Archív za 1990 rok

Strana 106

Výložník nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267731

Dátum: 12.02.1990

Autori: Král Zdeněk, Kliment Vladimír

MPK: B60P 1/16

Značky: nakladače, výložník

Text:

...do transportní polohy, přičemž-výložník v tőto poloze nepřesahuje obrys vozidla a výšku přesPříklad provedení výložníku podle vynilezu je zndsornčn na přiložených obrůzcícb, kde obr. 1 znázorňuje bokorys výležníku a obr. 2 znćzoršuje půdorys výložníku.Na podvozku 5 vozidla je uspořćdána točna 3, na ktoré je uloženo nosné rameno l výložníku. Nosné rameno l je spojene a pístnící hydraulického vĺlce 2 pro zvedćní výložníku. Bracovní rameno Ž...

Bidlen tkalcovského tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267730

Dátum: 12.02.1990

Autori: Humen Vladimír, Pscheidt Jiří, Keil Milan, Suchara Zbyněk, Hruš Miroslav

MPK: D03D 49/60

Značky: tkacího, stroje, tkalcovského, bidlen

Text:

...uzavřený. Toto řešení má výhodu nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti, což je důsledkem charakteristických vlastností těchto kopozítních materiálů. Další předností řešení je výhodný utlum stacionárního i nestacíonárního dynamického zatížení a vysoká životnost celého dílu. Uzavřenost průřezu poskytuje vysokou tuhost a umožnuje jednoduchou aplikaci vysoce pevných a tuhých vláken na bázi uhlíku a aramidu v místech předpokládnného...

Zařízení k napínání vysazovacího pásu sázeče brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267729

Dátum: 12.02.1990

Autori: Špaček Vladimír, Rychnovský Oldřich

MPK: A01C 9/02

Značky: zařízení, vysazovacího, sázeče, brambor, napínání, pásu

Text:

...čepu ł nebo pevné hřídeli łł hnaněho bubnu g vysazovncího pásu 3 je oxcentrtcky uspořádán otočný výstředník Ž opatřený pákou Q, přičemž čep ł nebo pevný hřídel łł jsou v na~ pínací poloze uloženy mimo osu držáku Ž ą,vzdá 1 enost 5. Výstřodník Ž je otočně uložen v držáku Í. V držáku Í je vytvořena drážka łg pro páku É. Držák Ž je uchycen ne napínecím šrou bu Z. Mezi napínacím šroubem 7 a rámem stroje 2 je uspořádána napínací pružina...

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zapletal Vladimír, Kudová Jaroslava, Šedivý František, Haruda František

MPK: C10G 49/04, B01J 23/74

Značky: niklového, přípravy, inertním, způsob, katalyzátoru, nosiči

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Zařízení na rozvádění zubů pilových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267727

Dátum: 12.02.1990

Autor: Modrák Jan

MPK: B23D 63/04, B23D 63/02

Značky: pílových, zubů, rozvádění, zařízení, listů

Text:

...dvěma navzájom opačně skloněnými ploškamí Ě přičemž pilový list 5 je vložen do mezery mezi oběma ruznicemi l, Ě a upuut v posuvném upínači 2 tok, že zuby pilového listu Ž se dotýkají vymezovacího dorazu 3 polohy listu. Skloněné plošky § v ruznících l, Ě jsou tvořeny ocelcvými pery lg obdélníkového průřezu, která jsou vložena do odpovídajících prohlubní v raznicích l, Q, do nichž jsou připevněna prů chozími šrouby 11.Posuvné zařízení pildvého...

Symetrické 1:2 kobaltokomlexní sulfosubstituované azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267726

Dátum: 12.02.1990

Autori: Růžička Karel, Mistrík Pavel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/30

Značky: sulfosubstituované, způsob, kobaltokomlexní, azobarvivo, symetrické, přípravy

Text:

...Kvnllty vybarvenf při doeohováuí eytých odetínů lze dooíllt 1 u barviv solubílízovaných ionogennímí sulfoskupinemi. Snížení egulity vybąrvenf a vytąžlivostí /zvýšením ncgotivního náboje komplexu borvivn touto substitueí/ lze vykompenzovot vhodnou substitučnĺ topogrnľiĺ u použitím vhodných toxtllních poqpcnýeh prostředků.Všechny výše uváděné nároky z hlediska požadovaných zelených odetínů, jejich kombinovatelnost í s jinými sortimenty...

Stavební hmota na bázi cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267725

Dátum: 12.02.1990

Autori: Prachař Otakar, Bezemek Jiří, Chlumecký Jan, Zhoř Jiří, Bažout Zdeněk, Hradský Josef, Kohout Josef, Votápek Václav, Zlesák Ivan

MPK: C04B 24/22

Značky: stavební, bázi, cementů, hmota

Text:

.... Vykazuje velmi malé provzdušnění,max.2 Š oproti srovnávncí cementobetonově směsi, noovlivnující pevnosti ani při použití technologie urychleněho tuhnutí betonu. Snížení ztekucujících učínků 5 časom je malé. Měřeno snížením kužel po 30 minutách je menší nei 20 mm ą ještě po 60 min od zanícháuí směsi dosahuje hodnoty cca 80 š původní, což řâdově převyäuje obdohný účinek dosavndních přísod. Předmětnú přísada způsohuje rovněž vysoký nirůst...

Plusně selektivní elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267724

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kopřiva Václav

MPK: H01H 47/00

Značky: elektronické, selektivní, plusně, relé

Text:

...5 připojena na výstup E klopného obvodu Q, jehož druhý vstup E je pak druhým vstupom pulsnč selektivního elektronického relé, zatímco třetím jeho vsĺupem je třetí vstup § klopněho obvodu Q. Po připojení pulsního průběhu napětí se střídou 11 na vstupní svorku Q je v okamžiku, kdy je tato hodnota napětí blízki nula, třetí tranzistor E 2 odbuzen a současně i tím je odbuzen i druhý trnnziator gg, zatímco prvý trunzistor El je vybuzen přes ....

Zapojení trakčního tyristorového pohonu lokomotivy s ochranným a blokovacím systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267723

Dátum: 12.02.1990

Autori: Raba František, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/10

Značky: zapojení, blokovacím, pohonů, trakčního, tyristorového, ochranným, systémem, lokomotívy

Text:

...proudů n jednak přes obvod 2 výběru mnxima nn první vstup Ěł obvodu É kontroly anulogových veličín, jehož výstup je připojen nn první Vstup gl vyhodnocovacího obvodu §. Druhý vstup §g vyhodnocovacího obvodu § je připojen k výstupu obvodu Z kontroly logických signálů. Výstup vyhodnocovccího obvodu § je připojen k výstupní svorce E, zutímco druhý výstup já bloku É tyristorovćho mčniče je připojen ke čtvrtému vstupu łž regulútoru 2...

Zařízení pro přesun deskovitých předmětů, zejména podložek cihelných sloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 267722

Dátum: 12.02.1990

Autori: Erichleb Josef, Rathauský Jiří, Uhlíř Petr, Partl Miroslav

MPK: F27D 3/12

Značky: přesun, předmětů, cihelných, podložek, deskovitých, zejména, zařízení

Text:

...a jednak podévací dopravní) podložek umístěný na zdvihncím mechanizmu. V případech,kdy jsou skládky kusového materiálu takových rozměrů, že je nelze uložit na. palety využitím navrženěho zařízení odpadá výroba atypíckšěch palet, odstraní se problémy s vracením paletzpět k výrobci zboží, či případné zvyšování nákladů s výrobou a provozem palet souvisejících.Na připojeněm výkresu je schematicky znázorněno zařízení pro přesun deskovitých...

Sklízecí stroj na majoránku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267721

Dátum: 12.02.1990

Autori: Choutka Jaroslav, Roh Jiří

MPK: A01D 45/30

Značky: majoránku, stroj, sklízecí

Text:

...lyžiny lg. Pohon příčného pásověho doprovníku §§ je rovněž odvozen od vývodového hřídele troktoru, tedy od řemenice gg prostřednictvím klinového řemenu až na další řemenici lg, upevněnou na společném hřídeli s hnací řotězkou ll, na níž je prostřednictvím řetězu ga připojeno řetězově kolo EQ, pevně spojené s hřídelem horního hnncího válce łž příčněho pésověho dopravníku êâ. Se Spodní části rámu ł stroje je umístěn štít ll pro zsbránění ztrátám...

Způsob přípravy vápenatých a/nebo barnatých solí alkylbenzensulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267720

Dátum: 12.02.1990

Autori: Exner Bedřich, Němeček Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C07C 143/28

Značky: solí, přípravy, barnatých, způsob, alkylbenzensulfonových, kyselin, vápenatých

Text:

...podle vynálezu proto přispívá i k omezení, případně úplnému odstranění pevných kalů v produktu. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít jako dispergátor samotný recyklující výrobek. V některých systěmech je však přímo požadována další povrchové aktivní látka,kterou je pak výhodné přímo přidávat k neutralizační směsi.V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v 485 dílech hmot. xylenu a38 dílů hmot. bezvodého hydroxidu...

Způsob přípravy alkylbenzensulfonanů s kovy ze skupiny žíravých zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267719

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exner Bedřich

MPK: C07C 143/28

Značky: žíravých, zemin, přípravy, alkylbenzensulfonanů, způsob, skupiny

Text:

...smočení pevných částic neutralizující báze. Roztoky solí žíravých zemin pripravené podle vynálezu mají v jodové stupnici o 1 až 2 jednotky světlejší barvu v porovnání s produkty připravenýmí za kyselé katalýzy.Príklad 1 V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v80 díly hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného a110 dílech hmot. uhličítanu barnatého. x disperzi postupně přidáno 410 dílů hmot. technické dodecylbenzensulfonové...

Řezací a drticí zařízení bubnových sklízecích řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 267718

Dátum: 12.02.1990

Autor: Albrecht Zbytněk

MPK: A01F 29/06

Značky: řezací, drticí, zařízení, řezaček, bubnových, sklízecích

Text:

...a použité technologií sklizně.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1. je v příčném řezu kolmém na osu řezacího bubnu znázorněno uspořádání řezacího a drtícího zařízení podle vynálezu a na obr. 2. až 5 jsou znázorněny příklady provedení drtících nožú.Na řezacím bubnu ł opásaném z části obvodu pláštěm bubnu g jsou prostřednictvím šroubu 3 střídavč připevněny jednak řezací nože 3, jednak...

Zalévací hmota olověných akumulátorů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267717

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bým Pavel, Horák Miroslav, Fára Petr, Kaláb František, Fiedler Vlastimil

MPK: H01M 2/08

Značky: její, olověných, hmota, způsob, výroby, akumulátorů, zalévací

Text:

...polypropylmu. Podstata způsobu výroby zalěvaoí hmoty olověnýoh akumulátorů ze směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejom tvorené 30 Í 2 95 hmotnosti oleje a 70 o t 2 56 hmotnosti pryže nebo Šřyžového regenerátu spočíva podle vynálezu v tom, že do směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejem se za teploty 150 až 220 °G vmíchá přísada 0,1 až 10 hmotnosti polymeru o teplotě tavení 95 až 175 °C tvořícího homogenní směs se stejným...

Spojník vrtacího stroje pro vrtací tyče se závitovým spojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267716

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubíček Miroslav

MPK: E21B 17/02

Značky: spojník, tyče, vrtacího, vrtací, stroje, spojem, závitovým

Text:

...je, že jeho funkce není závislá na směru vrtání a na smyslu rotaee. Navržené řešení je jednoduché, funkčné bezpečné a umožňuje citlivou manipulaci s tyčemi bez poäkozování závitů.Spojník vrtacího stroje pro vrtací tyče se závitovým spojem podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu v řezu svislou rovinou, procházející osou.Spojník ł je opatřen podélným drážkovánímg, jímž je suvně uložen v hnacím hřídeli 1 vrtacího stroje. Jeho...

Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267715

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Miroslav, Gloc Stanislav

MPK: G06F 13/12

Značky: zapojení, přispůsobení, systému, výstupu, periferiím, připojeným, mikropočítačového, vstupu

Text:

...systému k pi-ipojeným . perireriím v rozvodném zařízení vysokého napětí jsou zapojeny tak, že výstupní svorłqy l rozváděče l, prepojené s jistícím transtormátorem proudu v rosváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami g 2 nadproudové a. podpětové ochrany g. Výstupní svorky a rozvaděče l, prepojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči jsou spojeny se vstupními svorkami j převodníku 1 elektrických veličín. Vstupní...

Elektrický samoregulující tepelný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267714

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: H01H 37/00

Značky: tepelný, elektricky, zdroj, samoregulující

Text:

...zdroj v příkladném provedení podle vynálezu sestává z elektrolytické vodivostni cely, vytvorené z polyetylénové hadičky l, ve které jsou uloženy dvě elektrody g z ocelových drátků, jež jsou vzájemné odizolovány polypropylénovými vlékny. Zbývající prostor 1 v hadiöce l je zeplněn suspenzí čistého hydroxídu vápenatého ca/OH/2 ve vodě. Konce hadičky l jsou uznvřeny zátkami 1. Od elektrod 2 jsou vyvedeny elektrické vodiče 1. Elektrický...

Trubkový krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267713

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: B01D 9/00

Značky: trubkový, kryštalizátor

Text:

...l) a hladké trubky g uvnitř válcového tělese g, přičemž minimální vzdálenost mezi jejich vnějšími výměnnými plochami je důležité pro dobrou selektivitu dělení. Ležatá válcovétěleso g je na vnější straně (obr. 6) opatřeno přivařenými hladkými trubkami 2.Trubkový krystalízátor .je možno výhodné konstruovat tak, že materiál žeber žebrovaných trubek 1 a hladkých trubek g a trnů i má vyäší tepelnou vodivost než materiál válcového tělesa 2...

Způsob úpravy kovových lepených spojů a kompozitních panelů pro jejich kontrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267712

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: způsob, kompozitních, spojů, kovových, jejich, lepených, úpravy, panelu, kontrolu

Text:

...měření tuhým prvkem s nekonečnou mechanickou impedancí, nepř. blokem ledu o dostatečně hmotnosti, nebo tuhcu voštinovou konstrukcí. Takový dočasný spoj po dobu zkoušlq se vytvoří např. vazkou, snadno odstranitelnou kapalinou, jakou je glycerin, glykol apod., nebo vrstvou ledu. Přípojením tohoto tuhého prvku, jak je schematicky znázorněno na obr. 1, se mechanická impedcsce zdravé části zvýši až o několik řádu, zatímco mechanická impedance...

Úchyt pro závěsnou dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267711

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čtviertka Alfréd, Zezula Pavel

MPK: E21F 13/10, B65G 9/00

Značky: dráhu, závěsnou, úchyt

Text:

...podle vynálezu spočívají především v eliminaci nerovnosti profilu důlní chodby při instalaci paralelní závesné dráhy,v jejím přesném ustavení v horizontální rovině, jhdnoduchosti konstrukce, zlepšení pojezdu mostového zvedacího zařízení, zefektivnění práce ą zvýšení její bezpečnosti.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení úchytu pro závčsnou dráhu v nárysné a bokorysnć rovině, kde obr. l představuje kompletní...

Zapojení strojně technologických aparátů při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267710

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák František, Lukeš Jaroslav, Poživil Jaroslav, Forejt Antonín, Jankovec Jan, Bartel Vlastimil

MPK: C01B 17/80

Značky: zapojení, aparátu, sírové, kyseliny, technologických, výrobe, strojně

Text:

...ohřívenou vodu a třetí spotřebíč s potrubím pro třetí ohřívenou vodu. První ohřívená voda má nejvyšší teplotu, a proto je určena zejména k vytápění města e popřípadě podniku. Druhá a třetí ohřívená vode s teplotou nižší se použije například pro zemědělskéúčely (vytápění skleníků), ve výrobě střiže apod.Další zdroj tepla tvorený koncovým absorbérem a směšovečem koncového ebsorběru ve kterých se uvolňuje méně teple než ve vloženém absorbéru...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Karel, Svoboda Pavel, Vkočil Josef, Snížek Zdeněk

MPK: F27D 1/00

Značky: průmyslových, vláknité, vytváření, způsob, vyzdívky, pecí

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Zařízení k ohřevu chladicí tekutiny nebo k výrobě páry horkými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267708

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šajnar Pavel, Kučera Václav, Vilimec Ladislav, Číhal Antonín

MPK: F22B 1/18

Značky: ohřevu, horkými, páry, výrobe, tekutiny, plyny, zařízení, chladicí

Text:

...v části e nízkou teplotou plynu. V případě, že průtok horkých plynu poklesne, uzevře se armatura Lg a plyn proudí jen zbývající větví kanálů L, L. Tak se dosáhne potřebné rychlosti plynuv kanálech L, L i při mčníoím se průtoku horkých plynů.Zařízení v příkladném provedení podle obr. Jľmá první ohlozený kanál L uspořádaný v jedné větvi a dalšími ohlazenými kanály L, L, které jsou provedeny ve společné skříni gL, ve které je upravene...

Způsob vatvoření ohmického kontaktu pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267707

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drápal Stanislav, Tomiak Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/283

Značky: součástky, vatvoření, způsob, kontaktů, polovodičové, ohmického

Text:

...terčom, tvořanjrm naprašovaným materiálem.Je zřejmě, že magnetronové naprašování z terče, který je tvořen magneticlqřm materiálem, například niklem, přináší komplikace a nelze použít běžných katod, určených pro kovové materiály, ale je nutné zkonstruovat speciální katodu se zvýšeným magnetickým polem.Účelem vynálezu .je odstranit uvedené nevýhody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhávrstva se do místa ohmického kontaktu na...

Způsob izolace D-ribózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267706

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tadra Milan, Kulhánek Miloš, Dostál Jindřich

MPK: C07H 3/02

Značky: izolace, d-ribózy, způsob

Text:

...použít takto získané roztoky přímo, případně po vhodném zahuštění, k dalším operacím, tj. roztokPodrobnosti zpüsobu podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení,které tento způsob pouze ilustrují, ale nijak neomezují.llutantem Bacillus pumílus VÚľB 1004, udržovaným na bujonovém šilcmém egeru, bylo po dvou ćnech nárůstu zeočkováno 100 ml půdy, obsahující 2 rozpuetného ěkrobu,2 S 6 kukuřičného extraktu. 0,3 39...

Zařízení pro výrobu dřevěných přímopasých příhradových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267705

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyterna Pavel

MPK: B27F 7/09

Značky: příhradových, výrobu, zařízení, přímopasých, dřevěných, konstrukcí

Text:

...při jednom zastavení posuvu. Pro případ výroby příhradových nosníků pouze se šikmými diagonálami bude nutné, aby jeden z lisů byl přestavitelný ve vodorovné rovině ve smeru rovnoběžném s podélnou osou zařízení o vzdálenosti styčníkü pravé a levé pásnice, což umožní opět lisování styčníků obou pásnic současně při jednom zastavení posuvu dopravníků. Přestavítelnost v obou směrecb může zajišĺovat jedna polovina výrobního zařízení, alternatívne...

Zapojení na kódování dat metodou dvojí frekvence pomocí kodéru dat pracujícího metodou modifikované frekvenční modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267704

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: H03M 9/00

Značky: frekvence, frekvenční, dvojí, zapojení, modulace, kódování, pomocí, modifikované, pracujícího, kodéru, metodou

Text:

...na řídící jednotku. Výstupprvní čtyřvstupové sekce multiplexoru g je přípojen ne hodinový vstup lg osmibitového posuvného registru l. Výstup 92 g druhé sekce nultiplexoru gje připojen na druhý vstup druhého dvouvstupového obvodu 5 typu negace logického obočinu, jehož výstup tvoří současně datový výstup Q-sapoáenąí pro přlpőjíĺiíĺíaxčtyřbitový posuvný registr. V alternativním provedení lze použít posuvného registru l o jiném počtu bitů....

Zapojení linkového zakončení bez obsluhy pro dálkovou kontrolu stavu digitálního traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267703

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Josef, Vojta Lubomír, Jiránek Miloš

MPK: H04B 3/14

Značky: obsluhy, zapojení, dálkovou, traktu, zakončení, kontrolu, stavu, linkového, digitálního

Text:

...obvodu Éâ řízení smyčky. Výstup obvodu Eg řízení smyčky je připojen na druhý vstup signálové výhybky § 1. Třetí vstup signálové výhybky §Ľ je připojen na vstupní svorku EMI rozhraní muldexu ve vysílacím směru. Výstup signalové výhybky §Ľ je připojen přes vysílací opakovsč IQ na výstupní svorku EQ linkového rozhraní ve vysílaoím směru.Digitální signál ve smeru tem přichází do linkověho zakončení bez obsluhy přes linková rozhraní se vstupní...

Podzemní odvodňovací zařízení pro dlouhodobé odvodňování stařin a navazujících chodeb zatopených uhelných hlubinných dolů z povrchu terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267702

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrdina Augustin, Kulich Josef, Glivický Oldřich, Haas Karel, Bartoš Emil, Němec Jiří, Frolík Jiří, Kloš Jiří

MPK: E21F 16/00

Značky: dlouhodobé, povrchu, uhelných, stařin, podzemní, odvodňování, hlubinných, odvodňovací, zatopených, dolů, zařízení, navazujících, chodeb, terénu

Text:

...na pripojených výkresech, kde na obr. 1 de vertikální řez zařízením vedený rovinou A - A e na obr. 2 de půdorysné uspořádání odvodňovacích pažnicových kolon a pozorovací pažnicové kolony v Jámě a vyznečena průsečnice svislé roviny vertikálního řezu A - A.Do volné dámy L,sloužící původně k báňskýmzučelům a ktoré byla odstroJena,Jaou až na poěvu 2 zapuětěny odvodňovncí pažnicové kolony 2 s uzavřeným dnem. Počet odvodňovocích pežnioovýoh...

Elektrostatické vychylovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267701

Dátum: 12.02.1990

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

MPK: H01J 3/26

Značky: vychylovací, zařízení, elektrostatické

Text:

...elektrodém.Podélné páskové elektrody jsou výhodné rozděleny na dvě části, například kruhovým výbrusem uvnitř izolační trubice.Hlavní předností elektrostatického vychylovacího systému je konstrukční zjednodušení, přesné výroba, možnost vysokovakuového utěsnění přívodů elektrod, snadné umístění stínicích elementů a zvýšení spolehlivosti systému.vynález blíže objasní připojený výkres, kde na obr. 1 ja v osovém řezu naznačen příklad provedení...

Pohon navíječe útku do zanašeče na tkacích strojích s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267700

Dátum: 12.02.1990

Autori: Thiele Horst, Scorl Hans-dieter, Mzyk Heinrich

MPK: D03D 47/26

Značky: pohon, útku, navíječe, vlnitým, tkacích, prošlupem, strojích, zanašeče

Text:

...HPMBOÄHHB KOJIECa CKOHCTPYHIDDBBIII-l Kill( PFJJILBG-Hl-le AHCKIJBHVE KunąrecaH HX HNÓHHTHĚ UGDII KHK HJIBCTHECCDBOE KCUIÍJIJO UHPHCKBH.OTJÚMEHHE BHTKUB HMT ua mnyne VJIYWIIIaETCH. ECJSH K HOTHJIIJHHM HPHCHOCOÓJIEHHHM HPHCOCIIHHGHÚHPHCHOCOGJIGIIHB PGCKJIBJIKH HHTH. PH STOH HBJIRETCSI UGJIECODISPaQHNM. PGCIIOJIOMHTI) xynaqxunuä AHCI(IUISI HPHBOIIU PBCICJIBÄDHIIDFD HEXHHHSHB HaHPEHMYHIBCTBD BTOFD PEILIEHHH B COOTBQTCTBHHITD IIJIH EITOFD BGG...

Navíjecí bubínek textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267699

Dátum: 12.02.1990

Autor: Li Vladimir

MPK: B65H 54/48

Značky: navíjecí, bubínek, textilního, stroje

Text:

...HHTK 4 Ha oópatuoe. Hmnmeu nua KaHaHKH oameruaew Bxun HHTH Ha naxosxy no KPDMKe 1 D.Muraubuuü sapadanuux oaecneqnaaer Kawecrseuuoe oopnuposauue TOPUOB naxoaxu sen cnewun H xopn. BapaúaHuHH Hpuronen uns HaMaTuaaHHn naxonok paanuoupaauoü reoHeTpHqecKoñ oopnu H unreň c paunnuuoü nuueňuoü nuuwuncwbn.Mawambumił óůľlaóałFlHK TBKCTHJILHOŘ MBIIIHHDI. HMBDIIIHŘ Ha GQKDBDÍÍ HUBEPXHOCTH saunou/Tym BHHTOBYD HHTGBOIIHJID KaHaBKY neŤ-GHGHHOŘ ľJĺyőlłl-lbl....

Profilované teplosměnné desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267698

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rummler Bernd, Bella Arnold, Teubner Rudolf

MPK: F28F 3/02

Značky: teplosměnné, desky, profilované

Text:

...HU EBJIHHHIIE caMym GÚJILIIJYI KPHBHSHY. A B TDHKRX. B KOTOPHX UHH HEPEXOÄHT B KPHBOJIHIIGHHHE YHaCTKH HPOC-HJIDHIJX KPHDHX CMEMHHX HPDOHJHJHHX BJIEHEHTOB. HHEIIT HU BEJIHHHHE CBMYIO MSJIEHbKYD KPHBHBHY.38 CWGT paarxasorkn BOHHHCTHX HPOOHJICŘ TÚHJIÚOGMEHIIMX HJHICTHI CÚľJlilľIIlÚ HÍJIJGIJITIWĚlIHD IXOCTHFEETCS. łTO 11011128 nuooepelłuuambuoro DTHOHJEHHSI Memny ÄJIHHDĚ JIHHHH PEIBHOFD IIOTFJIIIJHEJJTEI na YŘHCTKBX KilHaJlíl . D 6 PEIIIOBBHHHX...

Desky pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267697

Dátum: 12.02.1990

Autori: Teubner Rudolf, Balla Arnold, Rummler Bernd

MPK: F28F 3/00

Značky: desky, výměnu, tepla

Text:

...HÚBEPXIÍOCTH PHCIIUJIOMEHÚ HEHETHÚE HHCJIO. GDJIBIIIE ÚBIIÚFO. CEFHBHTDB. HPHHEH IHHPHHB P-ĚICHDJIUMBHHMX CODTBETCTBÉHHO Ha OGEMX CTOPCIHaX TEÍIJIÚDÓMGHHOĚ ÍUIBCTHHH PaZLHHHHa O BEJHFIHHE. yľĺllrĺ. KÚTUPHE OÓPBBYKJT BELHHHCTHE HFIÚQHJIbIIIiB ÉĎJÍGMGHTH ÚTHQJÍBHHX ČEFHÉĎITÚB C HQHPHBJIEHHEH nÚTDKa. TőK ÍIUJIGHPČIKJTCSI, ITU DHH B ÚCHUBHÚM SIBJIHDTCH UJIHHaKOBI-IHH y TGX CÉFHBHTOB. KOTÚPNB .YIQJKGT HaHPDTHB COCITBETCTĽłCłĺIłÚ CMGMHMX...

Zařízení k ochraně před kovovými cizorodými částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267696

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauschild Arthur, Herrmann Erich, Weiss Burkhard

MPK: A01D 75/18

Značky: před, částicemi, cizorodými, zařízení, ochraně, kovovými

Text:

...KEMAOFU HUMDCH BOKPUF Kamnuru H 3 HHR PHCHOĽDMEHÚ H 0 HPHEMHOH Karymxe. KOTUPHG HOCMEÄOBHTEJBHO COEÄHHEHH HBMÄY CDGOH TaKHH ospaaon. HTD HPH HPHGMHMEHHH Meramnuuecxoro HHOPDAHOFO Tena cxnanuaaanrcq aspaaoaauuue B OGGHX HPHBHHMX KaTymHax TOKH. HUCTHPaET HUCJEÄYEMaH mHPHHâ TPHHCHOPTHOFD HYTH VEOPDWHDFÚ Mawepnana OHPEHEMBHHDH BEMHHHHN. UBJECOOÓPÉBHD. xamnuü HDIDC H 8 ľHHTa COCTBBHTB H 3 ÄBVX HMH ÓDMEE OTÄEJLHHX H 8 ľHHTHNX HOMUCOB DIHHHKOBOH...

Filtrační deska pro komorové filtrační lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267695

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paape Friedrich, Steffens Eberhard, Seylberg Van Der Hans Peter, Ziebart Siegfried

MPK: B01D 25/12

Značky: komorové, deska, filtrační

Text:

...BMBGTHHHDŘ QHILTPYDMBĚ HMHTH. B KDTDPOÍ GMSPOÄEPH OHTHHBMLHHH CDDTHDNGHHHH TBWBHHH KEX HFH HPHTOK 9 CYCHBHGHH. TRK H HP CTDKE OHMBTPRTG PBSHUCTH IEBMEHHĚ HBMÄ OTIGIDHHHH CHMbTPOBEMbHHHH KHHEFEMH B DCHDBHOH HCKMDWBDTCH HMH IBPMJTCH onen» HEJHMH.aanaua naospereunq CDCTOHT a TOM. uwoau coanntn no auronuwu neuen rounocrennyn amacrnuuyn runnrpvnmwn nmuny c onrunamnuunu npuroxou u croxon. osecneuuaanmvn pannonepuoe oóeaaomnaanue wunhrpoaannnoü...

Prostředky pro boj se zdivočelými domácími holuby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267694

Dátum: 12.02.1990

Autori: Voigt Werner, Schuster Willi, Koch Volker, Scheffel Rolf, Schöppe Günter

MPK: A01N 47/24

Značky: holuby, domácími, prostředky, zdivočelými

Text:

...nenpuronu Ann roü me uenu. Ha-na ornyrusanmero ronyseñ Henpuiruoro aanaxa nruuu noupoaonbuo ne Knnmr aru Hucexruuunu a BHÄB anoanroñ npunauxu.Axruanoe semecrsa. Haaecruoe xax Kouraxrnuñ nncexrnunn. nonyqanr H 3 oxcuua. aueTambnerHna nyren xnopupoaauna. osueua c Na-uepxanrunon H nocmenynmeñ peaxunu c Mernuusounanaron.Cpecrno. npenmaraenoe uaocpereuueu. npnrorasnnaanr oouquun Cn 0 CO 60 M nepenemuaaa. 06 Pa 6 aTHB 8 hT npocennuyn Kyxypyay...

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gudymov Ernest, Radionov Boris, Fleischer Klaus, Semenov Vladimied, Göhler Peter, Fedotov Vasilij, Mangler Rolf, Berger Friedrich, Schingnitz Manfred, Reuther Christian

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, práškový

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Vzdušná výřivá tryska pro předení příze ze střižových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 267692

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bachov Dinko, Bachov Christo A .ing.

MPK: D01H 1/13

Značky: vláken, předení, tryska, výřivá, vzdušná, strižových, příze

Text:

...unununpa Hxonnuü wacrn 5. Bo Bxonnn Kanepy 1 Bxcnur qacrb nepnoepuänoü noaepxnocwu 6 Hnmuero ursmuoro namnxa 7 auxonnoü aurqmnoü napu aannxon. Uoopnnennaa n anne uHnHHnpa uxonuaa qacrn 5 oxaarunaerca auxonHoü.KaMepoü B uns xpyHeHHH. a raHreHuHanbHHe oraepcrus 9 ooopnmenu Konueurpuuecxu nan Hacrhw 5 3 3 Hne ycrvna 10 Ha teme 11 Ha Buxonuoň Kauepe B 3 npocrpancrae 12. ospaaonauuuu nemnv reach 11. B xoropon ooopumena suxcnnan Kanepa 8 H teno 13....