Archív za 1990 rok

Strana 113

Způsob úpravy méněhodnotných bentonitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267451

Dátum: 12.02.1990

Autori: Babůrek Jiří, Rambousek Jiří, Shrbená Božena, Vaněk Jiří, Švorc Zdeněk

MPK: B07B 13/00

Značky: méněhodnotných, úpravy, bentonitu, způsob

Text:

...bentonit, přičemž méně jemné kameny a zpevněná kusy hornín jsou rozdrceny, čímž dochází ke snižování kvality bentonitu. Pro uvedené nedostatky nelze proto dosud ložiska méněhodnotných bentonitü využívat, např. pro slévářenské účely. Tím se i zvyšují náklady na další skrývky. To má za následek snížení bilaćních zásob a tím i životnosti ložisek bentonitu.Výše uvedené nevýhody Jsou do značné míry odstraněny způsobem úpravy méněhodnotných...

Válcový prstenec rotační pece nebo obdobného rotačního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267450

Dátum: 12.02.1990

Autor: Geryk Milan

MPK: F27B 7/22

Značky: prstenec, rotačního, tělesa, obdobného, rotační, válcový

Text:

...je. že V čelních stěnách prstence. poblíž vnější válcově plochy, jsou provedeny pülkruhově nebo půleliptické zápichy. takže jeho vnější okraje tvoří pružné vybíhající pásnice.Provedením okrajů válcového prstence s pružnými vybíhajícími pásnicemi dojde k rozložení tlaku. který se směrem k okraji prstence zmenšuje. čímž se zmírní kontaktní napětí v hranách prstenge a k plastickým deformacím válcové plochy kladky tudíž nedojde. Zivotnost...

Způsob přípravy nových 1-(4-(aminoalkoxy)fenyl)-2-propylaminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267449

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kmoníček Vojtěch, Valchář Martin, Protiva Miroslav

MPK: C07C 93/14

Značky: solí, nových, jejich, způsob, přípravy, 1-(4-(aminoalkoxy)fenyl)-2-propylaminů

Text:

...Produkty směsemí láLok I a 1 v. Joiichž searace ie možná iodnak oakouanou krystalisací solí. íednak chromatoqrafif. íuk ie to posáno v příkladoch. Látky vzorce I ísou Uesměs oleíouíté, avšak poskytují s kyselinou ch 1 orovodí~ kovou. 5 kyselinou pikrovon nebo 5 díkarhoxylovými alífatickými kyselinami krystalícké soli. ktoré jsou vhodné iak pro čištění,tak 1 pro charaktorísaci látek vzorce I. Uvedené ueutralisační reakce ísou součástí zpüsobu...

Těleso poloklínového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267448

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilášek Horst, Kerlín Kurt, Štefek František

MPK: F16K 27/00

Značky: šoupátka, těleso, poloklínového

Text:

...že výstupní sedlo je Vytvořeno neúplným sedlovým kroužkem přerušeným ve spodní části tak. že tvoří výseč mezikruží příslušnou středovému úhlu 2200 až 3300.Vyšší účinek vynálezu spočívá ve vytvoření podmínek pro snadné odtékání média z prostoru pod uzavíracím členem. takže nechochází k jeho městnání. a zároveň se snižuje vnášení částeček mezi funkční plochy. Zvyšuje se tak nejen spolehlivost šoupátka,ale prodlužuje se jeho životnost a snižují...

Uzávěr pro rozebíratelné spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267447

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartošek Iren, Man Vladimír

MPK: B65D 51/08, B65D 41/52

Značky: spojení, uzáver, rozebíratelné

Text:

...spojovaného dílu a přestavitelným ramenem je uložen pružný prostředek, například plochá pružina působící ve směru od stěny spojovaného dílu, kdežto upevñovací západka je umístěna proti tvarovému vybrání. které je vytvořeno na vnitřní části připojovaného dílu.Výhodou tohoto provedení uzávěru je vytvoření konstrukce. která poskytuje spolehlivé spojení spojovaných dílů a přitom jednoduchým způsobem zabraňuje jejich rozpojení nepovolaným osobám....

Přívod mazacího média do ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267446

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyčichal Jaroslav

MPK: B21B 31/07

Značky: stolic, pracovních, těles, media, ložiskových, válcovacích, přívod, mazacího, válců

Text:

...vstupního otvoru gg mazacího méd 1 a~v protilehlé stěně lišty 1 ložiskového tělesa lg pracovních válců gg, která je opatřena náběhovou plochou ll. Náběhovými plochami Lg je též opatřeno kruhové vybrání LZ- V odstupñovaném vybrání gg bloku lg stojanu gg válcovací stolice je naklápivě uloženo duté Uálcovací těleso Z s přírubou Z. což umožňuje tlačná pružina §, opřená jednak o regulační kroužek §, uložený v odstupňovaném vybrání zá a jednak o...

Způsob výroby fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267445

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klíma Ladislav, Hladík Jiří, Táborský Otto, Trojan Zdeněk

MPK: C07K 15/24

Značky: fosfolipidů, výroby, způsob

Text:

...Eosfolipidy s výhodou centrifuqací a zbavený vody pomocí dvousložkové rozpouštědlové směsi tvořené rozpouštědlem mísitelným a rozpouštědlem nemísitelným s vodou s výhodou n~hexan I aceton. ve kterém přejdou do částí nemísitelné s vodou. Z té jsou získány působením acetonu s výhodou o teplotě - 5 10 °C ve formě sraženiny a následně odděleny s výhodou centrifugací. Zbytky acetonu jsou odstraněny odpařením. Přečištění fosfolipidů lze...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 3 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267444

Dátum: 12.02.1990

Autori: Scneiderová Lenka, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Štrouf Oldřich

MPK: C07J 9/00, C07J 1/00, C07J 5/00...

Značky: způsob, skupinou, steroidní, poloze, přípravy, jejich, deriváty, 2-propinyloxy

Text:

.../5 ml/ byl přidán propargylbromid /0,53 ml 6 mmol/, tetrabutylamonium-hydrogensulfát /0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného /0,5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h, potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené organické fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikagetu /10 g/ převrstveného bezvodým síranem sodným....

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 20 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267443

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štrouf Oldřich, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Schneidrová Lenka

MPK: C07J 5/00

Značky: poloze, skupinou, deriváty, 2-propinyloxy, jejich, přípravy, způsob, steroidní

Text:

.../5 ml/ byl přidán proparqylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamonium-hydro C 5 267443 B 1 2qensulfát /0.34 Q 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného/0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h,potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze bvla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené orqanícké fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikaqelu /10 q/ převrstveného bezvodým...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 17 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267442

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drašar Pavel, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír, Schneiderová Lenka, Štrouf Oldřich

MPK: C07J 9/00, C07J 17/00, C07J 13/00...

Značky: 2-propinyloxy, způsob, steroidní, přípravy, jejich, skupinou, deriváty, poloze

Text:

...ve směsi benzenu /10 ml/ a acetonitrilu /5 ml/ byl přidán propargylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamoniumhydrogen-su 1 fát (0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxidu sodného /0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h. potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahouána etherem /8 x 50 ml/. spojené organické fáze byly promyty vodou a sfiltrovány přes kolonu sillkagelu /10 g/...

Derivát imidazoliové soli a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267441

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvorský Drahomír, Chlost Milan

MPK: D06M 13/46

Značky: derivát, způsob, imidazoliové, výroby

Text:

...konstituci. Metodou infračervené spektroskople a nukleární magnetické rezonance byla potvrzena předpokládaná struktura sloučenln uvedených v tabul ce 1.Pro Praktické použití je však zbytečné sloučenlny podle vynálezu z reakční směsi Izolovat. Sama reakční směs může sloužit jako přípravek pro lntenzifíkaoi vypírání nezreagovaného a hydrolyzovaného reaktivního barvlva po tisku nebo barvení.Postupy přípravy sloučenin podle vynálezu a jejich...

Horní příložka šroubového spoje poddajné obloukové důlní ocelové výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267440

Dátum: 12.02.1990

Autori: Odšťádal Václav, Cieluch Petr, Antl Jan, Sanitrák Karel

MPK: E21D 11/22

Značky: horní, obloukové, ocelové, poddajné, šroubového, výstuže, príložka, spoje, důlní

Text:

...otvorů a její konstrukce umožňuje využívat 1 maximální dotahovací moment s použitím šroubü z houževnatých druhů ocelí. což například u ocelových příložek vyráběných kováním nebo lisováním za tepla možné není. Příložka si i při nejvyšších svěrných tlacích ponechává optimální výpočtový tvar díky qeometrii uspořádání své horní pásnice bočních stěn 1 připevňovacích patek. Tyto vlastnosti. zkušebně i provozně svěřené,předurčují použití této...

Způsob přípravy polykrystalických vzorků pro stanovení fázových diagramů oxidových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 267439

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nevřiva Miloš, Durčok Stanislav

MPK: C01G 3/02

Značky: vzorků, soustav, způsob, oxidových, diagramu, fázových, polykrystalických, stanovení, přípravy

Text:

...o nejvyšším bodu tání, takže při temperaci dochází ke vsáknutí kapalně fáze do tohoto materiálu a tím k oddělení kapalné fáze od pevných fází vzorku.Při následném ochlazení nedochází k tvorbě sekundárních fází. Další výhodou je skutečnost. že tento materiál vytváří ochrannou vrstvu mezi vzorkem a nádobou. ve které se provádí temperace, čímž zabrání nežádoucí kontaminaci vzorku materiálem nádoby. Způsob podle vynálezu ve srovnání s dosavadním...

Způsob potahování sedel a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267438

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaníček Jiří, Pšeja Rudolf

MPK: B32B 31/02, B62J 1/18

Značky: způsobu, zařízení, sedel, provádění, způsob, potahování

Text:

...Bočnice gg mají na vnitřní stěně vsazeny obvodové manžety 25 (obr. 4) z pružného materiálu a jsou uloženy ve vedeních Lg upravených kolmo k podélné ose g středového tvarovače zl na základní desce. Pro posuv ve vedeních lg jsou bočnice gg připojeny k pístni 3 CS 267438 B 1cim 25 vodorovných tlakových válcü gs. Po obou stranách středového tvarovače 2 ve směru podelné osy Q jsou na základní desce L upravený napínací kleště 3. jež sestávají Z...

Dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267437

Dátum: 12.02.1990

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Pavlica Ivo

MPK: A01J 7/00

Značky: dojící, zařízení

Text:

...přívodní mléčný výstup 19 z dojicí soupravy L 1. jejíž podtlakový vzduchový přívod lg je přes pulsátorový kom CS 267437 B 1 2binovaný řídící ventil gg napojen podtlakovým spojem łg na vzduchové podtlakové potrubí L 5. Na podtlakový spoj 14 vedoucí ke vzduchovému podtlakovemu potrubí ii je napojen i podtlakový vývod Lg z kombinovaného řídicího ventilu 12 pro měření mléka. Kombinovaný řídící ventil iz i pulsátorový kombinovaný řídící ventil Lg...

Zařízaní pro elektropneumatické zapínání a vypínání stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267436

Dátum: 12.02.1990

Autor: Huňa Vladislav

MPK: A43D 100/00

Značky: zařízaní, zapínání, vypínání, stroje, elektropneumatické

Text:

...víku Q a její konec je přes čep spojen s ojnicí § neznázorněného polohovacího zařízení systému spojka ~ brzda. Mezi čelem pístu 2 ze strany pístnice 3 a horním dorazem Q je situována tlačná pružina g. Ve spodním dorazu 5 a spodním víku Z jsou vytvoreny vzduchové kanály ii. Pneumatický válec L je uchycen výškově přestavitelně pomocí stavěcích šroubů Q a matic łg přes své horní víko Q na neznázorněné frémě stroje. Dále zařízení sestává z...

Stavebnicový vícepolohový vertikální honovací stroj v přímočarém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267435

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B24B 33/02

Značky: honovací, přímočarém, vícepolohový, vertikální, stavebnicový, provedení, stroj

Text:

...gg. Příruba gg nástavby chlazení g nese vodicí pouzdra 25 (obr. 3) suvně uložené na vodicích tyčích gg honovací jednotky ig. Vodicí tyče gg nesou též suvně uložené honovací hlavy 12 a jsou dole zakotveny přes konzoly gg (obr. 2) a nástavbu chlazení gl na vertikální stojan §Q. Příruba gg je spojena se zdvihovým válcem gg uspořádaným v nástavbě chlazení gl proti stavěcímu šroubu gg.Transportní desky ąg (obr. 3) jsou zespoda opatřeny Spodní...

Držák obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267434

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zeman Lubomír

MPK: A43D 117/00

Značky: obuvi, držák

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr- 1 je znázorněn pohled na zařízení i s nasazeným kopytem a polohovacím vodítkem a na obr. 2 je osový řez držáku obuvi.Těleso stojánku je sestaveno ze tří hlavních dílů podpěry l, podstavce g a příložky 3- Podpěra má část upravenou pro za~ sunutí do vidlice podstavce 3. Pevné spojení těchto dvou částí zajlštují svorníky 4. Podstavec 2 má spodní část upravenou jako upevñovací plochu na propojovací...

Zapojení vstupního optoelektronického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267433

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němec Dalibor, Janů Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: vstupního, optoelektronického, zapojení, systému

Text:

...stínítkem obrazovky. Blok § optických přijímačů je vytvořen jako soustava optických přijímačů, např. fototranzistorů. uspořádaných do řádků a sloupců pro příjem neviditelných. např. infračervených paprsků před obrazovkou. Analogový multiplexer Q je multiplexer analogových signálů z více vstupů na jeden výstup s následujícím frekvenčním filtrem, vytvořeným jako Besselův filtr druhého řádu. Slouží k výběru výstupních siqnálů z fototranzistorů a...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým efektem ve dvojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267432

Dátum: 12.02.1990

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/06

Značky: dvojité, vzorovaná, plastickým, vazbě, osnovní, pletenina, efektem, kombinované

Text:

...rubní straně, například přesazeně nebo ve skupinách sloupků souvisle nebo přerušovaně,případně přesazeně nad sebou vytvořena ve směru sloupků oček zhuštěná vazební místa v sousedství plasticky vystupujících skupin různě dlouhých smyček z efektní soustavy niti. Tato vazební místa obsahují jak očka efektní soustavv niti a očka základní pleteniny. tak 1 vložené nitě pomocné soustavy provázané a stažené obloučky z kladení pod jehlami-...

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blažejovský Josef, Bílek Jiří, Göbel Miroslav, Hofreitr Milan, Snopek Stanislav, Chrudimský Petr, Hrubý Vladimír

MPK: C03B 5/24

Značky: sklářských, poměru, pecí, způsobu, spalovacího, provádění, hořáku, směšovacího, vzduchu, řízení, tavicích, paliva, zařízení, způsob

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...

Přužný pojistný kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267430

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16B 21/18

Značky: kroužek, pružný, pojistný

Text:

...lomenými rameny kroužku. obr. 4 alternativa základního provedení s rameny ve tvarulichoběžníku a obr. 5 alternativa základního provedení s rameny ve tvaru kruhového segmentu. Na obr. 6 a 7 jsou příklady provedení kroužků z obr. 4 a 5 vytvarovaných z drátu.Pružný pojlstný kroužek tvoří například podle obr. 1 a 2 tří tvarově prvky 4 tvaru ramen upravených do oblouků spojených ve středu kroužku. Tvar a poloměry ramen 1 rozdíl výchozího...

Chladicí komora pro kalení ventilů spalovacích motorů a podobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267429

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: B65G 11/00, C21D 1/62

Značky: podobných, motorů, komora, součástí, chladicí, ventilu, spalovacích, kalení

Text:

...a na obr. 2 je schematický püdorys dvojice výkyvných tyčí-Chladicí komoru (obr. 1) tvoří plášť g. ve kterém je zabudován ventilátor § a na každé z obou svislých stěn pláště 4 po jedné usměrñovací přepážce §. Uvnitř pláště Q jsou umítěny dvě skluzné tyče. a to první skluzná tyč i a druhá skluzná tyč g. na kterých jsou zavěšeny ventily il. Ubě skluzné tyče 1. g jsou skloněny od vodorovné polohy o 15 až 20 °. Pod těmito skluznými tyčemi 1....

Přiváděcí dráha pro ventily spalovacích motorů a obdobné rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267428

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: B23Q 7/08, B65G 11/00

Značky: spalovacích, ventily, rotační, součástí, přiváděcí, motorů, dráha, obdobné

Text:

...uvolnění z klidové polohy a také třecí poměry při pohybu jsou zde příznivější. než u dosavadních konstrukcí.Pro přiváděcí dráhu postačí pak poloviční náklon oproti dosavadnímu provedení. Pro zachování stejné výšky vstupní části přiváděcí dráhy je potom možné její délku zdvojnásoblt a tím dosáhnout dostatečně zásoby ventilů v ní umístěných. U přiváděcí dráhy podle vynálezu se dociluje plynulejší a rovnoměrnější pohyb ventilů a to bez...

Způsob zjišťování polohy vady v tloušťce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267427

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bízek Václav, Zavadil Zbyněk, Komanec Jan

MPK: G01N 23/04

Značky: zjišťování, polohy, tloušťce, způsob, materiálů

Text:

...na gaverrf xkcu.n§hc 1 mkékłut a rt Ľruntkttwa n 3 řá 1 Ju na unlzn . 13 pr VI-I MČ. ZkULl ruí-rlütííl Cĺllííl i(--|tl.l a rla nitku pm 1. Útüčünĺ a na übr. 4 pmçtaveni ZKÚL mbjmktu a np na ątku po 2.ñkłąernzízrzvrwwěruý ru crłąxrą .ÍL 1.JŤĽHJÁľl uz Zářmtá ou dr ý mbjekt (Hd obr. Lálu šmtně pruä°. V kamery É, která ja tutnžná v rnvmně ur 5 zdroírn L mv . V 1 d ą vektLJrv a, Im u, d. v 1,r.avané obrazovou paměti typu RNM, aw Po zah-....

Zapojení nezávislé odporové brzdy pro elektrická trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267426

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří, Rejent Jan

MPK: H02P 3/12, B60L 7/04

Značky: trakční, brzdy, zapojení, elektrická, odporové, vozidla, nezávisle

Text:

...napětí, jehož první pól je spojen s první vstupní svorkou pulsního měniče lg pro řízení budicího proudu trakčních motorů. Výstupní svorka tohoto pulsního měniče 1 § pro řízení budícího proudu stejnosměrných trakčních motorů je zapojena na první svorku sérlově spojených budicích vlnutí łg stejnosměrných trakčních motorů. kam je rovněž přes pomocný tyristor LZ připojen první pól vozidlové baterie Lg. Druhý pól této vozidlově baterie 11....

Zapojení regulačního obvodu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267425

Dátum: 12.02.1990

Autori: Potůček Vladimír, Fridrich Miloš

MPK: H02M 1/08, H02P 5/16, H02M 1/092...

Značky: obvodů, zapojení, regulačního, měniče, pulsního

Text:

...obvodů 1 vysoké odolnosti regulace proti rušení. Na vstup § žádaně hodnoty je připojen výstup neznázorněného zroje žádané hodnoty napětí zátěže. Na vstup 19 je přlpojen výstup čidla Z napětí QE stejnosměrněho zdroje, který není znázornen.Funkce zapojení je následující.Výstupním slqnálem ní čidla 2 napětí je do vstupu Lg regulátoru 1 předávána informace o napětí ui napájecího stejnosměrného zdroje. Informace o napětí ug na zátěži Q pulsního...

Polovodičový měnič s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267424

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sova Jiří, Fridrich Miloš

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20, H01L 23/40...

Značky: měnič, chladicí, tepla, vzduchovém, polovodičový, vypínacími, oboustranným, tyristory, odvodem

Text:

...umístěně proti diodě ochranného obvodu. přičemž všechny uvedené prvky jsou k pasovině zátěže společně staženy druhou stahovací konstrukcí.Výhodnost řešení polovodičového měniče s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla podle vynálezu spočíva v tom. že je dosaženo minimalizace jeho rozměrü a tím snížení 1 všech jeho indukčností na nejmenší možnou velikost.Vynález bude v dalším textu blíže...

Zapojení zdroje zapínacích a vypínacích řídicích impulsů pro vypínatelné tyristory typu GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 267423

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sova Jiří, Fridrich Miloš

MPK: H02M 1/088, H02M 1/084, H02M 1/08...

Značky: tyristory, zapínacích, zdroje, zapojení, impulsů, řídících, vypínacích, vypínatelné

Text:

...tvarovač 3 může obsahovat paměťový obvod, na jehož první vstup je zapojen výstup prvního vstupního zesilovače ga na jehož druhý vstup je zapojen výstup komparátoru 11, na jehož vstup je Příveden signál z výstupu.Čidla lg proudu.Druhý vstup komparátoru ll může být připojen na zdroj QB napájecího napětí zesilovače Q vypínacích řídicích impulsů. Zapojení může být doplněno tím způsobem, že přijímací část třetího optoelektronického vazebního členu...

Ústrojí hydraulického tlumení nárazu s konstantním průtočným průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267422

Dátum: 12.02.1990

Autori: Berka Pavel, Opava Karel

MPK: E05F 3/04, F16F 9/16

Značky: tlumení, průřezem, nárazů, hydraulického, ústrojí, průtočným, konstantním

Text:

...nevýhodná. tNevýhody provedení s prütokovými kanálky konstantního průře~ zu jsou odstraněny provedením dle vynálezu. kde je otvor většího průměru upraven na potřebný průřez vložením jehly. tvořené prohnutým ocelovým drátem. Hlavní výhodou tohoto řešení je uklidnění protékající kapaliny. která nepění a tím zajištění rovnomerné funkce nezávisle na frekvenci cyklu. Další výhodou je snadnějšívyrobitelnost otvorů většího průměru.Na obrázku...

Vícesvazkový vodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 267421

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadlec Zdeněk, Hruška Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/32

Značky: vícesvazkový, vodič

Text:

...počtu svazků, tj. sudého 1 lichěho počtu svazků. Další výhodou je. že se nezvětšuje radiální šířka vfcesvazkováho vodiče. Výhodou rovněž je. že u navrženého řešení axiální výška vinuti je menší oproti vodiči s falešným závitem.Vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladech provedení, znázorněných na výkresech.Na obr. 1 je schematicky znázorněn třísvazkový vodič s třemi jednotlivými vodiči ve svazku prostřídanými podle...

Způsob výroby polykrystalického materiálu na bázi diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267420

Dátum: 12.02.1990

Autori: Doubrava Jiří, Dědic Josef, Mičulek Jiří

MPK: C01B 31/06

Značky: bázi, materiálů, diamantu, polykrystalického, způsob, výroby

Text:

...je slinována ve vysokotlakém nástroji nebo i bez použití vysokotlaké techniky. při použití slinovadla na bázi binární směsi titan-křemík Ti~Si). U této binární směsi je využít nejníže položený eutektický bod fázového diagramu a tomu odpovídající slitina Ti Si (22 78 X). která se vyznačuje optimální smáčivostí povrchu diamantu. Pro zvýšení pevnosti polykrystalického materiálu na bázi diamantu je však nutné upravit do struktury...

Podložka pro řízenou krystalizaci předmětů ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267419

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havránek Petr, Voříšek Petr

MPK: C03B 32/00, C03C 10/00

Značky: podložka, krystalizaci, předmětů, řízenou

Text:

...možných příkladnýoh materiálových složení a získání podložky i skelně krystalického materiálu řízenou krystalizací je uvedeno dále.Podložka byla připravena ze skloviny, obsahující v X hmotnosti oxid křemičitý S 102 49.8 8. oxid hlinltý A 120 20.8 Z. oxid zinečnatý Znů 21.6 Z. oxid lithný Lizü 1.8 X. oxid zirkoničitý Zr 02 3.0 X a oxid cíničitý Snůz 3.0 2. Podložka byla podrobena řízené krystalizaci. Nejprve byla podložka zahřívána na teplotu...

Způsob výroby sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267418

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Vladimír, Houdková Irena

MPK: A23C 19/08

Značky: výroby, způsob, sýrů

Text:

...jakosti zralých sýrů se provádí standardizace kyselosti mléka k výrobě sýrů přídavkem základní kultury před pasterací nebo před zráním mléka přídavkem zákysu základní kulturyv do pasterovaného mléka určitou dobu před sýřením /Teplý a kol. Cisté mlákařské kultury. SNTL Praha. 1984/.Nevýhodou těchto postupů ie to. že se standardizuie kyselost mléka před výrobou nebo že se aktlvují kultury při nízkých teplotách případně je určen pro aktivaci...

Způsob čištění solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267417

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Vladimír, Hušek Vladimír

MPK: A23C 7/02

Značky: způsob, lázni, čištění, solných

Text:

...sterilní roztoky.Solná lázeň se bez předchozího ošetření filtruje na naplavovacím filtru s přídavkem křemeliny a průtočností 400 až 1000 1 m 3 min 1 v dávce 5 g 11.Solná lázeñ po solení sýrů se zbaví hrubých nečistot na sítě nebo rotačním sítě a filtruje se křemelinou charakterizovanou průtočností 100 až 200 l m 2 minL v dávce 40 g l 1 na naplavovacím deskovém filtru.Příklad 3 Příklad podle bodu 1 s tím. že solná lázeñ je filtrována směsi...

Zařízení pro montáž krycích plechů zejména kuličkových ložisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 267416

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macholán Miloš, Kalinová Jana

MPK: F16C 43/04

Značky: zejména, kuličkových, krycích, montáž, plechů, zařízení, ložísk

Text:

...krycího plechu. ani ke vzniku ostřin.Příklad zařízení pro montáž krycích plechů do ložisek podle vynálezu je znázorněn na výkrese. kde na obr. 1 ie nárysný řez zařízením a na obr. 2 ie v řezu znázorněn detail uložení kuliček v kleci.Zařízení pro montáž krycích plechů do ložisek podle vynálezu sestává ze středicí podložky g upevněné na montážním stole, v níž ie upraveno vybrání pro vložení ložiska 1 s krycím plechem Q. Zařízení dále...

Sestava komponent komory vysokotlakého nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267415

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tégl Libor, Blahošová Marcela, Kupčík František, Lakomý Miroslav

MPK: B23B 27/20

Značky: komory, sestava, vysokotlakého, komponent, nástroje

Text:

...tvar se ušetří strojní kapacita na drahých dovozových zařízeních. například laser a zároveň nedochází k narušeni materiálu destičky.Na výkrese je konstrukční provedení sestavy komponent komoryKomponenty isou sestaveny nás 1 edovně ve válcové komoře 1 je uložena elektricky vodivá tvarová vložka 2, ve kterém je uložen výlisek 3. Výlisek Q ie chráněn ochranným svitkem g a ochrannou fólií Q a ve válcové komoře 1 uzavřen elektricky vodivými...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267414

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: C30B 35/00

Značky: jednomocné, monokrystalů, fáze, halogenidů, pěstování, plynné, rtuti, ampule

Text:

...na monokrystalický růst. to ie. že se stane dominantním jediné krystalové zrno zárodku a ostatní budou eliminována. bylo navrženo uspořádání. kdy postupně od své špičky se rozšiřuiící ampule je v určité vzdálenosti opět postupně zúžena a od tohoto místa se pak znovu postupně rozšiřuie až Dřeide do válcové části. V tomto případě byla pro chlorid rtutný HgzCL 2 experimentálně zjištěná pravděpodobnost přechodu krystalového zárodku do...

Způsob tepelného zpracování krystalizátorových desek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267413

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fojtík Zdeněk, Cudzik Leopold, Jurečka Pavel, Veselý Karel, Molínek Jiří

MPK: C21D 9/00

Značky: tepelného, zpracování, provádění, způsob, desek, zařízení, krystalizátorových

Text:

...před jejím konečným opracováním tepelnému zatěžování pracovní plochy na provozní podmínky proudem plynných spalln za současného protiproudého ochlazování krystalizátorové desky po dobu 2 až 8 hodin. Podstata zařízení dle vynálezu k provádění tohoto způsobu spočíva v tom. že zařízení sestává ze základního tělesa. do jehož vnitřního prostoru je zaústěn vysokorychlostní hořák, proti jehož ústí je upravena náběhová plocha usměrňovací přepážky....

Způsob výroby pšeničného piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267412

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hlaváček Jan, Černohorský Vladimír, Černý Michal

MPK: C12C 11/00, C12C 9/00

Značky: pšeničného, způsob, výroby

Text:

...je- úspora sladovnickáho ječmene náhradou za použití pšenice- snižená dávka chme 1 enío 25 až 50 2 bez dopadu na vvváženost chuti- energetická úspora ve varně ve výši 40 až 50 8 použitím infuzního varního postupu oproti dvourmutovému postupu- energetická úspora chlazení v průběhu fermentace při teplotách cca 15 až 20 °C oproti 6 až 10 °C při klasické výrobě- snížení požadavků na kapacitu spilky a ležáckého sklepa o 50 XTechnolgglgký gąstug...