Zverejnene patenty 14.03.1990

Způsob přípravy nových 4-(methylthiofenoxy) piperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268650

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Hrubantová Marta, Šindelář Karel, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 211/52

Značky: 4-(methylthiofenoxy, solí, piperidinů, způsob, přípravy, nových, jejich

Text:

...vzorcl I. Tyto reakce probíhaji za přítomnost hydrldu aodného v dlnethylfornauidu při tąplotách 70 až 120 °c. Výchozi látky vzorců II a III byly popuóny v literatuřc, ktoré je citována v přikladech. Příklady uvàději dalipodrobnosti o přípravě látek vzorce I, avšak jsou jen ilustraci možnosti vynálezu. Získané base vzorce I se převedou neutrnlisacl Farnaceuticky nezávadnýul anorgonlckýní nebo organickými kyeelínnml na přĺsluěné soli. Všechny...

Zařízení pro shrnování kalu v usazovacích a dosazovacích nádržích čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268649

Dátum: 14.03.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/18, C02F 3/00

Značky: shrnování, nádržích, odpadních, dosazovacích, usazovacích, čistíren, zařízení

Text:

...vodorovnou část a jedno nebo obě svislé romena provedena ve tvaru oblouku.shrnovací lopatky jsou ve znázorněnem provedení tvořeny ohebným plochým elenenten ł, který má v rozvínutém tvaru tvar čtyřúhelníku. Ohebný element 3 je upevněn na svis~ lých ramenech nosných třmenů 2 tak, že jeden konec elementu je připevněn ke svlslémuramena jednoho nosného třmene 2 a druhý onec ke svislénu ramení nejbližšího sousedníhotřmene g, a to na druhe straně...

Zařízení k tvarování drobných skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268648

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petříček Ladislav, Vedral Karel

MPK: C03B 11/08

Značky: drobných, předmětů, zařízení, tvarování, sklenených

Text:

...a zahloubeni lenu razníku a rozevíratelnou forau rozdělit na dvě čelíati otočné uložené na nejaéně-jednou čepu, ovládané pohybovými prvky V podobě vaček.Hlavní předností tohoto zařízení je jeho vysoká výrobní rychlost, které lze 9 výhodou využít na rotačnich tvarovacích atrojích, aontéží současně několika tvarovacích zařízení na pohyblivé části stroje.Dal výhodou je zaaezení vzniku přeliaku na leau výrobkukterć tedy není potřeba aechanieky...

Zapojení pro hlášení výpadku jednočinného impulsního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268647

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: hlášení, výpadku, zapojení, impulsního, zdroje, jednočinného

Text:

...je spojen se vstupen zesilovače odchýlky s galvaníckýu oddělení.Výhodou zapojení obvodu pro hlášení výpadku jednočinného inpulsního zdroje je, že není třeba vytvářet další pomocné referenční napětí s galvanicky oddělený koaparátor. Obvod je velmi jednoduchý a spolehlivý. Lze jej využít všude tam, kde je nutné hlášení o správnew výatupnín napětí jednočinného inpulsního zdroje.Príklad zapojení obvodu pro hlášení výpadku jednočinného...

Zařízení pro odstraňování keramických dílů, zejména z použitých dmyšen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268646

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rychtařík Jaroslav, Nesrsta Antonín

MPK: F27D 1/16

Značky: keramických, použitých, zejména, zařízení, odstraňování, dílů, dmyšen

Text:

...svými druhýmí konci jsou čepem spojeny a konzolomi li, připevněnými k posledním stojinóu 3, přičemž ke všem třeo posledním stojinám 3 jsou připevněny závěsy otočných konzol łâ.Na nakulovací rošt ł naväzuje pětidílné nosné konstrukce já, tvořící jednak pracovni stůl ll s protilehle uspořódanýni sklopnými držúky lg, jejichž vodorovné čepy jsou připevněny k jejím dvěma vodorovným nosnikům gg, kde mezi sklopnými držáky łg je uniatěna dmyšna §,...

Deriváty thioallofanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268645

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 295/10, C07D 295/12

Značky: kyseliny, thioallofanové, deriváty

Text:

...13. a 14. den po invasi perorélně sondou v dávce 150 mg.kgl živé hmotnosti, jako honogenát v Dorfmannově činidle. Myši byly usurceny 3. den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasennic se skolexy při úplnć.helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla výpočten metodou nepřímé aktivity dle Stewarda stanovena anthelnintická účinnost. Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invasi v dávce 150 og.kg 1 živé...

2-Chlor-10-(1-pyrrolidinyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin a jeho sůl s kyselinou jantarovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268644

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyšová Jiřina, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: jantarovou, 2-chlor-10-(1-pyrrolidinyl)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin, kyselinou

Text:

...u myší střední účinná dávka E 050 je 66,3 mg/kg. současně je inkoordinačně neúčinné v testu rotujlcl tyčky u myši do dávky 250 mg/kg a je prakticky prostá adrenolytického pósobenl (V dávce 500 mg/kg účinek jen u 20 myší). Projevuje afínitu k vazebným nístům desipraminu v hypothalamu krys, což se projevuje inhibicí vazby 4 nu/SH/deslpranlnui IC 50 755,9 nM. Jejl afiníta je selektivní, protože efíníta k vazebným níatůu lmipranínu V...

Dospalovací tryska hutnických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268643

Dátum: 14.03.1990

Autori: Trávníček Rudolf, Šplíchal Vladimír, Michalík Stanislav, Mikolajek Jan, Michalík Zdislav, Jeník Vladimír

MPK: F27B 3/22

Značky: tryska, dospalovací, pecí, hutnických

Text:

...trysky, které je jako celek přlpevněna touto noanou přírubou k přírubě nosné kon strukce,která je součástí pancíře klenbového zdlva pece, přičeuž do osazeného kruhového otvoru v klenbovén zdívu je vložen ochranný plášt válcového těleaa směšovací komorya ve apodní ćéstl klenbového zdlva je do oaazeného otvoru zaeazena trysková hlavice ulov žcné v ochranné trubce. Součástí podstaty vynélezu je také to, že v tryakové hlavicí jsou v počtu 8 až...

Dospalovací tryska nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268642

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mikolajek Jan, Kalandra Vladimír, Michalík Stanislav, Michalík Zdislav, Jeník Vladimír, Šplíchal Vladimír

MPK: F27B 3/22

Značky: nístějových, ocelářských, tryska, dospalovací, pecí

Text:

...podćlných oe hnacích kyelíkových tryeek vede k ínterekcí výtokových proudd a v důeledku toho k reflexí tlakových vln v proudu. Prochodee kyelíku a vzduchu roflexí tlakových vln vznikl neapojítý, pulzační průtok plynne eaěeí vilcovoú eačěovací koaorou a její neepojítý výtok do pracovního prostoru pece e frekvencí 0,4 I 0,8 kHz. Pfí pulzečníe, neepojítóa výtoku ee podetetnö zlepiuje eaelovlní oxídeöní doepalovecí plynně eačeí e otopnýa plynee,...

Způsob záchytu molekulární formy prvků v atmosférickém vzduchu emitovaných geologickými strukturami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268641

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krčmář Břetislav

MPK: G01V 9/00

Značky: záchytu, atmosférickém, prvků, molekulární, strukturami, geologickými, formy, vzduchu, způsob, emitovaných

Text:

...kterým se ektivne pomoci vývěvy prosává aeroeolovými filtry filtrovaný atmosférický vzduch v množství několika desítek litrů.výhody vynalezu proti dopoeud známým řeěenin apočivaji zejména v ton, že expozični doba eorbentu ee zkráti z hodinových intervelů na Iinutovóo Nejčaetěji používaná expozični doba je kratší než dvě minuty. Kontinuálni pohyb exponoveného eorbentu po profilu zejiäřuje praktickou namožnoat propuätěni některé z hledených...

Zařízení na redukci statického tlaku kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268640

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuchařík Josef, Preisler Vlastimil, Klepárník Vojtěch

MPK: F16L 55/04, F04D 29/66

Značky: plynů, statického, zařízení, redukci, kapalin, tlaku

Text:

...odtokovou komoru přenosového kanálu kapaliny nabo plynu. Štěrbina se vyznačuje velkým štíhloatnín poměrem, tj. pomerom délky a výšky v rozaezi přibližně 50 až 200.výhodou štärbiny je spolehlivá dosažení bezkavitační redukce vysokého tlaku. Hlučnoat při prochodu kapaliny ětěrbinou je vo arovnlní e clonovými přepážkani a kruhový otvorea podatatně nižší. Zařazení ětěrbinové clony do racirkulace v jadarných elektrárnách ee odatraní vibrace ve...

Způsob přípravy hydrochloridu methyliminoacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268639

Dátum: 14.03.1990

Autori: Socha Jaromír, Tuťálek Jiří, Kaláb Jiří, Pošíková Jitka, Vrba Zdeněk

MPK: C07C 119/18

Značky: methyliminoacetátu, hydrochloridu, způsob, přípravy

Text:

...potencíometríckou titrecí odmčrnýn roztoken AgN 03. Analýzy matečneho toluenovóho fíltrátu byly prováděny pomocí plynové chronetogrefíe.Průběh reakce, resp- eycení HC 1, byl elodován vážením aperetury e reekčníeí komponentalllĺeUvedený postup příprevy hydrochlorídu methyli-ínoecetátu v prostředí toluenu, e re CS 268 639 81 2clrkulací matećných toluenových fíltrátů a krystalízací produktu z reakční eměał při15 až 18 °C je zcela...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268638

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hromas Josef, Körner Jaroslav, Nováček Alois, Lenfeld Miloš, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 405/14

Značky: krystalické, hydrochloridu, výroby, způsob, alfa-formy, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Text:

...byla konverze nacłl -formu již zřetalná, avšak výsledky naodpovídaly uváděným hodnotám. Pohybovaly se v rozmezí od 30 do 60 standartni látky.Další nevýhodou uvedeného postupu je poměrně značná rozpustnost hydrochloridu prazosinu v dimerhylsulfoxidu a dimethylformanidu. Kombinací s jinými rozpouštědly se sícerozpustnoet sníží, avšak konverze na JL -formu se tím snižuje.Nyní bylo zjišgěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby...

Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Načítavanie...

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B61L 29/30

Značky: neekvivalence, dynamického, logického, funkcí, bezpečného, zapojení, obvodů

Text:

...Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč...

Ventil, zejména pro zavzdušňování násoskového výtlačného potrubí závlahové čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268636

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F16K 1/44

Značky: ventil, čerpací, násoskového, závlahové, zavzdušňování, výtlačného, potrubí, zejména, stanice

Text:

...naticemi 1 § a pripadne podloženy distančníni podložkami 19, a opatřeny jsou na své těsnící ploše pružným těsníciu kroužken 11 a na svém čele v průtočnén otvoru sedel g vodícimi žebry 1 §. Těleso 1 je mezi sedly 2 opatřeno připojgya cín hrdlom 12 n vně sedel g ochrannými síty gg. Hrdlo 12 je spojene neznázornênýn po trubín s najvyšším missso chybu nâsoskoveho výtlačněho potrubí závlahovć čerpaci stanice.V připadě, že tato neznàzorněnà čerpací...

Dvoukřídlová zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268635

Dátum: 14.03.1990

Autori: Král Jan, Harazim Alfons

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, dvoukřídlová, zpětná

Text:

...prstencovým tělesem 3, na jehož vnitřníploše je vytvořeno kruhové tělesově sedlo 11 5 těsnící plochou 5, jejíž průsečnices vertikální rovinou tvořenou vertikální osou gl a prútočnou osou 33 je přímka proti~ najíci průtočnou osu 3 a svirající s vertikální osou 31 úhel 52 o velikosti 5 ° až 15 °. Těsnící plocha 5 je tedy vychýlená ze svislé polohy o úhel gá. Tělesem 1 prochází ve vertikální rovině příčník 13, vychýlený od vertikální osy Q 1...

Způsob přípravy 2-(methylaminoalkoxy)bifenylů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268634

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyš Jan, Červená Irena, Protiva Miroslav

MPK: C07C 93/14

Značky: jejich, 2-(methylaminoalkoxy)bifenylů, přípravy, hydrochloridu, způsob

Text:

...oo báze obecného vzor. ee I, ktoré lze případně neutrąlieąoí. emorovodikem nebo kyselinou ohlorwodíkovou pÍ-e véat na. luúroohloridy. Výohozí. látky obecného vzorce II byly popeány v literatuře(Brihpat. 521,575). Dále uvedené příklady Jsou pouze iluatraoí. možností vynálezu a není. Jejich úkolem všechny tyto možnosti vyvöorpćvąjíoím způsobem popismmt. Látkyve vynálem popeanó Jsou nové a Jojieh identita byla ząjiätäną enalytiokýui a...

Způsob přípravy 6-(dimethylaminoalkoxy)-10,11-dihydrodibenzo/b,f/tiepin-10-olů a jejich maleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268633

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, přípravy, způsob, maleinátů

Text:

...možnoetiyopieovnt.x neznasam roztoku 6,5 s 6-.(z-asnotnyxąumoocnoxyrnbanzo/bgvtzuepsn-to(11 u)~onu v 70 m 1 ethanolu so po kąplnâoh pridá roztok 2,0 g hydridu aodnoboritćho vo zo 21 vody obsahující 0,5 ul 10 s roàtesm bydroxidu eodszőho. sna se vaří n) x pod zpätným 01113111 čem. Tőknvó podily se odpąří ve vyskum ztyyterk ae rozdłšlí mezi vzadu u barman, bonzonový roztok ae vysuäí. a odpaři. Ziaĺzá ae 5,9 s (90 f) žàdenóho aurovćho...

Způsob přípravy 6-(methylaminoalkoxy)dibenzo/b,f/thiepin-10(11H)-onů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268632

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Červená Irena, Holá Vladislava

MPK: C07D 337/14

Značky: solí, přípravy, jejich, způsob

Text:

...apektrální charakterisaoi. Všechny látky ve vynálezu popsané Jsou nové ą Jejich identite. byla zsjiätäna enalytiokými i apektrálnimi metodexni. Dále uvedené příkladyJsou pouhou ilustraci možnosti vynáleąu a neni Jejich účelom všechny tyto možnosti vyöerpévajicim způsobem popiaovąt.K michanému roztoku 7,8 g 6-(2-dimothylaminoethoxyklibenzo/b,f/thiapin-10(11 H)-onu v 50 ml benzenu se po kapkách pridá roztok 5,4 g ohlormravenöanu othyhmtého ve zo...

Způsob přípravy 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-D-glukofuranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268631

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ferenc Milan, Strojil Ladislav, Přehnal Arnošt, Potěšil Tomáš

MPK: C07H 15/18

Značky: přípravy, 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-d-glukofuranózy, způsob

Text:

...Neznisto pevného hydroxid elkalic~ kého kovu se vezme do reakce jeho vodný roztok, což odstraňuje potíže při dávkováni rozemleté pevné aubstąnce. Voda použitá k rozpuštěnąí hydroxidu alkaliokého kovu ee .společně s vodou vznikajici při benzylaci odstraňuje ezootropxxi destilaoi. Takto lze dosáhnout podstetného zkráoeni rcakčni doby. Tím se omezi konkurenčni reakce nato 1 ik,že za zvolených reakönioh podmínek dojde k totálni benzylaci...

Způsob přípravy 6-(aminoalkoxy)dibenzo/b,f/thiepin-10(11H)-onů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268630

Dátum: 14.03.1990

Autori: Červená Irena, Holá Vladislava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, hydrochloridu, přípravy, způsob

Text:

...50 g Stąpłiyloooecue pyosenoa aux-aus, 25 Trichopłlyton mentegrophytee, 50.Látky obecného vzoroe I podle vynálezu. eo připravi reakoemi aodnýoh solí. fenolketonů obecného vzorce IIve kterém R značí totéž Jako ve vzorci I, a aminoąlkylohloridy obecného vzorce IIIve kterém NRQ a. n značí. opět totéž Jako ve vzoroi I. Raekce se provedou vo vrouoim ethenolu a. pre převedeni fenolketonů vzorce II na eodné eoli se použije ethoxidu...

Způsob přípravy (2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)alkanových kyselin a jejich amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268629

Dátum: 14.03.1990

Autori: Grimová Jaroslava, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: přípravy, jejich, kyselin, amidů, způsob

Text:

...se odpařł ve vokuu. zbytek kryatalisuja ze směsi ethanolu a acetonu a vyčistí se krystalisací z Z-propanolu. Ve výtěžku 5,0 g I 94 1/ se złská forma A S-/2 ~chLor-10,11-dihydrodłbznzolb,flthiep 1 n-10-yl/isothiuroníunchloridu tajłct př 1 137 až 140 °c. Kryatalisací za směsi zthanolua ztheru se ziskt for e tajscs pri 133,5 až 134 °c.Sněs 4,L g předošLé làtky lforny A nebo B/ a 6 L SH-Naon se nłchb o vari pod zpětnýn chtndłčen 2 h v...

Způsob přípravy N-(2-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10- ylthio)ethyl)piperazinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268628

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Holá Vladislava

MPK: C07D 409/12

Značky: jejich, solí, přípravy, ylthio)ethyl)piperazinů, způsob

Text:

...Iicht vari 4 b pod zpětnýn chiodičeo. Po ochlaznni se ołodi 50 Il chloroforu, roztok sa pronyjo vodou, 10 roztoku hydrogcnuhlićitonu sodnóho 1 novu vodou, zfiltrujo so 1 aktivni uhti o odpaři na sniłeněho tlaku. Ziskà so 6,0 9 /88 Z/ surovćho olejovitěho produktu. Neutralisaci kysetinou jantarovou v 95 ethanolu te ziskl krystalický onohydrit nukcinłtu, ktorý v čistú stavu taja při 134,5 až 137 °C.Výchozi surový toluensulfonát se připravi...

1-Methyl-4-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f)thiepin-10- ylthio)piperidin a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268627

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Holá Vladislava

MPK: C07D 409/12

Značky: ylthio)piperidin, hydrochlorid

Text:

...v dimethylformamidu a směs se zahřivá na 90 °C. Basický produkt se isoluje převedenim do vodné fáze zředěnou kyselinou chlorovodikovou, base se uvolni vodným amoniakem a isoluje se extrakci orga nickým rozpouštědlem. Base vzorce I je krystalická a vhodná k charakterisaci spektry. Neu tralisaci chlorovodikem ve směsi ethanolu a etheru poskytuje krystalický hydrochlorid, který je vhodný k provádění biologických testů 1 k výrobě...

Způsob přípravy basických 2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-yl-sulfidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268626

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holá Vladislava, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 337/14

Značky: způsob, solí, jejich, basických, přípravy

Text:

...směsi se isoluji baeické podily představujici viskoeni oleje, které sa nautralisaoi farmaceuticky nezávadnými anorganiokými nebo organickými kyselinami převedou na krystalické soli. Tyto ae čistí krystalieaci. Z čistých soli lze uvolnit homogenni base a použit jich pro měření spoktor. Pokud R u fenyl, obsahují molekuly příslušných látek vzorce I dvě centre chirality a vzniklé produkty jsou směsi dvou racemátů, ktoré lze případně dělit...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268625

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tulka Jaromír, Galleová Zdenka, Nikl Stanislav, Kavka František, Řepka Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...vykazuje velmi dobrou inhibični účinnost zejména proti k 0 ľ 0 Z 1 železa a Jehü slgtin účinkom vzdušné vlhkosti a kyselych egresivnich plynů. S výhodou se aplikuje ve formě roztoku, disperze nebo emulze v organických rozpouštědlech, mxnerâlnich nebo syntetických olejich, vezelinách a voscich. Roztok je na chráněny materiál nanášcn ponorem, střikánim, nátěrem a může být použit i v aerosolových obalech.účinek inhibinoru podle vynálezu je...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268624

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tulka Jaromír, Galleová Zdenka, Kavka František, Nikl Stanislav, Řepka Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...požadovàn oxiparařin 3 číslem kyselosti 60 až 180 mg KOH/g. Výchozi parefin má bod táni mezi »za až 52 °c.Alkylbenzensulfonová kyselxna vhodná pro inhibitor dle vynálezu je technický produkt s obvyklým označením dodecylbanzensulfonová kysellna. Podle původu a způsobu prípravy je alkyl tvořen 10 až 14 atomy uhíku, střed leží mezi ll,5 až 12 atomy uhlíku. Požadovaný obsah volné kyseliny sírová Je max. 5 .obsah nesulřonovaného podilu max. 3...

Přenosný sloupek ochranného zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268623

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmurc Dalibor

MPK: E04G 21/32

Značky: sloupek, prenosný, zábradlí, ochranného

Text:

...zahákne za horní okraj otvoru.Přenosný sloupek ochranného zábradlí podle vynàlezu má proti dosavednim známým sloup~ kům ochranných hrazeni řadu přednosti. Předevšim je to široká možnost jeho použití pro všechny druhý ochranného zábradlí s možnosti kotveni sloupků do průchozich otvorů v konstrukcích. Jeho montáž i demontáž je velmi snadné a bezpečná, protože nevyžaduje uchycení žádným šroubovým spojen nebo osazeni několika ramen. Jeho...

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09J 5/02, C09D 5/20

Značky: netkané, nánosu, způsob, polyethylenu, polypropylénové, textilie, oddělování

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Rouninový plošný útvar s vysokou sorpcí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268621

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šňupárek Jaromír, Marek Jan, Klička Václav, Pivec Vladimír

MPK: D06M 15/263, A61F 13/18

Značky: plošný, sorpci, rouninový, vysokou, útvar

Text:

...teploty. Předmětný výrobek s vysokými superabsorpčnimi vlastnostmi lze s ohleden na jeho mechanickofyzikálni vlastnosti uplatnit v oblasti technických textilii, zejména Jako vodu blokujici,samotěsnici vložku pro výrobu kabelů, geotextilii e hygienických zdravotnických výrobků.Zabezpečeni výroby superabsorpčnich plošných útvarů se přitom obejde bez komplikované výroby a finalizace pràškových superabsorbentů, vyžadujicich speciální sušici...

Lanová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268620

Dátum: 14.03.1990

Autori: Techl Jiří, Červený Václav

MPK: B65H 75/28

Značky: koncovka, lanová

Text:

...ocelového leneuníetłn v podélnén kuželovén otvoru ocelového pouzdra. Podstata vynélezu apočívé v ton, že lezi vnitřní kuželovou plochou ocelovdho pouzdra e vélnnvýo povrchem neizoloveného konce ocelového lene Jeou vloženy ocelové eegnenty. Ocelové segmenty jsou ne vnéjií etrenč opetřeny kuželovýn povrchem e ne vnitřní etrené jsou opetřeny zévite. Malý průměr zévitu je roven průměru neizoloveného konce ocelového lane v nilinetrech. zmenšeného...

Ochranná krytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268619

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bezděk Bohumil

MPK: G02B 23/16, G03B 11/04, G12B 1/04...

Značky: krytka, ochranná

Text:

...upevňovací závit, jsou segmenty vytvořeny v jedné rovině bez stoupáni a zapadají při zatlašení do zápichu v přední objimce objektívu.Tento nový způsob uchycení ochranné krytky pomoci segmentů S vytvarovaným profilem podle stoupàní závitu shodného s velkým průměrem závitu nebo zápíchu v přední objíme ce objektívu, do kterého při zatlačení zapadají, má řadu výhod. Zaručuje bezpečné a trvanlivé uchycení ochranné krytky na objektívech, snadné...

Záchyt zábradlí stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268618

Dátum: 14.03.1990

Autor: Plaček Karel

MPK: E04G 7/12, E04G 1/26

Značky: zábradlí, záchyt, lešení, stavebního

Text:

...z drátu nebo kulatíny ve tvaru jednoho závítu šroubovíce e vodorovnýmí spodními rameny 2 nichž jedno přechází ve svíslý čep s kolmo ohnutou epodní částí.Na přiloženém výkreeu je schematícky znázorněn príklad provedení záchytu zábradlí podle vynálezu, a to na obr. l v náryse, na obr. 2 v bokoryse e na obr. 3 v půdoryso. Obr. 4 je axonometrický pohled na záchyt zábradlí spojujíci zábradlí so sloupkem lešeni. ANa obr. 1 až 4 Je vyznačen záchyt l...

Svěrný záchyt zábradlí pro stavební lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268617

Dátum: 14.03.1990

Autor: Plaček Karel

MPK: E04G 7/12, E04G 1/26

Značky: lešení, záchyt, stavební, svěrný, zábradlí

Text:

...částí do vodorovné roviny. Na třmenu je navlečena plochá tvarovaná objímka s obloukovítou spodní částí s rameny, která svírají tupý úhel. Jedno z ramen je opatřeno otvorem a druhé výřezem, urrými procházejíramena třmenu. Na závitu třmenu je našroubované rukojet.Na přiloženém výkresu je znázorněn svěrný záchyt zábradlí, a to na obr. I v náryse,na obr. 2 v bokoryse a dbr. 3 je axonometrický pohled na svěrný záchyt uchycující zábradlí ke...

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Stavitelná opěra stojánku jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268615

Dátum: 14.03.1990

Autori: Babický Jaroslav, Mávr Vladimír

MPK: B62H 1/02, B62H 1/06

Značky: stavitelná, jízdního, stojánku, opěra

Text:

...míry nedostatky známých řešení, se~zv 1 áštním důrazem na výrazné snížení výrobních, resp. montážních nákladů.Dalším cílem vynálezu bylo zachovat stavitelnost opěry při montáži ve výrobě na různé velikostní typy jízdních kol, přičemž byl brán zřetel ke zjištění, že během provozu jízdního kola k délkovému přestavení opčry prakticky nedochází. Stavitelnost opěry během výroby je nutná pro možnost výroby jediného druhu opěry stojánku pro všechny...

Zařízení k ukládání dýhových listů z krájecího stroje na dýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268614

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bednařík František

MPK: B27L 5/00

Značky: dýhy, krájecího, stroje, zařízení, dýhových, ukládání, listů

Text:

...spojena s táhlem. NProvedení ukládacího zařízení má malou hmotnost a je konstrukčně a výrobné méně náročné než předchozí přídavné zařízení. Ukládací dopravník se pomocí hřídele a pákového mechanismu natočí v pouzdře rámu, čímž je umožněno složení nového výřezu do krájecího stroje. Dýhový list je krájen v max.šířce odpovídající parametrům krájecího stroje. Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. 1...

Způsob výroby trvanlivé smetany

Načítavanie...

Číslo patentu: 268613

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horký Josef, Patrovský Jiří, Ptáček Přemysl

MPK: A23C 13/10

Značky: výroby, trvanlivé, způsob, smetany

Text:

...se přidává jako stabilízační sůl sodná, draselná nebo vápenatá sůl kyseliny ortofosľorečnć, citrőnové nebo chlorovodíkové ve formě 10 až OE vodného roztoku v množství do 0,04 hmot. smotany. Tato hodnota vyjadruje obsah bezvodé soli v případě použití hydrátu soli je třeba při dávkováni uvažovat obsah vázané vody v soli. Uvedené soli je možné použít ve vzájemné kombinaci, přičemž celkový přídavek solí nepřekročí 0,04 hmot.Dále se přidá...

Zařízení pro snímání teploty tekutého kovu termočlánkem v licí pánvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268612

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burda Karel, Adamec Karel

MPK: B22D 2/00

Značky: snímání, tekutého, teploty, panví, termočlánkem, zařízení, licí

Text:

...služby v tepelně velmi exponovaném prostoru. Při předem pevné nastavené poloze licí pánve umožňuje toto zařízení, aby termočlánek byl zasouvén ve stejném místě a se stejnou hloubkou ponoru. Získané údaje o teplotách jsou pak souměřítelné, nezatížené subjektivním lidským faktorem a přispívají k objektivízaci technologického procesu.Zařízení podle vynálezu je v praktickém příkladu provedení schematicky znázorněno ne připojeném výkresu,...

Štítová ochrana do ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 268611

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andla Václav, Chromčák Jaroslav, Burda Karel

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: ochrana, pánve, štítová, licí, ocelářské

Text:

...usadí, a který se spolu s pánví sklopí okolo do vodorovné polohy tak, že je umožněn vstup do límce pánve z pecní plošiny. Zařízení vyžaduje ovšem problematický šikmý tah jeřábového prostředku a po sklopení pánve neposkytuje obsluze žádnou ochranu proti uvolňování slitků z límce a výlevky pánve.Uvedené nedostatky odstraňuje štítová ochrana pro ocelářskou licí pánev podle vyná~ lezu, která se skládá ze štítové plošiny, k jejíž boční hraně jsou...