Archív za 1989 rok

Strana 96

Zariadenie na odporové zváranie dielcov na nosnú tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 262602

Dátum: 14.03.1989

Autori: Uhrík Marián, Bystrický Valter

MPK: B23K 11/02

Značky: nosnú, zariadenie, odporové, dielcov, zváranie

Text:

...na ktorej je uložený bez vlastného pohonu vozik závesu gg s chápadlom gg. Priamočiarym vertikálnym motorom gg sa vysúva chápadlo gg do technologickej osi § a priamočiarym motorom gl sa uchopuje nosná tyč 33.Pre napojenie zváraoieho zariadenia podla vynálezu do výrobnej linky, je vhodné k vstupnému stolu lg priradiť zásobník gg nosných tyčí 35 s mechanizmom âä, pohybovaným priamočiarym motorom 35. Pre možnosť ovládania zváracieho zariadenia v...

Ramienko gramofónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262601

Dátum: 14.03.1989

Autor: Starosta Vladimír

MPK: G11B 3/34

Značky: gramofonu, ramienko

Text:

...pomere oboch častí ramienka 41 a pri 4,8 vzdialenosti osi ramienka a platne je horizontálna krivka s výhodou tvorená kruhovým oblúkom so stredom excentricity od stredu otáčania nosného ramena smerom k vodiacemu otvoru ovládače. Usmerňovacie teleso s horizontálnou krivkou je 5 výhodou umiestnené v úrovni ovládače, je uchytené na šasi a má vytvorenú aj vertikálnu oblúkovú krivku výkyvu ramienka v mimopracovnej polohe. V prípade...

Pomaloběžný automatický uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 262600

Dátum: 14.03.1989

Autor: Michal Vladimír

MPK: F16K 31/12

Značky: uzáver, automatický, pomalobežný

Text:

...vstupní části lll armatury l. Soupátko głg je na protilehlé straně pracovního pístu ggg spojeno s ovladačem šli, který je současně spojen s pružným prvken głg. Z dvojčinného rozdělovače głł vyústuje odpadní větev głg. Diferenciální válec g seetâvá z tělesa głł napojeného na výstupní část ll armatury l. Dále je diferenciální válec 3 tvořen jednak pracovní komorou głg a jednak diferenciální komorou głg, které jsou od sebe odděleny přepážkou gll....

Zařízení k třídění obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262599

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bolek Pavel, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, obrobků, zařízení

Text:

...mezistěny jsou otočné uchycany třídicí klapky.Třídicí zařízení podle vynúlezu dovoluje dokonalé vytřídění ohrobkü podle změřených rozměrů. Je to zařízení velmi jednoduché, výrobné nenáročné a javí se jako optimální zejména pro miniaturní valivá ložiska. Je vhodné zejména pro malé a lehké součástí.Zařízení je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 sohematický nárysný průřez a na obr. 2 boční pohled na jeho provedení. VNa vrchní části...

6-Substituované deriváty 7-oxo-7H-benzol(c)fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262598

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vančurová Iva, Křepelka Jiří, Mělka Milan

MPK: C07D 295/10

Značky: 7-oxo-7h-benzol(c)fluorenu, výroby, 6-substituované, deriváty, způsob, jejich

Text:

...5 moLl-l). Látka 5-hydroxy-6-(1-metylpiperazinylnetyl)-7-oxo-75-benzo(c)fluoren na zvířatech a experimentálnimi nádory snižuje hmotnost nádoru E 16 v dávce 150 mg/kg o 3 a u leukemie L 1 210 v dávce 2 x 75 mg/kg prodlužuje přežití zvířat o 8 S ve srovnání s neovlivněnou kontrolou.Látky obecného vzorce I, ve kterém R značí piperidinový, N-metylpiperazinový a morfolinovýzbytek, se podle vynálezu připravuji z látky vzorce IIreakci s minimálně 1...

5,6-Bis(3-alkoxykarbonyl-1-2-thioureiodo)-benzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262597

Dátum: 14.03.1989

Autori: Daněk Jaroslav, Sluka Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 235/08

Značky: 5,6-bis(3-alkoxykarbonyl-1-2-thioureiodo)-benzimidazoly

Text:

...přepočteno na niclosemid znamená dávku I,4 B.104 mo 1.kg 1 ž. hm.i Anthelmintická účinnost aloučenín obecného vzorce I proti modelovému helmintu Hymenolepisnana vyjádřená v procentech metodou nepřímé aktivity podle Stewarda je uvedena níže.Látka dle příkladu Dávka Učinnost v t provedení mo 1.kq 1 ž. hm. metodou nepřímé aktivity 1 3,so.1 o 4 so 2 3,53.1 o 4 95 3 3,so.1 o 4 1 oo 4 3,35.1 o 4 1 oo 5 3,53.1 o 96 6 3,31.1 o 4 1 oozpůsob...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, konvertoru, zdvihací, spouštěcí, sondy, zařízení

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Způsob odpopelňování spalovací komory druhého stupně fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262595

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23J 3/06

Značky: způsobu, spalovací, komory, stupně, ohniště, odpopelňování, provádění, druhého, fluidního, způsob, zařízení

Text:

...v případě vyššího podílu hořlaviny v částicích se účinkem vody provede její zplynění a vodní plyn pak hoří ve spalovací komoře. celý způsob 1 zařízení jsou investičné í provozně levné s zajištují bezpečné ochlszení částic popela, takže je lze již dále dopravovat běžnými dopravními zařízeními.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na pŕíkladu zarízení podle vynálezu zobrazeněm na výkrese v obr. 1 a 2, kde obr. 1 znázorňuje...

Vícecestná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 262594

Dátum: 14.03.1989

Autori: Skružný Jiří, Mlíkovský Jiří, Smitka Josef

MPK: B65G 53/56

Značky: armatura, vícecestná

Text:

...2 osový řez víkem a uzaví racím členem s kônickým tvarem závěrné plochy a obr. 3 osový řez víkem a uzavíracím členem se závěrnou plochou ve tvaru kulového vrchlíku. Obr. 4 znázorňuje osový řez výstupním hrdlem opatřeným nákružkem, obr. 5 a obr. 6 pohledy na čelo víka s různými tvary výstupních hrdel,na obr. 7, obr. 8 a obr. 9 jsou pohledy na závěrnou plochu uzavíracího členu s různým počtem a provedením prúchodü.Armatura podle vynálezu je...

Vícecestná armatura pro oba směry proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262593

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mlíkovský Jiří, Skružný Jiří, Smitka Josef

MPK: B65G 53/56

Značky: směry, armatura, vícecestná, proudění

Text:

...členu Ä opatřená alespoň jedním otvorem gg, který se kryje s jedním z výstupních hrdel gł ve víku 3. Čep 33 uzavíracího členu Q je otočně uložen a utěsněn v centrální trubce gg víka 3. Konec čepu gg, který vyčnívá z trubky gg,je opatřen ovládacím prvkem 5, v popisovaněm příkladu je ve formě ozubeného kola. V ose čepu gg je provedena dutina 55, ve které je pomocí dvou axiálních ložisek gg, a případně i radiálních, která nejsou znázorněna,...

Žluté substantivní barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262592

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dobias Josef, Macák Ján, Hruda Jiří, Weinhauerová Jiřina

MPK: C09B 43/14

Značky: substantivní, barvivo, žluté

Text:

...neboč složka VI je rovněž použĺvána i pro jiná barviva. Kapacita výrobního zařízení je vyšší, spotřeba surovín naopak nižší vzhledem k vyšší koloristické sile nového barviva.Pro bližší objasněni podstaty vynález je dále uveden přiklad provedení.Roztok monoazobarviva konstituce I vzniklý rozpuštěním 0,08 mol, tj. 20,56 g 100 látky v 350 ml vody přídavkem 70 ml roztoku uhličitanu sodného o koncentraci 1,25 mol/1 na hodnotu pH 8,5 až...

Mechanická ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262591

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kintr Jiří, Novák Jan, Trunečka Vítězslav

MPK: F04D 29/12, F16J 15/54

Značky: mechanická, ucpávka

Text:

...k těsnicímu účinku ucpávky je vyvozena stálou magnetickou silou, která není ovlivněna teplotou čerpané kapaliny. Tuto přítlačnou sílu je možno podle potřeby zvětšovat. Také je výhodná snadná výroba a montáž ucpávky i její životnost.Další vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že použití přídavného rotujícího magnetického kroužku umožňuje dosáhnout vyšší axiální přítlačnou sílu na těsnicí plochu a tím i možnost použití mechanické ucpávky pro...

3-Amino-4-hydroxy-(N-fenyl)-benzensulfamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262590

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vyskočil František

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, 3-amino-4-hydroxy-(n-fenyl)-benzensulfamid, způsob

Text:

...4,5 až 7. Vzniklý 3-nitro-4-chlor-(N-łenyl)-benzensulfamid se odsaje, promyje 250 díly vody do ztráty reakce na chloridové ionty. Dále se ve 110 dílech vody rozpuatí 14 dílů hydzoxldu sodnáho. Při teplotě 50 °C se zanese 31,2 dilu 3-nitro-4-ch 1 or-(N-fenyl)-benzenaulfamldu, vyhřeje nn 100 °C a zahřívá 5 hodin. Když je Beilstainovou aukci negativni reakce na halogen, přidá se 0,2 dílu knrborafinu, roztok se zfiltruje a k tiltrátu se...

Způsob přípravy hydroxyetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262589

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: přípravy, způsob, hydroxyetylmetakrylátu

Text:

...Tím se zvýši rychlost reesterifikace a využití reesterifikačního reaktoru. Pro izolací metanolu ze systému je možno využít postupu jehož podstata spočíva V kontaktu destilátu s vodou, která extrahuje metanol a uhlovodíkprakticky prostý metanolu se vrací na hlavu rektifikační kolony reesterifíkačního reaktorujako zpětný tok. Z vodně metanolického roztoku lze regenerovat čistý metanol v několika rektifikačních stupních.V popsané...

Plastové šroubení pro plastové trubky a hadičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262588

Dátum: 14.03.1989

Autori: Solar Jiří, Lichtenberg Jaroslav

MPK: F16L 27/08, F16L 33/00

Značky: plastové, trubky, hadičky, šroubení

Text:

...šroubeni je konstrukčně i výrobně jednoduché s minimálnĺmi vnějšimi rozměry a je složeno z malého počtu součástí. Oproti dosavadnim stavitelným šroubením odpadá přítužná matice a těsnici kroužek. Montáž äroubeni je snadné a rychla. vynález umožňuje automatizovanou výrobu šroubeni ve vicenásobných formách,čímž ae dosahuje nízké ceny.vynález je zobrasen na přilošeném výkrese, ktorý znázorňuje sestavu stavitelného plastověho...

1,4-Dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3- karboxylová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262587

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rádl Stanislav, Holá Vladislava, Zikán Viktor

MPK: C07D 215/56

Značky: karboxylová, kyselina, způsob, přípravy, její, 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3

Text:

...1 uor-l-(4-nitrofenyl)-4-oxo~chinolin-3-karboxylové kyseliny vzorce I je jednoduchý a produkt je způsobem dle vynálezu získán v uspokojivych výtěžcíoh.Bližší podrobnosti vyplývají 2 následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.směs 13,5 g ethyl 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-4-oxo-chinolin-3-kurboxylátu (50 mel). 4-nitrofluorbenuenu (7,5 q, 53 mmol) a 17,5 g bezvodého uhličítanu drasslného...

Luminoforní 2,4,6-triarylpyridiny na bázi 2-bifenyl-4-yl,5-fenyl-1,3,4-oxadiazolu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262586

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kurfürst Antonín, Kuthan Josef, Lhoták Pavel

MPK: C07D 413/10

Značky: 2-bifenyl-4-yl,5-fenyl-1,3,4-oxadiazolu, bázi, 2,4,6-triarylpyridiny, jejich, výroby, způsob, luminoforní

Text:

...kyselín jako kondenzačního činidla.Způsob výroby 2-/hifenyl-4-yll-4-fenyl-6-/4-fenyl-1,3,4-oxadiazo 1-2-yl/bifenyl-4-y 1/ pyridinu obecného vzorce I (Ar bifenyl-4-yll I0,43 g 4-cinnamoy 1-l-(5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-2-y 1)bifenylu vzorce II (103 mol) bylo zahřiváno k varu 5 0,53 9 fenacylpyridiniové soli obecného vzorce III Ar - bifenyl-4-yl,1,5.lD 3 mol) V přítomnoeti 2 q octenu amonného ve směsi kyselina octová-dimethylformamid(11)...

Luminoforní bis/4,6 diarylpyridin-2-yl/-areny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262585

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kurfürst Antonín, Kuthan Josef, Lhoták Pavel

MPK: C07D 401/10, C07D 213/24

Značky: jejich, způsob, luminoforní, přípravy

Text:

...po dobu 15 hodin při teplotě olejové lázně 180 °C. Po skončení reakce byla reakčni směs vylita do 200 ml vody a vznikla sraženina byla odfiltrována. Po vysušení byla rozpuštěna vmalém množství chloroformu a chromatogtafováns na sloupci silikagelu (60 q) směsí CC 14-benzen 31. Byla jímána frakce s nejvyšším Rf a výraznou luminisoenoí pod UV svět 1 sm. Po odpaření rozpouštědla na rotační vskuové odparce byla získáno 0,385 g nažloutlé...

Dopravní trať pro zatížení spojitým břemenem s kompenzací tepelné dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262584

Dátum: 14.03.1989

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B22D 33/06, B22D 33/02

Značky: břemenem, kompenzaci, trať, dilatace, tepelně, spojitým, zatížení, dopravní

Text:

...sestívá z dílstačních podpěr l, upevněných v pravidelných roztečích k podlaze zákla-~ dovým šroubovým spojením 1. Na horních plochách volných koncu dilatačních podpěr l jsou uloženy ve dvou radách dvojice podélných nosníků 3. Dvojice podélných nosníků 3 je vytvořena pevným spojením dvou podálných nosníků 3 na obou koncích prostłednictvím dvojíc příček g a dále v osách dvou kladek g vloäenými rozpěrnými trubkami 1, kterými prochází příčné...

Ucpávkový uzel, zejména plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262583

Dátum: 14.03.1989

Autori: Polášek Jiří, Hylš Miroslav, Škop Karel

MPK: F16J 15/54, F04D 29/00

Značky: ucpávkový, plunžrového, čerpadla, zejména, uzel

Text:

...v tom, že vytvořením volného meziucpávkového prostoru apomocí oddělovacího prvku, uloženého pevně na plunžru čerpadla, dojde při běžném opotřebení ucpávkové třecí dvojice k zachycení průsaku čerpané kapaliny zvětšeným průměrem oddělovacího prvku, a k odkápnutí zaohyceného průsaku mimo ucpávkový uzel. Tím se zabráni prúniku čerpané kapaliny skrz prachovou ucpávku do mazací náplně mechanické, hnací části čerpadla, a tedy zabráni se jejímu...

Způsob výroby 10-(2-bromethoxy)-2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f)thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262582

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jílek Jiří, Pomykáček Josef, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: výroby, způsob

Text:

...produkt pak poskytne vyhovující elemene tární analysu a lze jej použít pro změření 1 H NMR spektra. Surový 95 produkt je dostatečně čistý pro použití k výrobním účelům. Další podrobnosti provedení přípravy látky vzorce I podle tohoto vynálezu uvádí příklad, avšak ani jeho účelem není popsat všechny možnosti vynálezu vyčerpávajícím způsobem.Směs 22,0 q 2-bromethanolu (zbaveného bromovodíku bezvodým uhličitanem draselným a předestilovaného,...

2-Trifluoracetylderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262581

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan, Beneš Jan

MPK: C07D 457/04, C07D 457/06

Značky: jejich, způsob, výroby, 2-trifluoracetylderiváty, ergolinu

Text:

...se reakčni směs zpracuje způsoby obvyklýmí v chemii derivátů ergolinu, např. nalitím do vody, vytřepánim do rozpouštědla, nemísícíhc se s vodou, odpařením roztoku a chromatografii a/nebo kryetalizací ze vhodného rozpouštědla.Sloučeniny obecného vzorce I jsou nažloutlé, dobře krystalizujíci látky, mírně bázického charakteru, poskytující adični soli se silnými kyselinami.Způsob výroby 2-trifluoracetylderivátů ergolinu obecného vzorce I je...

Podložka pro mízdření kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262580

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeidler Jaroslav, Pater Jiří, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/04, C14B 1/02

Značky: mízdření, podložka, kůži

Text:

...hadici, rozdělenou na několik samostatných částí. Tyto části jsou naplněny tlakovým médiem, jeho tlak může být pro jednotlivé části odlišný.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že podložka jednoduchým způsobem umožňuje lépe kompenzovat rozdily tlouštky opracovávané kůže a tím zlepší kvalitu opracovaní, zabráni nadměrnému promízdřeni kůže, z čehož vyplýva snížení odpadu kožní hmoty, ktera se může po vyštípâní využít k jiným...

Pohon zavíracího mechanizmu u koželužských válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262579

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moravec Radoslav

MPK: C14B 17/10, C14B 1/02

Značky: koželužských, strojů, zavíracího, válcových, mechanizmu, ždímacích, pohon

Text:

...koly gg a gg je vloženo ozubené kolo 31 pro otevírání stroje. Poloha kliky á je snímána snímačom É otevřené polohy a snímačom 1 zavřené polohy. V zavřeně poloze stroje se ždímucí válec lg přimyká ke ždímacímu válci ll a vyrážecí válec 35 k nožovému válci g. Před žídmacím válcem ll je umístěna bezpečnostní lište Ä s koncovým spínačem 3. K ovládání stroje sloužíPři sešlápnutí šlapky 1 je sepnut koncový spínač g. Tím je zapnutím odbržděna...

Programovatelný ovládač hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262578

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vaněček Pavel, Anderle Jan, Todl Jiří, Šabek Václav

MPK: F23N 5/10

Značky: ovladač, programovatelný, hořáku

Text:

...dálkovou signalizaci. Výstupní skupinové svorka 2 pro lokální signalizaoi bloku § mikropočítače je spojena se vstupní skupinovou svorkou 33 pro lokální signalizaci bloku Ä lokální signalizace. zadávací výstupní skupinové svorka lg bloku Q zadávání času je spojene se zadávací vstupní skupinovou svorkou lg bloku § mikropočítače, jehož vstupní skupinová svorka ll pro lokální ovládání je spojena s výstupní skupinovou svorkou gg lokálníhc ovládání...

Potrubní kus s odbočkou pro dopravu horkých medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262577

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: F16L 59/14, F16L 57/00

Značky: horkých, dopravu, odbočkou, potrubní, médií

Text:

...suvně spojeny s vnitřními konci trubkových vložek přímé části potrubního kusu a odbočky /2/. vložkový kus je pevně spojený drátovými elementy s vnějším pláštěm potrubního kusu, přičemž drátové elementy jsou prostorově vyhnuté. Vložkový kus je tvořen kusem ve tvaru T nebo křížovým kusem, kde úhel alfa mezi přímou částí potruhního kusu a odbočkou g je od 30 ° do 90 °. Vnitřní konce trubkových vložek jsou nasunuty na vložkový kus nebo vsunuty...

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262576

Dátum: 14.03.1989

Autor: Stejskal

MPK: F16K 31/524

Značky: plynného, kuželky, přímočarého, průběhem, media, pohybu, tekutého, regulační, sinusovým, ventil

Text:

...vodioími čepy g s nosným rámem §. Vodicí čepy l opatřené vratnými pružinami lg a regulačními maticemi ll jsou suvně uloženy v upevňovacích otvorech 3 třmenu 3. Ve vedení 5 nosného rámu § je pohyblivě uložena kulisa 1 s tvsrovaným otvoremg a večkou 2 na hřídeli lg, otáčivě uložené v nosném rámu 5. Kulisa 1 je stavitelné spojena s vŕetenem ll a kuželkou lg regulačního ventilu.Na zadní stěně lg nosnéhorámu á je upevněn servopohon lg,...

Fotografický halogenstříbrný černobílý nebo barevný pozitivní materiál pro výtvarné a umělecké účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 262575

Dátum: 14.03.1989

Autori: Horáček Vladimír, Mojzy Miloš

MPK: G03C 1/06

Značky: pozitivní, výtvarné, halogenstříbrný, fotografický, umělecké, materiál, černobílý, barevný, účely

Text:

...pro zvýšení efektívnosti výroby i pro dosažení nových estetických účinků vynalezeny fotografické materiály s obsahom fluorescenčních barviv přímo v polévąných fotografických nebo pomocných vrstvách a fotografické materiály metalizované,kdy v těchto vrstvách je obsažen kovový prášek bud ve směsi s barvivy nebo samostatné.Nyní byl vynalezen další fotografický halcgenstříbrný pozitivní materiál s novým výrazným estetickým účinkem - perlečovým...

Zařízení pro vracení vzorků formovací směsi zpět do mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262574

Dátum: 14.03.1989

Autor: Liška Karel

MPK: B22C 5/08, B22C 5/04

Značky: mísiče, zařízení, směsi, formovací, vzorků, vracení, zpět

Text:

...Tlaková komora je ukončena výstupem, ke kterému je pfipojeno potrubí vyústěné do misiče.Výhodou zařízení podle vynálezu je hospodárné vracení vyhodnooených vzorku formovací směsi zpět do mísiče, vhodné zejména pro automatizované slévárenskâ provozy.Přiklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znäzorněn na přiloženém výkrese.Sběrná násypka 3 vyhodnocených vzorků formovaci směsi § ústí do tlakové komory 3, kteráje ke sběrné...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262573

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: B22D 17/22, B22D 15/04

Značky: stroj, vertikální, licí

Text:

...vertikálního licího strojel je uzpdsobsn pro uložení stolu lg manipulační jednotky 3 a opatřen průchodem gg jejího dolního koše gg ovládsného dvojicí hydraulických válců gg, upevněných v horní desce lg, jejichž pístnice ll jsou spojený s vodicími sloupy 3 vedenými v pouzdrech gł a ukotvenýmiv nábojích gg dolního koše 3 manipulační jednotky g vícedílné trvalé licí formy 3.vertikální licí stroj l je uzpůsoben pro nesení a ovládání vícedílné...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C01C 1/24

Značky: síranu, amonného, způsob, zpracování

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Dezén běžné plochy pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262571

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, pneumatiky, běžné, plochy, dezén

Text:

...zaujímají od 24 do 26 zaplněné běžné plochy. Bloky dezénu mohou být opatřeny lamelami.Dezén běžné plochy pláště, podle vynálezu, vykazuje zlepšení zàběrových vlastností na sněhovém a kašovitém povrchu vozovky při dobrých manévrovacích vlastnostech vozidla. Plášř má rovněž zpevněnou okrajovou oblast běžné plochy, která přispívá ke zlepšení záběrů v zimních podmínkách provozu. Rovněž došlo ke snížení valívého odporu pláště. Dezén běžné...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hromek František, Záviský Jaromír, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/30

Značky: roztaveného, způsob, dmýchání, prachové, lázně, uhlíkaté, látky, ocelářské

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Ocel, zejména pro výrobu trubek tvářením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262569

Dátum: 14.03.1989

Autori: Horálek Vratislav, Přibil Erich, Pačák Jan

MPK: C22C 38/00

Značky: oceľ, trubek, zejména, tvářením, výrobu, tepla

Text:

...vztahu pro obsah hliníku v i hmot. v závislosti na obsahu mědiv 3 hmot. a obsahu oinu v 0 hmot. se sniĺuje na minimum vznik trhlin na trubkáoh tvářených za tepla. Uvedený požudavek na obsah hliníku vyplynul z rozsáhlého matematicko-statistického rozboru kvantometrických údajů o chemickém složení jak trubek s trhlinami, tak trubekbez trhlin. Při výrobě uvažované oceli je obsah mědi a cínu 1 imitován.Poněvadž obsahobou těchto prvků lze...

Způsob přípravy práškového stechiometrického chloridu-hydroxidu olovnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262568

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Velická Ivana

MPK: C01G 21/16, C01G 21/12

Značky: chloridu-hydroxidu, práškového, stechiometrického, olovnatého, způsob, přípravy

Text:

...množství slkalického nebo amonného hslogenidu a využívají hydrolysy roztoku podporovaná dlouhodobým záhřevem anebo dlouhodobého stání roztoku vedoucí k volumínosním nebo krystalickým sraženinámNevýhodou výše uvedených postupu je vyloučení sraženiny jen vzdáleně blízke složení Pb/OH/C 1, mnohdy značně znečištěné anionty použitými jako výchozí soli /octany, dusičnany,ohloristanyl nebo kationty, například draslíkem nebo vápníkem, v důsledku...

Způsob termického odkoksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262567

Dátum: 14.03.1989

Autori: Oháňka Vlastimil, Tichý Vladimír, Bartoň Jan, Hrubý Augustin, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: termického, způsob, odkoksování

Text:

...je dvoustupñové parovzdušné čištění tak, že teplota úsad se udržuje aslepoň na teplotě, pri které probíhala vlastni reakční perioda. V druhém stupni se teplota úsad ještě zvětší nad teplotu v prvém stupni zvýšeným přívodem plynného proudu. Celá technologie je popsána jen velmi obecně.Postup f- Linde má z hlediska praktického použití nevýhodu především v tom, že využívá k dosažení potřebné teploty úsad v chladiči pyrolýzního plynu velmi...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262566

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zorvan Eduard

MPK: F16D 33/00

Značky: hydrodynamická, spojka

Text:

...dostředivě síly, působící na jednosměrný ventil bez ohledu na množství pracovní kapaliny ve zpoždovací komore, čímž je umožněna spolupráce spojky s elektromotory o několika výkonech. Další výhodou je, že při nahlém přetížení pohonu, kdy poklesnou otáčky jak spojky,tak i elektromotoru a vznikne přilehlě proudění pracovní kapaliny v pracovním prostoru,se část pracovní kapaliny dostane pod lopatky čerpadlového kola, kde je zachyoena olonou. Tím...

Lapač nábojnic u kulometu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262565

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bambas Jiří

MPK: F41D 10/00

Značky: nábojnic, lapač, kulometu

Text:

...který je deformovatelný a v nulovém náměru je opřen o podpěru.Výhodou řešení podle vynálezu je, že při velkém náměru se vyhozené náhojnice hromadív druhém, deformovatelném dílu šachty, v důsledku čehož další vyhazované nábojnice dopadají na pružnou stěnu druhého dílu šachty po odrazu od prvního dílu šachty. V případě, žeby k odrazu došlo, negativní sklon stěn prvního dilu šachty vráti odraženou nábojnicído druhého dílu šachty. Kromě toho...

Způsob přípravy 3-amino-4-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262564

Dátum: 14.03.1989

Autori: Glosser Zdeněk, Velínský Jaroslav, Hojer Jindřich, Nývlt Vladimír

MPK: C07C 103/28

Značky: způsob, 3-amino-4-chlorbenzamidu, přípravy

Text:

...za vzniku kyselého síranu sodného a pak se při 95 až 100 °C vnáší do směsi vody a železných pilin, přičemž železná piliny tvoří 1 až 1,5 násobek množství 3-nitro-4-ohlorbenzamidu. Tento způsob využívá suspenzi NCBA, která vzniká při jeho přípravě ze 4-chlorbenzonitrílu nitrací spojenou s hydratací. Konečnou reakční směs tvoří suspenze NCBA v 10 až 20 kyselině sírová. Po oddělení většiny roztoku kyseliny sírové se zbytek B 2804 neutralizuje...

Izolační prvky na bázi anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262563

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kyral Jan, Přidal Josef, Lylová Svatava, Komárek Karel, Franc Vladimír

MPK: F16L 59/00, E04B 1/78

Značky: anorganických, izolační, bázi, vláken, prvky

Text:

...dobrou pojivovou nohutnost ve srovnání s jinýmizpůsoby gelace solu oxidu křemičitého Sioz. Dalšiho zpevněni výsledných prvků za vyšších teplot se dosáhne přísadou jemně diaperznich látek, jilů, kaolinu, úletu z výroby krystalického křemĺku, či jejich směsi. Přidavek organického pojiva zvyšuje manipulačni a montážní pevnost výsledných prvků a jejich houževnatost. Pro tento účel lze použít vodné disperze syntetických polymerů, škrob nebo...