Archív za 1990 rok

Strana 115

Spôsob ultrazvukového čistenia kapilárnych otvorov súčiastok, najmä kanýl injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267371

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lach O Ján, Šťastný Jaroslav, Urban Jaroslav, Martinus Vladimír

MPK: B08B 3/12

Značky: kapilárnych, ultrazvukového, najmä, kanýl, čistenia, spôsob, súčiastok, ihiel, injekčných, otvorov

Text:

...je, že kanyly sa počas pohybu vo vertikálnom smere najprv čistia v alkalickom roztoku za pôsobenia ultrazvukového žiarenia s frekvenciou 30-90 kHz,potom sa oplachujú vo vode, ktorá sa kontinuálne vymieňa. Kanyly sa potom čistia v roztoku kyseliny foslorečnaj za pôsobenia ultrazvukového žiarenia. Nasleduje oplach vodou s teplo CS 267 371 B 1 2tou 50-85 °C. Potom nasleduje znova čistenie v kyseline losforečnej za pôsobenia ultrazvukového...

Kolesová jednotka zadnej hnacej nápravy pre nákladné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267370

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kormúth Štefan

MPK: B60B 37/06

Značky: zadnej, automobily, hnacej, jednotka, nápravy, kolesová, nákladné

Text:

...a zaistené nalisovaným krúžkom prostredníctvom prítlačnej rúrky. Brzdový štít je pripevnený k nosnej rúremostu pomocou skrutky, podložky a matice tak, že medzi nosnou rúrou a nábojom je vytvorená medzera.Takéto usporiadanie je v porovnaní s doteraz známymi usporiadaniami kolesovej jednotky lacnejšie. jCdflUdllCllŠlL n spoľzililivcjšic.Príklad prevedenia kolesovej jednotky zadnej hnacej nápravy je znázornený V reze na priloženom výkrese.Na...

Spojka pozostávajúca z hnaného hrideľa, hnacieho aretačného a presuvného kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 267369

Dátum: 12.02.1990

Autor: Gašparík Stanislav

MPK: F41H 7/00

Značky: pozostávajúca, spojka, hnacieho, přesuvného, hnaného, hrideľa, aretačného, kotúča

Text:

...cez presuvný kotúč, pričom je hnaný hriadel odaretovaný. Poloha čapov v presuvnom kotúči a otvorov v hnacom, resp. aretačnom kotúči, je volená tak, aby zasunutie čapov do otvorov bolo možné iba v jednej vzájomnej polohe medzi presuvným a hnacím, resp. aretačným kotúčom. ľáto poloha je definovaná tzv. prepravnou polohou kanóna. Spojenie hnacieho kotúča s pákou paralelogramu a aretačného kotúča s nepohyblivým rámom. je rie CS 267 369 B 1...

Kapacitní snímač zdvihu ovládaný magnrtickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267368

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malý Peter, Medvecký Ľudovít, Herec Ivan

MPK: G01B 7/08

Značky: zdvihu, kapacitní, magnrtickým, ovládaný, polem, snímač

Text:

...elektrodu a nepohyblivou elektrodu, která je pevně spojena s tělesem snímače.Výhodou navrženého uspořádání je zejména vyšší mechanická odolnost, snížení vlivu vibraeí zařízení na pohyb elektrod proti současně používaným typům snímačů, jednoduchost konstrukčního provedení, upevnění, jako i schopnost provozu za extrémních klimatických pod mínek.PŤIlO/Žčľlý obrázek v řezu znázorňuje konstrukčm usporádám kapacitního snímače zdvihu ovládaného...

Ochranný oblúk traktorov cabriolet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267367

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B60R 21/02

Značky: cabriolet, traktorov, ochranný, oblúk

Text:

...oblúka je najmenej do jednej tretiny výšky oblúka pevne upevnený valcovaný profil 3.Ochranný oblúk podľa vynálezu umožňuje preniesť veľkú deformačnú prácu sily pôsobiacej na oblúk prostredníctvom blatníkov na plastickú delormáciu podlahy a na pružnú deformáciu sílentblokov, ktorými sú blatníkys podlahou upevnené k podvozku, čím sa podstatne znižuje namáhanie konzol 5, 50, umožňuje znížiť ich výšku, tuhosť a pevnosť ich upevnenia k podvozku....

Zariadenie na skúšenie ohybnosti káblov, lán a ich konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267366

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blanárik Miroslav, Würfl Jozef

MPK: G01N 3/12

Značky: zariadenie, prvkov, skúšenie, ohybnosti, konštrukčných, káblov

Text:

...ohybnosti jemných jadier, žíl s rôznym izolačným materiálom, resp. káblov s rôznym plášťom, ako aj pramene oceľových drôtov a pod.jednoduchý spôsob otáčania vzorky v upínacom segmente napríklad o 60 ° uhol umožňuje odstrániť pri skúške tzv. tvarovú pamäť vzorky vzniklú po navinutí na cievku alebo do kruhu. čím je daná aj reprodukovateľnosť výsledkov ntcraní. V upíuacich scgmcíitoch sa nachádzajú vymeniteľné otočné objimky, ktoré umožňujú...

Zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií v striedovom elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267365

Dátum: 12.02.1990

Autor: Švec Anton

MPK: B01D 17/06

Značky: emulzií, striedovom, zariadenie, dezintegráciu, elektrickom, koalescenciu

Text:

...usporiadaniach značne znižuje efektívnosť prevádzky zariadenia a vynucuje si používanie vysokých elektrických napätí. Používajú sa napätia 1 až 15 kV pri intenzite elektrického poľa 0,5 až 2 kV/cm.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií pôsobením elektrického poľa, pozostávajúceho z dvoch koaxiálnych valcovitých elektród po CS 267 365 B 2dla vynálezu. ktorého podstatou je, že kovová vonkajšia...

Zariadenie na kontinuálne sušenie zdvojenej vysiatej vodorozpustnej papierovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267364

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kupčulák Ondrej

MPK: D21F 5/02, A01G 23/00

Značky: fólie, papierovej, kontinuálně, vodorozpustnej, zariadenie, zdvojenej, vysiatej, sušenie

Text:

...od hnacej jednotky, ktorá je umiestnená na zadnom čele sušiacej skrine spolu aj s cievkou na navijanie usušenej zdvojenej vysiatej vodorozpustncj papierovej fólie, ktorá vychádza z výstupného otvoru v zadnom čele zo sušiacej skrine.Nový a vyšší účinok zariadenia na kontinuálne sušenie zdvojenej vysiatej vodorozpustnejpapierovej fólie podľa vynálezu sa prejaví hlavne v urýchlení sušenia, podstatne sa zníži potrebný priestor na sušenie,...

Zapojenie ovládania druhého motora v dvojmotorovom pohone otoče najmä stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267363

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: H02P 1/54, H02K 17/36

Značky: pohone, dvojmotorovom, stroja, druhého, najmä, otoče, ovládania, stavebného, zapojenie, motora

Text:

...znázornený na obrázku.Výstup rozbehového člena 1 je spojený s prvým vstupom prvého komparátora 2. Výstup rotora prvého motora 8 je spojený s vývodmi rotorového spúšťača 9 a so vstupom usmerňovača rotorového napätia prvého motora 3, ktorého výstup je spojený s prvým vstupom druhého komparátora 7 a s druhým vstupom prvé CS 267 363 Blho komparátora 2. jeho výstup je spojený s prvým vstupom hradla 4. Výstup zdroja 6 referenčnej hodnoty pre...

Křížový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267362

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/02

Značky: křížový, tepla, výměník

Text:

...plochy.Nahradenie okrajových hrán so štrbinami vyplnenými tesniacim tmelom samostatnými vonkajšími i vnútornými okrajovými hranami v tvare jednoduchých otvorených profilov zníži prácnosť výroby a umožní použitie vyššiehoNa pripojených výkresoch je znázornená vytvorenie krížového výmenníka tepla, pričom na obr. l je zobrazená vonkajšia okrajová hrana,na obr. 2 je zobrazená vnútorná okrajová hrana a n olir. il jc I.(ll)líl 7.lIlÓ v/.ájomiíć...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mihály František, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Szentivanyl Norbert, Franko Peter, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Strapko Lubomír, Vrba Dušan

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: zvýšenia, termostability, disperzií, farebných, lakov, přípravu, monoazopigmentov, spôsob

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

1,1-Dijód-2-(5-nitro-2-furyl)-a 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-tienyl)etén a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267360

Dátum: 12.02.1990

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/73, C07D 333/44

Značky: spôsob, přípravy, 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-furyl)-a, 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-tienyl)etén

Text:

...g silikagelu, 50 až 150 m. eluent benzén). Získa sa g 1,1-dijód-2-(5-nitro 2-furyl eténu o t. t. i 08 až lll °C.H NMR spektrum (merané na prístroji Tesla BS 487 C - 80 MHz) v CDCl, za použitiakde X zmmtcníi autom kyslíka alebo síry, sa nc~ cha reagovat s dijódmetylćntriĺenyllosforanom vzorca lllizolovaným alebo pripraveným in situ z tetrajódmetánu a trifenyllosfínu, v prostredí orga nických rozpúšťadiel ako sú halogenované uhlovodíky ako...

Kazeta elektronického riadenia impulzového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 267359

Dátum: 12.02.1990

Autori: Illeková Zlata, Koyš Viktor

MPK: H05K 5/00

Značky: impulzového, elektronického, meniča, riadenia, kazeta

Text:

...drážkou pre výstupok, pričom na jednej z týchto stien je otvor pre vývod káblov. Kazeta je vyhotovená z plného materiálu,výhodne z plastu.Výhodou kazety podľa vynálezu je, že spojenie oboch častí sa uskutočňuje zasunutím jed CS 267359 B 1nej častí do druhej. Zosúladením výrobných rozmerov umožňuje dosiahnuť požadovaný stupeň krytia proti prachu a vode. Kazeta je vhodná aj pre obccnú aplikáciu. Ďalšou výho(lou je, že umožňuje ttmiestnit...

Spôsob prípravy vysokotepelných supravodivých tenkých vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267358

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chromik Štefan, Beňačka Štefan, Leverský Ján, Pleceník Andrej

MPK: H01L 39/24

Značky: vrstiev, tenkých, přípravy, supravodivých, vysokotepelných, spôsob

Text:

...procesu a vybratí vzoriek na laboratórnu atmosféru používať pec s možnosťou prívodu kyslíka do priestoru, kde sa nachádza vzorka.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob príEravy vysokoteplotných supravodivých ten ých vrstiev na báze prvkov vzácnych zemín podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vrstvy sa nanášajú kodepozíciou rvkov vzácných zemín pri tlaku kyslíka 10 Pananášania sa vrstvy ponechajú vo vákuovej aparatúre pri...

Spôsob výroby vysokokremičitého zeolitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267357

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kotenová Denisa, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Morávek Štefan

MPK: B01J 29/06

Značky: vysokokremičitého, spôsob, výroby, zeolitu

Text:

...synlctický mctanol. produkty Fiscltcrovcjľrojwscltovcj syntćzy, resp. katalyzovartej hydrokondenzácie syntézneho plynu. najmä iniciovanej alkínmi a zvlášť uskutočňovaných na katalyzátoroch na báze železa, zinku, medi a chrómu.Možno využit tiež zmesi alkoholov a prípadne tiež zmesi alkoholov a acetónu vyrobeného lerrnentačrtýíni procesami.Dalšie útlaje o uskutočňovaní spôsobu výroby podľa tohto vynálezu, ako aj ďalšie výhody sú zrejmć z...

Rotor veternej turbíny typu W

Načítavanie...

Číslo patentu: 267356

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalický Alexnader

MPK: F03D 7/02

Značky: turbiny, veternej, rotor

Text:

...na povahu vykonávanej práce, resp. ak je regulácia v koncovom stupni, napr. v hydromotore. Výhody možno zhrnúť ako nízka hmotnosť a prenosnosť veterných agregátov pre dobíjanie batérií tiež pri priemeroch nad 3 metre, nizke materiálové náklady rotora, jednoduché istenie proti nadmernému vetru, výhodné kotvertie nosnej rúry lankami, umožnené kužeľo CS 267 356 Blvým tvarom opísanej plochy rotorom a tým tiež možnosť stavby vysokých...

Upínač pre automatickú výmenu nástrojových alektród najmä u elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267355

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nemec Ján, Kunc Jozef

MPK: B23H 7/26

Značky: výměnu, alektród, automatickú, nástrojových, elektroiskrových, obrábacích, upínač, najmä, strojov

Text:

...pri náhodilom výpadku prúdu v rozvodovej sieti. Výhodou je tiež, že zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a nenákladHC.Upínač pre automatickú výmenu nástrojových elektród u elektroiskrových obrábacích strojov je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený upínač v náryse v reze, na obr. 2 je nakreslený pohľad v smere P z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený pohľad v smere S z obr. 2.Upínač pre...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s mínusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267354

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: spínača, regulátoru, reguláciou, zapojenie, mínusovou, polovodičového

Text:

...kontrolnej žiarovky T 4 je zapojený na svorku B-, pričom kolektor tohoto tranzisto CS 267 354 Blru tvorí samostatnú svorku 61. Báza je cez napájací odpor R 7 spojená s uzlom ochranného odporu R 5, kolektoru zopínacieho tranzistora T 1 a bázy spínacieho tranzistora T 3. Ďalšia inverzná časť zapojenia je charakterizovaná tým,že emitor snímacicho tranzistora T 2 je spojený so svorkou Il» i jeho kult-klan je pripojený na bázu spínacíeho...

Univerzálny žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: 267353

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majerčík Anton

MPK: B23Q 7/08

Značky: univerzálny, žľab

Text:

...žľabov a veľkú spotrebu materiálu.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzálny žľab podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na teleso žľabu s dorazom sú upevnené horný vodíaci uholník a dolný vodiaci uhol CS 267 353 B 1ník prestaviteľne pomocou vložiek a skrutiek.Výhoda univerzálneho žľabu podľa vynálezu spočíva v tom, že vodiace uholníky upevnené na teleso žľabu sú prestavitelné podľa rozmeru obrobku v danom rozsahu žľabu. Ďalšou...

Univerzálny tŕň

Načítavanie...

Číslo patentu: 267352

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lukačovič Dušan

MPK: B65H 19/30

Značky: tŕň, univerzálny

Text:

...s va ivýmpúzdrom. Univerzálny tŕň podľa vynálezu s pevnýmprítlačným kužeľom je možné použiť na upinanie eievok s obalovým materiálom v značnomUniverzálny tŕň vyznačený tým, že pozostáva z hriadeľa (1). ktorý je na strane osadenia opatrený pevnou prírubou (2) spojenou s prítlačným kotúčom (3). voľne uloženým brzdovým kotúčom (4) a pevným kuželom (5) pevne spojeným s valivým púzdrom E 6) dotlâčaným pružinou (15) pomocou matice 13) a na opač...

Spôsob nedeštruktívnej kontroly namáhaných zvarových spojov zváraných kovových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267351

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bošanský Ján

MPK: G01N 19/08

Značky: zváraných, zvarových, kovových, nedeštruktívnej, namáhaných, spôsob, kontroly, spojov, konštrukcií

Text:

...povrch očistí a na takto pripravenom povrchu sa sleduje stupeň plastickej deformácie zvarového spoja vo lorme sklzových pásov alebo iníkrotrhlín.Spôsob nedeštruktíviiej kontroly podľa vynálezu je vhodný z hľadiska veľmi jednoduchejaplikácie v praxi, nevyžaduje náročné technické vybavenie. Spôsob podľa vynálezu je možné uplatniť pri kontrole viacerých kritických miest zváranýcli konštrukcií, kde je predpoklad prekročcnia medze klzu pri...

Spôsob výroby 4-hydrxybenzénsulfónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267350

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lacko Juraj, Vanek Juraj, Kovačič Henrich, Gáliková Rosemarie, Kvasnička Jozef, Sohler Ervín, Mrva Bohumír

MPK: C07C 143/44

Značky: spôsob, kyseliny, 4-hydrxybenzénsulfónovej, výroby

Text:

...opisuje eulfonáciu fenolu a kyselinou sirovou v závislosti na teplote. Podla výsledkov zistil. že pri eulfonácii fenolu za účelom pripravy 4 ~hydroxybenzéneulfőnovej kyseliny vzniká až 11 2-hydroxybenzéneulfőnovej kyseliny. Ďalším negatívnym znakom doteraz známych postupov výroby 4-hydroxybsnzéneulfônovaj kyseliny eulfonáciou fsnolu je vznik pomerne vysokého podielu /až 10 / 2,4-hydroxybenzéndisulfőnovej kyseliny.Teraz bol zistený spôsob...

Spôsob granulácie vlhkých jemnozrnných materiálov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267349

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kačáni Stanislav, Komorech Vladimír, Holčík Ján, Kern Peter, Mašek Ján, Molnár Alexander, Jaššo Igor, Orlík Ivo

MPK: B29B 9/00

Značky: zariadenie, vlhkých, vykonávanie, jemnozrnných, spôsob, materiálov, granulácie

Text:

...je dvoj- až štyrnásobné, sa odstraňuje termicky.Uvedená nedostatky odstraňuje sposob granulacie podľa vynálezu, ktoreho podstatou je,že vlhký jemnozrnný materiál s obsahom účinnej látky urýchľovača v rozmedzí SU až 97a s obsahom 15 až 50 voľnej vody, aditivovaný prísadami je pretláčaním cez kruhové alebo štvorcové otvory najprv predtormovaný do predvalkov priemeru 1,0 až 2,0 mm, ktoré sa samospádom odvádzajú na naklonené rotujúce...

Rotátor chrbtice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267348

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kontroš Matěj

MPK: A61H 1/00, A61H 1/02

Značky: rotátor, chrbtice

Text:

...sa skladá z niekolkých časti,avšak konštrukčne prevedenie všetkých súčastí, uzlov a blokov, je potrebné aätě v mnohom dorieäit. Kostra l rotátora chrbtice spĺňa funkciu nosnej časti celého zariadenia. Do nej je vsadena nosné rúre ll, okolo ktorej rotujú rotačné dosky g, 5, §, Q, Z, g. Priečna os rotačných dosiek g, 5, §, Q, Z, 5 se zhoduje z pozdlžnou osou nosnej rúry ll takže každá rotačná doska g, 5, §, Q, Z, g sa môže samostatne točić...

Inkubátor na umelé liahnutie vajec japonskej prepelice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267347

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matula Eduard, Sabo Vladimír, Perepeč Boris, Noskin Anatolij, Májek Štefan, Zongor Jozef, Rumjancev Vladimir, Souček Jan, Boďa Koloman Akademik, Popov Vasilij, Pachomov Andrej, Potocký Ján

MPK: A01K 41/00

Značky: liahnutie, prepelice, vajec, japonskej, inkubátor, umělé

Text:

...a veku g je situovaný ayetámcvládania vnútornáho prevádzkového režimu a režimu centrálneho pretuku /obr.2, 3/. Vlhčieci ayatém pozostáva zo zásobníka vody ll o objeme 1,2 1 upavnenáho v pružných držiakoch z pryže na kruhovej doske 3, rozvádzacej hadio- ky lg, elektroćerpadla lg, tlakováho ventilu lg, perforovanej hadičky s vlhčenou pančuškou ll a regulačného psychrometre. Výmena vzduchu v inkubátora je riešená pre podmienky kontinuálnaj...

Zapojenie súradnicového zapisovača so 4-fázovými krokovými pohonmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267346

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doval Vladimír

MPK: G06K 11/00

Značky: zapojenie, krokovými, 4-fázovými, zapisovača, súradnicového, pohonmi

Text:

...v pamäti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že odpory sú jednou stranou pripojená na bázy tranzistorov, druhou stranou na konektor pre pripojenia riadiaceho mikropočíteča, kam sú zároveň pripojená jednou stranou odpory, druhá strany ktorých sú pripojená na kladný pól zdroja. Ku kladnámu pólu zdroja sú tiaž pripojená jednou stranou i odpory, druhá konce ktorých sú prlpbjená na kolektory tranzistorov spolu s odpormi. Druhá strany odporov...

Modifikovaná alkydová živica

Načítavanie...

Číslo patentu: 267345

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Jozef, Kyselica Jozef, Ondruš Imrich, Celiga Pavel

MPK: C09D 3/64, C09D 3/68

Značky: alkydová, živica, modifikovaná

Text:

...želatinačnou kcnštantou. Súčasne je výhodná, že alkydy podľa tohoto vynálezu sa pripravujú z dostupných a pomerne lacných eurovtn a majú pritom veľmi dobrá aplikačné vlastnoati napr. ako eúoast spcjiv náterových látok na horizontálne značenie ciest. Vlastnosti živic, uvádzané v príkladoch boli stanovené podľa prialulných ČSN Konzietencia výtokových pohárkov s priemerom dýzy 4 mm pri 20 °C podľa ČSN 67 3013, zaaýchanie, podľa ČSN 67...

Spôsob úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267344

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paulovič Milan, Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: úpravy, usní, spôsob

Text:

...120 °C po dobu 5 hodín. Uaeň sa neutralizovala s 200 hmotnostnými vody a 1,58 hmotnostným hydrouhličitanu sodného pri teplote 35 °C po dobu 45 minút a prala prietočnou vodou pri teplote 40 °C po dobu 20 minút. Pred tarbením sa na useňpdsobi 1 o s 3 hmotnostnými, počítaná na hmotnost postruhovenej holiny, vyššie pripravenéhq prípravku na báze oxyetylovanáho bialkovinového hydrolyzátu a 200 hmotnostnými vody pri teplote 40 °C po dobu 10 minút....

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakálošová Alžbeta, Sabadoš Juraj, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Vanko Milan, Komora Ladislav, Sakaloš Štefan

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: cyklohexanolom, zmesí, ľahkých, spôsob, cyklohexanonu, podielov, oddelenia

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Juhás Stanislav, Sakálošová Alžbeta, Vanko Milan, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Sakaloš Štefan

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: oddelenia, cyklohexanonu, zmesí, cyklohexanolu, ľahkých, podielov, spôsob

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

2-Brómmetylfenylizokyanát a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267341

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef

MPK: C07C 119/048

Značky: 2-brómmetylfenylizokyanát, spôsob, přípravy

Text:

...pri tep 1 o~ te varu rozpúšťadla.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny I podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri reakcii nedochádza k adĺcii halogónu (t.j. bromu) na skupinu NC 0.2-Urómmetylfenylizokyanát predstavuje nový jednoduchý a veľmi reaktívny typ bifunkčného syntónu. 5 aminmi, ľenolmi a hydrazínmi vystupuje do adično-cyklizačných reakcii prostreo~ níctvom NCU a CH 2 Br skupin za vzniku Šesť a sedemćlenných dusikatýoh heterocyklov (napr....

Akustoelektrický menič na generáciu povrchových vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 267340

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ďurček Jozef, Koštial Pavol

MPK: H01L 27/20

Značky: akustoelektrický, povrchových, měnič, generáciu

Text:

...pripraveného na p-type, alebo n-type substráte kremíka je vytvorená dvojica interdigitálnych maničov povrchovej akustickej vlny.Akuetoelaktrický menič podľa vynálezu umožňuje vyrábať miniatúrne akustoelektricke súčiastky využívajúce šírenie sa povrchových akustoelektrických vľn ako súčasti integrovaných obvodov s možnosťou využitia štandardných materiálov a technológii výroby v polovodičovej výrobe pri nízkych výrobných nákladoch.Vzhľadom...

Jednostupňový spôsob výroby dutých sklenených mikroguľčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267339

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švehla Štefan, Surovec Ján, Melicher Roman, Fedorík Radovan

MPK: C03B 19/10

Značky: výroby, sklenených, dutých, spôsob, mikroguľčok, jednostupňový

Text:

...mikroguľocok o priemere rádovo 10 až l 0 l mm a s hrúbkou steny rádovo l 0 ą až 10) mm,podľa vynálezu ktorého podstata spočíva v tom, že roztok eklotvornýoh oxidov sa zmieša s horiavou látkou v hmotnostnom pomere roztoku eklotvornýoh oxidov k horľavej látka 199 až l 0,25,zmes sa rozpráši a zapáli.Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva v jednoduchosti jednostupňového procesu pri pomerne nízkej energetickej náročnosti a najmä v tom, že...

Poistka vzpery veka núdzového východu, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267338

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard

MPK: B62D 33/06

Značky: traktory, východu, hlavne, poľnohospodárske, vzpěry, poistka, núdzového

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že poistku tvori pružná podložka priskrutkovene do strechy na hrane zárezoveho protilováho otvoru, v ktorom je pripevnená vzpere pomocou spojky, ktorá sa dotýka podložky.Podľa alternatívy ja pružná podložka priskrutkovaná do veka na hrane zárezového protilového otvoru. v ktorom je pripevnená vzpere pomocou spojky, ktoré sa dotýka podložky.Vvudunnľnu Luhutu vhunonlo je lacno u jednoducho kunotrukciu ulutky, umuňujnun...

Bočný kryt kapoty motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267337

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard, Wiediger Edmund

MPK: B62D 25/10

Značky: bočný, motora, kapoty

Text:

...pružných atrmaňov, a možnosťou pohybu horného veka v priaönej rovine kapoty.Podstata vynálezu spočíva v tom, že bočný kryt je opatraný závaami, ktoré sú zasunuté do tvarových výrazov lôžka priakrutkovanáho k hornému krytu a má tvarové napínacie pružiny oripevnené k bočnámu krytu, napinaná pomocou napináka. Ložko Je vyrobené z plastickej hmoty.Pradnosťou vynálozu je rýchla a úplná demontáž bočného krytu a tým dobrý prístup k motoru a iným...

Zapojenie brzdného obvodu závesných lokomotív a ťahačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267336

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kovalík Marián

MPK: B61H 9/00

Značky: obvodů, brzdného, lokomotiv, závěsných, zapojenie, ťahačov

Text:

...lokomotiv a ťahačov»podľa vynálazu.Hydraulioký prevod závaenej lokomotivy, resp. ťahača je obyčajne tvorený hydrogenarátorom 3 poháňaným motorom l a hydromotorom 1, dalej blokom zaisťovacích a ovládacích prvkov 5. Brzdný obvod závasnej lokomotivy, resp. ťehača je napojený na hydroetatický prevod 2, É cez dvojitý jednosmerný ventil 1. Tvoria ho v aárii zapojená redukćný ventil Q, jednosmerný ventil 2, hydraulický akumulátor lg rozvádzac...

Zdvíhacie zariadenie k mineralizačnému termobloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267335

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turan Bohumil, Leštinský Ján

MPK: G01N 25/32

Značky: mineralizačnému, zariadenie, termobloku, zdvíhacie

Text:

...tarmobloku. Celý proces mineralizácie prebieha pod otvorom lozka, takže je ťažko vizuálne kontrolovateíný, najmä ak odsávanie splodín procesu ja reeliw zovené spoločným nástavcom trubíc.Podstata zdvihacieho zariadenia k minaralizacnámu termobloku spočíva v tom, že stojan nie je voľne položený na termobloku, ale je uchytený na štyroch vertikálne pohyblívých stľpikoch, pod ktorými sú zdvíhacie vaćka spoločne ovládané jednou pákou.Hlavné výhody...

Zariadenie na meranie atmosférického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267334

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hain Miroslav, Bartl Ján, Jacko Vlado

MPK: G01L 7/18

Značky: zariadenie, atmosférického, meranie, tlaku

Text:

...zdroj svetle 2 a fotodetektor 1 e dvojica zdroj svetla 5 a fotodetektor Q tak, že medzi oboma dvojioemi leží kvapelinový piest l. Fotodstaktory Q a 1 sú pripojené k vstupom klopnáho obvodu 2, ktorý je spojený s proporcionálne integračným regulátorom lg, na ktorého výstupe je pripojená výhrevná špirála ll, obopinajúca nádobu l. Do nádoby l je zaeunutý platinový odpor lg, ktorý je pripojený k prevodniku odpor-napätie ll. Výstup prevodnika...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bobula Stanislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Rusina Miroslav, Glos Ján, Komora Ladislav, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: výroby, vinylchloridu, spôsob, homopolymérov, kopolymérov

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Kužeľová brzda najmä pre kývne tekutinové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267332

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hudák Milan, Červeňák Pavol, Kuzan Ján Ing, Kozák Juraj

MPK: F16D 55/10

Značky: kyvné, kužeľová, brzda, najmä, motory, tekutinové

Text:

...práca. Brzda svojim konetrukčným uaporiadaním umožňuje použitie všade,kde je potrebný veľký brzdný moment pri minimálnych nárokooh na priestor a pri malej hmotnosti brzdy. INa obr. l s 2 je znázornený priklad brzdy. Na obr. l je rez brzúou, umiootnonuu nu zoduuj ríruhu kývnuho tnkutinováho motora. No obr. 2 je rez brzdou v rovine A-A, naznečenaj na obr. 1.5 hrluuuľum g kývnsho tckutinoveho motora je pevne spojený undaačvl, ktorý je opatroný...