Archív za 1990 rok

Strana 104

Způsob měření tepelného a kontaktního odporu Gunnových diod a zařízení pro toto měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267811

Dátum: 12.02.1990

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 21/00

Značky: kontaktního, způsob, tepelného, odporu, gunnových, měření, zařízení

Text:

...co možná největší napětí. V případě Gunnových diod je nutné z hlediska možností měřící aparatury použít vždy jen podprahové napětí, které je například pro diody pro 3 cm pásmo 3 V, protože žatím nelze s požadovanou přesností měřit proudy a napětí v oblastí 10 GHz, kde by se Gunnovo dioda rozkmitala po přiložení vyššího nuž prahověho napětí. Dokonce ani V blízkosti prahového napětí není měření příjemné z hlediska automatického vyhledávání...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana, Hudeček Slavko, Čefelín Pavel

MPK: G03C 1/38

Značky: výroby, kopolymerů, přísady, materiálů, způsob, želatinových, styrén-maleinanhydrid, bázi, fotografických

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Způsob přípravy epitaxních vrstev indiumfosfidu transportní metodou s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267809

Dátum: 12.02.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: těsným, epitaxních, vrstev, metodou, substrátů, přípravy, indiumfosfidu, uspořádaním, transportní, způsob, zdroje

Text:

...fosforitého nebo obou, přičemž parciální tlak aktivní složky je 103 až 101 Po a rychlost proudění směsi vodíku a aktivnich složek je 0,1 až 1,5 m za minutu. Dále se v průběhu depozice pro dotací přivádějí v proudící směsi s vodíkem a ak tivní složkou dotoční látky současně na zdroj í substrát.Výhodou způsobu podle vynálezu oproti dosu používeným řešením je, že ve vymezeném prootofu přepážek, ve kterém je prouděnĺ plynů minimální, se vytváří...

Způsob dotování epitaxních vrstev indium fosfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267808

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hnilička Karel, Hladina Rudolf

MPK: H01L 21/205

Značky: epitaxních, způsob, vrstev, indium, fosfidu, dotování

Text:

...plynem na koncentrncí 3.l 0514 až 1.1015 F 3 při teplotách nanášení od 700 do 1 070 x po dobuaž l.102 a výslednou směsi plynů se epitexni vrstvy dotují na koncentraci 1.10delší než 20 sec. V závislosti nu požadované tlouštce epitaxní vrstvy.K Výhoda způsobu dotování epitaxnich vrstev indium fosťidu podle vynálezu spočívá v tom,že hexnfluorid síry je plyn bez nepřfjemnćho zápachu, není jedovatý a při práci s ním není znpotřebí...

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Martinček Ľubomír, Bučko Michal, Bertan Milan, Cích Vojtech, Mikláš Emil, Ettler Petr

MPK: C12P 29/00

Značky: aureofaciens, kmene, kultivace, produkčního, chlortetracyklinu, streptomyces, způsob, výrobu

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Styčníková spojovací deska s prostřiženou množinou trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267806

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dušek Josef, Opočenský Miloš, Kremlička Vladimír, Kubát Oldřich, Balínek Pavel

MPK: F16B 15/00

Značky: prostřiženou, trnů, styčníková, spojovací, deska, množinou

Text:

...vyloučit třeba jen u čÁsti svitků dadatečné vytvrzení stárnutím, které ovlivnuje plastické vlastnosti. Při použití žárově pokoveného plechu je s výhodou volen materiál s poměrem meze kluzu RP k mezi pevnosti v tabu Rm v rozmezí 0,62 už 0,88. Rozšířenépatní část trnu zpravidla činí 115 až 180 šíře střední části trnu.Na připojených výkresech je uveden jeden z možných příkladů provedení spojovací desky 5 prostřiženými trny podle vynálezu, kde...

Zařízení pro vytvrzování a zachlazování izolací předvinutých cívek elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267805

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kraupner Milan, Hulla Pavel

MPK: H01F 41/12

Značky: elektrických, zachlazování, zařízení, strojů, vytvrzování, předvinutých, izolaci, cívek

Text:

...doskou 2 a spodní vychlazovanou doskou é JSOU společně s hydraulíckýmí jednotkami Z unístěny ve stojanech §. V tom případě, kdy jsou stojany vytvořeny ve tvaru písmena I, může být výhodne využíto obou symetríckých stran ke zdvojení celého zařízení. vytvrzovací pracovní prostor 1 a zachlazovací pracovní prostor 3jsou mezí sebou propojeny nanípulační dráhou 2 v délce odpovídající přečnívajícím částem cívek, které nejsou vytvrzovany. Před...

Nepřímý číslicově analogový převodník s přepínaným kapacitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267804

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tobola Pavel

MPK: H03M 1/86

Značky: nepřímý, přepínaným, číslicové, analogový, kapacitorem, převodník

Text:

...svorkamí spojeny se zemní svorkou 2 a svými druhými svorkami jsou přjpojeny jednak ke zdroji g referenčního proudu a jednak ke vstupní svorce dolní propusti É, jejíž výstupní svorka je spnjenn se vstupom napñĺověho sledovnče 1, jehož výstup je spnjen s výstupní svorkou QV činností na ňíslicnvý vstup Q proqramovatelnéhn dňlíče 1 kmítnčtu přivedené číslo słouží k vydčlení referenčního kmitočtu ze svorky L referenňního kmítočtu na měronosný...

Zařízení pro hromadnou výrobu koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267803

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tydlačka Miroslav, Hovorka Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: zařízení, hromadnou, výrobu, řemenů, koster, klinových

Text:

...vymezení vzájemné polohy~svých okrajů bez vůle neho přeplátování. Zařízení je dále vybaveno řezacím ústrojím, především pak ústrojím se stacionárními, pravidelně rozmístěnými řeznými elementy - např. žiletkami. Povrch pláště buhnu může hýt dále s výhodou opatřen pravidelně rozmístěnými řeznými dřážkami s rozteč( odpovídající rozteči řezných elementů, které při řezání do drážek zapadají.Výhodou zařízení podle vynálezu je ve srovnání 5...

Zařízení k měření svodového odporu kondenzátorů s hodnotou vyšší než 10 12 ohmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267802

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zima Václav Člen Korespondent Čsav, Kapitán Jiří

MPK: G01R 27/00

Značky: svodového, ohmů, kondenzátorů, měření, vyšší, zařízení, hodnotou, odporu

Text:

...připojen přes převodník § napětí na frekvenci a vyhodnocovací jednotka 2 se zobrazovaní jednotkou lg. Řídicí vstupy převodníku Ě napětí na frekvenci, vyhodnocovací jednotky 2 a zobrazovací jednotky lg jsou propojeny 5 řídicím výstupem kmitočtové ústředny ll, jejíž spinací výstup je spojen se spinneím vstupem spjncího relé 3. K měřicím svorkám ž, 5 je na obrázku připojen ideální kondenzátor 2 a svodnvá odpor Š.Mňřnný knndnn/âtnr, který jo na...

Křemelina jako tmelová složka v surovině pro výrobu dinasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267801

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krupka František, Omský Josef

MPK: C04B 35/14

Značky: křemelina, tmelová, dinasu, surovině, složka, výrobu

Text:

...která neobsahuje tmelovou složku, je mołno xpracovávat jen s obtižemi a a cenu zvýšených iinančnich nákladů /velmi pomalý ohřev, dlouhá výdrž/ 4 zacenu nizké xuality výrobků /vznik trhlín a praskàni výrobků/.Potiže, Vyplývafici z nedostatečných zásob tmelových křenenců odstranuje použili křemelíny jako tmelové složky v surovině pro výrobu dinasu podle vynâlezu, jehož podstatu połivâ v ton, že se krystnlicke slołce této suroviny, tvorené...

Spôsob prípravy trisdietylaminosilíciumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267800

Dátum: 12.02.1990

Autori: Figusch Viliam, Janiga Ján, Stracelský Juraj

MPK: C01B 33/08

Značky: přípravy, spôsob, trisdietylaminosilíciumchloridu

Text:

...sposob syntêzy podla tohto Wnálezu spočívajú v tom, že zaradením obidvoch stupňov reakcie sa posunie rovnováha v smere výsledného produktu, čím je zabezpečená vyššia konverzia reakcie a výsledný aurový produkt obsahuje mjmenej 95 hmot i požadovanej zložky.Ďalšiu výhodu uvedeného spôsobu syntézy podla tohto vymólezu spočíva v tom, že druhý stupeň reakcie je realizovaný bez použitia rozpúětadla pri bežných laboratórnych teplotých okolo zo °c.CS...

Spôsob teplej stabiliácie aktivity enzýmu alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267799

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kočan Jozef, Považanová Viera, Polívka Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/28

Značky: alfa-amylázy, stabiliácie, aktivity, spôsob, enzymů, teplej

Text:

...z technických alebo ekonomických dôvodov.V prípade tepelnej stabilizácie aktivity a 1 ľa~amylázy produkovanej mezofilnýni zástupcami rodu Bacillus, uvedené nedostatky odstraňuje postup podĺa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že enzýmový proteín a 1 fa~amylÁzy 0 aktivite 0,5 /ukat až ímkat ga rozpustí vo vodnom roztoku o objeme 1 dm 3 organických di- alebo trihydroxy- zlúčenin, napr. glykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu,...

Imidazolové deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267798

Dátum: 12.02.1990

Autor: Veverka Miroslav

MPK: C07D 233/68

Značky: přípravy, deriváty, imidazolové, spôsob

Text:

...reakciou imidazolu morca II 5 hybridom sődnym alebo drnsolxxým alebo s motoxídom drnaolným alebo aődnym. V Čnläom je predna vynálozu popiaaný v príkladoch prevedenia bez toho, žo by sa na tieto výlučne obmedzoval.K susponzii 0,83 g (0,035 mal) hybridu sődnaho v 50 ml tetrahydroťuránu sa pridal roztok 10 g (0.03 mal) ąĺąfn-tribromnniniazciux v 50 m 1 totrnhydrofuránu pri teplota O OC. H vzniknutému roztoku sa následne pridalo 7,56 s (0,03...

Zásobník na rozvoz stohu systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267797

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuchyňár Milan, Morávek Jan, Križan Jozef, Kubiš Juraj

MPK: B65G 1/06

Značky: zásobník, systémových, paliet, rozvoz, stohu

Text:

...nn rozvoz atohu systémových paliet je tvorený zvaroveným rámom 1 tvaru C 1 sú upevnené dvojice vedeníi pre jednotlivé výsuvné zásuvky 2. Na vrchu rámu l sú umiestnené navádzacie lišty 2a zospodu rámu 1 sú pripevnené kladky lg. Na vonkajšej strane rúnu 1 jo umiestnená dvojica induxovaoích zariadeni ll n sú zhodne rozložené ako nnvádzeoie otvory lg v indexovacom ráme 12. Na dvojice vedení 2 sú nasumuté výsuvnć zásuvky Ž, ktoré majú...

Spôsob prípravy 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267796

Dátum: 12.02.1990

Autori: Szemes Fridrich, Frimm Richard, Rybár Alfonz, Guttmann Michal, Hesek Dušan, Tegza Marian, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, přípravy, 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1h-purín-2,6-dionu

Text:

...detergentov, napr. priemyselne vyrábaných elkáneulfonátov eodnýoh, polyetoxylovnných alkoholov, polyetorylmrnnýoh alkylfenolov.zlúčením vzorce. I sa z renkčnejzmeei vyizoluje tak, že eu z nlkaliokej reagujúoej v-yohladenej reakčnej zmesi vyzráža pridevkom ąnorganickej alebo organiokej karbonloveJ kyseliny. Ako kyselinu možno použiľ zriedenú kyselinu ohlorovodikovú, kyselinu eirovú, kyselinu mzravöiu alebo a výhodou kyselinu ootovú....

Zariadenie na centrovanie tvarovaných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267795

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kromel Ladislav

MPK: B24B 19/24

Značky: dosiek, centrovanie, tvarovaných, zariadenie

Text:

...voči zostave profilovýoh šablőn brúsky. Centrovaoie zariadenie pozostáva 2 nosiče, pohyblivoj zarážky,stojančeks so zrkadlom ą žiarovky.Na nosiči sú V rohoch umiatnené štyri výškovo nastaviteĺné Oporná hroty s Y strede atrodiaci hrot. Strediaoi hrot Js uložený vo výškovo nsstavitsinon púzdro s možnosĚou nastavenia pružiaoeho tlaku. Pobyblivá zaróžka je vedená vo vymedzovncom koliku po pláte stola E fixovaná ručne skrutkou s rukoväčou. V...

Zariadenie na impregnáciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267794

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brechtl Juraj, Poláček Josef, Komora František

MPK: B27K 3/02

Značky: impregnáciu, dřeva, zariadenie

Text:

...vody od vyaávaněho vzduchu z impmgnočnej komory l so. vykonáva v odlučoveči 8, ktorý je aúčeałou v-ývev-y ž, K vúkuovaolemu systému je paralelne pripojený kondenzátor 9 chladený a temperovaný kondenznčnou chladincou Jednotkou z pre kondenzáoiu pár improgxmaöného prostriedku. Nízka teplota vo vnútri kondenzátora 2 napomáha rýchlemu ekvnpalneniu n zachyteuiu odoávaných pár impregzmčného prostriedku. spotrebované množstvá Lmpregnačnáhc...

Zapojenie spínača rozbehového vinutia asychrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267793

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mašán Pavol, Mašán Alojz

MPK: H03K 17/16

Značky: vinutia, rozběhového, zapojenie, spínača, motora, asychrónneho

Text:

...zapojenia s rozbohovým kondonzátorom.U zapojenia podle. vynález je k prvej svorka lg siete pripojený aeynohrőnny motor 1 s hlavným vinutím g a rozbehovým vinutím l. Obe vinutis 2, 2 sú opatrenó vývodmi 22, ĺłQ. K vývodu lg hlavného Vinutia g asynohrőnneho motora 1 je pripojený prvý odpor i a cez diődu i aj kondenzátor g a druhý odpor z, ktorý je svojou druhou stranou napojený na riadiacu elektrődu triakv.Prvá anőda. Al trieku 8 je spolu s...

Zariadenie na skúšanie spínačov štartéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267792

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šutovský František, Chlapík Ján, Ondrejovič Anton

MPK: F02P 17/00

Značky: štartéra, zariadenie, skúšanie, spínačov

Text:

...je nąskrutkovuný nástavec 11. Na nástevoi 11 je poeuvne uložená odpružené ämýksdlo lg opetroné pevne priečnym kolikom 31 zesahnjúoin do pozdĺžnej drážky all vytvorenej v nástevoi ll. odpružené šmýksdlo lg je postnme uložené vo vodítka l nn tlnönej pružinaVocLitko 12 je pevne ząlisovanó v doske stojanu l, Na hornom konci odpružonőho ämýksdla lg je pevne prostrednictvom valoového kolika až uložený kontrolný tŕň 12 zesahujúci pod nosič 6...

Zariadenie pre nalepovanie ochrannej pásky na zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267791

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dubina Štefan, Vavrovič Ernest

MPK: A43D 11/00

Značky: zariadenie, ochrannej, zvršok, nalepovanie, obuvi, pásky

Text:

...doekąPritom os O 3 öspu E je totožné» s oeou exiálneho ložiska 32 a pieatnej tyče 33 e je kolmá k vodorovnej osi 91 vretenn 12,Spodné rameno upinacej konzoly g je pripojené k pieetnej työi L 1 (obr, 3) spodného tiskového vnloe 2, ktorý je výkyvne uložený v ráme lg, Ne pracovnej doske 1 je uložená teleso 6 rozvodu tlakcvého média do tlakových velcov al, 2 e ručný wlndnöomĎe lej ji na pracovnej doske 1 upovnený držiak 12, na ktorom je...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 267790

Dátum: 12.02.1990

Autori: Florovič Stanislav Ing, Emmber Karol, Oravec Eduard, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácia, úpravu, vlákien, sklenených

Text:

...vlastnosti, predovšetkým tuhosč prameňov a pramon oov vlákien, je možné spolu s povrohovými vlsstnosĺami vlákien regulovst kombináciousty-.rěn-elaylát. Pridevky epoxidovanýoh s polyesterovýoh živia sú prsdovlstký-m vhodné pri formuláoii lubrilcáoií. toohnolőgiou strioknnie. Vyšli obsah epoxidovuxýoh živia Je potrebný v pripada lubrikáoii určených k výroba sklenených vlákien používaných hlavne pre textilná spracovanie na tkaniny.Všetky...

Koncentrovaný prací prostriedok v pastovitej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 267789

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bomba Miroslav, Bažany Vít, Lenghardová Ľubica, Danková Štefánia, Majerská Mária

MPK: C11D 1/83

Značky: pastovitej, formě, prací, prostriedok, koncentrovaný

Text:

...6 dielov komplexotvornâho činidle ako dvojeodnoj soli kyseliny etyléndiamintetraootovej alebo trojsodnej soli kyseliny nitrilotrioctovej, 18 - 25 dielov polyfosfátov alknliokýoh kovov, zbytok tvoria bežné prísady ako konzervnčné činidlo, vonná kompozíoia, dermatologioká zložka, opticky zjes ňovaoí prostriedok, antiredepoziöná príseda, ferbivá a voda, prípadne dalšie, Príklad zloženia38,0 hmotnostnoh dielov dodeoylbenzónsulfonan sodný ako 50 ...

Navádzacie zariadenie čistiacej stierky teflónových pásov podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267788

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabian Ján, Kutiš Vladimír

MPK: A41H 43/04

Značky: navádzacie, pásov, podlepovacích, stierky, strojov, zariadenie, teflónových, čistiacej

Text:

...okraja teflônoveho pásu, a pri nasúvani stierky najskor je ihlanovitý výstupok navedený do úložného priestoru bezpečne nino okraj tełlőnového pásu a len potom dochádza k uvoĺneniu teflěnového pásu a jeho vyĺahnutiu na łunkčnú plochu stierky, čo znamená úplne bezpečnú výmenu stierky bez nebezpečia poškodenia pásov. Toto je doležité s ohladom na pomerne častů výmenu stierky.Navàdzacie zariadenie čistiacej stierky teflőnových pásov...

Nastavovací mechanizmus lôžka pre biomagnetické merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 267787

Dátum: 12.02.1990

Autor: Košík Eduard

MPK: A61B 6/04, A61G 7/00, A61G 15/00...

Značky: mechanizmus, nastavovací, biomagnetické, merania, lôžka

Text:

...prevádzanie rýchleho a väčšieho prestavenia polohy lôžka.Hastavavacia skrutka 1 je ukončená Eapon g, ktorý je vedený v otvore § a osadenin ž, ktoré zapadá do vybraní Q v šnykadle Z. Šmykadlo 2 je vsuvne spojené s prilołnou doskou 5, ktorá je upevnené na pohyblívú ćasř lôžka 15. Nastavovacia skrutka J je uložená v ramene §, ktoré sa v uvolnenom stave dá natàčař okolo vodiaceho čapu 11 vloženom v konzole 35, ktoré je spojená s pohyblivou časřou...

Spôsob prípravy 6-amino-5-bróm-1-metyl-1 H-pyrimidín-2,4-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267786

Dátum: 12.02.1990

Autori: Frimm Richard, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Tegza Marian, Hesek Dušan, Greiplová Eva, Rybár Alfonz, Szemes Fridrich

MPK: C07D 239/54

Značky: 6-amino-5-bróm-1-metyl-1, přípravy, spôsob, h-pyrimidín-2,4-dionu

Text:

...postupu podľa vynâlezu je dosiahnutie podstatne vyšších výřažkov zlúčeniny I, 75 až 80 Z oproti 23 Z teőrie a podstatne vyššej čistoty /nad 98,5 Z/ u doposial popisaných metőd.V Šalšom je predmet vynàlezu popisaný v prikladoch prevedenia bez toho, že bysa na ne obmedzoval.K zmesi 14,1 g /0,10 moll zlúčeniny vzorca II, 5,3 9 /0,05 mal/ bezvodeho uhličitanu zadného a 150 ml vody sa za chladenia tečůcou studenou vodou a miešania pridáva po...

Alkylestery 4-/(3-halogén-2-hydroxy)-proproxy)-fenylkarbamovej kyseliny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267785

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beneš Luděk, Borovanský Alois, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: alkylestery, spôsob, kyseliny, výroby

Text:

...alkylester kyseliny 4-Ľ /2,3-epoxy/-propoxy J łenylkarbamovej všeobecného vzorca IIIv ktorom R má už uvedený význam, s kyselinou halogénvodâkovou vo vodnom roztoku etylmetylketônu alebo acetčnu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutoční so L 8 -nou kyselfncu bromovodlkovou vo vodnom acetône pri teplote miestností počas 4 hodln. Ďalšlpostup výroby je rovnaký ako uvádza Zbls a kol. Arzneim.-Forsch, 2, 233 1983/. Zlúčeniny všeobecného...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267784

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, rozpúšťadlové, obuvnícke

Text:

...metyletylketőne 1,5 až 2,1 Pa.s, pri 23 OC, obsahuje tie 0,5 až 2,5 hmotnostných dielov polyuretanu s nepatrnou kryštalizaciou a so silnouternoplasticitou, o viskozite 15 Z-ného roztoku v metyletylketőne 0,L až 0,8 Pa.s, pri 23 °C, predstavuje tv. modifikované polyuretanovt lepidlo, v ktorom łuhkciu modifikaćnej prisady preberá polyureton s nepatrnou kryštalizaciou a so silnou termoplasticitou, o viskozite 15 Z-něho roztoku v metyletylketőne...

Zapojenie maticovo usporiadanej klávesnice so sériovým spôsobom prenosu informácie do riadiceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267783

Dátum: 12.02.1990

Autor: Falath Peter

MPK: G06C 7/02

Značky: usporiadanej, zapojenie, klávesnice, přenosu, systému, riadiceho, sériovým, maticovo, informácie, spôsobom

Text:

...registra a druhým koncom na m-paralclných výstupov posuvněho registra a m-tý výstup paralelného registra je zároveň pripojený na vstup sériových dát riadiaceho systému, ktorý je pripojený sériovým výstupom dát, výstupom hodin a módu činnosti na vstup séricvých dát, vstup hodin a mődu činnosti posuvneho registra.Výhodou zapojenia je minimalizáciu počtu obvodových prvkov za súčasného minimalizovania počtu prepojení s nadriadeným systémom pre...

Tryska plastikačního válce vstřikovacích strojů s automatickým čisticím tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267782

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škuba Andrej, Krupa Jozef, Harmanský Absolón

MPK: B29C 45/24

Značky: válce, tryska, čisticím, vstřikovacích, strojů, plastikačního, automatickým, tělesem

Text:

...přední částí, těla a zadní částí umožňuje jeho automatické posouvàní, přičemž mezi vnitřní těnou otvoru čepu trysky a povrchem čístícího télesa je prostor, kterým proudí plastíckà hmota. Tím, že čistící těleso trysky podle vynàlezu udržuje výstupní otvor trysky a její dosedaci plochu na formu v čistem stavu, je zabezpečeno utěsnčni vtokové seustavy a takb automaticky cyklus vstřikovàní plastické hmoty do formy. současné je odstraněno ruční...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou zmenou dĺžky merného intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267781

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejka Jozef, Kostecký Pavel

MPK: G01R 27/26

Značky: linearizáciu, metodou, rezonančnou, meraní, výstupného, zapojenie, údaja, dĺžky, měrného, intervalu, změnou, kapacity

Text:

...merných pulzov, zatiaĺčo druhý vstup 13 vstupného hradla 1 je pripojený na priamý výstup 45 klopného obvodu Q intervalu merania a súčasne spojenýs prvým vstupom 21 vymedzovacieho hradla 2 a druhý vstup gg ponocného hradla 3 je spoje~ný se zdrojom merneho intervalu, súčasne s hodinovým vstupom Q klopneho obvodu Q intervalu merania, vstupom § 1 prveho invertora § a hodinovým vstupom 11 klopneho obvodu 11 nulovacieho pulzu, dalej výstup 151...

Prestaviteľné zariadenie na opracovanie vnútorných plôch veľkorozmerných telies na mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 267780

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kužel Tibor

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: přestavitelné, opracovanie, mieste, ploch, velkorozměrných, zariadenie, vnútorných, telies

Text:

...na hriadeĺ čelného rezného nástroja. S výhodou je os hrindeĺn čelného rezného nástroja Výstrodne uložená Voči osi telesa vrstenika, a to v smere k zvislej stene rámu oprnoovnnćho telesa. s. čelný rezný nástroj presahuje okraj telesa vrata nik.Výhody vynálezu sú hlavne v kvalitnej a časovo nenáročnej renováoie zabudovaných zariadeni na. mieste ako stojanov vnloovaoíoh stolio, kovaoioh lisov, nnvtijnčiok, s v-y-užitim vlastnej tuhosti oelku...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Mihály František, Szentiványi Norbert, Javorek Miroslav, Mačurák Milan

MPK: C08F 8/50, C08J 3/22

Značky: spôsob, najmä, vlastnosťami, pigmentov, práškových, výroby, koncentrátov, polypropyléne, aditiv, tokovými, upravenými, disperzií

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Montážna tyč pre ľahké požiarne hlásiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267778

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jajcaj Ľuboš

MPK: G08B 29/00

Značky: požiarne, montážna, ľahké, hlásiče

Text:

...5 so štyrui vodiacimi oakaai Z. Páka na ovládanie čaĺusti pozostáva z rukovlte Z 1,upevnovace) objimky ZQ a nastavovacieho zariadenia rozvoru čeĺunti, pozostávajúceho 2 hriadeĺky 13, a ozubanáho kolieska 15, do ktorého pri otáčani hriadeĺky apadajú západky 1 a 15. la účelom zapevnenia čeĺuati v pracovnej polohe, tj. privretej k hláaiču, je páka doplnená západkou 33, zapadajúcou svojia výrezom za kolik Z 3. Západka je ovládaná odiatovacia...

Emulzné palivo z ťažších ropných podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267777

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kachút Daniel, Trubač Karol, Bučko Miloš, Kabeš Vlastimil, Sventek Ján, Horváth Jozef, Farbula Vilibald, Huba František, Baxa Jozef

MPK: C10L 1/32

Značky: ťažších, palivo, podielov, ropných, emulzně

Text:

...parnom rozpraäovaní palivo coz dýzy horákov. Ďalšia výhoda zmesného emulgátoru je v jeho vyššom účinku, tj. že vytvorenie emulzie typu o/v z řažšíoh ropných podielov sa dosiahne pri nižšou množstve zložiek v znneenom emulgâtoro v porovnaní o nnwžatvnmi potrebnými na vytvorenie omulzie typu o/v za použitia emulgátora samostatne. zjednodušuje sa tiež príprava emxlzie typu o/v. zmeaný emulgátor eu mőže tiež vytváreł aj v procese emulgécie,...

Palivo z kyselinových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267776

Dátum: 12.02.1990

Autori: Maťašová Soňa, Fekiač Karol, Trubač Karol, Baxa Jozef, Lichvár Milan

MPK: C10L 5/48

Značky: palivo, kyselinových, kalov

Text:

...oxidov siry v spalinbch a týn spĺnař požiadavky ekologických limitov pre speliny. Pri výrobe paliva 2 kyselinových kalov alebo neutralizovaných kyselinových kalov a vedĺajšiaho produktu z výroby pentaerytritolu, nevznikaiú kvapalne alebo tuhé ĺažkospracovateĺné odpady. V niektorých pripadoch sa pri výrobe paliva oddeli menšie množstvo vâd, ktore je možné pracovat sůčasnými dostupnýai technológiami. Tým, že výsledné palivo obsahuje zlúčeniny...

Polymerizačná zmes pre prípravu vodnej akrylátovej disperzie násadovou emulznou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267775

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartoň Jaroslav Člen Korešpondent Sav, Karpátyová Angela

MPK: C08F 220/18, C08F 20/18, C08F 2/26...

Značky: disperzie, emulznou, násadovou, polymerizáciou, vodnej, akrylátovej, přípravu, polymerizačná

Text:

...rieší polymerizečnà zmes podĺe vynàlezu pre prípravu vodnej akrylàtovej dísperzie enulznou nesadovou polymerízàciou, s obsahom S 0 až 60 X hmot. polyoěrovej zložky. Podstata vynàlezu spočíva v lom, že palynerízačnà zmes obtehuje 48 až S 7 Z hmot. butalakrylátu /monouer/, 0,6 až 0,8 Z hmot. konononéru n to N-metylolnetakrylaníd, kyselinu akrylovú alebo ich zmes, 0,8 až 0,9 X hmot. aniőnektívneho emulgàtora, 0,6 až 0,8 I hmo....

Ručný napúčšťací ventil malých množstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267774

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kamenický Ivan

MPK: F16K 51/02

Značky: množstiev, malých, ručný, napúčšťací, ventil

Text:

...k teleau ventile prirubou sa dosiahlo dokonale oddelenie priestoru vnútra ventilu od okolitej atmosféry s dlhou životnostou. oĺžkou zavedenej valcovej vodiacej časti pri zatvorenon ventile, ktoré je menšia ako dlžka hriadela nad hornou prechodovou hranou gulovej časti po spodný okraj íikněho kanàlika zabezpečuje pripájanie vstupu ventilu a výstupom a tým aj reguláciu ventílu pri inom zdvihu hriadeĺa ako vakuově uzavieranie ventilu a...

Zapojenie nadprúdovou ochrany stabilizátora jednosmerného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267773

Dátum: 12.02.1990

MPK: H02H 7/20

Značky: jednosmerného, zapojenie, napätia, stabilizátora, nadprúdovou, ochrany

Text:

...výstupu 12 stebilizàtora 1 § jednosmerného napätia, tak nadprúdova nehrana má charakter s konltantnýn obpedzanin výatupnbhp prúdu podĺa obr. 2 b/ tj. po hranicu limitacie sa stabilizátor chová ako zdroj napätia a pri obnedzeni za hranicou limitbcie ako zdroj prúdu. Na obr. 2 znamena symbol u-napätie a 1-prúd.V skutočnom zapojeni na obr. 3 je použitá nadprúdova ochrana v spojite regulovanon zdroji 15 kladného jednosmerného napätia s využitím...

Zapojenie pre riadenie a indikáciu stavu malých mechanizmov s krokovými motormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267772

Dátum: 12.02.1990

Autori: Prno Dušan, Antala Lubomír, Minárik Miloš, Novota Ladislav, Ivánka Peter

MPK: H02P 8/00

Značky: indikáciu, zapojenie, malých, mechanizmov, motormi, krokovými, stavu, riadenie

Text:

...kanal 35 signalu čaaeveho prerušenia pre oanerator výstupných iapulzov a druhýn vstupom generatora 5 impulzov a svojim druhým výstupom je spojený cez kanál Z 5 sipnalu časoveho preruIania pre radi rełiaov a druhým vstupom cantralneho radiče 5 rałieov. centralny radič 5 režimov as druhý výstup spojený cez kanal já vysielania údajov pre zobrazovanie informacii so vstupom bloku 2 pre riadenie a zobrazovanie informacii, ku ktoreho výstupu je...