Archív za 1990 rok

Strana 105

Spôsob čistenia odpadovej kalovej vody z azbestocementovej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267771

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bisaha František

MPK: C02F 1/28

Značky: výroby, spôsob, čistenia, odpadovej, kalovej, azbestocementovej

Text:

...nnožatve 7,5-8 kg/m 3. miešanie kalovej vody v nadrłi eołeme orevieat tiež znaayai rotačnýai mielačni pri aúčaanoa privode oxidu uhličitého do spodnej časti nádrže. Virenia kalovej vody v nádrži dosiahneme preaiełanie a vaielanie oxidu uhličitého a akalice zelenej 3 následnou neutralizaciou na pH 6 až 8 a redukciu Crół na crłł bez poatupneho spracovania na zariadeni čistiacej stanice odpadovej vody.vyčistenie odpadovej kalovej vody e vylúčenia...

Pružný klb

Načítavanie...

Číslo patentu: 267770

Dátum: 12.02.1990

Autori: Priecel Ivan, Štefánik Pavel, Volnár Ľubomír, Rojko Eduard

MPK: F16C 11/04

Značky: pružný

Text:

...sú vo funkčnej časti 5 pružneho kĺbu navzajom rovnobežne a sú orientované kolmo na rovinu kruhovůho priarezu funkčne časti 5 pružneho klbu. Telaso 5 pružneho kĺbu je uložené v púzdrach 1, 2. Pritom vlákna 3 konpozitneho aaterialu môžu byt v teleee 5 pružneho klbu rovnobežne alebo divergentnl.Pruiný kĺb podĺa vynblezu využive heterogenitu aechanických vlastnosti konpozitn ného materiálu v oai pružnaho klbu, čize v asara vlákien 1...

Zariadenie na stanovenie voľného a viazaného oxidu uhličitého v šumivých vínech

Načítavanie...

Číslo patentu: 267769

Dátum: 12.02.1990

Autori: Doboš Andrej, Sedláčková Bibiana, Országová Mária

MPK: G01N 33/14

Značky: viazaného, vínech, šumivých, stanovenie, zariadenie, volného, uhličitého, oxidů

Text:

...uhličiteho vo fĺaši a sledovanie kinetiky uvolňovania oxidu uhličitého, podla vynllazu. Jeho podstata spočiva v ton,že pozoatava z ihloveho perioràtora, opatreneho aanonatroa a prepojenaho cez plynotesný kohút s plynovou byretou, napojonou cez dalši plynotesný kohůt a vývevou a 26 sobnou nbdrłou.lhkladna výhoda zariadenia podla vynblezu spočíva v ton, že umožnuje neraĺ tlak oxidu uhličitaho v čase. Grafickýn znizornenio many objemu uvolnenłho...

Stohovací trň

Načítavanie...

Číslo patentu: 267768

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čobirka Ján, Sacký Karel

MPK: B21D 43/20

Značky: stohovací

Text:

...medzi nini za účelom ich čalšieho epracovania ako napr. umývania,sušenie apod., pričom po nestohovani určitého počtu výetrižkov lie sa zaatavi a trn e nastohovanýni výatrižka-i sa ručne vyberie mimo pracovný priestor.vyššie uvedene nedostatky sú odetránene prostrednictvon atohovecieho trňe podla vynálezu, ktoreho podstata je v ton, že vo vnútri stohovecieho trňa je uaiestnená stolica uložená aynetricky v stohovacon trni v zvisloo smere...

Titračná cela

Načítavanie...

Číslo patentu: 267767

Dátum: 12.02.1990

Autori: Babinec Jan, Kuthan Aleš

MPK: G01N 27/42

Značky: titračná

Text:

...komor. Privádzaný plyn Ivojin vzostupným prúdom v komore sposobuje cirkulačný pohyb elektrolytu v titračnej cele. Nastavenia vhodného množstva nosného plynu sa elektrolyt intenzívne mieša. Elektrické polia párov elaktrod sú navzájom oddelená vzdialenoatou v dvoch konorách, ale sú pracovne spojené zabezpečený prietokon elektrolytu. Uniest~ nenie elektrôd v komorách nie je geonetricky citlivé. Vzhladom na vylúčenie potreby miešacieho zariadenia...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kriváková Marta, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Svobodová Gabriela, Knapová Jarmila

MPK: C08K 5/34, C08J 9/10, C08K 5/23...

Značky: výtažků, zvýšeniu, činidlo, splodín, plynných, dezodorančné, prostriedok

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Zariadenie na stohovanie plošných technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267765

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaššovic Ľubomír, Benák Rudolf

MPK: B23Q 7/10

Značky: paliet, zariadenie, stohovanie, technologických, plošných

Text:

...zeriedenie.Zariadenie na ctohovenia plolných technologických paliet pozostáva z rásu 1. V hornej časti rálu 1 je usiestnená nosné plošina 1 pevne uložená ne zdviháku 2, na ktorý je pripojená ojnica 12 klukoveho eechaniznu jo spojeneho s pohono /na obr. nezekreslený/. Na dolnej ploche nosnej ploliny § po oboch stranách sú na pevných konzoliach 11 kyvne e nero hore odpružene prostrednictvoe prułin 1 uložená reaená 2 s ovládncini kladkeni 13. V...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267764

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: znečištěných, spôsob, kyselin, neutralizácie, minerálnych

Text:

...kyseliny zneutralizujús hydroxido vbpenatýa. Pri neutrelizácii sa vyzrhłejú 2 nineràlnej kyseliny nečistoty,ktore sa po noutrelizovani oddelia 2 reakčnej znení vo forue kelu. vyzràłene látky sa to najnä 2 enorgenických látok hydroxidy želozitý, hlinitý, horečnatý, zinočnatý. výho~ dou Je, že V minerálnej kyseline sa podstatne zniže obsah zinku, ktorý je toxický a sposobuje řežkosti pri vypúšřani do vodných tokov. Z organických látok sa...

Spojovací mechanizmus panelov rozoberateľných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 267763

Dátum: 12.02.1990

Autor: Peťovský Peter

MPK: E04B 1/60, B63B 29/02

Značky: stien, spojovací, rozoberateľných, panelov, mechanizmus

Text:

...krycoj lišty, kde sú umieatoné nosy, pritlnči svornikovú lištu k pravému panelu, čim sa vytvorí pevný spoj obidvoch panelov.Výhodou spojovacieho mechanizmu podla vynálezu je, že spojovnné panely sú istoné ako proti priečnom, tak aj pozdižnernu posunutiu. Spojovací mechanizmus v pcpisonom prevedení. nevytvára tepelné a zvukové montiky ą umožňuje aj vyberanie jednotlivých panelovNa pripojenom výkrese je znázornená prevedenie spojovacieho...

Zariadenie na vyhodnocovanie porúch fotopolovodivých vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267762

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škultéty Otto, Svitok Laurenc, Rajkovič Milan, Majer Jozef, Rataj Jozef

MPK: G03G 5/04

Značky: poruch, fotopolovodivých, vyhodnocovanie, vrstiev, zariadenie

Text:

...di kopie, pričom výhodnejäí je druhý sp 3 sob, tj. tmavé bodky na bielom pozadí, pri ktorom sa spotrebuje len minimálne nmožstvo elektrografiokého pigmentu a dochádza len k mínimálnomu znečisteniu fotopolovodivej vrstvy, Bloková schéma usporiadania pozostáva z upraveného kopírovacieho prístroja l, v ktorom je na izolačných čeláoh 2 uohytený valec s fotopolovodivou vrstvou 1 a ktorýje doplnený konektorom lg. Prostredníctvom tohoto konektora...

Teleskopický stožár s osvětlovacími tělesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267761

Dátum: 12.02.1990

Autor: Janoušek Vladimír

MPK: F21L 15/20

Značky: stožár, osvětlovacími, tělesy, teleskopický

Text:

...k ploohému rámu 5 vozíku á. vnější konec dalšího rameno této vnější trubky 1 jo opatřen zasílonou objímkou 12, e níž je spoje ohnutý tažný čop lll s okom 12. Tento tažný ěep Ľ (obr. 2,3) oo svým okom l přečnívú v oaovám aměru vnější trubky I její objímku l natolik,aby oko li bylo možno zachytiť v tažnám záväau 1 § (obr. 3) nákladního automobilu 1 z. Je tedy potrné, že vnější trubka 1 slouží při trnnsportu atožáru jako oje vozíku §,Pro její...

Dvoustupňový linearny spätnovazebný zosilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267760

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ropovik Jozef

MPK: H03F 3/16

Značky: spätnovazebný, lineárny, dvoustupňový, zosilovač

Text:

...kanálom ako 13. Odpor ga a vstupná kapacita riadiacej elektoody tranzistora lg určujú hornú hranicu irekvenčneho prenosu. Prvý a druhý stupeň je spojený z kolektora tranzistora Il do riadiacej elektrody tranzistora lg, prenos je prevedený prechodom elektrickým poĺom čo slúži ako medzistupňová väzba, ktorá nemá prúdový charakter a impedancia je vysoká čo prvému stupnu 3 tranzistorom 11 dovoĺuje pracovat v nezataženon režime. Druhý...

Konfigurácia technického vybavenia výpočtovej techniky pre riadenie scénického vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267759

Dátum: 12.02.1990

Autor: Major František

MPK: G05D 25/02

Značky: scénického, výpočtovej, konfigurácia, techniky, riadenie, technického, vybavenia

Text:

...programovateĺněho pultu plošněho osvetlenia sceny a ozvučenie. Riešenie je výhodne preto, lebo počet obslužného personálu, ktori tvoria osvetlovači pri tvarovacich halogénových reflektoroch, riadiacom pulte osvetlenia a ozvučenie sa zredukuje na jedného pracovnika - operátora scénickěho vybavenia, ktorý od vrcholového počitača kontroluje riadenie celej sústavy podla scenára a podla potreby vstupuje do deja,ktorý prebieha podla programu,...

Spôsob upínania predmetov čelným unášačom a čelný unášač na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267758

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 33/00

Značky: spôsobu, čelný, uskutočnenie, unášačom, upínania, unášač, predmetov, spôsob, čelným, tohoto

Text:

...pracovných komôr môže bytuzavretá i nàmyni meozivložkami /piestikmi/ o které sa unàšacieł glass vedené axialne po suvne v teleso 110 opierajú. V priklade podla obr. 3 a obr. 4 je vyrovnavaeia komora 122 tvorená uzavretou dutinou telesa 120. uvedene komory 122, 123 ako i prepojovacie kanály 124resp. prepojovaci otvor 717 sú naplnené tlakovým mědiom napriklad olejom.Blokovanie zariadenie 113 je tvorené uzavieracim vent 1 Lom 111, v priklade...

Zariadenie na stohovanie slamy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267757

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kohút Jozef

MPK: A01D 85/00

Značky: stohovanie, zariadenie, slámy

Text:

...gž, 33 sú po stranách opatrene naklapacimi kolesami ll, lg, lg, li a istiacimi hrotmi 12, lg. V hornej prednej časti ohrady 13 sú prispôsobené body zapnutia 31, gg, 52, äg a ohrada lg je obojstranne v kolmých osiach bodov zopnutia gâ, 32 uchytenà otočne podla krivky łl k nosnému rámu 2 dopravnika 1. Ohrada je zopnúta lankom šà a v smere 2 je prisún slamy. Zdvihač gg je uchytený o nosný rám Z dopravnika 1 a je na hlavnej osi gg opatrený...

Utvrdzovací roztok pre ustaľovací kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 267756

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hlavatý Miroslav, Trokan Peter

MPK: G03C 5/38

Značky: kúpeľ, ustaľovací, utvrdzovací, roztok

Text:

...na báze siranu hlinitochromitého je jeho zdravotná závadnosł a znečisťovanie v 3 d. siran hlinitodraselný hnačne znečisčuje vyvolàvacie zariadenia.Iieto nedostatky odstraňuje uvrdzovaci roztok pre ustalovaci kupe( podla vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kyseliny vinnej, tetraooritanu sodného a siranu hlinitého vo vodnom roztoku V pomere 4,4 1 4 až ao.výhodou uvrdzovacieho roztoku podľa vynàlezu je, že...

Zariadenie na stohovanie výstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267755

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čobirka Ján

MPK: B21D 43/20

Značky: zariadenie, výstrižkov, stohovanie

Text:

...ćap je jednotný pre všetky veľkosti rctorových, resp. statorových plechov.Príklad vyhctovenia vynálczu je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr.1 v pchľade spredu v ćiastočncm pozdĺžncm rcze a na obr. 2 v pohlade boku v číastočnomRcřazový dopravnik Q prckryva stchovací 531 Ä, ktorý Je v zvislom smere posuvnc uložený na stojane g, pričom stohovaci 581 1 obsahuje strediaci čap g a zároveň Jeopcjcný 5 priamoćiarym motorom 5....

Podstavcovací aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 267754

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hovorka Miloš

MPK: A61C 19/10, A61C 19/04

Značky: aparát, podstavcovací

Text:

...montáž a demontáž celej zostavy a dajú sa naraz podstavcovač štyri modely.Hlavné výhody spočivajů v tom, že laborant mâže podstavcovat súčasne s jedným aparátom štyri modely a pràca je jednoduchšia a racionálnejšia.Na priložených výkresoch znázorňuje obr. 1 podorys podstavcovacieho aparátu, obr. 2 priečny rez podstavcovacieho aparátu, obr. 3 pozdĺžny rez podstavcovacieho aparátu,obr. A znázorňuje priečný dielec v náryse a obr. 5 znázorňuje...

Spôsob komplexnej sanácie zavlhnutých stien budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267753

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/70

Značky: budov, sanácie, spôsob, stien, zavlhnutých, komplexnej

Text:

...infúznych jednotiek. Hlavnou výhodou komplexného spôsobu je zavedenie aktívnej elektroosmôzy po vytvorení hydroizolačnej baríery chemickýmí látkami za účelom urýchlenie procesu vysušovania steny. Charakterístíkou tohto sposobu je dodatočné vytvorenie hydroízolačnej baríery injektovaním steny chemickými látkami. Táto clona zamedzí vzlínaníu vody V stene od základov. Trvanlivost a účinnosť tejto baríery sa zabezpečuje potom aktívnou...

Zariadenie na elektrochemické značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267752

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hložka Milan, Kubica Rudolf, Buno Jaroslav, Trebichovský Ctibor

MPK: B23H 3/02

Značky: elektrochemické, značkovanie, zariadenie

Text:

...materiálov. Umožňuje znižil rozsah použivaných elektrolytov najmä vylúčenim roztokov chloridov spâsobujůcich medzikryštalicků korôziu.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladne bloková schéma zapojenia zariadeniazariadenia na elektrochemické značenie pozostáva z prepinacieho bloku Q priamo pripojenêho na obrobok 2 a cez ochranný blok lg na nástroj 1. Na prepinaci blok E je cez zdroj 5 nizkěho napätia a časovaci blok 5 pripojený...

Konštrukčná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 267751

Dátum: 12.02.1990

Autori: Osvald Anton, Reinprcht Ladislav, Dudas Juraj, Krakovský Alexander, Verčimák Peter, Mahút Juraj

MPK: E04C 2/10

Značky: doska, konštrukčná

Text:

...sa dosiahnu dalšie požadované vlastnosti konštrukčnej dosky, najmä pružnosl jádra voči plášžu dosky tam, kde pôsobia zmeny v zalaženi a kde by tým mohlo dőjsl k prasknutíu sice pevného,ale krehkého jadra vo vnútri konštrukčnej dosky. Fenolplast v kombinácii s mineràlnym vlàknom zaisluje, že výpln minerálnych vlákien nepadà do spodných části panelov pri preprave a montáži a tým zaručuje požadovanú tepelnú a zvukovů izoláciu a dalšie...

Zařízení k měření propustnosti textilií a jiných porézních materiálů pro páry, zejména vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267750

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melichar Oldřich, Páč Petr, Karlíček Vladimír, Hes Luboš

MPK: G01N 33/36

Značky: propustností, textilií, jiných, zejména, měření, vodní, materiálů, zařízení, páry, porézních

Text:

...měření a příalušného zařízení odtraňuje zařízení podle vynálezu odlišným uspořádáním. Na dně nádoby, které může být oddělitené od obvodové stěny, je z vnitřní strany nádoby uaíatěno plošné čidlo tepelného toku,jehož jeden povrch je v tepelném kontaktu o odpařovaným medlem a druhý povrch je v přímém kontaktu se dnem nádoby. Obvodová stena nádoby je s výhodou, zejména z vnitřní atrany opatřena tepelnou izolací.Princip činnosti a výhody...

Způsob přípravy uhelných kalů pro spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267749

Dátum: 12.02.1990

Autor: Smola Josef

MPK: C10B 49/02

Značky: přípravy, spalování, kalů, uhelných, způsob

Text:

...zejména pro vysokou pracnost, nákladná zařízení a vysokou energetickou náročnost, nebot uhelné kaly je nutno intenzivně sušit, vzniklý výrobek má krátkodobou soudržnost a vyžaduje suché skladování.Tyto nedostatky odstraňuje způsob podle vynalezu, jehož podstatou je, že způsob přípravy uhelnýeh kalů pro spalování přednostně ve fluidních ohništích vyznačený tím, že uhelné kaly se smísí v min. poměru 1 1 jejích hmotnosti s dřevnými...

Uzávěr dveří, zejména pro protipožární a akustické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 267748

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dostál Jaromír, Ondra Jan

MPK: E05C 9/00

Značky: protipožární, zejména, akustické, dveří, uzáver, účely

Text:

...kotouče 5, se kterými spolupracuje odpružená aretační kulička gg. Aretační mechanisnue gg vymezuje krsjní polohy uzavěru.zakřivené drbžky łł vačkového kotouče 5 jsou vytvořeny tak, že jejích dráha ve směru příslušného otáčení vačkového kotouče 1 umožňuje přestavování střelky łg nebo závorových tyčí łł. To znanená,že při přestavování vačkovćho kotouče 1 mají zakřivené drážky łł od místa základních poloh ve směru funkčním vzestupný charakter,...

Spoušťový mechanismus s napínáčkem pro palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267747

Dátum: 12.02.1990

Autor: Střižík Stanislav

MPK: F41C 19/00

Značky: zbraně, spoušťový, mechanismus, napínáčkem, palné

Text:

...odpàlení, požadované sportovníni střelci, ve vytvoření prostoru pro pohodlnou střelbu s rukavicí a odstranění moznostinetaženi napináčku mlsto chtěněho odpálenl.priklad provedení podle vynálezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1 je zachyceno schenaticke uspořádání spoušĺoveho mechanismu 3 napináčkem v napnute ooloze obr. 2znázorňuje uloženi silne pružiny napináčku.Spouštový mechanisnus s napináčkem pro oalné zbraná je tvořen...

Plynule regulovatelný budič vibrace s drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267746

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, plynule, drážkou, vibrace, regulovatelný

Text:

...v drážce, vytvořené v têlese vnitřního nevývažku. Tímto posunel se natáčí vnitřní nevývežek proti vnějšímu a tím dochází ke změně velikosti výslednice odstředivých síl obou nevývažků.výhoda řešení epočívá v ton, že celý oechanismua umožňuje výrazně zkrátít ovládání vzájemneho natáčení nevývažků, a tím zabudovat regulovatelný budíč víbrace do střednícha nalých válců s krátkýaí běhouny. Další výhodou je snížené opotłebení jednotlivých...

Zařízení k přesnému nastavení délky zpracovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267745

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šance Jan

MPK: G01B 5/02

Značky: materiálů, nastavení, zařízení, zpracovaného, délky, přesnému

Text:

...převodu ě ozubeným řeueneo s kuličkovým šroubem 5, na něnž je uspořádáne suvně ku ličkové matice 5. Kuličková matice 5 je pevně spojena s vozíken Q opetřenýl tyčovýn vedenín 1, které je upevněno v ranu 1 stroje. Na spodní plese vozíku Q je upevněna narážka § zadního dorazu dosedajici na zpracavàvaný materiál 2. Na rámu 1 stroje jsou dílo upevněny hlavni pracovni valce lg spojený s pohyblivýn střižnýn nastroje ll, prvni pracovní valec 15...

Zařízení na výrobu svazků dřevěných štěpin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267744

Dátum: 12.02.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65B 13/20, B27L 11/00, B27B 13/00...

Značky: zařízení, štěpin, dřevěných, výrobu, svazků

Text:

...krátké kulatina v pracovní» prostoru ätípéna na štěpiny, ty jsou v tomtéž prostoru formovény do svazku, který je možno ještě v pracovním prostoru fixovat dráteu a vyrvářet palivová kola. Tím se objem namáhavé ruční práce snižuje, stejně jako nebezpečí úrazu. Zařízení má nízkou potřebu obsluhujícího personálu, zabírá malou plochu, není nákladné ani zvlášť výrobné náročné a má poměrně vysokou Výkonnost. VNa přiložených výkresech je na obr. 1 V...

Způsob nakrucování listu rozměrných lopatek parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267743

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: parních, nakrucování, listů, rozměrných, turbin, způsob, lopatek

Text:

...je značnč prostorovč členěna.Uvedené nevýhody způsobu výroby nakrucování rozněrných lopatek odstraňuje způsob nakrucování listu rozněrných lopatek parních turbín, jehož podstata spočívá v ton, že osa nakrucovúní je od těžiště profilu listu lopatky ve vzdálenosti menší než 0,8 šířkyVýkovek lopatky je vložen do spodního dílu nakrucování zápustky, seatóvající ze seguentů nastavených do polohy odpovídající výkovku. Jednotlivé segmenty se po...

Zařízení ke strhávání a ukládání chmelových rév

Načítavanie...

Číslo patentu: 267742

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karásek Petr

MPK: A01D 46/02

Značky: chmelových, ukládání, zařízení, strhávání

Text:

...pohání další řetězové kolo napojená na hnacíl hřídelí strhàvacích řetězů napojených na strhàvací pogunovaný kotouč a že na tatnou oj vozu je napojen výsuvný záves pro vůz ovládaný příčnou pístnící hydraulíckeho válcetak, aby vůz byl vysunut vpravo, číuž je řešeno ukládání rev na zavčšený vůz za jízdy při strhávàní.Příkled provedení strhàvače chnelových rev podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde na obr. 1 je scheoaticky znázorněn...

Jisticí zařízení nožů řezacích ústrojí zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267741

Dátum: 12.02.1990

Autor: Junek Zdeněk

MPK: A01D 75/18

Značky: nožů, strojů, ústrojí, řezacích, jistící, zemědělských, zařízení

Text:

...nemůže odjiotit. Přesná sile odjiätění je tedy zajiätěna přeanýn provedenín součástí o velkou tvrdoso tí styčných ploch. Po nontáži již nejde aeřidit. Při provozu dochází ke znečištční o opotřebení funkčních ploch a mez odjíätění se mění. Právě schopnost udržovot tuto nez odjiätění i v dlouhodobén provozu v těžkých podlĺnkách představuje největší problém pro všechny systemy jištění.Výše uvedene nedostatky řeší system jiitění podle vynćlezu, u...

Emulzní vodou ředitelná barva výtvarné práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267740

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heneberg Vladimír, Zahradníček Zdeněk

MPK: C09D 5/02, C09D 5/06, C08L 3/02...

Značky: emulzní, výtvarné, ředitelná, barva, vodou, práce

Text:

...omulzní vodou ředitelná barva pro výtvarné práce dle vynálezu, Předmětem vynálezu je emulzní vodou ředitelná barva vyznačující se tím, že obsahuje jako pojidlo 4 až 40 hmot. enzymaticky odbouraněho škrobu, ktorý má stupěn odbourění DE 24 až 30 í. ktorý má pH 4 až 7, kde je stupeň refrakoe SS až 65 a výtoková doba roztoku takového škrobu se stupněm refrakce 60 výtokovým pohárkem s tryskou o průměru 4.106 m při 25 QC je 12 až 20 5....

Zařízení pro kontrolu složení surovin na principu radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267739

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kroužek Jaroslav, Fišer Jiří, Solnická Hana, Hejtman Jiří, Šindelář Dobroslav, Kotner Václav, Skalka Bohumil

MPK: G01N 23/22

Značky: kontrolu, neutronů, surovin, záchytu, složení, zařízení, radiačního, princípu

Text:

...obsluhy. Ďři využití zařízení pro snslýzu surovín na doprnvním páse je značnou výhodou odstínění jak prímšrního game-záření zdroje neutronů, tak podstatné omezení možnosti detekce sekundárního gama-záření vznikajícího ve stínícícb materiáloch.Na pripojených výkresoch jsou znćzorněny dva příklady provedení zařízení pro analýzu složení surovin dle vynálezu. Ne obr. 1 je zsřízení v aplikaci pro analýzu surovín v provozních zćsobníoích. Na...

Ventil pro řízení tlakového vzduchu, zejména u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267738

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: strojů, ventil, vzduchu, zejména, vzduchových, tlakového, tkacích, řízení

Text:

...li n ovládací těleso l§ jsou navzájom sevřeny neznázorněnými svorníky. Člnné průměry Q dolní membrány lg, kužolky Q o horní membrány lg jsou v podstatě stejné. V ovládaním tělese lg je na čopu ll otočně uloženn jedním koncem ovládací páka l§, ktoré je odtlačovéns od ovládncího těleso lg zkrutnou pružinou lg. Druhý konec ovládací páky l§ má ložiska 39 opatřené bnndáží gl např. z plastické hmoty, pro záběr s neznázorněnou vačkou. Mezi čepem...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Halámek Emil, Čapoun Tomáš

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, stanovení, iontů, iontově, elektroda, organických

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Ortodontický šroub pro posun zubů po alveolárním výběžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267736

Dátum: 12.02.1990

Autori: Littner Vladimír, Hylán Stanislav

MPK: A61C 7/00

Značky: ortodontický, výběžku, šroub, alveolárním, zubů, posun

Text:

...kruhovýcb průřezocb nad sebou s paralelními oaami různé délky, po kterých se šroub posouvá pomocí vřetěnka, ktoré prochází dvěma matrícemi ą je ukončeno oboustrannýn nebo jed nostrenným závitem. Ortodontickým šroubem pro posun zubů v dolní čelisti, skládsjícím sez horizontálne tvarovanébo profilu o dvou, s výhodou kruhových průřozech a perelelními osami různé délky, se docílí zvýšení retenčního a stabilisočního ůčinku šroubu a ortodontického...

Zařízení ke shrnování kalů v usazovacích nádržích kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267735

Dátum: 12.02.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/06

Značky: kruhového, nádržích, zařízení, půdorysu, usazovacích, shrnování, kalů

Text:

...ktoré zvyšují těsnicí účinek. Nastavení potřebného přítleku spodního třecího kroužku gg na horní třecí kroužek 31 zprostředkuje seřizovscí matice s tčsněním 39.Horní konec ložiskově trubky ll je - jak pstrno z obr. 5 - uložen no vddvén rsdišlně-exiálním ložisku êł, uchyceném pomocí upevnovací notice s těsněním 32 ke středovému nosnému sloupu lg. Vůle v ložisku gl je vymezena pomocí seřizovací matice s těsnčním 33. Ložiskovú trubka LL je dále...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Talacko Jiří, Hirt Lubomír, Engliš Karel, Straka Jiří

MPK: B66C 15/00

Značky: otočného, vyhodnocení, zařízení, indikaci, optimální, elementů, výložníkového, nastavení, zatížení, jeřábu, opěrných

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Velkokapacitní filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267733

Dátum: 12.02.1990

Autori: Albrecht Jiří, Mrština Václav

MPK: B01D 29/10

Značky: filtrační, hadice, velkokapacitní

Text:

...nití anlčející teplotu až 260 °C, jako je nit z vláken aklenčných, polytetrafluorotylenových a podobní.Vclkokapacitní filtrační hadice podla vynćlezu vykazuje vysokou rozmčrovou atíloat její průtažnost ae pohybuje kolem 2 a v šćdnłm případě napřekročí 5 .Je to aĺeluhou ekle něné tkaniny, která tvoří noanou vretvu vpichovanő textilie.Svazočky vazných vltken, vytváření při vpichování ve vazných místech, jednak svaaují i V rouno ae...

Kapalný přenášeč tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267732

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vymětal Jan, Řehák Jindřich, Růžek Josef

MPK: C09K 5/00

Značky: přenášeč, tepla, kapalný

Text:

...nového knpclněho přenn~ šeče teple je srovnetalnš a dosud známýmí teplonoanými kopolinomi. Nízká teplote tuhnutíe nízká vískozíta umožňují nový přenašeč tepla použít pro chlazení i ohřev e to í ve venkovnícb zařízeních v zimních měsících. Kapalina se vyznačuje nulovou tvorbou used i při dlouhodoběm tepelněm nsmáhâní. Z hygíenickěbo a ekologického hlediska je významná 3 výhodná skutečnost, že se jedná o rnfinovanou kapalinu, neobsehující...