlovanie životnéhoprostredia.Vyěěie uvedenú nevýhodu čiastočne odstraňuje a technicld problém rieši chemic ké zloženie skla pre sklenené vlákna podla tohoto vynálezu, ktorého podstatou je, že obsahuje v hmotnostnej koncentrácii 53 až 56,4 ü oxidu kreničitáho, 11,4 až15,5 S oxidu hlinitého, 3,7 si 5,8 S oxidu boritáho, 19,6 až 22,2 5 oxidu...

Zapojenie na zabezpečenie ochrannej doby tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267321

Dátum: 12.02.1990

Autori: Batek Ján, Kukučka Vendelín, Čierny Pavol

MPK: H02K 17/26

Značky: zapojenie, ochrannej, zabezpečenie, tyristorov

Text:

...epätnoväzbový odpor a spčtnovizobná dióda, ktoré katődou je pripojená na neinvertujuce vstupy e medzi neivertujxíoi a inverwjúci vstup druhého komparátora je zapojený tiltreěný kondenzátor.Riešenie podľa vynálezu umołňuje plné využitie dynamických parametrov výkonových spinacich prvkov. čim sa znižujú materiálové náklady na výkonové apinacie prvky. Ochrenná doba je teplotne nezávislá a tým sa zvyšuje spoľahlivosť činnosti zdroja. «Zapojenie...

Zapojenie riadiacich obvodov striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267320

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kukučka Vendelín, Bartek Ján, Čierny Pavol

MPK: H02M 7/539

Značky: striedača, obvodov, zapojenie, riadiacich

Text:

...kanalom nemôže prejst a odblokovaným kanálem aj ked prejde, nemôže zmenit rozdellovaciu funkciu spaľovacích iapulzov riadiacej elektroniky. Týmto sa zabezpečuje naprostá spolahlivosť spravnosti rozdeľovsnia zapaľovacich impulzov, čim sa vylučuje akákoľvek aoinoatj polkodania výkonovčho polovodičcvého prvku, ktorý je pomerne drahý. Riešenia podľa vymálezu sa docieluje požadované kvalite zvarscieho procesu.Na priloženom výkrese je znázornený...

Prípravok na zaistenie vzájomnej polohy spájkovaných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267319

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 3/00

Značky: zaistenie, súčastí, polohy, spájkovaných, vzájomnej, prípravok

Text:

...v príprade vytečenia časti apájky. takže sa tento m 3 že opätovne použit pri deleom spájkovani. centračný čap má doaadaciu plochu na rezné doätičku v tvare kuzela, čim sa dosiahne presná vyoentrovanie reznej doštičky voči nosnej časti reznóho nástroja.Prípravok podľa vynáleau je znázornený na pripojenom výkrese.Prípravok podľa vynáleeu aa použil na apájkovanie resnáho nástroja, kde sa Piáktävela nosné čeetł a končtrukčnej ooele k reznej...

Odmerná nádoba chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267318

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ferech Viliam

MPK: G01F 23/02

Značky: odměrná, chladiva, nádoba

Text:

...hornej príruby eo stavoznakom, íčelne využívajú v kumulovasaých funkeišch,pri. zjednoduěenej konštrukcií odmernej nádoby.Príklad vyhotovenia odmernej nádoby podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. l predstavuje jej narýsný rez a obr. 2 detailný rez v mieste A z obr. 10Odmerná nádoba chladiva pozostáva z odmerného valca 1, na hornej strane ktorého je privarend horná príruba g a na dolnej strane ktorého je takisto privarena...

Oznamovací vysokofrekvančný kábel s viacvrstvovým vonkajším jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267317

Dátum: 12.02.1990

Autor: Verbich Otto

MPK: H01B 11/06

Značky: jadrom, oznamovací, vysokofrekvančný, vonkajším, viacvrstvovým, kábel

Text:

...pri chybe kábla k ich vsájomnłau šmýku po sebe a tým k meniiemu krčeniu na vnútornej a istehovaniu na vonkajšej strane ohýbanáho kable. Oproti káblom s jednou pozdišne ulołenou ôliou nenoäe dojst k pootvoreniu prelošenej kovovej tőlie ani pri chýba, kedy by takáto štrbina mohla shoršit vísbovd impedanciu o l a 2 rády. Ďalšou výhodou navrhovanáho riešenia je dosiahnutie takých tieniacich vlastností, ako u káblov so zváranou íôliou. odpadá...

Prevodovka najmä pre uťahovacie jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267316

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ondrejovič Anton

MPK: F16H 1/10

Značky: najmä, uťahovacie, jednotky, převodovka

Text:

...polohe.Prevodovke pre utahovecie jednotky pozostáva eo nákladnej dosky 11, ktoré je uchytená meticou 2 ne užehovecej jednotke lg a zaistené poistnou podložkou 8. Ne ätvorhrennom klúči li pevne uchytenon ne odpruäenom hnedeli li utehovecej jednotky 1 g je uložená hnecie ombeně koleso g, ktorého dolná šest je otočns e posuvue uložená v dolnom puzdre 2 nelieovenoe v nosnom remene l. Horná česť. nosnćho ramene l je pevne priskmtkovenú ne...

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného modulu riadenia technologického podsystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267315

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jůzl Pavel, Marek Štěpán

MPK: G06F 15/46, G05B 19/417

Značky: programovo, podsystému, univerzálneho, technologického, riadeného, riadenia, modulu, zapojenie

Text:

...podsystánu, kde je nakreslená bloková scháma.Zapojenie univerzálneho prosramovo iadenáho modulu riadenia technologickáho podsystému pozostáva z riadiaceho systámu l, ktorý je cez vstupnú prúdov smyčka g a výstupnú prúdovú Ěmyčku a spojený e blokom g prepojenia äpeciálnych zariadení, spojeným so zbernicou l dát, adries a riadenia. Na zbernicu L 2 je obojemerne pripojený centrálny redič 1 radič i akčných členov a radič 2 stavu snímačov....

Zapojenie pre multiprocesorové riadenie technologických zariadení, najmä píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267314

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Štěpán, Čechvala Vojtech, Jůzl Pavel

MPK: G05B 19/417, G06F 15/46

Značky: najmä, technologických, multiprocesorové, zariadení, riadenie, zapojenie

Text:

...pripojenom výkrese je mdsornent prikladnd riadenia sapojenia pre multiproce Borová riadenie technologických zariadeni. najmi pil, kde je nakreslens blokovs schema.zapojenie pre multiprocesorove riadenie technoloucldch sariadeni, najmíi pil pozostáva z nikropočttačovćhc systemu L, na ktorý je pripojený riadiaci panel g. Ilikropočitačový system J, je obojsmerna spojený s visualisačným meracim systemom i,ktorý je pripojený na monitor 5 sceny. K...

Spôsob výroby 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267313

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gömöry Juraj, Kacina Roman, Hesek Dušan, Tegza Marian, Kmetty Gejza, Šmahovský Vendel

MPK: C07D 473/08

Značky: spôsob, výroby, 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Text:

...jodidov alkalicwch kovov.Hlavnou výhodou uvedeného postupu podĺa vynílezu oproti. dopoaiaĺ popísanýu, je vznik len 7-/2-hydronety 1/-teory 1 ínu bez aprievodnej prínosy jeho izonerneho derivátu 9-/2-hydrowety 1/-teory 1 ínu vzorce IIo E 30 -n/čĺm 0 x 3 0820820 /u/, ktorýrnie je aožní dokonale odstranit bežnou čistiacou operíciou. napr. krydtalizáciou, čo ná za následok zníženie kvality subetancie pre farmaceutické využitie. Ďalšie...

Stupňová planetová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267312

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vnuk Jozef, Zaťko Ján

MPK: F16H 3/62

Značky: planetová, převodovka, stupňová

Text:

...l prevodovky je spojený s hnacou častou 31 raditeĺných trecích spojek g s j. Vonkajšie čsst raditeĺnej trecaj spojky g je spojená s korunovým kolesom l 4 prveho planetováho radu l 2, vnútorná čest rsditeĺnej trecej spojky 1 je spojenás nosičon satelitov s prváho planetováho radu g, ktorý je zároveň spojený s rotačnou častou trecej brzdy 1. Centrálne koleso n prváho planetoveho radu g je spojená s komnovýn kolesos y. druheho planetováho...

Neprášivý granulát gumárenských chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267311

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kořínek Vladimír, Barková Ivona, Guláš Pavel

MPK: B29K 105/06, B29B 9/12

Značky: granulát, neprášivý, chemikálií, gumárenských

Text:

...se snižuje obsah účinnej látky vo finálnon produkte a spôsob ich prípravy pre aplikáciu zvysuje technologickú náročnosť.Uvedená nedostatky odstraňuje riesenie podla vyndlem. ktoreho podstata je v ton,že neprásivý granulát gunsrenských chemikálií s veĺsi dobrou dispergovateĺnostou sazíska formovaním z prdskovej gumarenskej chemikálie niektorým so známych spôsobov granuldcie za prídavku 0,5 až 6,0 93 hmot. Ekrobu na sučinu gumárenskej chemikálie...

Zariadenie na zoroďovanie rotačných súčiastok po viac kusoch zvlášť pre ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 267310

Dátum: 12.02.1990

Autor: Závodný Pavol

MPK: B65G 47/14

Značky: súčiastok, zariadenie, ložiska, zoroďovanie, kusoch, rotačných, zvlášť

Text:

...je hlavnou nosnou častou celdho bsliaceho stroja. Dve konzoly 1 c, uchytenč o dosku 2. Konzola n, posuvne uchytena na dvoch vodiacich tyčiach 3,. Xonzola l a doraz l sú pevne uchytene na vodiacich tyčiach 1. Dve gumová náraäłq u, pevne uchytene na doraze n. Gumová núražka l. pevne uchytenú na pridrčovači 2. Kryt l 6, pevne uchytena na zvislý lab g. Prídrlný lab ll,uchytenú o dosku 2. Kontaktný mikrospínač lg, uohytený na doraze L 1. Kontaktný...

Vidlice pre manipuláciu s debničkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267309

Dátum: 12.02.1990

Autor: Maco Vladimír

MPK: B66F 9/14

Značky: manipuláciu, debničkami, vidlice

Text:

...s debnićkaai pozoetávajú a dvojice nosných třňov l, z ktorých každý je privarený na nákladnej doske g. apojenej s rámom 1 výauvnáho mechanizmu i vidlic, upevnenáho na manipulačnom zariadeni z. Kaldá základná doska g je e rámom 1 výsuvnáho mechanizmu 1 vidlíc spojená prostrednictvom rovinnáho kĺbu 6, ktorého os otáčania je v horizontálnej rovine a je umiestnená vyilie ako pozdĺžna dosadacia plocha 1 noanáho trňa l. vzájomná vzdialenosť. g medzi...

Elektroiskrová hlavica najmä pre obrábanie v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 267308

Dátum: 12.02.1990

Autori: Banas Ján, Melioris Štefan

MPK: B23H 1/08

Značky: prístupných, ťažko, najmä, hlavica, miestach, elektroiskrová, obrábanie

Text:

...posuvnou skrutkou 6, ktorá je prostredníctvon osubenáho prevodu z spojená e pohonovou jednotkou g. Na posuvná skrutku 6 je prostredníctvom kulelováho osubenáho prevodu pripojený počítač otádiek Q.Ne vretene 2 je pevne uchytená teleso u, vibrátora. v ktorom je otočne ulolená kotvs Lg vybrátora. Na kotve lg vibrátora je pevne uohytený upínecí drłiek 11, v ktorom je upnutá nástrojová elektrőda u. Otvor nástrojovej elektrôdy L 1 je prostredníctvo...

Spôsob ručného mikroplazmového zvárania mikroplazmovým horákom kovových plechov a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267307

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chorvát Cyril, Ábel Ivan

MPK: B23K 9/16

Značky: plechov, fólií, kovových, ručného, spôsob, horákom, mikroplazmovým, zvárania, mikroplazmového

Text:

...spôsob umožňuje odňatie unavenáho okolia a plnohodnotná uzatvorenie preplátovąním. Ďalej tento spôsob zabezpečuje vyhovujúce rozptýlanie tepla do základnáho materiálu, resp. vysálaním do okolia tak, že nenastáva obvyklá bortenie stien avarlm, prip. varných hrán,dosahujú sa velmi malá mechanická napítia, deformácie vnútorného silováho pole v stene zvarku, resp. nevhodná ovplyvnenie prirodzenej pevnosti základného materiálu.Pridruzuje sa...

Uchopovacia hlavica odkladacieho manipulátora pre odkladanie odevných dielov žehliacich strojou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267306

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mahrík Štefan, Masník František, Hlaváč Anton, Čajda Ján

MPK: B25J 15/00

Značky: uchopovacia, dielov, odevných, hlavica, žehliacich, manipulátora, odkladacieho, odkladanie, strojou

Text:

...reze znázorňuje zariadenie ve východiskovej polohe, obr. 2 vo východiskovej polohe v pôdoryse, obr. 3 v čiastočnom reze v pracovnej polohe a obr. 4 v pracovnej polohe v pôdoryae.Na konci nosnáho ramena l, ktoré je súcastou priemyselnáho manipulátora /na výkrese nezakreslené/ je pevne pripojená lolisko g, v ktorom je otočne uložený hriadel 1. Na spodnej časti hriadeia 1 je pomocou saisíovacieho elementu i prestaviteĺne pripojená horná...

Zariadenie na meranie odchýlok priamkovitosti a kolmosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267305

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slimák Ivan, Zgodavová Kristína, Marušinová Klára

MPK: G01B 5/00

Značky: odchylok, zariadenie, kolmosti, priamkovitosti, meranie

Text:

...na meranie priamkovitosti a kolmonti sa liší tým, že o sebe známa strona je umiestnená v napínacom stojane s podotavoom a -anímacie zazviadenie tvorené merecím vozíkom s obojstranným meracím dotykom nssúcim dvojicu indukčnych snímačov as pohybuje na vodiacom stojane upevnenom na tom istom podstavci ako napínscí stojan. Tým sa vylúči pôsobenie snímacej sily obojstranněho meraciebo dotyku na napinací stojan a tým aj polohu struny. čím sa...

Mechanizmus výškovo prestaviteľného stola lisu s valivým vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 267304

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: valivým, stola, vedením, přestavitelného, mechanizmus, výškovo

Text:

...mechanizmu preetavitelného stola lisu s valivým vedením podla vynálezu je, že bezvôĺová dosadnutie valivých kladiek na vedenie otvoreneho jednostojinováho rámu sa zabezpečí nastavovacím mechanizmom až po spevnení stola so stojanom. raktieł sa znižujú pasívne odpory pri výäkovom preetavení stola a tým aj nároky na výkon hnacieho mechanizmu, prípadne sa skracuje doba prestavovania stola.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený...

Stabilizačná zmes pre polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 267303

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valko Ladislav, Kráľ Bohumil, Minarových Miroslav, Oremusová Jarmila, Gatial Anton, Miksai Štefan, Kovařík Pavel

MPK: C08K 3/22, C08L 27/06, C08K 5/00...

Značky: polyvinylchlorid, stabilizačná

Text:

...140 až 100, teplotou tuhnutia 70 až 74 °C, teplotou skvapnutia 76 až 81 °c a číslom kyslosti 15 az 20.stabilizačnd zmes podla vynález môže. obsahovat ej l hmotnostný diel steanätu zinočnatého. ~Vzorky stabilizovaná touto stabilizačnou zmesou si zachovávajú vysoká hodnoty termickej stability a farebnú stálost pri tepelnom namáhaní pri teplote 180 °C. Všetky komponenty uvedenej stabilizačnej zmesi sú získaná zo surovín dostupných na...

Prípravok na prevenciu a terapiu infekčnej krívačky oviec

Načítavanie...

Číslo patentu: 267302

Dátum: 12.02.1990

Autori: Orolínová Iveta, Széchenyi Štefan, Kravárik Dušan, Kováč Štefan, Orság Andrej, Spišák Michal, Dubajová Dana, Hrušovská Zuzana, Dubajová Justína, Dubaj Július

MPK: A61K 35/64

Značky: prípravok, terapiu, krívačky, oviec, infekčnej, prevenciu

Text:

...aromes. 56, 1984, 8.445 lletzner J. a kol. Bioautographische Erfassung der antimikrobiel várksamen Inhaltstotfe von Propolis. Pharmazie. 30, 1975, s.799-800 Popescu F.,Guti. L., Palos E. Metoda de determinare cantitstiva a flavonoidelor din propolis si din preparatele cu propolis. Pat. Ron. 80825, 1983/ .Vzhladom k antimikrőbnej aktivite sú v propolise najviac ětudovanć tlavonoidy /Vanhaelen N., Vanhaelen-ľastrá R. Propolis. Origine...

Zariadenie pre udržanie výšky pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267301

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pisár Eduard, Papp Milan

MPK: A01B 63/114

Značky: udržanie, pracovného, výšky, mechanizmu, zariadenie

Text:

...koncového člena podla druhu potrebných prác, nastavovanie uhlu kyvnáho ramena, atd.Podstata univerzálneho kopírovacieho zariadenia pre udržanie výšky pracovného mechanizmu spočíva v tom, že kopírovací koncový člen a závažie je pohyblivo spojené s kyvným ramenom, ktoré je spojená s naetavovacím kotúčom, do ktorého zapadá pružný kotúč, ktorý je spojený so snímačom uhlu, pričom nastavovací a pružný kotúč je vložený v ložiskách.Predmet...

Zařízení pro stanovení povrchové hydrolytické odolnosti plochého, zejména plaveného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267300

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bludský Radomil

MPK: G01N 17/00, G01N 33/38

Značky: hydrolytické, zejména, zařízení, odolností, stanovení, plaveného, plochého, povrchové

Text:

...rozměrů, umístěných například v platinovém etojánku v odpovídaaícím množství destilované vody uvnitř upravené kádinky, ne níž je přes těsnění z měkčeného polyvinylchloridu umístěna skleněné baňka 3 přívodem a odvodemchladící vody. Po několikahodinovém loužení vzorků při teplotě 98 ° c lze pomocí dostatečně citlivé analytické metody, například atomové emisní či absorpční spektrometrie, stanovit obsah sodných iontů ve výluhu a charak...

Západkový mechanismus pro těžké provozní podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267299

Dátum: 12.02.1990

Autori: Elger Rudolf, Kočandrle Ladislav

MPK: F16B 1/00

Značky: provozní, podmínky, mechanismus, západkový, těžké

Text:

...západkovy mechanismus pro těžké provozní podmínky podle tohoto vynálezu. Skládá se ze sady západek,ze sady čepů, ktoré jimi prochézejí a jsou uloženy v nosiči, a z posuvného pouzdra.Podstata vynálezu spočívá v tom, že kuželová dutina posuvného pouzdra přechází v místě svého nejmenšího průměru do čelní mezikruhovő plochy a že funkční část západky je na spodním konci opatřena plochou, které je segmentovou částí mezikruží a která na vnější straně...

Zařízení desublimace a separace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267298

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: separace, zařízení, 9,10-antrachinonu, desublimace

Text:

...Jeho podstatou je, že se reakční plyny o teplotě 230 až 250 °C vedou do desublimačního směšovače, ve kterém se postupně na lthmotnostní díl reakčního plynu přimísí 1,3 až 3,5 hmotnostnich dilů chladicího vzduchu 0 teplote -10 až G 0 OC. Následně se ze směsi Y navazujícím odlučovacím zařízení při teplotě 80 až 120 °C filtraci separuje desublimovaný 9,10-antrachinon.Využití zpúsobu deaublimace a separace 9,10-antrachinonu z reakćních...

Způsob stanovení počtu fermentujících-coliformních zárodků v syrovém kravském mléku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267297

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čechová Jana, Koutecká Eva

MPK: A23C 7/00

Značky: fermentujících-coliformních, počtu, kravském, mléku, zárodku, syrovém, způsob, stanovení

Text:

...uinh jnkumüuích tříd zvŕhärovà jakwat do 1 . 103/ml 1 řĺda V u do 3 o 104/ml řłícšee do 4 1 o 4/ml 2 A.~z 5 sža.a do 6 104/2111Shávnjžmi nnfüw,třídĺ podle obsahu ooliformních zárodků v 1 ml â tří jukumtních třĺd V rámci jednoho řádu Toto hodnocení je tnñy velmi náročné na přesnost, ovšem výše uváděná plotnová me~ tmüa je zmtíäenu takovou chybou, že takto jemné rozdíly není3 267 297 Pro stanovení počtu coliformnich zárodků v upravených...

Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru Co-Cr-W-Fe na jeho korozní stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267296

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: stabilitu, co-cr-w-fe, korozní, stanovení, složení, způsob, návaru, chemického, vlivů

Text:

...náloj a regresní analýzou jeho hodnot pro návary různého chemického složení se zjisti Vliv jednotlivých chev mických prvků návaru na velikost reaktivačního náboje. S výhodou se toto vyhodnoceni provede v roztoku kyseliny sírová s přisadou 0,01 95 KSCN při teplotě od 18 do 22 °c.Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru ze slitiny Co-Cr-W-Fe na jeho korotni stabilitu provedený podle vynálezu umožňuje pro tento typ slitin jednak...

Statorová labyrintová ucpávka turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267295

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kodym Jaroslav, Kohout Josef, Šeda František, Boháč Miroslav

MPK: F04D 29/10, F16J 15/447

Značky: statorová, turbokompresoru, ucpávka, labyrintová

Text:

...turbokompresoru e zvýšení potrebného příkonu.Uvedené nedostatky odstraňuje stetorová labyrintová ucpávka turbokompresoru,tvořená tělesem s břity labyrintu,podle výnálezu. Jeho podstate spočívá v tom, že těleso e břity labyrintu je opatřeno nosnou částí, v níž jsou vytvořeny alespoň tři nosné segmenty, jejichž vnitřní průměr je shodný s vnitřním prüměrem břitů.Základní výhoda ucpávky podle vynálezu spočívá ve snížení měrného tlaku na...

Ohřívák vody s přímým zaváděním páry do proudu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267294

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kittler Jiří, Král Miloš, Havel Milan

MPK: F28C 3/06

Značky: proudu, ohřívák, zaváděním, páry, přímým

Text:

...po délce jąji dráhy s ve 1 ~ kým rozsahom ohřevů. Odstraňuje nebezpečí zahlcováni parní~ ho prostoru vodou při negatäzměnách průtoku jakož i zahlcovámi parou 9 nâalodnou kondenzaoi velkých objemů při pozí~ tivnioh äměnách průtokuresp.ohřevu Zařízení pracuje prakě tíoky bezhlučně v rozmezi průtoků 30 - 100 jmanohodnoty a ahřevu 5 w SOQC. .ŕíkladné provedení ohřiváku vody a přímým zeváděním páry do proudu vody je znäzorněno echematicky v...

Způsob stanovení počtu coliformních zárodků v syrovém kravském mléku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267293

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koutecká Eva, Čechová Jana

MPK: A23C 7/00

Značky: syrovém, způsob, počtu, zárodku, stanovení, mléku, coliformních, kravském

Text:

...třid v rámci jednoho řádu.Toto hodnocení je tedy velmi náročné na přesnost, ovšem výšeuváděná plotnová metoda je zatižena takovou chybou, že taktojemné rozdíly neni možno jednoznačně a reprodukovatelně určiť.3 267293 Pro stanovení počtu coliformníchzárodků V upravených potravinářakých výrobcích je známá metoda àultivace v tekutých půdách (čsm 56 0086), podle níž se stanovené množství vzorku očkuje do řady zkumavek s tekutou...

Způsob výroby hexafluorpropenu a jeho oligomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267292

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dědek Václav, Kvičala Jaroslav, Paleta Oldřich

MPK: C07C 11/06

Značky: oligomerů, způsob, hexafluorpropenu, výroby

Text:

...butandinitril, hexandínitril a/nebo dialkylethery gykolu a oligoethylenglykolů, e výhodou l,2 ~dinethoxyethan, 1,2-diethoxyethan, diethylen-i glykol-, triethylenglykol- a tetraethylenglykoldimethylether,, 267 292 a/nebo dipolárni aprotická rozpouětědla, e výhodou dimethylformamid, tetrahydrothiofen-1,1-dioxid, hexamethylfoefortrir amíd, dimethylsulfoxíd, N-methylpyrrolídínon. Součástí rozpouätědel jsou v některých případech koronandy, 3...