Archív za 1990 rok

Strana 108

Zařízení na kontrolu geometrických rozměrů a vad vzorků s opticky rozptylujícími povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267651

Dátum: 12.02.1990

Autor: Malz Dietrich

MPK: G01B 11/24

Značky: kontrolu, povrchy, zařízení, opticky, vzorků, rozměrů, geometrických, rozptylujícími

Text:

...HCHMTYEMDFO ospzxnua. BMIIIEVHUHSIHVTOE DCBBTHTEJIBHDE YCTPDHCTBD MUMET HPEÄDTBJIRTI) COGDĚ TDHBHIIHHHCTOHIIHK CBETH B COHETaHHH C DTKJIDHSIIOIIIHM 6 J 10 KOM IIJIS CTPDHKDÚGPaIŠHDFD DTKJIOIIEHHH CBETa 8110111.JÍHIIHH PaUBÚPTKH oapasua unľJGHMyHlECTBů HBDGPGTEHHH UaKJIIFIEIJTCSI B TOM . ITU f BHCOKDŘ TCFIHOCTDKI HIJMBPBHHSI H HPUHUDDJIHTGJIBHDCTDIO B HPÚUECCB KOIITPOJISI oapaauca ÓQCKĽIHTBKTHFJ IOJISPRIIOT PHM lhĺlllłlblx . ľaKHX . KHK ÄJIHHH...

Čidlo pro snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267650

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jašek Petr

MPK: B23Q 35/24

Značky: čidlo, snímání, polohy

Text:

...od požadované polohy svařovázaíCílem vynálezu je konstrukce čidla pro snímání polohy, kterou se dosáhne podstatné snížení indikovaná chyby.Podstata čidla pro snímání polohy podle vynálezu spočívá v tom, že snimací kolečko je uloženo na záväsné ose výkyvně spojené přes spojovací rameno s centrální osou.Výhodou čidla pro snimání polohy podle vynálozu je snížení chyby indilcovąné hodnoty dané možností vychálení centrální osy snímaoího kolečka...

Syntézní komora vysokotlakého nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267649

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Otto, Krobot Zdeněk, Blažek Miloš, Flašar Jiří

MPK: B01J 3/04

Značky: komora, vysokotlakého, nástroje, syntézní

Text:

...nástroje, pro výrobu diamantů a jiných supertvrdých materiálů, vůlcového tvaru z pyrofylitu, Imtlinitu, litograriokého kamene a podobne, podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že její aktivní povrch je opatřen vrstvou 0,001 až 1 mm látky s koeficientom vnitřního třoní 0,05 až 0,2 a teplotní odolností do hoo°c.Výhodou komory podle vynálozu Je snížení velikosti tlaliového gradiontu v lzomoře. Další výhody vynúlezu lze...

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: napájecího, radioaktivního, záření, zapojení, zdroje, detekční, sondy

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Zapojení obvodu pro impulsní bezkontaktní vybíjení akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267647

Dátum: 12.02.1990

Autori: Punčochář Josef, Machalík Ludvík

MPK: H03L 5/00

Značky: vybíjení, bezkontaktní, impulsní, akumulátorů, obvodů, zapojení

Text:

...§ 1 připojen na druhou svorku 33 vybíjccíhorezistoru ł a druhou napájecí svorkou 13 je připojen no druhou svorku 120 zdroje stř-í davého napě tí oPo připojení zdroje střídavého napětí na. svorky 10 a B 2 so uvedou elektronické obvody do činnosti, procesu střídavého nabíjení a vybíjení, který je podnxíněn okamžitou. polaritou střídnvého napětí na. svorce 112. Při kladných půlvlnách sinusovćho napětí nebo impulanílto napětí. na. svorce 11 Q,...

Transportní lůžko pro dopravu pacientů s poraněnou páteří

Načítavanie...

Číslo patentu: 267646

Dátum: 12.02.1990

Autori: Massner Petr, Juřica Přemysl, Vlach Otto

MPK: A61G 7/00, A61G 1/04

Značky: transportní, pacientů, páteří, poraněnou, dopravu, lůžko

Text:

...z pro ncznázornčné poutací pásy. V oblasti Ilavy pacientajsou tyče 1 a g propojcny nosnou doskou §, l níž Jo připojeno fixačni ústrojítvořenć dvojici opčrek I) a 1 pro ramena. pacienta. a současnou antirotační fixaci jeho Lrční. pátořc. Každá z opěrel 19 a 1 je na. nosné dcscc 8 připojcna stranovč přcdstavitclně a je opotřcną šroubem Ľ 2 procházejícim drůžkou lg, Ľ v nosné descc §, Iztcrý jenad opěrkou E, Ľ opatřen vždy maticí. 1 j s otáčecí...

Míchadlo pro horní míchání v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267645

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: B01F 13/00

Značky: nádobách, míchadlo, horní, míchaní

Text:

...pod tímto kuželem Jsou v bloku a vo hnané hřídeli vytvořeny na společné ose tři otvory, a v hrdlo je prostor mezi těsnänimi spojen na jedné straně s přívodem živného plynu a na druhá straně Je pomocí radiálního otvoru a osového kanálku ve hnané hřídeli spojon s prostorem nad lopatkami.Výhoda míchadla pro horní míchání v nádobáeh podle vynálezu vzniká ze skutečnosti, že bylo Vytvořeno rozebiratelnê míchadlo, ktoré umožňuje, aby s fermontačnim...

Nakladač tabulového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267644

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bajger Jaromír, Skotnica Jaroslav

MPK: B65G 61/00

Značky: tabulového, nakladač, materiálů

Text:

...výkresoch. Na obr. 1 je nakladač v nárysném pohledu a obr. 2 zobrazujepůdorys nakladače dle vynálozu.Na. konci nosného ramene .2 podavače l plechů 1 Z ze stohu 18 pleohú l na pohyblivý most 1 g zvukové poco 32 je upevněno přičné vedení. g s přičným posmmým záväsem 1 O,na. jehož konci je uložen konec pístnice ciruhého hydraulického válce u. Na Spodní část příčnćho vodoni 2 je připovnčno podélnó vedení. 17 ł s podólným posuvným závöscnu 12,na...

Zapojení jednotky časových funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267643

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ditrrich Arnošt, Vaněk Vladimír

MPK: G06F 1/04

Značky: zapojení, funkcí, jednotky, časových

Text:

...obvodu Q je spoJen s druhým výstupom iz adrosového dekodéru 17. Druhý port Q vstupně-výstupního obvodu lg je spoJon s prvním výstupom i propojovacího polo 33. Druhý výstup ž propojovacího pole 22 je spojsn se svorłcou S přorušovnného signálu. Pnmí vstup 5 propojovacího polo 5.3 je spojon s prvním výstupom 51 čusovačo 18. Druhý výstupčasovač 18 je připojon k prvním vstupu až hlídacího obvodu a. Výběrnvy vstup Q öasovače 18 je...

Přenosný rastrovací elektronový mikroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 267642

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klíma Jaroslav, Vrátníček Emil, Melkes Josef, Petr Jiří, Tůma Lubomír

MPK: H01J 37/04, H01J 37/06

Značky: elektronový, rastrovací, mikroskop, prenosný

Text:

...xąklodnidcsce, která je opatřcna Ve své střodovó části na průzor nnvazujioím otvorom n nu svéspodni plošo prvním vakuoýnntčsnčním, obcpínajicim otvor, Výhodné itom jo, jostličc zákla ui doska jc opatřcna stavěcimi šrouby a/nebo jestližo komora je opatřonu pohybovými šrouby. Výhodné přitom rovněž je, jcstližc tento mikroskop je opntřcn sndou zůkludxúch dcsck, 2 nichž každú má svou spodní plochu u prvni vnkuovć těsnění velikosti 3 tnrcm...

Zařízení pro protahování lněných vláken a jejich směsí s vlákny chemickými

Načítavanie...

Číslo patentu: 267641

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novohradský Jaroslav

MPK: D01H 5/22

Značky: vlákny, směsi, vláken, zařízení, protahování, lněných, chemickými, jejich

Text:

...páru protahovaciho ústrojí. U prvního páru protahovacich váločků nedocházi k nabáleni proto, že se pramon pohybuje malou rychlosti a protahovaná vlákna jsou strhávána do pramene vlivom vyšší rychlosti protahovacich válečků následujiciho páru, u nčhož dochází k nabáloni. V následující zőně nedochází k nabáleni proto, že vlákna jsou vedcnazhušłovnčom k ovíjecímu dutému vřetenu, ovijena hedvábím a odváděna na křižovou cívku.Cílem vynálozu...

Způsob měření vlhkosti vzorků plynů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267640

Dátum: 12.02.1990

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/16

Značky: zapojení, způsobu, plynů, vzorků, způsob, vlhkosti, tohoto, měření, provádění

Text:

...mäřícího systému, což umožňuje přesné měření vysokých obsahů vlhkosti, přičemž přesnost měření není snižována ani lcolísáním průtoku a. funkce čidla. není vysokou vlhkosti vzorku ohrožována vystačí se s isoternmím provozom termostatu. Další. výhodou způsobu podle vynálezu je snndná možnost jeho poüití i pro měření za tlaku. Jiuou výhodou je možnost rychlé výměny sušícího filtru nebo àutomatická výměna a rogenerące, čímž je zajíštěno...

Způsob výroby kopolymerů alkenů se siloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267639

Dátum: 12.02.1990

Autori: Majerová Karla, Kuřera Miloslav, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02

Značky: alkenů, kopolymerů, způsob, siloxany, výroby

Text:

...jev-i použití. lcopolymerů se siloxany pro výrobu mechanických převodových ústrojí. z plastů.Modifiłmcc polyaucenů je obecně obtížné Uhlovodikové řetězce ,jsou velmi nestálé vůči účinkům běžných. chemických činidel. Teprve za extrémnich podmínek je tato čixxidla napadoçjí Obvykle to však vode k nov-ratné destrukci makromolekul se všemi nopřímivými důsledky.Pro vytváření lcationtových aktivnich center Jsou zvláště Vhodné polyalkeny...

Chladicí systém spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267638

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jahoda Stanislav

MPK: F01P 3/02, F02F 1/36

Značky: chladicí, systém, spalovacího, motorů

Text:

...motoru podle vynálezu je vyšší dosažitehaá přesnost odlitků, která umožňuje snížit tlouštku stän a. přídavky na. obrábění na funkční resp. technologické minimum. -íI( odvodu tepla v oblasti spclovacího prostoru a sedel ventilů díky tepelnä izolačním vložkám postnčují propojovací kanály, jejichž průřezy jsou.- zmenšeny až na technologicky přijntolnć minimum. Sběrný chladící kanál ochlazuje ty části spalovacího prostoru, cs 267 638 ndo nichž...

Optoelektrické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267637

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jaroš Jaromír, Klaška Karel

MPK: H03K 17/78

Značky: optoelektrické, relé

Text:

...lg. Optoelektriclcý měnič § reprezentovaný fototranzístorem má koloktor připojený na vstup 21 bistabilního doplškového klopného obvodu 2, jehož napájecí vstupy až, g 6 jsou spojený se zdrojem i a jehož pomocný výrvod 32 je spojen s kondenzátora git. Na vstup 31 je ještě přípojen pomocný odpor 31. Výstup 33 bistabilního klopného obvodu 3 je připojen na vstup 31 releového klopného obvodu 2, jehož napájecí vstupy gž, á jsou spojený se zdrojem a...

Stavebnicová šablona pro výrobu svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267636

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cihlář Antonín

MPK: B23K 37/04

Značky: výrobu, šablóna, stavebnicová, sítí, svařovaných

Text:

...nosniků á spodnich dorszů pro různý sortiment výroby, ktoré se budou liší vzájemnou rozteči spodnich dorazů z. Při změně sortimentu výroby se Jovi výměna celého nosniku 6 spodrdoh dorazů Jako rychlejší a. operativnějši než nastavovárxi ,jednotlivýchK hozmí. části šikmých nosníků 1 je připoden otočný segment 8 rĺesouoi pevná vodítka 2 a stavitelné vodítka 10 přičných prutů vytvořená za dvou rovnoběžných profilu kulatiny s vytvořeným...

Zapojení pro automatické odstraňování chybně zatkaných útků u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267635

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štěpánek Vladimír, Košťál Zbyněk, Sedlický Václav, Kohout Bohuslav

MPK: D03D 51/00

Značky: chybné, odstraňování, útku, zapojení, strojů, automatické, zatkaných, tkacích

Text:

...s osnovním kontrolnín vstupom ž gcnerátoru ž řídících signálů. Dále toto zapojení obsahuje čidlo 2 chybného útku, ktoré je např. optické a je umístěno na výstupní straně prošlupu tkaoího stroje. Útkový kontrolní výstup Ľ čidla l chybného útku je spojen rovněž s příslušnýxn útkovým lcontrolním vstupom § 3 gonerátoru 6 řídíoích signálu a další spouštěcí výstup 23 čidla 2 chybného útku je spojen elektrickým vedením se spouštěcím Vstupem 61...

Zapojení pro kontrolu automatického odstraňování chybně zatkaného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267634

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štěpánek Vladimír, Velechovský Petr, Sedlický Václav

MPK: D03D 51/00

Značky: chybné, kontrolu, útku, tkacích, odstraňování, zatkaného, zapojení, strojích, automatického

Text:

...Tato čidla jsou např. optická. Výstup § 1 útkové znrážky2 Jo spojen elektrickým vedením se vstupom j 1 kontrolního obvodu 2 pro dolet útku, jehožvýstup Ľ je spojon so vstupom 71 gonerátoru z řídiuích signálu. Výstup 33 itkové zarâžky 2 je spojon so vstupom ľ 1 kontrolního obvodu 14 pro úlct útku, jehož výstupje spojen so vstupom 23 generátor-u z řídicích signálu. Výstup a ůtkové zarážky g je spojen se vstupem S 1 lcontrolníhcrobvodu 2...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Vrbová Eva, Marek Miroslav, Volf Radko

MPK: C12M 1/40

Značky: způsob, čidla, enzymového, výroby

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Zařízení k ovládání plavnosti řazení automatických vozidlových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267632

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jiřičný Josef, Beneš Josef, Dostál Jan

MPK: F16H 39/50, F16H 57/00

Značky: převodovek, vozidlových, ovládání, zařízení, plavnosti, automatických, řazení

Text:

...v ř-adíoím členu po zapnutí.0 d pohybu mechanizmu ovládání dodávky paliva 1 je prostřednictvím táhla 2 odvozen pohyb páky g elektronického snímača polohy E, jehož výstupní signál je sběrnicí i přiveden do elektronické řídící jednotky 6. Tato elektronická řídící jednotka 6 ovládá elektromagnotický ventil 7, do jehož signálního vstupu i je přívodním kanálem g přiváděn hlavní tlak zo systému. hydrauliokého ovládání g. Plnící výstup 2 §...

Rektifikační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 267631

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: kolona, rektifikační

Text:

...počtu rektifikačníoh peter potřebných pre dosažení dané výtěžnosti produktů a tím l snížení materiálové náročnosti.Příkladné řešení rektifilcační kolony podle vynálezu je petrné z obrázkul, na kterém je zjednodušeně zakreslena. tlaková rektlfilcační kolena. zařízení na dělení vzduchu. Tlakový plášt rektifilcační kolony sestává z válcového plášte 1, který je uzavřen dolním dnem g a horním dnem z. Do pláště 1 je upevněna vložka. fi, ve které...

Vodivá sítotisková pasta pro mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267630

Dátum: 12.02.1990

Autori: Merunka Milan, Dušková Anna, Antonín Vladimír, Burša Josef

MPK: H05K 1/09

Značky: pasta, sítotisková, mikroelektroniku, vodivá

Text:

...v urćitém koncentrsčním intervalu legujícího kovu paládie, platiny nebo jejich směsi je možná dosáhnout velmi dobrých adhezníoh vlastností při přesně zvoleném množství speciální vezsbné složky. Tato složkase seperátnč připravuje žárovou syntázou zo sklotvorných, rnektivních a modiľikujícich oxidů (PbO, Cu 20 a/nobc CuO, 3120 x dílsm krystalických fâzí (Cu 0.Bi 203, 6 Bi 203.Pb 02, Bi 203 atd). Vazba vypálené kovovévrstvy na eubstrát je při...

Způsob přípravy blokových kopolymerů kationtovou polymerizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267629

Dátum: 12.02.1990

Autori: Spěváček Jiří, Daňhelka Jaroslav, Toman Luděk, Náhunek Michal

MPK: C08F 297/00

Značky: způsob, přípravy, kationtovou, kopolymerů, polymerizaci, blokových

Text:

...1 je vyjádřcn v.cny 5). Z GPC analýzy pak molnkulové hmotnosti blokového kopolymeru byly získâny ze vztahuŘäe xB je hmotnostní ľrakce monomernich jednotek vinylaromatického moncmeru v blokovćm kopolymaru a MA, MB jsou molekulární hmotnosti odpovídající homopolymerům polyisobutylenu a polxxmethylstyrenu (nebo polystyrenu)při stejnám tetenčním čase Rt. Hodnota xBje stnnovena spckttofotomatrlcky. lH NMR spektra polyisobutylanových iniciátorů a...

Izolant pro vyšší provozní teploty, zejména pro komutátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267628

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopačka Václav, Brož Jan, Vícha Ladislav

MPK: H01B 3/36, H01B 3/40

Značky: komutátory, izolant, teploty, vyšší, zejména, provozní

Text:

...z kemutítorů, byt menšímu. Nevýhodou tohotñ etebilizujícího procesu je to, že není možno stabilizátoru použít ve včtším množství, protože tento reaguje při působení svštla již v počâtečních operacích/při odstranování ředitel Ještě před lisováním desek/, čímž Je porušena mechanická pev ncst deaek zhoršeným slepením slídy ve vretvách.Uvedené nedostatky a výrobní těžkosti se dají odstranit tímto vynílezem, jehož podstatn.spočívá v tom, že...

Polypropylen se zrychlenou krystalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267627

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybnikář František, Jančář Josef, Pospíšil Ladislav

MPK: C08L 23/12

Značky: zrychlenou, polypropylén, krystalizaci

Text:

...ve směsi lU 2 až 1 U 1 hmotnostních.Nyní bylo zjištěno, že přídavek PP roubovanćho MA k nemodifikovanému PP urychluje jeho krystalizaci a mění jeho fyzikální vlastnosti již v koncentracích, které jsou hluboko pod rozsahem bežného použití.. Předmětem vynálezu je polypropylen a jeho směsi s plnivy, stabilizátory a jinými zpracovatelskými přisadami, který obsahuje přísadu polypropylenu modifíkovaného maleinanhydridem, přičemž...

Manipulační jednotka trvalé licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267626

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíchal Zdeněk, Novák František, Brož Rudolf, Vyjídáček Květoslav, Frank Jan, Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: B22D 17/32, B22D 17/26

Značky: manipulační, trvale, licí, formy, jednotka

Text:

...n hnotnčjäíoh odlitků do trvalých lioíoh fore.Příklad provedení nnnipuleční Jednotky víoedílnó trvalé lioí formy podle vynllszu je znâzorněn na připojonýoh výkresoch, kde nn obr. l je její částečný řez v núryse o na obr. 2 jo její zvötšsnýpoloviění půdorys.Mnnipulsční jednotke łł víeedílne trvalé lioí formy 2 sestivá ze stslu É, opatřenóho llespon dvěma vodíoíni pouzdry łá vodítek 13 dolního koše lg A horního koše lg,opatřenýoh díly...

Sanitační kapalný prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267625

Dátum: 12.02.1990

Autori: Husník Stanislav, Bareš Milan

MPK: C11D 3/48, C11D 1/83

Značky: prostředek, sanitační, kapalný

Text:

...schopnosti enčsí aktivnčních přísad tvořenýni polykarbonovýni kyselinomi, případně jejich deriváty, s hydtogensíranem drnselnýn vytvářet ve vodnéu roztoku kysele reagující puľrovený systém, jehož pH se pohybuje v rozmezí 2,0 až 2,5 a umožnuje Anorganické složky nečistot, nerozpustnó ve vodě, zejména oxidy železa, vípníku a hořčíku převâdět do vo vadi rozpuetnć formy. Doohàzí tak k porušení struktury původní vrstvy nečistoty typické pro...

Účinná složka koželužského likrovacího přípravku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267624

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škrabal Mojmír, Ptáček Miroslav, Řehák Petr, Koutný Petr

MPK: C14C 9/02

Značky: přípravků, koželužského, způsob, likrovacího, její, výroby, složka, účinná

Text:

...připoušti do praoího roztoku 0 uložení 80 hnotnostníoh dílů vody, 10 hmotnontnich dilů NIOH, 9 dílů hmotnostních krystnlickćho sírnnu sodnćho Po 15 ti uinutovám míchání so nof chá smčs oddčlovat po dobu 12 hodin. Oddčlenó sulfoeatery so čâatečnč zneutralizují amouiukem na pH 6,9 už 7,0, přidá so 20 hmotnostních dílů kondenzitu bílkovinněho hydrolyzàtu s oleylobloridon a při H 0 °C so níchá 30 minút, nnčož so přídnvkem Anoniaku...

Reproduktorová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 267623

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novák Josef

MPK: H04R 3/14

Značky: reproduktorová, soustava

Text:

...Na první vstup komparučního zesilovače je připojena vstupní svorka a na jeho výítup je připojens pasivní výhybks.Na výstup komparaöního zesilovače může být připojen vstup doplnkového úilunového I korekčního trojpolu, jehož výstup je připojen na druhý vstup kosparečniho zesilovače.Reproduktorové soustava podle vynálezu umožňuje pomocí zápornć zpetné vszby zlepšit tlumení základních rezonanoí reproduktorů a dosáhnout vyrovnané...

Způsob převádění kapalné fáze aerosolu do roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267622

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koubík Petr, Roušalová Blanka, Hrubeš Martin

MPK: B01D 47/02

Značky: způsob, aerosolů, roztoku, převádění, fáze, kapalné

Text:

...vláken od 30 do 100 kg/m 3 a tlouštce vláken od l 5 do 30 um.Tato druha vrstva převñdí kapalnou fázi eerosolu do mčrněho roztoku.Hlavní výhodou způsobu provádění kapalné fáze aerosolu do roztoku podle vynâlezu je,že aerosol Je veden do roztoku s nízkou tlakovou ztrátou a to se současně vysokou účinností pohlcení kapalnć fáze polydisperzního aerosolu do roztoku. Další velkou A průmyslovä využítelnou výhodou je, že tímto způsobem se převádí...

Elektrická osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267621

Dátum: 12.02.1990

Autori: Modrijan František, Gryc Václav, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03D 51/30

Značky: stroje, tkacího, elektrická, zarážka, osnovní

Text:

...v dolní polovině své délky výřezem 3 a v horní polovině podělným otvorem 2. soustava eignaiizačníoh lanel l je v několika řadách uepořÁdnných za sebou zavešena na osnovních nitích E. Vždy jedné osnovní niti g tedy přísluší jedna na ní zavčšená signaĺizační lamela l. Každá řada signalizačních lamel l má svými podélnými otvory 2 provlečen jeden stabilizační záchytný člen 2. Pod soustavou signalizačních lamel l jsou V celé pracovní šířce...

Tvarované hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267620

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubíček Jaroslav, Hegner Pavel, Kubelka Lubomír

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, tvarované

Text:

...poměr N P K Ca Mg v tomto hnojivu je 2,12 až 1,74 1,36 až 1,12 1 2,82 až 2,35 0,20 až 0,30.Výhodnost tvarovaného hnojiva podle vynálezu sooćívá v dosažení vyššíh přírústků zakládaných lesnich kultur a lepšího zdravotního stavu. resp. v Iovnoměľráť a dlouhodobém uvolňování všech živin.Základním předpokladem správné funkce hnojiva ze zvolených oodmínkác je vhodné poměrné zastoupení jednotlivých živín. Při retrogradačnim procesu jsou...

Pěstební stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267619

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kučera Miroslav, Rochelt Volker

MPK: A01G 9/14

Značky: stůl, pěstební

Text:

...konstrukcí pěstebnícn stolů. Zjednodušení spoćívá v tom, že pěstební desky jsou uloženy v příčnících, které jsou přímo uloženy na odvalovacích trubkách a vzdálenost příčníků je dána velikosti samonosných desek. ľoto řešení umožňuje zcela vypustit podpěrné prvky pěstebních desek. Z toho vyplývá značná úspora materiálu, zjednodušená konstrukce, úspora živé práce pri výrobě i montáži stolu a podstatné snížení nákladů při porovnatelné...

Zařízení pro kruhové tvarování tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267618

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šustr Jan

MPK: B21D 7/08

Značky: tvarování, zařízení, kruhové, trubek, tyčí

Text:

...vynálezu spočívají v tom, že jednoduchou výměnou funkčních částí zajišřuje universálnost použití, odstraňuje výrobu tvarovacích segmentú, čímž podstatné snižuje výrobní náklady a umožňuje automatizaci celého výrobního procesu a tím snižuje pracnost.Na výkresu je na obr. la naznačen v pohledu príklad provedení zařízení 2 na obr. lb v částečném řezu, na obr. 2 je toto zařízení zobrazeno při ohyhu topné tyče ve tvaru V a na výkresu obr. 3 je...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267617

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brázdil Jaroslav, Lhota Jan, Mašek Karel, Svoboda Josef, Růžička Ivoj

MPK: G06F 15/62, G06K 15/00

Značky: zapojení, jednotky, zobrazovací

Text:

...je popsán na pŕipojenêm výkresu, znázorňujícím blokové schema zapojenířadič 1 obrazu je svým přerušovacím výstupem Ži spojen s přerušovacím vstupem ii procesorové jednotky ł a svým datovým vstupem Q připojen na datový vstup - výstup lg procesorové jednotky Ä a současně na datový výstup 3 paměti 3. Zápisový vstup 2 radiče 3obrazu je spojen se zápisovým výstupem 52 adresového dekodéru 4. Adresový vstup łł ad resového dekodéru 5 je spojen s...

Hladicí zařízení rozšiřovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267616

Dátum: 12.02.1990

Autori: Střeska Emil, Bartoníček Miroslav, Hamerle Robert, Pivko Milan

MPK: B21B 19/08

Značky: rozšiřovací, stolice, hladicí, zařízení

Text:

...opotŕebení neustále mění. Oproti zařízení se dvěma hladícímí válci umístěnými nad a pod válcovou částí rozšiřovacího trnu má zařízení dle vynálezu výhodu v tom, že použitím samostatného hladícího trnu, který je volně otočný na prodloužené trnové tyči dochází k podstatnemu zlepšení kinematickýcb pomerů soustavy. Volný hladící trn vyrovnáva rozdíly v postupné rycrlosti válcováni,nedochází ke skluzům a značně se zvyšuje výsledná kvalita...

Vratný čítač pro přímé připojení na sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267615

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doleček Jaroslav

MPK: G01G 3/147

Značky: sběrnicí, čítač, připojení, přímé, mikropočítače, vratný

Text:

...na desku s plošnými spoji.Příklady zapojení vratného čítače pro přímé připojení na sběrnici mikropočítaćepodle vynálezu jsou znázornený na obr. l a 2.Generator impulzů A - obr. 1 pro ćítání vpřed nebo vzad je spojen vodiči ł a lg s integrovaným obvodem 3 pro čítaní vpřed nebo vzad, obsahujícím čítače Ž, 5 pro čítaní vzad, příkladně se uvažuje obvod I B 253 nebo jeho ekvivalent. Vodič ll je připojen na hodinový vstup Zł prvního čítače 3...

Krycí clona vkládacího otvoru krytu kotoučové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267614

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/02

Značky: otvorů, krytu, vkládacího, kotoučové, krycí, clona

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že sestává z pohyblivého krycího segmentu, opatřeného technologickým výřezem, upevněného na výkyvném korýtkovém upínači kulatiny a zakrývajícího vkládací segmentový otvor, přičemž pohyblivý krycí segment je posuvné upevněn ve vodítkách na vnější straně krytu kotoučové píly.Krycí clona podle vynâlezu podstatne omezuje šíření hluku v okoli kotoučové pily tak, že hlučnost je v mezích hygienických norem. Tím...

Přenosná anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267613

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baxa Karel, Macoun Jindra

MPK: H01Q 9/16

Značky: anténa, prenosná

Text:

...rychlejšího nastavení požadovaných parametrů antény a její jednodušší výroba.Přenosná anténa podle vynálezu bude blíže popsána v příkladovém provedení podle příloženého vyobrazení. Sestává z horní a dolní částí dipólového zářiče a v podstatě tvoří anténu typu rukávový dipól. Horní Část Al dipćlového zářiče 5 je tvořena úsekem vnitřního vodiče lg napájecího koaxiálního kabelu l, zbaveného v délce úseku vnitřního vodiče lb stínění lg....

Způsob přípravy vodou ředitelných nátěrových hmot se sníženým obsahem zadrženého vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267612

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kostlivý Jan, Pilný Milan, Formánek Leopold, Kaška Jiří, Šňupárek Jaromír, Šíma Milan

MPK: C09D 7/14

Značky: vzduchu, přípravy, sníženým, zadrženého, vodou, ředitelných, obsahem, způsob, nátěrových

Text:

...hmot s velmi nízkým obsahem vzduchu zadrženého v podobě větších čí menších bublinek. Při aplikaci takto pŕípravených nátěrových hmot vznikají povrchové filmy s výrazně sníženým množstvím mikrobublin, které bývají hlavní príčinou nedostatečné povrchové ochrany podkladů, a to především podkladů kovových při použití antíkorozních vodou ředitelných nátěrových hmot.Oxid uhličitý 5 jednotlivými složkami vodou ředitelných nátěrových hmot...