Zverejnene patenty 11.04.1990

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Waradzin Walter, Kiss Arpád, Ondruš Štefan, Šesták Tomáš, Ferenci Michal

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: uskutočneniu, spôsob, materiálov, chladenia, vrstvě, fluidnej, zariadenie, granulovaných

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Alkándiamíny obsahujúce polyalkylpiperidylové skupiny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269699

Dátum: 11.04.1990

Autori: Göghová Marcela, Balogh Alojz, Tomáš Ján, Danko Peter, Vašš František

MPK: C07D 211/26, C07D 401/12

Značky: skupiny, přípravy, alkándiamíny, polyalkylpiperidylové, obsahujúce, spôsob

Text:

...na aktívnom uhlí a obsahom pąládia 5 t. Po uzatvorení sa autokláv prepláchol vodíkoma pri teplote 20 ° Cłsa reakčná zmes mieäala-pri tlaku 15 Hra 4 hodiny. Po skončení reakcie.sa odfiltroval katalyzátor a po oddestilovaní vody sa surový produkt destiloval za zníženého tlaku s odberom frakcie 184 - 186 ° c pri 40 Pa, ktorá predstavovala 1,6-bis 1-/1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyll-2-propylamino I hekán ako svetložltú kvapalinu.Elementárna...

(1,2,2,6,6-Pentametyl-4-piperidyl)-2-péopanón

Načítavanie...

Číslo patentu: 269698

Dátum: 11.04.1990

Autori: Balogh Alojz, Danko Peter, Vašš František

MPK: C07D 211/32

Značky: 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-2-péopanón

Text:

...na výrobu svetelných stabilizátorov, vhodných pre polymérne termo plastické subàtráty ako sú polyolefíny, polyestery, polyětery, polyuretány, polystyrény a prípadne Čalšie a tiež ako medziprodukt ha výrobu biologicky účinných látok.Naslejúce príklady ilústrujú, ale neoümedzujú predmet vynálezu./0,4 molu/ metyljodinu sa nechala stát v uzatvorenej reakčnej nádoba 72 hodín pri tep-Alote miestnosti. Po skončení reakcie sa vzniknutý hydrojodin...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lath Dieter, Obložinský Anton, Romanov Andrej, Florián Štefan

MPK: C09J 3/14

Značky: nízkoteplotné, lepidlo, tavné

Text:

...hyorigenovaného ricinového oleja a/alebo 0,5 ažB hmot. hy dratovaného oxidu kŕemičitého.K tavnému lepidlo možno pridat pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelnosvetelné stabilizátory, určené pre polyolefiny v množstve fo 2 hmot. .Takto pripravené tavné lepidlo má výrazný tixotrčpny charakter a vhodnú teplotnú závislost viskozity v oblasti od 35 do 90 ° C, v závislosti od zloženia tavného lepidla.Výhodou navrhovaného nízkoteplotného...

Honovacia hlava na skrutkovicové drážky v otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269696

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zuzula Milan, Bagin Albín

MPK: B24B 33/08

Značky: drážky, hlava, otvoroch, skrutkovicové, honovacia

Text:

...ćap Q je posuvne uložený v nosnom puzdre 2, ktorého čelo dosadá na zadná čelo valoového telesa l. Nosné púzdro 2 je pevne spojené s krátkym valcovým osadením 21 prostředníctvom kolika lg. Na vonkajšom obvode púzdra É ako aj na vonkajšom obvode nosného púzdra 2 je nasunutý krúžok ll s pružnými jazýčkami lg po obvode dosadajúcimi na povrch nosných úkosových telies 2. V strede tlačného čapu § je otočne uložená tlačná tyčínka l,na ktorú dosadá...

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ladislav Peter, Švec Radoslav, Kostolániová Viera, Niepel Wiliam

MPK: C11D 3/37

Značky: oligomerného, tixotrópnej, výroby, disperzie, spôsob, polyesteréteru

Text:

...okamžite rozvloćkovávali. Uvedené nedostatky možno odstrániť sposobom výroby disperzie podla A 0 241 565, ktorý sa vyznačuje tým, že k disperzii sa pridá za stáleho intenzívneho miešania pri teplote 50 ° C až 60 ° C 0,1 až V 0.2 hmot. etoxylovaného alkoholu 5 dĺžkou uhlíkatého reťazca C 6 až C 10 5 výhodou Caya počtom etylánoxidových skupín 6 až 14, alebo ailikonováho oleja a l až 1,5 k hmot.dialkylsuliojantaranu sodneho na hmotnost...

Tranzistorový napájač pre spínaný reluktančný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Magyar František, Kiovský Ladislav

MPK: H02K 19/10

Značky: reluktančný, spínaný, napájač, motor, tranzistorový

Text:

...vynálezu pritom využíva výho dy vyplývajúce z trojvodičovdho medziobvodu, t.j. jednoduchá vinutie motora pri zníčenom počte polovodičových súčiastok.Na obrázku je ako príklad nakreslená schéma výkonových obvodov tranzistorcvého napájače pre spinaný reluktačný motor s počtom statorových ráz ml 3, osadená bi- polárnymi tranzistormi a napájaná z mL 3-Iázovej rozvodnej siete s pracovným nulovým vodičom.Do vstupných uzlov ł, g, 1 stotožnených...

Diétetický tavený syr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vicáňová Viera, Selecký Ján

MPK: A23C 19/082

Značky: dietetický, tavený

Text:

...že obsahuje jogurt biely v množstve 5 až 15 hmot.Diétetický tavený syr má niekoľko prednosti v porovnani s doposiaľ vyrábanými tavenými syrmi. Pridávaný jogurt biely obsahuje ľahko stráviteľné tuky a bielkoviny, čo zvyšuje stráviteľnosť taveného syra. Nedoatatková aminokyseliny, napr. lyzín,ako aj mastné kyseliny nachádzajúce sa v jogurte vo väčšej miere zvyšujú nutričnú hodnotu taveného syra. Kyselina mliečne obsiahnuté v jogurte pôsobí...

Zmesný aditív do vykurovacích náft i olejov a paliva pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Karol, Baxa Jozef, Fehér Pavol, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/16

Značky: aditiv, motory, vznětové, paliva, vykurovacích, olejov, náft, zmesný

Text:

...pri výrobe alkylbenadnov a kopolyméru etylćnu a vinylacetátu e obsahom vinylacetdtu od 35 do 40 hmot vo vzájomnom huotnoatnom pomere od 3,51 do l 2,5 l, výhodne od 4,81 do l 0,6 l.Nasledovné príklady dokumentujd výhody a synergický účinok pri aplikácii zmesného aditívu podľa vynalezuavlak bez toho, že by uvádzané skutočnosti v akomkoľvek smere obmedsovali predmet vynálezu.Nízkomolekulový polyetyldn e relatívnou molekulovou hmotnosťou 4200...

Spôsob výroby alkylaryluretánov a/alebo dialkylaryluretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lapidus Albert, Vojdášová Viera

MPK: C07C 125/04

Značky: výroby, alkylaryluretánov, dialkylaryluretánov, spôsob

Text:

...karboxylovó kyseliny sa rozumeju aj hydroxykyseliny, ketokyseliny i s prípadnými prímesami dikarboxylovych kyselín a iných kyslíkstých organických zlúčenín. vhodnejšie sú vlak ich nehydratované soli, lebo prímesi vody znižujú selektivitu na uretány. Promőtorom je oxid vanádičný alebo zmes oxidu vanadičnćho s oxidni železa, najmí oxidon želeaitya. Ak sa pracuje len s nepatrnjmi prímesami kyslíka alebo peroxidu v reakčnom prostredí, sú...

Nízkopeniaci prací textilný pomocný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269690

Dátum: 11.04.1990

Autori: Aniščuk Elena, Králik Milan, Niepel Wiliam, Ždamarova Valentina, Bistruckij Georgij, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/72, C11D 3/075

Značky: nízkopeniací, prostriedok, pomocný, textilný, prací

Text:

...vodných roztokov tenzidov. Riešenie vynálezu je založené na tom,že takto pripravený produkt A vo vyvázenej kombinácii s nízkooxyetylovaným mastným alkoholom (B 1) alebo alkylfenolom (B 2) vykazuje synergizmue v účinku zvýšenia praeej účinnosti v porovnaní so eamotnými zložkami A i B pri velmi nízkej penivostí ako to dokumentujú výsledky v tab. č. 1.21 cm. .41 je produkt ílołený s eo z hmot. unq vzor-ca ní-owgnpho cn(cn 3)zložke .L 2 je...

Spôsob bezodpadového sprchovania soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269689

Dátum: 11.04.1990

Autori: Markovič Gejza, Florek Ivan, Štrbák Ján

MPK: C01D 3/04

Značky: spôsob, sprchovania, soľanky, bezodpadového

Text:

...tich minút pri atálom miečaní, potom sa suspensia odvodňuje, získaná voda obsahujúca vylúhovaný chlorid sodný sa repetuje do výrobného procesu a odvodnený produkt sa suěí pri teplote do 623 °K, výhodne v intervale mna 373 °x až 473 °K, s prípadne dezintegruje. Pri bezodpadovom spracovaní soľanky sa volí pomer riadenia vodou a čas lúhovania kalov podľa ich zrnitosti a obsahu chloridu sodnáho.Vynáles spôsobu bezodpadovdho spracovania solenky...

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smutný Jozef, Maťaš Michal, Svitok Alojz, Klucho Pavol, Mataš Ján, Skalák Pavol

MPK: C10G 67/08

Značky: bielych, olejov, petrolsulfonátov, výroby, spôsob

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Filtračná náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 269687

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šolc Jozef, Kocián Jozef

MPK: C02F 1/00

Značky: náplň, filtračná

Text:

...zvyšuje hydraulická tlakovú stretu filtračnej náplne.Pri zekolmatovaní korundovej flltračnej vrstvy dochádza k strmému zvýšeniu odporu filtračného materiálu, proces filtrácie ee preruší a k prieniku euàpenziinečist 8 t do filtrovenej vody nedochádza. ľáto ekutočnoeí súčasne umožňuje dokonalejšiu využívat kalovú kapacitu flltračnej náplne a zjednodušuje prípadnú automatizáciu prania filtra. V Filtračné cykly aa pred 1 žujů,.oproti filtrom...

Signálny a regulačný prístroj pre automatické zisťovanie a automatické riadenie oddelovania neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269686

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fantazír Jozef, Zavadský Marián

MPK: G01N 33/04

Značky: oddeľovania, mlieka, signálny, zvierat, hospodářských, neštandardného, regulačný, prístroj, riadenie, zisťovanie, automatické, dojarniach

Text:

...na kontrolu zdravotného stavu mliečnej žliazy dojnic a nie na určovanie tých, ktoré sa prejavili ako zdravotne závodné pri prvom dojeni. Okrem toho je pomerne malá životnost týchto zariadeni a častâ poruchovost čo je podstatná ich nevýhodu.Tieto nedostatky odstraňuje aignálny a regulačný pristroj pre automatioké zistovanie a automatická riadenie oddelovania neštandartného mlieka podľa vynálezu.Signalny a regulačný prístroj podľa...

Spôsob paralelného stanovenia medziproduktov stobadin-dipalmitanu ako aj stopových množstiev toluidínu v týchto medziproduktoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na silikagéli s chemicky viazanými oktylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lukavičová Anna

MPK: G01N 30/04, G01N 30/00

Značky: stanovenia, paralelného, stopových, medziproduktov, viazanými, chemicky, skupinami, chromatografie, silikagéli, oktylovými, metodou, týchto, medziproduktoch, množstiev, vysokoúčinnej, kvapalinovej, spôsob, stobadin-dipalmitanu, toluidínu

Text:

...dichloridu vedľa seba metodou kvapalinovej chromatografie podľa vynáleza, ktorého podstatou Je) že ako stacionálna fáza sa použije sllikagélda chemicky viazanými oktylovými skupinami za izokratickej elácie acctonitril metanol dioxán 0,2 M octan sodný v pomere 58330210 detekcia meraných látok sa uskutoční meraním ul trafialového žiarenia pri vlnovej dĺžke 297 nm.Vynález sa výhodne použije pri stanovení medziproduktov pri výrobe stobadin...

Systémová paleta rotačných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269684

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jambrich Ladislav, Slavík Jan, Tink Vladimír

MPK: B65D 19/38

Značky: paleta, rotačných, predmetov, systémová

Text:

...rotačne u 1 ože~ ných prizmách je manipulačný predmet, napr. vačkový hriadel. Na obr. 2 a 3 je znázornená prevedenie uložného prvku systémovej palety podľa vynálezu, ako akčného člena nosiča, umožňujúceho rýchle prezoradenie pre rőzne druhy manipulovaných predmetov, zabezpečujúceho presné definované uloženie v uložnom priemere a dľžke.Systémová paleta gg rotačných obrobkov l je vytvorená z nosiča pozostávajdceho z dvojice základných dosák 1,...

2-(4-Tolylimino)-3-alkylidén indoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gonda Jozef, Kristian Pavol

MPK: C07D 209/40

Značky: spôsob, indoly, 2-(4-tolylimino)-3-alkylidén, přípravy

Text:

...(0,01 mol) 2-(4-tolylimino)-3-trifenylfosfőnium indolátu auspendovnněho v 50 ml etanoln sa pridá 1,4 5 (0,01 mel) 4-kyanobenznldehydu. Zmes sa mieša u hahrieva k varu pod epťtným chladičom do úplného vyčirenin roztoku. Po zahuatení a ochladení renkčnej zmesi kryätalizujo 2-(4-ťolylimino)-3-(4-kyanobenzylídén)indo 1 vo forme tmavočervených ihiel. Výšnäok 35 5. Fyz.-ohen. ilaetnoati sú uvedené v tabuľke.K 4,85 g (0,01 mol)...

Spôsob ochladzovania pásu z hlbokoťažnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bachorík Ľudovít, Šimon Arpád, Zoričák Miroslav, Čepko Ján

MPK: C21D 1/02, C21D 1/18

Značky: spôsob, ocele, pásu, ochladzovania, hlbokoťažnej

Text:

...2 až 10 s,a V tretom stupni sa ochladzuje vodou rýchlosťou 40 až 70 ° 0.sl po dobu l až 8 s, pričom sa dosiahne navíjacia teplota maximálne 600.°C. QTakto ochladený pás sa používa na ďäläie spracovanie vo valcovni za studena. VÝhoda.vyná. lezu spočíva v tom, že sa pri tejto oceli s definovanŕm chemickým zložením zabezpečuje zní ženámikrotvrdosti tvrdosť ätruktüry,.a tým aj znížené pevnostné vlastnosti a zlepšenátvárniteľnosť za studena....

Zapojenie obvodov na snímanie stavu iskrišťa elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269681

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urban Miloslav, Blaško Vladimír

MPK: B23H 1/02

Značky: iskrišťa, zapojenie, strojov, elektroiskrových, obrábacích, stavu, obvodov, snímanie

Text:

...delič. Výstup odporověho deliča je pripojený cez vstupný zosilnovač a prevodník napätie - frekvencia na blok galvanickěho oddelenia signálu s optrőnom. Blok galvanického oddelenia signálu s optrőnom je pripojený cez prevodník frekvencia - napťtie na výstupnš zosilovač.Zapojením obvodov na snímanie stavu iskriätanlektroiskrových obrábacích strojov sa docieli toho, že teplotná zävis 1 ostŠprevodovej charakteristiky optrőnu sa vôbec neprejavíčo...

Vytváracia zmes na výrobu periklasospinelového žiaruvzdorného staviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269680

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staroň Pavel, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/68

Značky: stavivá, periklasospinelového, žiaruvzdorného, výrobu, vytváracia

Text:

...5 ř hmot taveného alebo slinutého korundu v zrnitosti nad 0,1 mm a pod 1,2 mm Vo výrobe tvarových stavív sa zmes zvlhčí, opatrí obvyklým spojivom a zlisuje tlakom 90 až l 50 Mľa na výlisky, ktoré sa vypélia pri teplote 1600 až 1700 OCRiešenie vychádza z poznatku že reakciou medzi korundom a oxidom horečnatým pri teplotách 1600 až 1700 °C vzniká spinel pri súčasnom zväčšení objemu v dôsledku poklesu hustoty, Podľa vykonaných prác dôjde v...

Spôsob výroby slinute páleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269679

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zimová Mária, Staroň Jozef, Eichner Alexander

MPK: C04B 35/64

Značky: páleného, výroby, slinuté, dolomitu, spôsob

Text:

...í oxidu křemičitého a minim. 80 hmot. f oxidu horečnatěho, v pomere 92 až 96 hmot. ř dolomitu k 4 až 8 hmot. ř magnězie, zmes sa zvlhčí vodou, alebo roztokmi známych spojív, napr. sulfítověho výluhu, síranu horečnatěho a i., skusovd sa briketáciou na výtvorky, ktoré sa po vysuäení vypaíujú v äachtovŕch, alebo v rotačných peciaoh pri teplote 1600 až 1900 °C. Spôsob výroby padli vynálezu má viacero prednosti proti známym postupom výroby...

Zariadenie na snímanie zdvojenia plochých predmetov rovnakej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269678

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybánsky Pavol, Kalina Peter, Demeter Július

MPK: G01B 5/02, B65H 7/12

Značky: hrúbky, predmetov, zariadenie, snímanie, plochých, rovnakej, zdvojenia

Text:

...Stála vertikálna poloha podávacej hlavice s predmetom je zabezpečená dorazovouskrutkou, poistenca maticou, Poloha a orientácia plochých predmetov v horizontálnej rovine sa zabezpečuje strediacimi dorazmi. Namiesto snímacieho elementu spínača sa m 3 že použit bezdotykový pribliäovací snímač, ktorý reaguje na velkost priblíženia vnútorného dna kalíšku, ktorý je z kovového materiálu. Citlivosť pri ližovacieho snímača sa nastaví jeho...

Spôsob výroby tepelne pojenej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269677

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bartek Pavol, Kabátová Viera, Šupej Jozef, Truchlik Štefan, Tabaček Stanislav

MPK: D04H 1/48

Značky: pojenej, spôsob, textilie, tepelně, výroby

Text:

...a spodnej vlákennej vrstvy, ktore sa spájajú vpichovaním zo strany vzhľadovej vrstvy, tepelne sa exponuje,priöom roztavená pojivá vrstva za súčasného zvýšenia kompaktnosti celého útvaru tlakom preniká do vzhľadovej vrstvy textílie kde sa vytvára efekt natavenia jej povrchu.Výhodou vynálszu je zabezpečenie technologickej bezpečnosti výroby tepelne pojenej textílie uvedeným postupom, variabilita modifikácie vzhĺadovej vrstvy a kompaktnost...

Mazací olej pre letecké piestové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mendel Jozef, Szücs Ladislav, Kostolányi Peter, Gajdoš Tibor

MPK: C10M 169/04, C10M 155/04

Značky: mazací, motory, letecké, piestové

Text:

...s výhodou 0,5 až 3,1 ř hmotnostného bezpopoľných antioxidantov - mono, di, trialkylfenoláty a/alebo bis-mono, di, trialkylfenoláty a/alebo mono, di, trialkylaromatické omíny, ktoré sú zároveň antikorodanty ajolebo dialkylditiokarbamáty, ktoré majú zároven mazivostné vlastnosti, kde všetky prísady obsahujú v alkylovom reťazci 1 až 28 atomov uhlíka.Na modifikovanio viokozity a zlepšenie viskozitného indexu, ako aj bodu tuhnutia sa do...

Nosič pre špirálu elektrického ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269675

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrášik Marián, Záň Jozef

MPK: H05B 3/40

Značky: ohřevu, elektrického, nosič, špirálu

Text:

...pripojených výkresoch sú znázornená príklady prevedenia nosiča pre špirálu elektrického ohrevu podla vynálezu pričom na obr. 1 je pohlad na samostatný okrajovŕ díelec, na ktorom je znázornený zámok pre skladanie jednotlivých dielcov, na obr. 2 je priklad prevedenia zostaveného nosiča z dvoch okrajových dielcov a jedného alebo viacerých stredovšch dielcov.0 krajovýdielec § nosiča pre äpirálu elektrického ohrevu je v tvare válce s priebežnfm...

Spôsob výroby trvanlivejšej bryndze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269674

Dátum: 11.04.1990

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/09

Značky: výroby, trvanlivejšej, bryndze, spôsob

Text:

...nátierok sa predlži zo záručnej lehoty 2 dni na 10 až 15 dníZvýši sa zdra~ votná bezchybnoet bryndzi a ochutenýoh nátierok. Rozšíri sa ich predaj do spoločných stravovni, kde bol doposialzákaz ich používat na prípravu jedál.Na 100 kg výroby Liptovskej bryndze sa použije 110,5 kg ovčieho hrudkového syra z ktorého v priebehu zretia a lisovanie vyteče 15,7 kg ervátky a odpad vo forme odrezkov predstavuje 1,2 kg. Do termizačného kotlíka sa...

Zariadenie na miešanie a dávkovanie kŕmnych zmesí pre hospodárske zvierata

Načítavanie...

Číslo patentu: 269673

Dátum: 11.04.1990

Autori: Olšovský Eugen, Sasko Jozef, György Jozef, Šebők Ivan, Laufik František

MPK: B01F 7/08, B65G 33/18

Značky: dávkovanie, zmesí, krmných, zvieratá, miešanie, zariadenie, hospodárske

Text:

...deliacimi stenami rozdelený na komory počtom odpovedajúce počtu zložiek zmiešavanej kŕmnej zmesi.Je tiež výhodné, ak pomer vnútorného objemu jednotlivých komôr v zásobníku odpovedá požadovanému pomeru objemu jednotlivých zložiek zmiešavanej kŕmnej zmesi.Pracovný proces zariadenia začína plnením zásobníka zmiešanými zložkami krmiva, ktoré sa ukladajú 5 výhodou do jednotlivých komor. Po naplnení zásobníka sa v ľubovoľnom potrebnom čase uvedie...

Zariadenie na rovnomerné odoberanie a dávkovanie stebelnatého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269672

Dátum: 11.04.1990

Autori: Laufik František, György Jozef, Šebők Ivan, Olšovský Eugen, Sasko Jozef

MPK: B65G 33/00, B65G 33/18

Značky: zariadenie, krmiva, odoberanie, rovnoměrné, dávkovanie, stebelnatého

Text:

...než je razný tlak. Ak sú nože nástrojov usporiadané do skrutkovice, môžejej stúpanie zodpovedať reznému uhlu krmiva. Pri usporiadaní nožov do skrutkovice dosiahne sa plynulosť chodu zariadenia a rovnomernosť dávkovania pozdĺž osi a počas otáčky nástroja. Súčasne dochádza k zníženiu energie vynaloženej na odobratie krmiva. Pocet nožov upevnených na jednej nástroji može byt ľubovoľný. Pre vopred neupravené stebelnaté krmivo možno s výhodou...

Spojovací prvok pre bezvôľový prenos krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269671

Dátum: 11.04.1990

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan

MPK: F16D 1/06

Značky: krútiaceho, bezvôľový, spojovací, prenos, momentu, prvok

Text:

...rozmery a pristupnosť pri montáži zo všetkých strán.Uvedené nedostatky rieši spojovací prvok, podstata ktorého spočíva v pritláčani klinového puzdra na steny drážok dvoch spájaných hriadeľov pomocou kameňov klinového tvaru, pričom sila na pritláčanie kameňov je vyvodená vhodným uťahovacim prvkom, napr. skrutkou.Pri použití tohto spojenia je zabezpečený bezvôľový prenos krútiaceho momentu výroba drážok obidvoch hriadeľov postačuje v...

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kotuliak Jozef, Hrnko Tibor, Podstanický Alexander

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, rúrkami, výměník, vinutými

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Zariadenie na ohrievanie tabliet, najmä vysokofrekvenčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269669

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B29C 35/12

Značky: vysokofrekvenčným, najmä, ohrevom, zariadenie, tabliet, ohrievanie

Text:

...tabliet vysokofrekvenćným ohrevom pozostáva z ohrievacej komory l, v ktorej je vysokofrekvenčný ohrev tvorený hornou elektródou lj a dolnou elektródou 3. V ohrievacej komore l je umiestnený dopravník 2, ktorý je tvorený nekonečným dopravným pásom 3. Horná vetva Q nekonečneho dopravného pásu 5 je vedená nad dolnou elektródou Ž a dolná vetva 2 je vedená pod dolnou elektródou Ž ohrievacej komory l. Nekonečný dopravný pás 3 je uložený na...

Spôsob výroby fotochrómnych 1-substituovaných 2,4,4,6-tetraaryl-1,4-dihydropyridínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kurfürst Antonín, Kuthan Josef, Schwarz Marián

MPK: C07D 211/82

Značky: spôsob, výroby, 2,4,4,6-tetraaryl-1,4-dihydropyridínov, 1-substituovaných, fotochrómnych

Text:

...aplikácie pri výrobe ťotomałeriálov, materí~ álov pre míkroelektroniku, hologratiu, pri tvorbe prvkov optickej pamäti a pod.K suspenzií 0,5 g látky II (Ar fenyl) v 5 ml absol. dímethylformamidu bolo v atmosfére dusíka pridané 0,1 g hydrldu sodného a reakčná zmes bola miešaná pri teplote A 0 °C 0,5 hodiny. Potom bolo k zmesí pridané 1,42 g metyljodídu v 5 ml dimethylformamidu a zmes bola dalej miešaná 1 hodinu. Po rozklade 10 ml vody bola...

Zariadenie na vymedzenie dlžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 23/44

Značky: dopravného, pásu, dĺžky, zariadenie, napínanie, vymedzenie

Text:

...bočnici je uložená doska v ktorej je otočne uložená príruba. V prirube sú vytvorené otvory pre uloženie osiek. Na oskách sú uložené valce. Na výstupe otoč~ ného ramena je upevnené páka spojená so zdrojom sily.Výhodou mechanizmu na vymedzenie dĺžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu je, že v duplicitnej zostave je schopné vymedzovať vaćšie dĺžky predĺženia dopravnéhopásua tak zvyšuje dobu využiteľnosti dopravného pásu. Výhodou...

Spôsob stabilizácie fenolických antioxidantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lišhák Pavol, Červenka Zdeněk, Cukrovaný Dušan, Hyška Karel, Zlacký Alojz

MPK: C09K 15/32, C09K 15/00

Značky: stabilizácie, fenolických, spôsob, antioxidantov

Text:

...nezreàgovaný 2,6 - xylenol. Podľa Čs. A 0 211 775 sa alkylácía vedie bez použitia rozpúšťadla, v inertnej atmosfére. Po oddestílovaní nezreagovanáho2,6 - xylenolu sa dodatočne reťinuje čerstvou bieliacou hlinkou, aby sa pripravil produkt bez väčšieho množstva farebných prímesí.Nedostatky doterajších postupov stabilizácie odstraňuje postup podľa vynálezu. Jeho predmetom je spôsob stabilizácie antioxidantov na báze alkylfenolov proti zafarbeniu...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kostolányi Peter, Polakovič Jozef, Malík Lubomír, Cvengroš Ján, Grus Zdeněk, Szücs Ladislav

MPK: H01G 4/04

Značky: kvapalný, izolant, spôsob, polymérnym, výkonové, kondenzátory, dielektrikom, elektrické, výroby

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Zařízení celotělové stereotaxe pro cílený zásah do těla pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 269664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Petr, Nadvorník Pavel, Kolařík Jaromír, Bolf Juraj, Hradil Jaroslav

MPK: A61B 17/34, A61B 19/00

Značky: cílený, celotělové, stereotaxe, zařízení, těla, pacienta, zásah

Text:

...tomografem. V průběhu tomografíckého vyšetření pacienta je nalezen cíl v lidském těle a jsou»au-přiřazenyĺprostorové souřadníce. Rovněž je podle zobrazení záměrných prutů zjíštê 4na současné poloha zařízení, které je při tomograflckéa snímkovaní upevněno společně s pacíentem na stole tonografu, v blízkosti předpokládané eílené lokality. Podle snatomických možností průnlku operačního nástroje odborný lékař určí výchozí bod nimo tělo...

Nástrešný fóliový rekuperátor pre halové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 12/00

Značky: halové, fóliový, rekuperátor, nástrešný, priestory

Text:

...sú vo dvojiciach vzájomne spojené distančnýml spojkenl.Rozdelenie teplosnennej plochy do menšieho počtu velkoploäných útvarov nízkej hmotnosti pri ich súčasnom spristupnení spojeniu vnútorného priestoru rekuperátora s priestoron haly dovoluje uskutočnit operotivnu výmenu znečistenej teplosnennej fôlie.Príklad nástrešného fôlioveho rekuperútora pre halové priestory je znázornený napripojených výkresoch, kde na obr 1 je zobrazený pozdlžny...

Spôsob výroby predstabilizovaného pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269662

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bobula Stanislav, Krajčovič Štefan, Fukas Gustáv

MPK: C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, predstabilizovaného, spôsob, pastovateľného, výroby

Text:

...(ako sú napriklad eaulgútory, peroxozlúčeniny, redukčné činidla, fosľorečnany, stopy kovových iőnov), pri teplotách 35 až 55 °c, za poułitia soli kyseliny dusičnej ako stabilizátora, ktorý spočíva v ton, že pH letexu, s obsahoa polyvinylchloridu najaenej 42 x heat., v priebehu polyaerizácie a/lebo po ukončeni polynerizácie sa nsstavi na hodnotu 6,5 až 9, výhodne s anonlekoa, s do takto»upraveného latexu sa pridá dusičnan, alebo zaes...

Zapojenie pre riadenie cyklu vostupného robotizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269661

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čelko Ladislav

MPK: G05B 19/00, G05B 19/02, G05B 19/04...

Značky: zapojenie, pracoviská, riadenie, vostupného, cyklu, robotizovaného

Text:

...obvodu gł, druhý vstup siedneho obvodu 31 s treti vstup devisteho súčinového obvodu gg, Výstup prvého súčinového obvodu gł je súčasne pripojený na druhý vstup druhého súčinového obvodu gg a na prvý vstup tretieho súčinového obvodu gg. Výstup prvého ovládače łg je zapojený na prvý vstup druhého súčinového obvodu gg. Prvý výstup prvého čudla łg je cez vstup e výstup siedmeho časového obvodu gg pripo CS 269661 B 1 3jený na druhý vstup...