Archív za 1989 rok

Strana 93

Zařízení pro vícestupňové odpařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262722

Dátum: 14.03.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/22

Značky: vícestupňové, odpařování, zařízení

Text:

...při vysokých místních tepelných tocích. Dále je určeno pro nejnénő dvoustupšové oběhové systémy pro vý robu páry z odpadního tepla u v chemickćm průmyslu, kde je použití zvláětč jednoduché akdejako u parních kotlů vedo k ůsporám tepla a upravené vedy snížením množství odluhu, případně kezlepšení jakosti vyráběná páry.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázornčn na přiloženém výkrese. Jde o nárysný řez bubnem parního kotle so...

Stahovací zařízení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262721

Dátum: 14.03.1989

Autori: Král Pavel, Štěrba Ladislav, Bombička Václav

MPK: H01L 25/14

Značky: zařízení, měničů, polovodičových, stahovací

Text:

...alespoň jedna pohyblivé příčka, suvně umístěná mezi sloupky stahovacího zařízení. Je výhodné, aby pohyblivé příčky a skupiny polovodičových součáetek byly ukončeny pružným elementem a tvořily dilatační sloupec.Výhodou řešení podle vynálezu je, že nahrazuje pevné části konstrukce, která rozděluje sloupec na více částí,pohyblivými příčkami, které umožňují pohyb ve eměru sloupce polovodičovýoh prvků a zamezují vybočení v radiálním směru....

Zapojení automatické regulace předtlaku energetického bloku se dvěma paralelně uspořádanými turbogenerátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262720

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štirský Pavel, Chýlek Zdeněk, Bednařík Karel

MPK: G05D 16/08

Značky: dvěma, bloků, uspořádanými, turbogenerátory, zapojení, energetického, automatické, předtlaku, paralelně, regulace

Text:

...rozdílu výkonů prvního a druhého turboge nerátoru je zapojen pátý přepínací kontakt pro odpojení ovládače více-méně od integrátoru a propojení zpětnovazební smyčkydroj signálu výkonu druhého turbogene ignálu výkonu prvního turbogene obvodu může být připojen ů prvního a druhého tur vstup je připojen z na kladný vstup je zapojen zdroj su. K uzlu za integrátorem korekčníhoměřicí přístroj pro kontrolu rozdílVýhodou zapojení podle vynálezu je,...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kiefmann Josef, Čermák Ján, Jaňour Miloš, Sovová Helena, Pavlík Oldřich, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír, Havlíček Antonín, Pekárek Oldřich

MPK: G01N 29/02

Značky: podílu, zařízení, diaperze, objemového, fázi, měření, kapalin

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Způsob zamezení vzlínání toxicit ze složišť po těžbě a úpravě rudných a nerudných surovin pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262718

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podhajský Miroslav

MPK: C05F 3/00

Značky: těžbě, vzlínání, nerudných, zamezení, složišť, toxicit, rekultivaci, úpravě, způsob, rudných, surovin

Text:

...překryvné vrstvě zeminy a současně nevyžaduje žádný zábor další zemědělské nebo lesnick půdytím šetří účinně půdní fond a potlačuje vznik nežádoucí prašnostiRovněž příznivě ovlivnuje stávající mikroklima a minimalizuje škody ve vodním režimu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno V příč-A ném osovém řezu využití způsobu podle vynálezu na složišti.Brvní pokusy s přímým ozeleněním silně toxiekého odpadního eubstrátu byly nejprve...

Trolejová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262717

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vracovský Josef

MPK: B60M 1/24

Značky: spojka, trolejová

Text:

...V jednom případě jsou lišty zhotoveny z izolantu, V jiném z vodiče.Vnější vzdálenosti líšt menší než je vnitřní rozměr hlavy sběrače je zaručeno stranové vedení sběrače vůči troleji. Vněj ší vzdáleností líšt větší než je šířka drážky uhlíku sběrače pak plynulé výškově neproměnlivé překonání takto řešené trolejové spojky podle vynálezu. To proto, že pri najetĺ na trolejovou spojku podle vynálezu vybíhá trolej vzhůru, načež dosedne uhlík...

Klopný obvod typu D s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země na zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262716

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kudrna František, Kottek Eduard

MPK: H03K 19/088

Značky: obvod, signálu, rušení, rozvodu, zpoždění, klopný, země, potlačeným, vlivem

Text:

...rušení na zpoždění signálu podle vynálezu a obr. 2 o časový diaäram spolupráce pro nejne příznivější případ hodnot zemníoh potenoiálů.Klopný obvod typu D s potlačeným vlivem rušení v rozvodu2 s 2 716 země na zpoždění signálu na obr. 2 a se skládá z šesti negují cích hradel s omezovacími prvky na výstupu, které jsou zapojeny tak, že výstupní svorka lg hradla l je spojene se vstupní svorkou gą hradla g a vstupní svorkou il hradla 5 ° Výstupní...

Způsob ohřevu tekuté smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262715

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kaňok Eduard, Nikl František, Mojžíšek Jaroslav, Hradil Václav, Lazecký Josef

MPK: C10C 1/19

Značky: ohřevu, způsob, tekuté, smoly

Text:

...průtočných rychloatech částečky koksu, které jsou přítonné ve suole, vedou k erozi trubek, zejména v ohybech. V obou případech je důsledkeu rychlé252 715 opotřebení aparátu, přičemž trubkovnice je neopravitelní. Za pojení smoly do mezitrubkového prostoru teplosněnného aparátu mi však velké nevýhody v ton, že průtok suoly aparáten je prakticky neregulovatelný, výněna tepla nerovnoněrná. Mezitrubkový prostor se zanáší a uusí být často a...

Zapojení pro porovnání dvou synchronných kódových číslicových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262714

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Jiří, Tauš Viktor

MPK: H03K 5/22

Značky: synchrónnych, porovnání, kódových, zapojení, signálu, číslicových

Text:

...po rovnávacího obvodu Eg je připojen na první výstupní svorku QQ. Druhý, třetí a čtvrtý výstup čtocí časové základný ČZČ je při pojen na druhou, třetí a čtvrtou výstupní svorku El, E 3, E 2.Na první vstupní svorku§ 9 se přivádí kődový výstupní sig nál z kontrolního zařízení. Na druhou vstupní svorku Q se při252 714 kontrolního zařízení. se přivádí vstupní signál z právě kontro lovaného zařízení přes první přepínač ovládaný z druhé výstupní...

Pojistný držák pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262713

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 85/22

Značky: pojistný, držák, vozidla, motorová

Text:

...Při vyjímání pojistky za těchto okolností se může stát, že se pojistka Vysmekne a může způsobit zkrat.Tato nevýhoda je odstraněna u pojistkového držáku podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že dno komůrky je rozdělené pod úhlem 30 ° až 90 ° na dvě části,přičemž šikmá část dna je rovnoběžná s rovinou pro uložení pojistky.Výhoda pojistkového držáku podle tohoto vynálezu je V tom, Aže je usnadněno vyjímání pojistek a podstatné...

Způsob kontrolního zjištění velikosti dávky činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262712

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marek Stanislav

MPK: C02F 1/00

Značky: kontrolního, zjištění, činidla, způsob, dávky, velikostí

Text:

...zvyšuje jeho praonost i časová náročnost, nebo stoupají nároky na měřící techniku. Další nevýhodou to ~hoto postupu je, že není použitelný po ukončení úpravy vody, ale jen ve fázi úpravy vody po nadâvkování činidla k vodě. tedy před separaoí pro duktů úpravy. Tyto nevýhody odstranuje způsob kontrolního zjištění velikosti dávkyčinidla, nadávkcvanéhc při úpravě vedy v úpravárenskěm zařízení a obsahujícího chloridy nebo sírany, vyznsčujíoí se...

Způsob kontinuálního amperometrického měření stopových koncentrací fluoridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262711

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: vodě, amperometrického, kontinuálního, koncentrací, fluoridu, stopových, způsob, měření

Text:

...prostoru je umístěna indikační anoda (roubík,drát nebo plech) z čistého hliníku a v dalším katoda z uhlí vku (roubík) nebo ušleohtilého kovu, například z platiny nebopalladia (plech nebo drát). Obě elektrody jsou ponořeny do společného elektrolyzovaného roztoku protékajícího elektrolyzérem. Je důležité, aby přívod vzduchu do prvního elektrodového prostoru elektrolyzéru ústil pod hladinou elektrolyzovaného roztoku, aby roztok u indikační...

Způsob odstraňování železa z niklovací galvanické lázně Wattsova typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262710

Dátum: 14.03.1989

Autori: Večerka Otakar, Štamberová Alena

MPK: C25D 21/16, C25D 3/12

Značky: odstraňování, lázně, wattsova, železa, niklovací, galvanické, způsob

Text:

...sice zůstává, ale nezabudovává se do niklovćho povlaku,není bčžnými metodami prokazatelný, jelikož jde o pevnou chemickou vazbu iontů železa na další chemický skelet. Tento způsob je však poměrně finančné náročný.Úvedené nedostatky odstraňuje způsob odstraňovaní železa z niklovací lázně Wattsova typu, pracující při prőudovém zatížení 2 . 102 až 8 . 102 A . m 2 při teplotě 45 ° až 55 °C a při pH 5,8 až 4.5. která se kontinuálně filtruje ve...

Hygienická vložka se zlepšenými sorpčními schopnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262709

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dvořák Zdeněk, Zástěra Svatopluk

MPK: A61F 13/18

Značky: schopnostmi, vložka, sorpčními, zlepšenými, hygienická

Text:

...že sorpční útvar se skládá z líccvé vrstvy obsahující homogenní směs 30 až 90 hmot. krátkých celulőzových vláken a 10 až 70 hmot. auperabsorbentu, a dále z rubové vrstvy z krátkých celulóžových vláken napuštěných smáčedlem.Z hlediska nákladů na materiál je výhodné, jestlíže sorpční útvar obsahuje krátké celulőzová vlákna z drcené celulőzy nebo vlákna z drceného sběrového papíru nebo vlákna 2 textilních odpadů, s příměsí O až 30 hmot....

Emulgátorový systém pro textilní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262708

Dátum: 14.03.1989

Autori: Růžička Karel, Přikryl Josef

MPK: B01F 17/00, D06M 13/20

Značky: textilní, emulgátorový, systém, aplikace

Text:

...a 1,5 dilu oxyetylované k 2 Ž 70 Bseliny olejové s 20-ti etylenoxidovymi jednotkami a směs se při teplotě cca 50 °C dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorovy systém lze použit pro připravu například přenššeče pro barvení PES disperzními barvivy snísenim 13 dilů hm. technického xylenu,5,7 dílu naftalenu, 8,3 dilů bifenylu a 9 dílů emulgátorové ho systému připraveného vyše uvedeným postupem. Takto připraveny přenášeč vytváří Ve vodném...

Bezlopatková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 262707

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šenk Jaroslav

MPK: F03B 5/00

Značky: turbina, bezlopatková

Text:

...jinou polohu přívodní trysky a obr.5, 6 a 7 znázorňují jiné možné tvary oběžného kola turbíny.Podle obr.1 a 2 je oběžné kolo 1, které tvoří duté rotační tčleso s hladkou vnitřní plochou g, spojeno pomocí tyčí Ž s nábojem 3 upevněným na hřídeli Ž. K čelní ploše Q oběžného kola 1 je tečně uspořádána tryska 1 přívodu pracovní látky §, která svírá s čelní plochou Q dutého rotačního tělesa úhel áv rozmezí od nuly do 15 °. Na čelní...

Zpevněný, kompenzovaný dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 262706

Dátum: 14.03.1989

Autor: Ismail Faisal

MPK: H01Q 3/44

Značky: kompenzovaný, dielektrický, anténní, zpevněný

Text:

...pro centimetrové vlny jednoduché, na výrobní tolerance málo citlivé a mechanicky odolnější dielektrické anténní kryty s příznivými radioelektrickými vlastnostmi a že šetří použitým dielektrickým materiálem. Další výhoda řešení podle vynálezu je v tom, že umožňuje zkvalitnit mechanickou odolnost daného dielektrického anténního krytu.Vynález je dálevysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Obr. 1 znážorňuje podstatu...

Způsob výroby vlákanného útvaru, zejména příze, ze směsi srážlivých, nesrážlivých nebo méně srážlivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262705

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D02G 3/04

Značky: nesrážlivých, méně, srážlivých, výroby, zejména, způsob, směsi, vláken, útvaru, příze, vlákanného

Text:

...s netrhanými polyakrylnitrilovými vlákny se srážlivostí vyšší než 10 , nebo se směsí polyakrylnitril vlna, po mísení následuje výpřed česané příze vlnařským způsobem, načež se příze po sksní objemuje.vlákna TESIL nebo GRIZUTEN. lřolyesterové vlákno je použito jako řezanec z řezaciho konvertoru, což je operace méně ná ročná na energií a řezaci konvertory svoji cenou jsou 1 ev nějäí než konvertory trhací. Dále zde dochází k...

Sběrač mléka s uzavíracím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262704

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žižka Jan, Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 5/00

Značky: uzavíracím, sběrač, ventilem, mléka

Text:

...ven je uspořádáno výstupní hrdlo 1, při čemž s Výr hodou je klapkový ventil Q opatřen dorazem gí své ot vřené polohy. Otočný ovládač Q je jednak opatřen manuelním ú tem 2,např. ve tvaru žebra, vhodného pro eignalizaci polohy klapkového262 704 ventilu Q, není to však podmínkou, může být např. na svém obvodu vroubkován, čímž je též vytvořen manuelní úchyt 2, a místo žebra opatřen napřĺ ryskou (neznázorněno). Dále je ovládač § opatřen...

Zapojení automatického regulátoru šířky báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262703

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šrubař Pavel

MPK: H04B 1/10

Značky: regulátoru, báze, šířky, zapojení, automatického

Text:

...báze a tím i plnohodnotný stereořonní vjem.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení automatického regulátoru šířky báze. Invertující vstupy zesilovačů jsou kresleny s kroužkem, regulační vstup zesilovače je označen písmenem R.Signáľ levého kanálu Lje přiveden na vstup prvního zesilovače ł a na vstup druhého zesilovače g, podobné je signál pravého kanálu E přiveden na druhý vstup prvního zesilovače l auna inver~ tující vstup druhého...

Zapojení čítače předmětů, zejména pro počítání pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262702

Dátum: 14.03.1989

Autori: Theiber Lubomír, Hanák Antonín, Kubala Pavel

MPK: G06M 1/10

Značky: zapojení, předmětů, pečiva, zejména, počítání, čítače

Text:

...na vstup selektoru g impulsů. Výstup tohoto selektoru je připojen k prvnímu vstupu hradlovacího členu Ž a na vstup generátoru 1 pomocného signálu, jehož výstup je přes spínač Q přiveden na druhý vstup hradlovacího členu 5. Výstup hradlovacího členu je připojen k prvnímu vstupu čítacího členu Q, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu zobrazovací jednotky 1. První a druhý výstup členu § ovládací logiky jsou připojeny k druhým vstupúm...

Způsob výroby stabilního, roztíratelného, vodu nepouštějícího pokrmového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262701

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hülsen Ulrich, Krüger Peter, Schmidt Hans-heinrich, Balla Arnold

MPK: A23C 13/14

Značky: výroby, roztíratelného, pokrmového, způsob, nepouštějícího, stabilního

Text:

...fáze s obsahem tuku 0,3 až 2 , cožvedo ke snížení výtěžku. Při tomto způsobu se zkoušídodateěně po oddělení vodné fáze vpraoovat do produktu202 701 vodu. Bez přísad pomocných prostředků jsou možné obse hy vody maximálně do 40 , přičemž se již při obsahu vody od 30 výše nedoeáhne úplného vázání vody. Jestliže se u tohoto způsobu má dosáhnout stabilní vazby vody,pak je nezbytné přidávat cizí přísady,které vážou vodu, a které způsob...

Způsob výroby nového derivátu 1,H,3H-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262700

Dátum: 14.03.1989

Autori: James Claude, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel

MPK: A61K 31/44, C07D 213/53, C07D 277/60...

Značky: způsob, 1,h,3h-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu, derivátů, nového, výroby

Text:

...významu., avšak sloučenina získaná způsobem podle vynálezu se fixuje na receptory v krevních desti-čkách již v daleko nižších koncentracích,a je tedy možno ji bez nebezpečí použít k inhibici svrchu uvedených choroba onemocnění.Mimo to má sloučenina, kterou je možno získat způsobem podle vynálezlu velmi níz kou toxicitu. její DLso je vyšší než 300 mg//kg při perorálním podání tu myší.Pro léčebné použití je možno užít sloučeninu obecného...

Způsob výroby teplotně stálých krystalických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262699

Dátum: 14.03.1989

Autori: Walker Donald Gilmore, Brodfuehrer Paul Raymond, Shih Kun Mao, Sapino Chet, Brundidge Steven Peter

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18

Značky: krystalických, výroby, způsob, cefalosporinu, teplotně, stálých

Text:

...nebo isochinolinový zbytek.V jihoafrickém patentovém spislu číslo 84/3343, vydaném 25. října 1984, je popsán způsob výroby cefalosporinů obecného vzorce IR znamená thíazolylový nebo 1,2,4-thiadiazolylový zbytek, R 1 představuje atom vodfku nebo methoxyskupinu, R 2 znamená některý z četných substituentů známých z Chemie cefalosporinů aA představuje popřípadě substituovaný chlnoliniový, isochinoliniový nebo pyridiniový zbytek.Sloučeníny...

Způsob výroby teplotně stálých krystalických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262698

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brodfuehrer Paul Raymond, Sapino Chet, Walker Donald Gilmore, Brundidge Steven Peter, Shih Kun Mao

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18

Značky: krystalických, teplotně, stálých, způsob, cefalosporinu, výroby

Text:

...je popsán způsob výroby cefalosporinů obecného vzorce I.R znamená thlazolylový nebo 1,2,4-thiadiazolylový zbytek, R 1 představuje atom vodiku nebo methoxyskupinu, R 2 znamená některý z četných substítuentů známých z Chemie cefarlosporínů aA představuje poprípade substituovatný Chinoliniový nebo pyrídíniový zbytek.Sloučenlny shora uvedeného obecného vzorce I se připravují tak, že se slouuňenina obecného vzorce IIR znamená atom vodíku nebo...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů in terfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262697

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovács Gábor, Ivanics József, Kánay Károly, Körmöczi Péter, Stadler István, Hadházy Pál, Dormán Gyorgy, Kiss Miklós, Galambos Géza, Virág Sándor, Tömösközy István

MPK: C07D 311/94

Značky: způsob, aktivních, nových, derivátů, výroby, terfuranylenprostacyklinu, racemických, opticky

Text:

...anginy pectoris se sníží u několika typů onemocnění enginou pectoris. Na. základě jejich bronchedilatačního účinku lze sloučenin podle vynálezu výhod-ně použít pre snížení počtu četnosti astmati-ckých záchvatů. Dale je možno těchto sloučenin výhodne použít pro léčení vředových onemocnění vzhledem- k jejich gastrointestinálnímu cytoprotektivním-u účinku. Nadto je možno použitím- sloučenin podle vynálezu zahránit šíření. nádorů po chinwrgiekých...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů in terfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262696

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dormán Gyorgy, Stadler István, Virág Sándor, Körmöczi Péter, Tömösközy István, Kánay Károly, Ivanics József, Galambos Géza, Kiss Miklós, Hadházy Pál, Kovács Gábor

MPK: C07D 311/94

Značky: opticky, výroby, aktivních, nových, způsob, terfuranylenprostacyklinu, derivátů, racemických

Text:

...krevních destiček, vyvolané adenosi-ndrifostátem V lidské plasmě obohacené krevními destičkami, s těmito hodnotami ID 50~ Hypotenzívní účinek vyvolaný u anestetizované kočky intravenózní aplikací kao.linuak inhibični účinek na shlukování krevních desti-ček, tak i hypotenzívní vlastnosti se projevují při koncentraci 0 jeden řád vyšší než príslušné účinky referenčního PGI 2 pr ostavcyklinu-Z .Kromě toho vykazují sloučeiíiny podle vynálezu...

Způsob výroby nových derivátů 6- nebo 7-methylenandrosta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262695

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zuzetti Franco, Di Salle Enrico, Lombardi Paolo, Barbugian Natale

MPK: C07J 1/00

Značky: výroby, způsob, derivátů, nových, 7-methylenandrosta-1,4-dien-3,17-dionů

Text:

...známými postupy, například B. Camerino a spol., 1956 Il Farmaco II, 586. estliže kyselinou halogenovodikov-ou je kyselina chlorovodíková nebo bromovodíkovä, je výhodné reakci provádět v kyselině octové nebo ethsanolu při teplotě v rozmezí od 0 °C do 100 °C.Dělení směsi isomerů na jednotlivé isome.ry .a převáděni sloučenin obecného vzorce I na jiné sloučeniny obecného vzorce I mohou být prováděny známymi metodami. Například...

Dynamo pro jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262694

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schürmann Dieter, Gudereit Bernd

MPK: B62J 6/00

Značky: dynamo, jízdní

Text:

...a které zabírá s ozubeným věncem 32, a s ním souose uspořádané druhé ozubené kolo 36, přičemž toto větší druhé ozubené kolo 36 je V záběru s ozubeným kolem 37, upraveným na hřídeli 29 rotoru 3. Obě ozubená kola 36, 37, jso-u s výhodou opatřena šíkmým ozubením.Na, nebo v oválové podélné koncové oblasti poháněcí části 4 je uspořádáno zapínací a vypínací ústrojí 22, které má čepový, s osou 6 kotla zhruba rovnoběžný unášeč 36,který je upevněn na...

Způsob výroby 1-/3-brom-/2S/-methylpropionyl/pyrrolidin-/2S/-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262693

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petényi Éva, Dobay László, Major Mihály, Koncz László, Tömpe János, Fischer János

MPK: C07D 207/16

Značky: kyseliny, způsob, výroby

Text:

...vzorce III a kondenzačního čínidla se obvykle provádí při teplotě 0 až 20 °C. Protože uvolňování vody ze sloučeniny vzorce III je obecně exothermní reakcí, ochladí se reakční směs na začátku reakce zhruba nea 0 °~C.Dehydratece výchozí látky vzorce III vede k vzniku benzy 1-1-3-brom-2 S-methylpropiony 1 pyrro 1 idin-ZSJ-karboxylátu vzorce II, obsahujícího 0 až 25 benzyl-l-S-brom- ZR -methylpropionyl pyrrolidin-QSJ-karboxyláüu ako...

Způsob výroby nových derivátů 1,H,3H-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262692

Dátum: 14.03.1989

Autori: James Claude, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel

MPK: C07D 277/60, C07D 213/53, A61K 31/44...

Značky: derivátů, výroby, nových, způsob, 1,h,3h-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu

Text:

...získa, se nejpove promyje modifikovaným ľynordovým roztokom s obsahem 0,35 °/o sériového albumlnu skotu BSAJ, 2 mM chloridu hořečnuatého v 1 litru., 0,2 mM 3,12-biskalrboxymethyll-GQ-dinox-a-S,lz-diazatetradekandioátu dále EGTA.) na 1 lltr a pak Tyrodovým roztokom bez EGTA. Nakonec se krcvní destičky znovu uvedou dosuspenze v pufru, určené k provádění vlastního pokusu pufr A s následujícím složením 140 » mM NaCl, 2,7 mM. KCI, 0,4 mM NaH 2...

Způsob balení cigaretových balíčků do průhledné fólie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262691

Dátum: 14.03.1989

Autor: Demny Helmut

MPK: B65B 11/42, B65D 75/08

Značky: tohoto, způsobu, balení, průhledné, způsob, cigaretových, balíčků, fólie, provádění, zařízení

Text:

...přířezů stanovené délky. Tyto přířezy se dostavaji mezi cigaretov-ý balíček lil a ústí 11, načež se cigaretovým balíčkem 1 G zasune oddelený přířez fólie do Ústí 11 a vytvoří se tak prvmí fáze skladáni obalu do tvaru U. Takto přeložený obal se potom dále skládá kolem cigarebového balíčku 10 a svařuje se, přičemž tyto operace probíhají známým postupem, popsaným například ~ve výše uvedených patentních spisech.Podle obr. 1 je zařízení podle...

Způsob přípravy 1-/hydroxystyryl/-5H-2,3-benzodiazepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262690

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hámori Tamás, Elekes István, Polgári István, Heltai Krisztina, Lang Zsuzsanna, Sárossy Judit, Láng Tibor, Kuhár Mária, Rabloczky György, Moravcsik Imre, Zólyomi Gábor, Körösi Jenö

MPK: C07D 243/02

Značky: derivátů, způsob, přípravy

Text:

...množstvíoh 0,25 mg/kg, 0,5 mg/kg a 1,0 mg/kg,přičemž získané výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2. Účinek slouačeniny podle vycnalezu projevující se zvýšením hodnoty MCF byl závislý na dávce této sloučeniny,jak pokud se týče úrovně zvýšení této hodnoty, talk i doby trvaní tohoto účinku, zatímco koronárni průtok byl zvýšen .pouze mírně. Hodnot MCF a kvornonárních účinküdosažených při použití amrinonu o dávce 2 mg/kg podaného i. v., který...

Způsob výroby derivátů 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-1yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5- dikarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262689

Dátum: 14.03.1989

Autor: Heitzmann Markus

MPK: C07D 413/04

Značky: kyseliny, způsob, dikarboxylové, 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-1yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5, derivátů, výroby

Text:

...toluenu, benzenu .nebo cykvl-ohexeinu.Postuspuje se s výhodou tak, že se roztok aniontu pridáva k N-disubstituovanému formamidu.Vhodná teplota se pohybuje zhruba mezi -30 °C a -100 °C. Reakce se s výhodou provádí za bezívorlých jivordmínek a V atmosfére iniertníhr plynu.Reakční smös je možno bčžným způsobem hydrolyzovat, například přidání-m vody při teplote pohybující se s výhodou mezi -80 °C a teplotou 1 nistnosti Vzniklý aldehyd je možno...

Zařízení pro vytváření v podstatě svislých rýh v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262688

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hentschel Volke

MPK: E02F 5/08, E02D 17/13

Značky: podstatě, svislých, půdě, zařízení, vytváření

Text:

...-vellkých hnacích momentů na řezné kolo, je na obvodu hnacího planetového věnce uspořádáno pět hnacích motorů, které jsou vytvořeny ve formě hydraulických motorů. ŘBZlľlá kola jsou osazena n-a společtném hřídeli, opatřeném ozubením, přičemž řezná kola mohou být při údržbě nebo opravách snadno sejmuta.Základní výhodou řešení hloubicího zařízení podle vynálezu je podstatné snížení šíříky úložného štítu, takže je možno udržet malý vzájemrný...

Balanční koule

Načítavanie...

Číslo patentu: 262687

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suslik Ivo, Duda Boris

MPK: A63J 3/00

Značky: koule, balanční

Text:

...l-ožisky. Osa je uchycena do dvojice tvanotvek, které jsou součástí rámu. Zavěšení pneu-matiky je možno též provést pomocí dvojice poloos, které pneumatikou meprostupují, ale .pouze z obou stran částečně zabíhají do speciálních lůžek. Pneumatika je v těchto místech upravena vybráním, do kterého zapadají příslušně tvarované vložky, vybavené kuličkovýiní ložisky.obvodový rám je proveden z kovových trubell( nebo z plastické hmoty ztužené...

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262686

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lonardi Emile, Schilz Germain, Legille Edouard

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecí, šachtové, zařízení

Text:

...z těsná komory 4 U těsnicí průchoídkou 56, která těsně obepíná vnější táhlo 56, aniž brání jeho svislému pohybu. Uvnitř těsné komory 40 je každé táhlo 52, 56 spojeno s jejími stěnami pružnými lamelavml till, 62, které zajištují voclorovnou stabilitu násyipky 46, aniž brání jejímu sv-íslému pohybu. Další stabilizíace násypŕky 46 je zajištěna pružunou lamelou 64, která jí spojuje se stěnou komory 40.Dávkování klapka 68 a její hnací ústrojí...

Nasypávací zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262685

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schilz Germain, Lonardi Emile, Legille Edouard

MPK: C21B 7/20

Značky: nasypávací, zařízení, šachtové

Text:

...případě nad zásobníkem 28. Násypka 44 je uchycena k lpřívčce 46, upevnené vodorovné na osovém rotačríím táhle 48, které se otáčí motorem 50. Otáčení násyjpsky 44 během jejího zavážení umožňuje podstatné zeslabení jevu segregace častíc, vysýpaných do nasypky zavážecím pásom 42. Další opatření ke zmenšení segregace v násy/pce 44 jsou svislá deska 52, upevnězná před dopravním pásem 42 a jnlošiíía 54 upevněná na dolním konci táhla 48 a pohyblivé...

Páskový zásobník hřebů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262684

Dátum: 14.03.1989

Autori: Steffen Markus, Von Flue Peter

MPK: F16B 15/08

Značky: páskový, zásobník, hřebů

Text:

...umístění se dosáłhnevysoká přetvárná tuhost, takže takto vytvořený páskový zásobník je z hlediska dodržení vzájemné rovnobežne polohy hřebů tvarově stabilní.Pro zajištění, že spojovací můstky budou prcsstřiženy uprostřed, jsou tyto ve své střední oblasti vždy mezi dvěma sousedąními vodicímí ptuuzdry opatřeny zes-labením prüřezu, vytvořeným alespoň .na jedné z čelních stran spojuolvacích můSÍlků »Vybíráním ve tvaru písmeno V. P-rovedenim...

Zapojení pro převod elektrického signálu na jemu úměrný kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 262683

Dátum: 14.03.1989

Autor: Petr Jan

MPK: G01R 19/18

Značky: elektrického, převod, kmitočet, zapojení, signálu, úměrný

Text:

...spo-jen s Dąvtstupem bietzitiulníhío kloipného obvodu 7 typu D, jehož výstup Q je spojen jednak se řídicím vstupem přepínaěe 9, jedvnaik s prvním signálovým vstupom výstupního děliče 8 kmitočtu.Výstup generá-toru 11 taktovacího kmituočtu je spojen se vstupom děliče 12 taktovacibo kmitočtíi, který má například šest v-ýstupů. jeho první výstup, na kterém je taktovvací signál P s kmitočtem tg/Z, je spojen s druhým signálovým vstupem výstupniho...