Archív za 1989 rok

Strana 89

Podběh kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 262882

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vorel Leopold

MPK: B60J 5/04

Značky: podběh

Text:

...je vyroben jako samostatný díl s uzavřenou venkovní podélnou stranou v které je vytvořen prostor pro tlouštku dveří a nutný prostor pro snadné otevírání a zavírání dveří. Podběh je přivařen k rámu podlahy a k bokům skříňové nástavby automobilu. Montáž dveří v místě podběhů nebo mimo něj je tedy stejné, protože se dveře rozměrověnemění. Podběh je z-čelního pohledu na dveře schován za nimi.Příklad použití nového podběhu kol s dveřmi je...

Způsob výroby dvoubřitového kuželového vrtáku na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262881

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vetešník Pavel

MPK: B23B 51/10

Značky: vrtáků, plech, kuželového, způsob, dvoubřitového, výroby

Text:

...s podĚlňýmĚéiíü jőH 6 ŘUĺíÍČ 3 vé části, obre 2.představuje čelní pohted ná vŕťďRtdüŕąÍ. V znázorňuje přfčný řez kužoLovou části s vyinďčőñüü ňoVTñou,proloženou středem dràžok, e obr. 4. přddšłďvuio ďďť ootovtny nástroje, řcsazeně vůči sobě oodél Fdčehě ídvłñýłDvoubřítový kuželový vrtak na plech podle vynâlezu sestava za stopky 1 a kuželového tělesa 5, na jehož povrchu jsou vytvořeny dvě protílehlé podélné dražky 1, 5. Při proložení rovíny...

Výplňový absorbér a odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262880

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pětioký Karel, Cvrk Zdeněk, Kočí Jan, Servus Stanislav

MPK: B01D 53/26

Značky: absorbér, odlučovač, výplňový

Text:

...výkresech jsou na obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 schematicky znázorněny různé alternativy uspořádání výplňovéhoaparát s hornín vstupem a spodním výstupem vzdušíny, na obr. 2 je alternatíva se spodnín vstupom a s bočním výstupem vzdušíny,na obr. 3 je aparát bez zásobní nádrže s atýpíckýn spodnín vstupem vzdušíny a s bočním výstupom a na obr. 4 je uspořádání aparátu bez zásobní nádrže, u kterého je proveden horní vstup vzdušíny a boční výstup....

Rozváděč plnicího těsniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262879

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mikláš Vladimír

MPK: F04F 5/44

Značky: rozvaděč, plnicího, těsniče

Text:

...kolonou § a průníkovou trubkou Q. zaaahujíoí do tlakového prostoru g pod plníoín tšoníčon 5. vnitřní prostor Z plnícího töoníče 5 je opojen tlakovou přípojkou g s válcovouekříní 3, popřípadě spojovací trubkou gg e dalším těeníčem, na obr. nezakrealenýn. V prntočnsm ěoupátku g. obr.2, je upraven centrální vtokový otvor łg, spojený s radí- . àlnímí vtokovýmí kanálky lg a za ním tryska 31. úatící~do nasávací komory lg spojené a...

Vysokotlaká pracovní elektroda k elektrochemickému měření koroze kovu za provozních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262878

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bár Jaromír, Prát Lubomír, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, vysokotlaká, koroze, měření, pracovní, provozních, elektrochemickému, podmínek

Text:

...z kovu, intiková spojka s přimluänými wâvitmwými apaji umožňudm dokonaló utönnčo mi vnitřnimw pmmmtmwm wlaktwüůy proti vnějůímu roztoku, kromě tone celú aàmkmwmäm ga mhotúvana za snadno doatupných a lcvnýchPríklad vyaokotlaká pracovní elektrody je znázorněn ne při poJenén výkresu.Do stěny ł tlakové nádoby, kterou Jo aokundární perovodní prostor parního parního generátoru Jaderné elektrirny a tlakovodnímí reaktory, je pomocí nćtrubku 2,...

Kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCM 80045

Načítavanie...

Číslo patentu: 262877

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škárka Bohumil, Rosenberg Michal, Gömöry Juraj, Stanek Stanislav, Šturdík Ernest, Kacina Roman

MPK: C12N 1/14

Značky: niger, mikroorganismu, 80045, aspergillus

Text:

...a živných solí, což syolečně s nižší koncentrecí biomasy umožňuje získat požadovaný produkt vysoké čistoty s minimálním obsahem balastních a Ligmentujících látek. Kmen si zachovúvávysokou Lrpdukční sohognost i při vysokých konccutracích glu 232 U 77 konátových solí vo fermentačnim médiu(víco než 450 kgm 3).Nový kmen Aspergillus niger mutant Háx dobře roste na běžných kultivučnich médiích používaných na kultivaci mikroskopiohých hub...

Částečně syntetický motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262876

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Štaňko Nikolaj

MPK: C10M 107/08

Značky: motorový, syntetický, částečně

Text:

...jsou pro docíleni žádoucich užitných vlastností motorových olejů významné a proto jejich použití jako složek základových olejů ve směsi s ropnými rafináty jo prospěšné.- 3 Q 252 375 Ve světě se dnes polybutenové oleje jako zahušřovaci složky, namísto těžké ropné olejové složky, ve směsi s ropnými rafináty olejových destilátů při přípravě základových olejů k výrobě mszacích olejů používají. Tyto polybutenové oleje jsou však polymery bud Jen...

Syntetický elektroizolační olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262875

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Weisser Otto, Novák Václav, Zeman Vladimír, Marek Miroslav, Štěpina Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, elektroizolační

Text:

...°C~ Kabelová oleje e velkými viskozitami mohou obsahovat i polyizobutylen s relativní molekulovou hmotnosti 1500 až 2000 jako zahušřovací složku jako zahušřovací složka se používá i cerozin a kalafuna.vTyto olejejsou značné nedostatkové v důsledku soustavného poklesu nsparafinických rop. Kromě toho se tyto oleje vyrábějí i z polymarů izobutylenu. výrobou z n-butenů se tyto uhlovodíky,dosud zužitkovávané jen spalováním, využívají chemicky na...

Tester diskové peměťové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262874

Dátum: 11.04.1989

Autor: Černý Stanislav

MPK: G06F 13/10, G05B 15/00, G06F 9/00...

Značky: tester, peměťové, jednotky, diskové

Text:

...s prvním vstupem obvodu generování dat zápisu a přes děličku s výstupom krystalem ří zeného oscilátoru, svým druhým vstupem přes první obvodoz 314 invertorů se senzorovou klávesnici, svým třetím vstupom přes monostubilní klopný obvod s výstupm sběrnice připo jení kazetového disku, svým čtvrtým vstupem s prvním vý stupcm obvodu gonerování dat zápisu, svým prvním výstupemse vstupom indikátoru významu senzorů, svým druhým výstupem se vstupem...

Nástavec na výfukové hrdlo rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262873

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vojtek Zdeněk

MPK: F04C 29/06

Značky: vývěvy, nástavec, výfukové, hrdlo, rotační

Text:

...cem na výfukové hrdlo rotační vývěvy podle vynálezu.Příkladnć provedení nástavce na výfukové hrdlo rotační vývěvy je na obrázku tvořeno uzavřonou válcovitou komorou ł, jejíž dno je opatřeoo na krúžníci usňořádanou soustavoupřefukovacích otyorů g, Čstících do výstupním hrdlem 2 opatřené průchozí válcovítć komory Q, jejíž ob vodové stěna je vzduchotěsně spojena se dnem uzavřenćválcovité komory ł. V ose průchozi válcovité komory QJe uložena...

Zařízení na dělení vychylovacích feritových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 262872

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dušan Zdeněk, Míča Karel, Klátil Jaroslav, Dobruška Jan

MPK: H01F 41/02

Značky: jader, dělení, vychylovacích, feritových, zařízení

Text:

...přičemž spínač a elektromagnet jsou elektricky spojeny s impulsním zdrojem.Výhodou dělení vychylovacích jader pomocí dělícího zařízení s impulsním zdrojem je nastavení defünovaného mechanického rlzu do předem určeného místa dčleného jadra, jednoduchú obsluha, která nevyžaduje speciálně zapracované pracovniky, zvýšená produktívita práce a snížení počtu vadně dělených jader. Řegulací intenzity úhozu je možno nastavit optimální intenzitu...

Zařízení automatického řízení rentgenového snímkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262871

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hamouz Jiří, Phanka Josef

MPK: H05G 1/46, A61B 6/00

Značky: snímkování, zařízení, řízení, automatického, rentgenového

Text:

...a výstupem násobičky, výstup dávkovéhokomparátoru je spojen se vstupem druhého spínacího stupně, výstup druhého spínacího stupně je spojen se svorkou ukončení snínku. Na první vstup násobičky je připojena ovládací svorka zčernání a na druhý vstup násobičky je připojen výstup třetí nelinearity. Další varianta spočívá v tom, že výstup vzorkovacího zesilovače je zapojen na vstup druhé nelinearity, jejíž výstupje spojen s prvním vstupem...

Tvářecí, obráběcí a podobná zařízení s manipulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262870

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hason Stanislav, Sochor Ludvík, Kuchtíček Jan

MPK: B21D 43/14

Značky: zařízení, podobná, tvářecí, manipulátorem, obráběcí

Text:

...u tvářecího, obráběcího anebo podobného zařízení je vyobrazen na přiložených výkresech,na nichž obr. 1 představuje jeho sohematické provedení v nárysu a obr. 2 v půdorysu.Nezakreslené tvářecí,obráběcí anebo podobné zařízení, V daném případě lisovací, je opatřeno upínací deskou 1 nástrojů.S upínací deskou ł lísovacího zařízení je spojena základová deska 2 manipulátoru. Po stranách základové desky 2 jsou umístěuny protilehlé pohonné...

Uspořádání snímače pro zařízení na dynamickou kontrolu talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262869

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dosedla Bohumil, Kudera Miroslav

MPK: G01M 5/00, G01N 3/32

Značky: uspořádání, kontrolu, zařízení, snímače, talířových, dynamickou, pružin

Text:

...vyřazeny z funkce snímače a naopak při vlastním měř°ĺ kvälity talĺřové pužiny, při kterém jsou snímače opět vřa zeny do činnosti. 262869Přiklad uspořádání snímačů je znďzorněn na priložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v podélném řezu, obr. 2 částečný půdorys při pohledu ve směru P.Ve vybraní L třmene g,připevněného k základní části 1 stroje, Je uložen prvni silový snímač 1. Na první silový snímač 1 dosedá dotek...

Zařízení pro nastavování podávacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262868

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rauner Jan

MPK: B21B 31/08, B21B 31/20

Značky: podávacích, nastavování, zařízení, válců

Text:

...pohled ze strany přední objímky a obr.3 bokorysný pohled ze strany zadní objímky na zařízení podle vynálezu. .Podávací válce 1,4 jsou letmo uchyceny na koncích nosných hřídelů 31, ii, které jsou otočně uložený v nosných rourách 1,1, z nichž spodní nosná roura l.je upevněne v půlkruhových vybráních ložiskových těles §,§ zámky 1. Ložisková tělesa §§ jsou ve«spodní ěástłppatřena natáčivými excentrickými pouzdry ll, v nichžjsou natáčivě uloženy...

Vykrývací lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 262867

Dátum: 11.04.1989

Autori: Celba Karel, Zachoval Jaromír

MPK: C09D 3/68

Značky: vykrývací

Text:

...30 až 50 hmotnostních vody, 10 až 30 hmotnostních alkoholu ze skupiny, obsahující 1 až Š atomů uhlíku, 5 až 20 hmotnostních alkyl acetátu ze skupiny, obsahující 1 až 6 atomů uhlíku v akrylu, a 0,1 až 2 hmotnostních barviva, rozpustného ve vodě.Předností tohoto laku je, že po nanesení ze směsného rozpouštědla a zaschnutí vytváří na povrchu substrátu homogenní a izotropní film, který je zcela odolný proti působení vysoce...

Forma pro výrobu odlitků, zvláště ozdobného zdiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262866

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wágner Jaroslav, Wágner Svatoslav

MPK: B28B 7/24

Značky: odlitků, výrobu, zvláště, forma, zdiva, ozdobného

Text:

...na němž obr. 1 představuje axonometrícký pohled jednoho deskového dílu formy, obr. 2 částečný příčný řez tímto deskovymdílem, obr. 3 částečnýypříčný řez složcnou formou a obr. 4 a 5 představuje v nárysu dvě varianty částečně složoné formy,obsahujňcíDeskový dil 1 složené formy /obr.1,2/ má na jedné základně g upraven negativni reliéf § tesaného kamene a na obvodu této základny polovinu negativniho reliéfu spáry ěg. Po celém obvodu...

Uložení náboje na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262865

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brichta Jaromír, Horák Jiří

MPK: F04D 29/20

Značky: uložení, hřídeli, náboje

Text:

...představují alternativní řešení, obr. 5 je částečný podélný řez nábojem s viskoelastickou vrstvou proměnné tlouštky.Podle vynálezu je na hřídeli l uložen náboj g, například oběžného kola, který proti vysunutí je zajištěn matioí 2 dote i 2 Á 262 865ženou na závitovém konci hřídele l. Proti vzájemnému proklazování při rotaci jsou náboj g a hřídel l zajiětěny perem Ž,popřípadě jiným prostředkem,jako je klín či drážkování. Mezi částí přilehlýoh...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmejkal František, Těšínský Václav, Sezima Edward, Franta Jiří

MPK: B29C 67/20

Značky: jejich, desky, strukturně, lehčené, způsob, polyolefinů, výroby

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Zařízení na přepouštění kapalin v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 262863

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červenka Ota, Pařízek Jiří

MPK: B67C 9/00

Značky: přepouštění, kapalin, atmosfére, ochranné, zařízení

Text:

...kroužkem Ž čepy 3. Ve střední, spodní částí vložky Ž je dutína Já, ze které se pří přečerpávàní vytlačuje vzduch a vytváří se přetlak. Do vložky 2 a dutíny 12 je vertíkálně vedena posuvná vnější trubka lg opatřená hrotem 13, který slouží k proražení zátky 12. V trubce 13 je souose uložena vnítřní trubka li. Vstupní otvor 13 pro odvod oleje je blíže k zakon čení hrbtu 13 než výstupní otvor 11 pro přívod helíą. Hermetíčnost zařízení je zaručene...

Těsnicí zařízení pro styk kabelových kanálků sousedních segmentů předpjaté mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262862

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlasivec Hynek

MPK: E04C 5/20

Značky: segmentů, kanálků, zařízení, předpjaté, mostní, kabelových, sousedních, konstrukce, těsnicí

Text:

...základnou, při níž je na obvodu opatřeno dopružovacím vybráním. V podélné ose pružného tělíska je průchozí válcovitá dutina k protažení předpínacího kabelu, přičemž celková délka pružného tělíska je větší než součtová délka stýkajících se kuželovitých dutín navazujících kabelových kanálků, mezi něž je eevřeno.Výhodou těsnicího zařízení podle vynálezu je, že zajištuje doetatečnou těsnost stýkajících se kabelových kanálků při zachování...

Tekutá výživa pro orální podání a aplikaci sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262861

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ranný Mojmír, Musil Jan, Nováková Olga, Souček Jiří

MPK: A61K 37/16, A23J 7/00

Značky: sondou, podání, aplikaci, výživa, tekutá, orální

Text:

...i nutričně definované tekuté výživy.Popsané nevýhody odstraňuje tekutá výživa pro orálnä podání i aplikaci sondou ve formě vodné disperze lipidů, proteínu, poky 3232 861 sacharidů o molekulové hmotnosti 1800 až 5400, vitaminů, biologicky významných stopových prvků, ochucovadel a konzervačních látek, nutričně vyvážené, s osmolalitou od 250 do 4 OO.mmol~.l 1 podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje l až lO hmot. dílů...

Pístové čerpadlo pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 262860

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F04B 15/02

Značky: potravinářství, pístové, čerpadlo

Text:

...válcemí Nové řešení vede k podstatnému snížení hmotnosti čerpadla, výrazně snižuje pracnost, čímž se podstatné snižuňĺ 1 Výrobní Éklady. Ve srovnání s čerpadly zhotovenými 2 nerezových plechu lisováním~ je čerpadlo podle vynálezu s tímto funkč i 3 Ľ .zsz sea ně rovnocenné, vykazuje však nižší pracnost, nevyžaduje složítých a nákladných jednoúčelových výrobních zařízeníJe proto vhodné pro výrobu i malého počtu vyráběných čerpadol.Příklad...

Sonofotolytický sterilizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262859

Dátum: 11.04.1989

Autor: Březina Karel

MPK: A61L 2/02

Značky: sterilizátor, sonofotolytický

Text:

...sonofotolytického sterilizátoru podle vynálezu, na obr. 2 je naćrtnuto konstrukčníschéna ultrazvukového generátoru podle vynálezu. u Jádrem sonofotolytického sterilizátoru vody podle vynálezu je trubice l, opatřená na jednom konci vstupem g pro upravovanou vodu a na druhém konci výstupem à pro upravenou vodu. Uvnitř trubice l je koaxiálně umístěna germicidní výbojka Q, která je zdrojem ultrafislového zářenĺ. K trubici l jsou z vnějšku...

Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262858

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/46

Značky: lopatkami, ventilátoru, regulační, zařízení, vícestupňového, rozváděcími, radiálního

Text:

...a jsou v radíálním směru kratší než netáčivé rozváděcí lopatky.Obvodová složka rychlosti vstupujícího vzduchu se tím vytváří u každého stupně, takže ekonomíčnost ventilátoru je podstatne vyšší než u vícestupňového ventilátoru pouze se vstupní regulací. Mezílehlé uspořádání rozváděcích lopetek pevných a natáčívých přispívá ke spolehlivosti e tuhosti regulačního zařízení.Na připojených výkresoch je schemstíckyznázorněn příklsd provedení...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bělohoubek Karel, Hejrovský František, Svoboda Vlastimil, Novotný Josef

MPK: F04D 29/34

Značky: lopatka, kompresoru, axiálního, rotorová

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Zapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tenzometrickým silovým snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262856

Dátum: 11.04.1989

Autor: Adam Josef

MPK: G05G 7/02

Značky: hmotnostního, zapojení, řízení, automatické, silovým, tenzometrickým, dávkování, snímačem

Text:

...dopravník pro odsun materiálu neměřeného v dávkách, šíčku pytlů, popřípadě jiné technologické zařízení souvisejíoí 3 dávkovánim, elektromagnet výpuetě materiálu odměřeného v dávkách, tárování případných hmotnosti odvažovacího systému, přerušení dávkování od jiného technologického zařízení, předávání údaje o okemžíté hmotnosti dávky na tískárnu. počítadlo počtu platných dávok,signalízací chodu dovažovacího dopravníku. druh provozu....

Kontejner k dopravě chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262855

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ježek Zdeněk

MPK: B65D 88/54, B65G 65/30

Značky: chlévské, kontejner, dopravě

Text:

...podvozku. Nosné lana jsou vedena přes vodící čepy na stěně kontejneru.Hlavní výhodou kontejneru k doprevě chlévské mrvy do kvasných jednotek podle vynálezu spočívá v tom, že vysypávání dopravovené mrvy je postupné, nebot dno kontejneru se otvírá postupně, což zajišťuje uspořádání vodících čepů na stěně kontejneru a jeho fixace a proto nedochází k nadměrnému upěchování této mrvy. Další předností je, že materiál padá kolmo dolů a...

Zařízení pro automatické upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262854

Dátum: 11.04.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B23B 23/00, B23B 33/00

Značky: upínání, rotačních, zařízení, součástí, automatické

Text:

...velívého ložiska 1 e pouzdra § vůčizadní desce 2 otočně uložena. V zadní desce 2 jsou provedeny otvory pro rozvod kapalného média nejméně do jednoho hydraulíckého válečku 1 o, pevně spojeného se zadní deskou 2. Čelo pístu ll se styká s kladkou la, která je spojovacím dílem L 1 otočně přípevněna k víku l 4. Spojovacími šrouby li je víko pevné spojene s čelní deskou á. Mezi čelní tdeskou Q a obvodem zadní desky g je připevněna nejméně jedna...

Způsob bezprašné úpravy povrchu měkkých kovů pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262853

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zvonař Vladimír, Novák Jiří

MPK: C09J 5/02

Značky: způsob, lepení, úpravy, kovů, povrchu, měkkých, bezprašné

Text:

...tom, že lepené plochy kovů se opatří rýhami, vpíchy, záseky, vrypy nebo jejich kombinacemi vtlačením příslušného rastru vytvoreného na povrchu matrice z tvrdého materiálu. FPředností bezprašné předúpravy povrchů materiálů podle vynálezu je výrazné snížení pracnosti spojené s povrchovou úpravou adherendů, odstranění vzniku jemných prachových částic kovů a tím zlepšení pracovního prostředí. Další výhodou je, že technologie úpravy povrchů...

Žebrovaná měřicí cívka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262852

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kozel Josef

MPK: H02F 7/16, H01F 5/02

Značky: žebrovaná, měřicí, cívka

Text:

...vinutím podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze dvou dělených boků,izolovaných.spojovací lištou a navzájom spojených žebry tvořícími společně nosnou kostru se štěrbinou pro průchod měřeného pásu. Mezi. měřený pás Q nebo pro eventuální jádro oívky. Délka žeber 2žebry je přes dělené boky navinuto vinutí. 232852Výhodou řešení dle vynálezu je, že je umožněno průběžné proměřování elektromagnetických vlastností...

Zařízení pro výměnu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262851

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brožovský Miroslav, Dvořák Miroslav, Vostárek Oldřich

MPK: H05K 7/10

Značky: zařízení, výměnu, tyristorů

Text:

...zapotřebí zasílat celý sloupec tyrietorů k opravě do výrobního závodu. Zařízení je jednoduché konstrukce a snadno vyrobitelné.Řešení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž obr. l značípůdorys sloupoe tyristorů s integrovenými chladiči a se stahovací konstrukcí a s vodítky, obr. 2 pak značí nárys vodítka.Jak je patrno z obr. 1 je stahovací konstrukce tvořena třmeny a svorníky g, které...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čermák Ján, Starý František, Valenta Jaroslav, Šindelář Václav, Doležel Zdeněk, Drahoš Jiří, Selucký Konstantin, Veselý Václav

MPK: F26B 17/14

Značky: sušárny, řízení, fluidní, vsádkové, způsob

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Obvod úpravy spektra ve spektrometru jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 262849

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dokoupil Zdeněk

MPK: G01N 24/08

Značky: magnetické, spektra, obvod, úpravy, rezonance, jaderné, spektrometru

Text:

...na němž je schematicky znázornčno příkladné provedení obvodu úpravy spektra ve spektrometru jądernémagnetické rezonanoe podle vynálezu.Na obrázku je schematicky znázornčna soustava číslice vých potenciomotrů 1, z nichž každý je spojen svým prvnímvýstupom se vstupem čítání vpřed a svým druhým výstupem se vstupom čitání vzad sobě přiřazeného vratného čitnče g.Každý vratný čítač g je svými datovými stupy spojen sevý. sobě...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šíl Karel, Hrbek Jiří, Pokorný Jaromír, Vejvoda Josef, Hubená Jarmila

MPK: B01D 53/34

Značky: iontů, ztrát, odsířování, plynů, odpadních, sodného, způsob, snížení

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: selektivní, hranic, stanovení, slitin, reaktivity, oceli, korozivzdorných, způsob

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrba Viktor, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12, F24F 7/08

Značky: obilních, provzdušňování, zařízení, zejména

Text:

...vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na...

Impregnační a laminační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262845

Dátum: 11.04.1989

Autori: Elefantová Dagmar, Čiernik Ján, Bartášková Pavla, Spousta Eduard, Šťastný Milan

MPK: C09D 3/54, C08L 61/10, C08G 8/10...

Značky: prostředek, impregnační, laminační

Text:

...mícháu ní.Je vhodné roztok fi 1 trovat,nebot kondenzační produkt obsahuje menší množství katalyzátoru (soli zinku),které se v těchto rozpouštědlech nerozpouští.Charakter kondenzátu umožňuje přípravu koncentrátů obsahujících kondenzát,emulgátor,případně organické rozpouštědlq a malé množství vody,ze kterých se potom vhodná emulse připraví před použitím zředěním vodou.Jako emulgačních prostředků lze použít různé typy...

Drapák s hydraulicky ovladatelnými a razicími zuby opatřenými čelistmi k hloubení pilotážních vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262844

Dátum: 11.04.1989

Autori: Garlík Lubomír, Kabeláč Jaroslav, Paulík Ján

MPK: E02F 3/44

Značky: hydraulický, razicími, hloubení, čelistmi, drapák, opatřenými, vrtů, pilotážních, ovladatelnými

Text:

...to, že na- 3 282 844 jeho nosném tělese je pevná opěrka pro dosednutí hydraulického válce v poloze s otevřenými čelistmi.Výhody a přednosti tohoto řešení drapáku k hloubení pilotáž~ ních vrtů spočívají především ve vyzbrojení jeho nosného tělesa doplňkovými dláty, které - blokovány v poloze vysunuté do prosto~ ru mezi jeho čelistmi ~ jsou schopny rozbíjet i tak veliké balvany, které by jinak nedovolily zavření čelistí a vytažení drapáku z...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schwarzrock Pavel, Neischl Jaroslav

MPK: B21F 3/04

Značky: zařízení, zejména, tvářecí, nekruhového, výrobu, průřezu, pružin, drátu

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....