Archív za 1990 rok

Strana 100

Způsob získávání aromátů a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268092

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vozáb Jan

MPK: A23L 2/16, A23L 2/00

Značky: způsobu, zařízení, způsob, získavání, provedení, tohoto, aromátů

Text:

...Ž pro odvádění odpařených aromátů do kondenzátoru É, ze kterého jsou zkondenzované aromáty odváděny potrubím lg do zásobníku, který není na výkresu znázorněn. Ve spodní části nádoby 3 je vyústěno potrubí 1 pro odvádění neodparené štávy. Do potrubí 1 je zařazeno čerpadlo g, zprostředkovávající přečerpání štávy z nádoby 5 do deskoveho výměníku L V prvním ze samostatných okruhů se provádí získávání aromátú s vyparovací teplotou 55 až 65 OC,...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia z odpadních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268091

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matouš Václav, Jakeš Dušan, Tympl Milan

MPK: C22B 34/12

Značky: odpadních, zirkonia, výroby, kalů, způsob, oxichloridu

Text:

...spodem, takže se produkt promývá ve vznosu,a to tak dlouho, že obsah iontů 50,2 klesne na hodnotu obvyklou u užitkové vody. To se dá nejlépe zjistit obćasnou kontrolou během promývání. V tomto stadiu postupu má získaná pevná fáze, oddelená zo směsi ľillrací nebo odstřoděním, složení Zr 02.×H 20, ćili jde o hydratovaný oxid zirkonlćitý. Ten se na konečný produkt oxichlorid zirkonia převede postupem podle autorského osvědčeni 255 ASB nebo...

Synergický prostředek pro regulaci růstu rostlin, zejména organogeneze a větvení rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268090

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chvojka Ludovít

MPK: A01N 43/82

Značky: růstu, rostlin, prostředek, zejména, organogeneze, regulaci, větvení, synergický

Text:

...urychlit a Zvýšit úrodu v následujícím roce. U lesních stromů lze zvýšit větvení a přírůstky dřevni hmoty. Předmět vynálezu sľouží dále pro stimulacl odganogeneze a větvení rastlinných e×p 1 antâtů,~tvorbu adventivních pupenů a emryoldů 2 ka 1 usů,tudiž urychluje vegetativní množení zejména u rostlinných druhů a odrůd s vysokou apikální domínancí, u kterých urychluje bíosyntézu vysoce aktivních molekulárních forem nativnich cytokininú.Dále...

Výměnný třmen pro tvarování brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268089

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: třmen, kotoučů, brousicích, tvarování, výměnný

Text:

...tvary.Pŕíkladné provedení výmenného třmenu pro tvarování brousicích kotoučů podle vynálezu je znázorněno na přípojeném výkresu, a to na obr. 1 v bočním pohledu s ćástećným řezem a na obr. 2 v pohledu čelním.Využití predmetného výmenného třmenu je podmíněno využitím základního prípravku pro tvarování brouslcích kotoučů. V základné tohoto prípravku jsou hrotově uložena ramena, a v dalším z těchto ramen je rovněž hrotově uložen výměnný trmen...

Výměnný třmen pro tvarování brusných kotoučů drcením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268088

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: kotoučů, brusných, drcením, třmen, výměnný, tvarování

Text:

...tvarů.Fřikladne provedení výmenného trmenu pro tvarování brousicích kotoučů drcením podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, a to na obr. l v bočnĺm pohledu 5 částečnými rezy a na obr. 2 v pohledu bočním.Využití poplsovaného výměnného třmenu je podmíněno využitím základního prípravku pro tvarování brousicícb kotoučú, v jehož základné jsou hrotově uložena ramena, a v dalším z těchto ramen je rovněž hrotově uložen výmenný třmen podle...

Pákový upínač dílců s vyhazovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268087

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daďa Josef, Goda František, Anděl Miroslav, Piňos Miloš

MPK: B23F 23/02

Značky: vyhazovačem, dílců, pákový, upínač

Text:

...l je znázornčno celé zařízení v poloze upnuto, na obr. 2 je poloha vypnuto - výměna díloe, na obr. 3 je tm s váloovým středčním. ~ , zarízení se skládá za dvou pák 1. g otočnä spojených čepem la s táhl Q. Oběv páky l, g jsou stlačovány pružinou ž. ráhlo § prochází tělesem g s obsahuje středioí čep 5 a vyhazovač z. rěleso g je matloí 19 piipojeno k upínaoímu stolu stroje. Připojení táhla § k přímočarému otoru umožňuje spojka g.Uvedený...

Způsob kontinuálního míchání kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268086

Dátum: 14.03.1990

Autor: Svoboda Petr

MPK: B01F 3/04

Značky: kontinuálního, kapaliny, způsob, plynem, míchaní

Text:

...uspořádání a při ° vhodných rozměrech reaktorů a průtocích kapaliny čerpat do trysky prvního reaktom stále výchozí (tj. dosud s plynem nesmíšenou) kapalinu. V případě, že se jako tryska použije Venturiho tryską, je její difuzor apojen s vrchní částí reaktoru. Plyn lze také přetlaken vhánět do trysky nebo k trysce. stejné množství kapaliny, jaké je vstřikováno do trysky prvního reaktor-u je. tohoto reaktoru odváděno do trysky druhého...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů a zařízení k provádění výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268085

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Šorm Miloslav, Koropecký Igor, Kubánek Vladimír, Ulbert Karel, Nešpůrek Stanislav

MPK: C07C 29/44, C07C 29/32, C07C 29/34...

Značky: výroby, alkanolů, fluorovaných, provádění, způsob, zařízení

Text:

...uvedeným způsobem umožňuje zařízení podle vynálezu. Toto zařízení je s jedním fotochemický reaktorem schematicky znázorněno na obr. 3. Znázonněné akční členy jsou dálkově ovládány a signály všech čidel jsou dálkově recistrovány, což umožňuje automatizovat výrobu do vysokého stupně a efektivně ji řídit počítačem podle stanoveného programu. Zařízení podle vynálezu sestává z následujících hlavních částí Ze soustavy ,rotochenických reaktorů,...

Přístroj na zjišťování hniloby stromů se slabou kůrou, zejména smrků a buků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268084

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01B 7/08

Značky: buků, hniloby, zejména, prístroj, smrků, kůrou, stromů, slabou, zjišťování

Text:

...a elektrickým displejom lg. Na vyhodnocovací zařízení 11 je též napojen elektrický teploměr 15. Napojení elektrického měřidlu ggxrzdálsnosti doske-rých elektrod g, Q není znázornšno. Podobne není na obr. 1 znäzornčn analogočíslicový prevodník a pří~ davná pamät RAM, které jsou součástí vyhednocovacüo zařízení 31.Funkce přístroje je zhruba následující Prístroj se uchopí za rukojetí g. 9. po~ sunem druhé rukojeti 9 po pravítku L se deskově...

Vrstvená bezpečnostní skla s upravenou propustností záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268083

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Otto, Sládeček Antonín

MPK: C03C 27/12

Značky: vrstvená, záření, propustností, bezpečnostní, upravenou

Text:

...hodnotu.prostupuJícího záření v UV, VIS i IR oblasti spektra a zmírňuje negativní vlivy intenzívního slunečního svitu, popsaně výše. Ale i toto řešení má určitý nedostatek v tom, že průběh křivky propustnosti zářeníve viditelně oblasti spektra nazaručuje odstranění možnosti barevněho zkresleni vjemu předmětu nebo zdroje světla určité barvy, které je přes takový laminát pozorováno. nebo exponâtů pozorovaných v místnosti zasklené tímto...

Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268082

Dátum: 14.03.1990

Autori: Melichar Otakar, Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Němec Václav, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 69/743

Značky: estery, jejich, způsob, složkou, účinné, biologicky, pyrethroidní, molekule, přípravy

Text:

...bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8...

Křemíkový mnohadiodový terčík

Načítavanie...

Číslo patentu: 268081

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kopecký Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Prchlík Jaroslav

MPK: H01J 31/38, H01L 27/14

Značky: mnohadiodový, křemíkový, terčík

Text:

...odporu je na horní hranici použitelných hodnot. svůj odpor tyto vrstvy ještě zvětšují, jsou-li delší dobu vystaveny vzdušní atmosféře. Vrstvy těchto materiálů je přitom třeba nanášet dostatečně silně. Velký sériový odpor který tím však vzniká, omezuje dynamický rozsah zpracování obrazového signálu a zároveň ,podststně zvyšuje i setrvačnost elektronky. Uvedené nevýhody nelze odstranit žádnou modifikací způsobu jejich zpracování.Výše uvedené...

Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268080

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Antonín, Kocík Václav, Hainz Petr

MPK: G06F 13/00

Značky: přerušení, ovládání, mikroprocesoru, testování, vstupu, zejména, modifikovatelné, zapojení

Text:

...mikroprocesorem podle vynálezu.Příklad blokového sohématu zapoJení podle vynálezu Je znázoměn na připoJeněm výkrasu.Mikroprocesor l Je opatřen neJméně Jedním vstupem g přerušení a neJméně jedním ž, A testovâní a případně Ještě Jedním dalším vstupe j .nebo několika dalšími vstupy (nemizoměno). Je také opatřen neJméně ,jedním výstupom lg logických signálů, který Je připoJen na vstup 1. logických signálů paměti ll, opatřeně neJméně Jeďíuím...

Způsob plnění přepravních nádob upravenou uhelnou substancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268079

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štětka Miloš

MPK: E21F 13/00

Značky: substancí, uhelnou, plnění, upravenou, způsob, nádob, přepravních

Text:

...které působí Jako pojidlo, lze z přepravní nádoby vyložit jen velmi obtížně, protože tvoří kompaktní hmotu.Uvedené.nevýhody známého způsobu plnění přepravních nádob upravenouuhe 1 nou substan. .cí na minimum snižuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že se ode dna prepravni nádoby postupně uloží souvislé vrstvy upravené uhelně substance v pořadí od zrnitostně nejhrubší, po zrnitostně nejjemnější vrstvu. Velikost zrna...

Zapojení přepínacích prvků a obvodů pro automatické řízení přepínače měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 268078

Dátum: 14.03.1990

Autor: Matuška Miroslav

MPK: H03K 5/156

Značky: zapojení, měřicích, míst, řízení, přepínacích, přepínače, prvků, automatické, obvodů

Text:

...napětí na jeden přívod ovládacích cívek v příslušném sloupci - dekádě. Výstupním signálem z druhého dekoděru Q kódu BCD na kód 1 z 10-ti je přes druhou dekádu § spínačů řízeno připojení druhého přívodu ovládacích cívek v příslušném řádku - pořadí v dekádě ~ na nulový potenciál. takže spínací prvek. jehož ovládací cívka má jeden přívod připojen k napájecímu napětí a současně druhý prívod na nulový potenciál, sepne.Obvod pro omezení počtu...

Zapojení pulsního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268077

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlach Pavel, Berlinský Pavel

MPK: H02M 1/10

Značky: zdroje, zapojení, pulsního

Text:

...ovládacího obvodu lgg a tvoří současně vstup 15 prvního napájecího napětí obvodu 1 dálkového ovládání. Napájecí vstup ll řídicích obvodů lgg nlídání, na napájecí vstup 122 vyhodnocovacího obvodu lłg a tvoří současně vstup 1 druhého napájecího napětí obvodu 1 dálkověho ovládání. Druhý blokovací výstup gzgg ovládacího obvodu zgg je přípojen na blokovací vstup lgl řídícího obvodu lgg hlídání,jehož řídící vstup lg tvoří současně vyhodnocovací...

Inhibitor koroze pro kyselá prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268076

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vymětal Jan, Smrž Milan, Pelikán Josef, Vavřín Jan, Hlucháň Vít, Vošta Jan, Macák Ján

MPK: C23F 11/10, C23F 11/04

Značky: inhibitor, kyselá, prostředí, koroze

Text:

...do prostředí. Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálpzu inhibitor koroze pro kyselá prostředí, na bázi dibenzylsulfoxidu v rozpouštědle. Jeho podstata spočívá v tom, že rozpouštědlo dibenzylsulfoxidu je tvořeno hetçrocyklickými sloučeninami, obsahujícími atomy dusíku,síry nebo kyslíku. Podle dalšího význaku se jako heterocyklické słoučeniny pouzivaji směsi nebo zbytky po destilaci čistých heterocyklických sloučenin. Podle posledního význaku...

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Barta Jiří, Havlín Vladimír, Čižinská Simona, Maixner Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: postupy, přípravu, separační, kalů, biologických, zařízení

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Zapojení k zajištění bezpečnosti provozu elektrohydraulických strojů v předprovozním stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268074

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tyl Jiří, Dvořák Jaroslav

MPK: H02H 7/00

Značky: elektrohydraulických, zapojení, předprovozním, bezpečností, stavu, zajištění, provozu, strojů

Text:

...2 havarijního signálu zo sbérnice systému bloku Ž automatického blokování prívodu tlakového oleje. Výstup 23 logických slgnálů prekročení mezí bloku 3 komparátoru regulačních odchylek je spojen se vstupem Al logických signálů prekročení mezí regulačních odchylek bloku 5 zpracování logického signálu a zároveň se vstupem gl logických signálu prekročení mezi regulačních odchylek bloku ł signalizace regulačních odchylek. Výstup 53 logického...

Zapojení řídicí elektroniky mechanického grafického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268073

Dátum: 14.03.1990

Autori: Odvárka Jaromír, Rež Jaroslav, Suchomel Karel

MPK: G06F 3/13

Značky: mechanického, řídící, grafického, elektroniky, zapojení, zařízení

Text:

...Společné pamet gg je připojena na spoločnou sběrnici ggg. Ubvody gg grafického vstupu a obvody gg grafického výstupu jsou připojeny na společnou sběrnicí ggg. První výstup ll žádosti o přerušení prvního mikroprocesoru l je spojen s druhým vstupem žádosti o přerušení druheho mikroprocesoru lg. Druhý výstup lggžádosti o přerušení druhého mikroprocesoru lg je spojen s prvním vstupem lg žádosti o přerušení prvního mikroprocesoru l.Funkce...

Plochá pec pro žíhání desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268072

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rada Josef, Rothbauer Miloš, Tomiak Zdeněk

MPK: F27B 17/02

Značky: plocha, žíhání, desek

Text:

...chladící deska. S výhodou jsou ve vyhřívací desce a/nebo krycí desce vytvořeny kanály pro ohřev pracovního plynu.Plochá pec podle vynálezu zajišťuje velkou rychlost ohrevu i chlazení polovodíčové desky, čímž je splněn základní požadavek na dosažení nízkeho kontaktního odporu kovové vrstvy na polovodičové desce. Homogenní rozložení teploty v celé štěrbině pece a nesporně větší tepelná kapacita pece než polovodičové desky zaručují rychlé a...

Depoziční komora pro přípravu epitaxních vrstev A3B5 s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268071

Dátum: 14.03.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: epitaxních, substrátů, depoziční, zdroje, vrstev, komora, těsným, přípravu, uspořádaním

Text:

...vytvářet pomocí herní elektrické odporově pece a rozvedeče teple. vyhŕívaně ho dolní olektrickouvodporovou pecí. Umístením zdroje a eubstrám z materiálu AIIIBV mezi obě tínicí přepážky lze transport materiálu provádät za teplot o 200 až 300 K nižeíoŽi než dosud a xdržovat i při proudení plynů v ostatní části depoziční komory optimální a reprodukovatelnć podmínky transport včetne stechiometrie materiálu AHIBV mezi . oběma stínicími...

Způsob výroby svazkové příze ze staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268070

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lojka Jaroslav, Šlingr Jaroslav, Borovcová Želmíra, Ferkl František, Štěpánek Miroslav, Hrdina Jan, Dídek Stanislav, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: výroby, způsob, tohoto, způsobu, vláken, zařízení, svazkové, provádění, příze, staplových

Text:

...alespoň rovnafunkční šířce vyčesávacího válečku. do zužující se části, zakončené koncovou částí, je jíž šířka je alespoň dvojnásobně menší než šířka základní části sacího pole, přičemž na perforovanou plochu navazuje skrucovací ústrojí uspořádané pro odvádění skrucovaného podélného vlákenného útvaru ze sacího pole v tangenciálním směru, ve smyslu pohybu perforované plochy.CS 268 070 B 1 - 3 Podle prvé varianty zařízení rychlost perforované...

Vysokonapěťový odporově kapacitní dělič napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268069

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fišer Jaromír

MPK: H01G 4/00

Značky: odporové, napětí, vysokonapěťový, kapacitní, dělič

Text:

...Jednotlivé vysokonapěĺově články jsou rozmčrně, jsou těžké. Manipulaoe a nimi při mobilním užití je nusnus.Uvedená nedostatky řeší vytvoření integrovaného RC čienu. Řcšením je vysokonapčtový odporovč kapacitní dělič napětí, skládsjící se z jednotlivých RC článků vysokého napětí, řazenýcb sériovč jehož podstata je, že jednotlivé vysokonapčtovć RC články jsou tvořeny vnčjšíelektrodou opatřenou přírubou vnější elektrody a vnitřní, eloktrodou...

Způsob povrchového tvrzení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268068

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jílek Mojmír

MPK: C23C 16/30

Značky: materiálů, tvrzení, povrchového, způsob

Text:

...materiálu e/nebo tlaku okolní atmosféry,přičemž teplota je v rozsahu 550 až 2 000 K s tlak nn 0,11 Mľe.Vyššího učinku se dosćhne novým způsobem, při kterém je celý vzorek msteriílu předehřšt na vyšší vhodnou teplotu, která se pohybuje od 550 do 2 000 K s teprve následně tepelnýn pulsem povrchov oprscovšn. Uvedenou technologií se podststnä omezí možnost růetu vnitřních pnutí e vyloučí so přípodný vznik trhlin.Postup povrchovőho oprscování...

Vysokoteplotní utěsňovací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268067

Dátum: 14.03.1990

Autor: Ubik Karel

MPK: C09K 3/10

Značky: vysokoteplotní, utěsňovací

Text:

...vodního skla, 50 až 70 hmotnostních oxidu titąničitěho,0,01 až 30 hmotnostníoh destilované vody o 0,01 až 0,5 hmotnostních koncentrovoného roztoku libovolného ssponátu, ząloženěho na nlkylarylsulfonátu slkslickěho kovu. Oxid titsničitý byl vybrán jako zcela inertní plnídlo, pomocí ktorého lze v kombinaci s vodou regulovet tvrdost vytvrzeněho tmele. Sąponát slouží ke snížení povrchového napětí nevytvrseněho tmele,o umožňuje tak jeho...

Způsob přípravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268066

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lošťák Petr, Söhnel Otakar, Předota Miroslav, Horák Jaromír

MPK: C01F 5/14

Značky: hydroxidů, způsob, přípravy, horečnatého

Text:

...se snísí 3 0,1 sž 10 hmot. uhlíčitanu, hydroxidu nebo dusičnanu olkalickěho kovu,nejlépe uhličitanu sodného, a tato smčs se převede kalcinnci na oxid hořečnotý, ktorý se půsohením vody po dobu 5 až 100 minut a při teplotě 40 až 300 °C převede na hydroxid hořečnatý. Kolcinací lze výhodně provádět při teplotč 400 až 700 DC. Hydratnci oxidu hořečnntého lze výhodněprovádět při teplotě 70 až 100 OC po dobu 10 až 20 minut.Způsob podle vynálezu...

Elektromagnetický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268065

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vobořil Jiří

MPK: B06B 1/04

Značky: elektromagnetický, vibrátor

Text:

...který je na základ-připevněn přes seřizovocí desku a jehož kotvn je upevněna no kyvnou desku. Stavitelné pružné členy a elektromagnety mohou být uchyceny symetricky poděl ložiskového stojanu.Nového a vyššího účinku je dossženo tím, že buzeni součdstky je pouze v rovíně kolmě na osu břitověho ložiska, kolem kterého dochází ke kývsvému pohybu. Uspořćdíní podle vynálezu umožnuje výrazně zvýšit budicí výkon, protože oba elektromagnety pracují...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268064

Dátum: 14.03.1990

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/02

Značky: automat, schodišťový, třístavový

Text:

...primární obvod proudového transformátoru. Třetí svorka 2 je přes nestabilní vypínač É spojena s druhou svorkou 3, spojenou se sítí. K první svorce 1 a druhé svorce 3 jsou připojeny antiparalelně zapojené první a druhý tyristor Í a § a napájecí zdroj ll. Tento napájecí zdroj ll je spojen s prvním spínacím klopným obvodom 2 a druhým spínacím klopným obvodem lg, které mohou být tvořeny například Schmidtovýmí klopnýmí obvody. ťa vstupu každého...

Způsob upevnění hliníkového pouzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 268063

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vorlík Petr, Sýkora Jiří, Charvát Ivo

MPK: B23K 31/00

Značky: způsob, upevnění, hliníkového, pouzdra

Text:

...ukosy pro svor tak, že rozříznutí je v místě podélně drážky na hřídeli, načež se pouzdro svuří a svurovým kovem se vyplní podćlná drážka.Hlavní výhoda způsobu upevnění hliníkového pouzdra podle vynálezu spočívá v tom, že je velmi jednoduché, pevné ą chopně přenášet značný kroutící moment. Podélným svařením rozříznuti hliníkového pouzdra dojde k jeho stažení a pouzdro pevnč odemkne hřídel. Vyplněnfm pndělnć drážky na hříñeli svarovým kusem je...

Zapojení výkonového spínacího obvodu pro dvoufázový krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268062

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mervart Jiří, Hloušek Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: výkonového, krokový, zapojení, spínacího, motor, dvoufázový, obvodů

Text:

...vstupom głł čtvrtěho hradla gi a se vstupní svorkou 22 celého obvo du. Obdobně první vstup gšł druhého hradla âg je spojen s druhým vstupem § 33 čtvrtého hrsdla 84 a se vstupní svorkou Ži celého obvodu.Obvod podie obr. 1 představuje polovinu zařízení, potřebného pro řízení dvoufizověho krokovőho motoru, na vstupní svorky 23 a Ži jsou tedy přivedeny signály A a §, což jsou dva ze čtyř výstupních signćlů elsktronickćho komutůtoru. Příklad...

Výkonový bipolární tranzistor s integrovanou ochranou proti přepětí a napěťovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268061

Dátum: 14.03.1990

Autori: Muller Ilja, Kalenda Libor, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/70, H01L 29/06

Značky: přetížení, bipolární, přepětí, tranzistor, napěťovému, ochranou, integrovanou, výkonový, proti

Text:

...polovodičověho materiálu, k jejíž jedné straně přilěhú vnější vysoce dotovaná vrstva Š, šterá je spojenn s první hlavní elektrodou E a která je stejněho typu elektrické vodivosti jako vrstva l záklndního polovodičověho materiálu, k jejíž druhé straně přiléhá bázoví vrstva 2 opačněho typu elektrické vodivosti,která s ní tvoří p-n přechod. Bázová vrstva 2 je jednak nn části plochy opatřenn kontaktem É báze, vodívč spojeným s třetí hlavní...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268060

Dátum: 14.03.1990

Autori: Friml Zdeněk, Čížková Jana, Baum Zdeněk, Exner Rudolf, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/06

Značky: usní, samobazifikující, směs, činění

Text:

...i pelet oxidu hořečnntćho je to, že vâží sciditu činící lázně pomoleji než dosud používaný oxid hořečnotý nebo uhličitan hořečnatý, takže nedochâzí k tvorbě skvrn srsženěho hydroxidu chromitého V usni u dají se přimíchnt do suchých směsi solí hliníku a chromu, ktoré pak není nutno rozpouštčt a znovu sušit. Použitý hydroxid chromitý i pelety oxidu hořečnntěho neobsnhují nerozpustně látky, ktoré zůstávsjí v ušni a kom ~plikují delší...

Zapojení pro napájení subsystémů z akumulátoru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268059

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: energie, akumulátorů, subsystému, napájení, zapojení

Text:

...dvčma- vatupníni kontakty, s nich jeden je atejnč jako druhý pi-ípojný kontakt akumulétoru energe apojen ae epolečným vodičom.zapojení pro napďjení eubayetćmů z akuuulátoru energie umožnuje provedení podutat nč jednoduičílzo napájeoíbo zapojení, čímž uanądšujo. zjednodušuje o zlevňuje celá proVedení.Příklad zapojení podle vynälezu je znázornčn na. připojenću achěmatu.První votupní svorka. . je připojeno. nn první vstupní kontakt g napijenćho...

Fotografický materiál s vysokou krycí schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268058

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubín Jiří, Polášková Anna, Pozník Jiří, Čejka Ladislav, Valuš Josef

MPK: G03C 5/16

Značky: vysokou, krycí, schopnosti, materiál, fotografický

Text:

...výhodne ochrsnnő vrstvy. se docili vytvořeni porezni struktury soulza, fixovenó řidkýai interuolskulirniai vazbani a pevnou ochrannou vrstvou. Nezáleži přitoa na druhu použitá tvrdici latky. Fotografický materiál podle vynálezu má vysokou krycí schopnost, nižli obsah střibra, nani náohylný ks vzniku jakýchkoli zákalů či opslescencs nokre zpracovans vrstvy. Materiál Jo přitoa vhodný ke zpracovàni ve všech typoch vyvolávacich...

Způsob regenerace použité odlakovací soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268057

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drbohlav Radek, Mydlil Jiří, Ederer Karel

MPK: C01D 9/00

Značky: použité, způsob, odlakovací, regenerace

Text:

...zpoaobu podla vynálazu je odlakovscí links doplněna o zařízení unožňující regeneraci a vrecsní odlskovací soli zpět do procesu. Uedná sa o rozpouštěcí ná drž, kalolia. nádrž čiráho zřsdánáho roztoku a odpsrku.Provoz regenerační linky je diskontinuální. 1 krát za smłnu sa z odlakovsci lázně vyjísá vsnička s 200 kg usazenáho kalu. Obsah vaničky je pomocí naklápůcího aaohsnísnu poaalu vyláván do rozpoułtěci nádrže, kam je předložens oplachová...

Zapojení pro vyhodnocování odchylek vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268056

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janál Rudolf, Louda Jindřich

MPK: G05B 24/00

Značky: odchylek, zapojení, vyhodnocování, vstupních, signálu

Text:

...druhého bloku lg vyhodnocování odchylek dvou vstupních sígnálů až k-tého bloku lg vyhodnocování odchylek dvou vstupních signálu, připojené k vyhodnoçovacimu členu lg, připojenému svým výstu pem k výstupnímu zařízení là.Zapojení obvodu pro čtyři snímače 1 e a všech možných kombinaci čtyř vstupních signálů znázorněné na obr. 2 se skládá z prvního snímače l, druhého snímače 3, třetího snímače lz, čtvrteho snímače lg, prvního obvodu Q...

Způsob přípravy přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268055

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudečková Ivana, Hrdlička Jaroslav, Hudeček Slavko, Čefelín Pavel

MPK: G03C 1/38

Značky: styrén-maleinanhydrid, bázi, přípravy, kopolymerů, materiálů, způsob, přísady, fotografických, želatinových

Text:

...vysokovroucích FOZPOUŠĚĚÚEI V kombinůcí S tenlídy. odstraňuje přísada na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid o molekulové hmotnosti700 000 až 1 000 000 (stanoveno viskozimetricky), připravená způsobem podle vynálezu. Podstata způsobu přípravy přísady podle vynálezu spočívá v tom, že se srâžecí kopolymerizace styrenu a maleinanhydridu vede tak, že vzniklý produkt vykazoval molekulovou hmotnost 700 000 až l 000 000, přičemž tento...

Měnič s tranzistory MOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 268054

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02H 3/00

Značky: tranzistory, měnič

Text:

...gg NPN. Jeho emitor je spojen se zemí. Jeho kolektor je spojen 5 katodou třetí oddělovací diody gg e s katodou čtvrté oddělovací diody 35. Výstup Z generátoru Z impulsů je spojen se vstupem gł bistabilního klopného obvodu §. Jeho zemní vývod gg je spojen se zemí. Zemní vývod za generátoru Z-impulsů a záporný vývod ggg napájecího zdroje 3 jsou spojeny se zemí. Katoda druhé napájecí diody łg je spojene 3 prvním vývodem kondenzátoru lz, s...

Trhavinová nálož s vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268053

Dátum: 14.03.1990

Autori: Malkovský Karel, Šole Bohumil, Náhlík Josef, Čeliš Václav, Husták Zdeněk

MPK: F42B 3/08

Značky: vložkou, nálož, trhavinová

Text:

...nálož podle vynálezu vložku ve tvaru dutého kužele, jehož vnější část podstavy je zkosená, přičemž šířka mezikruží, které je průmětem zkosené části podstavy do roviny kolmé k ose kužele je 10 až 30 poloměru podstavy kužele a úhel, který svírá zkosená část podstavy s rovinou kolmou k ose kužele leží v rozmezí 1 až 40 °. vložka nálože může být vyrobena z lehké hliníkové slitiny, přičemž obsah hliníku leží v rozmezí 3 až 99 .Na výkresech jsou na...