Archív za 1989 rok

Strana 99

Slídový izolant pro komutátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262482

Dátum: 14.03.1989

Autori: Málek Jiří, Němec Karel, Doubek Josef

MPK: H01B 3/40

Značky: komutátory, slídový, izolant

Text:

...płídavkem různých lexibilizátorů a plastifikdtorů. Płídavek těchto kcnponent způsobí pokles teploty skelného prechodu vytvrzené pryskyłice a tím se zhoršuje tvarové stálost izolace za tepla, klesá mechanická pevnost a snižuje sa trvala tepelné odolnost.Některé nedostatky výše uvedených typů mezilamelových izolací, zejména pak technoloqickou spůsobilost k přípravě lamel komplikovaných tvarů odstraňuje slídový izolant pro komutátory podle...

Zařízení pro přípravu prášku pro najíždění a stabilizaci kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262481

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušková Věra, Guba Gabriel, Hejna Jiří, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: kotlů, přípravu, prášků, zařízení, stabilizaci, najíždění

Text:

...výkonu, kde velké objemy prášku pro najíždění při výrobě prášku mimo dobu najíždění představují velké dodateěné přitížení nosných konstrukcí elektráren. Řešení podle vynálezu je vhodné pro vyrovnání disparity mezi výkonem zařízení pro přípravu prášku a okamžitou spotřebu prášku. uhelný prášek vyráběný přímo v průběhu nsjíždění je teplý, což je výhodné z hlediska spalování, jeho teplota při ukládání může však být regulována tak, aby byla...

Vodorozpustný inkrustačný prostriedok pre morenie sadív a osív

Načítavanie...

Číslo patentu: 262480

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matula Jan, Waradzin Walter, Uhlár Ján, Oravec Eduard, Kiss Gabriel, Ember Karol

MPK: A01N 25/00

Značky: osív, sadív, prostriedok, morenie, vodorozpustný, inkrustačný

Text:

...z 3 až 15 1 hmot. polyvinylalkoholu ako föliotvornej látky, B 5 až 97 3 hmot. vody ako rozpúštadla, 0,1 až 1 i hmot. etoxylovaného vyššieho-mastného alkoholu ako neionogénneho emulgátora a 0,4 až 1,6 S hmot. potravinárskeho farbiva ako farebného indikátora rozpustné vo vode ako v rozpúštadle. Inkrustačný prostriedok na báze uvedených zložiek predstavuje produkt dokonale adhezny na povrch aemena. Rnvnomerný tiln vyfarbenáho polyméru,...

Způsob zpracování suspenze krystalů siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262479

Dátum: 14.03.1989

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: suspenze, siřičitanu, způsob, zpracování, horečnatého, krystalů

Text:

...fáze v suspenzi byly tak vysoké, aby obsažený trihydrát byl schopen poutat veškerou volnou vodu. Při úpravě podle vynálezu nejsou nečistoty pocházející z procesu odsiřování spalín na závadu, například nevadí popílek,zbytky hořečnatá suroviny, vodorozpustné soli. Dokonce ty nečistoty, které jsou schopné poutat při postupu podle vynálezu volnou vodu, znamenají prínos. Takto se chová zejména síran hořečnatý, který při teplotě nad 70 °C...

Ochranný povlak se zvýšenou odolností proti abrazi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262478

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kraft Jaroslav, Raboch Miloslav

MPK: C23C 4/04

Značky: proti, ochranný, abrazi, odolností, zvýšenou, povlak

Text:

...0,1 až 7 křemíku, n,1 až 6 horu, 0,1 až 8 železa, 0,1 až 5 volfrsmu, 0,1 až 3 molybdenu, 0,1 až 4 mädi. Podstata vynálezu epočívév tom, že ochranný povlak déle obsahuje 0,1 až 1,5 procent hmotnostních uhlíku a 5 až 10 procent hnotnostních kerbidu kłemíku.Výhoda ochranného povlaku podle vynslezu epočívl v tom, že v důsledku tepelného režimu dojde k difúznímu spojení mezi povlakem a základním materiálem a k pevnému zskotvení kerbidu...

Způsob měření hmotnostního toku par v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262477

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/06

Značky: hmotnostního, měření, způsobu, zapojení, procesu, provádění, způsob, tohoto, lyofilizace

Text:

...že v průběhu lyofilizačního procesu se sleduje tlak v sublimační komołe a tlak v hrdlo vývěvy pŕo odvod nekondenzovatelnýoh plynů a jehož podstata spočíva v tom, že z takto nsměžených hodnot tlaku se hmotnostní tok par určí podle vztahupřičemž konstanta k se pro dané zařízení stanoví ze vztahukde at značí výtokový součinltel Ú 6 expanzní součinítel EÚ S plochu prütočného profilu m 2 r měrnou plynovou konstantu i 1 P přehřáté vodní páry...

Rozebíratelný deskový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262476

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vontor Lubomír

MPK: F28D 9/02

Značky: deskový, výměník, tepla, rozebíratelný

Text:

...pro odvod kondenzátu, které je vhodné pro kondenzující médium.základním prvkom rozebiratelného deskového výměníku l tepla jsou rovinné desky g, dokterých jsou do všech shodně vyvrtány otvory g pro vodici tyče 5, které jsou rozmístěnytak, aby z obou stran držely V určené poloze těsnicí lišty § a to jak na lichých rovinných doskách ggł, tak na eudých rovinných deskách ggg. vpodstatě uprostřed mezi delšími stranami rovinných desek 3 jsou...

Anorganická fosforečnanová nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262475

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel

MPK: C09D 1/00, C09D 5/08

Značky: nátěrová, anorganická, hmota, fosforečnanová

Text:

...hmoty, hydrogenfoaforečnany svou ehemickou povahou zaručují její stâloat a dlouhou životnost a Eoaforečnany ueměrňují reakce v hmotě po její aplikaci, aby vznikl kvalitní povlak. Nátärová hmota podle vynálezu neobsahuje organické, jedovaté ani hořlavé látky a s její výrobou a použitím nejsou epojeny problémy a hlediska životního prostředí, hygieny práce a protipožární ochrany. Je zložená z dostupných surovin, takže je i ekonomicky výhodná....

Radionuklidový analyzátor celkové síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262474

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hally Jan, Šimon Liboslav, Čechák Tomáš, Koč Lumír

MPK: G01N 23/02

Značky: síry, uhlí, analyzátor, celkové, radionuklidový

Text:

...enalyrátorem § ve dvou stejně ěirokých sousedících energetických oblastech,jejichž hraniční energie je shodná s charakteristíckou energií etalonu g, vztaženo ke kalibracispektrometrickěho anelyzátoru§ predpokladané pro žádnou činnost vyhodnocovací a řídící jednotky Q pro správne stanovení celkového obsahu síry v měřeněm vzorku uhlí. Na základě těchto dílčích měření postupně koriguje řídící a vyhodnocovací jednotka 3 energetickou...

Pórovitá výstelka tepelné trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262473

Dátum: 14.03.1989

Autori: Smrček Karel, Motyčka Vladimír

MPK: H01L 23/42

Značky: trubice, pórovitá, tepelně, výstelka

Text:

...teplonosné kapaliny ve výparnikové komore je uskutečñován pouze vzlinlnim proti působení qrnvitace.Tuto nevýhodu odstraňuje ulpołádúni pörovité výstelky tepelne trubice, kde pőrovitá výetelka výparnikově komory zasahuje do vyúetěni kondenzâtoru do výparnikové komory. Přeeah pôrovité výetelky v místě průniku trubky kondenzátoru do výparníkové komory je nejvýše rovný dvojnásobku tlouäčky pórovité výatelky.Prednosti tohoto tvaru pórovité...

Podpěra tkaniny v místě přírazu paprsku ve tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262472

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holub Jindřich, Kalina Jaroslav

MPK: D03J 1/22

Značky: tkacím, paprsků, stroji, tkaniny, přírazu, místě, podpera

Text:

...v místě płírazu paprsku vytvořena z alespoň dvou přestavitelných ramen nesoucích souvislou lištu a vyznačena tím, že souvislá lišta je vytvořena jako otevřený profil, nasunutý na horní přední konce přestavitelných ramen otevřenou stranou profilu dolů, dnem profilu nahoru. Lišta je na přestavitelných ramenech držena vahou vyráběné tkaniny.Výhodou popéry tkaniny podle vynálezu je, že je výrobné velmi jednoduchá, její montaž na stroj a...

Hranatá nádoba z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262471

Dátum: 14.03.1989

Autori: Padovec Jaroslav, Zenáhlík Jiří, Vítek Drahomír, Votýpka Jaroslav

MPK: B65D 88/10

Značky: plastů, hranatá, nádoba

Text:

...teplotních změn mohou v tomto případě způsobovat pouze třecí síly, vznikající při prokluzu stýkajících se částí. Velikost tohoto namahání je však ve srovnání s teplotním namaháním u pevně pžipojenýoh kovových výztuh mnohonásobně menší.Dosažení výhodnějších rozměrových parametrů umožňuje úprava konců kovových výztuh,nebot přenos sil do přetažených lemů navazujících stěn se uskutečňuje v bezprostřední blízkosti povrchu vyztužovaná stěny a...

Způsob změny magnetického pole v urychlovači elektronů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262470

Dátum: 14.03.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/08

Značky: urychlovači, změny, provádění, způsobu, magnetického, elektronů, tohoto, způsob, zařízení

Text:

...pohyb elektronů V průběhu celého urychlovacího cyklu.Index magnetického pole se definuje v nejdůležitější funkční oblastí magnetického pole, tj. v oblasti tzv. hlavní rovnovážné kružnice 5 v rovině symetrie maqnetu. V ostatních oblastech apertury urychlovací komory Q jsou odchylky indexu od definované hodnoty nežádoucí.Index magnetického pole se v průběhu funkčního cyklu nemění, pokud neuvažujeme nežádoucí malé odchylky způsobené...

5,9,13-trimethyl-4,6-tetradekadien-3,13-diol a jeho 3-0-acyl-deriváty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262469

Dátum: 14.03.1989

Autori: Laštovka Petr, Kalvoda Ladislav, Sláma Karel

MPK: A01N 31/02

Značky: způsob, 3-0-acyl-deriváty, 5,9,13-trimethyl-4,6-tetradekadien-3,13-diol, jejich, přípravy

Text:

...látky.Potravni směs obsahující mssokostni ą rybí moučku, pšeničné klíčky, sojovou mouku a sušené droždi byla napuštěns acetonovým roztokem látky podle vynálezu tak, aby po odpařeni rozpustidla její obsah činil 1 000 ppm. vždy po 30 samičich larvách 7. a 6. instaru bylo chováno na tétodietě po dobu 14 dni, poté byla podávána normální potrave. Dospěvši samioeby 1 y spářeny s neošetřeným 1 samci. Byly hodnoceny malformsce a fertilita těchto...

Zařízení ke stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262468

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný František

MPK: D03D 45/50

Značky: strojích, útku, stříhání, zařízení, tkacích

Text:

...segment, jehož povrch je pohybové spřažen s pákou spojenou pružinou s prsníkem, přičemž páka je pevně spojene s kyvným hřídelem výkyvně upevněném V nejméně dvou ložiscích upovněných k prsníku, na kyvném hřídelí je nastavitelné upevněn svěrný držák,na němž je upevněn pohyblivý nůž, proti němuž je narameni upevněn pevný nuž, přičemžrameno je nastavitelnä upevněno na prsníku.Výhodou zařízení je jeho jednoducha konstrukce, vysoká trvanlivost a...

Sázecí okov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262467

Dátum: 14.03.1989

Autori: Světlík František, Stejskal Jan

MPK: C10B 31/00

Značky: sázecí

Text:

...kolik vetknutý do tehla, k nemuž je v jeho dolni části na limci pŕipevněn uzavireci zvon, tvořený skluzným kułelem a těsnicím lemem, přičemž k osazené horní části táhla jsou pomoc výztnh připevněny držáky závěsných čepu uzaviraciho zvonu.sázeci okov podle vynálezu umožňuje snadné plnění vyprazdňováni a zkracuje na minimum mnipulačni časy.Příklady provedení sázeciho okovu je ve svislém řezu znázorněn na připojeném výkresu. Tvarově sestává...

Zařízení pro průhyb válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262466

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ludvík František, Smazal Václav

MPK: B21B 37/12, B21B 37/08

Značky: zařízení, stolice, válcovací, průhyb, válců

Text:

...a jednak číslicový vstup llll třetího vyhodnooovacího bloku ll, na jehož výstup je zapojen informační vstup lgll zobrazovaoího bloku ll. K výstupům nezakresleného ovládacího pultu jsou připojeny kladné informační vstupy 2.2 až 3435 a zâpor né informační vstupy 2.3 až 2.3 n prvního vyhodnocovacího bloku g, jehož výstup je spojens třetím ovládacím vstupom lll přepínacího bloku Ž, k jehož prvnímu řídicímu výstupu §l§ jsou paralelné připojeny...

Zapojení pro měření délky stříhaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262465

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bednář Milan, Lehečka Václav, Větrovec Jindřich

MPK: G01B 7/02

Značky: stříhaného, délky, zapojení, měření, materiálů

Text:

...g je pak spojen se zapisovým vstupom p druhého paměíověho bloku l 0, jehož výstup je sapojen na inkrementćlní vstup z druhého čítaüe l 5. Na zadávací vstup 35 druhého čítače g je připojen výstup bloku g předvolby a ns jeho prvý řídící vstup l výstup nezskresleného čidla polohy materillu před nůäksmi. Jak výstup komparátoru 6, tak i výstupy čítaču g, g jsou zspojsny na príslušné vstupy nezskreslenćho programovstelneho technologického...

Zařízení ke kontinuálnímu dělení dvou navzájem nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262464

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kudrna Milan, Husák Jiří, Vrana Jiří

MPK: B01D 17/02

Značky: dělení, navzájem, kontinuálnímu, omezeně, mísítelných, kapalin, zařízení, nemísitelných

Text:

...regulační nádoby. vzdálenost přepadového otvoru přepsdově trubice cda dna regulační nádoby je stavitelná aretační soustavou sestávajíci z táhls s stavěcího šroubu a je měnitelná pomocí pružného elementu, který je součástí płapadové trubice.Pžednosti zařízení podle tohoto vynálezu je bezucpávková konstrukce přepsdové trubiceo měnitelná délce, resp. vzdalenosti, płepadového otvoru ode dna regulační nádoby, takže nemůže dochúzst k průniku...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262463

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědek Václav, Durmis Július, Kubečka Tomáš, Roušar Ivo, Kvapilová Eva, Fikar Jiří, Liška František, Valentíny Marian, Holčík Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: způsob, 2-benzothiazolsulfenamidů, přípravy

Text:

...se čistí destilací nebo kryatalizací.Očinek postupu podle vynálezu spočívá v tom, že oxidecí směsi 2-merkaptobenzothiazolu vzorce II a/nebo bis/2-benzothiazolyl/dieulfidu vzorce III s aminy obecného vzorce IV působsním teroiarního butylhydroperoxidu vznikají snlfenamidy obecného vzorce 1 a jako vedlejší produkt reakce vzniká terciární butylalkohol, ktorý se odstraní destilací.Výhodou postupu podle vynálezu je možnost použití terciárního...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262462

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fikar Jiří, Valentíny Marian, Roušar Ivo, Liška František, Durmis Július, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Budínová Dana, Dědek Václav

MPK: C07D 277/80

Značky: přípravy, 2-benzothiazolsulfenamidů, způsob

Text:

...na chlorid vápenatý, ktoré 10 2 aukčná smłci odotranit v kryatelickć formd nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku I 2 relkčnt mini lze rogonorovot poułltý min dostilncí E 1 rokt 1 f 1 kecLvýhoda postupu podle vynálezu spočívd v tom, le se pri miněné oxidativní kondonzncizískává chlorid sodný, nebo chlorid drsselný nebo chlorid vápenstý v krystnlické formě nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku. chloridy alkalických kovů lze...

Zařízení na obracení rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262461

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlík Josef, Kubeček Ladislav

MPK: A41D 19/04

Značky: zařízení, rukavic, obracení

Text:

...deaku je dále upevněn prípravok eeetevající z pěti trnů opatłených na horníoh koncíoh rozpěrnýml čelíatmi.Vylií efekt navrhovaného zařízení apoćíve v odstranění namahavá praca, ve zzyohlení pracovního cyklu a odstranění znetkovítoztí u materialu e vyilím třením intrnějlí manípulaoí.Príklad provedení zarízení podle vynálezu je achematícky zobrazen na výkrese. kde na obrázku č. 1 v bočním a na obrázku č. 2 čelním naryau. Na stojanu A je...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny hydraulického pohonu kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262460

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pexa Miroslav, Tománek Petr, Čurda Antonín, Neužil Lumír, Ožana Otakar, Šafařčík Jiří, Valošek Jiří

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulický, tlakově, pohonů, hydraulického, jednotek, kráčivých, kapaliny, rozvod

Text:

...prostory g płímčarýoh hydromotorů g kračení. Na płívodní potrubí g jsou dále napojený vratné jednosměrné ventily g přímočarých hydromotorů g kračení, které vratnými přípojkami g jsou spojonyPred uvedením hydraulickćho rozvodu tlakové kapaliny hydraulickeho pohonu kričivých jednotok do provozu se prevode nastavení hodnoty pojistndho tlaku na hlavním pojistném ventilu g. Na pojietnom ventilu 12 płísnočarćho hydromotoru g zdvihu a na...

Rozebíratelná filtrační jednotka na kapaliny, zejména na užitkovou vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262459

Dátum: 14.03.1989

Autor: Křížek Jiří

MPK: B01D 29/10

Značky: jednotka, zejména, užitkovou, rozebíratelná, kapaliny, filtrační

Text:

...půdorys tohoto zarízení.základní těleso l tvaru dutěho válce je na svém hornín konci opatŕeno přírubou lg.opatłenou závitovými díraml li pro dotažení víka 3 pomocí Eroubů 3 přes pružné podložkyłg. Odnímatelné víko 2 má kruhové vybrání ll pro centrování filtrační vložky §. Pro těsnění § tvorené pryžovým O-kroužkem jsou v płírubě lg základního tělesa l popřípadě i v odnímatelném víku g vytvořeny žlábky lg, lg pro těanění 3. Ve dně 3 je...

Způsob stabilizace neutralizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262458

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: způsob, stabilizace, kalů, neutralizačních

Text:

...dá do míchačky na beton a za neustálého míchání se přileje 20 l roztaveného asfaltu. Během stabilizace se do míchačky vhání horký vzduch 120 °C až 150 °C a to za pomocí hořáku na plynné nebo kapalná palivo, který je umístěn u ústí míchačky a je možno jej dle potřeby odklonit. Stahilizace je u konce pokud se vizuálně zjistí, že celý povrch neutralizačního kalu je černý. Po té se prestane do míchačky vhánět horký vzduch a směs se z míohačky...

Spojka, zejména vrtací hlavy pro vrtání otvorů malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262457

Dátum: 14.03.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: F16D 1/00

Značky: zejména, vrtání, malých, hlavy, spojka, průměru, vrtací, otvorů

Text:

...umožňuje přenášet velmi vysoké otáčky, zejména od 5 000 do 20 000 ot/min, a to jednak 2 důvodu nízké hmotnosti rotující části a jednak,že krouticí moment se přenáší bez přĺmého.mechanickáho styku součástí, čímž je zajištěna její vysoká životnost a spolehlivost. U této spojky, která pracuje bez nároku na elektrickou energií, je výhodou i to, že nedoohází k přenášení mechanických vibrací a chvění z hnacího na hnaný hřídél a naopak.Na...

Vestavěný podchlazovač kondenzátu výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262456

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mánek Oldřich, Zámečníková Helena, Varvařovská Jarmila, Šrůtek Josef, Hloušek Vladimír, Mašek Václav

MPK: F28D 7/00

Značky: kondenzátu, podchlazovač, výměníku, vestavěný

Text:

...vestavba. V prostoru mezi častí vnějěího svazku teplosměnnych trubek a tělesem výměníku je přitom uspořádáno zařízení pro obvod kondensátu sestávající z valcováho pláště, příčné desky a horního nátrubku. V prostoru pod vnitřní trubkovnicí je uspořádána první komora chladící vody tvoŕena vnitřní trubkovnicí, prstencem, vnitřním plaštěm. dnem a vnitřní trubkou a v prostoru pod vnějłí trubkovnicí je uspožadána druhá komora chladící vody,...

Zařízení k napínání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262455

Dátum: 14.03.1989

Autori: Malý Jiří, Ovčačík Radomír, Šedlbauer Antonín

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, napínání, útkové

Text:

...i zvýšená spotřeba tlakového vzduchu. Nižší účinnost doposud používagych zařízení k napínání útkové niti je příčinou chyb ve tkanině, zejména mikrosmyček a přeložených útků. při setkávání určitých druhů útko vých textilních materiálů.Uvedené nedostatky jsou z velké části odstraněny u zařízení k napínání útkové niti během prohozu na vzduchovém tkacím stroji, kde prohozní kanál je vytvořen tvarovanými třtinami paprsku, připevněném na...

Způsob imobilizace peptidů, proteinů a afinitních ligandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262454

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fusek Martin, Turková Jaroslava, Čapka Martin

MPK: C07K 17/14

Značky: afinitních, způsob, peptidů, imobilizace, proteínu, ligandu

Text:

...dostupného povrćhu. Po provedené modifikaci je výhodné promýt oxid křemičitý rozpouštědly odstrañujicími přabytek činidla, velmi často je vhodné vzniklý nosič sušit. Provádí-li se imobilizace na nosič upravený aminopropylskupinou, bývá vhodné tento nosič,před imobilizací peptidů a proteinů, ošetřit qlutaraldehydem.vlastni imobilizace biologicky aktivnich látek na takto upravené nosiče se poté provádí obvyklým způsobem (např. H. H. Weetal,...

Zařízení pro zkoušení tuhosti opatků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262453

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dostálová Jarmila, Štefka Josef, Jeřábek Karel, Pavlíček Oldřich

MPK: G01N 3/32

Značky: zařízení, tuhostí, opatků, zkoušení, obuvi

Text:

...se zářezy li, jimíž jsou uzpůsobene pro zasunutí na vyčnělé části čepů § 1. Těleso 5 dynamometru je tak svisle posuvně upraveno proti opěrné plošině gg. Pro záznam počtu zdvihů tělesa Q dynamometru je na rámu l upraveno počítadlo §§. Spodní část tělesa § dynamometru je opatřena příčným otvorem §§, v němž je vodorovně uložen upínací třmen §, který je zajlštěn kolíkem 51. Na upínacím třmenu Q jsou po stranách posuvně uloženy čelistí gg,jež...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262452

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hamřík Oldřich, Gheorghiu Mihnea, Jansa Ladislav, Salajka Zdeněk, Žaloudík Petr, Kratochvíla Jan, Šindelář Pavel, Legeza Vasil

MPK: C08F 4/62

Značky: kopolymerů, 1-alkenů, způsob, výroby, polymerů

Text:

...nečistoty typu donoru elektronů. Psrafinický uhlovodik lze nanést na hotový kstalyzátor, suspendovaný v uhlovodíkovém rozpouštědle, nebo současně s poslední složkou katalyzátoru, tj. s organohlinitou sloučeninou III. Parafinický uhlovodík se nanáši tak, aby jeho obsah činil 0,5 až 50 1 hmotnostních katalyzátoru, s výhodou 1 až 10 1 hmotnostních. Principem působení pąrafinického uhlovodíku je obalení částic katslyzátoru a zabránění difuzi...

Katalyzátor pro polymeraci 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262451

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křivánek Josef, Gheorghiu Mihnea, Hamřík Oldřich, Salajka Zdeněk, Legeza Vasil, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 4/62

Značky: 1-alkenů, polymeraci, katalyzátor

Text:

...provádí pravidla po dobu4 hodin. zchlazení nosiče se provádí proudem dusíku, jehož obsah vody a kyslíku je nižšíV prostředí uhlovodíkového rozpouätěále nebo v plynné fázi se potom na nosič působí alespoň jednou organokovovou sloučeninou, napr. trialkyly, dialkylhydridy, dialkylhalogenidy.k pevněmu zakotveni organokovová sloučeniny. Kvúli rovnoněrnému naneeeni je nutno suspenrinosiče nebo vrstvu nosiče intenrívně michat, výhodné je interakci...

Způsob výroby nových derivátů 1-aryl-ergolinyl-močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262450

Dátum: 14.03.1989

Autori: Biere Helmut, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: 1-aryl-ergolinyl-močoviny, derivátů, výroby, nových, způsob

Text:

...koncentrovaný roztok žá dané kyseliny V methanolu při teplotě místnosti.Sloučeniny obecného vzorce l vyráběné postupem podle vynálezu mají schopnost zejména centrální blokády az-receptorů, přičemž tento účinek je doproväzen pouze slabými, popřípadě vůbec chybějícíml antidopamínergními účinky. Tento pnoďil účinku předurčuje uvedené sloučeníny jakožto cennné látky k léčení psychických poruch depresivního typu. Antidepresívní účinek sloučenin...

Mobilní jednotka na vulkanizaci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 262449

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schlemmer Robert, Siegenthaler Karl

MPK: B29D 30/08, B29C 35/02

Značky: plastů, jednotka, pneumatik, mobilní, vulkanizací

Text:

...21 prstencové dolní stěny 13 a působí jako doraz, zastavující sestupny kluzný pohyb dutébo pístu 44 uvnitř zvonu 32.Skříň 35 je nahoře uzavřena krytem 45,který sestává z obvodov-ě stěny 46, ležící částečně uvnitř horního úseku 42 válcové stěny 41 skříně 35, a z horní koncové stěny 47, jejíž horní konec leží V axiállíím otvoru 12 prstencového tělesa 1 D.Horní úsek 42. rálcově stěny 41 skříně 35 i horní koncové, stěna 47 krytu 45 jsou...

Způsob výroby derivátů N-/2-aminofenyl/-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262448

Dátum: 14.03.1989

Autori: Weiershausen Ute, Vollmer Karl-otto, Satzinger Gerhard, Herrmann Wolfgang

MPK: C07C 103/82

Značky: výroby, způsob, derivátů

Text:

...g pyridinu, 6,1 g 44,1 mmolu o-nitroanilinu a 280 mililitrů suchého ethylacetátu připraví N- zínitrofenyl -3- B-benzyloxypropanoylaminolbenzamid. Surový produkt se vyčistí chnomatografií na sloupci silikagelu za použití směsi ethylacetátu a n-hexanu od 1 5 do 1 1 (objem/objem) jako elučnlho činidla. Výtěžek produktu o teplotě tání 140 stupňů Celsia činí 21 teorie (3,5 g.13,1 g 40 mmolü N-2 °-nitrofenyl-4-isohutyrylaminobenzamid.u se za...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262447

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janicke Reinhard, Nyfeler Robert

MPK: A01N 43/82

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...mák, olivovník, Slunečnice, kokosovník, skočec, kakaovník, podzemnice olejná tykvovité rostliny dyně, oikurky, melouny) vlákniny bavlník, len, konopi, juta citrusovníky oranžovník, citroník, citroník největší, mandarinkal různé druhy zeleniny špenát, salát, chřest, hlávkové zelí, mrkev, cibule, rajská jablička, brambory,paprikaj vavřínovité rostliny avokádo,skořic-ovník, kafrovník nebo další rostliny,jak-o kukurice, tabák, ořešák,...

Způsob výroby nových substituovaných amidů, odvozených od aminonaftytyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262446

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roussel Gérard, Guyon Claude, Cotrel Claude, Taurand Gérard

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, amidů, výroby, substituovaných, aminonaftytyridinu, odvozených, způsob

Text:

...je možno použít jakoukoliv vhodnou ochrannou skupinu, při jejímž zavádění a uvuolňování nedochází k ovlivnění zbytku molekuly a která je inertní z hlediska oxidační reakce. K ochraně aminoskupiny je možno užit například chloracetamidoskupinu nebo ftalimidoskupinu.N-ové amidy, získané způsobem podle vynálezií je možno v případě potřeby převést na adiční soli s kyselinami.Ze soli, přijatelných z farmaceutického hlediska je možno uvést adiční...

Způsob výroby nových 1H,3H-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262445

Dátum: 14.03.1989

Autori: Farge Daniel, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel, James Claude

MPK: C07D 513/04

Značky: 1h,3h-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového, nových, způsob, výroby, derivátů

Text:

...457 g Z-chluorakrylonitrilu a 0,2 g hydrochinonu v 1760 ml anhydridu kyseliny octové se zahřívá na teplotu 110 až 117 °C na 70 minut. Pak se rozpouštědlo odpaří za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě 50 až 80 °C. Získa se odparek, který se smísí s 400 ml destilované v 0 dy. Získaná suspenze se upraví na pH přibližně 10 přidáním vodného roztoku hydroXidu sodněho o koncentraci 5 N a pak se čtyřikrát...

Způsob výroby nového 1H,3H-pyrrolo(1,2-c(-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262444

Dátum: 14.03.1989

Autori: James Claude, Farge Daniel, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, 1h,3h-pyrrolo(1,2-c(-thiazolového, nového, derivátů, výroby

Text:

...celkovým množstvím B 0 ml isopropyioxidu a pak se suší za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve formě pelet. Tímto způsobem se získa 44 g 3-3-pyridyl-1 H,3 H-pyrrolo 1,Z-cJ-thiazolkarbonitrilu ve formě okrově zbarvených krystalů o teplotě tání 117 stupňů Celsia.Kyselinu 3-formyl-2-3-pyridylj-4-thiazolidinkarboxylovou je možno získat nasledujícím způsobem.K 1 200 ml kyseliny mravenčí se přidá...

Zařízení k uzavření a zalepení kartonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262443

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sutschev Hristo, Koemdjiev Ivan, Vulkov Kiril

MPK: B65B 51/02

Značky: zařízení, kartónu, uzavření, zalepení

Text:

...protí příklâpěcímu a vynášecímu mechanísmu,sestává ze svislého šroubu 17 s matící 18,která je spojene s plošinou 19. Zalepovací mechanismus 4 sestava z ústrojí k tažení lepící pásky 4 U, která jsou umístěna po obou stranách šroubového zdvihacího mechanismu 3. Každé ústrojí k vytahování lepící pásky 40 obsahuje horní vytahovací váleček 20 a dolní váleček 11, které jsou spojeny neznázorněnym převodem se svislym šroubem 17. Za válečky 2 U, 21...