Archív za 1989 rok

Strana 95

Sústružnicky nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 262642

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vasilko Karol, Šlesár Milan

MPK: B23B 27/00

Značky: sústružnický, nôž

Text:

...o uhol 0 až 5 °, pričom na pozdlžnu plôšku nadväzuje plocha čela, ktorá je od základnej roviny noža sklonená najmenej 25 °.Sústružníckym nožom podľa vynálezu sa dosahuje toho, že na plôške, rovnobežnej s hlavnou reznou hranou dochádza k zabrzdeniu materiálu v trieske a to do takej miery, že v dôsledku vysokej intenzity deformácie vzniká amorfná štruktúra kovu. Tento amorfný kov sa vo forme stuhy pohybuje po plôške, rovnobežne s reznou hranou...

Viacbritý vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262641

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bagin Albín, Zuzula Milan

MPK: B23B 29/03

Značky: nástroj, vyvrtávací, viacbritý

Text:

...čo zabezpečuje úmerne rozdelenie posuvu a odberu triesky na kazdu reznú platničku. Týmto sa zvýši trvanlivosć nástroja až o 100 Q a ušetrí sa materiál držiakov platnićiek. ako aj drahý spájkovaci materiál. Tento nástroj je možné použiť ako združenýpre vyvrtâvanie viacerých odstupñovaných otvorov súčasne a to aj s predným vedením, čimsa docieli vyvrtanie presných súosích otvorov voči sebe.Na pripojencm výkrese je znázornený priklad...

Zariadenie na mechanizovaný odber podnych vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262640

Dátum: 14.03.1989

Autori: Frišták Ladislav, Drgoň Milan, Vojáček Anton

MPK: G01N 1/02

Značky: odber, zariadenie, mechanizovaný, vzoriek, pôdnych

Text:

...je znázornený na výkresoch kde obr. 1 značí nárys zariadenia, obr. 2 podorys zariadenia a obr. 3 pohlad zadný na zariadenie.Zariadenie podla vynálezu je vytvorené z nosného rámu l, V ktorého strede sú otočneuložené hviezdicovo usporiadané duté odborné nołe 3. V zadnej spodnej časti z vonkajšejstrany sú upevnené obmedzovacie vodiace kolesá 3, ktoré sú opatrené tyčovými spružinami1. Z pravej strany nosného rámu l je pripevnené púzdro Q...

Rotujúce upínacie zariadenie, najmä sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262639

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/02

Značky: upínacie, najmä, rotujúce, zariadenie, skľučovadlo

Text:

...parametrov upínacích zariadení. zvýši sa bezpečnost fixovaním predpätého stavu, upnutia, čo umožní znížiť spotrebu energiena upínanie pri obrábaní. Naviac sa lahko môže ovplyvniť i miesto spolupôsobenia upinacieho zariadenia s upínaným predmetom, respektíve so strojom.Na pripojenom výkrese sú znázornené príklady rotujúceho upínacieho zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v podobe sklučovadla v čiastočnom reze na stroji. Na obr. 2 je...

Zapojenie impulzového meniča s troma tyristormi, komutačným kondenzátorom, transformátorom a nulovou diódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262638

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buchhcár Anton, Janech Michal, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander

MPK: H02M 3/125

Značky: komutačným, impulzového, transformátorom, diodou, meniča, troma, tyristormi, zapojenie, nulovou, kondenzátorom

Text:

...Anôda nulovej diödy Q je zapojená na zápornú druhú vstupnú svorku gł meniče a zápornú druhú výstupnúPrvý zapínaci impulz prichádza na vypinaci tyristor É, čim sa tyristor otvorí a komutačný kondenzátor 3 sa nabije na napätie rovnakej polarity ako napájací zdroj. Privedenim zapinacieho impulzu na hlavný tyristor 3 a zároveň na prepölovaoi tyristor §, prúd zo zdroja preteká do záťaže a zároveň sa uzavrie obvod komutačný kondenzátor 3, hlavný...

Zmes pre prípravu vyfarbiteľných polyolefínových vlákien a iných polyolefínových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262637

Dátum: 14.03.1989

Autori: Füzy Štefan, Krištofič Michal, Jambrich Martin

MPK: C08L 23/00, D01F 6/04

Značky: vyfarbiteľných, výrobkov, iných, polyolefínových, přípravu, vlákien

Text:

...je 1 až 5 g/10 min a množstvo etylénu v kopolymére etylén - propylén je 15,4 8 hmot.Na rozdiel od doterajšieho spôsobu vyfarbovania, pri ktorom sa do polymérneho systému pridáva zásaditý modifikâtor a farbí sa povrchovo kyslými, alebo kovokomplexnými farbivami,modifikátor - kopolymér podľa vynálezu je schopný viazat aj iné typy farbiv, napriklad disperzné, reaktivne a pod. okrem toho sa zlepšujú aj sorpčné vlastnosti vyfarbených...

Zariadenie na vyhrňovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262636

Dátum: 14.03.1989

Autor: Pavlenda Milan

MPK: E02F 3/56

Značky: zariadenie, materiálů, vyhrňovanie

Text:

...motor a na druhej strane opatrených priečnymi vyhrňovacími klinmi, ktorého podstata spočíva v tom. že na zvislej stene vyhrňovacieho klina sú upevnené najmenej dva zvislé orientované ploché nadstavce, ktorých výška je väčšia ako výška vyhrňovacieho klina.Na priložených výkresoch je zobrazené vyhrňovacie zariadenie, pričom obr. 2 znázorňuje priečny rez vyhrňovacim klinom, obr. 1 znázorňuje pohlad zhora na zariadenie s jednou nosnou tyčou....

Fixátor zlomenin kondylov tibie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262635

Dátum: 14.03.1989

Autor: Berezovský Bohdan

MPK: A61B 17/58

Značky: kondylov, zlomenín, tibie, fixátor

Text:

...abystabilita retinovaných úlomkov bola dostatočná. Správne naložený fixátor podľa vynálezu dovoluje cvičenie vo všetkých klboch poranenej končatiny, akonáhle cdznejú intenzívnejšie pooperačné prípadne post aplikačné bolesti. Včasný pohyb v poškodenom kolennom zhybe dovoľuje zčasti adaptáciu artikulačných plôch tibie do navjvýhodnejších postavení voči artikulačným plochám femoru. Fixátor dovoľuje súčasnú aplikáciu plastických náhrad...

Zapojenie monostabilného klopného obvodu s operačným zosilovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262634

Dátum: 14.03.1989

Autor: Doboš František

MPK: H03K 6/00

Značky: klopného, zosilovačom, monostabilného, obvodů, zapojenie, operačným

Text:

...je znázornená na výkrese.Na invertujúci vstup 1 operačného zosilovača Q je pripojený jeden vývod kondenzátora Q a hežec premenlivého odporu 3, ktorého jeden vývod je pripojený ku vstupnej svorka l. Výstup operačného zosilovača § je pripojený k prvému vývodu elektrootora gg. Druhé vývody premenlivého odporu 3 a kondenzátora 5 sú pripojené ku spoločnej svorka ll a k druhému výyodu elektromotora lg. Na napájacie svorky Q. 1 je pripojený...

Suspenzno-emulzný kombinovaný herbicídny prostriedok a spôsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262633

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gahér Stanislav, Nádvorník Róbert, Staňková Aurélia, Pátková Marta, Poór Robert

MPK: A01N 25/02

Značky: přípravy, prostriedok, suspenzno-emulzný, kombinovaný, spôsob, herbicídny

Text:

...kryštálov, ktorých prítomnosť narušuje fyzikálne kvalitatívne parametre /zhoršenie vytekavosti a suspendovatelnosti/.Fyzíkálnu nestálosć prejavujúcu sa rozdelovaním fáz /kvapalná-tuhá/ možno znížiť alebo odstrániť zvýšením obsahu zmesného tenzidu vo finálnom prípravku. zistila sa však, že prísadou stabilizátora na báze oxidu horečnatého a/alebo práškového sulfitového výluhu možno uvedenérozdelenie fáz odstrániť i pri zníženom obsahu...

Justážne zariadenie na nastavovanie cievok elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262632

Dátum: 14.03.1989

Autori: Farnbauer Gabriel, Frollo Ivan, Tischler Ján

MPK: H01F 13/00

Značky: elektromagnetů, justážne, nastavovanie, cievok, zariadenie

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva 2 výkyvných nastavovacích valčekových ložísk, umiestnených na nosnej konštrukcii a nastavovacich valcových klinov symetrie cievok v axiálnom smere, umiestnených v medzerách medzi jednotlivými cievkami.vynález justážneho zariadenia na nastavenie cievok elektromagnetu umožňuje po základnomnastavení jednotlivých cievok do súosovosti aj počas merania magnetického poľa nastavit požadovanú axiálnu...

Spôsob určovania biochemických vlastností bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262631

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kmeť Vladimír, Lenárt Jozef

MPK: G01N 33/50

Značky: vlastností, určovania, biochemických, bachorových, bakterií, spôsob

Text:

...glukža, inozitol, laktôza, manöza, manitol, rafinôza, ribôza, sacharôza, xylőza,äkrob, eskulín, nanesený na papierovom disku s plochou cca 78,5 mm v množstve až 250 mg. Obsah skúmaviek sa za anaerôbnych podmienok inkubuje pri teplote 37 °c až 39 °C počas 4 až 48 hodín. Po tejto dobe sa pridá farebný pH indikátor stupňa fermentačnej aktivity t.j. zmes brómtymolovej modrej a metylčervene nanesena na papieriku a podľa stupňa fermentačnej...

Spôsob výroby inulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262630

Dátum: 14.03.1989

Autor: Malý Ernest

MPK: A23L 1/00

Značky: spôsob, inulínu, výroby

Text:

...ciele.Uvedené nevýhody rieši tu navrhovaný Ipôsob získavania inulínu pönobením vriaceho vodného roztoku hydroxidu vápenatého na posekané hľuzy čakanky, následnou rekryštalizáciou sedimontu a preplachnutím deatilovanou vodou.1 kg očistených a na drobno posekaných hlúr čakanky, Cichorium íntybus, sa zaleje 2 l destilovanej vody zalkalizovanej pridaním hydroxidu vápenatého na pH 8,0 (0,2 g Ca(0 Hl 2/l a varí na 1,5 hodiny (100 °C). Odvar sa...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kováč Jozef, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C09J 3/16

Značky: obsahom, melaminu, zníženým, výroby, nízkotoxického, lepidla, spôsob

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Zapojenie pre elektrohydraulickú reguláciu hydrostatického pohonu s elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262628

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dúcky Jozef

MPK: G05D 7/06

Značky: elektrohydraulickú, zapojenie, pohonů, elektromotorom, hydrostatického, reguláciu

Text:

...Výstupný zosilovač á, na ktorého vstup je napojený usmerňujúci zosilovač 5 a ktorého výstup je napojený na elektrohydraulický servoventil hydrostatického prevodu. V konkrétnom prevedení znázornenom na obr. 2 pozostáva obvod l snímača prúdu z usmerñovača łł, ktorý je aj s prvým filtračným kondenzátorom lg napojený na prvý rezistor gl súčtového obvodu Q, ktorého druhý rezistor 3 je napojený na výstup obvodu 3 zadávania požadovanej hodnoty....

Hydroizolačná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 262627

Dátum: 14.03.1989

Autor: Ároch Milorad

MPK: B32B 5/28

Značky: hydroizolačná, krytina

Text:

...prípadne z buničitých vlákien podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že nosná vložka je presýtená vodou disperziou kopolymeru akrylátu, napríklad styrén-akrylátu, vinylacetát-akrylátu, alebo vinylchlorid-akrylátu, pričom aspoň z jednej strany je opatraná vrstvou zmesy niektorej z uvedených disperzii a práškového anorganického materiálu, napríklad bentonitom, zeolitom, kaolínom, mletým vápencom alebo cementom.Sklená rohož...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262626

Dátum: 14.03.1989

Autori: Grega Miroslav, Labun Ján

MPK: G01S 13/34

Značky: výšok, malých, zapojenie, frekvenčnou, rádiovýškomera, leteckého, moduláciou

Text:

...ako v prvom výlkovom intsrvaleAAH vznikal a saniksl prvý impulz. ro znamená, že sk sa zmeni výška lietadla o hodnotu menšiu A H, tak údaj rádiovýškonera sa nezmení, pretože sa nezmeni ani počet stálych impulzov sa modulačnú periôdu. výškový interval AR, odpovedajúci zmene počtu stálych impulzov o jeden za modulačnú periôdu. predstavuje teda metodickú chybu rádiovýškomera, ktorá spôsobuje, že uvedený princip činnosti umožňuje len...

Spôsob prípravy dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262625

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: přípravy, spôsob, dimetylamínovej, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny

Text:

...BO hmot. fenoxyoctových kyselín, pričom zvyšok do 100 3 hmot. tvorí prevažne matečný roztok minerálnych kyselín s koncentráciou 0,2 až 2 hmot. minerálnej kyseliny. Koncentrácie minerálnych kyselín v matečnom roztoku sa v uvedenom rozmedzí udržiava z toho dôvodu, že suspenzia 2-metyl-4-chlőrfenoxyootovej kyseliny je v tomto rozmedzí dobre filtrovatelná. Premývanie filtračného koláča sa nerobí z toho dôvodu,že 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctová...

Oteruvzdorné obloženie najmä pre výsypky a násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262624

Dátum: 14.03.1989

Autori: Režný František, Kojš Stanislav, Krist Herman, Jurik Peter

MPK: B65G 3/04

Značky: najmä, obloženie, násypky, otěruvzdorné, výsypky

Text:

...čoje treba vela kvalitného oteruvzdorného materiálu.Podstatou oteruvzdorného obloženia najmä výsypiek a násypiek podľa vyndlezu je,že na vnútorných šikmých plochách sú prichytené oteruvzdorné pásnice napr. štvcrcového prierezu umiestnené kolmo na smer padajúceho materiálu na vnútorných stranách zariadeniamedzi ktorými sú vytvorené medzery pre zachytenie častipadaného materiálu.Hlavnou výhodou podľa vynálezu je, že drobný materiál zachytený...

Trecia odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262623

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 13/10

Značky: trecia, odstredivá, spojka

Text:

...sa uvedie prostrednictvom výstupku A, vytvorenom na vstupnom hriadeli l, a pružiny Q, ktorá je uložená do medzery vzniklej medzi drážkou vytvorenou v náboji spojky §a výstupkomi,gde pohybu náboj §, na ktorom sú pomocou čapu 1 upevnené a pomocou pružiny g prichytené ramena g. ĺmajúce pomocou čapuä uchytené trscie segmenty g. Pri vošnobežných otáčkach, pri ktorých hnaci strojprekonáva iba zotrvačné sily hnacej časti spojky je pružinaäv...

Obvod pripojenia vstupného zariadenia k počítaču

Načítavanie...

Číslo patentu: 262622

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dolejší Anton

MPK: G06F 13/10

Značky: zariadenia, pripojenia, vstupného, obvod, počítačů

Text:

...jeho paralelných výstupov 332, gél, 44, 335. počítač2 si ho vynucuje aktívnou úrovňou nulovacieho signálu gi. Prenos dát po dátovej linke lgzo vstupného zariadenia l začína prenosom štart - bitu a pokračuje prenosom n dátových bitov. Prenos dát je sprevádzaný prenosom hodinového signálu po hodínovej linke ll zo vstupného zariadenia l. Ukončenie prenosu dát po dátovej linke lg nastáva po prechode štart - bitu cez posuvný register A. Vtedy sa...

Automatický obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262621

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrík Juraj, Cejp Jozef, Hronec Július

MPK: B23Q 37/00

Značky: stroj, automatický, obrábací

Text:

...gł kontrolnej jednotky 2 s obrobkom lg dáva povel k pohybu neuakreslených odopinacích valcov vzad. Ukončenie tohoto pohybu dava povel k zastavsniu zasu 3 262621vacieho hydromotora 33, ako aj zakladaciemu manipulátoru 1 a odoberaciemu manipulátoru g vzad. Ukončenie ich pohybu dáva povel pre štart nezakresleného oplachovača upinačov 2 vpred, a.pc časovej výdrži povely vzad pre kontrolnú jednotku g, vysunovaciu jednotku gg a nezakres lený...

Univerzálny kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 262620

Dátum: 14.03.1989

Autori: Harich Dušan, Dolný Ján

MPK: B65D 88/10, B65D 88/12

Značky: kontajner, univerzálny

Text:

...kontajner v bokoryse a čiastočným rezom, na obr. 3 sú znázornená úchytky na upevnenie deliaoej steny, obr. 4 zobrazuje púzdro na osadenie police a policu s posuvným tŕňom, na obr. sa až sq sú znázornená niektoré varianty vnútorného členenia kontajnera.Kontajner má v podoryse tvar obdlžnikovsj skrine s osadením zvislej deliacej steny gmá tvar dvoch po dlžka navzájom spojených skríň s dvojkrídlovými celostenovými uzamykatelnými dverami 3. Ram l...

Spôsob prípravy a konzervácie vzorky malých pokusných zvierat pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262619

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baranovský Ivan, Gažo Mikuláš, Baranovská Magda

MPK: A01N 1/00

Značky: pokusných, spôsob, konzervácie, přípravy, malých, vzorky, zvierat, analýzu, chemickú

Text:

...a sterilizuje na rotačnom autokláve po dobu 1 až 2 hodín pri 110 až 130 °C. Po vychladnutí sa obsah konzervy zhomogenizuje na mixeri, potom vysuší 18 až 3 D hodín pri 55 až 80 °C a nakoniec sa rozomelie na trieštivom mlynčeku.Hlavné výhodypostupu podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečujú exaktnost analýzy, pretože výsledkom postupu je homogenný prášok, ktorý svojimi analytickými charakteristikami zodpovedá priemernemu zloženiu celého zvieraťa....

Spôsob rozoberania a zloženia stohu systémových paliet v manipulačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 262618

Dátum: 14.03.1989

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: stohu, rozoberania, paliet, zloženia, manipulačných, zariadeniach, spôsob, systémových

Text:

...paliet je postupné, t.j. sprístupnenie obsahu spodnej systémbvej palety je možné dosiahnúť až po odobratí všetkých paliet nad ňou. Na toto sprístupñovanie je potrebné zložité manipulačné zariadenie, ktoré musí mat rozoheraciu a skladaciu jednotku s dlhými msnipulačnými časmi.Nevýhodou spôsobov využívajúcich otočné podpory je to, že manipulačné zariadenia musia mat vlastnú manipulačná vidlicu. zariadenia sú preto mechanicky zložité je potrebné...

Zapojenie na vytvorenie dvoch striedavých elektrických napätí s konštantným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262617

Dátum: 14.03.1989

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H03B 27/00

Značky: konštantným, vytvorenie, napätí, elektrických, striedavých, dvoch, pomerom, zapojenie

Text:

...vstupná svorka g je spojená s prvým vstupom druhého sumátora §§, ktorého výstup je spojený s druhou výstupnou svorkou gg, pričom signálcvý vstup riadeného usmerňovača g§~je cez prvú impedanciu 55 spojený s prvou výstupnou svorkou QA a cez druhú impedanciu gg s druhou výstupnou svorkou gg a referenčný vstup riadeneho usmerňovačą gg je spojený s prvou výstupnou svorkou gg a prvý výstup riadeného usmerňovača gg je spojený s riadiacim vstupom...

Radiálno-axiálna dvojstupňová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 262616

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hosszúréty Zoltán

MPK: F03B 3/02

Značky: radiálno-axiálna, turbina, dvojstupňová

Text:

...k nábcju a výroby celého obežného kolesa.da priloženom výkrese je v reze znázornený tvar kanálu a lopatiek obežného kolesa predmetnej turbiny, kde obr. 1 je meridiálny rez obežným kolem, obr. 2 je valcový rez lopatkami prvého radiálneho stupňa, obr. 3 je rez lopatkami druhého axiálneho stupňa.Hlavnými časťami obežného kolesa v konkrétnom prevedení zobrazeného na obr. 1 až 3 je prvý radiálny stupeň lg pevne spojený bezlopatkovou prevádzacou...

Dvojkotúčová dvojstupňová vodná turbína s vonkajším prevádzacím kolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262615

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hosszúréty Zoltán

MPK: F03B 3/02

Značky: dvojkotúčová, prevádzacím, vonkajším, turbina, kolom, vodná, dvojstupňová

Text:

...do dvoch lopatkových priestorov a jedneho medzi týmito sa naohádzajúceho bezlopatkového priestoru prevádzacej časti, čím sa podstatne zjednoduší prúdenia v lopatkových priestoroch, čo umožní zjednodušiť tvar kanálov a následne technológiu ich tvarovanie, pripevnenia k vencu alebo k náboju a výroby celého obežného kolesa.Na priloženom výkrese je v reze znázornený tvar kanálu a lopatiek obežného kolesa predmetnej turbíny, kde obr. 1 je...

Antistatický a mäkčiací prostriedok na vlnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262614

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fabo Jozef, Patro Vojtech, Hudek Jozef

MPK: D06M 13/10, D06M 13/20, D06M 13/16...

Značky: prostriedok, mäkčiací, antistaticky

Text:

...v prevádzke pri splnení náročných parametrov toho, že je podstatne lacnejší, vychádza z lacných a lahšie dostupných chemikálií a má priaznivejšie dopady z hladiska ekologického.Prikladné zloženie 100 dielov objemových antistatickáho a mäkčiaceho prostriedku na vlnu je nasledovné 10 dielov kondenzačného produktu mastnej kyseliny s etylenoxidom čo je, kondenzačný produkt kyseliny stearovej s vyšším počtom etylénových zvyškov, dläkou...

Dvojsmerový výklopný zberač elektrického průdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262613

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lamač Pavel, Boháčik Ľubomír, Kopčák Juraj

MPK: B60L 5/08

Značky: elektrického, zberač, dvojsmerový, výklopný, prúdu

Text:

...2 v reze A-A z obr. 1.V ráme l je uložená nosná doska 3 na sklopnom závese Q a zaistená poistkou 35. Nosná doska l je opatrená radom otvorov, V ktorých sú upevnené horné nosiče 1 v počte odpovedajúcemu počtu vodičov troleje gg. Na hornom nosiči A je otočne uložené horné teleso § zaistené poistným krúžkom zl a pružným elementom gg napr. gumeným krúžkom. Horné teleso É je spojené so spodným telesom 1 dvojicou páčiek Q kyvne v čapoch pačiek 2...

Nástroj pre hlboké tahanie dutých súčiastok s aplikáciou prídavnej tlakovej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262612

Dátum: 14.03.1989

Autori: Paur Vladimír, Jakovlev Sergej, Jaššo Albín, Valjev Sadyk, Donič Tibor, Korotkov Viktor

MPK: B21D 22/20

Značky: tlakovej, dutých, hlboké, aplikáciou, ťahanie, prídavnej, súčiastok, nástroj

Text:

...sú odstránené nástrojom pre hlboké tahanie dutých súčiastok s aplikáciou pridavnej tlakovej sily, pozostávajúcim z dvoch proti sebe uložených dosák, vrchnej a spodnej,s tažnickou upevnenou na spodnej doske, ktorého podstatou je, že na vrchne doske je súose upevnená redukčné matrica s kalibračným otvorom rovnakého priemeru. ako je vonkajší priemer súoso umiestneného tlačného elementu, ktorého osou prechádza tažnik, pričom medzi...

Zapojenie pre automatické vyhodnocovanie časového priebehu elektrického signálu v procese plazmochemického leptania

Načítavanie...

Číslo patentu: 262611

Dátum: 14.03.1989

Autori: Trnovec Jozef, Mikuš Oliver, Martišovitš Viktor

MPK: H01H 1/36, G06G 7/18, H01H 1/30...

Značky: leptania, vyhodnocovanie, signálu, automatické, časového, priebehu, procese, plazmochemického, zapojenie, elektrického

Text:

...funkciou nulovania možno blokovat vyhodnocovanie signálu. Druhá funkcia sledovania prírastku vyhodnocovaného signálu zabezpečuje širokú dynamiku pripojeného diferenčného obvodu 1. V tretej funkcii sa určuje zmena signálu vzhladom na prechádzajúoi extrém, čim sa zaručuje jednoznačne a presné vyhodnotenie zmien signálu, ktorý má nemonotônny časový priebeh. Vhodnou kombináciou týchto troch funkcii prirastkového zosilňovače g možno postupne...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262610

Dátum: 14.03.1989

Autori: Truchlik Štefan, Dimun Milan, Missbach Viktor, Belko Dušan, Turianiková Helena, Markuš Stanislav, Hulík Milan, Kabátová Viera

MPK: D06N 3/10

Značky: textilných, podlahovín, elastickú, rubovú, kompozícia, úpravu

Text:

...pomocné prostriedky, vo vztahu k neprchavej zložke latexu kąučuku obsahuje 100 až 400 hmot. práškového plniva, ktoré ke kombináciou anorganických látok a termoplastických polýmérnych látok v hmotnostnom pomere 110 až 101a l až 30 hmot. zmesi vulkanizačnýchhptísad o zložení 10 až 30 hmot. síry, 10 až 40 3 hmot. oxidu zinočnatého, 1 až 20 hmot. antioxidantu a 5 až 55 hmot. urýchlovačov vulkanizície z ktorých aspoň jeden je na báze...

Samočinný tepelne závislý servoposúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262609

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hučala Ľudovít, Chudý František, Antala Lubomír

MPK: F24F 11/053, G05D 23/12

Značky: samočinný, závislý, tepelně, servoposúvač

Text:

...valca. výhodou je tiež bezporuchová spolahliváautomatická prevádzka, ktorá je dosaihnutá najmä kompaktnosťou zariadenia, nakoľko v jednom telese sa nachádza tepelné čidlo aj výkonný prvok - plunžers primeraným mazanim, ktoré znižuje mechanické straty trením pri jeho pohybe.Ďalšou výhodou servoposúvača je jeho prevádzka bez nárokov na údržbu, pretože pri jeho činnosti existuje len minimálna pravdepodobnosť úniku kvapalinovej náplne valcov do...

Zariadenie na meranie priemeru a krivosti kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262608

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01B 9/023, G01B 11/00

Značky: priemeru, zariadenie, kmeňov, křivosti, meranie

Text:

...bez použitia zložitých optických systémov. Zariadenie umožňuje dostatočne presne merať hrúbky tvarovo členitých - krivých kmeňov.Na výkrese, na obraze 1 je v náryse schematicky znázornený príklad prevedenia snímača priemeru.a krivosti kmeňov v zvislom smere, na manipulaáných linkách a na obraze 2 je schéma prevedenia snímače V bokoryse.Snímač priemeru a krivosti kmeňov na manipulačných linkách podla obrazu 1 a 2 pozostávaz vedenia l, na...

Zariadenie na montáž prírubových valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262607

Dátum: 14.03.1989

Autori: Recký Jozef, Kolej Ján, Puchala Rudolf, Čurila Ivan, Tatarko Dušan

MPK: E04H 12/34

Značky: valcov, zariadenie, prírubových, montáž

Text:

...dĺžkou tiahla, ktorá je jedným koncom upevnená o hlavnú stojku a druhým o vodiacu kladku umiestnenú na hornej prírube budovanej konštrukcie, súčasťou zariadenia je aj preklápací pánt umiestnený medzi spoločnými závesmi hlavnej a pomocnej stojky a preklápacia kladka upevnené na hornej prirube zabudovávaného prirubového valca, že drážky kladiek hlavnej stojky, pomocnej stojky, vodiacej kladky a preklápacej kladke ležia na jednej...

Zapojenie riadenia montážneho hniezdového pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262606

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gašparík Ladislav, Mockovčiak Pavol

MPK: G05D 3/20

Značky: montážneho, riadenia, hniezdového, pracoviská, zapojenie

Text:

...riadenia montážneho hniezdového pracoviska pozostáva z modulu l procesora,ktorý je obojsmerne spojený prostredníctvom systémovej zbernice 2 s modulom g stykových obvodov. K modulu l procesora sú pripojené dekadické prepínače na volbu li počiatočného kroku stola, na voľbu lg technologického času operačných jednotiek a pracovného taktu lg stola pri automatickom režime. Na prvé vstupy gł modulu 3 stykových obvodov sú pripojené...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 262605

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svitek Imrich, Koutná Viera, Poór Robert, Markusek Július, Pátková Marta, Nádvorník Róbert

MPK: A01N 25/04

Značky: kombinovaný, prostriedok, herbicídny

Text:

...s funkciou ochranného koloidu.Aktívny oxid kremičitý v zmesi szkaolínom má i funkciu absorbenta, ktorým sa kvapalné tenzidy menia na pralkovú formu. akombinovaný herbicídny prostriedok podla vynalezu predstavuje formu dispergovateľného prášku a vysokou jemnostou častíc a stabilitou suspenzie.Aplikuje sa preemergentne alebo pred vysievaním v dávke 5 až 6,5 kg.ha-1. Jeho účinok je ovplyvnený podľa druhu a vlhkosti pôdy.Vysoká stálosť a...

Spôsob výroby vrstvených železobetónových stavebných fasádnych dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262604

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marko Ladislav

MPK: E04C 2/46

Značky: spôsob, vrstvených, dielcov, železobetonových, fasádnych, výroby, stavebných

Text:

...zabezpečen dilatačný charakter spojenia a statické spolupôsobenie oboch železobetónových vrstiev t.j. fasádnej membrány s nosnou železobetônovou vrstvou.Horné plochy vopred vyrobených prefabrikátov môžu mať finálnu úpravu a v äalšom výrobnom procese finalizácie a povrchových úprav celého fasádneho dielce sa už neupravujú. zadné plochy dielcov sú bud rovinné a dosadajú priamo na tepelnoizolačnú vrstvu, alebo môžu byt upravené tak, že ich...

Klaviatúra umožňujúca prepojenie najmenej troch tónorodých systémov hudobného hybridného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 262603

Dátum: 14.03.1989

Autori: Braciník Bohdan, Brezáni Vladimír

MPK: G10C 5/00

Značky: nástroja, hybridného, tónorodých, troch, umožňujúca, prepojenie, systémov, najmenej, klaviatúra, hudobného

Text:

...základ pre vylúdenie rozno-farebných tónov, ovládané podľa hudobných zakonitosti, tvorené jedným hudobným nástrojom a viacerým tónorodným vznikom a rôznou farebnostou tônov.Na obr. 1 je celkový axonometrický pohlad na koncepčné usporiadanie hybridného nástroja s troma manuálmi a jedným pedualom. Na obr. 2 je vyznačený rez hudobným hybridným nástrojom s umiestnením jednotlivých manuálov, elektrozosilovačov, reproduktorov a ostatných...