Archív za 1990 rok

Strana 102

Způsob konzervace luminiscentních bakterií lyofilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268012

Dátum: 14.03.1990

Autori: Opekarová Miroslava, Janda Ivan

MPK: C12N 1/04

Značky: konzervace, lyofilizací, způsob, luminiscentních, bakterií

Text:

...koncentrace Nacl byla optimální pro bioluminiscenci (kolem 3 ).Za těchto podmínek vykazují rehydratované bunky intenzívní a stabilní bioluminiscenci,takže jich lze použít pro Hlcrotox test. Resuscitace sbírkových kmenů se provádí obvyklým způsobem, např. suspendováním v růstovém ma médiu.Způsob konzervace lumíníscentních baktérií podle vynálezu zajišťuje 1. vysoký stupen přežití bakteriálních buněk í po několika měsících skladování 2,...

Kyselé amoniové soli vícesytných karboxylových alifatických kyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268011

Dátum: 14.03.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/30

Značky: karboxylových, kysele, alifatických, přípravy, jejich, amóniové, vícesytných, způsob, kyselin

Text:

...i obráceně, tedy nejprve se rozpusti kyselina a potom aminoalkylbenzen. Vhodná je i varianta, kdy se připravi roztoky, jednak aminoalkylbenzenu, jednak kyseliny, s výhodou za zvýšených teplot, načež se oba roztoky smichají.V případech, kdy při přípravě dojde k rychlému vysráženi kyselých soli obecného vzorce I, lze reakčni směs zahřát, případně až k teplotě varu směsi, eventuálně za přidavku rozpouštědla, ą získaný roztok pomalým ochlazovánim...

Papír pro výrobu kalandrových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268010

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kumpera Vítězslav, Tlustý Josef

MPK: D21H 3/78, D21G 1/02

Značky: válců, kalandrových, výrobu, papír

Text:

...těchto základních surovín, který obsahuje 2 až 80 hmot. tepelně a mechanicky upravené slidy, 20 až 98 95 hmot. vlákniny. S výhodou se používá 30 až 45 hmot. upravené slidy a 55 až 70 hmot. vlákniny. Upravená slide má dobré fyzikálni vlastnosti a zvyšuje odolnost vyrobeného papíru vůči teplu a zároveň se dobře váže na vlákno. Na připravenou vlákninu se s výhodou působí 0,5 až 12 vodniho rozto~ ku alkalickeho křemičitanu v alkalickém...

Způsob oddělování vody z reakčních směsí kondenzačních a eferifikačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268009

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kocián Antonín, Mužíček Petr, Jabůrková Anežka, Henke Heřman

MPK: C08J 11/02

Značky: reakčních, reakcí, oddělování, kondenzačních, eferifikačních, směsi, způsob

Text:

...150 kg toluenu a 300 kg melamínu. Po proběhnutí adice formeldehydu na melamín se reakční směs přívede k varu. Páry z reaktoru vstupují do rektifikační kolony umístěné na hrdle víka reaktoru, reaktor je zároveň vařák kolony. Kolonu tvoří spodní díl o průměru 350 mm s výškou náplně l m a horní díl o průměru 400 mm.s výškou náplně 5 m. Oba díly kolony jsou naplněny nerszovými kroužky PALL 25 mm. Mezi oběma díly kolony je zabudována kontinuální...

Zařízení pro mechanizovanou dopravu skleněných kuliček při dvoustupňové výrobě skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 268008

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stráník Václav, Ropek Josef, Kvíčera Vladimír

MPK: B65G 49/06

Značky: výrobe, vláken, kuliček, mechanizovanou, sklenených, dvoustupňové, zařízení, dopravu

Text:

...skleněnývui kuličknmi neznázorněnou tavlcí pícku. Dopravní vozík B (obr. ll) Jo konstrukčnč uzpůsobsn k vypruzdnování dnem Q pomocí pókovóho mechnnlsmu 1 l, ovládanćho uzávčrem lg. ktorý se pohybuje vrntně vo vertikální rovlně. V uzavřené poloze Je znjlštěn západkou l otočnou kolem čepu lľc. Západkou Q Je zabezpečena uzavřená poloha dnałq, znäzornñná polohu zňpadky l Jo zabszpečena sílou pružiny 1 § a dornzem l 6. Mlnlmúlní výška hladiny...

Zařízení k měření výkonu při indukčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268007

Dátum: 14.03.1990

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01R 21/00

Značky: indukčním, výkonu, měření, zařízení, ohřevu

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení pro měření výkonu při indukčním ohřevu v blízkosti povrchu ohřívaných těles tvořené seriově uspořádaným optoelektronickým obvodem jehož podstata je v tom, že sestává ze zdroje monochromatickćho světla, polorizátoru, měřicí sondy umístěné V měřeném střídavém elektromagnotickém polí, analyzátoru a fotodetektoruvzájemně propojených vláknovým světlovodem, přičemž zcsilovač, vyhodnocovací voltmetr ačíslicový...

Způsob přípravy 3-fenylalkanalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268006

Dátum: 14.03.1990

Autori: Červený Libor, Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Skalický Jiří, Kála Karel

MPK: C07C 47/228

Značky: přípravy, způsob, 3-fenylalkanalů

Text:

...Dehydrogenace se provádí při teplotách 160 až 300 °C. Katalyzátory se pochopítelně před vlastním použitím pro dehydrogena ci redukují obvyklým způsobem, to je vodikem, resp. jeho smčscmi s dusíkcm. Celý postup je zřejmý z následujících příkladů konkrétního provedení.Dehydrogenace 3-fenyl-l-butanolu byla prováděna ve skleněném trubkovém reaktoru s regulovanou teplotou při ZQO OC. Reaktor byl dlouhý bio mm, jeho vnitřní průměr byl 7 mm. Uyly...

Způsob dělení vodnoalkoholických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268005

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vacek Jan, Knoflíček Karel

MPK: B01D 3/14

Značky: dělení, směsi, vodnoalkoholických, způsob

Text:

...jej zpracovat bud extrakcí, nebo azeotropíckou destilací.Tím, že se do dělené směsi nezavádí další pomocná složka, jsou náklady na rozdělení směsi podstatné nižší, nebot ve většině případů nejméně těkavou složkou je voda, která po postupném vydestilování obou složek züstane vs vařáku a dále se již nedestiluje. Pokud je třeba za účelem ostrého oddělení složek oddělit mezifrakci, zpracuje se tato společně s další šarží. Způsob je...

Způsob zvýšení srozumitelnosti řeči v jednokanálové implantované kochleární neuroprotéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268004

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedlák Stanislav, Hrubý Jaroslav

MPK: A61F 2/18, A61F 11/04

Značky: reči, jednokanálové, zvýšení, srozumitelnosti, implantované, neuroprotéze, způsob, kochleární

Text:

...velice dobře rozeznávaji malé změny velmi nízkých kmitočtů v rozsahu asi 10 Hz až 250 Hz, ale téměř nerozeznávají změny kmitoćtú vyšších než asi 2 kHz.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob zvýšení srozumitelnosti řeči v jednokanálové kochleární neuroprotéze pro neslyšící podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že kmitočtové spektrum signálu přiváděného na elektrooy umístěné v blízkosti zakončení sluchového nervu se sniží oproti...

Zařízení pro tvarování podélně svařovaných tenkostěnných profilových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268003

Dátum: 14.03.1990

Autori: Březina Milan, Halamíček Jiří

MPK: B21C 37/30

Značky: svařovaných, profilových, tenkostenných, tvarování, trubek, zařízení, podélné

Text:

...které jsou poháněné, tak i boćní válce, které jsou unášenć. Segmentové provedení válců umožňuje použití stejných válcć při výrobě několika profilorozměrů, zatímco tvarové válce mají pouze jednoúčelové použití. Další výhodou zařízení s rovnými válci podle vynálezu je tedy úspora nástrojové oceli pro výrobu válců profilovacího pořadí.Zařízení podle vynálezu je znázcrněno na přiložených obrázcích. Na obrázku l je řada I až V kalibrü l Z...

Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268002

Dátum: 14.03.1990

Autori: Majzner Jan, Dančová Olga

MPK: D03D 49/14

Značky: stroji, textilním, textilie, osnovním, výrobu, brdem, převádění, víceosé, nití, osnovních, válem, zařízení, plošné

Text:

...příkladu jeho provedení podlepriložených výkrcsů. kde znázorňuje obr. l nárys a obr. 2 půdorys zařízení pro prevádení osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie s otočným prstencem a obr. 3 nárys a obr. A půdorys zařízení pro provádění osnovních níti mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosá plošné textílie s pevným prstencem. Ha obr. 5 je znázornén detail...

Polyfenylenoxid s vyšší vrubovou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268001

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyroubal Čestmír, Konečný Dušan, Spousta Eduard, Fikerová Adéla, Ambros Dušan, Petrů Vladimír, Konečná Věra, Weigl Lubomír

MPK: C08L 71/04

Značky: houževnatostí, vrubovou, vyšší, polyfenylenoxid

Text:

...266907. Je to hP 5 5 roubovanou elastomerní íází na bázi vázaného butadienu a vázaných akrylátcvýcn monomerů, které spolu 5 vázaným butadienem tvoří l až S 0 hmotnostních X z celkovú hmotnosti hPS, přitom alespoň ho nmotnustních X elastomerní íázc po odećtení hmotnosti roubů a inkluzí je vc urmć cástic o velikosti 0,05 al 0,5 m. Jadro elastomcrních Cásticje tvořeno převážně akrylátovými vázanými monomerními jednotkami a jejich vnejsí část...

Reversační větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267879

Dátum: 12.02.1990

Autori: Morávek Petr, Rubín Zdeněk, Matuška Bohuslav

MPK: F24F 12/00

Značky: jednotka, tepla, reversační, regeneraci, větrací

Text:

...pro trvalý přívod venkovního filtrovaného vzduchu,nebo odtah odpamüho vzduchu z prostoru pod střecnou. Konstrukčním řešením umožňuje jednotka jak nástřešní instalaci 5 vertikální polohou potrubí, tak nástěnnou instalaci v horizontální poloze potrubí při alternativním řešení výměníku z paralelních desek.Na připojených výkresech je znázorněn príklad provedení reverzačni jednotky S regenerací tepla, kde na obr. 1 je uvedeno schéma nástřešní...

Zařízení pláště zapouzdřených napájecích čerpadel pro tlakové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267878

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trnka Josef, Sedláček Jaroslav

MPK: F04D 29/40

Značky: zkoušky, tlakově, napájecích, pláště, zapouzdřených, zařízení, čerpadel

Text:

...hrdla, přičemž podstatou vynálezu je, že samotěsnicí příruba je těsnicí plochou oprena o vnitřní radiální plochu vnitřního nákružku vytvořeného ve výstupní částí prútočného kanálu výtlačneho hrdla, ke kterému je samotěsnicí příruba uchycena úchytkou, uloženou na vnější radiální ploše vnitřní ho nákružku a šroubem, procházejícím úchytkou, spojeným se samotěsnicí přírubou.Dále je podstatou, že mezi vnitřní radiální plochou vnitřního nákružku...

Způsob výroby křemíkových desek s gestující úpravou zadní strany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267877

Dátum: 12.02.1990

Autor: Václavík Martin

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíkových, gestující, strany, desek, zadní, úpravou, výroby, způsob

Text:

...strany zhotovené podle vynálezu mají prodloužený getrační účinek i po dlouhodobém teplotním a jiném zpracování a zvyšují výtěžnost na nich vyrobených součástek. Hlavní príčinou tohoto zlepšení je vrstva nevyžíhaných oxidů křemíku na rozhraní mono-polykrystalícký křemík. Tato vrstva se v průběhu teplotního zpracování desek rozpadá a vytváří precípítační zárodky pro růst sekundârních defektů, které prerůstají v dislokační sít. Napomáhá tomu i...

Přivařovací hrdlo, zejména zapouzdřených napájecích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267876

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trnka Josef, Sedláček Jaroslav

MPK: F04D 29/40

Značky: přivařovací, napájecích, zejména, čerpadel, hrdlo, zapouzdřených

Text:

...napájecích čerpadel, opatřené průtoćným kanálem a ukončené styčnou plochou pro přivaření k napájecímu potrubí, přičemž podstatou vynálezu je, že průtočný kanál je v místě styćné plochy ukončen vnitřní kuželovou těsnící plochou a na vnější straně přivařovacího hrdla je vytvořen obvodový nákružek.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočíva ve snížení pracnosti, protože odpadá dodatečná demontáž čerpadla a strojní opracování, ve snížení...

Přístroj na měření žmolkovitosti plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267875

Dátum: 12.02.1990

Autori: Staněk Jaroslav, Kůs Zdeněk

MPK: D06H 3/08, G01B 7/34

Značky: textilií, měření, plošných, prístroj, žmolkovitosti

Text:

...sběrnicí na jednotku 2 interface, připojenou k mikropočitači lg.Plošná textílie l, jež byla vystavena účinkům oděru s druhou plošnou textilií za současného vzniku žmolků Ž na jejím povrchu, se upne do čelisti 2, která s protizávažím ji napiná pres hranu natahoacího prípravku g. Žmolky Ž na povrchu plošné textílie l jsou v hrané vztyceny do projekčního pole pro jejich snadné počítání. Pohyb natahovacího prípravku g je realizován ve...

Způsob praní holiny po loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267874

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Jaroslav, Kolomazník Karel, Blaha Antonín, Mládek Milan, Dederle Tomáš

MPK: C14C 1/06

Značky: loužení, praní, způsob, holiny

Text:

...problému, tj. vypírání sirníku.Ke známému stavu techniky je možno uvést, že jsou známy způsoby likvidace sirníku v odpadních luhových lázních, které jsou však jednoznačne zaměřený ekologicky na snížení obsahu sir níku v koželužských odpadních vodách a neřeší snížení spotřeby pracích vod.Tento nedostatek současné technologie, tj. vysokou spotřebu prací vody při praní holiny po loužení, která zůstává nezbytně nutná í po využití všech zatím...

Nízkoalkoholický šumivý nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267873

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zbořil Miroslav, Mikeska Emil, Šíma Jan, Bacíková Olga, Voldřich Rudlf, Janoštík Stanislav

MPK: C12G 1/06

Značky: nízkoalkoholický, nápoj, šumivý

Text:

...tresti, prípadné další vonná a chutové látky ke zvýraznění charakteru nápoje, potravinářská barviva propŕibarvení a chemické konzervaćní látky pro stabílizaci nápoje.Nízkoalkoholicke šumivé nápoje dle vynálezu obsahují ve 100 litrech 3 až 7 objemových alkoholu, 0,3 až l kg oxidu uhličitého, 1 až 8 kg rafinového cukru, 0,3 až 1 kg kyselín v prepočtu na kyselinu vinnou, případně potravinárské barvivo, doplňující vonné a chutové látky a...

Způsob vyvolání proudění teplonosného média v okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267872

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fejfar Karel

MPK: F24D 9/02

Značky: způsob, vyvolání, media, teplonosného, okruhu, proudění

Text:

...kondenzací ve srážníku.Mezi vyšší účinky zpúsobu vyvolání proudění teplonosného média s využitím vlastností parokapalinové směsi v otevřené otopné soustavě lze řadit menší množství otopného média v otopné soustavě, menší prüřezy potrubí otopné soustavy, rychlý start otopně soustavy a její malá setrvačnost ve srovnání s teplovodním vytápěním s pŕirozeným oběhem vody. Provedení otopné soustavy je otevřeně, i přesto, že pracuje s párou, ale jen v...

Zařízení pro řízenou ultrafiltraci, zejména při dialýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267871

Dátum: 12.02.1990

Autor: Skála Miroslav

MPK: A61M 1/14

Značky: ultrafiltraci, zejména, řízenou, zařízení, dialýze

Text:

...Tato změna podtlaku čerpadla je provedena poměrně složitými regulační mi systémy.Výše uvedený nedostatek je odstraněn zařízením pro řízenou ultrafiltrací podle vynálezu, je hož podstatou je to, že mezi diaiyzátor a podtlakové čerpadlo je v místě zkratovacího potru bí vřazen druhý trojcestný ventil.výhodou řešení podle vynálezu je to, že pri cejchovâní není nutné upravovat podtlak čerpadla na nulový transmembránový tlak, ale použitím druhého...

Indikátor mastných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267870

Dátum: 12.02.1990

Autor: Beragg Peter

MPK: G01N 33/18

Značky: indikátor, produktů, mastných

Text:

...na druhý vstup g vyhodnocovací skříně lg. Dle obr. 2 je první vstup l napojen na výstup kontrolního obvodu Q. Kontrolním obvodem 2 může být tlačítkový spínač nebo spínač dálkově ovládaný. Vstup kontrolního obvodu 2 je napojen na první indikační vstup vyhodnocovacího267870 2 obvodu 3. Druhý vstup 2 vyhodnocovací skříně łg je napojen na druhý indikační vstup vyhodnocovacího obvodu 5. Výstup vyhodnocovacího obvodu 5 je napojen na druhý vstup...

Magnetický obvod transformátoru pro dvojpulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267869

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 3/04, H01F 3/02, H01F 41/02...

Značky: uzlovém, obvod, měnič, transformátoru, magnetický, dvojpulsní, zapojení

Text:

...otvorem.Sestavením pláštového magnetického obvodu jednorázového transformátoru 5 vyhlazovací funkci z plechů normalizovaného tvaru písmena E a I se vylouči potreba drahých speciálních razníkú. Vůći magnetickému obvodu sestaveněmu z pásků trafoplechu dojde ke snížení pracnosti a zlepšení kvality transformátoru. Zúžení středního plechu tvaru pismene E otvory lze přitom provádět naprosto běžnými razniky, s výhodou kruhovýmí.Na pripojených...

Magnetický obvod jednofázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267868

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 41/02, H01F 3/02, H01F 3/04...

Značky: obvod, transformátoru, jednofázového, magnetický

Text:

...vrstvy sestává z plechů tvaru písmene I, uspořádaných do stredové dvojice plechú, dvou prvních vnéjších s ní rovnobéžných plechú a dvou druhých vnějších plechů, kolmých na ostatní plechy vrstvy. ÄSestavenim většího pláštového magnetického obvodu jednofázového transformátoru z plechů normalizovaného tvaru písmene E a I se vyloučí potreba drahých speciálních razníkú. Výhodou je také to, že cívky lze vinout na běžná lepená tělíska z jader typu...

Zapojení pro linearizaci snímače relativního posuvu a relativního chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267867

Dátum: 12.02.1990

Autor: Richter Světomír

MPK: G01H 11/02, G01H 11/00

Značky: linearizaci, relativního, snímače, posuvu, zapojení, chvění

Text:

...přístroj 1.První linearizačni obvod l podle obr. 2 je tvořen prvním zesilovačem lg, mezi jehož vstup a uzemnění g je zapojena linearizační kapacita ll a mezi jehož vstup a výstup je zapojen li nearizační odpor ll.Druhý linearízační obvod 5 podle obr. 2 může být tvořen druhým zesilovačem ll, mezi jehož vstup a výstup je zapojen zpětnovazební odpor ll a mezi jehož vstup a vstup druhého linearizačního obvodu É jsou zapojeny paralelné řazené...

Bezpečnostní zařízení šroubováku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267866

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čechura Jaromír, Kozojed Dalibor

MPK: B25B 23/00, B25B 23/08

Značky: bezpečnostní, zařízení, šroubováku

Text:

...podle vynálezu je malých rozměrú a umožňuje bezpečné zašroubování nebo vyšroubování šroubu s přímou drážkou - odstraňuje úrazy a chrání výrobek, u kterého je prováděna operace šroubování, před poškozením. Zařízení lze jednoduše nasadit na úkosové zploštění stávajících nástrojů šroubováků bez dalších zásahů do jejich konstrukce. Zařízení je jednoduché a výrobně nenáročné a neklade zvláštní nároky na údržbu.Na připojeném výkresu jsou...

Způsob primárního vychlazování odlitků z antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267865

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bystřický Josef, Ludvík František, Bosman Josef

MPK: C21D 1/26, C21D 1/84, B22D 31/00...

Značky: odlitků, oceli, antikorozních, primárního, způsob, vychlazování

Text:

...odlitky následně ohřejí na teplotu 550 až 610 °C, načež následuje ochlazování rychlostí 2 až 20 °C.hl na teplotu B 0 ažPředností způsobu podle vynálezu je podstatné urychlení technologické operace primárníhovychlazování. Zkrácení procesu představuje úsporu pecní kapacity v průměru o 30 . U rozměrných a hmotných odlitků je to úspora až 95 hodin. Další prednosti způsobu podle vynálezu je skutečnost, že po dochlazení ve druhém stupni na teplotu B...

Plynové voltametrické čidlo s oddělenou referentní elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267864

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šerák Lubomír, Dušek Jiří, Terf Vilém, Pokorný Jan, Čáp Jaroslav

MPK: G01N 27/06

Značky: oddělenou, referentní, elektródou, čidlo, plynové, voltametrické

Text:

...má nevýhodu v tom, že současně s molekulami kyslíku mohou v určitých případech difundovat do elektrolytu i složky, které mení složení roztoku a tím i vlastnosti referentní elektrody. Další nevýhodou je, že v důsledku anodické elektrodově reakce na referentní elektrodě mohou vznikat a pronikat do roztoku látky, které se následně redukují na pracovní elektrodě a přispívají ke zvýšení signálu čídla.Uvedené nedostatky odstraňuje plynové...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Voznica Luděk, Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: propadový, granulometrické, materiálů, třídič, třídění, vibrační, sypkých

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...

Symetrický stabilizovaný zdroj se závislými proudovými pojistkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267862

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šticha Petr

MPK: H02M 3/135

Značky: zdroj, závislými, pojistkami, proudovými, symetrický, stabilizovaný

Text:

...záporného napětí operačního zesilovače ll v záporné větvi je spojen se společným bodem prvního odporu Ž a zápornáho polu iiltračního kondenzátoru Q v této záporné větvi a zároveň se vstupem napětového závěsu Zł, vstup kladného napětí tohoto operačního zesilovače il je připojen k anodě první diody A obvodu v kladné větvi a jeho invertující vstup je uzemněn. Vstup záporného napětí operačního zesilovače lg v kladné větvi je uzemněn, jeho vstup...

Zapojení ovládání dopravníků a výhybek k postupnému mechanizovanému vyskladňování skladovacích dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 267861

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mareček Stanislav, Stoklásek Bohumil

MPK: B65G 43/08

Značky: postupnému, vyskladňování, zapojení, dráh, dopravníku, mechanizovanému, skladovacích, ovládání, výhybek

Text:

...napojeny na sít přes vypínací kontakt časového relé gl pro vypínání pohonu gg dopravníku vyskladněné skladovací dráhy g, přičemž elektromagneticky ovládaný hydraulický rozvaděč 2 pro ovládání výstupní výhybky a zarážky je s časovým relé g pro zpoždění zapnutí dopravníků napojen přes zapínací kontakt třetího pomocneho relé lg pro předvolbu dopravníku skladovací dráhy a chod dopravníku skladovací dráhy je napojen přes zapínací kontakt...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron, Moskva

MPK: G01N 30/56

Značky: způsob, kapiláry, nanášení, povrch, fáze, vysocepolární, chromatografické, stacionární, vnitřní, kolony

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Způsob hutního zdobení sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267859

Dátum: 12.02.1990

Autor: Starove Julius

MPK: C03B 9/32

Značky: způsob, hutního, sklářských, zdobení, výrobků

Text:

...vzduchových dutin perel, naplněnou injekćni stříkaćkou uvnitř předtvaru ve tvaru masívní plné bañky, upevněné na sklářské pištale.na obr. 2 je yobrazeno v názorném pohledu vytváření dutiny v masívní plné Spodní částí duténo kalichu, uoevneného ve sklářské pištale, naplnénou injekćní střikaćkou.wa oor. 3 je x narýsovaném pohledu vyobrazeno vytváření tři dutín tŕemi ínjekčnimí strikackamí do plného masivního nŕedtvaru ve tvaru bañky, na nťštnle....

Kontaktní, popřípadě intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267858

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: intraokulární, kontaktní, čočka, popřípadě

Text:

...znhlozujc ve zbotnalćm stavu nepatrne. jen pod mikroskopem viditelné nerovnostipovrchu čočky, čímž velmi zvyšuje pohodlí pacienta.Solí rozpustných ve vodě na koncentrované roztoky, ve kterých poly-HEMA nebotná a zbotnalánaak odbotnává, je značný počet. Patří sem například alkalické soli silných minerálnich kyselzn jako je síran a fosľorečnan sodný (normální trinatriumfosrát), uhlićitany a hydrouhlič 2 ny alkalických kovů, alkalické soli...

Způsob úpravy fyzikálních vlastností ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267857

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kdaníková Věra, Vojtíšek Vratislav, Smrček Vladimír, Gemzová Iva, Chmelík Josef

MPK: C09B 67/12

Značky: vlastností, úpravy, fyzikálních, způsob, mědi, ftalocyaninů

Text:

...je dále osvětlen v příkladech provedení.Príklad 1 93 g vodné pasty ftalocyanínu mědí ľímodífíkace, obsahující 70 g sušiny ftalocyaninu mě di se smíchá se 700 ml 58 vodného roztoku monoetanolaminu a intenzívne se míchá při počtu otáček 6 S 00 /min 5 minut. Potom se suspenze bud filtruje, promyje vodou a vysušením se získá pigment ľĺmodifikace zlepšených íyzikálních vlastností, koloristicky se projevujících zvýšenou vydatností, červenějším...

Obvod pro omezení napěťových rozkmitů impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267856

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: napěťových, spínače, obvod, omezení, impulsního, rozkmitu

Text:

...napětí. Dovod podle vynálezu je zachycen na příklaoech zapojení na obr. l a na obr. 2.Na obr. 1 je znázornen príklad provedení, kde impulsni spínač g je pŕedstavován polovodíćovým prvkem, tranzístorem s typem vodivosti NPN. Napájecí zdroj ł napětí může být tvořen sítovým usměrñovaćem, akumulátorovou baterií nebo jiným zdrojem napětíĺ Impulsní spínač 3 je pŕípojen pres primární vinutí É transformátoru k napájecímu zdroji l napětí. K...

Způsob kultivace bakterie Escherichia coli prodující telecí chymosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267855

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zadražil Stanislav, Sedláček Juraj, Ječmen Petr, Fábry Milan, Kaprálek František

MPK: C12N 9/52

Značky: prodující, bakterie, escherichia, chymosin, způsob, telecí, kultivace

Text:

...umožňuje nepoužívat isopropyl-beta-thio-galaktosid jako induktor syntézy prochymosinu- zajištuje takovou vitalitu inokula, že při vlastní produkćní fermentaci následuje po naočko vání okamžitý a rychlý exponenciální růst kultury- nevyžaduje zvláštních opatření k tomu, aby nejprve probíhal rúst biomasy bez syntézy a potom teprve syntéza bez růstu je toho dosahováno celým kultivačním uspořádáním automaticky- zahrnuje takový způsob...

Parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267854

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matev Milen, Guba Gabriel, Libich Vladimír, Drahoš Ivan

MPK: F22B 29/00

Značky: kotel, čerpadlem, parní, oběhovým

Text:

...je v místě parního prostoru separátoru propojen propojovaoím potrubím s potrubim za ekonomizerem. Oběhový okruh výparníku je dále v místě ořivaděcího potrubí propojen propojovacím potruoím s potrubím za ekonomizérem, přičemž v místě spojení propojovacího potrubí s ootrubím, je toto potrubí průchozí. Na propojovacím potrubí může být take s výhodou uspořádána nejméně jedna armatura.Výhody z využití řešení oběhového systému s propojovacím...

Stabilizátor otáček stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267853

Dátum: 12.02.1990

Autor: Raška Stanislav

MPK: H02P 5/06

Značky: stabilizátor, otáček, stejnosměrného, motorů

Text:

...na obr. 2. Pulsní komparátor l je prvým vstupem připojen na řídící napětí, na druhý vstup je přes dělič 5 odpory 2 a š přivedeno tachonapětí z motoru A blokované diodou 1 ve vodívám směru z výstupu pulsního komparátoru l. Výstup pulsního komparátoru l je přes odpor Ž přípojen na bázi trenzistoru É emitorem spojeného s napájením, kolektorem s motorem A druhou svorkou uzemněným apřemostěným sériovým spojením odporu Q a kondenzátoru 9.Při...

Zapojení integrátoru s dlouhou dobou integrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267852

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H03K 5/00

Značky: integrace, dobou, dlouhou, zapojení, integrátoru

Text:

...převodníku a výstupu proudově napětového převodniku s druhým stupem neinvertujícího sumátoru.Zesĺlením proudu kondenzátoru proudově napětovým převodníkem se zvětší záporná zpétná vazba v obvodu, která potlačuje drifty operačního zesilovače, a tim umožňuje použití integrátoru i pre pomalu se ménicí signály. Dále umožnuje vytvorit integrátor s velkou cusuvuu kun stantou integrace.Na přiaojeném výkresu je znâzurněno zapojení integrâtoru 5 dlouhou...