Archív za 1990 rok

Strana 110

Zdroj tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267571

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bednář Arnošt

MPK: F15B 1/00

Značky: vzduchu, zdroj, tlakového

Text:

...pro vzduchové rozvody. správné funkce e uvedené výhody byly prokázány zkouškou. Jako nepodetstná nevýhode se jevila vyšší vlhkost odebíreného vzduchu. Tuto nevýhodu je možné odetranit,a to připojenim odlučovače vody. Vyšší vlhkost vzduchu nebyla překážkou při užití vzduchu pro pohon ručního vrtacího nebo sbíjecího kladivá. Tyto druhy nářadí nevyžedují zvláštní vysuěování vzduchu. Zdroj tlekováho vzduchu lze použít jako zdroj vody, např. k...

Spojovací spínací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267570

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mlejnek Jiří, Štepita Matej, Český Vladimír

MPK: C09D 5/34, C09J 3/14

Značky: spojovací, spínací

Text:

...již vykazuje manipulační pevnosti. Snadno se nanáší na suché i vlhké podklady štětcem nebo stěrkou a vytváří nepropustný spoj, který zabraňuje tvorbě tepelných můstků e zmonolitňuje spínenou konstrukcí.Dokonale se zhomogenizuje hmotnostně 13 dilů vodného roztoku křemičitenu sodného0 molárnim poměru S 102 Na 2 O 3,4 1 a eušině 25 hmot., 5 dílo vodná disperze styren 2 etylhexylakrylát - kyselina ekrylové o sušině 50 hmot. e hmot. poměru...

Fotosázecí titulkový přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267569

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macourek Vladimír, Uher František, Kadleček Josef

MPK: B41B 13/00

Značky: fotosázecí, prístroj, titulkový

Text:

...jgg. Přesná nastavení řídící kuliey § ve směru já je provedeno stavitelnýmí šrouby ggg, łgg na nosné tyčí 31.Podle obr. 2 je poloha optické hlavy A převedens na úhel nstočení vodící kladky łg lankem gg protízáveži gł. Na hřídel gg kladky łg je navíjeno vlákno gä, jehož druhý konec je zakotven na excentrické vačce gg, přípevnéné ne hřídelí gg odporového snímače gg. Zpětný pohyb hřídele gg je zejíštěn vrstnou pružinou gz. Úhlu notočení hřídele...

Zařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267568

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Pavel, Miklenka Jiří

MPK: G01N 1/04

Značky: odber, vzorků, sypkých, úpravu, materiálů, zařízení

Text:

...více vzorka, čímž vzrůstá časovéNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladne uspořádání zařízení podleZařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů podle příkledného provedení seatává ze vzorkovače ł pro odběr vzorků z pásového dopravníku Š, ke kterému je upevněn výstup Š dílčího vzorku a dále z jednotlivých funkčních bloků 4, 5 a Ě, uspořádaných vedle sebe kdena blok 5 záaobníků navazuje blok Ž prvního stupně...

Zařízení pro mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 267567

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smetana Jozef, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/66

Značky: ložiska, mazání, zařízení

Text:

...je alespoň na jednom konci opatřen členem z porázního materiálu, že v prostoru žlábku je upravena alespoňjedna vložka z porézního materiálu, přičemž součet délek všech vložek v prostoru žlábkuje nejvýše roven délce žlébku. Další podstata vynálezu je v tom, že plnicí otvor je opatřen nálevkou, která je vytvořena vnějěím pružným prstencem uspořádaným v drážce na vnějšímZařízení podle vynálezu umožňuje jednoduchým e spolahlívým způsobem...

Vyzdívka půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267566

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešek Jiří, Vobořil Václav

MPK: C03B 5/42

Značky: pánvové, vyzdívka, půdy, sklářské

Text:

...aby nedošlo k jejímu porušení popraekánim při vyaoušení a prvním ohřevu ne pracovní teplotu, a to í přesto, že složení hmoty zabezpečuje relativně dobrou objemovou stabilitu. výhodná je provedení převýäení půdy kolem etěn pece,jehož funkcí je zabránit zatákání ekloviny kolem stěny do epodních části vyzdívky. ve středové části půdy pece je výhodné provést šikmou plochu pro rychlejší odtok ekloviny do skel né jímky.Přsdnoetí konstrukce pody...

Závitovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 267565

Dátum: 12.02.1990

Autori: Semotán Jan, Kesl Lubomír, Knedla Ferdinand

MPK: B23G 5/10

Značky: hlava, závitovací

Text:

...gg, přičemž meži podložkou łg a dnem středového otvoru täleea Ä je uložena etředova pružina g a mezi podložkou łg e dorazovým kroužkem Z vretná pružina g. Na vnějším průměru přední části unáěeče gg je Vytvořeno přeeuvné pouzdro łł, mající ve evé přední čáeti vnitřní kruhovou dràžku pro upínací kuličky 3.3, odpruženó tlečnou pružinou g. Upínací kuličky łg jsou uložený v kruhových otvorech vytvořených po obvodu upínací čáeti unášeče gg a...

Způsob přípravy kobaltem dotovaných ferimagnetických oxidů železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267564

Dátum: 12.02.1990

Autori: Boháček Jaroslav, Drbálek Zdeněk, Hejl Vlastimil

MPK: C01G 49/02

Značky: oxidů, přípravy, způsob, železa, ferimagnetických, kobaltem, dotovaných

Text:

...11.výhodou způsobu připravy kobaltom dotovených ferimegnatických oxidů železa podle vynálszu je velmi dobrá stabilita kosrcivity těchto oxidů při zachování poměrně jednoduche jejich technologie a možnosti volby kosrcivity v ěirokân rozmazi hodnot. Stability koarcivity doto~ vaných oxidů se dociluje tim, že na základni ferimagnetická vrstvě, naeesens na povrch částic oxidu a určujici svým obsahom iontů C 02 a Fez koercivitu dotovaného oxidu se...

Způsob zneškodňování odpadních popouštěcích solí z procesů termálního kalení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267563

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšil Jindřich, Matouš Václav, Pecák Václav

MPK: C01B 21/50

Značky: procesu, tohoto, termálního, odpadních, způsob, zneškodňování, způsobu, provádění, popouštěcích, solí, zařízení, kalení

Text:

...25 dm 3, opetřená přísluäenetvím podle přiložensho obrázku bylo postupně rozpuštěno 5 kg vyčerpaná odpadající taveníny solí z kalící lázně. obsahující podle enalyzy asi 20,5 hm. duaitanú, 19 hm. dusičnenů, 7,5 hm. chlorido, 10.5 uhličitanů, 0.002 hm.kyanidů, 10,5 hm. Na a 13 hm. K nerozpustných podílo bylo cce 9 hm., z čehož bylo B 7 hm. uh 1 ičitenubarnatěho, zbytek bylo elementární železo e grafit.Při zpracování byl dodržon tento...

Vícestupňový tranzistor v Darlingtonově zapojení zejména pro vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267562

Dátum: 12.02.1990

Autori: Školník Václav, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 27/08

Značky: tranzistor, vícestupňový, darlingtonově, zejména, zapojení, kmitočty, vyšší

Text:

...je znázorněns struktura dvouatupňového trenzietoru v Darlingtonově zapojení v ćáetečnám řezu. Dvouetupňový tranzíetor v Darlingtonově zapojení eeatává z vrstvy łł a gł základního polovodičového materiálu, vnější vysoce dotovená vrstvy łg a gg,bszové vrstvy łł a gž, kontaktů łi s gi báze, členěné emitorová vrstvy łâ a gâ a kontaktů łâ a gg emitoru.V oblasti prvního stupně łg je po vytvoření koncentrečního profilu bszove vrstvy łä odleptane...

Vícestupňový tranzistor typu Darlingtonu s vysokou odolností proti druhému průrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267561

Dátum: 12.02.1990

Autori: Muller Ilja, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 27/08

Značky: druhému, tranzistor, vícestupňový, odolností, proti, vysokou, darlingtonu, průrazu

Text:

...sestává z vrstvy łł a gł záklsdního polovodíčového materiálu, vnější vysoce dotovsné vrstvy łg a 33, bázová vrstvy łš a 35, kontakte 33 e gi báze, ćleněnó amitorové vrstvy łâ a gä a kontaktů łg s gg emitoru.V oblastí prvního stupně łg je před vytvorením koncsntračního profilu bázove vrstvy A odleptáns z téže strany polovodičové destičky část vrstvy łł zákledního polovodičovsho materiálu, takže po vytvoření bázová vrstvy łg e emítorové...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Paska Igor, Kühnel Egon

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: zvířat, koncentrovaných, kejda, způsob, látek, kapalných, živin, pevně, převedení, fáze, hospodářských, substrátů, organických, biologické

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Uspořádání odsávací a plnicí trubičky u tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267559

Dátum: 12.02.1990

Autori: Laňka Jiří, Pellant Michal

MPK: H01L 23/36, H01L 23/32

Značky: tepelných, uspořádání, plnicí, odsávací, trubic, trubičky

Text:

...l tepelná trubice zapájen pájkou § pružný člen g, tvo řený vlnovcea. Na opačnć straně pružného členu g je pájkou 2 připájena odsávací a plnicí trubiěka Q, jejíž druhý konec je heraeticky uzavřen uzávěrea 5, vytvořenýa tlakovýa svarel. Vnitřní prostor pružněho členu 3 je vyplnčn zalćvací haotou gřna bázi epoxydu, například Epodur 1000. V otvoru li pláätě l tepelná trubice je uaíetčna zaalepovací vložka 1, ve které je z vnější strany tepelná...

Bednění pro kotevní otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267558

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprým Josef, Jelínek Rudolf

MPK: E04G 15/04

Značky: bednění, kotevní, otvor

Text:

...pevnosti proti vytsžení ěroubu z betonu. Tvar otvoru zabezpečuje kotevní šroub proti vytržení i v přípndě špatné přilnnvosti obou betonů k sobě.Bednění pro kotevmí otvory je znázorněno na připojenćm výkrese, kde na obr. 1 je pohled nn celé bednční a na obr. 2 je příčný řez bcdněnín.Bednění podle vynilezu nnpříklmd sestávs ze čtyř hranolů vepsnných do čtyřbokého komolćho jeblanu, ke kterým jsou zvenčí přibity hřebíky 1 obvodov( desky g,...

Zdvojená pracovní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267557

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šeptun Roman, Svánovský Miloslav, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/00

Značky: stanice, zdvojená, pracovní

Text:

...sběrnýn kanálem gl, napojený na dopravník 2 tříaek, unístčný v príslušné zpevňovacím mezíkuau 1 a vyustující do konorové nádrže lg třískováho hospodářství. Konorová nádrž lg je vybavena magnetickým odlnčovačea g a vynáäecía dopravníken § vyvedenýa nad nádobu lg na tříaky. Dále je koaorová nádrž lg opatřena čerpadlen g znečietčnćho oleje, napojenýa přes filtrační jednotku àà na nádobu àgjolejovćho hospodářství. Vyavenou jednak čerpaálel...

Chladič výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267556

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žaba Zdeněk, Plíva Jiří, Zamastil Jaroslav, Laňka Jiří, Pellant Michal, Motyčka Vladimír

MPK: H01L 23/34, F28F 1/36

Značky: výkonových, součástek, polovodičových, chladič

Text:

...snížení pracnosti, zvýšení spolehlivosti a dosažení materiálových úspor při výrobě.Na připojených výkresech jsou zobrazeny příklady provedení chladiče podle vynálezu, kde na obr. 1 je zohrazen pohled na chladící díl, kde jádro z tyčověho materiálu je opatřeno äroubovicovýai kruhovýni žebry, na obr. 2 je řez chladičen, kde jádro chladicího dílu je odlehčeno dutinou kruhového průřezu a na obr. 3 je sestava dvou výkonových polovodičovýcb...

Ochranný a tepelně izolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 267555

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zvěřina Karel

MPK: C23C 14/06

Značky: povlak, ochranný, izolační, tepelně

Text:

...teplotě uvnitř konvertoru aJe-li podložnín materiálem ocel a povlak je na bázi zirkonu, tepelné nanáhíní působí odlupování povlaku od substrátu. Nanesenín uvedené spojovací vrstvy se zvýši přílnavost potć nanesená vrstvy na bázi zirkonu, která se běžně nevysnačuje dobrou přilnavostí k ocelovćnu substrátu. Spojovací vrstva ve spojení a tepelné izolační vrstvou zlepšuje užitné vlastnosti povlaku, jenuž dodáva odolnost vůči tepelnćnu šoku.cs 267...

Kovová forma pro odlévání litinových odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267554

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klaban Jiří, Merc Vladimír, Sedlák Josef, Kubza Jaromír

MPK: B22C 9/06, B22C 9/08

Značky: forma, odlitků, litinových, odlévání, kovová

Text:

...nebo dne tepelné izolační vložky ze slevârenake rornovací sněsi.V kovové forač je lilo dutinu, tvarující tuveninu do tvaru odlitku vytvořen dilatační prostor, který je spojen s dutinou tvarující odlitek tak, aby přebytek litiny,vznikající bčhea tuhnutí, byl do tohoto prostoru vytlačovdn. Dilntační prostor je propojen s nejpozdčji tuhnoucí čistí odlitku. Je proto výhodná, že dilntační prostor je opatřen tspelně izolnčnín obkladen, by v něn...

Zařízení k hydraulickému vyvažování statických momentů na ramenech průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267553

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ječný Jiří, Pokorný Jiří, Vašek Jiří, Peňáz Jindřich

MPK: B25J 19/00

Značky: ramenech, robotu, momentu, hydraulickému, zařízení, průmyslového, statických, vyvažování

Text:

...v dolní části dvěma lüžisky łá, určenými pro jeho kyvnć uložení na horizontálním břídeli 3 a v horní části dvěma ložisky 3 určenými pro kyvné uložení horizontálního ramene Q. Na jednok konci horizontálního ramene Q je upevněno činné zatížení li robotu, tj. např. svařovací kleětě. manipulované břemeno spod. Druhý konec horizontálního ramene § je spojen kloubově s téhlem łQ, které tvoří spojnici mezi horizontálním ramenem § a dvojzvratnou...

Integrovaná souprava pro imunologickou detekci protilátek ve velkochovech hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267552

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rujbr Oldřich Akademický Sochař, Černý Ludvík

MPK: A61B 10/00

Značky: zvířat, imunologickou, velkochovech, hospodářských, souprava, detekci, integrovaná, protilátek

Text:

...posunutí zajištšny vhodnč řešeným tvarem zámků.Hlavní výhody uspořádání desek s pevnými nosiči antigend podle tohoto vynälezu spočívají v tom, že zde získáme jednorázově - příkladně při plném využití devadesáti šesti jamek titrační desky a použití šesti desek s nosiči antigenů - 576 výsledků, t.j. reakcí antigenů s protilňtkou. Adsorpce jednoho druhu antigenu na všechny nosiče jedné desky se provede jednorázově poncřením konců nosičů...

Farmaceutické prostředky k léčení asthmatu a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267551

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kühn Hartmut, Strumpf Thomas, Zanke Dieter, Grupe Renate, Schewe Tankred, Lyr Horst, Slapke Jürgen, Raport Samuel Mitja

MPK: C07C 83/10

Značky: asthmatu, výroby, způsob, látky, účinné, léčení, farmaceutické, prostředky

Text:

...vzorce III se užije zásada, například alkoholät sodný nebo alkoholový roztok hydroxidu sodnćho nebo draselnćho v ekvivalentním množství nebo s výhodou v dvoj až čtyřnascbnćm přebytku, vztaženo na sůl hydroxylaminu.V případě reakcc aktivovaných esterů, například kyanomethylesteru nebo p-nitrorenylesteru karboxylové kyseliny obecného vzorce III se užije terciírní zásada, například triethylanín nebo pyridin v alespoš dvojnásobném množství,...

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čada Oldřich, Mostecký Jiří Akademik, Říbal Miloslav, Sýkora Stanislav

MPK: A01N 25/24

Značky: před, okusem, repelentní, rostlin, zvířat, přípravek, ochraně, kulturních

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Řídicí systém dekorovacího zařízení pro zdobení skleněných předmětů rycím nástrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267549

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štill Vladimír, Fürst Pavel, Schreiber Vlastimil, Flener Vladimír

MPK: C03C 19/00

Značky: nástrojem, systém, předmětů, řídící, zdobení, zařízení, rycím, dekorovacího, sklenených

Text:

...vlastního dekoru. Číslícovć kődování dat dekoru dále umožňuje transformací těchto dat v případě potřeby změny měŕítka a podobně.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematícky znázorněno na prípojeněm výkresu.Základní částí řídícího systemu je míkroprocesorová řídící jednotka 1, v konkretním provedení na bázi osmíbítoveho míkroprocesoru. Obsahuje centrální procesorovou jednotku 101, která je propojena s jednotkou...

Zařízení slaňovacího stroje pro ukládání dvojnásobně spleteného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267548

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novikov Jurij, Kutejnikov Jurij, Chromov Vladimir, Kljujev Boris, Nikitin Vasilij, Lepin Viktor

MPK: D07B 7/10

Značky: stroje, zařízení, výrobků, slaňovacího, dvojnásobné, ukládání, spleteného

Text:

...jakosti spletenóho výrobku.Každý prvek má tvar valivého ložiska, usporádaného souose s pohyblivou drábou speteného výrobku.°oužití valiv ých.ložisek snižuje radíàlní a exiàlní třecí sily, které vznikají na zakrívené dráze v důsledku otáčení a exiálního pohybu spletenáho výrobku. Tím se vylučuje i deformace spleteného výrobku, odtržení a sklon spleteného výrobku k rozpletení.Souosost každého valivého lołiska se směrem pohybu spleteného...

Způsob přípravy deoxynukleosid-5´-trifosfátů značených izotopy fosforu v poloze alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267547

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vlna Jan, Havránek Miloš

MPK: C07H 19/04, C07H 11/04

Značky: izotopy, poloze, způsob, značených, přípravy, deoxynukleosid-5´-trifosfátů, fosforu

Text:

...s heptancu- způso přípravy je nožně použít i pro přípravu ieoxynukleotidů znnčnýcnĺ 33 EJĽ neioĺ tento izotop ní podobná fyzíkílní vlastnosti /poločns radioaktivninc rozpndu 2 energií - ziřeni/ jako izotop 358, jenž an rovněž používá ke značení nukleotidů a nůže ho tudiž nahradit.Dále jsou uvedeny příklady způaobu prípravy přodnětu vynílezu.V polypropylenové zkunavce /10 x 1.5 en/ se rozpuetí 2-deo ndenosin /Zćunol/,kyannnidv/Sĺunol/,...

Linka na výrobu pařených sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267546

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dania František, Macků Antonín, Staněk Miloš, Malý Jaroslav, Hrabě Jan

MPK: A23C 19/09, A01J 25/12

Značky: výrobu, sýrů, linka, pařených

Text:

...dopravníku vypadává sýřenina z Iormiček přes skluzný žlab do dochlazovací a solicí vany. Cirkulace ledovćho solnćho roztoku v dochlazovací a solicí vanč je současně využívána k naplavování hotovych syřů k manipulačnímu prostoru ve kterém je na konci zařízení na vybírání sýrů z dochlazovací vany.Těsnć a kluzne spojení plnicí hubice je unožněmo těsnýa spojením kluzne podložky s formovacím dopravníken. Vyvozením tlaku v plnicí hnbici...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pařízek Bedřich, Šimek Pavel, Konečný Petr, Černý Miloslav, Verner Jindřich, Chýla Augustýn, Dvořák Antonín, Holas Mikoláš, Kafka Jan, Čermák Josef

MPK: E21F 15/00

Značky: vzduchová, důlních, pneumaticko-samospádové, dopravy, zakládkových, směsi, tryska

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Přesouvací zařízení pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 267544

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rohovský Milan, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizovanou, zařízení, přesouvací, výztuž, důlní

Text:

...přesouvncí zařízení pro důlní mechanizovanou výztuž s dvojicí přímočarých hydromotorů, z nichž každý je jednou částí kloubově připojen k jednomu z přilehlých základových rámů sousedních sekcí mechanizovsne výztuže podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že výsuvné části obou přímočnrých hydromotorů jsou ve smčru přesouvání sekce výkyvně připojeny k vodicí tyčí, jejíž pilířový konec je opatřen úchytom připevněným k porubovćmu dopravníku u...

Držák podélně kmitající rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267543

Dátum: 12.02.1990

Autor: Židů Václav

MPK: H04R 1/00, H04R 17/00

Značky: kmitající, podélné, držák, rezonátory

Text:

...výroby držáku pro podćlně kmitající rezonátory se provádí tak, že niklovć trubičky se nařežou na potřebnou délku a přívaří se jedním koncem na dva vývody prvního skleněného výlisku s keramickou destičkou. Druhým koncem se niklové trubíčky přivaří na dva vývody druhého skleněnćho výlisku, jehož zbývající dva vývody se ohncu s přivaří k niklovým trubičkám. Na vnější stranu druhého skleněnćho výlisku se přivaříVýhodou této konstrukce držáku...

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: průběhu, zapojení, charaktristiky, stabilizaci, třífázového, složku, vypínací, zpětnou, ochrany

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: průběhu, zpětnou, kompenzovaný, složku, třífázového, frekvenčne, filtr

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Zařízení pro vymezení vůle mezi ozubenými koly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267540

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sváček Rudolf

MPK: F16H 57/12, B23Q 5/56

Značky: vůle, zařízení, ozubenými, vymezení

Text:

...pro vymezování vůlí ozubených kol na třech osách, tedy tam, kde mezi hnacín a hnanýn soukolím jsou mezíkola, se zdokonalují zařízením podle vynálezu,podle něhož je k nehybné částí stroje přípevněn šrouby hřídel, na némž jsou uložena wezíkola. V otvoru hřídele je otočné uložen čep, uložený svým výstřednýn koncem otočné do výstředného pouzdra, otočně uloženého v otvoru nehybného telesa.výhodou zařízení podle vynálezu je možnost zabudovat je...

Zařízení k čištění sít chladičů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267539

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kasík Ivan, Možný Antonín, Fadrhonc Jiří, Křížek František

MPK: B08B 17/06, B01D 35/16

Značky: zařízení, čištění, kondenzátorů, chladičů

Text:

...v proudu chladici kapaliny. Timto volným pohybom zabranuji dřive obvyklému zachycováni vlàknitých nečistot na rozpěraci čepy a usazovàni těchto nečistot na česlech sita. Toto zařizeni k čištění má vysokou spolehlivost a účinnost.Přiklad provedeni vynàlezu je na přiložených výkresoch. Na obr. 1 A jsou znäzorněny volně na rozpěracich kroužcich zavěšeně planžcty, mezi jednotlivými česlemi, na obr. 1 8 je řez stahovacim čepem sita,Na obr....

Zařízení pro měření koncentrace rozpuštěných plynů v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267538

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvarůžek Pavel, Přibyla Lubomír

MPK: G01N 33/15

Značky: rozpuštěných, kapalinách, měření, zařízení, plynů, koncentrace

Text:

...spočívají v ton, že je možne použit jedíný senzor pro měření ve více místech reaktoru, že senzor se nezenaší komponenty kapaliny v reaktoru, neboř je umístěn vně reakční směsi a že kalibraci je možno provádět se zvolenou periodícitou bez demontáže senzoru.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je znázcrněn na přípojenem výkresu, který představuje zařízení ve schematíckén náčrtku, Reaktor 5 je opatřen přepážkami zl, 2 a naplnčn reakční...

Spojovací uzel přívodního tělesa a rotujícího protikusu, zejména pásových zavlažovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267537

Dátum: 12.02.1990

Autor: Michl Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: rotujícího, spojovací, pásových, zavlažovačů, přivodního, tělesa, protikusu, zejména

Text:

...uzlu, řešeného podle vynàlezu je znàzorněn na příloženén výkrese, předstnvujícípodélný řez spojovací uzlen.spojovací uzel podle vynálezu sestàvà 1 příruby lg, opatřené otvory ll a stredícín osazeníu 15, upravené na přívodnín télese 1 před jeho koncovou částí llg, která vytváří na přívodnín télese J vnitřní nákružek lll. K přírubě lg přívodního telesa 1 je šrouby ŠQ s pružnou podložkou § 21 upevněno ložískové těleso L, středěné na...

Způsob stanovení směsi retardérů hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267536

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vašátková Jiřina

MPK: G01N 30/26

Značky: stanovení, hoření, směsi, retarderu, způsob

Text:

...Tento způsob umožní stanovení všech složek fosfitoveho antioxidantu, včetně podilu arylsubstituovaných ienolů.V obou případech vyhovují uvedene dělící podmínky požadavku, aby retenční čas minorítni složky směsi - fenolickěho antioxídantu - byl v ramci optimàlního rozdělení všech složek co nejmenší.Další požadavek, jednoznačne přířazení rozdělaných píků jednotlivým aditívům a současně dostatečna citlivost stanovení minorítní složky směsi se...

Nosič cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267535

Dátum: 12.02.1990

Autor: Feranc Jozef

MPK: D04B 15/40

Značky: nosič, cívky

Text:

...maticí 3 na rám cívečnice pletacího stroje. Na trnu 1 je šroubem 3 stavitelné uložena hlava 5 s osazením 2, tvarovaná do tři radiàlních žebsr § s radiálníni drážkami Z, syoetrickými vzhleden k podělné ose ą trnu 1, jejichž čelní stěny 2 jsou s podélnou osou § rovnoběžnê. V radiàlnich drážkàch Z jsou na čepu lg otočná uloženy rozpěrné páky ll, jejichž spodní ramena 15 jsou zakončena stupňovitě uspořàdanýni úkosy lg, li, 12, které v nyšlenen...

Obvod pro měření průrazných napětí polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267534

Dátum: 12.02.1990

Autor: Láznička Pavel

MPK: G01R 31/26

Značky: polovodičových, průrazných, součástek, měření, obvod, napětí

Text:

...k zápornému pőlu zdroje Q vysokého napětí s vysokonapěĺoveho kondenzátoru 2, druhý pôl merené součástky 13 je přes bočník 2 spojen s kostrou přístroje. Dělíč napětí gložený 2 prvního a druhého rezístoru Z a Q je zapojen nezí záporný pol vysokonapěttvého kondenzátoru 5 a kostru přístroje. První konec druhého rezístoru Q je spojen s prvním vstupem 131 a jeho druhý konec je spojen s druhým vstupe 133 díferencíálního zesílovaće 13 napětí. rvní...

Pojezdová jednotka závěsných manipulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267533

Dátum: 12.02.1990

Autori: Supik Stanislav, Lipka Stanislav, Tacina Jan, Kavulok Gustav, Vojnar Vilém, Zabystrzan Oto, Moldrzyk Ervín, Szopa Rudolf

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, závěsných, pojezdová, manipulátoru

Text:

...ojezdového suportu je zabezpečováno zásobníky maziva, které jsou pro tento účel namontovány na pojezdové jednotce.Príklad konkrétního provedení pojezdové jednotky dle vynálezu pro vybíjecí teleoperátor monolitních szrusek 2 hlubinných pecí je zobrazen na příložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pcjezdovou jednotku v podélném řezu, obr. 2 půdorys pojezdové jednotky,obr. 3 příčný řez středem pojezdového suportu, obr. A příčný řez...

Budič vibrací s tlumeným pohybem nevývažku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267532

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bárta Jaroslav, Kalisch Jiří

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrací, pohybem, tlumeným, nevývažku, budič

Text:

...Jdiče víbrací a také ve snížení hlučností stroje.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 zobrazen budič vibraci, který sestává 2 hřidele l, uloženého ve valivých ložiskách 2, pevné spojeného se skříní 2, jejíž vnitřní prostor je válcového tvaru a je v něm pohyblivé uložen nevývažek 5, opatřený prútočnýn otvorem Q. Průtočný otvor Q lze nahradit štěrbinou 1, vytvořenou seřiznutím části boku nevývažku 5, jak je znázorněno na obr. 2, nebo pouze vúli...