Archív za 1990 rok

Strana 103

Elektrický magnet, zvláště pro pohon vzduchových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267851

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01F 7/06

Značky: pohon, elektricky, zvláště, vzduchových, magnet, ventilu

Text:

...jako jedna součást je nenáročný na opracování a má nižší magnetické ztráty. Také rozdelení cívek je výhod né. Menšĺ cívky se snáze navíjejí. Snižují se ztráty vodiče při závitových zkratech. Rozděle ním napětí na jednotlivé cívky se snižuje možnost průrazu izolace v provozu.Príklad praktického provedení elektrického magnetu podle vynálezu je na ripojenám výkresu, kde na obr. 1 je v nárysu magnetický obvod, na obr. 2 je příčný řez tímt...

Způsob přípravy 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267850

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: přípravy, způsob, karboxylové, 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, kyseliny

Text:

...7 5 ethyl 7-chlor-6-flucr-1, 4-dihydrc-1-(4-nitrofenyl)-4-oxcchinolin-3 ~karboxy 1 átu (18 mmol) v roztoku 40 g hydroxidu scdného v 1000 ml vody byla vařena pod zpětným chlndičem 4 hodiny. Potć lyl přilit rcztok 75 5 hcptahydrátu stranu železnatého v 500 ml vody n amřs 3 y 1 a vaření pod zpštným chladičem l hodinu. Horké reakčni smie byla za horka zfiltrována, fi 1 trá byl okyselen octcvcu kyselinou a cchlazen. Nerozpustný...

Zařízení k přečerpávání a dávkování abrazivních, chemicky agresivních hmot kašovité konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 267849

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jelínek Václav, Fraiberk Karel, Žižka Tomáš

MPK: G01F 11/02

Značky: konzistence, dávkování, agresivních, přečerpávání, zařízení, kašovité, chemicky, abrazivních

Text:

...chdohně délky jsouzhotovena i v příslušnćm protilehle situovaném lůžku Q a víku 1 a tato vybrání vytvářcjí tři komory, označené římskými číslicemi L, gg, ggg. Každá komora 5, LL, § 55 je napnjenn na tlakový vzduch, v příkladném provedení prostřednictvím jednoho otvoru B v každé komoře I, ii, ggg, napojenćho na rozvod tlakového vzduchu např. hadiceKašovitá hmota, určená k přečerpávání je např. radioaktivní odpad, rozpuštěný v silně alkalíckém...

Zařízení pneumatického pohonu v nepřímé funkci s ručním ovládáním, pro vymezení zdvihu za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267848

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: ovládáním, funkcí, zařízení, vymezení, pneumatického, ručním, provozu, pohonů, zdvihu, nepřímé

Text:

...závitem gg,na kterém jsou uloženy dvě matice 25, 22. První matice 25 tvoří horní stavitelný doraz ggł ovládacíhc vřetene Q pneupohonu. Druhá matice 2 tvoří pcjistku proti samo SU alternativního provedení zařízení, obr. 2, je na závitu 2 volného konce aretučníhc kolíku 2 našroubovnnć druhé ruční kolo gg, tvořící horní stavitelný doraz 601 cvládacího vřetene á pneupohonu. Druhé ruční kolo ü má alespoň část, vnitřníhczávitu 201 vytvořenou...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: pohonů, ovládacího, zařízení, ručním, polohy, pneumatického, nastavení, vřetene, ovládáním, přesné

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Způsob přípravy radioaktivních nukleosidů značených radioizotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 267846

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nejedlý Zdeněk, Filip Jiří, Veselá Martina

MPK: C07H 19/067

Značky: způsob, nukleosidů, resp, přípravy, značených, radioizotopem, radioaktivních

Text:

...případn v přítomností nukleosidů značených nespecificky radioizotopem 140 nebo neznačených, jako doncrů ribosylových či 2-deoxyribosylových skupin, ve vodněm prostředí o pH 6,8 až 7,2, při reakční teplot 3 °C až 38 °C, katalyzovaný účinkem hiokatalyzátcru, jehož podstata spočívá v tom, že jako biokatalyzátcru se použije iunřk Bnkterií Escherichia alcalescens imobilizovaných zahudoväním do polyakrylamidového gelu.Způsob...

Vibrační stůl pro zhutňování partikulárních látek ve formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267845

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kasper Eduard

MPK: B28B 1/08

Značky: partikulárních, vibrační, stůl, zhutňování, látek, formách

Text:

...Na obr. 1 je schematicky znázorněn vibrační stůl podle Vynálezu a na obr. 2 je znázorněnc jeho umístění ve výrobní lince.Vibračni stůl g s vibrátorem § je opatřen ramenem gl, na kterém je kyvně uložen přidržovač 2, zvedač 1 a přímočarý motor 1. Pístnice gł přímočarćhc motoru 1 je spojena s přidržovačem 2 a prostřednictvím táhla § i se zveàačem 5. Přidržovač 2 i zvedač 3 jsou tvořeny dvojzvratnými píkami, které jsou otočné v závěsech a...

Zapojení pro spouštění stejnosměrných elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267844

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Stanislav

MPK: G05F 1/16

Značky: spouštění, zapojení, elektromagnetických, stejnosměrných, prvků

Text:

...průchodu proudu lze nastavit velikosti nabíjecího odporu a nalíjecíhc kondenzátoru. Další výhodou je jednoduchost a epolehlivost tohoto zapojení, oproL řešení s lcgickými integrovanými obvody odpadá nutnost napájení ze stabilizcvanćhozdroje napätí. Na přiloženćm výkrese je znázorněno schema zapojení podle vynálezu.Mezi kladnou svorku zdroje štejnosmřrnćho napätí a jeho svorku 5 nulovým pcten ciálem jsou v sérii zapojeny elektromagnetický prvek...

Zařízení pro stabilizaci otočného výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267843

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Antonín, Mergl Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: otočného, výškově, zařízení, stabilizaci, přestavitelného, závěsu

Text:

...závěsu zvedacího ústrojí pojezdovč znvčšenéhc na dráze. Podstatou je, že zvedací ústrojí má na sobě uýevněn rám, ze kterého vystupují proti vodicímu včnci upevnčnćm na závěsu vodicí kladky. Rám je opatřen epčrnýni válečky přilćhajícímí k dráze.Vodicí kladky přenesou boční síly od možného kyvu závčsu zprostředkovaně vcdicím vłncem. Válcovitý obvod včnce umožňuje závčsu rotovat ve zvednuté poloze a být při tcm zajiššaván vodicími...

Zařízení pro utěsnění otočně výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267842

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Antonín, Mergl Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: přestavitelného, výškově, zařízení, závěsu, otočné, utěsnění

Text:

...klndkäm upevněuých naOpatřením protilehlých pák rozevíracíní klíny je zaručen odklon chlopni štřrłiny cd závěsu. Vzniklá mezera je pak tčsnšna jak vlastní plochou rozevíracího klínu tak L tčenicími chlopnčmi upevnänými na páce. Upevnřním jak klínú tak 1 Lěsnicích chlopni na protilehlých pákách opatřených rozevíracími kladkami eněřujícími proti tulíři na závčsu se dosáhne příklonění klínů a těsnicích chlopní k závěeu ve zvednutć pcloze závčsu....

Pružné uložení motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267841

Dátum: 12.02.1990

Autori: Záruba Ladislav, Jokl Rudolf, Kubínek Jiří, Jiříček Pavel, Šváb Pavel

MPK: B62K 11/04

Značky: uložení, pružné, motorů

Text:

...snadnější montáž motoru do rámu a jednodušší konstrukcí rámu. Přední část motoru je uchycena k rámu známým způsobem pomocí dvou pružných vložek uspořädnných symetricky kolmo k pcdćlné rovine sounčrnosti vozidla. Pružná uložení dle vynálezu podstntně snižuje přenos víbrací motoru, čímž se zvýší životnost podvozku, výrazně se zlepší jízdní pohodlí jezdce n zamezí se nepříznivýn účinkůn na řidičovo zdraví. Uvedené uložení motoru lze s...

Zábrana samobuzených kmitů těles uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267840

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/44

Značky: těles, kmitů, zábrana, samobuzených, pneumatických, pružinách, uložených

Text:

...tkmcí stroj. Je uloženo na podloží g na jedné straně na dvou pryžových pružiních 1 a na druhé straně na jedne pneumatické pružinč 5. Součástí spojení 2 pneumatické pružiny 5 se zdrojem stlnčeného vzduchu É n s atnosfěrickým okolím je hadice 1 z plastu, potrubí §, jejich prípojky 2 a polohový regulátor gg. Zibrnna ll samobuzených kmitů je vytvořena seäkrcením lg spojení 2.Může mít podobu deformace ll průřezu hadice 1 nebo potrubí §....

Zařízení pro automatickou regulaci stálé statické výšky pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267839

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/43, F16F 9/04

Značky: pružin, zařízení, regulaci, automatickou, výšky, stálé, pneumatických, statické

Text:

...Ze zdroje Q proudí stlačený vzduch do pneumatické pružiny 1 eeškrcený spojení Ž přes polohový regulátor 1 a současně neseškrcený paralelní spojení ll přes redukční ventil lg a zpětnýventil ll. V pneumatické pružině 3 je doraz lg. Za výstupe ze zdroje 6 stlačeného vzduchu je uzavírací kohout g. Pokud pneumatické pružina g neohaahuje tlačený vzduch,epočívó tkací stroj l na pryžových pružinäch g a na dorazu li. Při uvádäní do provozu e otevře...

Obvod fázového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267838

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H02P 5/408

Značky: řízení, obvod, fázového

Text:

...tranzistoru a oednýn odpore gł a jeho bází. Enitor druheho tranzistoru je spojen s elitoren třetího tranzistoru gjł a přes devátý odpor gi s nnodou etnbilizační diody. Ke stabilizační diodě je přes ussěríovací diodu gg přípojen filtrační kondenzátor gl,ke kterénu je napájecíni svorkani ggł a ggg připojen ovlídací obvod gg, jehož výstupní svorka ggi je spojena s bňzí třetího tranzistoru. Kolektor tohoto tranzistoru je připojen k filtračnínu...

Dělicí stěna ochranného povalu pro hloubení vertikálních důlních jámových děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267837

Dátum: 12.02.1990

Autori: Winkler Rudolf, Gavor Milan, Renner Jaroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: jámových, hloubení, ochranného, stěna, dělicí, povalu, vertikálních, důlních

Text:

...lontdže a demontáže, čínž se pozitivně ovlivní kapacita těžby jinou. Dělící stěna se vyznačuje při své konstrukční jednoduchosti vysokou spolehlivostí ochrany před padajícíli předměty, nebot její lana učinkují v režimu tahu oproti dosavadnín tuhý konstrukcí dčlících stčn, které jsou naaáhdny naNa pripojených výkresech je scheaaticky znázornäno příkladué provedení dělící stěny ochranného povalu podle vynálezu po jejín vybudovdní V jňuě. Obr. 1...

Směs plniv pro protipožární těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267836

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vašátko Eduard, Pšeničný Bořivoj

MPK: C09K 3/10, C09K 21/10

Značky: protipožární, těsnění, plniv, směs

Text:

...nez. Tím se však znovu vytváří ohnisko případného zdroje požáru. Mimo to bylo zjiätěnc, že tyto vložky vypěšují do uezer pouze v nístech, kde jsou na povrchu zasaženy zvýšenou teplotou, což sice ve většině případú postačí, avšak v případech, kdy jsou tyto přepážky uloženy ve svislých ěachtách, či v místech zvýšeného proudění vzduchu vypěnění nenusí být vždy spolehlivé.Výše uvedené potíže z podstatné části odstrašuje směs pro...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267835

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: sací, uzávěru, vymezeným, zdvihem

Text:

...pružné segmenty ggg, opatřené opěrnou plochou 421. Tato příćná zarážka 4 zasahuje do me zery łgł, vytvorené mezi podélným vedením 23 uzávěru 3. Podélné vedení gg uzávěru 2 jev tomto případě tvořeno dvěma vodícími pruty 320 Spojenými uzavreným prstencem 3). Při maxímálním otevření uzávěru ž je prstenec Zł podélného vedení 22 uzávěru 2 opřen o příčnou zarážku 4.Na obr. 2 je alternatívní provedení sacího koše, u něhož je duté těleso l spojeno se...

Otočný styčník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267834

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plaček Karel

MPK: E04G 7/22

Značky: styčník, otočný

Text:

...v nâryse, na obr. 10 v bokoryse a na obr. 11 v půdoryse. Na obr. 12 je znázorněno spojení dvou dvoutrubkovýoh horizontálních dílcú se sloupkem lešení pomocí otočného styčníku.Na obr. 1 až 12 je vyznačena obdélníková nosná deska l, která je pevně spojená s jednou nebo dvěma opěrnýmí deskamí gl, gg. K nim jsou svisle přípevněny čepy łł, 2 s volnou spodní částí. Nejmáně jeden z těchto čepů äl, 2 u každého styčníku je ve spodní části kolmo...

Způsob výměny nožů plastových bruslí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267833

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krampol Vladimír, Háže Miloš, Šneberger František

MPK: A43B 5/16

Značky: výměny, nožů, bruslí, způsob, plášťových

Text:

...místa prolití plastickou hmotou s následným odvrtáním uchycení ooelového nože do plastické hmoty. Do drážky po starém noži se vloží nový nůž, který se upevní nýty o průměru 5 mm a délce 10 až 25 mm s následným rozklepáním a úpravouVýhodou tohoto řešení je to, že výměnou prasklého nebo ubroušeného nože se vráti brusli původní užitná hodnota, zatímoo dříve byla brusle k nepotřeběL V případě celolítých bot 5 bruslemi, zejména typy...

Zapojení pro řízení analogově digitálního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267832

Dátum: 12.02.1990

Autor: Koš Jindřich

MPK: H03M 1/18

Značky: převodníku, analogově, digitálního, řízení, zapojení

Text:

...obvodu, opatřeného výstupem pro získání informace o bezporuchovém chodu řídící části analogově digitálního převodníku.Předností zapojení podle vynálezu je možnost jednoduché automatické kontroly provozu celé řídící části analogově digitálního převodníku s prakticky okamžitou informací o vzniklé poruše. Zapojení je méně náročné na materiál a na prostor a má nižší spotřebu energie.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad blokového...

Uzavírací ventil, zejména membránový

Načítavanie...

Číslo patentu: 267831

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Vladimír, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 7/00

Značky: membránový, uzavírací, ventil, zejména

Text:

...částečný podélný řez membránovým ventílem.Membránový uzavírací ventil podle vynálezu sestává z prütočného telesa l, v jehož průtoćném prostoru ll je zhotovena přepážka gg. Na horní čelní plochu lgl přepážky lg dosedá v zavřené polože ventílu membrána g, která je obvodové upevněna současně s vřetenovodem 2 k prútočnému tělesu l. Membrána grje pevně spojena s kuželkou É, která je volněotočné spojene 5 vřetenem 5. Vřeteno Ž je opatŕeno závitovou...

Bovdenové spojení jednostopých a jiných vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267830

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Vladimír, Ráfl Jan

MPK: F16C 1/10

Značky: vozidel, jednostopých, spojení, jiných, bovdenové

Text:

...seřizovacíhc zařízení pod spodní plochou zajištovací matice a vnitřní otvor zúžené horní části je před kompletací bovdenového spojení menší než vnější průměr horní části bovdenové hadice. Na spodnim okraji mezikruhové části ochranného pouzdra je případně rozšíření a na horním okraji zúžené horní čâsti nákružek. Aby bylo dosaženo dokonalého utěsnění mezi seřizovacím zařízením a povrchem bovdenové hadice je výhodné zhotovit ochranné pouzdro...

Samočinná uzavírací armatura hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267829

Dátum: 12.02.1990

Autori: Popelka Ludvik, Hýbl Jiří, Kachtík Karel

MPK: F16K 7/06

Značky: hadice, armatura, samočinná, uzavírací

Text:

...pákou ll, jejíž kratší rameno je svým koncom výkyvně spojeno 3 přítlačnou příložkou g~a její delší rameno je svým koncem uloženo ve výřezu lg upraveném na ovládacím táhlu B. Uzáver l a opěrná přiložka 2 jsou upevněny k rámu lg zavlažovače, k němuž je rovněž upevněna pružina lg uchycená s předpětím k některému, například delšímu,rameno dvojramenné lomené páky ll. Vřeteno uzávěru ljje spojeno prostřednictvím druhého ramena 7 a ovládacího táhla B...

Pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267828

Dátum: 12.02.1990

Autor: Paleček Karel

MPK: E04G 7/22

Značky: lešení, pojistka, horizontální, dílce, stavebního

Text:

...navzájem rovnobežne nebo svírat ostrý úhel.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněna pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení podle vynálezu, a to na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse a na obr. 3 v půdoryse. Na obr. 4 je axonometrický pohled na pojístku zajíšřující spoj horizontál ního dílce se sloupkem lešení.Na obr. 1 až obr. 4 je vyznačena pojistka ł ve tvaru písmene U, jehož konce ll, łg jsou ohnuty do roviny kolmé k...

Způsob výroby zahuštěného mléka s maltodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267827

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stuchlík Jaroslav, Kodet Josef, Přikryl František, Pilař Josef, Nejedlý Bedřich

MPK: A23C 9/154

Značky: výroby, mléka, zahuštěného, způsob, maltodextrinem

Text:

...nepřijmou dostatek živín, zejména bílkovín.Je rovněž dobrým zdrojem energie pro sportovce a fyzicky vice zatéžované osoby, umožňuje ryohlé doplnění svalového glykogenu, ale je také vhodné pro běžné použití do ká~ vy, čaje, při přípravě kakaa, omâček, salátů, koktejlů apod.Vynález se týká průmyslového způsobu výroby zahuštěného sterilovaného mléka 5 maltodextrínem vhodného pro tekutou výživu. Výrobek může být aplíkovàn zejména k odstranění...

Čtyřcestná třípolohová rozdělovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 267826

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 11/00

Značky: třípolohová, rozdělovací, čtyřcestná, armatura

Text:

...z víkových hrdel.Armatura podle vynálezu sestává z dutého tělesa 2 uzavřeného víkem 1. Těleso 2 jeopatřeno tělesovým hrdlem gł, přičemž v jeho dutině 22 se nachází rozdělovací člen 1 válcového tvaru, opatřený vybráním 25, ve kterém jsou uložený tlačné pružiny 22 a zapadají do něj trny 5 talíře 5 ovládacího prvku 5 otočné uloženého čepem 51 v centrální trubca 22 telesa 2. Čep Al vyvedený vně tělesa 3 je opatrený ovládací pákou il se...

Mlecí lišta rotoru odrazového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267825

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Záruba Miroslav

MPK: B02C 13/26

Značky: mlýna, mlecí, rotoru, lišta, odrazového

Text:

...přídavnâ napětí v materiálu způsobené místním ohřevem.Uvedené nedostatky odstraňuje podle předloženého vynálezu mlecí lišta rotoru odrazového mlýna a podstata vynálezu spočívá v tom, že mlecí lišta je vytvořena jako profil obdélníkového tvaru, jehož kratší strany jsou opatřeny pravoúhlým zámkovým vybráním jehož hloubka je rovna polovině tlouštky mlecí lišty.Mlecí lišta zhotovená ve tvaru podle vynálezu má oproti dřívějším konstrukčním...

Vyhodnocovací zařízení s inkrementálním čidlem a mikropočítačem pro pasovou váhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267824

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 11/00

Značky: čidlem, pásovou, inkrementálním, zařízení, vyhodnocovací, váhu, mikropočítačem

Text:

...rozlíší smer odchylky a reversibílním čítačem vyjádří na sběrnici diskrétne okamžitou výchylku, je k disposici digitální informace nezatížená drifty a nelínearitou. S výhodou lze využít inkrementální fotoelektrická čidla pro odměřování souřadnic polohy funkčních části numericky řízených obráběcích strojů. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchýlky s rozlišením na tisiciny milimetru. Aplikace zařízení podle vynálezu je také možná na...

Zařízení pro ovládání hydraulicky stavitelné letecké vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 267823

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartoň Jan, Benda Lubomír

MPK: B64C 11/38

Značky: hydraulický, vrtule, zařízení, letecké, ovládání, stavitelné

Text:

...umístěny čepy 3, zapadajici do dräžek, vytvorených na pohyblivé části 2 hydraulického servomechanísmu. Čepy spolu s drážkami vytvářeji kulisový mechanismus. Do pohyblivé části 2 hydraulického servomeCha~ nismu je pevně uložena matice 6 nesamosvorného, 5 výhodou kuličkového Šroubu 7.Šroub 1 je otočně uložen v axiálním ložisku Q, uloženém v nábojí g. Na druhém konci šroubu 1 je připevněn axiálně neposuvný díl 2 jednosměrné zubové spojky....

Rozklad vláknitých keratoproteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267822

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jonáš Pavel, Scháněl Lubomír

MPK: C07K 15/06

Značky: keratoproteinů, rozklad, vláknitých

Text:

...které představují nezpraco vatelné odpady.Podstatou vynálezu je použití dŕevních hub rodu Pleurotus k rozkladu vláknítých keratoproteinů, například ovčí vlny, králićích chlupü nebo prasečích štětin.Dřevní houba, například druh Pleurotus ostreatus v ćasovém průběhu 10 až 14 dnů prorústá zmíněnými substráty, tedy ovćí vlnou, králičími chlupy nebo prasečími štětinami. Souborem extracelulárních enzymů rozrušuje houba strukturu substrátu a...

Čeřidlo pro tavení sklovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267821

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rada Miroslav, Šašek Ladislav, Smrček Antonín, Mochnáč Jan

MPK: C03B 5/225

Značky: sklovin, čeřidlo, tavení

Text:

...k prodloužení životnosti tavicíchDptimálni poměr oxidu sirového S 03 ke chloridům C 1 v čeřívu je závislý na chemickem složení čeřené skloviny, a to především na obsahu oxidú alkalických kovů, napr. oxidu sodneho Na 20, draselného KZU, lithného Lizů, a dále na obsahu alkalických zemin, tj. oxidů hoŕečnatého Mg 0, vápenatého C 30, barnatého Ba 0 a strontnateho Sr 0.Přikladná provedení složení čeřiva pro různé typy sklovin jsou uvedeny ve dvou...

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benešmilan, Petkov Lubomír, Turková Jaroslava, Viková Jitka

MPK: C12N 11/12

Značky: obsahujících, nukleotidů, glykoproteinů, sacharidů, imobilizace, polysacharidu, způsob, sloučenin, skupinu, jiných, reaktivní, karbonylovou

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brandstillerová Marie, Glaser Ralf, Sedláček Miroslav, Šauman Zdeněk, Pospíšilová Iva, Bučko Zdeněk, Najvar Karel, Kulhavý Teofil, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Brodský Artur

MPK: C04B 28/06, C04B 7/32

Značky: aluminátů, reaktivní, přípravy, látky, bázi, způsob, vápenatých

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Zapojení vstupního obvodu regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267818

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05B 11/01

Značky: zapojení, regulátoru, vstupního, obvodů

Text:

...odporu 1. Druhý vývod třetího rozsahového odporu 1 je spojen se čtvrtou pomocnou svorkou 2 a s prvním vývodem druhého rozsahového odporu Q. Druhý vývod druhého rozsahovàho odporu § je spojen se třetí pomocnou svorkou gg, s první vstupní svorkou QA a s jezdcem potenoiometru A žádané hodnoty. Druhý vývod čtvrtého rozsahového odporu § je spojen se třetí vstupní svorkou zá a jezdec korekčního potenciometru ll je spojen 5 druhým vývodem třetího...

Zapojení nulového síťového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267817

Dátum: 12.02.1990

Autori: Berlinský Pavel, Vlach Pavel

MPK: H03K 17/13

Značky: síťového, spínače, zapojení, nulového

Text:

...svorka 1 je připojena na vstup éł připojovací svorkovnice É, například tiskárny, snímače a podobné, jehož indikační výstup Qgi je připojen navstup zl spouštěcího obvodu 3. Výstup Qgł spouštěcího obvodu 2 je připojen na spouštěcí vstup gg spínacího optoelektronického obvodu Ž. Silový výstup ggg připojovací svorkovnice É je připojen na Silový vstup Ži výkonového spínacího prvku Ž, jehož silový výstupD 51 je připojen na druhou sítovou svorku...

Způsob dekontaminace a detoxikace vod s obsahem kyanidových, nitrilových a podobných sloučenin, případně těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267816

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marvan Petr, Marvanová Ludmila, Jamborová Marta, Bureš Jiří

MPK: C02F 3/34, C02F 1/58

Značky: sloučenin, nitrilových, obsahem, dekontaminace, kovů, případně, těžkých, způsob, podobných, kyanidových, detoxikace

Text:

...v kultivačním reaktoru. Manípulace se usnadní kultivací mikroorganismů živinami na impregnovaných výmenných spalitelných výplních reaktorů. Prípustné je i přítomnost nepathogenních bakterií a jiných mikroorganismů. Společenství přežívá v rozšířeném rozsahu životních podmínek, obnova plné funkční schopnosti nastává návratem do oblasti normálních pracovních podmínek. Těžké kovy a některé jiné škodlivé látky se koncentrují do odumírající...

Indikátor mezizávitových zkratů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267815

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tandler Petr

MPK: G01R 31/06

Značky: zkratu, mezizávitových, indikátor

Text:

...člen je pnralelnč spojen se zdrojem napětíDalší podstatou vynúlezu je, že generátor je tvořen sćriovč zapojenýmí astnbilním klapným obvodom a kondenzštorem, přičemž vstup astsbilního klopného obvodu je zapojen na zdroj na pětí o kondenzátor na budici cívku.Indikćtorem podle vynáiezu se dosahuje vyššího ćčinku v tom, že umožňuje regulaci budicího výkonu, čímž se zvyšuje univerzálnost jeho použití pro různé velikosti a typy zkoušených...

Dvouekvivalentová barvotvorná složka a způdob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267814

Dátum: 12.02.1990

Autori: Arient Josef, Davídková Pavla

MPK: G03C 7/26

Značky: způdob, dvouekvivalentová, složka, její, přípravy, barvotvorná

Text:

...skupině jako odštěpítelný substinent theofylin /III/ a která se přípravuje kondenzací l-brom nebo 1-chlor-l-pívaloyl 2-chlor-5/2,5-di-terc. pentylfenoxy-omega~butyramido/ ocetanilidu /I/ a theoľylínem /II/ v roztoku dímethylformumidu n acetonotrilu pů sobením triethylaminu./ . CH N C-SH trietxlam ° | u I Ce CH acetonitríl ČH /II/ Cl .Z roztoku se složka ízoluje pomnlým nalítím roztoku na okyselenou Iedovou tříšĺ. Po odsátí a...

Zapojení ztrátového integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267813

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: H03F 3/30

Značky: zapojení, ztrátového, integrátoru

Text:

...velkých hodnotľľ,- ve srovnání s výše popsanými zapojeními ztrétových integrátorů lze použít -Ž- krát menší hodnotyintegračního odporu, respektive integračního kondenzátoru k dosažení stejné integroční časové konstanty. K docílení velké hodnoty íntegrační časové konstanty lze tedy použít malých hodnot kvalitních, stahilních odporů A malých hodnot kvalitních integračuích kondenzátorů s časově stálou hodnotou kapacity a malou...

Zapojení nelineárního filtru pro přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267812

Dátum: 12.02.1990

Autor: Andrle Miloš

MPK: H03H 3/00

Značky: zapojení, filtru, prenos, nelineárního

Text:

...diody Ž ome~ zovnče. jejíž kntoda je připojena k běžcí prvního cdporového trímru lg omezovače, ktorý má jeden konec připojený na zem a druhý konec k napájecí svorce lg a současně je odporový trimr2 íntcgrnčního článku svým druhým vývodem přípojen ke kotodě druhé diody 5 omezovače, jejížanoda je přípojena k běžci druhého odporověho trímru ll omezovače, který má jeden konec připojený na zem n druhý konec k napájecí svorce lg a kromě toho je...