Zverejnene patenty 13.06.1990

Zařízení pro vytváření počátečních ovinů příze na rotující cívkové dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 270500

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ústí Nad Orlicí, Fikar Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: rotující, cívkové, zařízení, ovinu, příze, vytváření, počátečních, dutince

Text:

...shore uvedená záchyty, zářezy či ozuby.Podle vynálazu je tento úkol řeáen tak. že u navrženáho zařízení ee u úatí odaávaci trubice nelázá volně otočná přitlaöná kladka. uchycená na volnám konoí pružne a výkyvně upravenáho noenáho ramena. uohycenáho pomocí čepu a pružnáho elementu na odsávací trubicí.Jovi se výhodnú. když je povrch cívková dutinky zdroněn nebo je civková dutinka vyrobeno z ploetu vyknzujíciho etntický náboj.Příklodnó...

Zdravotnický vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 270499

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kašík Bohumil

MPK: A61G 3/00

Značky: vozík, zdravotnický

Text:

...lg je profil 5 cm. 20 °, 1 cm evíalé zakončení. Rohy palety lg, respektíve molítanová vložky lg jsou eestřiženy a obě čela osazena 0,8 mm pozinkovaným drátem přívařeným e vytvarovaným do původních rohů, čímž vzníknou 10 cm prevoúhló volná rohy, ktere elouží jako držadla pro ruce. Celková šířka palety lg odpovídá možnému položení na lehátko do aanitky, takže při větším množství palet lg odpadá překládání. Toto provedení palety lg je možná...

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: polymethakrylové, stabilních, způsob, suspenzí, kyseliny, polyakrylové, přípravy

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Keramická frita

Načítavanie...

Číslo patentu: 270497

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cvilink Zdeněk, Sedmidubský Jiří, Hartman Jiří, Vávra Zdeněk, Hančl Jiří

MPK: C03C 8/02

Značky: keramická, frita

Text:

...vhodná pro připrevu bílých e barevných krycich leeklých glezur pro vypaloveci teploty 960 až 1 080 °C ee zieká odváženim 230,1 hmot. dllů Zivce s 0 dn 0-vápenatého (280 NeCa 40), 55,8 0110 hmot. eody kelcinovenó, 102,4 dilů hmot. vápence, 12,7 dilů hmot. zinknvé běloby (L 4), 181,0 dilú hmot. kyseliny borité, 357,2 dilů hmot. křemen(SUK I, popř. II), 50,8 dllů hmot. oxidu titeničitáho (AV-01), následnou hoeogenizaci surovín, roztavenim...

Zařízení pro vysouvání výstřižků z plastikářských vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270496

Dátum: 13.06.1990

Autori: Figura Jiří, Novotný Vladimír, Červenka Rudolf

MPK: B29C 45/40

Značky: strojů, výstrižku, zařízení, vstřikovacích, vysouvání, plastikářských

Text:

...nove zarizeni pro vyJimáni výlieko z plaatikářakýoh vetřikovacich etrojo. zarizeni eeatava ze zechytnaho koše. dráhy a držáků e odpruzenou tlaönou deekou. Ve epodni čáeti zechytneho koše je lišta. která ovláda epinaô pro registraci vylieko na dráza. Deläi apinač ae opirá o tlačnou desku e registruje překroöeni tloüne eily.Uvedené zarizeni umožňuje eutonatizaci výrobniho prooeeu v pleetikeřakà výrobe bez nutnoati instalace nákladných e...

Způsob čistění kyselých odpadních vod zejména s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270495

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tesař Stanislav, Grünwald Alexander, Charamza Jan, Dvořák Josef, Bulička Milan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: zejména, anorganických, kyselých, způsob, obsahem, pigmentů, čištění, odpadních

Text:

...takto vyčlitäných vod do toků není možné.Uvedená nevýhody člätłní obou druhů vod řeší způsob podle vynálezu. vyznačující se tím. že ae kyselé odpadní vody a obsahom anorganlckých plgmentů emísí v poměru 1 z 0.2 až 1 o s výhodou 1 z 1 s odpadníml vodami z výroby anprganlckých plgmentů deaulíatovanýml vápnem a eoleml hliníku v poměru lontů síranových hllnltým x vápenatým - 1 s 0.2 z 0.5 až 1 z 1.5 z 4 s pH 9.5 až 13.5. pH vzniklé směsi se...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ryšánek Zdeněk, Lenc Jindřich

MPK: H02K 11/00

Značky: otáček, uložení, elektromotorů, snímače, přírubovém, brzdovém

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Nepálený žárovzdorný tepelněizolační keramický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270493

Dátum: 13.06.1990

Autori: Luňáček Jiří, Koudele Václav

MPK: C04B 35/10

Značky: tepelněizolační, keramický, materiál, žárovzdorný, nepálený

Text:

...keramická vložky do kokllových Inlavlc. Jsou však vytvrzovány vysokými přísadamí tluoru. Jejlch nevýhodou je. že vzhledem k relatłvni značné koncentracl fluorových eloučenm mají neaatlvní vllv na pracovní prostředí. rUvedená nedoetatky odstraňuje podle vyuálezu nepalený hpelnölzotačhí keramický materiál obsahující hmotnostnö lo až 30 dnů vodního ekla o husto 1 Joe až 1 óoo kg m 3. a dále o až 90 dílů pělehých lupků. z nichž 10 až So dílů je...

Způsob stanovení stopových příměsí v N-(6-methyl-8 alfa-(9-arogenyl)N’,N’-diethylmočovině a v jejich solích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270492

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/00

Značky: stanovení, stopových, způsob, solích, jejich, příměsí, n-(6-methyl-8, alfa-(9-arogenyl)n',n'-diethylmočovině

Text:

...přímőeí v lieurldu kapalinovou chromatogreiíí na kyanové koionä podle vynálezu. kdy se ako mobilní fáze použije roztok citronanwěho, octanoveho nebo íosíorečnanovćho pufru e pH v oblastí od 2 do 8,5 ve směsi vody a acetonitrllu. kde obsah vody může být v rozmezí 2 o až Bo 56 objemových. Tato metoda má výhody ve vysokóm rozlišení jednotlivých píků, me stanovení je nižší než 1 ppm a navíc nedochazí k rychlómu opotřebení chromatosraiických...

Způsob výroby kyseliny 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270491

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stanková Magdalena, Hájíček Josef, Hezký Petr

MPK: C07D 209/08

Značky: výroby, kyseliny, 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové, způsob

Text:

...(R - H) v ełhanolu (30 ml) ee uvádí 30 mlnul chlorovodĺk, přičemž emče postupně hnődne a eamovolně se zahňje k veru. Zároveň dochází k vylučovćnĺ emnozmného chloridu amonného. Potom se reekčnĺ směs zahřĺvú 1 h k varu, ochladí se a ztlllrujo. Kryełaly se promyj( etlhąnolem e spojené tluráty se odpeří vo vakuu. Zbytek ee rczděll mezi chloroform (30 ml e vodu (30 ml). organické fáze se promyje vodou (10 ml). vyeuší se chlorldem vápenałým a....

Zpětné regenerace dusičnanových iontů z anexu po eluci uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270490

Dátum: 13.06.1990

Autori: Parobek Pavel, Zdvořák Jaroslav, Hrb Karel, Baloun Stanislav, Holub Jaroslav, Urbánek Ludvík

MPK: C01G 43/00

Značky: anexu, regenerace, iontů, zpětné, eluci, uranu, dusičnanových

Text:

...elučniho roztoku, kde se spoji s kyselinou dusičnou nebo roztokom kyseliny dusične s jeji soli, který vzniklHlavní výhoda způsobu podle vynálezu spočivá ve snížení spotreby kyseliny dusičné minimálně o 30 x a dále činidls pro neutrslizaci eluátu s objemové nsdbilance elučně srážecího okruhu.e) Mstečný louh po sráženi chemického koncentrátu uranu, obsahující 47 g NH 4 N 03/1,265 g (NH 4)2 s 04/1, so kontaktoval s anexem po sorpci uranu,...

Kopírovací zařízení silážního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270489

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01F 25/16

Značky: silážního, kopírovací, stroje, zařízení

Text:

...výklopného ramene 1, Na ovládací čepu lg je aoucaaně uchyceno ovládací táhlo łg, které je na druhém konci opatřeno vldllcovým držáke lg, ve které je na vldlicové čepu 3 uchyceno vymezovací táhlo lg, zakotvené druhý konce na vymezovucím čepu łz výklopného ramene 3, uloženého v příslušných neznázorněných držácíeh, pevné přívařenýeh na výklopném ramenu 3. Na druhém vldllcovém čepu lg je ve vidlicovém držaku łg uchyceno první vzpěrné rameno łg,...

Otočný držák na zařízení k ovládání dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270488

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baják Karel, Balcárek Jaroslav, Ženožička Milan

MPK: C14B 1/54

Značky: zařízení, držák, otočný, pásu, dopravního, ovládání

Text:

...vedení upínacíu šroubea ee čtyřhrannou hlavou s hvňzdicí a je na ní stavítelne na otočná čepu uložen držák, zajíatltelný upínaoín šroubem a Iatlcí v rozaezí z jedná základní polohy do druhé základní polohy.Pokrok doaažený vynálezen apoöívá v snadno něnitelnć poloze konzoly a držáku vzhledeu k okrají dopravníkového páeu, to znaaená, že rozteč fotočidel vzhledea k okraji dopravního pásu je možno libovolná zaenlovat neklápánía držáku z jedná...

Zařízení pro hlubinnou dekontaminaci podzemních vod vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270487

Dátum: 13.06.1990

Autori: Houzim Vladimír, Žák Jaroslav, Švoma Jan

MPK: C02F 1/74

Značky: vzduchem, zařízení, dekontaminaci, hlubinnou, podzemních

Text:

...1 § pro čerpaní dekontaainované vody łg. odvětravací kolena 1 ga zúrubnice i s pažnicový filtre g vyezují oezikružní stripovací prostor Q vyplněnýstoupající provzduäněnou vodou g 4, do něhož jsou zapuätěny, do úrovně pažnicovćho filtru g, na přívodních hadicích 21 vzduchové difuzory g 2. Paralelně je do odvětrávací kolony g, pod odvetrávací vložku 1 § a nad ponorne čerpadlo łg, spuštěna i provzdušňovací hadice gg. Všechny hadice 21, g jsou...

Způsob odstranění kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270486

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šťastná Miroslava, Špaček Václav, Trolerová Martina

MPK: C02F 1/58, C02F 1/76

Značky: odpadních, kyanidů, odstranění, způsob

Text:

...formě vodného roztoku, v takovem množství, že na jeden molarní díl železa, přítomného v odpadní vode, připadají alespoň dva molární díly mčdi, načo ss vyloučene sraženina od odpadní vody eddelí.Z výše uvedeného vyplýva, že se odbourání kyanidů v odpadní vodě provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se najprve odstraní komplexní kyanid železa vysražením va formě cuzřel (cN)6 Z H 20 přidaním ve vodě rozpustné sloučaniny mědí. vyloučená...

Způsob výroby práškového polyimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270485

Dátum: 13.06.1990

Autori: Švejdová Emilie, Preisler Ladislav

MPK: C08L 79/08, C08G 73/10

Značky: způsob, výroby, polyimidu, práškového

Text:

...při 320 OC na vzduchu netmevne.Oproti predchozímu postupu je nutno homogenizaci výchozích surovín pro pripravu polyimídu přímo z dianhydridu, to je vmíchání směsi dianhydrid-grafit do diamínu, provádět bez prístupu vlhkosti, nebot hygroskopický diamin způsobuje vlhnutí směsi a vznik aglomerátů.Při postupném zvyšování teploty polykondenzace je část oiaminu vynesena unikající reakčni vodou, čímž je molární poměr reaktantů porušen.Vzniklý...

Filtrační zařízení s vinutými filtračními vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270484

Dátum: 13.06.1990

Autor: Říha Bohumír

MPK: B01D 46/02

Značky: filtrační, filtračními, vinutými, vložkami, zařízení

Text:

...zátkou se samořezným kužslovým zävitam. Do stredové trubky první filtrační vložky je zaříznuta prípojka. Pŕípojka má na jedná straně samotszný kužalový závit pro zaříznutí do vnitřního průměru stredové trubky a na opaüná-straně je opatrena metrickým závltem pro připojení k hlavě filtru.Zařízení podle vynálazu umožňuje minimálním počtem součástí zajistit spojení jednotlivých vinutých tiltračních vložek se zárukou těsnoeti provedeného...

Snímač vík plnicích otvorů koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270483

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rozum Karel, Havrland Miroslav, Stibor Radomír

MPK: C10B 25/14

Značky: plnicích, snímač, koksárenských, batérií, otvorů

Text:

...který eehemeticky znázorňuje v částečném řezu v náryse snímač vík plnících otvorů koksárenských baterií podle vynálezu.Snímač podle vynálezu sestává z pevné, nosné, základní objímky Q, která je uchycena ke konstrukcí obsluhovacího stroje, zejména plnícího vozu nebo spalovacího vozu koksárenských baterií. V základní objímce Q je otočné uložena horní objímka Q. V horní objímcs Q je prostřednictvím pera Q uložen nosný sloup Q s hŕídelem QQ,...

Způsob nastavení separačních vlastností zařízení pro elektromigrační separační metody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270482

Dátum: 13.06.1990

Autori: Deml Mirko, Boček Petr, Pospíchal Jan, Gebauer Petr

MPK: C25B 11/00, B01D 57/02

Značky: metody, tohoto, elektromigrační, provádění, separační, zařízení, vlastností, nastavení, separačních, způsob, způsobu

Text:

...pH vytváraných iontových matríc s pouhýmí několika elektrolyty změnou elektrických proudů protékajících startovou, cílovou a modifikační elektrodou, ktere jsou umístěny mimo separační prostor. Toto proběhne v době rovnající se přibl 1 ŽnědDbĚ separace. Při hledání optimálních separačních podmínek se takto dosáhne snáze a rychlaji kýženého výsledku.Zařízení pro tento způsob je snadno automatizovatelné a nemá pohyblivé mechanické...

Zapojení k regulaci pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270481

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zahraj Stanislav, Feber Stanislav, Jekerle Pavel, Valíček Karel

MPK: G05D 11/13

Značky: zapojení, regulaci

Text:

...s třetím vstupem lll regulátoru 1 žáda ne hodnoty poměru vzduch a kyslík pod hořák/olej V závislostí na obsahu kyslíku ve spalinách, jehož druhý vstup ll je spojen s devátou svorkou lg třetí sekce 15.3 prepínače lg,a jehož čtvrtý vstup 7 A je spojen s druhým vstupem 12.2 násobičky lg.zapojení k regulací pece podle vynálezu je možnorpoužít k regulaci kotlů v tepelné energetíce podle obsahu kyslíku ve spalinách.Funkce zapojení k regulací pece...

Uzavírací mechanismus s automatickým vytahováním horních sloupců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270480

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stejskal Miroslav, Šantroch Jiří

MPK: B29C 45/67, B22D 17/26

Značky: automatickým, uzavírací, mechanismus, sloupců, vytahováním, horních

Text:

...válci Q vytahovaní sloupů Q. Mezi pevnou upínaoí doskou 3 a pohyblivou upínaoí deekou 5 je umietěna pevná beat 3 a pohyblivd oaat 2 formy. Z čalního pohladu na uzavírací mechanismus na obr. 2 a 3 vyplýva rozložení eloupú 1 n dalaí vybavení uzavíracího maohanlamu, jim je pohon lg pfaatavoveoího zarízení a atradní ozubaná kolo lg. Detailní provedení přední horní delené metioe l e ovládáním je na obr. A, S v razu rovinou Q, Q - Q, Q z...

Způsob výroby tvarovek z inertních uhlíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270479

Dátum: 13.06.1990

Autori: Weishauptová Zuzana, Němec Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Medek Jiří

MPK: E04C 2/02

Značky: látek, způsob, uhlíkatých, výroby, tvarovek, inertních

Text:

...jako polydiapersni systém autonomnich ćáatic, pri eeparaoi z taveniny Jako víoe nebo máně ulehlý aglomarát častíc vzájemné etmelanýoh tuhou nebo kapalnou íází základní aromatická suroviny. Protože dominantní aložku inertníoh látek tvoří v rozsahu 97 až 99 8 hmot. inartní uhlikatá látky, jsou vlaetnoeti inertníoh látek jako celku v podstatě urceny vlastnoatmi inartníchuhlíkatýoh látek, která Jsou technicky významnou uhlíkatou aurovinou, ve...

Navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270478

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/42, B65H 54/50

Značky: zařízení, navíjecí

Text:

...hřídele Q procházejícího volne otošnš otvorem 2, pravého zábšrováho kroužku Q a vnitřní styčná plochy ll vnitřní dutiny lg. Levý záběrový kroužek 1 e pravý záběrový krouzek g jsou e hrídelí §~pevnl epojedy. Levý preteneo 1 a pravý pretenec 1 jsou na hnací hřídeli l uložený volně otočná, střední protensc je e hnací hřídelí L pevné spojen pomocí zajištovecího šrouhu zspadevajícího do zajiatovacího zápichu 2. Na levém prstenci 1 s pravom...

Stabilizační opěra tyče, zejména trasírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270477

Dátum: 13.06.1990

Autori: Říha Karel, Píchalová Zorica

MPK: G01C 15/06

Značky: opěra, zejména, stabilizační, trasírky, tyče

Text:

...opery tyče, zejmenałtrasírky, podle vynálezu je v axcnomatrickém pohledu onazornen na pripojene výkrese.stabilizační cpära podle vynálczu je tvorena dvěma opěrnými rameny 1, 3,uspoi-ddanými vzájomne k sobě v potŕebném a nsstavitelném úhluoó, obvykle 90 °. operná ramena l., g mohou být bučpsvnä ustavená, anebo s výhodou jsou vzájomne spojene fixačnín kloubsm 3 cpatreným napr. ručním šroubem s tcčítkem i nebo ruční maticí (neznazcrnčnou)....

Psací telefon pro neslyšící s optickou indikací signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270476

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klier Emanuel, Hrubý Jaroslav

MPK: H04L 1/20

Značky: telefon, psací, optickou, indikaci, neslyšící, signálu

Text:

...vstup mikropočítače. Na jeho výstup je napojen zobrazovač pro zobrazení textu nebo vstupního signálu, přičemž na sbärnici mikropočítače je napojen časovač, jehož hodinový výstup je napojen na vstup hodinového kmitočtu pásmové propusti a výstup vysílanáho kmitočtu časovsče je napojen na vysílsoí filtr.Výhodoudpsaoího telefonu pro neslýčíoí s optickou indikaeí signálu je to, že pomocí zobrazovače umožňuje neslyčíeím osobám rooličit signály na...

Zapojení pro měření prahového napětí vstupních tranzistorů unipolárních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270475

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bubeníček Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: napětí, vstupních, zapojení, měření, prahového, obvodů, tranzistorů, integrovaných, unipolárních

Text:

...obvodu A za účelom připojení nepájooího napětí. Druhý výstup 33 napájocího zdroje Bje spojen se spoločnou zemnící svorkou g. restovaný vstup 2 Ateatovaného integrovaného obvodu A je spojen s prvním výstupom çl zdroje g spojitě proměnného nepětí za účelom buzení testoveněho integrovaného obvodu L a současně je spojen se vzorkovacím vstupom g vzorkovaeího obvodu Hza účelom vzorkování hodnoty proměnnéhonapětí. První vstup 2 Lç zdroje çspojitě...

Emulgační směs pro aplikaci biologicky účinných látek ovlivňujících vývoj roztočů a hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270474

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 25/30

Značky: směs, emulgační, roztočů, vývoj, látek, účinných, ovlivňujících, hmyzu, aplikaci, biologicky

Text:

...ve vynálezu lze pohlížet nejen jako na ekologicky vyhovující způsob aplikace biologicky účinných látek ovlivňujících vývoj roztočů a hmyzu, ale při jejich použití k poatřiku varroatőzních včel či1 jejich preventivnímu poatřiku lze například Analogicky aplikaci jiných minerálních látek očakávat větší anůäku medu (Pčelovodatvo l/l 987)V dalším je vynález blíže objaanän na příkladech provedení, aniž ae na tyto výlučne cmezuje.Ke 40 /ug...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek, zejména pro neortodoní dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270473

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beran Jaroslav, Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/50, B65H 54/42

Značky: zařízení, dopřádací, cívek, stroje, kuželových, neortodoní, zejména, navíjení

Text:

...stroje podle vynélezu spočívejí v tom, že při likvidaoi přetrhu nebo při zepřádé~.ní jsou před dopadom cívky na hnaoí kužel obvodové rychlosti levého kužolovitéhoelementu e pravého kuželovitého elementu předledšny tak, že dochází jen k nepatrnému přeladšní obvodových rychlostí obou krajních kuželovitých elementů. Tím nedochá~ zí k nežédoucím jevúm při- rozbšhu oívky a tím k přetrhdm příze nebo k jejímu nevolnění. Další vyšší účinek...

Způsob selekce mutantů v barvě slupky hlíz bramboru v prostředí in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 270472

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kostřica Petr

MPK: A01H 1/04

Značky: bramboru, barvě, vitro, hlíz, způsob, prostředí, selekce, mutantů, slupky

Text:

...sacharózu (40 až B 0 g(l) případně látky antigiberelově povahyPo přelití tuberizačním mádiem jsou kultivační nádobky s rostlinami přeneseny do tmy,kde při pokojové teplotě začíná během dvou až tří týdnů tvorba vzduäných hlízek. Po dvou měsících kultivace ve tmě rostliny zasychají a slupka vyvinutých hlízek má již stálou barvu, věrně odpovídající standardnímu nebo mutantnímu typu zbarvení. Selekci mutantů odliš ných v barvě slupky hlíz...

Reflexní optoelektronický snímač se světlovodnými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270471

Dátum: 13.06.1990

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G01N 21/47, G02B 6/10

Značky: snímač, světlovodnými, optoelektronický, reflexní, vlákny

Text:

...průměr je roven dvojnásobku průměru evětlovodných vláken 3 a. 4. V kruhovém otvoru lobjímky l jsou. vedle světlovodných vlákenł aí umíetěny vymezovací válce si a§, jejichž průměr je roven jedné třetině průměru kruhového otvorugobjímkyl ve výhodněm provedení má opjímkał část vnějšího tvaru válcovou přičemž válcová část je eouosá e kruhovým otvoremg.oäjímkył, Vymezovací válce§a§mají polohu světlovodných vláken a gtakovou, že epojníoe jejich...

Koncový převod integrovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 270470

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: F16H 37/04, B60K 17/30

Značky: koncový, převod, integrovaný

Text:

...výsledku je dosaženo nésobnou funkcí mezistěny, umístěné mezi oběma převody, ve které jsou zabudovana ložiska, ve kterých jsou uložena obě ozubana kola portdlového převodu s také lořisko, ve kterém je uložen dutý čep unaieče satelitu planetového převodu. vhodnou volbou rozměrů lošisek lze dosáhnout toho, že lozisko spodního ozubeného kola portalového převodu je vestavěno do kruhového vybrdní v dutém čepuunaieěe satelitů tak, že všechna tři...

Svěrná čelist spodního úchytu tažného řemene kladiva pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270469

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon

MPK: C10B 37/04

Značky: stroje, pěchovacího, kladiva, spodního, čelisť, tažného, řemene, svěrná, úchytu

Text:

...neuspokojivá. Ve snezs eliminovat napłisnivý průbih tshovdho napětí v tkeninů łemene jsou prováděny dodatečné úpravy tvaru příložné čelisti spočívsjící v tom, že horní hrana volné pŕíložky čelisti i horní hrana elastické podložky vkládaná mezi tažný řsmen e vclnou pžíložku jsou obloukovitě vytvarovány tak, že äikmé boky elastické podložky svirají ostrý úhel s horizontální cenovou tkaniny řemene. Přes toto opatření však dochází k přetrženi...

Zpětná matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270468

Dátum: 13.06.1990

Autor: Seka Jan

MPK: H04N 5/262, H04N 5/14

Značky: matice, zpětná

Text:

...signálu ERY. Druhý výstup druhého zesilovačeg je spojen e prvním vývodem sedmého proměnného odporu 31, jehož druhý vývod je spojens prvním vývodem osmáho odporu 5 §. Druhý vývod nemého odporu 3 § je spojen s druhým vývodem dasátáho odporu R 10, 5 prvním vývodem jedenáctáho odporu R 11 s druhým vývodem še stáho odporu gg, 5 druhým vývodem druhého proměnného kondenzátoru gg a se vstupem pátáho zesilovače g. výstup pátého zesilovače § je druhým...

Elektroakustický referenční zdroj zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270467

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rufer Libor, Holan Daniel, Janeček Pavel

MPK: H04R 1/40, H04R 1/02

Značky: zvuku, elektroakustický, referenční, zdroj

Text:

...zdroj zvuku lza aplnit pouze vytvořaním elektroakuatickeho raieranćního zdroje zvuku. Tento elektroakustioký reíeranční zdroj muaí mít polokulovou nebo kulovou aměrovou charnktn~ riatiku, vyzarovat akuatickou energii rovnomerné v celém používanam paamu kmitoňtů a musí mít doatateöný akustický výkon vzhledem k obvyklým hlukům pozadí.Tyto požadavky aplňuje a zároveň odstraňuje nedostatky doaavadníoh refaracních zdro jů eiektroakuatický...

Kontaktní systém úsekových spínačů vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270466

Dátum: 13.06.1990

Autori: Adam Vladimír, Polák Šebestián

MPK: H01H 31/32

Značky: napětí, kontaktní, systém, vysokého, úsekových, spínačů

Text:

...na obr. l nárye kontaktníhc systému úaekového spínače v zapnutém stavu v částečném rezu, na obr. 2 je jeho bokorys,obr. 3 je jeho půdorysom. Na obr. 4 je tento kontaktní systém 5 armaturou na horní částí pevného i pohyblivého systému, přičemž celý systém je doplněn ochranným krytem.Kontaktní systém úsekováho spínače podle vynálezu se skládá z kontaktního pera i tvam písmena U, které má ve stredu obou ramen vytvořen podálný prolie g. Spodní...

Textilní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270465

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mládek Miloš, Bartoš Josef, Buryšek František, Bubata Milan, Boháč Jaroslav

MPK: D01H 1/16, D01H 13/00

Značky: textilní, stroj

Text:

...prvků Ž, Q , 1 přišroubovaných šrouby Q k jejich vnitřním stěnám. Pritom ve stroji jsou jednmlivé sekce g, łł, § 15 a 11 seŕazeny svými poetranicemi 1, A k sobě a spojeny pomocí běžných spojovecích šroubů. Se zretelem k obr. 1 je v každá sekci 1, gg, głg a QM uspořádán určitý počet sprádaoích zarízení g v ŕadě mezi postranioemi g, 1. S těmito spřádacími zařízeními 2 je pak epřažen podelný hneoí hřídel łg ve funkci odtahovacího válce pro prízi...

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: měřicího, distribuovaného, mikropočítačového, zapojení, systému

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Mechanismus krokování, zejména kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270463

Dátum: 13.06.1990

Autor: Calta Petr

MPK: H05B 6/62

Značky: mechanismus, kalícího, zejména, krokování, stroje

Text:

...stroje a dále je prakticky zaručene opakované presná poloha stolu kalicího stroja.Príklad meohanismu krokování podle vynálezu je znázornén na priložených výkresech. Na obr. 1 je znázorněn meohanismus krokování v nárysném řezu společně se stolom kalioíhostroje. Na obr. 2 je mechanismus krokování znázornén na půdorysném řezu vedeném pod stolom kalicího stroje.Mechanismus krokování podle vynálezu je určen zejména pro krokování kalicího stroje s...

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klinga Josef, Sobotka Jiří, Matal Oldřich, Wagner Stanislav, Holý František

MPK: G21C 17/00, G01M 3/26

Značky: netěsných, generátoru, parního, vyhledávání, modul, trubek

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Ovládač spouštěče oken automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270461

Dátum: 13.06.1990

Autori: Štorek Vladimír, Solar Jiří, Štěpánek Stanislav, Zeman Pavel

MPK: B60J 1/16

Značky: spouštěče, automobilů, ovladač

Text:

...tvořena rotačním výbłžkem. po jeho obvodu jo otočnä naaazen kroužok. ktorý může být podćlnů rozříznut kvůli enadnäjĺí montáži.Výhodou navrhovaneho řeĺení je. že täteeo ovládače oken automobilů jo vyrobeno z jednoho kuau a rukojetí a e nábojem. rolo konetrukčnl řešení výraznł zvyiuje povnoet v krltlokemmietö. a tím nemůže dojít při etahovúní. reepektlve avírání oken k poškození tőleea ovládače ani rukojetí.Na pripojených výkresoch na obr....