Archív za 1990 rok

Strana 101

Způsob výroby diagnostického přípravku ke stanovení alfa 1-antitrypsinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268052

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kořínek Jaroslav

MPK: G01N 33/86

Značky: stanovení, způsob, přípravků, výroby, 1-antitrypsinu, diagnostického

Text:

...výrobě diagnostika, se vpichuje surový lidskýol - antitrypsin, alternativně i rozpustná síranová frakce lidského séra sraženého siranem amonným při 40 nasycení, a to nejméně ve 3 až 5 injekcich k dosaženi co nejvyššího titru protilátek. Za 6 až 10 dnů po poslední injekci se získá zviřeci serum, ke kterému se přidá co nejmenší množství lidského°l - antitrypsinu, právě postačujíci ą k odstranění protilátek protic(l - antitrypsinu, přičemž...

Zapojení schodišťového osvětlení se samostatnými časovými spínači

Načítavanie...

Číslo patentu: 268051

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

MPK: H05B 39/04

Značky: samostatnými, časovými, zapojení, osvětlení, spínací, schodišťového

Text:

...volit osvětlení pouze v jednom podlaží, což je v praxi případ nejčastější, dochází k výrazné. úspoře elektrické energie. Další výhodou je účinek psychologický, kterého by nebylo dosaženo při použití dvou oddelených tlačítok pro každou funkci zvlášč.Na přípojeném výkresu je blokové schéma zapojení schodíšřového osvětlení podle vynálezu.Manuální spínač 2 v n-tém podlaží je výstupem spojen s prvním vstupem 31 oddělovacího obvodu 3 v n-tém...

Způsob stanovení ceru v křemíkatých feroslitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268050

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bičovský Karel, Kutý Václav, Roušalová Blanka, Vejrostová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, feroslitinách, křemíkatých, stanovení

Text:

...vliv přítomného manganu uskutečnit stanovení z totálního rozkladu. V tomto případě lze slepý pokus kompenzovat bez ohroženísprávnosti stanovení použitím obdobného materiálu bez ceru na zhotovení kalibrační kňivky. vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení.Do kádinky na 100 ml se naväží přesně 1,000 g jemné utřeného vzorku. Přidá se 15 ml směsi kyselín sestávající z 6,5 obj. dílů kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1190 kg.m...

Zapojení ochrany pohybového mechanismu proti přetížení nebo mechanickému poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 268049

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bělovský Jan, Uttendorfský Jiří

MPK: H02H 7/085

Značky: poškození, pohybového, zapojení, mechanickému, ochrany, proti, mechanismu, přetížení

Text:

...opačném smčru, čímž dojde k jeho mechanickémuDalší výhodou zapojení je, že chrání mechanismus nejen v krajních polohách, ale i v mezipoloze v kterémkolí bodě. Hladina detekce kontrolované veličiny stejně jakopásmo časové necítlivosti jsou proměnné a je možné je přizpůsobit konkrétnímu pohybovému mechenísmu.Další výhodou zapojení je jeho poměrná jednoduchost a možnost umístění mimo pohybovŕ mechanismus v blízkosti obvodů ovládání. 5 výhodou jej...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02J 3/12

Značky: měřené, hladin, změny, veličiny, její, zapojení, polaritě, dané, vyhodnocení

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Způsob výroby kaseinátových lepidel, zejména pro etiketování pokovených a mastných lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268047

Dátum: 14.03.1990

Autori: David František, Kučerová Hana, Hloušek Jiří

MPK: C09J 3/24

Značky: mastných, etiketování, výroby, lepidel, kaseinátových, lahví, pokovených, způsob, zejména

Text:

...polotovarů.Výše uvedené nedostatky řeší navržený způsob výroby kaseinátového lepidla podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že se směs kyselého kaseinu, hydrolyzovaného škrobu s vískozitou 7 roztoku při 20 °C 300 až 1 500 mPa. s, louhu, močiviny, fosfátu a vody v poměru hmotnostních dílů 0,8 až l 0,l až 0,30,02 až 0,050,3 až 0,5 0,1 až 0,23 až 5 zahřeje za michání na teplotu 80 OC po dobu 60 minut, načež se přidá 0,1 až 2 hm. ...

Vrstvené slídové izolanty tvrditelné zvýšenou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268046

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brož Jan, Šindelář Josef, Málek Jiří, Vícha Ladislav

MPK: H01B 3/40, H01B 3/36

Značky: zvýšenou, izolanty, slídové, vrstvené, tvrditelné, teplotou

Text:

...trakci, Jsou tyto izolenty výrobné méně nákladné a surovinově dostupnäjší.Tabulka nojdbležitějšich vlastnosti alidových izolnntů, vyrobených dlo vynálezu,v porovnání 9 nejrozšiřonějšimi obdobnými izolonty běžně vyráběnýmiE 1. pevnost E 1. pevnoat Tg delta v v závial. výrobek po výrobě po vytvrz. nn teplotě a napětí 2308-v kV 15500-v kV kv /0,17 mm kV /mm 2 6 10 2 6 10 Ranikapáska 45250 pojivo 4 28 0,5 1,5 3 12 13 15 epo×i~rozo 1 ové...

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268045

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dědic Josef, Beneš Petr

MPK: G01K 1/14, G01K 7/02

Značky: čidlo, teplotní

Text:

...teploty v syntézni komůrce.Řešení podle vynálezu je Zobrazeno ne přiložených výkresoch, přičemž ne obr. l je řez teplotním čidlem, na obr. 2 je znázorněne sestava vysokotlekého nástroje e způsob umístění teplotniho čidla v této sestevě.Z konstrukčního provedení vyplývá uspořádání sestavy nástroje složené 2 lisovníkü lg, lisovnice g, syntézní sestavy Š, těsnění ll, a doteku Z. Uloženi vlastního čidlm je provedeno v doteku § s teplotním čidlem...

Sanitační pevný prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268044

Dátum: 14.03.1990

Autori: Husník Stanislav, Bareš Milan

MPK: A61K 9/00

Značky: pevný, sanitační, prostředek

Text:

...při jeho aplikaci, epočívajicí v přetržitém, popřípedě nepřetržitém styku s vodou,například formou oplachu. Vyšší účinek senitačního pevného prostředku podle vynálezu je dan kombinaci jeho složek umožňující omezené e regulované rozpouštění prostředku ve vodě, což vede k zíekávání vodného roztoku o koncentreci ůčinných složek dovolujicích dosežení přijetelneho čistíciho účinku, pěnicího e déodorečniho efektu až ve dvojnásobne delší době...

Zapojení obvodu lavinové fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268043

Dátum: 14.03.1990

Autori: Veselý Luboš, Minařík Karel, Tryzna Bohuslav

MPK: H03L 5/00

Značky: lavinové, zapojení, fotodiody, obvodů

Text:

...je zapojen rychlý přepinač Ě, připojaný k lavínově fotodiodě l mezi zdrojem 2 topnáho napětí I proudovým s napěľovým omezenim připojsným k napćjecimu zdroji Q s mäřicím obvodom 3. Zdroj 3 topnáho napětí je určen pro vyhřótí čipu lavínové fotodiody ł ne provozní teplotu. Účelom rychlěha přapínáni je mi nimelizace změn teploty čipu mezi dobou vyhříváni e dobou měření.Za ůčslem získání provozniho napětí je parelelně ke zdroji 5 topněho...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Zdeněk, Šrámek Karel, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 15/02

Značky: stator, točivého, elektrického, způsob, stroje, výroby

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Zapojení řídicího systému s přepínanou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268041

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kaprálek Alexandr, Brázdil Jaroslav, Šnévajs Ivo, Kožina Zbyněk, Růžička Ivoj, Mareš Josef

MPK: B23Q 35/12

Značky: zapojení, přepínanou, strukturou, systému, řídicího

Text:

...zapojení podle vynälezu je na připojeněm výkresu, zuázoruujíoím bloková schéma zapojení, kdevýstup šgł odpojovačç § je spojcn s prvním vstupom łł ditsrenčního člsnu ł, jehož výstup lgł je přípojen na první vstup ll přepínače 1. Výstup lgł přepínsčs 1 je připojen ne vstup gł íntsgrečního ölenu 3, jehož výstup ggł je spojen se vstupom 2 tříosého induktivního snímače 2 a současně s druhým vstupem łg ditersnčního členu l. Výstup 19...

Způsob mechanizovaného nalepování plošných obalových materiálů na tělesa kulového tvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268040

Dátum: 14.03.1990

Autori: Baďura Rudolf, Meduna Jaroslav

MPK: A63B 39/06

Značky: provádění, způsobu, tvaru, obalových, kulového, zařízení, způsob, tohoto, nalepování, plošných, materiálů, mechanizovaného, tělesa

Text:

...perspektíva využitelnosti způsobu A zařízení podle vynálezu v rutinním provozu bez negativního dopedu na kvalitu vyráběných tenisových míčů.K bližšímu objssnění podstaty vynálezu slouží následující praktický příkled způsobu mechanizovaného nnlepování plošnýoh obalových materiálů na tělesa kulcvého tvaru e konstrukčníhc řešení zařízení k jeho provádění.Na připojených výkresoch je na obr. 1 polotovar obalu rozvinutý do plochy,na obr. 2 je...

Přesný číslicově kmitočtový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 268039

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Přikryl Hynek, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, kmitočtový, přesný, převodník

Text:

...převodu nemá Vliv citlivoat koaparátoru ani stabilite čeeovó konatanty monoatebilního klopného obvodu, které určuje dobu. po kterou ee bude kapacitor ve zpětne vazbě operečního zeailovače vybíjet. Doba vybíjení je totiž odvozene od signálu o raferenčnim kmitočtu, který se přívádí na hodinový vetup číelicového obvodu. Další výhodouje. že ee v něm neupletňují nežadoucí vlastnoetí elektronického spínače v aepnutàm etavu jako je konečný odpor...

Způsob regenerace krystalové mřížky neutronově-transmutačně dopovaného křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268038

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš, Zamastil Jaroslav, Mrázek Dušan

MPK: H01L 21/324

Značky: způsob, dopovaného, neutronově-transmutačně, křemíku, krystalové, mřížky, regenerace

Text:

...součástek, kde je monokrystal ozářen stanovenou dávkou tepelných neutronů, jehož podstata spočívá v tom, že se monokrystal dále vyžíhá při teplotě 650 až 850 °C po dobu 100 až 600 s. Po změření reziativity ee rozřeže na destičky, ktoré se po opracování na finální rozměry a povrch vyžíhají při teplotě 850 až 1 350 °C po dobu nejmáně 10 min., nečež se založí do technologického difuzního procesu.Výhodou způaobu podle vynálezu je značné omezení...

Zařízení pro vyhledávání netěsných teplosměnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268037

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holý František, Fabián Stanislav, Kollman Rostislav, Klinga Josef, Sobotka Jiří, Matal Oldřich

MPK: G01M 3/26

Značky: zařízení, netěsných, vyhledávání, trubek, teplosměnných

Text:

...truhok ve druhém svislám kolektoru.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pracuje pouze a plynem, bez nutnosti použití cizích látek. které nejsou povolené pro primární a sekundární strnnu pamüzo generátom na blocích elektrárny typu VVER, zmenšuje počet taktorů ovlivŠujícícb výsledky měření. vyžaduje minimÁlní přístrojová vybavení. Celé zařízení podle vyndlezu Je poměrně lemądostatsčnč spolehlivá a nenáročné na obsluhu....

Způsob přípravy přísady do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268036

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doležal Vladimír, Klein Vladimír, Hudeček Slavko, Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: materiálů, želatinových, přísady, přípravy, fotografických, způsob

Text:

...na bázi želatiny a halogenidů etříbra, ovláštä používajícíoh barevná složky ve vodě nerozpuatná nebo velmi málo rozpustně, na bázi kopolymeru styrenu a maleinátu aodněho podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, 2 CS 258036 B 1že ae arážeoí kopolymerizací atyreuu a mnleinanhydridu v prostředí aromatických uhlovodikd, Jako je benzen, toluen či xylen. tvoří suapenze kopolymeru, nnčež se tato suopenze extrahuje vodným louhem oodným...

Přesný převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268035

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, kmitočet, čísla, přesný

Text:

...přzłladná provedení přesnáho pívvodníku čísla na knzitočet.Vstupní kődová kombinace, odpovídající převádčnému číelu, se přivádí na číslioový vstup číslioovč analogového převodníku 1. Přímý proudový výstup číslioovä ana~ logového převodníb. l je spojen s invertujíoím vstupom operačního zesilovače 6. Mezi invertující vstup opersčního zesilovače § s spoločný vodič 1 je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napätí, elektronického...

Pojízdné zařízení pro výměnu navinutých cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268034

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andrlík Pavel, Buryšek František

MPK: D01H 9/10, D01H 9/02, D01H 15/02...

Značky: zařízení, výměnu, pojízdné, cívek, navinutých

Text:

...opěrné kolejníoi va spodní části stroje je upraveno pojízdné zařízení g pro výmänu plných oívek 4 z cívkových držałů Ž za prázdné dutlnky. Pojízdné zařízení 2 je opatřeno řadou neznézornčných mechanismů nejen pro výménu oívek i, rozevření oívkových dršéků j, ale i vložení prázdrúch dutínek a obsluhu pracovních míst, čitění, zapředení apod. Z hlediska řešení problému výměny cívek i je na pojíždéjíoím prostřednictvím kol 11 po kolejnioi l,...

Zařízení pro automatické zapřádání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268033

Dátum: 14.03.1990

Autori: Buryšek František, Andrlík Pavel

MPK: D01H 9/10, D01H 15/02

Značky: zapřádání, automatické, příze, zařízení

Text:

...na výkresech, kde je znazorněn aněr a způsob ustavení ústrojí k odtahove trublčce. Na obr. 1 je pohled z boku na zapřbdací hlavu na Výkyvné páce v pracovní poloze, přl nasunutí na odtahovou trublčku spřádací jednotky, na obr. 2 je pohled na elastické těsnění, na obr. 3 je axonooetríeký pohled na zapřádací hlavu, uchyceneu lístovýmí pružínąní, na obr. Q je pohled ahora na zapřádací hlavu uchycenou pomocí tří čepů a dvou přílehlých pružín, na...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 268032

Dátum: 14.03.1990

Autor: Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/167, H02K 5/173

Značky: elektricky, stroj, točivý

Text:

...je jednodušši, bez případné nutnosti dodatečných úprav uložení. Namáháni štítů od axiblních il rotoru přenášených ložisky je vlivem kuželovitého tvaru vnčjších stran ložiskových pouzdera núbojů štítů rozloženo na větší plochu a má výhodnější průběh.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení upevnění ložískových pouzder podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázornčno uložení rotoru elektrického stroje točivćho v ložiskovén uzlu, a to v...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče převodníku napětí s kompenzací chyby napěťového přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268031

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hazdra František

MPK: H02M 3/28

Značky: chyby, převodníku, zapojení, kompenzaci, blokujícího, měniče, stabilizovaného, přenosu, napěťového, napětí

Text:

...zajištuje mínimální zvlnění svého výstupního napětí, kterým je napájen obvod modulátoru,představující impulsní zátěž. Obvod modulátoru je tvořen seriovým zapojením primárníhovinutí ál převodového transíormátoru a modulačního tranzistoro 2 v ínverzním zapojení. Použitá tranzistory 2, 3 jsou typu NPN. Generátor g obdélníkovítého napětí je příkladně tvořen operačním zesilovačam s příslušnou zpětnovazební sítí a je jím buzen výkonový V...

Zařízení pro přestavování pracovních nástrojů u dvoučinných strojů na výrobu hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268030

Dátum: 14.03.1990

Autor: Morávek Josef

MPK: B21G 3/16

Značky: výrobu, nástrojů, pracovních, hřebíků, strojů, zařízení, přestavování, dvoučinných

Text:

...je uspořádání při němž zpracovávané dráty nejsou pŕestavovány do horní a spodní pracovní polohy, použité mechanizmy jsou jednoduché a hlavní tvářecí síly jsou zachycovány přímo nosnou částí rámu stroje. Další výhodou je použití jednoduchých střihacích nožů, odstranění kluzného tření v přestavovacím mechanizmu, zvýšená přesnost a životnost a výrazně zjednodušene a zlepšené seřizování,Nové provedení též umožňuje velmi dobré dimensování...

Rozdružovací válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268029

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bureš Karel, Dolejší Emil, Bezdíček Jiří, Musil František, Kábrt Karel, Tměj Ladislav, Síla Jan

MPK: A01F 25/18

Značky: rozdružovací, válce

Text:

...krmív, na obr. 2 je pohled na rozdružovací válce v řezu podle roviny ll-Il z obr. l, na obr. J je řez hnaným rozdružovacím válccm ve zvětšeném meřítku a na obr. A řez hnacím rozdružovacím váloem rovněž ve zvetšeném métítku.Automobil sestává z šasi l, kabiny ga korby l, která je vymczena bocními stenami 5,přední čelní stčnou 3 a zadní celní stenou Q a ve spodní části dnem 1. Na dne 1 je upraven známým způsobem latkový transportér g, který je ve...

Spojovací prvek pro přenos vysokofrekvenční energie do vakua

Načítavanie...

Číslo patentu: 268028

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čejka Antonín, Černý Rudolf

MPK: H01P 5/08, H01P 1/04

Značky: prvek, spojovací, vakua, energie, prenos, vysokofrekvenční

Text:

...vysokých výkonů bez prídavného chlazení, jakož 1 v zachycení vysokého mechanického nemáhání při spojování vlnovodných dílů.Konstrukce zařízení podle vynálezu je popsána dále podle připojenébo výkresu.Keramický kotouč § je připájen do vložky 2 s dilatačním prolisem 2 tvaru půlvlny, která je vložena do robustního prstence 2 upsvněného mezi dvě příruby ,g epojovaných vlnovodů 1,§ válcovou dutinou gg a střední dutinou 1. Vložka 2 je upevněna...

Mikroprogramově řízený řadič

Načítavanie...

Číslo patentu: 268027

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drátovský Zdeněk, Nevický Petr

MPK: G06F 7/36

Značky: řadič, řízený, mikroprogramově

Text:

...spočíva bud v jejich přesnnech mezi vstupními e výstupními obvody řadiče a nebo v jejich modiíikaci, kterou může být inkrementsce, dekrementace, nastavování nebo nulování jednotlivých bitů ve slevě apod. Do paměti Q RAK mohou data vstupovat z prvního bloku l vstupu, z druhé ho bloku g vstupu a z bloku 1 čítače. Z výstupu paměti Q RAM lze tato data odeslat do prvního bloku 1 výstupu, do druhého bloku 3 výstupu a nebo do bloku 1 čítače....

Elektricky vodivý kovokeramický kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 268026

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kotek Vladimír

MPK: H01B 1/16

Značky: kovokeramický, elektricky, vodivý, kompozit

Text:

...Výhodou je, že kovokeramický kompozit podle vynálezu lze vedle běžných postupu obráböt i netradičními způsoby, napr. vyjiskřováním. Tak je možno připravit i tvarove složitá kovokeramickě výrobky.Oproti známým Poitupůn při přípravě kovokeramických materiálů mokrou cestou se kovokeramicü kompozit podle vynálezu pripraví bežnou keramickou technologií z práš» kových výchozích materiálů. Slinování takto pripravovaných kovokeramických...

Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268025

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dort Ivan, Mikula Jaroslav, Varhaník Jiří, Petřík Stanislav, Paták Vladimír

MPK: B29C 67/20, C08J 9/02

Značky: bázi, směs, polyesterové, materiálů, pryskyřice, výrobu, tvrdého, pěnového, nenasycené

Text:

...polymerovsná nenssycená polyesterová pryskyřice. a dále poměrně dlouhá doba reakce do vzniku vytvrzsné lehčená hmoty.Tyto nevýhody řsěi směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu na bázi nenssycsná polyesterové pryskyřics při teplotě okolí podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom. že směs obsahuje 100 hm. d. nonesycenć polyesterové pryskyrice s obaahom vinylového monomeru 20 až 40 5 hm., 0,1 až 10 hm. d. peroxidu, 3 až 55 hm. d....

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268024

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hrásský Jaroslav

MPK: H02M 3/335

Značky: zapojení, stabilizovaného, stejnosměrného, blokujícího, měniče, napětí

Text:

...je spojen přes reľerenční prvek s výetupním íiltračním kondenzátorem a a katodou usměrňovacídiody spojené svou enodou se eakundárhím vinutím.Taková zapojení umožnuje sníłit závěrná napětí na bázi epínacího trsnzistoru na poloviční hodnotu za stejnych podmínek vinutíy čímž umožňuje zschování velkáho výatupního napětí na malém počtu závitd a prakticky sa vyrovnává zapojení s gernaniovým tranzistorem.Na příloženám obr. 1 je znázorněno konkrétní...

Regulační systém pro řízení sušení obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268023

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zábranský Jiří, Řehák Radovan

MPK: G05D 22/02

Značky: systém, sušení, obilí, regulační, řízení

Text:

...0 h§ 1 nÝ Vlhkoměr. který měří vzorkovacím zařízením dodávané vzorky ze vstupu obilí do sušárny a z jeho výstupu.Hlavní výhodou systému podle vynálezu je úplná automatizace řízení procesu sušení obilí v horkovzdušní sesypné sušárně. Systém umožnuje sledovat a řídit sušící proces s využitím vstupních dat na základě matematických závislostí - sušící rovnice a rovnice látkové bilance. čímž se docílí přesné regulace s daným množstvím vstupních...

Kyselina 4-(N-acetyl-3,5-dijod-L-tyrosyl)-aminobenzoová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268022

Dátum: 14.03.1990

Autori: Budský František, Zobáčová Alena, Jarý Jiří, Grossmann Vojtěch

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, 4-(n-acetyl-3,5-dijod-l-tyrosyl)-aminobenzoová, kyselina, způsob, její

Text:

...vysuší azeotropickou destilací acetonového nebo alkoholického roztoku s benzenem za sníženého tlaku a dosušením ve vakuu.Struktura jodovaného derivätu plyne naprosto jednoznačně ze srovnání H-NMR a C-NMR spektgr jodované a výohozí nejodované kyseliny a z jeho elementární analýzy. Podle očekávání jőd vstupuje za použitých podmínek výhradně do aromatického jádra L-tyrosinu, a to do obou ortho poloh vůči fenolickému hydroxylu v produktu nebyly...

Elastická mini lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268021

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kabelka Josef, Kabelková Alena

MPK: A63C 5/025

Značky: elastická, lyže

Text:

...jezdce na jedné noze. Při najetí na překážku upínače vypnou a noha je volná, jezdec se pohybuje bez turistické kolečkové lyže a pomocí elastické minilyže zmírní pohyb jezdec, který se opírá o lyžařské hole až do úplného zastavení bez následného pádu na vozovku. Turistická kolečková lyže umožňuje řízení nakláněním do směru jízdy. Elastická minilyže umožňuje jízdu takzvanou kročnou technikou, v zahájení jízdy jezdec v základním postoji má...

Přemístitelný přípravek pro montáž prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268020

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podsedník Hubert, Vyhlídalová Petruše, Mackerle Karel

MPK: E04G 21/16, E04F 21/18

Značky: prefabrikovaných, přípravek, přemístitelný, dílců, montáž

Text:

...směru delšího ramene tuhého montážního příčníku montážní pékou.Výhodou přemístítelného přípravku pro montáž prefabrikovaných dílců podle vynálezu je především jeho jednoduchost. Přípravek umožňuje společně s vrátkem montáž obvodových panelů a vylučuje použití jeřábu.Příkladné provedení přemístitelného přípravku pro montáž prefabrikovaných dílců je znázorněno na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 boční pohled na...

Odprašovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268019

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kalisz Tadeáš

MPK: B01D 46/00, E21F 5/00

Značky: zařízení, odprašovací

Text:

...znázorněno jedno příkladnć provedení odprašo vacího zařízení, kde obr. I představuje boční pohled a obr. 2 představuje zařízení v řezu, vedeného rovinou A-A z obr. 1.Potrubí gíku příkladu ocelové lutny je zaústěnc do výsypky spádověho potrubí - ne-~ní kresleno. Na potrubí g je připojen ventilátor i shodněho průměru, který je dále propojen potrubím g nebo přímo na nejméně jeden žlab 9. jenž je ve svém dně 51 upraven do násypek Qg s válcovou...

Bezpečný zpožďovací obvod relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268018

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Vladimír, Srb Stanislav

MPK: H01H 47/18, B60L 3/00

Značky: bezpečný, relé, zpožďovací, obvod

Text:

...hystaróznĺ smyčkou je přesdvoucestný uaměrňovač Q pŕípojano na první výstupní evorku Q zpožöovacího obvodu relé. zntímco střad vinutí gg Je přípojen na druhou výstupní evorku 93 zpožöovecího obvodu relé. K výstupním svorkám Qg, 93 je přípojeno budící vínutí vlastního relé X. Z výkresu je zřejmý príncíp činnosti bezpečného zpožöovacího obvodu rola. ze předpokladu, že na prvním vstupu gl vzhledem ktruhénu vstupu Qg zpožőovlcího obvodu je...

Zapojení převodníku napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268017

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nálevka Zdeněk

MPK: H03M 1/12

Značky: napětí, zapojení, kmitočet, převodníku

Text:

...Zaporný pól zdroja 10 referenčního napětí je připojen na spoločný sígnâlní vodič a invartujíci vstup §l zpětnovazebního integrátoru g je. kromě propojení e jedním vývodam prvního odporu 2. rovněž připojan přes čtvrtý odpor ll na kolektor druheho tranzístorovćho spínače Ľ typu NPN, jehož bize je přípojena na druhý vývod gg budícího obvodu 9 a jehož emítor je připojen na záporný pől druhého zdroje 13 referenčního napätí. jehož kladný pól je...

Zapojení pro dálkové vyhodnocení odolnosti opakovačů proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268016

Dátum: 14.03.1990

Autor: Culka Jan

MPK: H04B 3/46

Značky: dálkově, opakovačů, zapojení, vyhodnocení, odolností, proti, rušení

Text:

...pro dálkově vyhodnocení odolnost opakovečů proti rušení podle vynálezu umožňuje zjístit B índikovot, ktoré z opokovaćů měřeneho traktu mají aníženou odolnost proti rušení, à to oproti stávejícím zařízením í zo normálníha provozu a bez zvláštníhoPříklad zapojení je dále popsán pomocí výkresu. Výstup klopného obvodu ł je připojen na nulovací vstup 5 časové základný Š. Výstup časové základný 3 je připojen na hodínový vstup čítoće 3. Výstup...

Zapojení pro dálkové určení vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268015

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zoubek Jaroslav, Culka Jan

MPK: H04B 3/46

Značky: vadného, dálkově, opakovače, zapojení, určení

Text:

...na první vstup druhého hradla Z, výstup druhého hradla Z je připojen na hodinový vstup čítače g. jehož výstup je připojen jednak přes dekodér lg na číslicový displej ll a jednak na vstup třetího hradla 5. výstup třetího hredla 5 je přípojen na první vstup čtvrtého hradle § e na první vstup pátého hradla §, Výstup páteho hradla § je připojen na nulovecí vstup klopnáho obvodu ł, Druhý vstup pátého hradĺa Ě je spojan a druhým vstupem čtvrtáho...

Laterální tranzistor PNP s možností přepolování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268014

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gajdušková Ludmila, Bartheldy Bohuslav

MPK: H01L 29/36, H01L 29/06

Značky: přepólování, laterální, tranzistor, možností

Text:

...složítější a ekonomicky náročnějši, Uvedenou nevýhodu odstraňuje laterálni tranzístor PNP s možností přepoloväní pro bípolární integrované obvody v pevné fázi podle vynâlazu, jehož podstata apočívá v tom, že povrch báze laterálního tranzistoru PNP, která je tvorené epitaxní vrstvou typu M. ja selektivně obohacon dopantem vodivosti typu N.Tím sa zvýši prahové napětí a zároveň se zvýši napětí, při kterém sa na povrchu báze laterálniho...

Zpevňovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268013

Dátum: 14.03.1990

Autor: Marek Jiří

MPK: B23Q 3/08

Značky: zpevňovací, jednotka

Text:

...s ozubenou tyčí Ž kluzně uloženou v konzole gg. Ozubená lyš je opatřena ozubením gg, kterým je ve styku s prvním ozubeným kolem ozubeného převodu 5 uloženeho na hřídeli 35 stejně jako druhé ozubené kolo ozubeného převodu 5, jehož ozubení zapadá do ozubeni kluzně uloženého ozubeného táhla § opatřeného na volném konci čepem l§, na němž je kyvně uložena rovnoramenná páka §. Na obou koncích rovnoramenné páky § je na čepu gg kyvně přípojeno...