Archív za 1990 rok

Strana 109

Zapojení usměrňovače s násobením elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267611

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šmíd Jaroslav

MPK: H02M 7/19

Značky: zapojení, násobením, elektrického, usměrňovače, proudu

Text:

...lg. Katoda třetí diody Ä je připojena ke kladnému polu třetího násobiče lg a k anodě třetího tyristoru lg. Anoda štvrté diody 5 zároveň s anodamí pátá diody 2 a šesté diody É je připo jena přes tlumivku lg na záporné poly prvního násobiče §, druhého násobiče 2 a třetíhonásobiče lg a zároveň na zápornou výstupní svorku lä.V násobiči je v paralelní kombinaci m stupňů ke kladnému polu násobiče připojenvstup prvního stupně ll a zároveň kladné...

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Tříska Aleš, Žemlička Jan, Hejl Milan

MPK: G01N 21/00

Značky: stanovení, absorpce, měrná, světelného, záření, kyveta

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Zařízení k opracování začátků závitů velkých šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267609

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přibyl Zdeněk, Kollrossová Věra

MPK: B23P 17/02

Značky: šroubu, zařízení, začátku, závitů, veľkých, opracování

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch. Na nich predstavuje obr. l pohled na opracovaný začátek závitu. obr. 2 podćlný osový rez zařízením a obr. 3 celní pohled na zarízení.Jak je z výkrcsú patrno, sestává zarízení k opracování zaćàtků závitú velkých šroubú podle tohoto príkladu 2 vodicího a nosného pouzdra gg, nasroobovanćho na opracovávaný Šroub 12, přičemž toto pouzdro jí je spojeno pomocí úchytných elementů lg s pŕírobou...

Zařízení k udržování stavitelné konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267608

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šíma Milan, Lidařík Miloslav, Kudrna Milan

MPK: F16B 7/00

Značky: zařízení, udržování, stavitelné, přítlačné, konstantní, síly

Text:

...ukazatclem tlaku na pruzinu umistěnou v pouzdřc opatřenem stupnicí tlaku a opírající se přes dno pouzdra o přítlañnou desku.Hlavní předností zařízení podle tohoto vynalezu je spolehlivá udržování přítlaćnć sily na nastavené hodnotě pri relativně malých rozmćrech přípravku. Zatímco dosud so pro lepení při konstantním zatížení slepo používala páková zařízení vyžadujíci značné velký prostor. zařízení podle vynálczu je nepoměrně menší. Tato...

Úprava kuželového drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267607

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kasal Josef, Bílek Jaroslav

MPK: B02C 2/00

Značky: úprava, kuželového, drtiče

Text:

...část vnejšiho pevného kroužku dosedá vnéjši pruzný kroužek. Vnějsi prulný kroužek a vnitřní pruzný kroužek jsou vedeny nezávisleno váicových plochách na podpěrnćm dilu drtiče. Tento podpůrný díl má na své ploše ptivráccnć k zužujici se Cásti vrcholu Cinnêho dilu kuzclovćho tvaru provooony vybraní,do kterých jsou ulozeny pružné elementy.Použitím předmětu vynálezu se docílí zvýšení účinnosti těsnění. cim se amczí vnikáni cizích necistot do...

Způsob výroby Mannichových bazí 3,3-dimethyl-2-butanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267606

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšil Josef, Kvapil Lubomír, Minář Luděk, Grepl František

MPK: C07C 97/02

Značky: způsob, bázi, mannichových, výroby, 3,3-dimethyl-2-butanonu

Text:

...reakce provádí v prebylku J.)-Uimclhyl-2-butanonu až 20 H hmot. vzhledem k paraíormaldehydu.Reakce je katalyzována silnými kyselinami, jako je kyselina sírová. chlorovodlková, (os.forećná a pltoluensultonová, s výhodou se používá kyselina sírová. Reakční smês se udr žuje pri teplotách nad 70 °C, s výhodou pri teplotách varu reakćnl směsi. po dobu 1,5az 7 hodin. Ke konci reakce se reakční směs zrod( vodou a plebytecný, nezreagovaný...

Zkušební zařízení pro přímočaré valivé vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267605

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baďo Ján, Sáblík Radoslav

MPK: G01M 13/04

Značky: valivé, zařízení, zkušební, vedení, přímočaré

Text:

...tandemovým umístěním jednotlivých dvojíc těles tak, že je možné současně odzkoušet až šestnáctvalivých vedení. Zkušební zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 částećný nárysný průřez, na obr. 2 bokorysný průřez celkovým uspořádáním.Zařízení sestává z dolního telesa 1, nad kterým je uspořádáno horní těleso 2. Ve sood dolního telesa l a na vrchní straně horního tělesa l jsou provedena kuželová zahloubení 3,...

Zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 267604

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bílek František, Hrnčiřík Josef, Pražák Milan, Odstrčil Jaroslav

MPK: G01N 19/08

Značky: polymerních, odolností, poškození, materiálů, nízkých, zkoušení, proti, teplot, nárazem, zařízení

Text:

...jsou upevněna v držácích uchycených a posunovatelných ve vodicích lištách, procházejících temperační a pracovní komorou. Pracovní komora je ve své spodní části opatřena otvorem 5 regulovatelným průřezem do volného prostoru.Výhoda zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot spočívá v tom, že zkušební těleso se po celou dobu od temperace do provedení zkoušky nachází v teplotné stejnoměrném...

Primer pod konstrukční epoxidové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267603

Dátum: 12.02.1990

Autori: Eder Martin, Vaňková Marcela, Souček Jiří, Zedník Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: lepidlo, konstrukční, primer, epoxidové

Text:

...hmotnostních dílů epoxídové pryskyřice nebo směsi epoxidových pryskyřic dianového typu s epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 150 až 5000, ze 1,0 - 15,0 hmotnostních dílů tvrdidla jako je dikyandiamíd, a dále ze 700 - 3000 hmotnostních dílů rozpouštědla jako je etylenglykolmonometylater nebo etylenglykolmonoetyleter nebo etanol nebo jejích směs s acetonem nebo toluenem. Prímer může dále obsahovat 1,0 - 20,0 hmotnostních dílů urychlovače...

Způsob výroby stabilního přípravku s obsahem chlordiazepoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267602

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sajvera Jiří, Tomášek Václav, Hermová Helena

MPK: A61K 31/55

Značky: obsahem, chlordiazepoxidu, výroby, stabilního, přípravků, způsob

Text:

...Tak výrazná závislost biologické dostupnosti na složení tablety nebyla dosud u žád né jiné účinné látky pozorována. lNa základě výsledků tohoto studia byl vypracován způsob výroby stabilního prípravku s obsahem chlordiazepoxidu, zejména ve formě tvarovaných výliskú, určených pro perorální aplikaci, 5 optimální biologickou dostupnosti účinné látky, podle vynálezu.Jeho podstata spoćívá v tom, že se nejprve z homogenizované směsi substance...

Optoelektronický důlní registrační kovergometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267601

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ševčík Jiří, Bortlík Břetislav, Macek Tomáš

MPK: E21B 47/02, G01C 7/06

Značky: kovergometr, registrační, optoelektronický, důlní

Text:

...je upevněna kódovací lišta lg. Zespodu do vnějšího plášte 1 se zasouvá spodní díl konvergometru §,který je opatřen kloubovou připojovací hlavicí 2. Krycí objímka lg chrání připojovací konektor propojovacího kabelu ll, který zajištuje přenos dat z optoelektronického zařízení, umístěného uvnitř konvergometru, do koncentrátoru dat 5.Konvergometr je mezi strop a počvu nebo mechanizovanou výztuž upevněn pomocí kloubových přípojovacích hlavic 2. 0...

Umělohmotná odhrnovačka orební radlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267600

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brož Jaroslav, Mařík Jiří, Duben Jaromír, Havelec Stanislav, Čásenský Bohuslav

MPK: A01B 15/08

Značky: umělohmotná, orební, odhrnovačka, radlice

Text:

...odhznovnčky ocelové. Pro dosažoní potřebné plynulosti pracovní plochy orobní radlicc so rozdíl v tlouštco ocelové a unělohmotné odhrnovnčky vymezí podložknmi zhotovenýnui např. z ocolového plochu, uloženým). pod čopelí (t) n pod výměnným dilcm odhrnovnčlcy (3).Odlzrnxovačlca podle vynlslozu se vyznačuje vysokou houževnntostí, nmlou přiLnavosti l vlhké půdní skývč, zvýšenou odolnost-í vůči otčru a dobrou pevnosti. Má podstatně xižší hmotnost...

Zapojení řídicího obvodu pro určování doby dobíjení tepelných akumulačních spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267599

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: F24C 7/08

Značky: akumulačních, tepelných, zapojení, obvodů, spotřebičů, určování, dobíjení, řídicího

Text:

...31, se druhým wwodem zpätnovązebniho rezistoru gg n s anodou Lndikační diody ä. Katoda indikačrxí diody aj Jo spojene. se druhým vývodam druhého indikačrdho rezistoru 35. První vývod druhého indikačního rezistoru 31 g Je spojen s kolektorem řidicího tranzistoru 33, so zápornou napájení svorkou lži Schmittova obvodu 12, s prvním vývodem třetího můstkového rozistoru ê, so zápor-nou vstupní svorkou 5,3 zapojení, se záporným pőlem odruäovnoíłxo...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: kyslíkového, výroby, čidla, způsob

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Poloautomatické závitovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267597

Dátum: 12.02.1990

Autor: Roubalík Karel

MPK: B21H 3/02, B23G 7/00

Značky: zařízení, poloautomatické, závitovací

Text:

...li s kyvným trnem 1. V bloku l je na čopu 21 uloženo rameno z a rolnou Q, o ktoré .se opírá atavěoí šroub §, uložený v bloku 12, na který tŕvale působí pružina 1 ľ.V bloku l je uložen pevný trn l a obrobkem 12, jehož výohozí polohu vymozuje doraz 10. Tažný änek 12 alternatívne zabíré. s kladkou 2. Na rameni g je upevněna páka ž.Obr. 3 zrmázornuje detail tažného systému se Änekom 12, neeeném v uložení 31.Na rameno 3 působí přoa kloboučok 30...

Způsob zvýšení účinnosti insekticidních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267596

Dátum: 12.02.1990

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 25/00

Značky: způsob, účinnosti, zvýšení, insekticidních, prostředků

Text:

...konoentreoi a skupině, aby úhyn škodlivého hmyzu na místě byl vyšší než 90 73. Zároveň musí být teplota aplikačního místa nižší, než teplota,při níž použitá insĺektioidní látka ztráoí iöirmooh Nnpř. mximální povolená teplota pro pennethrin Je 142 °c.zařízení vhodná jako vyhřívuoí elementy k uvedenému účlu jsou např. výhrevné desky se zabudovaným odporovým drátem, teplovodní systémy, nebo i rozklâdejíci se organioká hmota. z bezpečnostních...

Kompozice pro modifikaci a plastifikaci polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267595

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubánek Vladimír, Hudeček Slavko, Binko Jan, Müller Karel, Crkal Jan, Doležal Vladimír, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš, Kruliš Zdeněk, Kroupa Jiří

MPK: C08L 67/02

Značky: modifikací, polymerů, plastifikaci, kompozice

Text:

...mtelosy. 2 monoąncoholů se používaní s výhodou primární a sekundární alkoholy zejména hutanol, izobutanol, anrylalkoholy, oyklohaxąnol, motyloyklohoxanol, benzylancohol,metylbenzylajkohol, Z-etylhoxanol a dallí.Kompozioo dle vynâlezu Jsou obvykle viskozní kapaliny světlo žluté až öenrenohnödó barvy o viskozitě nejvýše 100.000 mPn.s/25 °c. ProkązuJí dobrou snáäenlivoet a účinný plastifikąční efekt s polystyrenem, polymetylalwyláten,...

Obvod pro řízení výkonu elektronkového vysokofrekvenčního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267594

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Lubor

MPK: G05F 1/66

Značky: obvod, elektronkového, výkonu, zesilovače, řízení, vysokofrekvenčního

Text:

...inpulsů je přes oddčloveoí odpor z spojene. s mřížkou ga spínaeího tyristoru 6. Druhý vývod mřížkového odporu i a anoda Q spínaoího tyristoru Q jsou spolu spojený a nohou být připojeny na vodič nulovêho potenciálu. U těch řízenýoh elektronok g, u nichž mřížkové napätí přervyäuje dovolená blokovaoí napětí spínaoího tyristoru á, je nutno zařadlt více epínaeích tyristorů á do serie. Pak se mřížkový odpor i řízené elektroniky 1 rozdělí na...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267593

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havlíček Aleš, Blažek Jan

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátoru, chápadlo

Text:

...s držákozn upixzacího ölenu suvně uspořádaným vedením s pružinou.Výhoda ohapadln podle vynálezu spočivá v tom, že bez potřeb dalších pohonných zařízení so rozšiřuji kinomatickó možnosti dosavadnícl manipulátorů o současný pohyb ioncového upínacíłxo člonu vo dvou souřadxzicicln, lctcrú může nahradit mikroposuv zápöstí.,nebo rozšířit jeho pohybový rozsah. zmenšuje počet obvykle luutných seřízoní. nnrážek ma nipulátorů a zmbotů.-Za řipojeném...

Zapojení na hlídání úniku škodlivých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267592

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: G01N 33/26

Značky: zapojení, produktů, úniku, škodlivých, hlídání

Text:

...výřoz na průtok vody. Na tomto obr. je patrné umístění elektricky vodivýclí destičeł 2, I 2. Ploválc ll je znázorněn v pííčném řozu. Ve výřezu na spodní straně plová ku ll jo na. vnitřní straně tohoto výřozu uchycení. elektricky vodivő. dcstiölm lg.Na vnější. straně plováku 11 je uchyceno. elektricky vodivú závěsná dostičlm 13. V tomto provedení obepíná spocĺní část plováłku 11 a vytváří tak prostor pro 171111201 vody. průtok vody jo patrný...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267591

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: parciálního, měření, kyslíku, povrchové, sonda, tlaku

Text:

...napiš. pro integrované obvody. Soubor přívodů umožňujesnadnou zíunönu sondy v txnifilcované potici.Přiłzlad provedení. sondy podle vynálozu je znázornčn na připojenćn výírosu, kdo obr. 1 představuje bolcorys sondy se souborom přivodů, obr. h představuje půdor/s s vynzxxačoxąýrąi oloktrodąmi, obr. 3 představuje pohled na spodni stranu sondy opatřonou kontaJztníni ploškzuni so souborom přívodu a obr. 2 představuje detail kouvexsniho povrchutě...

Diethylester (2-p-tolylsulfonyloxyethoxy)methan-fosfonové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267590

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/40

Značky: způsob, výroby, diethylester, kyseliny, 2-p-tolylsulfonyloxyethoxy)methan-fosfonové

Text:

...být čištěn krystolizací z ethanolu nebo chromntografií na silikegelu v soustuvách obsnhujících chloroform(bútky vzorce III získané touto cestou jsou krysteliokěa dobře charakterizovatelné a mohou být skladovány po neomezenou dobu.Použití látky vzorce I pro přípravu klíčových meziproduktů /látek III/ skýtá oproti dřívějšímu postupu další výhodu v tom, že reokční směs je homogenní, výtěžky látek vzorce III jsou znutelnš vyšší A je omozena...

Řezná kapalina pro výkonové tvarovací broušení křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267589

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vychodil Miloslav

MPK: C10M 173/00

Značky: kapalina, tvarovací, broušení, krehkých, výkonové, materiálů, rezná

Text:

...n rovnčž pro obtížnöji ohrobitelnć korundové materiály. Přitom musí být dodrženy hygienickň, bezpečnostní a ekologické normy jak při jejím použití a tak í při jejichTento ůkol řeší přcmět vynňlozu, kterým je řezná kopalina pro výkonové broušení křehkých materiálů, zvlâštč skla, skelnčkcramických materiálů a korunduvé keramiky pomocí diamantu naPodstata vynálezu spočívá v tom, že soustava přísad V množství 1 až 10 hmotnostních dílů na 100...

Upínací pozice s nejméně dvěma otočně uloženými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267588

Dátum: 12.02.1990

Autori: Neužil Milan, Doležal Herbert, Mašek Jiří, Vejmelka Jiří

MPK: H03K 3/14

Značky: uloženými, upínací, nejméně, otočné, rameny, dvěma, pozice

Text:

...je tvořeno otočně uloženým ramenem nebosuvnč uloženým čepem s proměnným průřezem s aretací poloh.Upínací pozice podle vynálezu umožnuje umístit dvěskIeněnć trubkovć banky paralelne blizko sebe, zojištuje přesnou vzdálenost vnějšího líce stěn baněk a umožnuje v průběhu procovní operace jejich další těsně přiblížení. Dvě skleněné trubkovć banky jsou pohyblivými prizmnty přitlačovány k znrážce. ohybem znrážky se trubkové banky k sobě...

Kombinovaný sorbent zejména pro pečisťování radioaktivních médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267587

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vacková Ela, Franta Pavel, Vaňura Petr

MPK: B01J 20/16

Značky: radioaktivních, médií, kombinovaný, pečisťování, sorbent, zejména

Text:

...0 hmutnostním poměru Si k Al 12 až l 50 l a jako další složku skelnou drĺ anebo bnlotinu, tvořící 5 až 95 Ť hmotnosti sorhentu. Jednou ze složek kombinovanéhosorbentu může být syntetický zeolit.Hlavní výhodou kombinovanćho sorbentu podle vynálezu je skutečnost, že jej lze převést zuhřňtím nn poměrně nízkou, při jiných vitrifikočníchrpostupech obvyklou teplotu na skelnou taveninu nebo skelně - krystalický materiál n běžným postupom získat...

Výložník s teleskopickým spojovacím mostem pro těžbu skrývky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267586

Dátum: 12.02.1990

Autor: Farský Milan

MPK: B65G 65/28

Značky: výložník, spojovacím, mostem, těžbu, skrývky, teleskopickým

Text:

...nutnost použití technologicky nevyužívaného protizávaží. Jeho funkci převezme spojovací most. Tím se znečně sníží hmotnost zařízení. Použitím jednoho dopravního pásu se zároven sníži energetické nároky na dopravu materiálu, který nemusí být urychlován z nulová rychlosti jako u zakladače. Také je sníženo přesypovć místo a tím se získávâ další energetická usporn pro zbytečnou přepravu materiálu do vyšší polohy. Pro jeden výložníkový pás lze...

Činidlo pro hydrofilizaci, zlepšení barvitelnosti a snížení žmolkování polyesterů, zejména ve formě vláken a fólí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267585

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubánek Vladimír, Lochman Lubomír, Kozel Tomáš, Miklas Zdeněk

MPK: D06M 13/50

Značky: žmolkování, fólí, barvitelnosti, vláken, hydrofilizaci, zejména, polyesterů, snížení, zlepšení, činidlo, formě

Text:

...je založen na rcakci alkalických alkoxidů s polymerem obsahujícím esterové skupiny za přítomnosti látok, které silně zvyšují reaktivitu těchto slkoxídů. Při tomto ovlivnění reaktivíty alkoxidů hraje podstatnou ulohu elektrodonorovú schopnost aktívační přísady. Jako aktívační přísndy pro nlkoxidy jsou vhodné především mono anebo oligoethery, například tetrahydrofuran,1, 2-dimethoxyethan, dimethylother tetraethylenglykolu, dále amidy...

Nosná konstrukce vřeten vrtacího stroje a ovládacího příslušenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 267584

Dátum: 12.02.1990

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 39/16

Značky: stroje, nosná, konstrukce, ovládacího, vřeten, příslušenství, vrtacího

Text:

...že nosné konstrukce vřeten skládající se ze dvou podpěr spojených pevně s příčníkem sloužícím pro ukotvení vřeten a dále spojených spojovací výztuhou, je navrženn z dutých profilů zcela vyplněnýeh ve vnitřním prostoru mediem o vysoke hmotnosti /např. směsí litinových pilin a betonu/ a jako celek je nosné konstrukce vřeten ukotvena na základovou kamennou desku z monolitního materiálu taktěž o vysoké hmotnosti. Vlastní základová deska je zde s...

Rámový biparalelogramový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267583

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Jiří

MPK: B25J 1/02

Značky: manipulátor, biparalelogramový, rámový

Text:

...předmětu manípulace v místě styku s kruhovým stolem sintrovací pece, jenžmimo otáčívého pohybu kolem své vertikální osy vykonává í pohyb precesnf.Předmět vynúlezu je zřejmý z následujícího popisu a schěmatického výkresu, kde jednotlivéobrázky značí obrázek l celkový kosodhlý pohled na rámový biparalelogromový manipulátor podle vynálezu, obrázek 2 způsob pohybu pnralelogramových ramen zařízení pro kompenzsci polohy předmětů manipulace, obrázek...

Způsob žíhání ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267582

Dátum: 12.02.1990

Autor: Danda Václav

MPK: C21D 1/32

Značky: žíhání, ložiskové, oceli, způsob

Text:

...OC/h a postupně snižování teplo ty až na 600 °c rychlostí 4,6 - 9,2 °C/h.Při zpracování podle vynálezu dochází oproti dosud známému způsobu ke změně teplot A času působení těchto teplot. Doba působení jednotlivých teplot se důsledkem snížení rychlosti posunu válečků pece prodlužuje v každém pásmu ze 3 h na 4,4 h. Teplota se mění v šesti z devíti pásem pece takto III. pásmo - ze 770 OC na 680 OC, V. pásmo - ze 710 OC na 720 °C, VI. pásmo ze 700...

Způsob vytváření vnitřního povrchu skleněných kapilár chromatografických kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 267581

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistrjukov Elektron, Andrejev Sergej, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/60

Značky: vytváření, povrchu, kolon, chromatografických, způsob, vnitřního, sklenených, kapilár

Text:

...kolon podle vynálezu, jehož podstatou je, že na vnitřní stěnu kapiláry se působí roztokem chloridu cesin ve vodném metnnolu a po odstranění rozpouštědla se kapílára naplní směsí halogensilanu B kyslíku, poté se oba konce kopilšry zntnví a teplota se postupně zvyšuje až na teplotu 480 OC, přičemž teplota 480 OC až S 50 °C se nechá působit po dobu 30 mi nut až 2 hod., načež je kapilárn otevřena B je ochlazena proudem vodíku.Ještě před...

Vyhodnocovací zařízení pro třídění radiofotoluminiscenčních detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267580

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Jaroslav, Matěcha Jaromír, Prádler Petr, Adametz Otto, Pleštil Zdeněk

MPK: G01T 1/208

Značky: třídění, radiofotoluminiscenčních, zařízení, vyhodnocovací, detektoru

Text:

...Q. Měřící část představuje ned podávacím kotoučem 3 uspořàdená evětlotěsná měřicí komore Q se zdrojem u 1 trafialovéhosvětle§ s maximem vyzařováni při vlnové délce 360 nm, s fotonásobičem 1 e evěťelnou uzávěrk 3 u§. Pohyb uzávěrky § je vyvolán krokovýu motorom 2,který je řizen signály z ovládací části Ag. Přesná polohe detektoru Q měřicí komoře § je dána blokovacím členem se zerážkou 1 Q, reverzně ovládeným krokovým motorem łł. Proměřoveným...

Zapojení diferenciálního operačního zesilovače pro usměrnění seismoakustických a seismologických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267579

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalenda Pavel, Holub Karel, Slavík Jiří, Bigos Radomír, Kořínek Jan, Maléř Václav, Štverka Václav

MPK: H03F 3/45

Značky: seismologických, signálu, usměrnění, diferenciálního, operačního, zesilovače, zapojení, seismoakustických

Text:

...a usměrňování velmi malých napětí i do vysokých kmitočtů.Na přiloženém obrázku je znázorněno blokové schéma zapojení díferencíàlního operačního zesilovače pro usměrňováni eeiamoakuetických a eeiamologíckých signálů.Ke vstupu Qł je přes eeriovou kombinaci druhého odporu g e třetího odporu Z připojen invsrtujíci vstup łg operečního zesilovače ł přes čtvrtý odpor g. neinvertující vstup 3 operačního zesilovače ł a přes šestý odpor § jeden ze...

Způsob zúrodnění čerstvých nebo dosud nezvětraných důlních odvalů z hlubinných dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267578

Dátum: 12.02.1990

Autor: Petříková Vlasta

MPK: A01C 21/00

Značky: dolů, důlních, zúrodnění, dosud, nezvětraných, čerstvých, odvalů, hlubinných, způsob

Text:

...využití celá její produkce, bývá kejda likvidována nedovoleným způsobem, což značné poškozuje životní prostředí (znečištění vod, apod.). využitím kejdy na náhradních plochách- důlních haldách se tak přispivá ke zlepšení životního prostředí dolní oblasti a to dvojím způsobem - urychlené ozeleněni held - omezení likvidace kejdy.Příklady provedení. Příklad 1. Fokus 1. Modelový vogetační pokus v malém množství substrátu.Do skleněných pokusných...

Způsob snížení obsahu draslíku v dodekahydrátu síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 267577

Dátum: 12.02.1990

Autori: Broul Miroslav, Hložný Ladislav

MPK: C01F 7/76

Značky: draslíku, způsob, síranu, dodekahydrátu, snížení, amonno-hlinitého, obsahu

Text:

...kyseliny sírová.vynález je založen na zjištění, že běžně prováděnou krystalizací za účelem odstranění příměsí jiných prvků lze využít i k odstranění draslíku přídevkem další vhodné složky i když dosavadní publikovaná práce, které tento problém řešily přídavkem kyseliny sírové v množství do 2,5 5 hmot., toto řešení zavrhly.Navržený způsob úpravy vstupních podmínek krystalizace nejen že umožňuje odstranit ve zvýšené míře draslík, ale navíc...

Způsob zneškodňování koncových plynů ve výrobnách kyseliny dusičné s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267576

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/38

Značky: kyseliny, zneškodňování, dusičné, plynů, turbínou, koncových, způsob, plynovou, výrobnách

Text:

...čímž by se snížilo množství vzduchu pro technologii s tím i výše výroby kyseliny dusičné nebo by bylo nutno postavit další zařízení.nevýhody samostatných procesů selektivní redukce a totální redukce a rovněž selektivní redukce se apalovací komorou pro výrobny s plynovou turbinou odatranuje způsob podle vynálezu. Zneškodnování se dosáhne zapojením reaktoru selektivní redukce a reaktoru pro kstalytické spalování paliva. Reaktor na...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267575

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/312, H01L 21/308

Značky: fotoresistových, úpravy, vrstev, způsob, povrchu

Text:

...jsou těžko viditslné 1 pod mikroskopem, a způsobí v místech otvorů ve fotoreeistové mesce špetnou sdhezi následně aplikovaných, např. kovových vrstev. V těchto případech po odplavení kovu dojde k jeho odtržoní i v místech, kde by měl kovový motív zůstat.Uvedené nevýhody Jsou odstreněny způsobem úpravy povrchu fotoresistových vrstev podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že po suchém leptání se polovodičová deska s fotoresistovou maskou...

Zažízení pro signalizaci dotyku nástroje a obráběného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267574

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žižka Jan

MPK: B23Q 17/22

Značky: obráběného, dotyku, materiálů, signalizaci, zažízení, nástroje

Text:

...tuhoet soustevy stroj - připravek - nástroj - obrobek, a tedy negativně neovlivnuje přesnost ohráběnívynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro eígnalizaci dotyku nástrojea obràběného materiálu podle vynálezu.Zařízení podle vynálezu využívá jevu tranzitní napětové vlny, která vyvolává na povrchu materiálu povrchovou Rayleighovu vlnu. Tato...

Způsob šlechtění mikroorganismů rodu Cleviceps a nový průmyslový kmen Cleviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F-8043

Načítavanie...

Číslo patentu: 267573

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kybal Jan, Strnadová Karin, Harazim Pavel, Spáčil Jiří, Malinka Zdeněk, Krajíček Alois, Svoboda Eduard

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, f-8043, způsob, purpurea, fr, šlechtění, průmyslový, cleviceps, nový

Text:

...uvedeným způsobem, odstraňuje výše uvedené nevýhody dosud užívených produkčnich kmenů. Nový knen se vyznačuje tím, že při stacionární povrchová saprofytní kultivaci produkuje mycalium s obsaham sumárních elkaloidů až přes 3 hmot. sušiny biomasy mycelia a při parazitická polní produkci na obílninách vytváří sklerocia s obsahom sumy alkaloidů až přes 2 hmot. eušiny sklarocií, přičemž sume alkeloídů je representována těmito alkeloidy...

Směs pro povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267572

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kožmín Bohumír, Exnerová Karla, Letko Pavel, Huml Vladimír

MPK: C09K 3/00

Značky: úpravu, povrchovou, směs

Text:

...zcela vysušených hnojiv. Použivánim směsi podle vynálezu se zlepšuji fyzikálni vlastnosti pr 0 ~ myslových hnojiv, zaručí se nelepivost materiálů, které se připravuji lisovánim, zlepší se průchodnost takto upravených materiálů dopravnimi a zpraoovatelskými zařizenimi. Docházi ke zlepšení procesu sušeni.Specifikace jednotlivých složek směsi podle vynálezu Olejovým bočnim hydrogenátem rozumime frakci uhlovodiků s deetilačnim rozmezim asi 300 až...