Archív za 1989 rok

Strana 90

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Krautová Dagmar, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: závěsu, sypké, třídiče, omezovač, podavače, vibračního, látky, pružného

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Pružinový závěs vibračních třídičů a podavačů pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262841

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: látky, závěs, sypké, pružinový, vibračních, třídičů, podavačů

Text:

...v tom, že velikostně jsou jak pružinové lůžko, tak 1 tlačný talíř dimenzovány k uložení nejméně tří pružin vedle sebe, přičemž podélné eey symetrie pružin jsou situovány do společné roviny.Hlavní výhodou pružinového závěsu podle vynálezu je možnost snadné a operativní změny počtu použitých pružin v případech,kdy při provozování vibračního třídiče nebo podavače vznikne nutnost změny únosnosti nebo pružící konstanty pružinového závěsu, a...

Bočnice skříně vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262840

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: bočnice, skříně, vibračního, zařízení

Text:

...nebo podava če jsou svarové spoje kritickými místy pro vznik lomů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje bočnice skříně vibrsčního zařízení, například třídiče nebo podavače pro sypké.látky,kmitajícího přímočarým nebo eliptickým vibračním pohybem,-sestávající z rovinného ocelového plechu, jehož okraje jsou olemovány vnějšími výztužnými profily s příčným průřezem tvaru U,kde vnější stěna bočnice je uvnitř, mezi okrajovými výztužnými profily...

Kombinovaný šachto-cyklónový předehřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262839

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, kombinovaný, šachto-cyklonový

Text:

...je prvá dvojice cyklonových stupňů 3 prvého teplovýměnného stupně 5, přislušejici jedné větvi, skluzem 1 práškového materiálu gwopýemause vstupnim kanálem § plynů dvojice cyklonových stupňů 2 téhož prvého teplovýměnného stupně A, Přislušející druhé větvi. Tato dvojice cyklonových stupňů 2 prvého teplcvýměnného stupně A je skluzem 1 práškového materiálu propojena se vstupním kanálem § plynů cyklonového stupně lg druhého teplovýměnného...

Odváděcí trubice rotorové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262838

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ivanov Genadij, Buryšek František, Hortlík František

MPK: B65H 54/88, D01H 15/02

Značky: rotorové, spřádací, trubice, odváděcí, jednotky

Text:

...podstatně snižován. Tím se doeáhne vyšší spolehlivosti při navádění konce příze do vstupního otvoruoPříkladné provedení vynálezu je znázorněno ne obrázcích,ktoré znázorňjí v ěikmém pohledu vnější rozšířený vstupní konec cdváděcí trubice, vyetupující nad známou spřádecí jednotku,přičemž na obr. 1 je ukázán vstupní otvor s eliptickým průře zem, nad nímž je upreven navšděč příze zepřádacího ústrojí, naobr. 2 pak vstupní otvor oválného...

Zapojení členů regulačního obvodu pro regulaci napěňování vodných roztoků nebo disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262837

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tichý Jaroslav, Lenk Václav, Klúčik Igor, Blinka Antonín

MPK: D06B 1/08

Značky: disperzí, obvodů, vodných, napěňování, roztoku, zapojení, regulaci, regulačního, členu

Text:

...aoustavy na kolisáni signálu čidla průtoku kapalinga rovnoměrnýkontrolovaný nános vodniho roztoku nebo disperza na plošný substrát v celém rozsahu rychlosti, přičemž změna rychloati eubstrátu je apojana sa změnou tlaku pěny v uzavřené stěrca.Dalši výhodou zapojeni členů regulačniho obvodu podle vy~ nálezu je možnost nastaveni nánosu (hmotnostniho přirůstku lázně) a stupně napěněni. přičemž oba parametry jsou v celém rozsahudrychlosti...

Zařízení pro zkoušky únavových vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262836

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kirsch Roman

MPK: G01N 3/32

Značky: zařízení, materiálů, zkoušky, únavových, vlastností

Text:

...ninutu hodnota příliš nízká.Chlazoní vodní nlhou, t.j. zvlhčovłií proudícího ohladíoího vzduchu přon trysku, jo nice volni účinnó, nicnónč ncntilć. Příoávano nuožotví vody pro tryoku nolzo totiž běžnýui prostřodky udržot konztantní. Navíc v částí pracovního cyklu, kdy topná trubka ná nejnižší teplotu, dochází ćaoto ko kondonznci kapok vody. na otěnâch trubky a do okanžiku, kdy so kapky odpnří po zvýšoní příkonu toponí, i ko znočnénu...

Zapojení pro synchronní přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 262835

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Turek Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/14

Značky: synchronní, prenos, zapojení

Text:

...počítače g, jehož datový výstup głgą je přípojen na vstup 5 vysílače.ił druhého adaptoru 1 proudové smyčky. Mezi vysílací svorky 52 a gg vysílače il druhého adaptoru 5 proudové smyčky a přijímací svorky Q 1 a §§ příjímače ąg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je zapojená druhá proudová smyčka lg . Výstup li příjímače gg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je přípojen na datový vstup lłgi prvního počítače l. Hodinový výstup lll prvního počítače...

Bezeztrátový odlehčovací obvod dvojice spínačů elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262834

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kokeš Antonín, Heinrich Petr

MPK: H02H 7/122

Značky: obvod, elektrického, bezeztrátový, odlehčovací, spínačů, proudu, dvojice

Text:

...tvořený čtyřmi spinači § se zàtěži 1 zapojenou v.diagonàle má paralelně k zátěži J připojenou sériovou kombinaci kondenzàtoru 5 s prvni diodou 5, zapojenou anodou k zátěži 1. ParaLeLně ke kondenzàtoru 3 jsou v sérii zapojeny indukčnost 5, druhá dioda 5, a spinač Q, zapojený mezi prvni napàjeci uzel 5 můstku střidače a spoločný uzel kondenzàtoru g a zátěže J. Druhá dioda 5 je zapojena ke spinači § katodou. Mezi druhý napàjeci uzel 2 a...

Stehenní díl protézy kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262833

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybka Vratislav, Stehlík Jaroslav, Denk František, Vavřík Pavel, Landa Ivan

MPK: A61F 2/38

Značky: protézy, stehenní, kolenního, kloubu

Text:

...výstupků vytvořených na vnitřní stěně delší strany, vnitřních stěnách krstších stran a dnech tělesa.Takové vytvoření vnitřních stěn a den tělesa stehenního dílu protézy kolenního kloubu umožňuje pevnější fixąci na atehenní kosta dovoluje použití menšího množství chirurgického cementu, čímž se dosáhne menšího vývinu tepla při jeho tuhnutg a tím i menší poškození koetní dřeně.Příklad provedení stehenního dílu protézy kolenního kloubu...

Blokovací zařízení chytačů rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262832

Dátum: 11.04.1989

Autor: Videnský František

MPK: B41F 21/04

Značky: chytačů, zařízení, blokovací, předchytače, rotačního

Text:

...1. Na jednom konci hlavní hřídele l je volně umístěno vačkové těleso 39 opatřené ovládací vačkou 5 a přírubou s ovgélnými otvory gž, ve kterých jsou umístěný ěrouby gg. Vačkové těleso gg je prostřednictvím šroubů gg upevněno na bočnici li tiskového stroje. Ve spodní části vačkového tělesa Q jsou uchyceny dvě vodící tyče 2 opatřené pružinami lg. Na vodících tyčích 2 je přestavitelně ulcžen posuvný kruhový segment Q, který je dotlačován na...

Zařízení pro měření tlaku v dutině formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262831

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ragan Emil, Tocík Pavol

MPK: B29C 45/77

Značky: formy, měření, zařízení, tlaku, dutině

Text:

...do formy. Pouze je zapotřebí upravit délku vyhazovaku a vytvořit jednoduché vybrání ve vyhazovací deece formy. Snímací vyhazovák přenáší tlak v du~uložena na dvojicích kroužků.tině formy na membránu se snímačom deformace, který je spojen-s vyhodnocovacim zařízením tlaku v dutině formy.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky uvedene na připojeném vykresu, na kterém je zobrazena celková sestava měřícího zařízení v...

Zapojení hydrobloku dialyzačního monitoru pro měření ultrafiltrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262830

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fědor Milan, Skála Miroslav

MPK: A61M 1/14

Značky: zapojení, monitoru, dialyzačního, ultrafiltrace, hydrobloku, měření

Text:

...uzel L 2 je též připojen jednak vstup dialyžátoru Z a jednak přes třetí ventil łł a trysku lg třetí spojovací uzel gg, Výstup dialyzâtoru Z je připojen přes čtvrtý spojovací uzel gł na vstup podtlakového peristaltického čerpadla §,na jehož výstup je připojen třetí spojovací uzel 32,Na třetí spojovací uzel 32 je též přes pátý ventil łä prapojen282 83 | 1 obvod lg dialyzátu e přes čtvrtý ventil lg připojena kontrolní nádobka 2, opatřená...

Náhon pro vřetena peristaltických palcových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262829

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: F04B 43/12

Značky: vřetena, náhon, peristaltických, palcových, čerpadel

Text:

...asi 15. Přitom nevzniká potřeba výroby ozubených kol, ve spojovecím unašeči nevzníkají rediální síly,ktoré by bylo nutno uložením zachytit a je vyloučena i hlučnost převodového systému. Zvlášť výhodné je toto řešení při použití eynchronníoh, nebo krokových elektromotorků, jejichž otáčky bývají max. 300 ot./min. e kdy požadované otáčky pracovního vřete» na bývají do 100 ot./min. Pro potřeby laboratorní a lékařské praxe bývąjí čerpadla...

Uchycení oběžného kola na hřídeli, zejména u kalových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262828

Dátum: 11.04.1989

Autor: Švidraň Štefan

MPK: F04D 29/20

Značky: zejména, oběžného, uchycení, kalových, čerpadel, hřídeli

Text:

...je vložen distančni dělený kroužek a do drážky je vložen pojistný kroužek.Vyššiho účinku se dosahuje podle vynálezu tim, že je snižena praonost a zjednodušene montáž a demontáž čerpadel. Současně je zvýšena pevnost nábojů oběžných kol.Přiklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje řez uchycení oběžného kola na hřídeli.Na hřídeli L opatřené nákružkem g je uloženo oběžné kolo1. Uvnitř...

Kulový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262827

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chlubna Ivan, Chlubna Dominik

MPK: B63H 9/08

Značky: kulový, závěs

Text:

...Rovněž je znán způsob upnuti koncovky ráhna ke stěžni pomoci kruhové části - válcove části podle NUR patentu č. z 912 868. Kruhové část nezerućuje však pohyb ráhna ve všech směrech a neumožňuje ovladatelnost ráhna ve všech směrech a tim i ovladatelnost plach tyñuvedene nedostatky odstraňuje kulový závěs pro spojeni ráhna se stěžněm u plachtěného prkna dle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kulová část upevněná na stěžni je...

Způsob brzdění nitě na textilních a oděvních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262826

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: B65H 59/28, D02H 13/26

Značky: oděvních, textilních, brzdění, způsob, nitě, strojích

Text:

...brzdící části a brzdícim kotoučem a nebo taze uvnitř mezi žebrovou brzdfcí částí a brzdícím zotoučem.Vyšší účinky zařízení podle tohoto vynálezu sooćívají v tom, že je možno dosahovat libovolně zvoleného průběhu taho 3262 825 vých sil při odsoukávání potáčů nebo jiných niřových těle za zařízením- Dále se také podstatné zlepší stavba a stavy napjatosti nití následného niřového tělesa, například křížove cívky nebo snovacího bubnu a nebo...

Zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových sil během snování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262825

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Machaň Oldřich, Haruda František, Vitamvás Zdeněk

MPK: D02H 13/26

Značky: během, průběhu, snování, provádění, centrální, ťahových, regulace, zařízení

Text:

...Obr. 2 znázorňuje schematícky zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajíní z čidla232 325 pro sledování váhy oívky. Obr. 3 znázorňuje schematicky zařízení k provádění centrální regulaoe průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajírí z čidla pro zjiščování doby snování. Na obr. 4 je znázorněne závislost tahové síly F na průměru oívky É během snování. Na obr. 5 je znázorněna...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262824

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: F04B 43/12

Značky: čerpadlo, palcového, peristaltické

Text:

...transportní haě dičku, musí být styčná šířka lamely větší než rozměr zmáčknuté hadičkm a to hlavně z manipulačních důvodů při vkládání. Pokudse má vyloučít možné vyosení badičky z ideální pracovní osy,hřvâ hadička upevněna-v napnutém stavu nebo je funkční sled pracovních lamel narueen Vložeuou nepohyblivou vodící vidličkou.v Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který...

Způsob výroby segmentového čidla s kruhovým průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262823

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sobolík Václav, Mitschka Pavel, Menzel Thomas

MPK: G01P 5/08, B21F 21/00

Značky: průřezem, způsob, segmentového, čidla, výroby, kruhovým

Text:

...vhodným lepidlem tak, aby byiy vzájemné izolován.Na obrázku je znázorněno třigegmentové čídlo pro měření střihového napětí. Skládá se z prvního segmentu ł, druhého segmentu g, třetího segmentu 1, izolace 5 a trubky 5. Směr prouděni kapaliny je vyznačen úhlem gý . Způsob výroby čidla je popsán v přiloženém přikladu.Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že umožňuje výrobu vícesegmentových čidel s kruhovým průřezem, kterými lze jednoduše měřit...

Syntetické médium pro kultivaci hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262822

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovář Jan, Franěk František Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 5/00

Značky: myelomových, buněk, médium, kultivaci, syntetické, hybridomů

Text:

...a látek tlumícícn změny pH, popřípaděvodorozpustné sloučeniny železa, například citronan železitý,síran železnatý, chlorid železitýl nebo ferikyanid draselný, V koncentraci 2 x 105 až 1 x 10-2 mol/1.Je výhodné, obsahuje-li toto kultivační medium sloučeninyp stopových biogenních prvků, kyselinu askorbovou, steroidní látky a aminy.V naší dřívější práci bylo ukázáno, že jedinou zcela nepostradatelnou bílkovinnou složkou bezsérového...

Způsob výroby výkovků volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262821

Dátum: 11.04.1989

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/08

Značky: kováním, výroby, volným, výkovků, způsob

Text:

...je minimální. Wím je možné kovat poměrně krátké a silné výkovky bez operace pěchování. která vyžaduje poměrně větší tvářecí sílu než ohýbání. Dále je výhodou to, že pro štíhle výkovky lze použít štíhlejší ingoty, které mají méně vad a je u nich vyšší využití kovu, nebo lze rovněž použít i plynule odlévané sochory, které jsou zaee levnějěí než ingot nebo válcovaný sochor stejného prüřezu.Na připojených výkreeech je příkladně sohematicky...

Zařízení k navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262820

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lorenz Jan

MPK: B23K 9/16

Značky: vnitřních, vnějších, zařízení, navařování, ploch, rotačních

Text:

...podle vynálezuo Cívka s navařovacím drátem, posuv drátu a jednotka rotace jsou uchyceny pevně na vřeteno, přičemž navařovací drát prochází přes vřeteno a hřídel k hubíci, k níž je připojen přívodní vodič napětí se sběracího kroužku a přívod ochranného plynu přes hřídel a přívodní hädĺčkuoVýhodou zařízení pro navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch podle vynálezu je, že se jim dosáhne zjednodušení výroby dosavadního zařízení,sníží...

Zařízení pro snížení negativních účinků dopadových sil přepravovaného materiálu na pásový dopravník v jeho dopadovém místě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262819

Dátum: 11.04.1989

Autori: Löffler Robert, Svítek Milan, Kovář Jiří, Ulbrich Milan, Bouška Bedřich

MPK: B65G 15/60

Značky: zařízení, přepravovaného, negativních, materiálů, dopadovém, místě, pásový, účinků, dopravník, snížení, dopadových

Text:

...zvýši jejich životnost a podstatné sníží náklady na jejich údržbu, opravy a výměna.Příklad provedení zařízení pro snížení negativních účinků dopadových sil přepravovaného materiálu na pásový dopravník v jeho dopadovém místě je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr.1 je znázorněn axonometrický pohled na zařízení, na obr.2 jeho bokorys j a na obr.3 jeho půdorys.Zařízení je tvořeno dopadovým rámem 1 s pevně uchycenými vodícími válečky...

Zařízení k čištění komorového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 262818

Dátum: 11.04.1989

Autori: Solfronk Antonín, Kresl Pavel

MPK: E02F 3/22

Značky: zařízení, komorového, čištění, kolesa

Text:

...ala Výhodou tohoto řešení Je, že zařízení podle vynilezu Je součástí koloeovóho rýpadla, za klidu nopřekâžejíoí Jeho provozu. Zařízení Jo možno kdykoliv uvćst v činnost obsluhou rýb padla a vyčistit postupně Jednotlivá komory kolesa, přičemž součinnost pogybů čistíoího zařízení a koloea je snadno zajientitelnů bez pomoci dalších osob. Pružným uložením tvarovang~škrabky zařízení a současnou ovladatal ností jejího posuvu podól vnitřního...

Zařízení pro provozní diagnostiku turbodmychadla přeplňovaných naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262817

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chládek Josef, Novotný Jiří, Čech Jaroslav, Vávra Jan, Hyanová Blanka

MPK: G01H 15/00

Značky: zařízení, turbodmychadla, naftových, preplňovaných, diagnostiku, motorů, provozní

Text:

...okamžitou spotřebou paliva a otâčkami turbodmychadla a ze závislosti mezi plnícím tlakem a otâčkami turbodmychadla, kde byl stanoven jeden diagnostický ukazatel označený o, který je dán poměrem hodnot plnícího tlaku a okamžité spotřebý paliva a charakterizuje jednoznačnč stav turbodmychadla.Výhodou tohoto zařízení podle vynâlezu je především jednoduchost metody, minimální počet čidel s vysokou spolehlivostí,nízká cena celého systému,...

Zařízení pro vzduchové chlazení pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262816

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cincibus Karel, Krampera Ladislav

MPK: F04B 39/06

Značky: chlazení, pístového, kompresoru, vzduchové, zařízení

Text:

...ventilátorem s opačným nastavením lopatek, který je uspořâdân na zadní straně kompresoru.nběžná kola ventilátoru mají uspořádány lopatky tak, že jedno kolo je pravotoěivê a druhé levotoěivê, takže současně bud tlačí vzduch do prostoru pod kapotou, nebo současně vzduch z prostoru pod kapotou odsávají dle zvoleného principu chlazení.Výhodou tohoto uspořádání je zajištění intenzivního chlaze ní kompresoru při menším průměru a nižších...

Způsob radiačního měření teplot průteplivých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262815

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hes Luboš

MPK: G01J 5/52

Značky: způsob, objektu, měření, průteplivých, teplot, radiačního

Text:

...clonou 2 je umístěna spojná čočka 2 a za ní detektor Q infracerveného záření například pyroelektrický, jehož Vystup je přes stří~ devý zesilovač 1, připojen na výstupní indikátor §.Záření vystupující z pozadí l prochezí průteplivým objektem g a průteplívou částí clony 1 periodického modulátoru 5 a dopadá na spojnou čočku 5. Toto zář-ení je sooJnou čočKou 5 soustř-ečováno na detektor Q infračerveného záření, který reaguje pouze nastřídavou...

Nabuzovací obvod synchronních alternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262814

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pernička Miroslav

MPK: H02P 9/38

Značky: obvod, synchronních, alternátoru, nabuzovací

Text:

...nastartování motoru soustrojí aníž by se musela prcvádět další manipulace jako u alternatorů samonabuzovacích. Takto nabuzené synchronní alternátory se dají využít u bezobslužných automatických soustrojí. odpadá montáž nabuzovacího obvodu s tlačítkem do rozváděče, případně na jiné místo na soustrojí.Příklad zapojení nabuzovacího obvodu podle vynálezu je uvedenna přiloženém výkrese.jspínací skříňka §ł pro spínání denních spotřebíčů a...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262813

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jaroň Jiří

MPK: H01R 11/01

Značky: trubice, zařízení, připojení, zdroji, křemíkové, médií, uzavřené

Text:

...převlečnê matice je však vyhřát natolik, že manípulece s ní je možná pouze s použitím nástrojů, což není vhodné vzhledem ke křeh kosti používaných materiálů.- 2 202 013 Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro připojeníuzavřenâ křemíicově trubice ke zdroji médií podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že trubička z polykrystalickeho křemíku je opatřena drážkamí v minimálním počtu 4, přičemž vnitřní průměr drážky nesmí být menší...

Živičná stavební směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262812

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kudla Ludvík, Venc Václav, Vrbka Jiří, Lešanský Jaroslav, Kučera Jan, Kos Václav, Pavelka Vladimír

MPK: E01C 7/18

Značky: stavební, směs, živičná

Text:

...a.Živičné stavební směsi podle vynálezu lze použít k výstavbě vozovky tak, že na štěrkopísek o tlouětce vrstvy 30 cm se POIOŽÍ Dodkladní vrstva o tlouštce 20 cm z cementové stabilizace. Na podkladní vrstvu se položí ložní vrstva o tlouštce 10 až 20 om ze živičné stavební směsi podle vynálezu běžným způsobem, to znamená, že se rozprostře finišerem nebo grejdrem a zhutní se stejně jako ostatní vrstvy. Na ložní vrstvu se položí krytová vrstva o...

Zařízení pro pohon odstřihu pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262811

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: A43D 55/00

Značky: zařízení, pásky, odstřihu, pohon

Text:

...jejich pohyb šikmý. Mezi odvíjecím Váleč kem Ž a nosným válečkem 15 je uložen na hlavní hřídeli 11 poháněný rozhlazovací váleček lg. Proti němu ze spodní strany je uspořádán odpružený opěrný váleček 12 u 1 ožený na nosném čepu gg v neznázorněném podpěrném sloupku. Před rozhlazovacím a opěrnym válečkam 1 §, lg je přišroubován k neznázorněné frémě stroje pevný zoub 252 a 11 kovaný nůž gl. Samolepící páska gg,jejíž kotouč je uložen na...

Zapojení číslicového generátoru a měřiče úrovně periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262810

Dátum: 11.04.1989

Autori: Padevět Jiří, Hylmar Jaroslav, Jeřábek David

MPK: G01R 29/02, H03K 4/02, G01R 23/00...

Značky: signálu, měřiče, zapojení, číslicového, generátoru, periodického, úrovně

Text:

...vstup pro referenční signál prvního digitálně-snslogovőho převodníku zje připojen výstup druhého digitálné-analogověhopřevodníku 2, na jehož vstup je připojen druhý výstup obvodu Q vstupu s výstupu s na jehož vstup pro referenční signál je při pojen refsrenční zdroj lg napětí nebo proudu, ktorý je současně připojen na referenöní vstup logsritnickóho nspčtově-časového převodníku 11, jehožvýstupyjsou připojeny na logioký obvod lg,jehož výstup...

Aerodynamický tunel s periodickou změnou Machova čísla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262809

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kryl Miroslav, Benetka Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: aerodynamický, periodickou, čísla, tunel, změnou, machova

Text:

...čísla v měříoím prostoru.Příklad provedení je schematioky znázornän na připojeněm výkrese, kde.představuje obr. l podělný řez aerodynemiokého tunelu v nárysu, obr. 2 v půdorysu.Aerodynamický tunel sestává z konfuzoru l, měříoího prostoru g, regulačního orgánu 2 s regulačními šrouby Q a podtlakovó nádrže 1. V prostoru zvukového hrdla 2 regulačního orgánu 2 je . umístěna vačka 1, uložená otočně v ložiskáoh § ve stčně regulačního orgánu 3....

Odlučovač popílku s dodatkovou výhřevnou plochou kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 262808

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heřmánek Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: dodatkovou, odlučovač, kotle, výhřevnou, plochou, popílku

Text:

...s tangenciálně zaústěným vstupním spalinovým hrdlom, s výstupním spalinovým hrdlom a šoupátkovým uzávěrem je umístěn na tělese dodatkové výhřevné plochy kotle a vnitřním plášti odlučovače popílku, pod kterým je umístěn vozík popílku.Výhodou odlučovače popílku s dodatkovou výhřevnou plochou Kotle podle vynálezu je to, že při jednoduché konstrukcí tohoto zařízení, ktoré vyžaduje minimální stavební prostor, odlučuje ze spalín popílek,...

Vyztužená hadice se zlepšenou soudržností jednotlivých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 262807

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maláč Jiří, Veselý Rudolf, Rektoříková Libuše, Šimoník Josef

MPK: B32B 5/28

Značky: soudržnosti, vyztužená, jednotlivých, hadice, zlepšenou, vrstev

Text:

...kaučukové směsi musi být i v tomto případě důkladně klouzkovány,aby se zabránilo jejich slepení před aplikací v hadici. Tím se i zde snižuje konečná soudržnost vrstev hotové hadice.Ke zvýšení soudržnosti vrstev hadic je známo i použití polyvinylchloridových plastisolů. Impregnací textilní výztuže plastisolem polyvinylchloridu se sice získá dobrá soudržnost vrstev výztužného textilu, není však zajištěna adheze k pryžové duši obalu. Velký...

Zdravotnický materiál pro styk s ranným povrchem tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262806

Dátum: 11.04.1989

Autori: Černý Pavel, Coufal Milan, Bařinka Ladislav

MPK: A61L 15/00

Značky: tkání, zdravotnický, ranným, povrchem, materiál

Text:

...počtem mikroporů a vysokou měrnou hmotnost. Tepelná vodivost je vyšší než u vláken organických, naopak navlhavost Je minimální.Zdravotnický materiál podle vynálezu je chemicky nereaktivní v biologiokém prost-ředí tkání a vykazuje s ní úplnou kompatibilitu. Ve tkanině nebo pletenině jsou skleněné vlákna sdružena do přídavného kapilárního systému morfologická struktura skleněnáho vlákna, minimální poreznost, hladkost povrchu,minímální...

Zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262805

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: elektrod, selektivních, automatické, laboratorní, diskontinuální, iontově, sestavy, pomocí, zapojení, měření

Text:

...obsluhy,pouze při občasné kontrole etendardizace dígitálního měřiče. Slouží k měření pH a mnoha dalších iontů při chemických analýzách velkých eerií vzorku. Této výhody je dosaženo zapojením běžně známych a dostupných zařízení, podavače, digitálního ,automatizovány, je umožněno automatické měření.Příkladné provedení zapojení sestavy podle vynálezu je schématicky znázorněno na připojeném výkrese, na němž jsou hadíčková spojení znázorněna...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací necitlivé na omezení regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262804

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fessl Jaromír, Jarkovský Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: omezení, identifikaci, orgánů, regulátoru, regulačního, necitlivé, průběžnou, zapojení

Text:

...s průběžnod identifikací je schopen opět dosahovat běžné kvality regulace.Nedostatkem dosavadního zapojení regulátoru s průběžnou identifikací je to, že se nezajisti shoda mezi vypočtenou a měřenou akční velíčinou a tudíž pro identifikaci a výpočet akční veličiny se užívají nerealizované hodnoty vypočtené akční veličiny.Nedostatek tohoto zapojení je patrný zvláště u regulačních obvodú s kaskádní regulací, tj. u obvodů s několika vnitřními...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací s kompenzací dynamiky vnitřních smyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 262803

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fessl Jaromír, Jarkovský Jiří

MPK: G05D 13/02

Značky: regulátoru, smyček, vnitřních, kompenzaci, identifikaci, zapojení, průběžnou, dynamiky

Text:

...zapojen na zdroj parametru3 V 22 an kompenzátoru a výstup prvého rozdílového členu je připojen na druhý vstup děličky, jejíž výstup je výstup kompenzátoru a je připojen na prvý vstup třetího rozdílového členu, na jehož druhý vstup je přípojen výstup soustavy malé regulační smyčky a výstup soustavy malé regulační smyčky je zároveň zapojen na vstup hlavní regulované soustavy a současně na prvý vstup regulátoru s průběžnou identifikaci, na jehož...