Archív za 1989 rok

Strana 88

Zařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262922

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabal Petr, Syřiště Milan, Závodný Miloslav

MPK: H05K 3/00, G05B 1/03

Značky: odběru, drátových, kontrolu, plošných, drátu, zařízení, stroje, spojů, kladecího

Text:

...zařízení pro kontrolu odběru drátu plošných drátových spojů pro čtyři kladecí hlavy je na výkràsuZařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů se systémovou mikropočítačovou sběrnicí lg,která je spojena S blokem lg mikropočítače a s blokem lg interface, má řídící výstup lgl bloku 5 mikropočítače spojen s řídí cím vstupom bloků ll, lg, lg, lg kladecí hlavy. První Výstupy lll, łgl, lgl, lil těchto bloků jsou...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lapeš František, Požár Vojmír, Horňák Bohuslav

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, víceprošlupního, zanašečů, ústrojí, příze, pohonné, stroje, útkové

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Ústrojí osnovní svůrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262920

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03D 49/22

Značky: osnovní, ústrojí, svůrky

Text:

...Je otoöně uložon válec ł osnovní svůrky, tvořenä nxcontry 5 s exoentricitou 3. Exoentry Jsou vytvořeny Jako souöást nosné trubky 1, procházející s excentrieitou e uvnitřválce ł svlĺlrky. Nosnou trubkou 2, která je otočně uložana ložisky łg V rámu łg tkacího stroje, prochází zkrutná tyč 3. Zkrutná tyč §Je na jednom konci pevně spojena s nosnou trub~ kon 2 a na druhém konci je spojene 5 rámem łâ tkacího stroja. Zkrutná tyč Q je pevně apojana s...

Vedení kladecího drátu v kladecí hlavě plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262919

Dátum: 11.04.1989

Autori: Syřiště Milan, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/10, H05K 5/02

Značky: kladecího, hlavě, spojů, kladecí, plošných, drátu, drátových, vedení

Text:

...odměřování délky kladecího drátu pod kladecím hrotem. Poloměr oblouku je volen tak, že pro daný kladecí drát ještě nedochází při ohnutí drátu do tvaru oblouku k jeho plastické deformaci.Konkrétní provedení popisovaného uspořádání je V celkovém pohledu s částečnými řezy znázorněno na výkresuKladecí hlava, např. podle AO 246 520,sestává z pevné části l uchycené ve příčníku kladecího stroje a z části pohyblivé 3 ł,v níž je uložena rotační...

Automatický regulátor výšky hladiny elektricky vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262918

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pešík Lubomír

MPK: G05D 9/12

Značky: kapaliny, hladiny, automatický, výšky, elektricky, regulátor, vodivé

Text:

...běžně dostupných elektronických prvků a elektrickou vodivost vody.Na obr. 1 je základní elektroda l pripojená k jednomu pólu g, zde kladnému, zdroje Ž stejnosměrnáho elektrického napětí Dolní snímací elektroda 5 je připojena k bázi Ž tranzistoru Q,V tomto případě typu n p n, který je svým kolektorem Z spojen s jedním pólem g, zde kladným, zdroje Ž stejnosměrného elektrického napětí. Horní snímací elektroda § je pripojene k řídící...

Způsob přípravy povrchové vrstvy s vyšším indexem lomu na monokrystalech kalomelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262917

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

MPK: B01J 15/00

Značky: vrstvy, povrchové, vyšším, indexem, kalomelu, přípravy, monokrystalech, způsob

Text:

...opakované přeleště~ mi opticky funkčních ploch u případně úplná, respektive částečně252 917 3 odbrouäoní vzniklé vrstvy na těoh plochách, kdo noní z různých důvodů äádoucí vůboc, nobo kdo je třoba tímto způaobon docílit onížoní indoxu lonu na povrchu vzorku. Tí vznikno povrchovú vrstva oo zvýäonýu indoxon lou s požadovanými paramotry, ktoré aúžo oloužit jako ovětlovodná prostředí.Yzorok nonokryotalu kalomolu Hg 2 c 12 byl vybroušon a...

Třecí spojka – brzda pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262916

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ovesný Karel

MPK: D03D 51/00

Značky: stroje, spojka, třecí, tkací, brzda

Text:

...tkací stroje. Výhodou je rovněž to, že přívod tlakového vzduchu se děje přes nepohyblivou část spojky - brzdy. Ve srovnání s elektromegneticky ovládanou spojkou s brzdou odpadá zde poměrně nákladný elektromsget s potřebným příkonem elektrické energie a pevné pouzdro přišroubované na rámu tkacího stroje, vyráběné z nemagnetického materiálu, což V konkrétním případě je nerezavějící ocel.Příklad řešení třecí spojky - brzdy ovládané...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kůr Jan, Smatana Jozef, Klein František, Bárka Pavol, Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/00

Značky: dvouřadých, párování, součástí, zejména, způsob, kroužků, kuličkových, ložisek, třídění, speciálních

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Laboratorní adsorber

Načítavanie...

Číslo patentu: 262914

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mindl Jaromír, Jiroutek Jindřich

MPK: B01D 53/04

Značky: adsorbér, laboratorní

Text:

...či adsorberem se sušidlem je třeba otočit kohout o 90 °. Mechanickyje laboratorní adsorber s oboustranným uzávěrem odolnější oproti předchozímu typu, nebot vstupní i výstupní část adsorberuleží v jedné ose a jsou tvořeny širokou trubicí. Laboratorní adsorber s oboustranným uzávěrem lze s výhodou kombinovat s moderními laboratorními doplňky,jako jsou šroubové GL spoje a spojky pro konické uzávěry.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny...

Absorpční tlumič hluku pro ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262913

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 1/04, F01N 1/10

Značky: tlumič, hluku, ventilátory, absorpční

Text:

...průchozím tělesem Ž. Úhlopříčná spojnice Svnitřní hrany lg, v místě spojení výstupního průchozího tělesa lse vstupním průchozím tělesem Q, s vnější hranou lg výstupní strany vnějšího absorpčního členu 2, svírá s vnitřní stěnou 1 výstupního průohozího tělesa l úhel ďrl. První vnitřní stěna Qvstupního průchozího tělesa Q se od první hrany lg vstupního O zužuj eotvoru A vstupního průchozího tělesa 2 směrem k ose a s rovinou 3, kolmou na osu Q a...

Způsob pro čistění hladiny pokovovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 262912

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: pokovovací, lázně, hladiny, čištění, způsob

Text:

...výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom,že i při své jednoduchosti, konstrukční nenáročnosti a malým výrobním nákladům spolehlivě zajišťuje stírání povrchu hladinyroztaveného kovu pňed každým průchodem koše hladinou roztaveného kovu bez pŕešušení pokovovacího procesu abez zásahu obsluhy při vlastním stírání povrchu.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladuprovedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky...

Nástroj pro tváření dutých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262911

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubíček František, Tomášek Jiří

MPK: B21D 9/04

Značky: tváření, nástroj, součástí, dutých

Text:

...2. Dutina A je před tvářením zaplněna tvářecí kapalinou 5. Nástroj pro tváření dále obsahuje dvattvářecí trny Q, které jsou uspořádúny svými čely proti soběa jsou pohyblivé v sxiálním smřru vůči duté součástí l. Tvá~ řecí trny Q dosedají osazeníň 1 na dutou součást l, e tím V utěsňují její vnitřní prostor. Uvnitř jednoho tvářecího trnu Q je ušpořádán píst § pro vyrovnání objemu tvářecí kapaliny Ž, 3 252 supřičemž čelo pístu Q je při...

Zapojení mikrovlnné pásmové propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262910

Dátum: 11.04.1989

Autor: Peterka Roman

MPK: H04N 7/20, H03H 7/12

Značky: mikrovlnné, propusti, pásmové, zapojení

Text:

...jako je nízký útlum a velká strmost, jekož i v minímálních nárocích na prostor.zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému výkresutNa izolační podložce 2 je vytvořen vodivý motív mikrovlnné pásmové propusti. První resonátor 3 je ppojen prvním mikropáskovým vedením g se vstupem l mikrovlnné pásmové propusti a druhým mikropáskovým vedením Ž s druhým resonátorem Š. Třetí resonátor 3 je spojen třetím mikropáskovým...

Keramická slinutá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262909

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krpčár Pavel, Mazanec Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: hmota, slinutá, keramická

Text:

...mestku, 2 až 5 Z hmot. oxidu zinečnatého, max. 1 Z hmot. uhličitanu barnatého, 2 až 1 X hmot. kyselého fosforečnanu vápenatého či nax. 5 hmot. bentonitu. Tyto uodifikàtory ovlivňuji rekrystalizačni procesy a tim i výsledné vlastnosti a dále umožňují široký interval slinováni. výpal probihà při teplotách 1400 až 1450 °c.Porovnáni objemových hmotnosti a otêruvzdornosti s porcelánovymi, steatitovýni, silexovýni a prokorundovýmí materiály je...

Kombinovaný ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262908

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 25/08

Značky: ventilátor, kombinovaný

Text:

...nâlni oběžné kolo celkový objenovýłprůtok a vnější průměroběžného kola v one lopatky jeľprakticky shodný s vnějšimprůněrem oběžného kola axiálnino ventilátoru. Oběžné kolodiagonálni a exialni je inetalěváno na hřídeli elektromo toru o stejných otáčkach bez směšovací komory dvou vstupnich proudů, čímž se dosahuje zvlaště jednoduché. výrobnévynález je v dalsim podrobněji vysvětlen na přikladuprovedeni ve spojení s výkresovou částí.Na obr. je...

Zařízení k filtraci mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262907

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšánek Dušan, Vavřich Zdeněk

MPK: A01J 11/06

Značky: mléka, filtrací, zařízení

Text:

...ústrojí, nosného rámu, V němž jsou rotačně uloženy odvíjecí válec, hnací válec a alespoň dva pomocné válce, a V němž je rozebiratelně.uložen roštlpřes který se odvíjí filtrační pás, podle vynálezuspočívá v tom, že hnací ústrojí sestává z lopatkového kola turbínky, uložené do výtokové cesty dojícího zařízení a spojené ohebnou hřídelí s hnacím kolem.Předností zařízení podle vynálezu je, že je zcela nezávislé na dodávce energie zvnějšku....

Zařízení pro přesouvání nábytkových dílců mezi pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262906

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kříž Emil

MPK: B65G 7/00

Značky: zařízení, pracovními, jednotkami, přesouvání, nábytkových, dílců

Text:

...je spojen s levým nožovým vedením s unašeči ll krátkého přesunu lg. Obě levá nožová vedení lg, lg s unašeči ll jsou posuvná na levé vodici tyči l§ uchycené na pevnám stole lg zařízení. Na naháněcim hřídeli § je také posuvněĺubhyceno další posuvné unášecí ozubené kolo lg a posuvný unášecí ozubený pastorek lz. Do posuvného unášecího ozubeného kola lg zapadá pravý ozubený hřeben dlouhého přesunu lg, který je spojený s pravým nožovým vedeníms...

Ochranné zařízení pro přepravu a skladování olejových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262905

Dátum: 11.04.1989

Autori: Langer Ladislav, Valenta František

MPK: H01F 27/08, H01F 27/14

Značky: tlumivek, transformátoru, zařízení, olejových, ochranné, skladování, prepravu

Text:

...při 262 .m 5 5POJGHO přídavnê potrubí přibližnêho tvaru obrácenêho písmena J nebo U k jehož druhému, podle boční stěny nádoby svisle dolú směřujícímu konci je rozebíratelně připojeno zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu s vysoušeěem. Přídavné potrubí nebo zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu s vysoušeěem je ke stěně nádoby rozebíratelně upevněno pomocí úchytněho elementu.Ochranným zařízením podle vynálezu. je po čas přepravy a skladování...

Rázově pracující zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262904

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kulagin Rim, Fadějev Petr, Fadějev Vladimir, Ermilov Nikolaj, Korobkov Vladen

MPK: B25D 9/04

Značky: rázové, pracující, zařízení

Text:

...s možností vykonávání vratného pohybu a provádějící v něm při práci dopředný pracovní pohyb a zpětný pohyb. V tělese zařízení je vytvořena komora,v níž na rázový píst působí tlak kapalin, nutící jejk vykonávaní zpětného pohybu. Na vlastním rázovém pístu je~ přední část této komory představuje tlumioí komoru Na obě čelaprstencového nákružku působí přitom po dobu nepřítomnosti pratencového nákružku v tlumicí komoře stejný tlak kapalinv komoře....

Zařízení pro dispergační míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262903

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 13/02

Značky: míchaní, zařízení, dispergační

Text:

...e nąbojem łg eíchedle g, jednak svislé vnější míchací lopetky äĺ ktere jsou upreveny na obvodu vnitřních míchecích lopetek 1 e epojeny e nimi prostřednictvím evisle umíetěne dělicí stěny g. Michedlo g je na svém vnější obvodu obklopeno etetoren 5, spojenýe s nerotujícł částí míchacího zařízení, například e nedobou 3 čí s těíesem pohonné jednotky. stator § je opatřen rediilně uepořúdenýei pevnými lopetkami Q,ležícíni ve stejné úrovni...

Zapojení pro paralelní generování fázově posunutých rekurentních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262902

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golan Petr

MPK: G06F 7/00, G06F 13/00

Značky: posloupností, zapojení, rekurentních, paralelní, posunutých, fázové, generování

Text:

...se s příchodem každého hodinového impulsu obsah posuvného registru posouvá tak, že do prvního klopného obvodu l se vloží bit xím, vygenerovaný vblokuQnonekvíva 1 encí podleprvní rekurentní rovnice viz dále , do druhého klopného obvodug se vloží starý obsah prvního klopného obvodu L a tak dále až do m - tého klopného obvodu Q se vloží starý obsah .m-l, - vého klopného obvodu. současně ze sýstémovýbh výstupů blokuQ nonekvívalcnvci paralelné...

Zařízení k optimalizaci provozu akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262901

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hodinář Václav, Kazelle Jiří, Cenek Miroslav

MPK: H01M 10/48

Značky: provozu, batérií, zařízení, optimalizaci, akumulátorových

Text:

...baterie při velkých odběrových proudech a respektování účinnosti nabíjecího procesu je, že zabraňuje nežádoucímu přebíjení baterie a hlubokému vybití baterie, signalizuje stav vybití baterie, umožňuje automatické odpojení zátěže při vybití baterie a automatické odpojení nabíječe při dosažení stavu plného nabití.Zapojení zařízení k optimalizaci provozu akumulátorů je znázornünm výkruuiñlěřený proud v obvodu baterie g je bočníkem 1...

Zařízení pro impulzní galvanické pokovování se dvěma proudovými okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262900

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan, Němec Ludvík

MPK: C25D 5/00, C25D 17/00

Značky: pokovování, proudovými, okruhy, zařízení, dvěma, impulzní, galvanické

Text:

...Nerozpustná elektroda umožňuje vícenásobné využití, což je zvlášt výhodné proto, že její tvar může být složitý. Její plocha může být menší než plocha pokovovávaná, protože ionty kovů jsou dodávány do elektrolytu elektrodou rozpustnou, která může být libovolněho tvaru, protože rozložení proudového pole při vlastním nanášení prakticky neovlivní. Zařízení má všechny výhody impulsního pokovování. Další výhodou je možnost řízení nasyoení...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav, Škramlík Jiří

MPK: G01R 1/06, C25B 11/00, C25D 17/10...

Značky: sondy, měřicí, způsob, elektrolyzéru, měření, proudové, hustoty, výroby

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Sonda pro měření proudové hustoty na povrchu složitých předmětů v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262898

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škramlík Jiří, Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: G01R 1/06, C25B 11/00, C25D 17/10...

Značky: proudové, hustoty, sonda, měření, povrchu, elektrolyzéru, složitých, předmětů

Text:

...oddělenými od elektrolytu. Podle dalšího význaku mohou být nosníky ohebné.Výhodou sondy podle vynálezu je její jednoduchá výrobas možností vytvoření přesně definovaná plochy měřicích elektroda snadné sestavení s přesně definovänýmí mezerami mezi měřicími elektrodami. S výhodou lze sondy použít pro měření proudového pole na povrchu předmětu ve větším počtu zvolených řezů. Tvarováním pouze jedné sondy je možno provádět měření pro...

Navařovací hubice pro navařování dvěma páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262897

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barták Jiří, Hasch Zdeněk, Bělohubý Vladimír

MPK: B23K 31/00

Značky: navařování, dvěma, navařovací, hubice, páskami

Text:

...ąutomatů jako u dosevedních způsobůtak, že pomocí jediného šroubu se uchytí hubice podle vynilozua vzhledem k oddělení současně navařovaných lízní je možnopoužít stávající svařovací parametry bez nových zkoušek. Podstatnou výhodou použití hubice podle vynílezu je zvýšení navařovaoích výkonů o 100 .Príklad skutočného provedení navařovecí trubice podle vynňlezu je znízornňn na připojenén výkresu, kdo obr. 1 představuje nárys hubice a obr....

Vyvářecí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262896

Dátum: 11.04.1989

Autori: Staněk Miloslav, Pavlík Lubomír

MPK: C23G 1/14

Značky: vyvářecí, prostředek

Text:

...je nevýhodné také pro relativně vyàokou nákladovoet a objem použitých činidel,uváží~li se, že například pro vyvářku 100 t parního kotle je L zapotřebí asi 40 mg zmíněného roztoku. Vysoká agresivita použitých činidel i při použití speciálních čeppadel má často za náeledek předčasně ukončení vyvářky, protože funkční ústrojí čerpadla je natolik poškozeno korozí, že vyvářka musí být na delší dobu přerušena.Uvedené nedostatky odstraňuje podle...

Katalyzátor pro reformování těžkých benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262895

Dátum: 11.04.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub

MPK: B01J 23/64, B01J 21/04, C10G 35/09...

Značky: benzinu, reformování, katalyzátor, těžkých

Text:

...stavu. Katalyzátor má anižený opsah platiny i pro reformování alkanických surovín, které se obtížně reformuji a vedle zvýšené koncentrace rhenia obsahuje případně účinný aktivátor dehydrocyklizačních reakcí - iridiumr Nevú.kata 1 vzátor se vyznačuje vysoce čistým nosičema ktorí jąhaxnmvověn zaysenxmobeahem chloru proti obvyklým způsobům s obsahem 07 až0.9 hmot. a dále etabilizujicim titandioxidem, který výhodně přichází ze suroviny -...

Způsob výroby rtuti z jodidu rtuťnatého a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262894

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár František Geolog, Ryšlavý Zbyněk

MPK: C01G 13/00

Značky: provádění, jodidu, zapojení, způsobu, rtuti, rtuťnatého, výroby, způsob, tohoto

Text:

...hliníken a z chladící kolony 1. Všechny tyto části jsou propojeny za sebou, přičemž výstup z chladící kolony 5 je spojen se vstupen rozpouätěcí kolony l, takže všechny tyto vyjmenovane součástí zapojení propojené potrubím, vytvářejí uzavřený obvod. čerpadlo 5 je v tomto konkrétním případě unístěno mezi chladící kolonou 1 a rozpouětücí kolonou 1. řCirkulující roztok obsahuje jodidové ionty, které při průchodu rozpouätěcí kolonou 1 rozpouštějí...

Způsob nepřímého hodnocení adheze vrstev nanášených na vodivé podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262893

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01V 9/02, G01N 19/04

Značky: hodnocení, vodivé, adheze, nanášených, podložky, vrstev, nepřímého, způsob

Text:

...napeřena první elektroda g, která je z materiálu podložky,na které chceme zjištovat adhezí. Tlouštka této první elektrody g není oodstâtná a bývá kolem 1 pm. Na tuto první elektrodu g je naneeena, zpravídle pípetováním z roztoku vhodné koncentrace, vrstve 5 materiálu, jehož adheze na podložce je zjištoväna. Tloušřke této vrstvy-É je kritické e je V rozmezí 2 až5 nm. Tunelový přechod je kompletován naperením druhe elektro~ dy Ž, jejíž materiál...

Způsob zjišťování čistoty vakua vakuových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262892

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01V 9/02, G01N 19/04

Značky: vakua, vakuových, způsob, čistoty, zařízení, zjišťování

Text:

...již při výskytu malého množství molekul, které vakuum znečíštují.Příklad uspořádání tunelového přechodu e způsob zjištování čistoty vakua vekuových zařízení jsou demonstrovány na příložených výkresoch. Na obr. 1 je uspořádání tunelového přechodu, na obr. 7 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu R na obr. 3 je tunelové spektrum tunelového přechodu v testovaném vekuovém zařízení.Tunelový přechod je realizován na skleněné podložce 1,...

Zařízení k odměřování délky útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262891

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: stroje, odměřování, zařízení, útku, tkacího, délky, tryskového

Text:

...znázorněno na výkres v podélném řezu.Na rámu ł tkacího stroje je V ložiskách g uložen dutý hřídel 1 s řemenící 3 pohonu v přední části a navíjecím ramínkem 1 v zadní části. Na konci hřídele 1 je otočně uložen buben Q odměřovačą ząjištěný proti otáčení pomocí krytu 1 rozřačovacích členů § ovinů útkulg. Kryt je připevněn na čelo sekundárního ozubeného kola łg, které je záběrově spřaženo s pfimárním ozubeným kolem łł.spojeným s pohonnou...

Rozpouštědlo pro přípravu kopolymeru kyseliny metakrylové s metylmetakrylátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262890

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimák Vilém, Poláček Jaroslav

MPK: C08F 20/06

Značky: kyseliny, rozpouštědlo, přípravu, metylmetakrylátem, metakrylové, kopolymerů

Text:

...kopolymer obsahuje 50 - Sěž hmot. metylmetakry látu a 50 - 10 hmot. kyseliny metakrylově. Složeni výchozí směsi monomerů se s ohledem na rozdilnoat kopolymeračnich parametrů zúčastněných monomerů a 9 ohledem na požadovanom stálost chemického složení kopolymeru může měnit jak skokově, tak 1 diferenciálně. Izolaoe produktu sráženim nebo sušením v případě výroby avětloeitlivého roztoku odpadá.Do reakční nádooy opatřené míohadlem a zpětným...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262889

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eckert Egon, Sauer Pavel, Roušar Ivo, Pychynski Karel, Mrázek Jan, Liška František

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...akumulátors deskovými elektrodami a případně separátory upravenými ve skří ni, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva V tom, že nejméněv jedné deskové elektrodě a/nebo separátoru je vytvořen svislý průchozí, V podstatě kruhový otvor pro prívod regeneračního prostředku, v němž je vložena trubička z umělé hmoty nebo kovová trubička s povrchovou úpravou.Základní výhoda akumulátoru podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje podstatné usnadnění...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262888

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pychynski Karel, Eckert Egon, Mrázek Jan, Liška František, Sauer Pavel, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...práce konstrukce akumulátorových bate rií.Uvedený proh 1 émřeší akumulátor, opatřený deskovými e 1 ektrodami a případně eeparátory, upravenými ve skříni, podle vynálezu. Jeho podstata soořivá v tom, že V a/nebo na stěně akumulátoru je vytvořen průchozí kanál pro přłvod regeneračního proetředku, vyústěný spodním koncom do prostoru mezi spodním okrajom deekovýcbelektrod a dnem akumnlátoru a horním koncem do horní desky akumulátoru. Podle dalšího...

Zařízení k regeneraci akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262887

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pychynski Karel, Liška Fantišek, Mrázek Jan, Roušar Ivo, Sauer Pavel, Eckert Egon

MPK: H01M 10/42

Značky: regeneraci, akumulátorů, zařízení

Text:

...zásobníku § média jsou vedeny přes odlučovač łä kapok a filtr łi na kyselé plyny do okolí. Postup re generace spočfvá v pomalom dávkovéní odměřeného množství regeneračního roztoku do akumulátoru l v průběhu 20 ti minut a v jeho následovném působení po dobu 30 až 40 tí minut, dokud neproběhne regeneraoe. Akumulátor 1 se pak odpojí a je použitelný po nabitíV jiném případě se na každý článek alkalického akumulátoru l našroubuje uzávěrg, opatřený...

Způsob využití konverzního plynu z výroby kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262886

Dátum: 11.04.1989

Autor: Waltr Vratislav

MPK: C01B 17/79

Značky: konverzního, sírové, kyseliny, způsob, výroby, plynů, využití

Text:

...reakcí a negativně ovlivňuje životní prostředí.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob využití konverzního plynu z výrobny kyseliny sírová praoujíoí metodou dvoustupñové katalýzy a dvoustupňové absorpce podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že konverzní plyn se odebírá za1. stupněm kontaktní oxidace, přítomný kysličník siřičitý se dooxiduje na kysličník sírový a takto upravený plyn se následně zužitkuje zpět ve výrobně...

Oběžné kolo pro Francisovy turbíny a odstředivá čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262885

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červený Josef, Maňas Josef

MPK: F03B 3/12, F04D 29/22

Značky: odstredivá, francisovy, čerpadla, oběžné, turbiny

Text:

...krátké životnosti jsou znečně nerentabilní, zatímco diskové ztráty se snižují pomocí různých převážně zavzdušňovacích apd.zařízení, jejichž pořizovací a provozní náklady nepříznivě ovlivňují hospodárnost příslušného vodního díla.Výše uvedené nevýhody odstraňuje oběžné kolo podle vynálezu,jež je kromě obvyklých vnitřních lopat, umístěných mezi nábojem a věncem, opatřeno též vnějšími lopatami, jednostranně vetknutými do věnce z jeho vnější...

Zařízení pro tvarování patní části svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262884

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valášek Miloslav, Ranocha Lubomír

MPK: A43D 21/12

Značky: obuvi, svršku, částí, patní, zařízení, tvarování

Text:

...suportem Q, uloženém na dvojici vodících tyčí 2 - polohově zajištěném na těchto tyčích pomocí pojistných podložek gl přes čepy se závitem gg - ukotvenýoh v hlavě 1 zařízení a hlavou 2 je us~ pořádán tlumič gg, jehož váleo gg je uchycen na suportu É a pistnice 29 je pomocí kostky 21 ukotvena na hlavě 1 zařízení. V podélné drážce suportu je kyvně na čepu § jloženo vahadlo 1 na kterém232 aa 4 jsou nasazeny posuvné a pomocí vodícího šroubu lg...

Slitina kolektoru, zvláště pro elektrody bezúdržbových olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262883

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vurm Karel, Kaláb František, Matějka Miloslav, Černý Jiří, Miškovský Josef, Pucherna Jiří

MPK: H01M 4/73

Značky: zvláště, kolektoru, slitina, akumulátorů, bezúdržbových, olověných, elektrody

Text:

...až 0,1 , síra 0,0005 až 0,01 ,a to jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci. Dalším legujicin prvkem může být stříbro 0,01 až 0,1 .Složenim kolektoru podle vynálezu je zajištěno dobré vyléváni kontur formy a omezena tendence k tvorbě trhlin v kohektoru vlivem vnitřniho pnutí odlitků, což je dánozměnou povrchového napětí slitinyoKonkrétní známá álitinaąkolektorů tlouštky 1,6 mm obsahuje intermatalickou sloučeninu olova a antimonu o hmotnostní...