Zverejnene patenty 14.05.1990

Prostriedok na prevenciu kinetóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 278500

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zák Ferenc, Bodó György, Somfai Éva, Knoll József, Virág Sándor

MPK: A61K 31/135

Značky: prevenciu, prostriedok, kinetóz

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na prevenciu kinetóz v orálnej dávkovej forme zmiešaný s prísadami, nosičmi, riedidlami, príchuťovými prísadami a/alebo farbivami, aromatizujúcimi činidlami, ako účinnú látku obsahuje v množstve 0,01 až 10 % hmotnostných zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde R znamená vodík alebo halogén.

Reflektometrický měřič vlhkosti pro kapilárně porézní materiály, zejména pro zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270000

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malicki Marek, Skierucha Wojciech

MPK: G01N 33/24

Značky: vlhkosti, porézní, měřič, kapilárne, zejména, zeminu, reflektometrický, materiály

Text:

...Uživatel musí přepínst sondy následnými ručními operacemi, ktoré sestávnjí z rozpojení jedné s připojení druhé sondy ko vstupu přístroje, přičemž pokaždâ jo třeba zapsst jednotlivou délku daného zkušebního vlnovodu do pří stroje.Jsou známy pokusy na přepínáxxí sond za použití mikrovlnných přepínačů, majících impedenci přizpůsobonou impedanoi napájače, oož zvyšuje cenu. systému na měření vlhkosti a komplikuje jeho instalaci. V některých...

Způsob výroby penem-derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269999

Dátum: 14.05.1990

Autor: Volkmann Robert Alfred

MPK: C07D 499/00

Značky: penem-derivátů, výroby, způsob

Text:

...zhruba stejnou antibakteriúlxxi účinnost, překvapujioi väak .je, že pokud Jde opivalcyloxymethylestery,absorbuje se isomer vzorce II při orálnim podání. lépe neä icomer vzorce I a äĺe, zřejmě v důsledku nižäiho stupne metabolické destrukoe, sa ieomer vzorce II vylučuje moöi při pan renterálnim podání ve formě sodnó soli nebo při orâlnim podání ve formö pivaloyloxymethyl-v esteru prakticky ve dvojnásobne miře než isomer vzorce I. Z výše...

Válečková dráha pro otočnou násypku zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269998

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, násypku, dráha, válečková, zařízení, otočnou, zavážecího

Text:

...tak, aby eo mohlo náprovn 33 otúönt. okolo vodorovnó osy Ä, ktorú prochází rexliťxlnň vzhladom k nàsypee 19, t.z. že protínú svísĺlou oeu otúäení núsypky 1 Q.obr. 14 znĺazorňuJe svlslý řez podpärou .°.§, procházející oaou g a zobrazuJe detaily uložení náprav g. Váloový otočný öep gg, .jehož osa určuJe osu )( otáčení, Je připevněn k podpěře 33 g. Nápreva 33 má centrální pouzdro 33 takových rozmeru, aby mohlo být nasunutona otoöném öepu lg a...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269997

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sachse Burkhard, Maier Thomas, Ehrhardt Heinz, Shaller Rainer, Mildenberger Hilmar, Braun Peter

MPK: A01N 47/38

Značky: účinných, prostředek, látek, výroby, způsob, fungicidní

Text:

...obecnéhoR má shore uvedený význam, ve kterémse sloučeninou vzorce IIIpopřípedä v prítomnosti čínldol vázejících kyselinu e ínertních rozpouätěoel, o případným převedením reekčního produktu na komplex se solí kovu. I Vrsloućeníny obecného vzorce II Jsou zeeetí známýmí eloučenínemí (erov. napríklad Bull. Soc. Chím. Fr. (1907) JA 1, 340 Arch. Pharm. 292 (1959) 165, 167) nebo se mohou vyrábět z odpovídejících hydroxyelkylplperídínů podle...

Způsob výroby nových derivátů fenanthrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269996

Dátum: 14.05.1990

Autori: Benkó Pál, Zsolnai Irén, Tétényi Péter, Bernáth Jenö, Pallos László, Kiniczky Márta, Zsolnai Tibor

MPK: C07C 131/00

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, fenanthrenu

Text:

...jako napríkladPro tarmakologlcke použití se mohou elouěeniny obecného vzorce I prevádět na směsi 5 vhodnými lnertniml pevnými nebo kepalnýml termaceutickými nosnými látkami. Yakovéto farma V ceutlcké přípravky se mohou pripravovat metodaml, ktoré jsou ve farmeceutickém prümyelu.Předmětem predloženého vynálezu je způsob výroby nových derivátů fenanthrenu obecného vzorce I uvedeného a deflnovaného shore, který spočíva v tom, že se nechá reagovat...

Způsob výroby derivátů chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269995

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kulcsár Gábor, Béres Klára, Frank Judit

MPK: C07D 401/10

Značky: derivátů, chinolinkarboxylové, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...sŕedłní zejména enorganickě kyseliny, napříklsd kyselinu chlorovodikovou. stàovou, footoročnou o podobnä. zo zásad je možno použít hydroxidy s uhličitsny alknliokýoh kovu I kovů olkslickyoh zemin. Formylovou skupinu je možno odstranit v orgsniokdn rospoultldlo e/nebo ve vodě, s výhodou ve smaei vody a alkoholu. Nedvýhodnöuäi je smäà isopropylnlkoholu e vody v poměru 3 1. Reokce se provádí5 při teplot 25 až 100 °c, e výhodou při teplot...

Způsob výroby kyseliny tetramové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269994

Dátum: 14.05.1990

Autor: Meul Thomas

MPK: C07D 207/36

Značky: výroby, způsob, kyseliny, tetramové

Text:

...s 90 ° 0. Přednostnöjse prsoujs ss sníšenőho .tlaku, zvláätč mezi 100 rs e. 5 kPa, abyse z rovnováäneho stavu odstrsšovely odätäpoveně nižší olkoholy. Po reskční době přibliž-Ä nä 20 až 30 hodin se můše hbenzylow-B-pyrrolin-z-on nprsoovet obvyklým způsobem, například szeotropickým oddsstilovdním přebytoěnćho benaylalkobolu a popřípedö následující kry» stalizsoí.získaný produkt se může jednoduchým způsobem převést kstelytickou...

Způsob přípravy farmaceuticky čistého zinkového komplexu 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269993

Dátum: 14.05.1990

Autori: Egri János, Görgényi Frigyes, Szeli Mária, Vágó Pál, Seres István, Miholics Gizella, Simonyi István, Kovács Márta, Fekete Márton, Sebestyén Gyula

MPK: A61K 31/47, A61K 33/30

Značky: způsob, přípravy, farmaceutický, čistého, 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu, komplexu, zinkového

Text:

...komplexu vzorce I a 0,036 5 5 ~chlor-7-jodâ 8-hydroxychinolinu. Vzorky nasti pŕipravene eeeptioky a vážící 50 g ae uměle infikují buňkomi e sporamí výše uvedených mikroorganismů, aby ee získal výchozí počet zárodků 5 x O 5/3. Přímo po infekci /čas 0/ se odstraní že vzorků 1 g alikvotní části, potom po I, 2, 3, 4, 5. 6 a 7 dnech a v každém případě ee stanoví počet zárodků pomocí metodylicí destičky. Provádějí se tři paralelní zkouškv s oběme...

Způsob leptání předmětů, zvláště kovových a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269992

Dátum: 14.05.1990

Autori: Herman Henryk, Zaluski Maciej, Bilinski Wojciech, Laskowski Jerzy, Bistron Stanislaw

MPK: C23F 1/00

Značky: provádění, předmětů, tohoto, kovových, způsobu, zvláště, zařízení, leptání, způsob

Text:

...od bočních etên nádob g, v nichž probíhá leptací proces, čímž se vytváří protokový prostor kapaliny procházející nádobami 3. Po dosažení vrchního okraja poslední nadoby g se vytvorená pána rozpade v nejvyšší části vlastního reakčního pásma, přičemž se plyn odvádí ze svislého reaktoru L potrubím 1 a kepaline stáká vlastní tíží přepadem do dolní části svielého reaktoru 1.plynu dochází uvnitř svisláho reaktoru 1 k uzavřená cirkulaci...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269991

Dátum: 14.05.1990

Autori: Salmon Roger, Whittle Alan, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54

Značky: látek, akaricidní, prostředek, výroby, insekticidní, účinných, způsob

Text:

...a butyleeteru kyselín obecného vąorce I, v něm R 1 znnmunñ atom vodíku,ch 1 oru nebo tluoru e R 2 představuje 2-orooylovou,Z-butylovou, 2-pentylovou,3-pentylovou, 2-methylprop-2-ylovou, 2 ~methv 1 but~ 2-ýlovou, oyklopropylovou, 1-methy 1 cykloproylovou neüo cyklohexylovou skupinu. tMezi konkrétní eloućeniny použitelná jako meziprodukty náležejí následující látky ethy 1-RS-2-/2-(prop-2-y 1)pyr 1 m 1...

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sato Akihiro, Tachibana Masami, Uwai Toshihiro, Shimizu Hiroschi

MPK: C08F 4/64, B01J 27/128

Značky: polymeraci, složka, její, způsob, alfa-olefinů, pevná, katalyzátoru, výroby

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Způsob výroby 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269989

Dátum: 14.05.1990

Autori: Clark Robin, Muchowski Joseph, Gardner John, Chiu Fang-ting, Berger Jacob

MPK: C07D 217/04, C07D 217/20

Značky: způsob, výroby, derivátů, 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových

Text:

...obecneho vzorce l je přibližnł recenicki eaěa diaetereoaerůwvýhodnd je nepřikled ale (as. rs), (as n, (an, rs) a (an, Ľn) ieoaerů 3- E 4-(34-d 1 aethoxyfenyD-d-leoprepyld-kýanobutyl -6 hdinethoxy-N-eethy 1-1,2,3,4 otetrehydroteochinolinu. výhodná je eko aala (as fs). (38. ťa), (sa, fs) o (ak, ťR) ieonerů 3-» ĽA-(siA-dioethoxyfenyn-etoteopropyl-hkyanobutyl.J -6 ,7-d 1 aethoxy-N-oethy 1-1,2.ruhtetrehydroteochtnoltnu . hcl. Výhodne je dne...

Magnetopáskový přístroj s nejméně dvěma tlačítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269988

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kunze Norbert

MPK: G11B 15/18

Značky: nejméně, dvěma, magnetopáskový, prístroj, tlačítky

Text:

...g dále ve smeru ěipkya ozubené kolo gg přijde do zébčru s ozubeným kolem 33. Magnetický pàeek ee nyni rychle neviji, přičemž je náboj magnetického páeku epojen e ozubeným kolem 23. aeetliže druhá tlačitková tyč 35 se zatleči e zsblokuje łíakovecim členem 2 q způsobem, který bude popeán niže, působí nábéžno ploche gg na kolik gg členu 2 §, v ddeledku čehož kolik 313 g postupuje ve aměru ěipkyg e kolik Q poetupuje ve emčru čipky i, v dosledku...

Emulsní výbušná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 269987

Dátum: 14.05.1990

Autori: Trebilcock Robert, Cescon Lawrence

MPK: C06B 31/36

Značky: emulsní, směs, výbušná

Text:

...složky bude znamenat větší schopnost poutat vodu v nespojité fázi uvedené emulze, což způsobí, že se tato směs stane nestabilní. Jak ještě bude dále uvedeno, CS 269987 B 2 3podle uvedeného vynálezu bylo zcela neočekávatelně zjiětěno, že je možno přidávat do emulzních směsi výše uvedeného typu prachový podíl, přičemž se nijak nezhorší jejich původní dobrá stabilita a skladovací životnost, což je významný fakt hned z několika důvodů, včetně...

Pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269986

Dátum: 14.05.1990

Autori: Brinnand Antony Grove, Anderson Martin

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, pesticidní

Text:

...se výhodné provádí v prítomnosti ínertního rozpouštědla, například polárního aprotického rozpouštědla, jako je dimethylsulfoxid, dimethylformamid, v prítomnosti zásady, jako je hydroxid, alkoxíd nebo uhlíčítan alkalic A A cs 259935 B 2kého kovu, nebo v přítomnosti organické zásady. Reakční teplota je vhodná v rozmezí od o c do 150 c, výhodná od o °c do 100 °c.Sloučeniny obecného vzorce V, u nichž Q znamená skupinu obecného vzorce -CR 2 R 3 R...

Způsob čištění perfluorpolyéterových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269985

Dátum: 14.05.1990

Autori: Raiola Alfonso, Calloni Enzo, Valente Maurizio

MPK: C10M 175/06

Značky: čištění, perfluorpolyéterových, olejů, způsob

Text:

...filtru.Pertluorpolyether nebo minerální olej je možno po filtraci při použití filtru s tangenoiálnĺm průtokem podle vynálezu přímo použít ve vakuových čerpadlech, nebo je možno jej ještě neutrallzovat k odstranění látek kyselé nebo zásadité povahy, které jsou případně v o leji pžítomny. zejména je možno provést neutralizaci olejů 3 nečistotami kyselě povahy průchodem vrstvou aktlvovaného oxidu hlinitého, aktivního uhlíku nebo...

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bartoś Barbara, Narbutt Jerzy, Szeglowski Zdzislaw, Bilewicz Aleksander

MPK: B01J 47/00

Značky: iontů, kovových, kompozitní, přípravy, sorpci, způsob, ionex, selektivní

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269983

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schütz Joachim, Schweikert Otto

MPK: C07D 291/06

Značky: 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, výroby, způsob

Text:

...aceto acetylačního činídlo, tj. diketenu, v inertním organickém rozpouštčdle v přítomnost amínu pri teplotách mezi asi -30 e 100 °c. Tato reakce probíhá podle núsledujíoihoreakčního echćnatu (za použití tríethylaninu jako nmínu)Acetoacetamid-N-sulfofluorld se potom obvyklým způsobem cyklizuje pomocí báze,například pôsobením nethanolického hydroxidu draselného, na sladidlozI když známé postupy umožňují doaažení skutečně uspokojivých...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ehrenfreund Josef, Waespe Hans-rudolf, Farooq Saleem

MPK: A01N 43/82

Značky: způsob, akaricidní, látek, insekticidní, prostředek, výroby, účinných

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Způsob výroby chřipkové vakciny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269981

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ohkuma Kunio, Inoue Atsuo, Nerome Kuniaki, Oya Akira

MPK: A61K 39/145

Značky: výroby, chřipkové, vakcíny, způsob

Text:

...derivatů murawylpeptidu k cholesterolu ae pohybuje v rozmezí 5050 až 3050.Hnotnnstni poměr derivátu nurawyldipeptldu k leclçhinu se pohybuje v rozmezi 1 10 až 1 50 o huotnoatní poměr leclchlnu k dlcetylfonfútu v rozmczl 1 0,05 azs výhodouee k výrobě vakcĺny ožije chřipkového antigenu, ktorý byl získán šiltonía viru chrípky.Muranyldipeptidová deriváty, kterých je nołno užít i při provádění způaobu podle vynálezu byly popaány například vo...

Roztok nebo disperze perfluorovaného polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269980

Dátum: 14.05.1990

Autori: Moritz Ill Burt, Carl William, Birwell Jeffrey

MPK: C08L 27/12

Značky: roztok, perfluorovaného, polymerů, disperze

Text:

...zpracování polymerů na obvyklé konfigurace postupy prováděnými za tepla je omezeno, pokud jsou polymery ve funkčních formách. Kromě toho teplotní rozmezí termcpląstického zpracování neiontových forem polymerů je rovněž omezeno stabilitcu vazeb funkčních skupin.Jiné solvatační metody pcuživaly teploty blízke teplotám tání krystalické fáze pclymerů, které ss solvatují. To vyžaduje bud vysokou teplotu varu rozpouštědla nebo vysokctlakou nádobu,...

Vodicí ústrojí horní nitě pro šicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269979

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kimikazu Matsuda, Yoshio Mikuni, Osamu Tanaka

MPK: D05B 49/00

Značky: vodiči, stroj, ústrojí, nitě, šicí, horní

Text:

...zářez 26 a to ve spojovací stěně 2.a ve vodiv čích 2 § a 31, do něhož je vložena nitg, přičemž vodiče 2.i a gislouží k vedení niti 9. Zářez 26 je vytvořen tak, že se kryje se štěrbinou l. Jeden vodič g krytky gs průřezem ve tvaru písmene U je opatřen kolmo uspořádanou základovou stěnou 27, která. je opatřenavodicí drážkou 28 ve tvaru písmeno V v poloze přiřazené štěrbiněl a je rovněž opatřena očkem 33. navazujícím na vodicí dražku 2 §. Dále...

Způsob anerobního zpracování odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269978

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dékei Aurél, Bürg Károly, Tóth Jenö, Michálcz Pál, Czakó Lajos, Tasfi László

MPK: C02F 3/28

Značky: anerobního, odpadních, způsob, provádění, tohoto, zpracování, způsobu, zařízení

Text:

...aktivní uhlí, a přírodního adsorbentu, kterým je výhodné zeolit,přičemž oba tyto adsorbenty jsou částečně nebo zcela nasyceny sloučeninami a disacharidy vzniklými Maíllardovou reakcí mezi proteiny a redukujícími uhlohydráty, resp. uhlohydrátovými deriváty,přičemž hmotnostní poměr složek v této směsi je v rozmezí od 1 2 do1 20, velikost částic zeolitu je menší než logm a směs aditiv se zavádí do odpadní vody ve hmotnostním poměru v...

Modulátor s jedním postranním pásmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269977

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gautschi Max

MPK: H03C 3/38

Značky: jedním, pásmem, postranním, modulátor

Text:

...na druhou, tyto mocniny se sčítají a ze součtu mocnin se zjišřují kořeny, resp. zjištuje odmocnina, takže na výstupu amplitudového sumátoru 8 a současně na prvním výstupu 9 modulátoru 1 s jedním postranním pásmem je k dispozici modulátorový amplitudový signál Z(t) lX 2(T)Y 2(t 1,který nevykazuje fázový podíl.Součtový signál lg je dále přiváděn jednak přímo spínacímu kontaktu igcyklického spínačel§ a jednak prostřednictvím invertoru lg...

Zařízení pro přenášení punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 269976

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bailey Peter

MPK: D06G 3/02

Značky: zařízení, zboží, punčochového, přenášení

Text:

...g§do otvoru lemové části punčochového zboží lg. Každá z obou částí přenášecí formy łmá tvar drátu, ohnutého do všeobecného tvaru řeckého písmena omega, jak je nejlépe vidět na obr. 6. Obr. 4 znázorňuje přenášecí formu lzasunutou do otvoru lemové části punčochového zboží lg, Je pochopitelné, že 1 když je znâzorněná přenášecí forma l tvořena ohnutými dráty, není vynález v tomto ohledu omezen, poněvadž mohou být použity oddělené členy...

Zařízení pro reprodukování informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269975

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bierhoff Martinus, De Decker Karel

MPK: G11B 7/08

Značky: zařízení, informace, reprodukování

Text:

...míst a může proto být podstatné menší než shora uvedená pamet. Číslo stopy ve směrodatném úseku, například první nebo poslední stopa v tomto úseku, tj. ta stopa, jejíž začátek je umístěn nejblíže začátku nebo ke konci směrodatného úseku záznamováho nosiče a tak s výhodou první stopové číslo,může být nyní uloženo v pamětovém místě paměti, které odpovídá určitému úseku záznamo vého nosiče.Jestliže stopová čísle úseku jsou umístěna v...

Hřebová deska pro sbíjené nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269974

Dátum: 14.05.1990

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/49

Značky: sbíjené, hřebová, deska, nosníky

Text:

...nad sebou umístěných podlouHých tyčových dílů 2, které jsou uloženy na sebe a v oblastí styčné spáry A jsou k sobě spojeny a staženy hřebovými deskami l. Při zatížení plnostěnného nosníku ohybem vznikají ve styčné spáře 5 emykově síly proměnné velikosti, přičemž největší smykové síly se vyskytují u obou konců nosníku. Proto jsou hřebová desky l umístěny především v koncových částech nosníku, přičemž čím blíže ke koncům, tím je hustota vedle...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269973

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hierzenberger Kurt

MPK: F02M 25/02, F02B 47/02, F02D 19/00...

Značky: spalovací, motor

Text:

...prokázaly, že i disperze paliva s vodou v poměru l 20 mohla být v motoru bezpečně spálena a nebyla dostatečně expandována pro kondenzací. U predloženéhovynálezu sa využívá táto tepelné energie pro odparovíní vody dlspergované s pelívem, prićemž pára vykonává hlavní podíl expensní práce a tím, obdobné jako u perního stroje, zajlštuje pohyb pístu, prípadne lopatky turbíny.Ptedložsný vynález umožňuje bez potízí e bez podstatných nákladů...

Hadicový systém k uložení ohebných energetických vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269972

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hennig Kurt

MPK: F16L 11/16

Značky: vedení, energetických, uložení, systém, ohebných, hadicový

Text:

...6 řez obměněným příkladenn provedení, obr. 7 řez dalším príklade provedení a obr. 8 a 9 f-ezy dvěma dílčími oblastmi resp. trubkovými prvky dalšího příkladu provedení hadicového systému podle vynálezu ve stlačeném a alone-něm stavu.Podle obr. l až 5 sestává jednostranně ohebny hadicový systém . pro uložení ohebných energetických vedení g, naznačených jen na obr. 5, ze dvou hadic j, i přibližně obdélníkověho průřezu.Hadice i, 4 jsou tvar-en...

Vnitřní separační prostředek pro tváření polyurethanů a/nebo polymočovin podobných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269971

Dátum: 14.05.1990

Autori: Miller Dennis, Matijega Roney, Nelson Donal

MPK: B29C 33/60, C08K 5/17, C08K 5/09...

Značky: prostředek, separační, polyurethanů, tváření, vnitřní, podobných, polymočovin, polymerů

Text:

...látku obsahující reaktivní atomy vodíku a polyisolqanátu. Tercierní aminosloučenina obsahuje alespoň jednu hydroxyterminovanou poluoxyalblenovou) nebo alkanolovou skupinu vázanou k atomu dusíku. Tato sloučanina ve vnitřním separačním prostředku podle vynálezu kompatibilizuje uvedonou kovovousůl v latce obsahující reaktivní stany vodíku, například polyolu, ale nekompatibilizuja kovovou sdl v reagující směsi zahrnující uvedenou látku obsahující...

Způsob výroby pevné složky katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269970

Dátum: 14.05.1990

Autori: Masami Tachibana, Akihiro Sato, Toshihiro Uwai, Hiroshi Shimizu

MPK: C08F 4/64

Značky: způsob, alfa-olefinů, výroby, složky, katalyzátoru, polymeraci, pevně

Text:

...elektronů a akceptorem elektronů E.Ve výhodném provedení spůsobu podle vynélezu se ulije reakční produkt I, získaný reakcí l mol organohlinité slouěeniny A 1 s 1 až 4 mol donoru elektronů B v rozpouätädle při teplotě -10 al 50 °c v době 30 sekund až 5 hodin.V delší výhodnő provedení npúeobu podle vyndlesu se ułije pevnáho produktu II,získanóho reakcí chloridu titaničitdho e reakčním produkte I, přičemž poaěr atceů hliníku v reekční produktu I...

Způsob odtahování a obracení hadicově pleteného kusu v okrouhlém pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269969

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nannini Dante, Caccivio Giuseppe, Beconcini Paolo

MPK: D04B 15/92

Značky: pleteného, odtahování, obracení, tohoto, způsob, hadicové, pletacím, provádění, způsobu, zařízení, okrouhlém, stroji

Text:

...problémy dynamického charakteru, jako jsou vibrace, současně se všemi nevýhodami s nimi spojeuými a problémy silného opotřebovávání zachycovacích prvků, které vyžadují časté vyměňování a nastavovéní jinou nevýhodou je, že hadicově pletený kus je Z 8 chycován zachycovacím prvkom po jeho zatažení a po jeho vstupu do kuželového prostoru a že zschycení hadicově pleteného kusu způsobí na něm záhyby a krabacení, které sni žuje jeho hodnotu.U...

Barevná obrazovka s maskou se štěrbinovitými otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269968

Dátum: 14.05.1990

Autori: Masterton Walter, Good Andrew

MPK: H01J 29/07

Značky: barevná, maskou, obrazovka, štěrbinovitými, otvory

Text:

...gg,jejichž hrany jsou přitaveny k nálevce Ag. Tříbarevná fosrorové stínítko 55 je umístěno na vnitřním povrchu čelní desky ii. Stínítko EQ je čárové stínítko s fosforovými čarami táhnoucími se v podstatě kolmo k vysokotrekvenčnímu čárovému rastru obrazovky, to jest kolmo krovině obr. 1. Mnohootvorová elektroda selekce barev či stínicí maska žg je rozebiratelně pŕipevněna běžnými prostředky V předem stanoveném prostorovém vztahu ke...

Spalovací komora pro topná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269967

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kenner Erich, Langen Herbert

MPK: F24C 5/16

Značky: komora, spalovací, topná, zařízení

Text:

...příkladu provedení ve spojení s obrázky 1 až 4, přičemž zde byly vypuětěny části skříně, která netvoří přeą mět vynálezu.Na obr. l je znázorněn schematicky řez uspořádáním spalovací komory. Obr. 2 zcbrazuje v detailu desku mezi prvním úaekem a spalovacím prostorem. Na obr. 3 je znázorněna první varianta k obr. 2. Obr. 4 představuje druhou variantu k obr. 2.Jak je patrno z obr. 1, je spalovací komora tvořena spalovacím prostorem l...

Způsob zvyšování výtěžků ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269966

Dátum: 14.05.1990

Autori: Baviere Marc, Moulu Jean-claude, Paál Tibor, Tiszai György, Schmidt László, Gaál György, Gesztesi Gyula

MPK: E21B 43/22

Značky: výtěžku, způsob, zvyšování

Text:

...haota povrchové aktivních látek, rozdělení aolové haoty a jejich koncentrace v aicelárním roztoku volí podle výsledků zkouäek, přičemž při zkouäkách se používá ropa a voda z ložiska při zachovaná teplotě roponosnáho ložiska. Potoa se provede optiaalizace se suěsí povrchově aktivních látek /Wade a kol. Low Interfacial Tensione Involving Mixturee of Surfactants Society of Petroleua Engineers Journal, duben 1977/.složení Iicaldrního roztoku se...

Způsob výroby syntézního plynu z uhlovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269965

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hasenack Hendrikus Johannus Antonius

MPK: C10G 27/04

Značky: syntézního, plynů, výroby, způsob, paliva, uhlovodíkového

Text:

...který vystupuje ze druhého mezikruhovóho výetupováho kanálu hořáku, který je použit v postupu výroby podle uvedeného vynálezu, je rozätěpen proudem oxideční složky proudící s vysokou rychlostí a kterývystupuje 1 prvního mezikruhováho výstupoveho kanálu, a ve skutečnosti tvoří ochranný pláčt okolo oxidmční látky, přičemž zabraňuje předběžnému kontaktu oxidační látky s již vytvořeným syntezním plynen.Vzhledem k tomu, že podle uvedeného...

Obvod pro obnovení stejnosměrné složky obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269964

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hinn Werner

MPK: H04N 5/44

Značky: stejnosměrné, obnovení, složky, obrazového, signálu, obvod

Text:

...s diferenčními vstupy, k jehož výstupu je připojen člen pro akumulování náboje a vstup prvního preváděčs signálu a mezi výstupem prvního ptevádeče signálu a vstupom vstupního obvodu jsou zapojeny první, druhý, třetí a čtvrtý rezistor a dráha budicího signálu je pripojene k zpětnovazební dráze vstupního obvodu mezi prvním, druhým, třetím nebo čtvrtým rezistorem.vynález bude dále podrobněji popsán podle plilołených výkresů, kde obr. 1...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269963

Dátum: 14.05.1990

Autori: Carter Marshall Charles, Townsend Keith Gerald, Keel Frederick

MPK: D04B 15/88

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...z prstencových nosičů ll je opatřsn axiálními vybráními ll, ve kterých jsou vedeny axiální výstupky ll, aby se zsmezllo vzájemnému natáčení obou puuzder 5, zatímcn jejich vzájemný posuv ve smeru osy má být umožněn. Umístěním jedné dvojice vačkových kladiček lg ns konec sxiálních výstupků li se dosahuje umístění večkových kladiček lg ve stejných úrovních. Utáčí-ll se horní jehelní válec lg, je uváděnc do otáčivého pohybu také souosé pouzdro Ž,...

Způsob výroby 4,6-substituovaných-alfa-D-maltohexa-bis-oktaosidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269962

Dátum: 14.05.1990

Autori: Neumann Ulrich, Gruber Wolfgang, Rauscher Elli, Empl Bernhard, Schaich Eugen, Wahlefeld August

MPK: C07H 3/06

Značky: 4,6-substituovaných-alfa-d-maltohexa-bis-oktaosidových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...kyseliny p-oluensulíonové reagovat v polámím rozpouštědle se sloučemnou obecného vzorce lll R 5ve kterém každý ze eymbolů R 4 a R 5 znamená nezávisle na druhém symbolu otom vodíku nebo alkylovou ekuplnu a 1 až 5 alorny uhlíku aJako polamího organlckého rozpoušlědla se e výhodou používá dlmethylíormamldu nebo lormamidu. vhodná jeou však l jlnÁ polćrní organlcká rozpouštědla se arovnalelriou bazlcílou.Uvedenou reakcí ae překvaplvä...