Zverejnene patenty 12.01.1990

Zariadenie na korigovanie polohy svetlometu vo vertikálnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 267000

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rybárik Ján

MPK: B62K 11/14, B60Q 1/10

Značky: polohy, světlometu, vertikálnom, korigovanie, zariadenie, smere

Text:

...vozidlá.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na korigovanie polohy svetlometu vo vertikálnom smere, ktorého púzdro je upravené medzi držiakmi upevnenými na prednej vidlici podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že v držiaku je otočne upravený čap, opatrený na jednom konci výstredníkom zapadajúcim do drážky, vytvorenej v bočnej stene puzdra svetlometu.Na vonkajšom konci je čap opatrený páčkou, v ktorej je uložený odpružený kolík, pre...

Výkyvný stolík najmä pre brúsky na sadrové modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 266999

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karas Pavel, Blaško Peter

MPK: B24B 19/02, A61C 13/01

Značky: brusky, modely, sadrové, najmä, stolík, výkyvný

Text:

...ktorá predchádza cez drážku v otočne uloženom ramene stolíka. Tu je taktiež nemožné presné nastavenie kolmej polohy stolíka, dochádza k vibráciám V závese otočného ramena pri brúsení a vplyvom nedokonalej aretácie vzniká možnost uvolnenia stolíka pri prevádzke.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené výkyvným stolíkom vytvoreným z oblúkovitého ramena upevneného na doske výkyvne uloženej v závesoch a aretovanej skrutkou. Podstata riešenia...

Prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266998

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gögh Tibor, Ďuriš Štefan, Orlík Ivo, Kosár Karol, Danko Peter, Volf Jaroslav

MPK: C08L 7/00, C07F 9/09

Značky: prostriedok, adhézie, výstužným, zvyšovanie, materiálom

Text:

...kaučukovej zmesi, čím sa znižuje konfekčná lepivosť zmesi. Nevýhody rezorcinu spočívajú najmä v jeho nepriaznivých hyqienicko-toxikologických vlastnostiach (dráždi pokožku. oči, vyvoláva dermatözu), nedostatočnej dispergácii v kaučukovej zmesi a v tom, že ide o deficitnú surovinu.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom najmä oceľcvému kordu, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v...

Zariadenie na priestorové tvarovanie priehlavku zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266997

Dátum: 12.01.1990

Autori: Duchovič Leopold, Korchan Rudolf

MPK: A43D 11/00

Značky: obuvi, priestorové, priehlavku, zariadenie, zvršku, tvarovanie

Text:

...na priestorové tvarovanie priehlavku podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tvarovacích vložkách je vytvorené vybranie pre zadnú časť tvarovaného priehlavku zvršku.Technický účinok spočíva v zabezpečení požadovaného predtvarovania priehlavkovej časti pri dodržaní potrebného rozmezu a tvaru zadných strán tejto časti. Tým sa odstráni dodatočné operácia presekávania.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je zobrazený na...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266996

Dátum: 12.01.1990

Autori: Konečný Václav, Handlovský Andrej, Fiedler Karol, Bystrický Ľubor, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Tuleja Juraj, Kríž Miroslav, Durmis Július

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...sa uskutočnila so zmesou 6,0 g (0,044 môlu) 2-metyl-6-etylanilínu,4,7 g (0,053 mőlu) metoxypropanőnu, 16,4 g 1-metoxy-2-propanolu, 18 mg platinového katalyzátora (nosič - aktívne uhlie) s obsahom kovu 10 a 140 mg 85 -nej kyseliny trihydrogénfosforečnej pri 50 OC a tlaku vodíka 5,0 MPa. Po 2,5 h sa reakcia prerušila a analýzou metódou plynovej chromatoqrafie sa zistila, že anilínová frakcia reakčnej zmesi obsahuje 0,4 nezreagovaného...

Sposob prípravy 2-metyl-6-etyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266995

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Konečný Václav, Bystrický Ľubor, Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít, Tuleja Juraj, Fielder Karol

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa hydrogenovala v autokláve s objemom 100 cma 5,0 MPa počas 3,5 h. Potom z reakčnej zmesi odfiltroval hydrogenačný katalyzátor a oddestilovalo rozpúšťadlo, z destilačného zvyšku pozostávajúceho z dvoch fáz sa oddelil protônový katalyzátor a anilínová frakcia sa analyzovala metódou plynovej chromatografie. Zistilo sa, že obsahuje 1,6 8 2-metyl-6-etylanilinu, 0,3 azometinu /2-metyl-6-etyl-N-/1-metoxy-2-propylidén/anilín/ a 97 ...

Sposob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266994

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuruc Ľdovít, Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Konečný Václav, Fiedler Karol, Tuleja Juraj

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...v prvom stupni.Prakticky je možné postupovat tak, že sa V autoklâve ponechá usadený platinový katalyzátor z ukončenej alkylácie a do nového procesu sa pridá 10 až 50 hmotnostných čerstvého katalyzátora v prepočte na množstvo katalyzátora, použité v prvom cykle tak, aby V druhom cykle bol pomer už použitého a čerstvého katalyzátora 2 až 101.Proces je možné uskutočniť násadovýmspôsobom v autokláve alebo kontinuitne V jednomalebo dvoch reakčnýoh...

Technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 266993

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 19/24, B65D 21/02

Značky: technologická, paleta

Text:

...výhodou je možnost využitia i pre uloženie komponentov s väčšou výškou. za týmto účelom je opatrená snimateľným rámovým nádstavcom, ktorého výšku je možné voliť podľa potreby. Tvar vrchnej časti základnej palety i rámový nadstavec umožňuje stohovanie.Technologická paleta je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jev nakreslený rámový nadstavec v náryse, na obr. 2 je nakreslená základná paleta v náryse,na obr. 3 je...

Sklo pre sklenené vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 266992

Dátum: 12.01.1990

Autori: Plško Alfonz, Šimurka Peter

MPK: C03C 13/02

Značky: vlákno, skleněné

Text:

...koncentrácii obsahuje 7 až 8 oxidu zirkoničitého,14 až 15 oxidu sodného, 4,6 až 6,0 oxidu vápenatého, 2,5 až 3,5 oxidu bárnatého,3 až 5 oxidu horečnatého, 0,5 až 2,0 oxidu titaničitého a 64 až 68 oxidu kremičitého,pričom molárna koncentrácia oxidu vápenatého v skle je vyššia ako molárna koncentrácia oxidu horečnatého a molárna koncentrácia oxidu horečnatého je vyššia ako molárna koncentrácia oxidu bárnatého.Zníženie energetickej...

3-(2-R-vinyl)-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266991

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor

MPK: A01N 43/78

Značky: přípravy, spôsob, 3-(2-r-vinyl)-2-benzotiazolinóny

Text:

...látka sa kryštalizuje z ncetönu. Kryštalizáciasa urýchlí pridaním zo cm 3 vody. T. c. 157 až 160 °c. výťažok 46 a.mieša 4 h pri teplote varu reakčnej zmesi. Po pridaní 20 cms vody sa reakčná zmes chladí. Izolovaný pevný podiel sa kryštalizuje z etanolu. T. t. B 9 až 91 °C, výťažok 23 .K 20 cm 3 bezvodého etanolu sa pridá 0,23 g (0,01 mel) sodíka, 5 g (0,01 mal) (2-oxo-3-benzotiazolinylmetylbtrifenylfosföniumbromidu a 2 g (0,015 mol)...

Zariadenie na upevňovanie priečnikov skúšobných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266990

Dátum: 12.01.1990

Autori: Opršal Miroslava, Ivan Peter

MPK: G01N 3/12

Značky: skúšobných, strojov, zariadenie, upevňovanie, priečnikov

Text:

...navinutej páskovej ocele vzdiaľujú a naopak hlavné segmenty priložené k vertikálnym plochám priečnika sa k sebe približujú a zvierajú medzi sebou konce priečnika a tým i tiahlo skúšobného stroja. Po dosiahnutí predpísaného tlaku aretačné matice na piestoch hydraulických valcov sa zľahka dotiahnu a hydraulický tlak vo valcoch sa uvoľní. Pritom veľkosť zovretia tiahieľ je dlhodobe prakticky konštantné, nakoľko nepatrné deformačné vplyvy celej...

Zapojenie obvodu na plynulé riadene prietoku plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266989

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bušík Ferdinand, Valenta Jozef

MPK: C03B 5/24

Značky: prietoku, zapojenie, media, plynného, plynule, obvodů, riadené

Text:

...zapojenia obvodu na plynulé riadenie prietoku plynného média spočívajú najmä v odstránení trvalej prevádzky ventilátora na plný výkon počas celej kampane. Otáčky ventilátora sa zvyšujú alebo znižujú postupne v závislosti na požadovanom prietoku spaľovacieho vzduchu, ktorý je definovaný veľkosťou napätia regulátora. skutočnou spotrebou elektrickej energie ventilátora v závislosti na požadovanom prietoku spalovacieho vzduchu je dané zníženie...

Sposob výroby 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/fosforotionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266988

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavlík Jozef, Macko Jozef, Černý Peter, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: C07F 9/165

Značky: výroby, spôsob

Text:

...tak, že na jeden mol sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa ponechá 0,2 až 2,0 molu vody a použije sa také množstvo rozpúštadiel, aby sa po ukončení reakcie získal roztok obsahujúci v 100 hmot. dieloch najmenej 15 hmotnostných dielov 0,0-dimetyl-0 ~/3-metyl-4-nitrofeny 1/fosforotioátu /fenitrotionu/.Regulovaný obsah vody v reakčnom prostredí je dôležitým faktorom, ktorý vplýva V značnej miere na priebeh a výsledok reakcie. zistili sme, že v...

N-/2,6-dialkylfenyl/-N-furfuryl-N’-/arénsulfonyl/močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266987

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Magdolen Peter, Bachratá Magdaléna, Konečný Václav

MPK: A01N 47/30

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...postupmi známymi 2 literatúry ako napriklad hydrogenáciou príslušného azometinu,hydrogenačnou alkyláciou 2,6-dialkylanilinov 5 furfuralom alebo alkyláciou 2,6-dialkylanilinov s furfurylchloridom.Východiskové zlúčeniny všeobecného vzorca III možno taktiež pripraviť postupmi známymi z literatúry, napriklad reakciou sulfônamidov s fosgěnom (US 3 317 114, DE 2 152 971, H. Ulrich a sol. Angew. Chem. 78, 761 (1966), alebo reakciou...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Magdolen Peter, Konečný Václav

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Substituované N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonyl-močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266985

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: A01N 47/34

Značky: přípravy, spôsob, substituované

Text:

...napríklad odsatím.zlúčeniny všeobecného vzorca II - medziprodukty - je možné pripraviť postupmi známymi z literatúry, ako je hydrogenačná alkylácia 2,6-dialkylanilinov ketônmi (BE 810 763,CS 219 B 56, US 4 200 451) alebo reakciou 2,6-dialkylanilinov s alkylbromidmi, alkylbenzénsulfonátmi alebo alkyltosylátmi, (DE 2 318 340) pripadne alkyláciou 2,6-dialkylanilínov estermi kyseliny 2-halogénpropiónovej.Východiskově zlúčeniny všeobecného...

Zariadenie na izostatické lisovanie vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266984

Dátum: 12.01.1990

Autor: Uhrík Miroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: vzoriek, lisovanie, izostatické, zariadenie

Text:

...a forma s pevným a pohyblivým piestom je týmito vložená medzi piesty hydraulického lisu s pákovým piestovým čerpadlem.Vynález zariadenia na izostatické lisovanie vzoriek malých rozmerov umožňuje rýchle a jednoduché izostatické lisovanie malých vzoriek do tlakov cca 200 MPa. Veľkost pracovného priestoru, a tým i velkosť lisovaných vzoriek, je limitovaná použitým lisom, jeho tlačnou silou a rozmermi. Výhodne ho možno použit najmä tam, kde je...

Ohýbacie a kalibrovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266983

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pašák Jozef, Štefkovič Ladislav

MPK: B21D 7/00

Značky: zariadenie, kalibrovacie, ohýbacie

Text:

...spojené s vonkajšími čeľusćami, uloženými na suvných doskách V priestore medzi vnútornými čeľustami a krajnými priamočiarymi motormi.Výhodou ohýbacieho a kalibrovacieho zariadenia podľa vynálezu je, že umožňuje výrobu zložitých tvarov rámikov, zlučuje operacie ohýbania a kalibrovania, poskytuje rýchlu prestaviteľnost a dostatočnú presnosť, zjednodušuje medzioperačnú dopravu a znižuje plošnú náročnosť.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa...

Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fančovič Karol, Klucho Pavol

MPK: B29C 33/60

Značky: prostriedok, seperačný, pentaerytritolu, báze

Text:

...prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a...

2,5,6,8,11,12-Hexasubstituované 4,10-di(N,N-disubstitované N’-tioureido)-1,3,7,9-tetraoxacyklododekány a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266981

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bernát Juraj, Imrich Ján, Kniežo Ladislav, Peterčáková Dana

MPK: C07D 323/00

Značky: 4,10-di(n,n-disubstitované, n'-tioureido)-1,3,7,9-tetraoxacyklododekány, spôsob, přípravy, 2,5,6,8,11,12-hexasubstituované

Text:

...obecného vzorca I podľa vynálezu je ľahká dostupnosť východiskových látok, jednoduchý pracovný postup a samovoľná dimerizácia látok obecného vzorca II v roztoku, ktorá prebieha bez vzniku vedľajších produktov a vo vysokých výtažkoch.Použitie zlúčenín obecného vzorca I, pripravených podľa vynálezurje V tom, že vytvárajúPredmet vynálezu objasňujú, ale neobmedzujú nasledovné príklady.K roztoku 1,73 g (0,01 mol)...

Ohýbacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266980

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 7/08

Značky: jednotka, ohýbacia

Text:

...do vybrania ohýbacej kladky.Výhodou ohýbacej jednotky podľa vynálezu je, že klinový voľný koniec opornej lišty,pretože je vo vybraní ohýbacej kladky, zasahuje do bezprostrednej blizkosti počiatočného bodu ohybu a tým zamedzi deformácii ohýbaného predmetu pred stanoveným počiatočným bodom jeho ohybu. Ohyb je presný, vylúči sa nutnosť dalšej operácie kalibrovania, čím odpadá aj potreba kalibrovacieho zariadenia. Realizácia zárezu a opornej lišty...

Sposob skúšania studenej praskavosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266979

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vitásek Martin, Hrbál Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: studenej, ocele, skúšania, praskavostí, spôsob

Text:

...z mnohých prípadov overovania náchyľnosti základného materiálu na vznik podhúsenicovýoh, studených prasklín, bola vykonaná za účelom definovanie prípustného počtu opakovaní zvarových spojov v prípade nevyhovujúceho prvého až n-tého zvarového spoja potrubia produktovodu z ocele st E 480.7 TM, s hrúbkou steny 15,9 až 16,1 mm, pri teplote prostredia 1, 20 a 70 °C, a to dvomi spôsobmi za použitia metódy zvárania elektrickým oblúkom. Prvý,...

Zariadenie s odmeriavaním súvislej dĺžky radu, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266978

Dátum: 12.01.1990

Autori: Podhradský Dušan, Blaškovan Pavol, Petrovič Milan, Matyas Karol, Ďurana Jozef, Mahútová Helena

MPK: G01B 11/04

Značky: dĺžky, řadů, zariadenie, súvislej, najmä, odmeriavaním, tehál

Text:

...do chodu druhý a tretí dopravník, ktoré presunú rad na tretí dopravník. Počas presunu sa blokuje činnost prvého dopravníka a fotosnímač sa pomocou priamočiareho motora nastavuje na novú úroveň dĺžky radu. Rýchlosti dopravníkov sú rovnaké, aby sa zachoval súvislý rad predmetov.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu sú, že umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie súvislého radu predmetov Iuhovolnej dĺžky. Prestavenie úrovne dĺžky radu sa vykoná...

Horizontálny dvojrovinný stol

Načítavanie...

Číslo patentu: 266977

Dátum: 12.01.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25H 1/10

Značky: horizontálný, dvojrovinný

Text:

...na obr. 3 je nakreslený bokorys zariadenia, na obr. 4 je nakreslený pôdorys základovej dosky, na obr. 5 je nakreslený pôdorys strednej dosky a na obr. 6 je nakreslený pôdorys hornej dosky.Horizontálny dvojrovinný stôl pozostáva zo základovej dosky 3 opatrenej na jednej strane ľavým valivým vedením 33, v hornej časti ktorého je vytvorená tvarová vodiaca plocha 3 s prídržnou plochou 33. Na druhej strane rovnobežne s valivým vedením 33 je...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Mišeje Gabriela, Kráľ Bohumil

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: spôsob, kopolymérov, vinylchloridu, výroby, homopolymérov

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tribulík Ján, Micka Miloň, Szulényi František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav

MPK: C08F 265/04, C08F 214/06

Značky: polyvinylchloridu, húževnatého, spôsob, výroby

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kaššovič Vratko, Sáraz Jozef, Nedas Jozef, Liška Milan, Krkošková Mária, Ambrušová Marta, Krb Rastislav, Bučko Miloš, Brenner Rudolf, Kopernický Ivan, Porubská Mária

MPK: C08L 95/00

Značky: termoplastická, pásov, výrobu, kompozícia, hydroizolačných

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Zapojenie riadiaceho modulu vonkajších pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266973

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vinohradský Tibor, Očkaik Dušan

MPK: G06F 12/02

Značky: vonkajších, modulu, riadiaceho, pamäti, zapojenie

Text:

...vyrovnávacej pamäti disku a dalej tiež so vstupom głg bloku lg adresyvyrovnávacej pamäti mikroprogramu a tiež so vstupmi C 13 bloku lg riadenia vyrovnávacejpamäti a dalej tiež so vséupom ggg vstupného registra gg vyrovnávacej pamäti a tiež so vstupom ggg bloku gg riadenia disku, zatiaľ čo vstupy głg blokulg aritmeticko-logickej jednotky sú spojené s výstupmi 95 bloku § vstupných dát a tiež s výstupmi gà bloku g stavových signálov a dalej...

Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266972

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horňák Dušan, Ferianec Ivan, Kosa Pavol

MPK: B41F 19/00

Značky: najmä, plochých, zariadenie, telies, značenie, tranzistorov, hranolovitých

Text:

...na obr. 2 je nakreslený sklz s oddelovačom pri odoberani súčiastky k značeniu, na obr. 4 je nakreslený sklz s oddeľovačom pri plnení, na obr. 5 je nakreslený dopravník rúrkových zásobníkov, na obr. 6 je nakreslený rez ustavovacím mechanizmom a na obr. 7 je nakreslený rez presúvačom paliet.Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies pozostáva z dopravnika g rúrkových zasobnikov 5 uloženého na fréme 1 tvoreného z dosky 3, na...

Koncentrátor kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266971

Dátum: 12.01.1990

Autor: Török Pavol

MPK: B01D 3/22

Značky: kyslíka, koncentrátor

Text:

...konštrukcie koncentrátora kyslíka je na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je schematicky znázornená zariadenie. Na obr. 1 je znázornená principiálna schéma koncentrátora kyslíka. čerpadlo 3 vzduchu pripojené na vstup g oxygenačnej komory l s vývodom A odkysličeného vzduchu. Na oxygenačnú komoru l je napojená prípojná hadica É kvapaliny § transportujúcej kyslík, ktorá je spojená s regulačným ventilom 1 a ten s desoxygenačnou komorou g,...

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mosný Ivan, Guláš Pavel, Jaroš Alois, Gabarík Milan, Doležal Pavel, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/32

Značky: spôsob, kaučukov, výroy, modifikovanej, přísady

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Sposob prípravy 3-/2-etylio-6-benzotiazolylaminometyl/-2-benzotiazolíntiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266969

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sidóová Eva, Holbová Elena

MPK: C07D 417/12

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...v aoetőne za varu.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale nijako neobmedzujú prípravu 3-(2 ~etyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolintiônu z 2-etyltio-6-aminobenzotiazolu a 3-hydroxymetyl-2-benzotiazolintiónu.2-etyltio-6-aminobenzotiazol (4,20 g, 0,020 mól), acetön (30 cm 3) a 3-hydroxymety 1-2-benzotiazolintiôn (3,94 g, 0,020 môl) sa spolu refluxovali 10 minút, potom sa zmes ochladila studenou vodou. Kraštalický produkt bielej...

Zariadenie na ochranu kondenzátnych potrubí a rozvodov kvapaliny výmenníkových staníc centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266968

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pavelica Milan

MPK: F28B 9/10

Značky: stanic, ochranu, teplom, kvapaliny, výmenníkových, zariadenie, rozvodov, kondenzátnych, zásobovania, centrálneho, potrubí

Text:

...čo predraží stavbu, plebo previesť nutenú dopravu kondenzatu pomocou podávacieho ejektora.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia k ochrane kondenzétnych potrubí a rozvodov horúcej vody parných výmennikových stanic je uvedený na priloženej schéme zapojenia zariadení parných výmennikových stanic.Priložené schéma zapojenia je spracované pre konkrétne riešenie v súčasnej dobe projektovaných a prevedených parných výmennikových stanic, pričom v...

Sposob povrchovej úpravy PET vlákien proti aminolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266967

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fusek Eduard, Zamboj Ivan, Beniska Jozef, Jambrich Martin, Murárová Anna

MPK: D06M 13/34

Značky: spôsob, úpravy, povrchovej, vlákien, aminolýze, proti

Text:

...1 n.PET vlákno povrchovo upravené podľa vynálezu sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti aminolýze v porovnani s povrchovo neupraveným vláknom. PET vlákno, ktoré je povrchovo upravené živicou za podmienok uvedených vo vynáleze, po exponovani v parách dimetylaminu pri teplote 70 °C po dobu 3 hod. vykazuje pokles pevnosti 22 oproti pevnosti pôvodného PET vlákna. Účinnosť povrchovej úpravy PET vlákna proti aminolýze, vyjadrené na základe...

Inaktivovaná očkovacia látka proti hemofilovej pleuropneumónii ošípaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266966

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bubran Dušan, Goiš Milan, Šnirc Július

MPK: A61K 39/102

Značky: hemofilovej, proti, látka, ošípaných, pleuropneumónii, očkovacia, inaktivovaná

Text:

...ošípaných podľa vynálezu obsahujúca kmeň Haemophilus pleuropneumoniae CCM 4001 a/alebo kmeň Haemophilus pleuropneumoviae CCM 4002, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 1 až 3 x m bakteriálnych tiel v 1 m 1.Uvedené kmene boli autormi izolované z pľúc ošípaných postihnutých akútnou formou hemofilovej pleuropneumönie a uložené v Československej zbierke mikroorganizmov Univerzity J. E. Purkyně v Brne, Třida obrancu míru 10 s...

Výfuková skriňa s priebežným doplňováním vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266965

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čerey Ladislav, Chlpek Miroslav, Pipiška Pavol, Chalmovský Rudolf, Kovalík Marián

MPK: F01N 3/04

Značky: skriňa, priebežným, výfuková, doplňováním

Text:

...je jednoduchosť konštrukcie s tým aj nízka hmotnosť a minimálne náklady na výrobu. Výhodou je, že doplňovanie vody do pracovnej časti sa deje automaticky v závislosti na jej odparovaní pri chode spaľovacieho motora a nie je ju potrebné tak často doplňovať ako u známych typov.Prikladné vyhotovenie výfukovej skrine s priebežným doplňovaním podľa vynálezu je na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje prierez výfukovou skriňou a na obr. 2 je...

Zariadenie na uchopovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266964

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kmeťo Vladimír, Miča Martin, Pástor Oliver, Antala Lubomír

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, paliet, uchopovanie

Text:

...protiľahlých stenách uchopovanej palety, pričom každý z výstupkov je na svojom povrchu opatrený strediacim čapom, priemerovo licujúoim s príslušným otvorom vytvoreným na telese palety vo vzdialenosti odpovedajúcej mikroposunu rámu vzhľadom k paleta.Výhody uchopovacieho zariadenia podľa vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,v spoľahlivej prevádzke a v nízkych zriadovacich nákladoch v porovnani s dosiaľ známymi konštrukciami. Na...

Sposob čistenia zariadení pre spracovanie fotografických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266963

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 11/00

Značky: materiálov, zariadení, spracovanie, spôsob, fotografických, čistenia

Text:

...sa nakoniec dokonale vyplšchne vodou (dva krát, 1 D minút pri zapnutej cirkulácii) až do odstránenia zbytkov čistiacich roztokov.Výhodou spôsobu čistenia zariadení pre spracovanie fotografických materiálov podľa vynálezu je predovšetkým jeho rýchlosť okrem toho nedochádza k poškodzovaniu čistenýoh zariadení (vyvolávacie tanky ap.) a čistiaci kúpeľ je možné hned po vyčistení - bez úpravy - vypúšťat do kanalizácie.Roztok A 64 kg...

Sposob oddeľovania wolfrámu jako WS3 z vylúhovaného chudobného scheelitového, alebo wolforamitového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266962

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szabová Judita, Tarhanič Ladislav

MPK: C01G 41/00

Značky: scheelitového, spôsob, wolframu, oddeľovania, chudobného, koncentrátů, wolforamitového, vylúhovaného

Text:

...s obsahom wolfrámu od 2 do 20 sa dosiahne pôsobením sírnika amonného na rmut, získaný po ukončení lúhovania koncentrátu v množstve, pri ktorom dôjde po okyselení rmutu kyselinou chlorovodíkovou na pH 1 až 2 k vyzráženiu WS 3 v rmute, pôsobením 10 -ného vodného roztoku etylxantátu v množstve 0,5 až 1,0 l.m 3 rmutu o zahustení 200 až 300 g.l 1Výhody vynálezu spočívajú v zjednodušení procesu, znížení strát wolfrámu a možnosti použitia...

Sposob prípravy hybridných kmeňov pekárskych kvasiniek a kmene získané týmto sposobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266961

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dudíková Edita, Juríková Katarína, Gbelská Yvetta, Obernauerová Margita, Hunčíková Soňa, Šubík Július, Lešková Zuzana, Kellermann Ervín, Blažej Anton, Halák Peter

MPK: C12N 1/18

Značky: pekařských, hybridných, spôsobom, týmto, přípravy, kmeňov, získané, kmene, kvasiniek, spôsob

Text:

...PK 11, PK 14, PK 17 a PK 19 sú uložené v zbierke mikroorganizmov Oddelenia mikrobiolôqie, genetiky a biochémia Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave PSČ 825 09, Trenčianska S 3.vynález je bližšie objasnený na konkrétnych príkladoch bez toho, aby sa iba na ne obme dzoval. Príklad 1Hybridný kmeň S. cerevisiae PK 14 sa pripravil hybridizâciou postupom podľa autorského osvedčenia č. 234 884, kcnjugáciou buniek rodičovských kmeňov...