Archív za 1989 rok

Strana 97

Obratová komora spalovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262562

Dátum: 14.03.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F23L 9/00

Značky: spalovacího, prostoru, komora, obratová

Text:

...délkových dilataoí je vhodné, je-11 stěna kovového trámce, dotýkající se dělící stěny, vytvořena pružně. Další výhodu přináší, je-li potrubí přípevněno k trámci v přímce.Výhodou komory podle vynálezu je, že umožňuje dokonalé spálení zbytků paliva ve spalinách, čímž se podstatné snižuje zanášení a obsah škodlivin ve spalínách. Další předností řešení je, že se u takto vytvořené komory snižuje její tepelné namahání. U komory podle...

Acidotolerantní metylotrofní kvasničný kmen mikroorganismu Candi da Boidinii CCY 29-37-9

Načítavanie...

Číslo patentu: 262561

Dátum: 14.03.1989

Autori: Krumphanzl Vladimír, Kmentová Miroslava, Volfová Olga

MPK: C12N 1/16

Značky: 29-37-9, acidotolerantní, mikroorganismu, candi, boidinii, metylotrofní, kvasničný

Text:

...byl kmen č. 1 šlechtěn v druhém stupni.Šlechtění v druhém stupni spočívalo ve vlivu selekčního tlaku kyseliny mravenčív přítomnosti metanolu a vedlo k získání kmene se sníženou citlivosti vůči inhibiěnímu vlivu kyseliny mravenčí na růst buněk. Dlouhodobým selekčním tlakem stále se zvyšující koncentrace kyseliny mravenčí v přítomnosti metanolu byly postupně získány kmeny se zvýšenou rezistentností růstu buněk na kyselinu mravenčí....

Termotolerantní acidotolerantní metylotrofní kvasničný kmen mikroorganismu Hansenula sp. CCY 38-34-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 262560

Dátum: 14.03.1989

Autori: Volfová Olga, Kyslíková Eva, Dvořáková Jana, Krumphanzl Vladimír

MPK: C12N 1/16

Značky: hansenula, acidotolerantní, kvasničný, termotolerantní, metylotrofní, mikroorganismu, 38-34-1

Text:

...Termotolerantni mutant Hansenula sp. byl ziskán selekci rychle rcstouoích buněk při 40 °C. Po prověřeni stálosti nabytně termotolerance byl mutant V druhém stupni šlechtěni podroben selekčnímu tlaku nizkých pH média v chemostatu při limitaci rhstu buněk metanolem při 40 °C. Postupným snižovánim pH média při vyšších zředovacich rychlostech byl konečně získán termotolerantní a acidotolerantni kmen Hansennla sp. 3.Dále je uvedena...

Zařízení k upínání nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262559

Dátum: 14.03.1989

Autor: Staněk Milan

MPK: B21J 13/00

Značky: zařízení, nástroje, upínání

Text:

...a jeho novém upnutí.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese, na němž obr. 1 představuje svislý řez zařízením při upnutí, obr. 2 znázorňuje odpovídající pohled shora a obr. 3 znázorňuje svielý řez zařízením při uvolnění nástroje.Upínaoí zařízení obsahuje těleso ł, které je upevněno svou upínací plochou lg na stole 2 stroje. Ve vedení lg tělesa ł je posuvně uspořádáno smykadlo 3, které je spřaženo s hydraulickým válcem...

Mokrý mechanický odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262558

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichý Michael, Pavlík Radomír

MPK: B01D 47/12

Značky: prachu, mechanicky, odlučovač, mokrý

Text:

...proudění nosné vzdušiny určeným ke smáčení tuhých příměsí ve vzduäině je umístěn rozprašovač kapaliny a pod nezkrápěným roštem určeným k odloučení kapek kapaliny se zachycenými tuhými příměsemi je umístěna odtoková soustava. Pro obě dílčí funkce mokrého mechanického odlučovače je použito provedení shodných roštu vytvářejících členitou a velkou styćnou plochu pro vázání prachu obsaženého v nosné vzdušině kapaliny.Rošty jsou řazeny za sebou...

Tvářecí přípravek pro výrobu šroubových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262557

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dobesch Otto, Frydrych Milan

MPK: B21D 11/06

Značky: ploch, výrobu, přípravek, šroubových, tvářecí

Text:

...pro výrobu šroubových ploch dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese V nárysu v částečném řezu, přičemž na obr. 1 je znázorněna tvářecí část a na obr. 2 matrice.Tvářecí přípravek dle vynálezu sestává z matrice l a nad ní umístěné tvářecí části g. Matríce ł je složena ze dvou soustředných válců lg, łł, z nichž vnější valec lg má na hořejším čele vytvořenou šroubovou plochu jednoho závitu šneku šnekového dopravníku a vnitřní válec łł...

Elektrografický práškový tónovač pro suchý proces vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262556

Dátum: 14.03.1989

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: suchý, elektrografický, práškový, vyvolávání, proces, tónovač

Text:

...z nosiče. Proesystémy na chalkogenních sklech (selen), které se nabíjejí kladným nábojem je vyžadován elektro-V neqativní tonerový prášek a elektropozitivní povrch nosiče. Mimo kvalitu povrchu nosiče pak silně ovlivňuje triboelektrickou soudržnost nosič-toner elektronegetivita toneru. To může být řečeno především výběrem vhodných pojiv, organických látek jako barviv s obsahem chinonových nebo -N 02 skupin a podobné. Požadavky na ostatní...

Způsob izolace imunoglobulinu afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262555

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beneš Milan, Pokorný Miloš, Ulrych Stanislav, Odehnalová Naděžda

MPK: A61K 39/395

Značky: chromatografii, imunoglobulinů, afinitní, izolace, způsob

Text:

...při izolací imunoglobulinu se směsi dalších bílkovin.Tohoto principu využívá způsob izolace imunoglobulinu třídy IgG z krevní plazmy, éra nebo roztoků obsahujících kromě imunoglobulinové frakce směs dalších bílkovin metodou afinitní chromatoqrafie vyznačující se tím, že porázní sféricka celulóza obsahující kovalentně imobilizovaný histidín, lysin, reaktivní žlut 13 GGL nebo 2-(4-aminofenyl)sulfonyletyl skupiny nebo produkty jejich diazotace a...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a stejnosměrnou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262554

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ibl Stanislav, Bartoš Stanislav, Čeřovský Zdeněk, Kamenický Jan

MPK: H02J 13/00, H01F 5/08

Značky: supravodivým, energetickým, obousměrný, zásobníkem, zapojení, sítí, magnetickým, stejnosměrnou, energie, převod

Text:

...prvního jednosměrného spínacího prvku 5 a prvního neřízeného usměrňovače 5 a jednak sériová kombinace druhého jednosměrného spínacího prvku 5 a druhého neřízeného ueměrňovače 1. Mezi společně uzly g, g prvků jednotlivých větví je pak zapojen kondenzátor lg, k němuž je připojena měničová soustava ll. Paralelně ke kondenzátoru 33 je zapojen třetí jednosměrný spínací prvek lg v sérii s ochranným odporem lg.Vlastní obousměrný přenos energie mezi...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kolář Karel, Pivoňka, Červencl Milan, Michna Vladimír, Krejčí Jaroslav, Exner Milan, Frey Augustín, Rybář Oldřich, Burian Miloslav

MPK: H03K 17/296

Značky: podle, tříd, napájení, zapojení, identifikaci, výpadku

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Křížový díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 262552

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vracovský Josef

MPK: B60M 1/14

Značky: křížový

Text:

...svorek zdola k desce je umožněno přivést trolej až ke středu kŕížového dílu. Stěrač pak je stale veden po trolejovém drátu, což vyloučí četně příčiny přeskoků a prodlouží životnost jak troleje tak i sběrače. Přesah svorek přes okraje desky umožní tužší spojení s dalšími díly a dále plynulejší najíždění sběrače na takto řeäený křížový díl. Každá ze svorek svým spojením s deskou alespoň jednou z lišt dává predpoklad snadné aplikace v...

Zařízení pro kontrolu správnosti zapojení kabeláží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262551

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kratochvíl Josef

MPK: G01R 31/04

Značky: kabeláží, zařízení, správnosti, zapojení, kontrolu

Text:

...pro výběr testovacích desek 21, 22 QN a zařízení umožňující komunikaci s uživatelem. Mezi počí tačem g a všemi testovacími deskami 91, 92 QN je zapojena neúplná systémová sběrnioespojených jedno §. Tato neúplná systémová sběrnice g umožňuje komunikaci konkrétní testovací deskyQ 1, 22 QN s počítačem §a to bud čtení nebo zápis. Testovací desky Ql, 22 QN jsou spojeny s testovanou soustavou konektory 5. Počet vodičů V neúplné systémové...

Nástroj pro vytváření ventilových otvorů v ráfcích autokol z tyčí proměnného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262550

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stanovský Lubomír, Vašek Miroslav

MPK: B21D 53/30

Značky: ráfcích, autokol, vytváření, tyčí, ventilových, otvorů, průřezu, proměnného, nástroj

Text:

...průstřižníku presahuje před horní nosič o rozměr, rovný zehloubení rovinné plošky kolem ventilováho otvoru e dále z průstřižnice uložené v nosiči, která je na svém funkčním konci osazena na rozměr neosszené části průstřižníku, kde hloubka osození je rovná hloubce zahloubení rovinné plošky kolem ventilového otvoru.Výhodou nástroje pro vytváření ventilových otvorú v ráfcíoh autokol podle vynâlezu je to, že umožňuje vytvářet ventilové otvory...

Nástroj pro úpravu konců válcovaného profilu k výrobě ráfku autokola

Načítavanie...

Číslo patentu: 262549

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stanovský Lubomír, Vašek Miroslav

MPK: B21D 53/30

Značky: ráfku, autokola, nástroj, konců, valcovaného, profilů, úpravu, výrobe

Text:

...od sebe rovné teoreticky tlousice horniho nole. spojeného s beranem lisu. jehož čelni stena je ksskádovitá a má obdelníkový průłez, která přechází na svém jednom konci do tvaru pravidelného lichoběžníku.výhodou nástroje pro úpravu konců válcovanáho profilu k výrobě ráfku sutokols je to,že se jim upravi konce válcovanáho profilu v rozvinutém stavu na jednu operaci s to pri stfihání válcovsneho profilu na míru, čímž se sníží počet operací...

Mechanický dávkovač kapaliny, zejména inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262548

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janů Karel, Mořkovský Jiří, Chlup Rudolf

MPK: A61M 5/31

Značky: mechanicky, zejména, kapaliny, dávkovač, inzulínu

Text:

...je płínosem zejména při použití dávkovače k aplikaci inzulínu slepým diabetikem nebo v prostředí s nedostatočným osvetlením.Na pfiloženém výkresu je znézorněn mechanický dávkovač kapaliny podle vynálezu. kde obr. 1 je jeho svislý řez v provedení pro trvale zavedenou křídlovou jehlu do tkáně s přímým dávkováním, obr. 2 je umístění injekční jehly v teleskopickém a uzavŕeném krytu dolní části dávkovače, nąprogramovaného na dávku odpovídající...

Programovatelný technologický regulátor pohonů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262547

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šour Pavel, Sýkora Jindřich, Kocur Pavel, Vaněček Pavel

MPK: B21B 35/06

Značky: válcovacích, technologický, pohonů, regulátor, programovatelný, stolic

Text:

...vstupního interfejsového modulu E s galvanickým oddělením. jehož první skupinové vstupní datová svorka 28 p je spojene se skupinovou svorkou l pro přímé čísliccvé vstupní signály. Druhá skupinová svorka i modulu g je druhá vstupní datová svorka pro dálkový přenos pro technologické ovládání, která je spojene jednak s druhou výstupní datovou skupinovou svorkou § 32 pro dálkový přenos pro technologické ovládání výstupního interfejsového modulu g...

Zařízení na vážení materiálu na hadicovém balicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262546

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikač Ivo, Mančal Ladislav

MPK: B65B 37/16

Značky: zařízení, materiálů, vážení, hadicovém, stroji, balicím

Text:

...do hadicového obalu a jeho kontrolním zvážením, na jehož základě je pak řízena a upravována dávka baleného materiálu na dávkovači balicího stroje. To znamená, že oprava dávky baleného materiálu je provedena okamžitě u následujícího obalu a tím je i snižována výroba vadných obalů s mimotoleranční váhou po zjištění této vady. Zatímco u zařízení s vázicí jednotkou mimo balicí stroj může být vlivem dlouhé zpětné vazby vyrobeno několik vadných...

Práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 262545

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: elektrografický, práškový, toner

Text:

...respektive tavení v příslušném rozmezí, které odpovídá konstrukcí kopírovacího stroje, respektive jeho tepelněmu výkonu. Nežadouoí je například lepení nebo hrudkovatění prášků v průběhu stárnutí. U monokomponentových tonerů je dále vyžadována schopnost tlakové a tepelně-tlakové fixace, což je V podstatě dano zvýšenou plasticitou těchto tonerů. Mimo tyto vlastností je dále požadováno dokonalé vybarvení částic toneru,dokonalý rozliv například...

Zařízení pro rychloupínání zemědělských strojů k traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262544

Dátum: 14.03.1989

Autori: Škola Jan, Kušička Bohumil, Jindra Miloslav, Hainc Stanislav, Příhoda Zdeněk

MPK: A01B 59/06

Značky: zemědělských, zařízení, strojů, rychloupínání, traktoru

Text:

...umístěné na rámu stroje. obr. 4 zobrazuje bokorys traktorové částí A zařízení s připojenou tažnou ojí stroje V transportní poloze.zařízení se skládá z trojúhelníkového závěsu l, závesných háků 3, g a patek Q, Q s náběhy lg, lg . Trojühelníkový závěs ł, zavěšený známým způsobem ve zvedacích ramenech 1, 3 hydraulického zvedacího mechanismu traktoru je tvořen bočnicemi á, §, které jsou vzájemné spojeny tažnou lištou É s otvory łá, lg a dorazem...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262543

Dátum: 14.03.1989

Autor: Wessely Pavel

MPK: B60Q 1/24, B60Q 1/30, B60Q 1/20...

Značky: motorová, vozidla, svítilna

Text:

...odstraňuje řešení svítilny dle vynálezu, kdy rozptylná část krytu svítilny je tvořena soustmnm dioptrických prvků tvořených vrchlíky anuloidu uspořádaných tak, že jejich vzájemné prüniky vytvářejí kosočtverce. Přitom poměr mezi poloměrem anuloidu k délce výseče a poměr mezi poloměrem rotující kružnice k šířce výseče je volen tak, aby bylo docíleno rozložení světelného svazku dle zvláštního požadavku.Výhodou řešení dle vynálezu je dosažení...

Vnitřní svítilna

Načítavanie...

Číslo patentu: 262542

Dátum: 14.03.1989

Autor: Wagner Josef

MPK: B60Q 3/00, B60Q 3/02

Značky: vnitřní, svítilna

Text:

...V krajních polohách páčky je prolis kontaktního pera přesunut přes vrchol dvojitého výstupku a je v dotyku jednak s hranou držáku žárovky a současně s hranou kontaktu dveřního spínače nebo trvalého spínače.Výhodou uspořádání svítilny podle vynálezu je skutečnost, že posuvem kontaktního pera po hranách kontaktů a držáku žárovky dochází k otěru styčných ploch a tím k jejich čištění,což vylučuje nutnost použití drahých kovů - např. stříbra -...

Mostový jeřáb, zejména pro montážní haly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262541

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 17/06

Značky: jeřáb, zejména, montážní, mostový

Text:

...aby druhý konec horizontálního nosníku byl k příslušnému příčníku, uspořádanému pod úrovní horizontálního nosníku, připojen pomocí vertikální podpěry. Jeřábová dráha je v tomto případě situována na úrovni parapetu oken, takže nezastiñuje okna a lze tudíž plně využít denního světla.Konkrétní provedení mostového jeřábu podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkream,kde na obr. l je řez halou se symetrioky uspořádaným jeřábovým mostem a...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sonnestein Petr, Chvojka Jan, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Kuběna Slavoj

MPK: C21C 5/38

Značky: výrobu, způsob, konvertoru, oceli, dmýchaném, kombinované, konvertorového, plynů, využití

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Pohybový mechanismus opěrného základkového štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262539

Dátum: 14.03.1989

Autori: Korczyňski Petr, Fránek Tomáš

MPK: E21F 15/04

Značky: mechanismus, pohybový, opěrného, štítu, základkového

Text:

...mechaniamus opěrného základkového štítu mechanizované výztuže podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na základkové stropnici je pomocí nosných čepů ve vnější vodioí dráze upevněn základkový štít, jehož kloubové spojení s dvojčinným hydrauliekým válcem je tvořeno jezdoem a čepem uloženým v podélném oku základkového štítu, přičemž jezdec je suvně uložen na vnitřní vodicí dráze základkové stropnice.Na přiložených výkresoch je...

Výměník tepla s přímými trubkami či U-trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262538

Dátum: 14.03.1989

Autori: Altmann Jiří, Janeba Břetislav, Zákravský Josef, Bochníček Karel, Mojžíš Vratislav

MPK: F28D 7/00

Značky: u-trubkami, uspořádanými, přímými, trubkami, výměník, tepla, svazků

Text:

...jsou stejné nebo menší než vnější rozměry vnitřního pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to, že celosvařované komory s vnitřním pláštěm lze využít v případech, kdy z dispozičních důvodů je nutno vnitřní plášť umístit mimo osu trubkověho výměníku tepla. Tuto výhodu lze využít zejména v těch případech, kdy v trubkovnici a v deskovém víku je otvor a vnitřní plášč pak vytváří hrdlo pro přívod či odvod pracovní látky z mezitrubkového...

Zařízení pro podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262537

Dátum: 14.03.1989

Autori: Neumann Ludvík, Pleskač Karel, Hrubý Jan, Jošt Karel

MPK: D04B 15/48

Značky: podávání, příze, zařízení

Text:

...bubínku je znázorněno na obr. 3v průřezu zařízení seřízeným podle obr. 2. Na obr. 4 je druhá varianta zařízení nastavené ho na konstantní podávání příze s menší roztečí ovinů, vhodná pro kvalitnější přízi a naobr. 5 jsou přízové oviny ukládány na podávací klecovitý bubínek vedle lamel rozřadovacího kotouče, což je vhodné pro konstantní podávání velmi kvalitní nechlupaté příze, zpracovávané na rychloběžných pletacíoh strojíoh. obr. 6...

Zapojení převodových polí v meziměstské telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic s dvaceti východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262536

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: skupiny, polí, dvaceti, východech, ústredne, telefonní, přípojnic, meziměstské, zapojení, východy, prevodových

Text:

...převodového pole na druhé se provede s minimem změn v zapojení stávajícího převodového pole a bez znatelné změny v dobré provozní propustnosti. Montážní práce při změnách v pževodovém poli jsou usnadněny i tím, že v převodových polích podle vynálezulze předepsat pořadí montáže jednotlivých propojek, které je opačné pořadí jejich přípedného vynechávání při zvětšení počtu zařízení zapojených na prevodové pole. Cykličnost v zapojení...

Zapojení převodových polí v meziměstské telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic s deseti východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262535

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: zapojení, polí, meziměstské, prevodových, východy, deseti, ústredne, telefonní, východech, skupiny, přípojnic

Text:

...zařízení rovným dvojnásobku počtu přípojnic V převodovém polí a zapojení převodového pole s nejméně pěti až nejvíce šesti přípojnicemi se zapojeným počtom zařízení rovným trojnásobku počtu přípojnic v převodovém poli jsou podle vynálezu základními zapojeními, od kterých se odvozují zapojení převodových polí se stejným počtem přípojnic, ale větším počtem zařízení zapojených na převodově pole. Toto odvozeníspočívá v tom, že se zvětäujícím se...

Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic s deseti východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262534

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: ústredne, skupiny, východech, východy, prevodových, zapojení, deseti, přípojnic, telefonní, polí

Text:

...pole s nejméně osmi až nejvíce deeeti přípojnicemi se zapojeným počtem zařízení rovným dvojnásobku počtu přípojnic v převodovém poli a zapojení převodového pole s nejméně šesti až nejvíce sedmi přípojnicemi ee zapojeným počtem zařízení rovným trojnásobku počtu přípojnic v převodovém poli jsou podlevynalezu základním zapojením, od kterého se odvozují zapojení převodových polí se stejným počtem přípojnic, ale větším poětem zařízení...

Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic se sedmi východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262533

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: telefonní, skupiny, prevodových, sedmi, východech, zapojení, ústredne, polí, přípojnic, východy

Text:

...šesti přípojnicemi s dvanácti zapojenými zařízeními a zapojení převodového pole s nejméně čtyřmi až nejvíce pěti přípojnicemi se zapojeným počtem zařízení rovným trojnásobku počtu přípojnic v převodovém poli jsou podle vynálezu základním zapojením, od kterého se odvozují zapojení převodových polí se stejným počtem přípojnic, ale s větším počtem zařízení zapojených na převodové pole.Toto odvození spočíva v tom, že se zvětšujícím se počtem...

Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic se šesti východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262532

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: skupiny, telefonní, východech, přípojnic, východy, zapojení, ústredne, prevodových, polí, šesti

Text:

...zahrnuje většinu převodových polí na skupině přípojnic výše uvedeného typu. která sev praxi mohou vyskytovat. Každé prevodové pole je dobře provozně propustné, čehož je dosaženo poměrně rovnoměrným vzájemným spojením jednotlivých přípojnic mezi sebou. Převodová pole mají pravidelné a přehledně zapojení, které nsnadñuje montážní práce a údržbu. Jsou hospodárná ve spotřebě materiálu.Ještě větších účinků zapojení převodových polí podle...

Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic s pěti východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262531

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: východech, ústredne, východy, skupiny, polí, prevodových, telefonní, pěti, přípojnic, zapojení

Text:

...rovnoměrně po převodovém poli. Na východ, který je začátkem oddelené části tandemu, se zapojí vždy jedno zařízení.Hlavní výhody vynálezu spočívají v tom, že zapojení převodových polí podle vynálezu zahrnuje většinu převodovýoh polí na skupině přípojnic výše uvedeného typu, která se v praximohou vyskytovat. Každé převodové pole je dobře provozně propustné. čehož je dosaženo vhodným stupňováním a poměrně rovnoměrným vzájemným spojením...

Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojnic se čtyřmi východy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262530

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: východech, polí, skupiny, čtyřmi, prevodových, přípojnic, ústredne, telefonní, zapojení, východy

Text:

...východ, který je začátkem oddelené části tandemu, se zapojí vždy jedno zařízení.Hlavní výhody vynálezu spočívají V tom, že zapojení převodových polí podle vynálezu zahrnuje většinu převodových polí na skupině přípojníc výše uvedeného typu, která se v praxi mohou vyskytovat. Každé převodové pole je dobře provozně propustné, čehož je dosaženo vhodným stupñováním a poměrně rovnoměrným vzájemným spojením Íed°t 1 ĺVÝCh Přĺpoĺnic mezi sebou....

Spojovací trubice dna a víka heliové vany kryostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262529

Dátum: 14.03.1989

Autor: Jelínek Josef

MPK: H01F 5/08, H01F 7/22

Značky: kryostatu, trubice, spojovací, heliové, víka

Text:

...trubice je mimo její nemagnetičnoat zejména snadnější a vícenásobná rozebiratelnost heliové vany při opravách magnetu, centrování trubice v horním víku heliové vany pouzdrem, které zároveň stíní vlnovec vůči teplejším dílům kryostatu,takže celá soustava vnitřní trubice má malý součinitel sálání, který rozhoduje o velikosti odparu kapalného helia. Díky dilatačnímu vlnovci působí i přes rozdíly v roztažnostech stěny vany a vnitřní spojovací...

Stabilní laserová trubice s velkou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262528

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02, H01S 3/03

Značky: trubice, velkou, stabilní, laserová, životnosti

Text:

...vlastní laserové trubice ve vakuotěsném krytu, na obr. 2 je uvedeno náhradní schéma zařízení a na obr. 3 grafické znázornění relativního tlaku hélia za různých provozních podmínek.Vlastní laserová trubice l, znázornená na obr. 1 je zaaunuta soustředně ve vakuotěsném krytu g, který je opatřen optickými okénky 3, A a průchodkami pro elektrické vývody, pro anodu 5, katodu É a piezočlen 1, g. Vlastní laserová trubice l je například z taveného...

Měřidlo mocnosti nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262527

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zloch Václav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21D 15/00

Značky: nízké, mocnosti, sloje, měřidlo

Text:

...údajů stupnice do stavěčú dřevěných stojek, apo dopravení do odměřenáho úseku tyto tam zabudovat. Mäřidlo podle vynilezu umožňuje praktickou realizaci dobývacích technologií ikrabâkovým zařízením s omezeným počtem pracovníků v porubu nízke eloje.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení měřidla mocnoeti níské sloje podle vyntlezu. Na obr. 1 je toto měřidlo znázorněno v základní poloze v osovém řezu a na obr. 2 je ve stejnám...

Sedátko s opěradlem do koupací vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 262526

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jakl Jiří, Houžvic Vladimír

MPK: A47C 4/04, A47C 3/20, A61H 33/00...

Značky: opěradlem, sedátko, koupací

Text:

...výšky závěsu opěradla vzhledem k sedací desce.Toho lze dosáhnout tím, že nosič opěradla je na svém spodním konci v podélné ose opatřen více otvory pro čep kloubu. Další možností je úprava celkové šířky sedací desky, nebo též možnost změny vzdáleností opěrek vymezujících vůli mezi vanou a opěradlem. Přepravu a expedici vyrâběných sedátek usnadňuje možnost sklopení podstavce, nebo též opěradla sedačky.Hlavními výhodami navrženého sedátka je...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262525

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staněk Miroslav, Krejčí Zdeněk, Vilímec Oldřich

MPK: F23D 14/48

Značky: rozdělovač, hořáku, plamene, atmosférického

Text:

...též hořák, opatřený rozdělovačem plemene ve tvaru hranolu, jehož horními a bočními štěrbinami proudí směs vzduchu a plynu, přičemž boční část plemene je stabilizováns stabilizačním výčnělkem čs. no 233 D 99 autori Krejčí, Franěk. Nevýhodou tohoto provedení je výrobní náročnost při zhotovování stabilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plamene podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že proti výtokovým otvorum ve svislých...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Krumnikl Antonín, Dzierža Emil, Mochel Jiří, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Mynář Vladimír, Lédl Lumír

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, nízké, jednotka, výztuže, sloje, kombinované

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Disperzní lesklý email

Načítavanie...

Číslo patentu: 262523

Dátum: 14.03.1989

Autori: Charvát Ivo, Průžek Miloslav, Šedivý František, Kostlivý Jan

MPK: C09D 3/74, C09D 3/80

Značky: lesklý, email, disperzní

Text:

...sodný, trietanolamin a čpavek nebo jejich směsi, I0,5 až 5 dílů hmotnostnich koalescentů vybraných ze skupiny obsahující butylglykolacetát. butylglykol, dibutylqlykol, propylenglykol, etoxypropylscetát, izo-butoxypropoxy-propanol nebo jejich směsi, 0,01 až 5 dilů hmotnostnich alkylvinyleter maleinátového kopolymeru nebo vodného neionogenního roztoku diuratanu nebo polyakrylátové soli s obsahem amidových skupin nebo amonné soli kyseliny...