Archív za 1990 rok

Strana 111

Olej pro mazání velmi namáhaných a tepelně velmi zatížených dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267531

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matějovský Vladimír, Železný Miloslav, Štaňko Nikolaj, Štěpina Václav

MPK: C10M 141/00

Značky: zatížených, mazání, namáhaných, velmi, zážehových, motorů, tepelně, dvoudobých

Text:

...typu polysiloxanu. V případě obsahu ZnDDF s krátkými ulkyly nemusí olej obsahovat apeciálni prottoděrovou příandu.V opačnćm případě může obsahovat 0,5 až 2,0 hmo. protioděrová a mazivostní přisadyVtvořanó sloučeninou obsahom Aktivní íry nebo oatcrem mastná kyseliny a vyššiho alko halu. Příklad 1Byl připraven olej, ktorý měl toto složení (v 5 hmot.)Antioxidant aminového typu (Parmannx HD ) 0,7Antloxldant biafenolového typu (0105 ÄŘOZE)...

Způsob výroby alkalických solí alkylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267530

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krob Václav, Šmidrkal Jan, Klecan Václav, Procházka Karel, Novák Jan

MPK: C07C 103/147

Značky: alkalických, výroby, solí, alkylamidů, způsob

Text:

...najvhodnejší jako rozpouštědlo použít nethanol, ethanol,1-propanol nebo 2-propanol. Pří použítí vody jako rozpouštědla je reakční sněs obtížnějí níchatelná, neboř je gelovítà. Použítí vyšších alkoholů vyžaduje zase vyšší teplotu pří oddestílovaní. Pro výrobu solí alkylamídů výše uvedených kyselín je nejvhodnější tlakový reaktor opatře ný míchadlen.Příklady způsobu výroby jsou blíže objasněny v následujících příkladech provedení.1. Jo...

Způsob mikronizaci azolaku C. I. Pigment Red 57:1

Načítavanie...

Číslo patentu: 267529

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/04

Značky: mikronizaci, pigment, způsob, azolaků

Text:

...díoktylsulfojantaran sodný, dídecylsulfojan~ taran sodný, dítrídecylsulfojantaran sodný atd., případně mohou být použitý draselné solí příslušných sloučenín. Suspenze obsahující C.I. Pígnent Red S 7 l a sloučenínu obecného vzorce /II/ se nele ve vertíkàlních nebo horízontàlních, kontínuàlních nebo dískontínuálních perlových ulý~ nech pří teplotě 15 až 60 °C. Příton dochází k míkronízací pigmentových častíc, t.j. k rozrpšo~ vání agregátů a ko...

Disperzní polyvinylacetátové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267528

Dátum: 12.02.1990

Autor: Chvojka René

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzní, lepidlo, polyvinylacetátové

Text:

...hmot. butylakrylàtu nebo díbutylnaleinátu, 1 ažŕ§VZAh 3 gf dialkylosteru kyseliny ftalově nobo kyseliny adípové s alkylen o počtu atouů uhlíku ck až CB,a dále lepidlo obsahuje 3 až 6 Z hmot. vodného roztoku hydro xyatylcclulozy o koncentraci 2 až S X hmot., 0,5 až 1,2 2 hmot. dialkylesteru kyseliny ftalově nebo kyseliny adípove s alkyle o počtu uhlíků C 4 až C 8, 0,1 až 0,3 Z hmot. pólyethoxylovlnćho nonylienolu obsahujícího S aiVýhodou...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: separátor, komoře, tuhých, částic, spalovací, kotle, přiřazených

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Zapojení pro digitální obnovu taktu číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267526

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Jiří, Vízek Petr

MPK: H03K 5/135

Značky: číslicového, signálu, obnovu, zapojení, taktu, digitální

Text:

...§g je spojen se vstupem gł třetího klopneho obvodu. Neínvertovaný výstup š třetího ktopného obvodu je spojen se vstupen gi čtvrteho klopného obvodu, jehož výstup je přípojen na ínvertující nastavovací vstup L čítače Q 3. Taktově vstupy Eg všech čtyř klopných obvodů jsou spojeny jak s taktovaoín vstupen nu čítače §ł, tak s druhýa vstupem 5 zapojení podle vynálezu. Na logíckou úroveň 4 je přípojen jak první tak třetí vstup A, Q čítače gž. Druhý...

Zapojení pro převod relativního dvojimpulzního kódu na kód bez návratu k nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 267525

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vízek Petr

MPK: H03M 5/04

Značky: převod, zapojení, návratu, dvojimpulzního, relativního, kódu

Text:

...obvodu v íntervalu /0,5 T 1 Tl.Príklad zapojení pro převod relatívního dvojínpulsního kódu na kőd bez návratu k nule je uveden na obr 1. Na obr. 2 jsou uvedeny časové průběhy sígnálů v charakterístíckých bodech za pojení.Na vstupní svorku K je prípojen vstup 2 hredla 5 typu Ex-OR. Vstupní svorka 5 je prípojona dále na vstup Q prvního klopneho obvodu gl typu D. výstup hradla 5 je přípojen na vstup 1 g spouštění nonostabílního obvodu u a dále...

Způsob výroby samonosné vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267524

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mužík František, Kořínek Petr, Maloušek Antonín

MPK: H01F 41/06

Značky: výroby, tlumivky, samonosné, vzduchové, způsob, filtrační

Text:

...mechanicky zpevni, se z ní po jejin vychladnuti přípravek vyjne. Dále je podstatou vynálezu i to, že na pás plstovité textílie se pirálovitě nevíne další vrstva, případně vrstvy vinuti neízolovenćho vodiče z eěděného pletiva včetně izolační nasàklive pásky. přičemž na jeho poslední vrstvu se navine snršřo veci tkanice.Vyhodou způsobu výroby saeonosné vzduchove filtrační tluuivky podle vynálezu je, že se docili nejen snížení pracnoati, ale í...

Způsob čistění ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267523

Dátum: 12.02.1990

Autori: Strnad Jiří, Vích František, Fuka Josef, Beštová Jana, Lehký Zdeněk, Latinák Josef, Fuka Viktor, Sádlo Luboš, Lukáš Rudolf, Vrána Milan

MPK: C07J 9/00

Značky: ergosterolu, způsob, čištění

Text:

...se 2 droždí extrahují í dalv ší látky, které se pří popsaných vyrobních postupoch ízolují spolu s ergosterolen.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob číštění ergosterolu získaneho extrakcí znýdelně~ neho droždí organíckýn rozpouštědlon nenísítelnýn s vodou, napr. toluenem, vynytín tohoto extraktu vodou, zahuštěnín, ochlazenín a ízolací vypadlěho produktu podle tohoto vynalezu, jehož podstatu spočíva 9 tou, že po vynytí vodou se provede...

Zařízení k výrobě plošného textilního útvaru na proplétacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 267522

Dátum: 12.02.1990

Autori: Halámek Ivan, Horák Alois, Dubeň Ladislav, Hammer Vladimír

MPK: D04B 23/10

Značky: stroji, útvaru, zařízení, textilního, plošného, výrobe, proplétacím

Text:

...o dvě jehly v každém druhém sloupku, avšak v protismérnem kladení vzhledem ke společným očkům g. Spojovací kličky 5 z prvni efektní soustavy niti jsou v místech prechodu mezi sloupky oček provázány ve všech sloupcich oček § 1 až§§ spojovacími klíčkami § a tvoří na rubní straně propletu vzorový kryt, zvýrazněný například silnými nitěmi v efektních soustavách. Schéma kladení podle obr. 2 ukazuje vzajemnou polohu nítí základní a dvou...

Pojistka sklopného hledí proti stranovému posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267521

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fišer Miloslav

MPK: F41G 1/06

Značky: sklopného, hledí, posunu, pojistka, proti, stranovému

Text:

...je vložena pružná podložka, Výhodou řešení podle vynálezu je, že k zajištění sklopného hledí proti strunovému posunu není třeba používat dalších součástek. Další výhodou je, že řešení nezvět šuje zástaybový prostor hledí.Příkladné provedení vynálezu je zobrazeno na výkresu, kde obr. 1 predstavuje pohled na sklopné hledí v řezu a obr. 2 znázornuje půdorys sklopného hledí v částečnémřezu podle čáry A-A v obr. 1.Sklopné hledí 1 opatřenć...

Upínací hlava pro zkoušení zejména trub tlakovou kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267520

Dátum: 12.02.1990

Autor: Křemenský Pavel

MPK: G01L 19/00

Značky: tlakovou, upínací, zejména, hlava, kapalinou, zkoušení

Text:

...lmpąliny a jednak odvztlušňovaci otvor.Podstata rynálozu spočivá. v tom, že v tčlese jo posuvzaě uložon pohyblivý díl s vmltľ-nąĺxrl naváděcirą Icüolom a. ozubeným Věuceną ktorý joW záběru s pastorkcz šancí jednotky. Z-íozí tůlosom a pohyhli.jxzl dilem je unnistčn pružný tčsnicí. prvok, přičemž otvor luřitoku a odtoku tlakové kapaliny je vytvořon v dohxi části tčlosarýhodou qzízmcí hlavy podle xjyuaálozu je její jodzxoduché...

Polohové izomery x-hydroxy-5-(2-dimethylaminoethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267519

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kvasničková Eva, Hais Ivo, Nobilis Milan, Miko Milan, Křepelka Jiří, Lyčka Antonín, Jirman Josef, Mělka Milan, Vančurová Iva

MPK: C07C 93/06

Značky: x-hydroxy-5-(2-dimethylaminoethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, izomery, polohové

Text:

...225 399, 225 373, 231 626, 217 732 a 2142 292 přípravit prakticky čistý j-hjxdsroxy~ 5 ~(2-dixxxothylaminoothmąů-7-oxo-II-bcnzo/c/fluoroxx (dále též 3512024742). Z J-methoxybcnzofononu lze analociclnou syntézou připravit smčs 2-, 15- a IO-hycłro.-5-(2 ~dim 9 thylzuzxiązoothoą-gf)-7-oxo-TII-hcnzo/c/fluorenu (dále též 2-, h- a IO-IZOR-ERU), která je chro czat-ograriolz)- dobře clölitolxmá na jednotlivé polohovć...

Zapojení pro snímání polohy pístnice přesouvacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267518

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/26

Značky: zapojení, přesouvacího, polohy, pístnice, snímání, válce

Text:

...výztužo a. tratě porubovóho dopravniku. Na prvni Vedení. J tlakové pracovni kalmllny, připojonó k pistnicovému prostoru 29 přosouvacího válce l,je napojon parná tlnkowiý szrínzač ll nebo na druhó vedení ĺ 4 tlakové pracovni. lcapaliny,připojení k pistovómu prostoru EQ přesolxvaoíłxo válce l, je napojen druhý tlnkový .uimač . Připawxö může být na pxwmi vedení. 2 tlakové pracovní. lcapaliny .napojen prvni tlakový snímač 31 a na. druhé vedení. i...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chýla Augustýn, Dvořák Antonín, Černý Miloslav, Šimek Pavel, Brůha Jiří, Verner Jindřich, Harlass František, Holas Mikoláš, Pařízek Bedřich, Čermák Josef

MPK: B65G 53/04

Značky: zvýšení, vzdálenosti, potrubím, dopravě, dopravní, zakládkových, zařízení, směsi, důlních

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Simulátor ucha pro měření sluchátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267516

Dátum: 12.02.1990

Autor: Merhaut Josef Člen Korespondent Čsav

MPK: G01H 15/00, G01H 17/00

Značky: měření, simulátor, sluchátek

Text:

...a unulstčxxým měřícim nilçzwľonem ž. Alcusticlršx íznpodanoc Bubinku lidského ucha jo zde nahrazozxa lĺclxuholtzovýru rozonzítorom a dutinou 5 prstoncovćho tvaru. Tato dutina. g je uspořádána okolo konca válcového zvukovodu ~ 4 a je Vyíxořołm v tomto píŕípadö na lconci prvního Lělcsa 1. Lzo ji též vytvořit nn začátku druhého tělesa 22. S vúlomýnn zvulcovoclom ĺł je dutina § spoJona štčrbinou z horu mozikruži o tloušĺzco v rozxuozí 40 až 80...

Leskutvorná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 267515

Dátum: 12.02.1990

Autori: Toman Jaromír, Švehla Pavel, Havránek Milan, Matoušová Alena, Aufart Jaroslav

MPK: C07C 155/08, C07D 277/74, C25D 3/38...

Značky: prísada, leskutvorná

Text:

...sírová s přísadou chloridových iontů. do 80 Ing/l.Leskuh-onzá přisadu se používá jednak pro nasazení galvanickó mědíci Liu/ně, Jednak pro Její údržbu podle vzhledu povlaku nebo prošlýoh ampérhodin. Přisada neni citliwí na předávkovúni. Vyloučená mčč je tažné, při aplikaci na. plošnýcl) spcjich uedochází. při. toplotü 260 OC po dobu 20 sekund k porušení. vrstvy. Hloubková účinnost v ofrvoreoh,je 90 až 100 při lurůmäru otvoru 0,8 mm a...

Zapojení mikropočítačového zařízení letounu pro sdruženou signalizaci havarijních a nebezpečných situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267514

Dátum: 12.02.1990

Autori: Homola Josef, Čekal Stanislav

MPK: B64D 45/00, G06F 15/50

Značky: sdruženou, signalizaci, zařízení, situací, letounu, havarijních, mikropočítačového, nebezpečných, zapojení

Text:

...provedení zapojení podle vynálezu ,je schomaticky znázorněu na přípojeném výkrese.Datové, adrosovó a řídící vstupy mikropočítąčo 1 l Jsou propoJozly se systómovou.ilŕârnicí, lll. S touto eběrnicí Jsou spojený paralelní spoJené datové, adresová a řídící vstupy hlasového syntozátortn 2, vícelcmnálového příjímače § kődu ARĽGG 1429, bloku 12 suínxžuzí analogových vstupu, bloku l 2 snímání dvouhoulnotovýcł) wrstupů a. bloků u...

Zapojení ovládání dopravníků k postupnému mechanizovanému zaplňování skladovacích drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 267513

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stoklásek Bohumil, Mareček Stanislav

MPK: B65G 43/08

Značky: ovládání, postupnému, zapojení, skladovacích, zaplňování, dopravníku, mechanizovanému

Text:

...relé 21, jehož vypínaoí Kontakt ee zpcždčním při zapínání je zapojen paralelnč k zapínaoímu kontaktu výše uvedeného pomocného relé 22 vv ovládacím okruhu přísunověho dopravníku 1. Zapínncí kontakt se zpožděním při vypínání je zapcjen v serii se zapínaoím kontaktom výše uvedeného polnocného relé Ľ paralelně k zapínaoímu kontaktu snímače 1 přítonmosti břemeno u dávkovače 2 v ovládacím okruhu časového relé á dávkovače a zapí nací kontakt so...

Zapojení zapalovacího zařízení pro spalovací turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267512

Dátum: 12.02.1990

Autori: Divílek Milan, Sklenář Miloš

MPK: F02P 3/06

Značky: turbiny, zapalovacího, spalovací, zapojení, zařízení

Text:

...to, že použitím zpčtnó vazby tmožňujo dosáhnout stability frekvence výbojů na. svíöce respektive výstupniho výkonu xuěniče při zmönách provozního uapájeoího napětí a. při zxuěnách parametrů obvodových pzwrlcú měniče,zejména v závislosti na. toplotě. Dalšími ýhodwni jsou jednoduchosť. zapojení oproti používanému zapojení s pulszuhu stabilizátorem nxapötí přlpojený-m ke vstupu měničo a vy soká účinnost znpalovaoího zařízení.zapojení...

Zapojení generátoru výstražného tónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267511

Dátum: 12.02.1990

Autori: Famfulík Václav, Svoboda Jiří

MPK: G08B 3/10, H03K 7/02

Značky: generátoru, zapojení, výstražného, tónu

Text:

...se svorłiou nulovćho mp 5 tí.Vyšší účinek. zapojení generútoru výstražného tőnu podle w-yrnálezu v poronuíznš. s do Asud zxuímým používanými zapojením je sputřován v tom, že premenlivý ton o výši frekven ci stoupú do nxaxima po určitou dobu, aby účastník nebyl zasažen výstražnýnn tônem o bo lestivé úrovni. Přiklad zapojení gouerútoru výstrožnćho tőnu jo zobrazeni na. přiložonćm výkrese.zapojená. obsahuje řetězoc bloků integrovaných...

Adaptér hydraulických rychlospojek s bajonetovým a kuličkovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267510

Dátum: 12.02.1990

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 37/02, F16L 19/00

Značky: adaptér, hydraulických, bajonetovým, rychlospojek, kuličkovým, uzávěrem

Text:

...záměny za jnkýkoliv typ o vylučují problêmy v provozu u uživatelů.uvedených výhod se doeáhne využitím vynálezu, kterým je adaptér hydraulických rychlcspojek a bajonetovým uzáverom, seetâvajíoí zo záatrčky ryuhlospojky s bajonetovým uzáverom, zásuvky rychlospojky s kuliökový-m uzávčrem a. spojovacího dílu. mezi přivráoenými konci zásuvky i záetrčky opetřenými vnějšími závity a. vnitřním kužely, ktorý je vytvořen dvojkuželkou s průohozím...

Zapojení automatického směrového vyhledávání a vypínání zemního spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267509

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chodura Roman, Baloun Miloslav

MPK: G01R 31/08, H02H 7/26

Značky: vyhledávání, spojení, směrového, zemního, zapojení, vypínání, automatického

Text:

...relé, vpíąmcí obvo dy a obvod ústní signalizace Jsou přitom napcjeuy na. xmpájecl obvody měřicí. skříně.Vynálezem se dosúłme oproti. dosavadzxim zařízením řady technicłzých a ekonomicilýcix výhod. Realizac) vyuuílezu umožní. autoxuntiokć vyhledávání. ą mypiuáxxi ľudského vývodu .sitč, u to suěrově při použití. jediného zenmiho smčrového rolě na rozvodnč. Počet rývodů z .rozvody může být tooretiek neomezený. Vynálezem se dosáhne místní i...

Vícenásobný měřič elektrické pevnosti předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267508

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schaffer Josef, Hurt Vladimír, Barcal Jiří

MPK: G01R 31/12

Značky: měřič, elektrické, předmětů, pevnosti, vícenásobný

Text:

...la oddčlovacüxo obvodu l ju spojon jodrm.so vstupom 45 I Äçuutruhxülo obvodu li a. Jednak s prvni. Vstupompauňšovélxo obvodu lo. Druhý vstup pwučřového obvoduJo připojon l ýsvupu 1 indiltačzuĺlzo obvodu lf,,jehož vstup lfl jo připojon ke kladné svoroe lil scejnosměnzáho zdroje E. Zápornà svcą-lca IS stoJnosměmóho zdroje I§ je spojena se třetím vstupompaměřowrćho obvodu Ľ.Vysokú napětí. 2,5 KV na výstupní. kladné svorco l rogulovatehmlxo...

Elektrický obvod pro zpracování signálu inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267507

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vávra Zdeněk, Slezák Karel, Kolman Zdeněk

MPK: H02P 7/00

Značky: snímače, obvod, zpracování, signálu, elektricky, inkrementálního

Text:

...so širokým regulačznizu rozsahom n Walltxlími dynm|ic 7 ~ýx.iKn přípojcunćrn Výkres(- y- zxąázornön přiklaul el-sktrickó)xnr nhvulx. pro z,scni sigám i,a 1 ~v.~xuuxatál.n.ilxo snĺmačť pocas wq-míiuzrx, hele na obr, je toto zapąjcizi n 0.-53 ~ 17přípoJen na první kanál g inkrcmtmtálxliho snímače, 5135 x druhým va kupa-m 12 y-řipojon nadruhý kanál ł inkrennentólxaíhn snímače, synchroniznčním vs cupu-m Á m zdroji 2 xodinovfmo lmgfltočtu, px-wnin...

Způsob purifikace enzymu Bam HI

Načítavanie...

Číslo patentu: 267506

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hamšíková Eva, Press Milan

MPK: C12N 9/22

Značky: purifikace, enzymů, způsob

Text:

...j). ľnjc vysoké oľoktivnnsti by MOL/lo možno dosáluzouc tradiční post-.Lpem,.Lux-G IC-lzodinovj łost zknzujo Ixojxuoxxší ohsajm rušivých nospecificlcý-ch múaleáz.Z bwxäčnuílmv» extraktu so odstráni xxułclcoxxť łąrseliny srážexxím strcptouąvcçígmulríxtem. Srĺxžcxxir sirmmli mvnomxýnn mezi 110- 75 rmsycoxzi sc oddčlí sírnnová frąkce, která sc ui 11 zpxrucotňnä, Diulýz-ąx ».10 fosfátovćho tllwxJLVćho roztoku pu 7,71 s 0,2 í Zíacl sc...

Zapojení přepínače signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267505

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jeřábek Miroslav, Režný Vladimír, Jirmus Jerry

MPK: H03K 17/74

Značky: zapojení, přepínače, signálu

Text:

...na vstup prvního oddělcrfacího stupně u třetí zdroj přopinucích pulsů je JI-ipogjorz na vstup symetrickóho členu.Vyšší účinek zapojení podle wjuuílezu v Lrorovnímĺ so znřuuým stzwem techniky je patřován znjmóna v možnosti stujnosmörnó vazby signálu. Kromě toho dalším kladom zapogoxú podle x-ynálozu Jsou malé zbytky po přepixxáni signálú, které se projevovąlgv rýstupxxich siçnálech Jako rušivý jev. Zalmjozlí podle vynálrwu Jo zobrazená na...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267504

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matoušková Věra, Drahoš Ivan, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: způsobu, najíždění, směsi, provádění, palivové, způsob, tohoto, zařízení, parních, horkovodních, kotlů, přípravy

Text:

...například rozšířeným úaokem potrubí, dávkovąoí člen gg, tvořený například dâvkovaoím tumiJ-.otem, x dopravnú u. směšovací člen 2 , ktorý jo opatřen přívodempřídawzého nosného n spalove oího vzduchu a je tvořon například ejektorem.Činnost zařízení podle ynálezu jo v souladu s popsaným příkladem jeho provedení následujícíNąjížzlčný kotol lll je vo výchozím stavu odstnvon, sousední kotol g Jo v provozu,pxwní spojovací potrubí 15 spojudícĺ....

Zapojení bezkontaktního jednovstupového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267503

Dátum: 12.02.1990

Autor: Snížek Jaromír Csc

MPK: H03K 17/00

Značky: přepínače, jednovstupového, bezkontaktního, zapojení

Text:

...bozkontąktxxí zapojení umožnuje řízení a ovládání s požadovanou následnou oprucovatelností s použitím poměrně jednoduchých prostředků. Přltom je zaručene. vysoká spolehlivost r životnost s využitím polovodičov-ýoh součástí.Na přiložonóm výkres) je znázorněnn schoma zapojení podle vynálezu.zapojení sostúvť z prvního tyristoru j připojeného anodou přes ochranný odpor i ke kladné napájecí svorce a dále zo zkratovaoího tranzistoru g...

Škrobová zahušťovadla a pojiva geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267502

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tachovský Petr, Štěrba Slavoj, Krulíkovský Jiří, Pomahač Bohdan, Janalík Bedřich, Kodet Josef

MPK: C08L 3/08, C08L 3/02

Značky: inženýrsko-geologické, pojiva, hydrogeologické, práce, stavební, speciální, geologicko-průzkumné, zahušťovadla, škrobová

Text:

...snadnou n-ísitolxlost a rozpustnost ve vodném prostředí rozpuotných, koloidnä disporgownnýnh i hydrofihtích látok.Goologicko-uůzkumó, Éeuýrskc-geologické a hydrogoologické práce jsou spoje-ny s následným odčorpáváxüm plynných i kapalnýoh látok z nádržnioh hornín. Z těchto důwo~ dů musí být knpalné kompozico snadno odstrnnitelné z hornín tak, aby nebránilj přirozouč propustnooti Iornin a umožnily provádět odčerpávňní těchto norostů.Xomónö...

Dithioderiváty 0-karbamoylmethyl-4-hydroxybutan-sulfonové kyseliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267501

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švehla Pavel, Matoušová Alena, Toman Jaromír, Aufart Jaroslav, Havránek Milan

MPK: C07D 277/74, C07C 155/08, C07D 513/04...

Značky: dithioderiváty, kyseliny, způsob, přípravy, 0-karbamoylmethyl-4-hydroxybutan-sulfonové, jejich

Text:

...a xmclmruktorizovatohxó bčžnými matodnni.Jako Výchozí látky slouží buč totraajlqltlúuxwusulrid, dlnlkyldithiokarbnzxovú kyselina či Její soli, v připudö dinlłšylditłuioknrbnmové bquoliny rcnxci v oxidąčnim pro.gtřodi může totrmmyltłxiurmndinnufid Äntonnuąliâhlč vznlknt a ihned dále reagovat. De rivútouzn dithlořmx-bnnoŠró kyseliny Jo L Z-morkąptobonzthinzol, ktorý může umlofioky ronçoyat. Ronkco probíhâ v přitomnosti hydroxyloxýcłx iontú vo...

Mazací ústrojí horizontálního šroubu, zejména stavěcího šroubu vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267500

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 27/06

Značky: ústrojí, válcovací, šroubu, horizontálního, mazací, stolice, stavěcího, vertikální, zejména

Text:

...mazání převodově skříně stavění o vzhledem k použití stejněho maziva pro mazání stavěcího šroubu i pro mezéní převodů v převodové skříni stavění odpadá nutnost dokonalého vzájemnébo utěsnění obou mazanýcb prostor. Další výhodou je, že nedochází k předčasnému opotřebení stověcího šroubu a matice, nebot plochu jejich vzájemného styku není zmenšena o plochuPříkladné provedení mazacího dstrojí podle vynálezu je zobrozeno na přiloženém...

Způsob sušení použitých náplní aktivní kyseliny křemičité vysokofrekvenční elektromagnetickou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267499

Dátum: 12.02.1990

Autori: Odelga Július, Nikl Květoslav

MPK: C01B 33/12

Značky: aktivní, náplní, sušení, způsob, použitých, křemičité, elektromagnetickou, energií, kyseliny, vysokofrekvenční

Text:

...na využití silně intcrokce elektromagnetického pole mikrovlnnćho pásma s díelektríckými materiály s velkým ztrátovým číslem tg 55, mezi něž aktivní kyse 1 inu křemičitou nasycenou vodními parnmi řadíme.Nový učinek podle vynšlezu spočívá v tom, že sušení vlhkých silikagelových náplní vysokofrckvenční elektromagnetickou energií probíhá v časoch až 30-ti násobnč kratších než u.původ ního způsobu sušení a s menší energetickou...

Vícepásmový korektor se skokovou regulací úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267498

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krchňák Ján

MPK: G05F 5/00

Značky: korektor, regulaci, skokovou, vícepásmový, úrovně

Text:

...dokonalý souběh regulačních skoků ve všechNa příloženěm výkresu je nnkreslený příklad vicepásmového korektoru se skokovou regulacíV zapojení vicepúsmověho korektoru paralelního typu se zápornou zpětnou vazbou s počtem skoků X u počtem pisem M je obsnžen jeden spoločný rezistorový dělič připojený mezi vstup Ejednotlivými rezistory R 1 až RA A na obou jeho koncíeh, přičemž kaž 3 Kz těchto odboček jepům intogrovnných nktivníchTiltruF 1 až F...

Zařízení pro automatické vychylování poloautmatického spřáhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267497

Dátum: 12.02.1990

Autor: Müller Jaroslav Csc

MPK: B61G 7/00

Značky: automatické, spřáhla, zařízení, vychylování, poloautmatického

Text:

...pro ovládání mechanickéZařízení pro samočinně vychylování poloautomatickćho spřáhln podle vynálezu je tvořeno nosičcm šroubovky 1, uloženým volně n otočně pomocí vodorovného čepu 12 na tažněm hćku vozidla.Na opačnčm konci nosiče šroubovky l jsou navádčcí plochy 2 spojené s nosiči 2 mechanickýchklcubově připojen na nosič šroubovky a na rám vozidle.Elektrický a pneumatický systém /obr. 2/ jsou tvořeny cletromechanickými spínači...

Zařízení pro usměrňování materiálu, zejména u rozmetadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267496

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hunal František, Kocián Miloslav, Švejnoha Josef

MPK: A01C 3/06

Značky: rozmetadel, zejména, zařízení, usměrňování, materiálů

Text:

...Změna polohy výkyvně clony směrem k druhé krejní poloze při usměrdování je provšděna pouze půsohením materiálu přisouvaného k rozmetacímu válci, pokud jeho výška přesehuje spodní část clony od její první krajní polohy, čímž se znnčně snižují pasivní odpory 8 vytváří stejnoměrnější vrstva materiálu. Současně dochází k předpětí pružiny, která při ukončování působení materiálu vrací clonu automaticky do první krajní polohy. V této poloze může...

Polovodičový měnič s velkoplošným výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267495

Dátum: 12.02.1990

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 7/20

Značky: tepla, výměníkem, velkoplošným, polovodičový, měnič

Text:

...stranách opatřeną soustavou svislých, souběžně uspořédaných žeber lg. Žehra lgpřesahují výšku vnějšídesky łê. V této přesnhující části jsou žebra lg plynule nnvnzujícína žebrování vnitřní desky ll, která tak v odstupu od vnější desky łê směrem dovnitř měníče dotváří zbývzjící část boční stěny s současně vymezuje průchody pro vyvedení toku ztrátového tepla z mčniče ven. Na vnitřní ploše vnější deskyjsou v dolní části umístěny pomocné výkonové...

Sypká léková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 267494

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vaněček Richard

MPK: A61K 9/14

Značky: forma, sypká, léková

Text:

...Velikost vzniklých částic,vhodných pro sypké lěkové formy při popsnných postupech je menší než 40 pm až 50 m.Sypkě lćkovć formy podle vynúlezu byly s Éspěchem vyzkoušeny ve veterinární mediciněa příslušnć zkoušky znčaly i v humánní mcdicině.Výzkumný ustnv pro biofaktory a veterínární lččiva /VÚBVL/ provodl předklinickě ověřo vání dvou léčivých zásypů o složení podle vynálezu.a/ Neomycin sulfât 66.000 j. base Zn-bacitrucin 5.000...

Imunogeny pro produkci protilátek proti polychlorovaným bifenylům a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267493

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fránek Milan

MPK: C07K 15/14

Značky: proti, způsob, protilátek, bifenylům, jejich, imunogeny, polychlorovaným, přípravy, produkci

Text:

...o vznikla diazoniová sůl se kopuluje v alkalickém prostředí s bílkovioou, obsahující v mole kule tyrosinové a histidinově zbytky, jako s albumínem, tyreoglobulinem nebo hemocyaninem.Předností imunogenů podle vynálezu resp. pomocí nich získaných protilátek je schopnost simultánně detekovat široké spektrum toxických chlorovaných bifenylů, obsažených v základ ních průmyslových směsích.Podle vynálezu byly připraveny 3, 3 , 4, 4-...

Způsob výroby pórobetonové tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267492

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšil Jiří, Hajdu Pavel, Keim Lubomír

MPK: E04B 2/04

Značky: pórobetonové, tvarovky, způsob, výroby

Text:

...odpor, takže tepelně technické parametry tvarovky odpovídají i nejnáročnějším požadavkům. Výroba tvarovek je velmi jednoduchá, jedinou pracovníoperací navíc je vložení tepelně izolačního materiálu do formy.Příklady provedení pőrobetonové tvarovky, vyrobené způsobem podle vynálezu, jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. 1 znázornuje axonometrický pohled na základní provedení tvarovky,na obr. 2 je axonometrický pohled na vrstvu tepelné izolačního...