Archív za 1989 rok

Strana 91

Zařízení pro určení klasifikačního pásma provozu velkých axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262802

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bašík Petr, Vitáček Jiří

MPK: G01M 7/00

Značky: veľkých, provozu, pásma, ventilátoru, určení, axiálních, zařízení, klasifikačního

Text:

...obsluzea Včasnou signalizaoí různých klasifikačních pásem provozu ventilátoru je zajištěna spolehlivost zachování jeho funkce nebo přechodu na záložní režim provozu nepřetržitě provozovaného vzduchoteohniokého systému. Odstraní se možnost vzniku havárie ventilátoru a následngch škod vzniklýchjeho výpadkem. Rovněž je zabezpečen signalízaoí jakýkoliv stav provozních teplot a teplotních rozdílů důležitýchNa obr. l je znázorněn schćmaticky...

Kosmetický přípravek k ošetřování vlasů a pokožky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262801

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubec František, Juchelka Jirí, Knap Jaroslav

MPK: A61K 7/06

Značky: ošetřování, kosmetický, pokožky, vlasů, přípravek, hlavy

Text:

...deklarovaného účinku vzhledem na použité látky. Všeobecné lze shrnout, že připravek toho kterého udávaného složení, je masové používún a jeho efekt je hodnocen,aniž dochází k vysvětlení mechanismu účinku. Převážná většina patennových připravků obsahuje látky, respektive účinné látky,nepůsobící rasantně, ale účinku se dosahuje tim, že přípravky jsou použĺvány (dle návodů a doporučení) dlouhodobě, nezřídka i řadu měsíců či roků. Silněji...

Spôsob výroby práškového kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Levák Vladimír, Mišút Vladimír, Vranka František, Holička Rudolf

MPK: C22B 23/04

Značky: kobaltu, práškového, výroby, spôsob

Text:

...kyslík - 02 a za stáleho miešania sa obsah .autoklávu vyhrieva. Po dosiahnutí teploty 170 až 190 C sa nadávkuje vodík - H 2 na hodnotu jeho parciálneho tlaku 3,0 až 3,5 MPa. Koniec redukcie je identifikovaný ukončením spotreby vodíka ~ H 2 a ustalením tlaku v autokláve. Za týchto podmienok vzniká produkt požadovaných vlastnosti, ktorý po odfiltrovani, premytí deionizovanouvodou, premytí etanolom a vysušení pri 1.05150 °C sa ball a...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Glevitzký Edmund, Balák Jiří, Svoboda Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kráľ Bohumil, Polievka Milan

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, spôsob, výroby

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Veľkopriestorový kotol s ťahovou priečkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262798

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: velkopriestorový, priečkou, kotol, tahovou

Text:

...v spaľovacom priestore, dalej vhodným tvarovým riešením usmerňovača toku spalín dochádza za mrežou prieniku spalín - rozšírením spalovacieho priestoru k náhlemu zníženiu rýchlosti spalín, čo sa prejaví v separačnom účinku zapríčiňujúcrom oddelenie tažších ne 4vyhorených častíc paliva. Tieto častice po strate svojej kinetickej energie padajú na zadnú stenu tahovej priečky, po ktorej sa zosúvajú a padajú naspäť do fluidnej vrstvy. Týmto...

Spôsob prípravy D-alózy a D-altrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262797

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor, Bíliková Katarína

MPK: C13K 13/00

Značky: spôsob, d-alózy, přípravy, d-altrózy

Text:

...zariadenie.Vo vode sa rozpustí 198 g monohydrátu D-glukózy a po pridaní 5 g mo-lýhdénanu amónnehno a 30 m 1 100 hmot. kyseliny octovej sa zmes upraví vodou na celkový objem 600 ml a zahrieva po dobu 2 hodiny pri teplote 120 (3. Reakčná zmes sa zriedi 1 000 mililiirov destilovej vody a 1000 m 1 pitnej vody a po pridaní 30 g kvasníc Saccharomyces cerevisiae sa roztok prekvasí do úplného odstránenia D-glukózy a D-manózy 3 dni). Roztok...

Bezpečná sklolaminátová cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: 262796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grúň Peter, Herditzký Ladislav

MPK: B60P 3/22

Značky: cisterna, bezpečná, sklolaminátová

Text:

...riešenia podla vynálezu je, že pri minimálnom zvýšení hmotnosti je cisterna spoľahlivo chránená pri prevrátení vozidla.Hlavný náraz pri prevrátení vozidla na bok zachytí bočná výstuha, ktorá svojou deformáciou pohltí časť energie nárazu a okrem toho chráni plášť cisterny proti vyčnievajúcim tvrdým predmetom nachádza 4júcim sa na mieste dopadu. Pri ďalšom prevracani vozidla preberajú ochrannú úlohu odvalovacie segmenty, ktoré...

Lúpacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 262795

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vydrnák Jozef

MPK: B27J 3/00

Značky: lúpacia, hlava

Text:

...pružného listu môže mat tiež pilovitý tvar. Výhodou lúpacej hlavy podľa vynálezu je jednoduchá konštrukcia s malými rozmer 4mi. Cenrálnym prítlaknom tlačnej pružiny na obvodové pružné listy je vyvodené stále predpiitie pružných listov- na opracovavaný prút, pričom toto predpätie je možné menit nastavením pritlaku tlačnej pružiny. Táto lúpacia hlava je vhodná ako pre ručný posuv prútov, tak aj pre mechanizovaný posuv prútov všetkých dĺžok a...

4-/2-/Aryloxyacetyl/benzoyl/morfolíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lácová Margita, Tichá Ester, Henselová Mária, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/84

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...aut. osv. č. 236 406 a amidy Lácová M., Synäk I. čs. aut. osv. č. 151 633.Teraz sa zistili 4-2-aryloxyacetylbenzoyljmorfolíny všeobecného vzorca lv ktorom R znamená vodik, metylovú skupinu, jeden alebo tri atomy chlóru.Súčasne bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I reakciou aryloxyrnetylénftalídu s morfolinom, čo možno znazornit schémouv ktorej substituent R má už uvedený význam. U zlúčenín podľa všeobecného vzorca bo P R E...

Zariadenie na prívod a orientáciu najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262793

Dátum: 11.04.1989

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: bombičiek, orientáciu, přívod, najmä, sifónových, zariadenie

Text:

...rez rovinou AA z obr. 1.Zariadenie na prívod a orientáciu sifónových bombičiek pozostáva z frémy 1, na ktorej sú uchytené unášacie valce 4. Na unáša 4cích valcoch 4 je horizontálne uložený do pravný kotúč 2. Na Íréme 1 vedľa dopravného kotúča 2 je uložený násypný zásobník 17,v ktorom je vytvorený oproti vnútornému povrchu dopravného kotüča 1 odv-ádzací otvor 11. Vnútorný povrch dopravného kotúča 1 je -opatrený vynášacíml lištami 5. Pod...

Zariadenie na kontinuálne homogenizovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 262792

Dátum: 11.04.1989

Autor: Švehla Štefan

MPK: B01F 3/08

Značky: zariadenie, homogenizovanie, kvapalín, kontinuálně

Text:

...vhnomogenizátora 1. Koncová výstupné vetva -156 .domiešavacieho mechanického mixéra 13 vyúsťu-je do veľkoobjemovej nádrže 19. Prívod B základnej zložky kvapaliny, obe vetvy ,rozvetveného prívodu SI nosnej zložky kvapaliny, prepojovacia vetva 15 výstupná vetva 10 ultrazvukového homogenizátora 1 a koncová výstupné vetva 16 sú opatrené reguiačným ventilom 17. Pri-vod B .zakladnej zložky kvapaliny pred regulačným ventilom 17, výstupné vetva 10...

Zapojenie ochrany trojfázového striedača voči nesymetrickej záťaži

Načítavanie...

Číslo patentu: 262791

Dátum: 11.04.1989

Autor: Floch Jozef

MPK: H02H 7/122

Značky: nesymetrickej, záťaži, ochrany, trojfázového, zapojenie, voči, striedača

Text:

...konkrétnej realizácie predmetu vynálezu.Výstup zo snímača 21 prúdu jednosmerného medziobvodu striedača zapojeného do obvodu, jednosmerný zdroj 27 - striedač 28 je spojený so vstupom oddelovača 22. Výstup oddelovača 21 je spojený so vstupom selektívneho zosilňovače 23, ktorého výstup je spojený so vstupom usmerňovača 24. Výstup usmerňovača 24 je spojený so vstupomfiltra 25. Výstup filtra 25 je spojený so vstupom komparátora 26 s hysteréziou,...

Zariadenie na výrobu zosadeniek na podložke

Načítavanie...

Číslo patentu: 262790

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tóth Pavel, Poláček Josef, Rybárik Igor, Bednařík František

MPK: B27D 1/10

Značky: zariadenie, výrobu, zosadeniek, podložke

Text:

...zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie na Výrobu nekonečného. pásu zosadeniek 6 pozostáva zo zosadzovacieho stola 4, dopravníka 7, lisu 11 a ich príslu 4šenstva. Na .odvíjaconí Valci 1 je napnutá podložka 2,~.Vto 1 nto prípade tvorená netexom, ktorá prechádza cez predný valec 3 do zesadzovacieho stroja 4, na ktorom je uložený zásobník 5 dyhových listov. Za zosadzovacím strojom 4 opatreným Vyhrievaným spájacím telesom 14 pohyblivým V...

Viacnožový hobľovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 262789

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štanglica Josef

MPK: B27G 13/02

Značky: hoblovací, viacnožový, válec

Text:

...hobľovací valec so štyrmi upínacími klinovými drážkami, v.~ každej po dvoch výškovo prestavených nožxoch, na obr. 2 je čiastočný rez hobľovacim valnom so štyrmi klinovými drážkami po tri nože, na obr. 3 je hobľovací valec s piatimi klinovými dräžkami po dvoch nožoch s vložkou a na obr. 4 je vyhotovenie viacnožového hobľovacieho valca s piatimi klinovými drážkami po troch nožoch s vložkami.Viacnožový hobľovací valec 1 podľa vynálezu má...

Spôsob vytvárania kontaktových otvorov pre mikroelektronické kontakty v hrubých dielektrických vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262788

Dátum: 11.04.1989

Autor: Malý Ľudovít

MPK: H05K 3/06

Značky: spôsob, kontakty, vrstvách, hrubých, dielektrických, mikroelektronické, vytvárania, otvorov, kontaktových

Text:

...obrázkov, kde obr. 1 zuzizoriitijo ltontaktvový otvor vytváraný poHlñiíifxll ohmeidzovooioltt) otvoru v priečnom roze, obr. 2 znázorňuje imiiteilrttnvý ~otvor vytváraný pomocou ochranného okolia v prieč~ nom reze, obr. 3 znázorňuje topografiu kontaktového otvoru vytváraného polnocou ochranného okolia a obr. 4 znázorňuje kontaktový otvor vytváraný pomocou viacnásobného jnoužitia obmedzovacieho otvoru v priečnom reze.Spôsob vytvárania...

Krížový výmeník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262787

Dátum: 11.04.1989

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/02

Značky: výměník, tepla, křížový

Text:

...ktorých voľné konce sú spojené jednoduchým falcom, pričom štrbiny vytvorené medzi vnútorným dielom a Spojenými volnými koncami oboch dielov sú vyplnené vulkanizujúcim alebo polymerizujúcim materiálom.Vytvorenie kanálov spojením susediacich, článkov. pomocou okrajových hrán si nevyžaduje, aby okraje teplosmemtej plochy predoperáciou spojenia boli hladké, preto dovoluje využitie ako teplosmennej plochy z-vlnenej fólie, čo zjednodušuje...

Zapojenie optoelektronického preletového snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 262786

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Jan, Lemesányi Ladislav, Mráz Vladimír, Tury Michal

MPK: B21C 51/00

Značky: snímača, preletového, zapojenie, optoelektronického

Text:

...ktorého výstup je pripojený .na zosilňovač. Výstup tohoto zosilňovače sa privádza na vstup klopného obvodu a jeho výstup je pripojený na vstup výstupného člena.Výhodou tohto zapojenia je, že využíva pre svoju činnost jeden vysielač, ktorý je spoločným zdrojom žiarenia pre všetky fotocitlivé detektory. Tým sa zníži počet použitých vysielacích diód a v spojitosti s tým i príkon snímača. Ďalšou výhodou je použitie modulovaného žiarenia, čím je...

Vyhodnocovací obvod ultrazvukového merača vzdialenosti, alebo hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262785

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zámečník Vlastimil

MPK: G01C 3/06

Značky: obvod, hladiny, ultrazvukového, merača, vzdialenosti, vyhodnocovací

Text:

...referenčného kanála je pripojený cez vzorkovací obvod 3 referenčného kanála na prvý vstup 51 porovnavacieho obvodu 5, na ktorého druhý vstup 52 je pripojený referenčný zdroj 4. Prvý vstup 61 je pripojený na svorku 17 spoločného bodu napájania. Svorka 15 vzdialenosti je pripojená na riadiaci vstup 63 elektronického prepínača 6 kanála vzdialenosti. Výstup elektronického prepínača ti kanála vzdialenosti je pripojený cez integrator 7 kanála...

Obvod kódovania farieb pre grafický displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262784

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novák Václav

MPK: H03M 7/42

Značky: obvod, displej, grafický, kódovania, farieb

Text:

...obvodu kódovania farieb pre grafický displej.Obvod kódovanie farieb pre grafický dispiej pozostáva z riadiacich obvodov olyrazovej pamäte 6, ktoré ,sú rozvetveným výstupom 60 pripojené cez vstupný záchytný register 2 na rozvetvený vstup 11 pamäte 1 PROM tabuliek priradenia. Pamäť 1 PROM tabuliek priradenia je rozvetveným výstupom 10 pripojená na Výstupný záchyiný register 3. Výstupný záchytný register 3 je rozvetveným výstupom 3 U...

Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrík Emil, Lobotka František, Hodál Emil, Ondro Peter

MPK: H01R 39/26

Značky: klzné, spojivom, spôsob, kontakty, uhlíkové, výroby, termosetickým

Text:

...teplote nad 433 K.Uhlíkové klzné kontakty zložené z komponentov a vyrobené spôsobom podľa tohto vynalezu sa vyznačujú v porovnaní s dosiaľ používanými kontaktami na motoroch typuSchrage zlepšenou funkciou, ktorá sa preja vuje v bezporuchnovom zvládnuti komutačného procesu. Pod kontaktami sa vytvára rov 4nomerný hnedý lilm, nedochádza ku šk-odlivému iskroniu a poškodzovaniu komutátora opaľmi a tvorbou rýh, čím sa životnost motorov predlžuje....

Zariadenie na výrobu a renováciu dutinových nástrojov tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262782

Dátum: 11.04.1989

Autori: Oravec Rudolf, Bača Marek, Bača Jozef

MPK: B21D 37/00

Značky: výrobu, zariadenie, renováciu, tvárnením, nástrojov, dutinových

Text:

...nevyžaduje ďalšie opracovanie, čo má velký význam hlavne pri plátovaných materiáloch.Na priloženom výkrese je znázornené zariadenie podla vynálezu v pozdĺžnom schématickom reze.Zariadenie podla vynálezu, ako je znázornená na priloženom výkrese, pozostáva z lisovníka 1 suvne uloženého vo vodiacom puzdre 3, ktoré je uložené na objímke 6 tak,že medzi vodiacim puzdrom 3 a oibjímkou G je vytvorená medzera. Funkčná časť .lisov 4 níka 1 je .opatrená...

Zapojenie jednopásmového amplitúdového modulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 262781

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H03C 1/52

Značky: jednopásmového, zapojenie, amplitudového, modulátora

Text:

...spojeným so štvrtým vstupom sčítavacieho obvodu 7, zo sčitavacieho obvodu 7 s výstupom spojeným s výstupnou svorkou B.Na vysokofrekvenčný vstup prvého modulátora 3 sa privádza sínusový signál z výstupu zdroja 1 nosného signálu, pričom na modulačný vstup prvého modulátora 3 sa privádza sínusový signál z výstupu zdroja modulačného signálu 2. Na výstupe prvého modulátora 3 vznikajú sínusový priebeh nosného signálu, kladný kosínusový priebeh...

Spôsob renovácie mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových ofsetových platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262780

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záhumenský Ladislav, Veselý Jaroslav, Endrych František, Hamar Jozef

MPK: B41M 9/00

Značky: mechanicky, tlačových, znehodnotených, hliníkových, platní, výrobe, nepoškodených, ofsetových, renovácie, spôsob

Text:

...prvkov a oxidovej vrstvy v roztoku hydroxidu sodného. jeho nevýhodou je nežiadúce zvyšovanie drsnosti povrchu regenerovaného plechu.Uvedené nedostatky odstraňuje renovacia mechanicky nepoškodených tlačových platní, znehodnotených pri výrobe hliníkových oisetových platni, spôsobom podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že znehodnotené tlačové platne sa moria v. moriacom kúpeli pozostávajúcom z 1,0 až 10,0 perc. hmotn-ostných...

Chápadlo pre manipuláciu s geometrickými objektami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenčík Štefan, Valenčíková Mária

MPK: B66C 1/42

Značky: objektami, geometrickými, chápadlo, manipuláciu

Text:

...elastickej k-omorovej hadici, upevnenej jednostranne na nerozťažnom,ale ohybnom elemente je deformovaná tak,že je schopná uchopovat objekty ľubovoľné ho tvaru, no v. obmedzenom rozsahu ich roz- .merov a pri níenšich presnostiach polohovanie.V súčasnosti sú známe riešenia viacúčelového alebo univerzálneho charakteru, ktoré umožňujú manipuláciu s jíomerne širokým rozsahom tvarov a rozmerov objektov založené na štúdiách ľudskej ruky s viacerými...

Spôsob výroby oceľových pásov a plechov pre smaltovanie najmä výrobkov pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: 262778

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košice, Dubovský Marián, Papcun Jozef

MPK: B21B 1/22

Značky: výrobkov, plechov, oceľových, pásov, výroby, najmä, domácnost, smaltovanie, spôsob

Text:

...0,05 0/0 hliníka, do 0,06 medi, odlievanä do ingot-ov alebo na zariadení ply 4nulého odlievania do bram, ktoré sa valcujú za tepla kontinuálnym spôsobom na teplé pásy, ktoré sa navijajú do zvitk-ov, potom sa valcujú za studena a rekryštalizačne žíhajú podľa výnalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že oceľový .pás po vyvalcovaní za tepla sa navíja pri teplote 660 až 740 °C,a že celková deformácia pri valcovaní za studena je v rozmedzí 65...

Hlavica na naberanie a odoberanie dutých válcových obrobkov s výronkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262777

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šramko Milan

MPK: B23Q 7/04

Značky: výronkom, válcových, dutých, hlavica, naberanie, obrobkov, odoberanie

Text:

...otočnom puzdre hlavice a oblé upinacie čeluste sa dotýkajú pružnej podložky upevnenej k bo-ine otočnému puzdru hlavice axiálnym čapom a p 0 istnou skrutkou.Hlavice na naberanie a odoberanie clutýchobrobkov s výrnkom odstraňuje fyzicky namáhavú prácu obsluthy, autromatlzuje a zrýchľuje medzi-operačná prepravu uvedených obrobktnvi.vynález je schematicky znázornený na prlpojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje prierez hlavice na naberanie a...

Nízkomódový tuholátkový laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 262776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Jiří, Schmeringa Peter, Milička Eduard, Palkovič Peter

MPK: H01S 3/092

Značky: laser, nízkomódový, tuholátkový

Text:

...olhniskových, osiach pozláteného reflektora tvaru eliptického valca. Výbojka 8 a tyč 7 aktívneho materiálu boli chladené vodou, ktorá preteká sklenenými rúrkami s lesklým vonkajším i vnútorným povrchom, v ktorých boli výbojka I a tyč 7 umiestnené. Vnútorný povrch sklenenej rúrky uobklopujúcej tyč 7 aktívneho materiálu vytvára druhé optické rozhranie 2, vonkajší povrch tejto rúrky tvorí tretie optické rozhranie 3. Vnútorný a vonkajší povrch...

Spôsob výroby polymércementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262775

Dátum: 11.04.1989

Autor: Palenčár Zoltán

MPK: C04B 24/24

Značky: zmesí, polymércementových, výroby, spôsob

Text:

...polymércementových zmesí namiesto reaktoplastov vo forme emulzií, reaktoplasty vo forme živíc a to tak,že sa najskôr zmiešajú suché zložky zmesi, t. j. cement a piesok so zámesovou vodou, do ktorej sa vopred pridalo tvrdidlo.Pevnosť v ťahu za ohybu v MPaPo dokonalej, homogenizácii sa za stáleho miešania pridava príslušné množstvo živice. V pripade používania zmesi o tekutej výroby zmesi len časť zámesovej vody zmiešanej s tvrdidlom a...

Kotúčová spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Kristián, Hazlinger Marian, Kúdelka Ivan

MPK: F16D 3/56

Značky: membránovou, spojka, pružinou, kotúčová

Text:

...nachádzajú udistanvčné svorníky, ktoré majú zo strany styku s membránovoxu pružinou vytvorenú polkruhovú opornú plochu, ktorej rádius je totožný s polomerom nähradeného drôteneho krúžku.Hlavné výhody kotúčovej spojky s membránovou pružinou podľa vynálezu spočívajú v zjednodušenej konštrukcii, kde nie je potrebný drôtený krúžok a memhránová pružina sa pri vypínaní odvaľuje po pol 4kruhovej ploche distančneho svorníka, čo nemá vplyv na zníženie...

Oddeľovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262773

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ďurinda Ján, Majling Ján, Žáčková Marianna

MPK: B32B 7/06

Značky: materiál, oddeľovací

Text:

...v oddevľovacích materiáloch podľa vynálezu natieracím materiálom, ktorá je dôsledkom vyšších hodnôt kritického pUVľChOVéhO napätia uvedených oletiniclcých polymérov než je hodnota. kriticlreho povrchového napätia silikónovych polymérov, Táto znamená. zníženie miery výskytu vzhľaclových chýb v povrchu výslednej umelej může a zvýšenie možnosti vytvárania dezénu umelej kože kopírovaním rnžhv, spravidla negatívnej, oddeľovacioho mñtíàľiâlll....

Spôsob prípravy 9-metyl-7-(1,1,5-trimetylcyklohexén-5-yl)-8-butén-10-alu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frimm Richard, Cvetkova Taťjana, Topoľ Larisa, Špiljuk Svetlana, Lomjanský Jozef, Černyš Gennadij, Lomjanská Elena, Karabinoš Jozef, Samochvalov Gleb, Dankovskaja Dana-vera

MPK: C07C 47/225

Značky: 9-metyl-7-(1,1,5-trimetylcyklohexén-5-yl)-8-butén-10-alu, přípravy, spôsob

Text:

...9,61 g beta-jonónu. 9,19 monochlóroctanu etylového, ochlaclenej na 25 Q Lirčitelro objemu acetotiitrilu a alkoholu, sa postupne počas 8 až 10 minút prisype otylat sodný, pričom sa teplota udržiava v rozmedzí » 15 až -20 °C. Pri tejto teplote sa zmes mieša 1 hodinu. Tvorba glycidesteru sa kontroluje spektrofotometricky. Potom sa do reakčne zmesi pridá 20 ml toluénu a v priebehu 5 minút 25 1 n 1 15 O/o-ného vodného roztoku hydroxídu sodného...

Piezoelektrický menič pre detekciu a generáciu akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 262771

Dátum: 11.04.1989

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 11/08

Značky: akustických, měnič, detekciu, piezoelektrický, generáciu

Text:

...ktorá sa šíri iba v jedinom zo smerov kolmých na povrch platničiek, v čom spočíva .nový účinok v porovnaní s doteraz používanými meničmi.Do ktorého z možných smerov menič vyžaruje, závisí od znamienka ťázového .rozdielu elektrických napäti, ktoré sú .privedené na .piezoelektrické platničky..Ako .priklad .takéhoto meniča uvádzame menič .pre .detekciu a generáciu vlny v určenom smere vo vlnovode podľa v.ýkresu.Takýto menič pozostáva z...

Zariadenie na upevňovanie rozvinutých vodičov elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kohn Jaroslav, Švrček Daniel, Hrubeš Vlastimil

MPK: H02G 7/02

Značky: rozvinutých, upevňovanie, elektrickej, energie, zariadenie, vodičov

Text:

...dolnej polohe kladky so zvodidloin je závesný .popruh najpnutý medzi vodičom elektrickej energie .a stožiarom.Hlavné výhody výklopnej kladky so zv-odiwdlom a závesným popruhom spočívajú v možnosti uchytávania lán ťahaných vntuľnikom na stožiar elektrického vedení-a bez manuálneho zásahu a v následne-ati po natiahnutí vodiča elektrickej energie tahaným lanom, jeho upremiestnenie .do montážnej pol-ohy. Toto .neumožňuje doposial žiadneznáme...

Striekacia hubica s obojstranným postupným stláčaním stien lisovanej trubky z uhlikového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262769

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tarina Emil, Tarina Pavol

MPK: B05B 1/06

Značky: postupným, materiálů, stien, stláčaním, uhlíkového, obojstranným, lisovanej, striekacia, hubica, trubky

Text:

...požadovaný profil atrúbky.Konštrukčná prevedenie takejto hubice je znázornená na upripojenom nákrese. Uthlíkový materiál 1 je vsunutý do telesa vytláčacieho lisa 2 a usmerňovaný medzivložkou 3. Centrovaci nosič 4 tvarovacieho tŕň-a má vonkajšiu stredia-cu plochu operného medzikružia s guľoviit-ou plochou, Na úchytnej skrutke tvarovaciehroi tŕňua 5 je niaskrutko 4vany vnútorný tvarovaci tŕň 8 osobitného vlnovitéhvoprofil-u. V nosnej...

Spôsob prípravy tepelne stálych filtračných materiálov z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrána Miroslav, Fábry Jozef, Vojtko Anton, Lackovič Radoslav, Kováč Pavel, Erthner Ľudovít, Wiesner Emil

MPK: D04H 3/04, D01F 6/10, B01D 39/04...

Značky: přípravy, polyvinylchloridu, stálých, chlorovaného, tepelně, filtračných, spôsob, materiálov

Text:

...do zvlákňovacieho zariadenia. Vzdialenosť zmiešavacieho zásobníka od zvlákñova-cieho zariadenia nesmie byt väčšia, ako 5,0 m.Roztok chlórovaného npolyvinylchloridu v etylacetáte o koncentrácii 10,0 hm. sazmiešal s roztokom mitrátu celulózy v .etylacetäte o koncentrácii 10,0 hm. bezprostredne -pred .zvlákňovnaním v po-mere odpovedajúie-om 130,0 hm. 0/0 sušiny chlórovaného polyvlnylchloridu a 20,0 hm. 0/0 sušiny nitrátu celulözy. Tälto...

Priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač prchavých anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 262767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Magdolen Viktor, Brostík Miroslav, Brychta Ondrej, Zábojníková Helena

MPK: A61M 16/18

Značky: priedyšný, prchavých, kvantitatívny, kompenzovaný, tepelně, anestetík, odparovač

Text:

...7, otvormi š V. stene S centrálneho telesa 1 D, kompenzačnou kamerou 11, dutinou 12, V otočnom Valci 13, dutým piestom 14 s otvormi 15 a drážkanii 1 G vytvorenými na vonkajšej stene 17 dutého piesta 14. Obtokový trakt ústlaci do zmiešavacej komory 5 je ukončený kelibrovanými otvormi 18 V stene til etočného valca 13 a zborovým otvorom 2 D ústiaceho do sacieho kanála 21. -V osi kompenzačnej komory 11 je vodiacl tŕň 22 pevne spojený s dnem 23...

Hydraulický pretlačovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262766

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21D 43/04

Značky: stroj, pretlačovací, hydraulický

Text:

...valce, pevne spojene s pretlačovanou hlavu sú posuvne uložené na piestniciach ukotvených vo fréme stroja. Na telesách pretlačovacích hydraulických valcov je ukotvený priečnik, v ktorom je uchytený upinací hydraulický valec,v ktorom je posuvne uložená duté piestni 4ca, spojená-prostrednictvom držiaka s upínacími čeľhsťami uloženými v .pretlačovanej hlave.Výhody pretla-čo-vacieho stroja- podľa vynálezu SÍÚV tom, že sa odstráni hrotovanie...

Hermetický piestový chladivový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lach Kamil, Blaha Marián

MPK: F25B 31/02

Značky: hermetický, kompresor, chladivový, piestový

Text:

...kompresora, v dôsledku čoho sa intenzívny pohyb oleja mimo dutiny bloku nešíri, olej mimo dutiny bloku sa nevíri a nedochádza k jeho speneniu pri pohybe piesta, ojnice,excentra a pripadne i protizavažia, Stena,ktorá takmer obklopuje dutinu bloku pre kľudový mechanizmum, vytvára s materiálom odliatku bloku rebro, ktoré je spojenés odliatkom bloku do jedného celku, pričom rebrno na strane opory pre spodné ložisko je prerušované otvorom, ktorý...

Zariadenie na vkladanie ihiel do klietok ihlových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ponec Ivan, Mintál Ján

MPK: B23Q 7/10

Značky: zariadenie, ihlových, ihiel, ložísk, klietok, vkladanie

Text:

...odpruženou západkou. Pritom je zasúvač V prednej polohe a stĺpec ihiel jo zablokovaný. Por stlačení telesa pomocou páky smerom dol.e sa naplnené klietka vysunie. Po vložení novej klietky, vysunutí telesa hore a uvolnení odpruženej západky sa cyklus opakuje.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený princíp mechanizmu na plne 4Mechanizmus na plnenie ihiel pozostáva z telesa 1 s rohatkou, ktoré je posuvne a otočne uložená v ráme 2 -a...

Tepelne stále filtračné materiály z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262763

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojtko Anton, Vrána Miroslav, Wiesner Emil, Lackovič Radoslav, Fábry Jozef, Kováč Pavel

MPK: B01D 39/04, D04H 3/03, D01F 6/10...

Značky: filtračné, chlorovaného, polyvinylchloridu, materiály, tepelně

Text:

...pomere získa sa. zmes, z ktorej s.a .pripravujú vlákna, ktoré sa ukladajú pneumatický alebo v elektrostatickom ,poli podľa čs. patenłtu číslo 120 5.03 do homogénnej filtračlnej vrstvy,,pripadne sa .pripraví vytláčanim zo štrbinovltej hubice .na povrch valca fólia, z ktorej sa fibriláciou .pripravujú .pásky a tieto sa dalej spraco-vávajú do filtračsnej vrstvy uvedenými spôsobmi..Aby sa zachoval charakter filtračného materiálu chlór-ovaného...