Archív za 1989 rok

Strana 87

Hydraulické zapojení zařízení pro zkoušení rázových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262962

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Jedlička Jiří, Havlica Miloslav

MPK: G01M 3/28, E21D 23/16

Značky: ventilu, rázových, zařízení, hydraulické, zkoušení, zapojení

Text:

...k vstupnímu prostoru Qg ventilového rozváděče Q, k němuž je připojen i akumulátor 2 a přes druhý jednosměrný ventil lg i vysokotlaký prostor 1 multiplikátoru 1. Zdroj L tlakového média je konečně přes další polohu ovladače 1 a třetí jednosměrný ventil ll připojen k výtoku Q 1 ventilového rozváděče Q, který je opa- . třen spojkou lg k připojení zkoušeného rázového ventilu l , před níž je zapojen snímač li tlaku a uzavírací ventil LQ. Výše...

Rotační diskový reaktor s disky z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262961

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wanner Jiří, Pavlík Pavel, Fiala František, Bušek Jiří

MPK: C02F 3/08

Značky: diskový, reaktor, plastů, rotační, disky

Text:

...praxi to může vést až k přetížení a zhroucení hřídele, zejména v 1. stupni reaktoru, cožbylo skutečně pozorováno na řadě amerických čistíren.- 262 961 K tomuto jevu prispivá i snížená výměna kapaliny mezi profilovaný mi kotouči mezi které je vložen kompaktnivneprofilovaný kotouč. Pokud jsou disky sestavovány, s to jak celé, tak i ze segmentů,do klecové nosné konstrukce, stává se rotační diskový reaktor opět výrobně značně komplikovaným nehledč...

Směšovací komora pro ochlazování spalin obsahujících škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262960

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: ochlazování, spalin, komora, obsahujících, škodliviny, směšovací

Text:

...zde vzniká strop šikmého kužele, msto pro vytvoření čistících otvorů a podporuje se turbulence procházejících plynů. vertikální těleso může být jedno nebo více a dáĺe následuje válcový ú Ásek a odbočka plynů pro jejích odvádění z komory.Toto zařízení je znázorněno na přiloženém výkrest Směäovací komora je ve své spodní části tvořena šikmym kuželem L, který je napojen odbočkou A na kanál g plynů přicházejících z rotační pece 3. Šikmý kužel L...

Zařízení pro regulaci dodávky zápalného paliva plynodieselového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262959

Dátum: 11.04.1989

Autor: Fiala Bohumil

MPK: F02D 19/10

Značky: paliva, dodávky, regulaci, motorů, plynodieselového, zápalného, zařízení

Text:

...plynodie~ selového motoru, aestává z ovládacího ústrojí dodávky paliva, jehož jeden ovládací element je ve styku s donazem. Podstatavynálezu spočívá v tom, že doraz je spojen s ovládacím ústrojím dodávky paliva a jeho plocha stýknjící se s ovládacím elementem je vačkového tvaru.zařízení umožňuje v celém rozsahu zatížení motoru docí lit optimální dodávku nafty, čímž ae sníží její spotřeba, ení- ~ ží se emise neapáleného plynu do výfuku a...

Způsob výroby výkovků částí s odbočkou kováním v zápustce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262958

Dátum: 11.04.1989

Autori: Perlík Jiří, Ocásek Miloslav

MPK: B21K 1/14

Značky: kováním, výroby, výkovků, odbočkou, částí, zápustce, způsob

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že u polotovaru zbaveného okují a ohřátého na teplotu v rozmezí 650 °C až 130000 jsou kováním v zápustce předtvarovány otvory, a to jak v hrdlové, tak 1 v podélné části. Kování probíhá v rozmezí 1 až 500 sekund od vložení do tvarové dutiny v zápustce. Násieduje vyjmutí polotovaru ze zápustky,vyděrování otvoru v hrdlové částí a okrojení výronku.Způsobem výroby podle vynálezu se odstraní nutnost náročné...

Stavitelná vzpěrná deska čelisťových drtičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262957

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vožda Milan, Novotný Dušan, Kasal Josef

MPK: B02C 1/02

Značky: vzpěrná, deska, drtičů, stavitelná, čelisťových

Text:

...desky je rovněž na vnějším konci opatřena opěrnou hlavicí, její vrchní a spodní plocha jsou hladké a rovnoběžné, přičemž se zasouvají mezi vnitřní rovnoběžné plochy vidlicové desky. Zadní plocha je rovnoběžná s povrchovou přímkou opěrné hlavice a je kolmá k vrchní a spodní ploše. Me~ zí vnitřní čelní plochu vidlicové části a zadní svislou plochu vsuvné části se vkládají různě silné distanční vložky, čímž se mění délka vzpěrné desky, tím i...

Odlučovač tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262956

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: odlučovač, plynů, tuhých, částic

Text:

...13 vymezený hornim dnem lg nádoby 1, prstencem 3 ačelem li s otvory 3, ve kterém je upevněn fíttrační prvek 3,tvořený dvěma souosýmí fíltračnímí vrstvamí, vnější fittrační vrstvou 1 a vnitřní filtrační vrstvou Q. Mezíprostor lg vymezený těmíto vrstvami je na dotní straně uzavřen a v horní částí je propojen s výstupním prostorem lg pomocí výstupních otvorů ll a otvorů 3 v čete li. Hrdlo lg pro vstup pLy~ nu je v horní částí nádoby z...

Ležatý filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262955

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: separátor, ležatý, filtrační

Text:

...Ž je opatřen v horní částí hrdlem 3 pro vstup plynu a v dolní částí hrdlem 11 pro výpust kapaliny. čelo nádoby 1 je opatřeno snímatelným víkem lg. V separačním prostoru 3 je umístěn separační prvek 1 sestávající z vrstvy náplně. Separační prvek 1 svírá s osou nádoby 1 úhel 45 °. Plocha mezi obvodem separačního prvku 1 a stěnou nádoby 1 je zaslepena těsnicí přepážkou Q. V horní části separačniho prostoru 3 je hrdlo lg pro výstup plynu a v...

Koník s výsuvným hrotem k upínání vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262954

Dátum: 11.04.1989

Autor: Samec Karel

MPK: G01N 29/04

Značky: koník, hrotem, upínání, vývalků, výsuvným

Text:

...hrot g, kterým je upnut něřoný eochor 1, je otočně uložen ve vřetenu u, ktoré je oeově přeetavitclné v konzolea i pnoetŕcdnictvín hýdraulického ovládaoího válce 1 Q , Vnitřní konec vŕetene 11 je, opatřen smykadlem 1, ktoré je spojene a píeitnicí lg ovládacího válce. 1 Q, ktorý je upevněn neni dorazovou doskou l a zadní doskou 11 koníku. Na válcové ploše snykadla g je vytvořena klínová obvodové drážka u, do ktoré zapodejí kuličký g. Roztmč...

Způsob aktivace povrchu niklových anod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262953

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pisinger René, Zaremba Vlastimil

MPK: C01G 45/12, C25B 1/14

Značky: niklových, povrchu, aktivace, způsob

Text:

...též specifičnost na nich zachycovaných úsad.K zpětné aktivaci anod se dosud používá bud mechanického očištění jejich povrchu, nebo praní ve 20 roztoku kyseliny sírové po dobu 24 hodin. Při prvém způsobu čištění dochází k odstranění pouze části krust, přičemž na povrchu anod však zůstává pevně lpící inaktivní slabý povlak. Kyselina sírová rozpouští pouze povrchové vrstvy úsad a je nutno používat mechanickéhodbčištění s uvedenými nevýhodami....

Ventilový oddělovací mechanismus dvourežimového raketového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262952

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Pavel, Ludvík František, Marčík Libor

MPK: F02K 9/26

Značky: oddeľovací, raketového, ventilový, dvourežimového, motorů, mechanismus

Text:

...Těsníoí vlastnosti uložení oddělovacího tělese gv sedle mezidna âjsou zvyäovány tím, že tenké stěny oddělovecího tě 1 esa 3 a sedla v mezidnuâv místě nelisování jsou tlakem plynu ve stertové spalovací komořegpřit 1 ačovány k sobě v mezích pružných deformecí. Takto fretážovecí tlak,a tím i těsnící schopnost. oddělovacího mechanismu v první fázi činnost vzrůstá přímo úměrně se vzrůstajícím tlakem plynu ve startově spalovecí komoře. Ve...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262951

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dubánek Jan, Musil Petr, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: piezoelektrický, snímač

Text:

...piezoelektrického snímače podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde představuje obr. l pohled na snímač ve směru běbu sledovaných lineárních útvaru - částečný řez a obr. 2 řez podle čáry II -II v obr. lo Piezoelektrický snímač sestává z podlouhlé pravoúhlé des.tičky která má v podélném směru v řadě vedle sebe uspořádanéčtyři vodicí součástí g, kiždou pro jeden lineární útvar 3. Prakticky jsou tyto vodicí součástí g vytvarovány a...

Zariadenie na zosadzovanie a lepenie dýh na podložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262950

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bednařík František

MPK: B27D 1/10

Značky: podložku, lepenie, zosadzovanie, zariadenie

Text:

...má na zadnej strane pripevneně dve vodítka j. Pod doskou g, je umiestnený moetík § opatrený v prednej čeeti po obidvoch etrenách výotupkami, v ktorých sú upevnené dve predné čapy 1, na ktorých eú otočne uložená pravá kladka § o levá kladka j, ktore slúžia na pritláčanie dýhových lietov u. V zadnej časti je moetik § opatrený zadným čapom 19 e otočne ulolenou opornou kladkou g, ktorá tiež prítláča dyhově listy u e v niektorých prípadoch slúži na...

Spojka axiálně posuvných hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262949

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čejka Josef

MPK: F16D 3/06

Značky: posuvných, hřídelů, axiálně, spojka

Text:

...umístěns alespoň jedna odpruženékulička. Podstatou vynálezu je, že proti každé kuličoe je v axiálním směru vytvořena drážka. Uložením odpružené kuličky do drážky je umožněn axiální posuv do sebe volně pgsunutých hřídelů. Jednoduchost provedení se projevuje při snadné montáži a demontáži spojky.Na připojeněm výkresu je znázorněn příklad provedení spojky exiálně posuvných hřídelů podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněna spojka v podélněm...

Způsob výroby uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262948

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bouška Petr, Buryan Petr, Dienstl Johan, Kordík Miloslav, Holub Zdeněk, Bernard Josef, Promberger Jan, Dvořák Antonín, Antoš Petr

MPK: C01D 7/18

Značky: způsob, sodného, uhličitanu, výroby

Text:

...výroby uhličitanu sodného působením emoniaku na chlorid sodný za spolupůsobení oxidu uhličitého e vody podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom,že se jako částečný, případně jako úplný zdroj amoniaku a oxidu uhličitého použijí odpadní čpavkové vody s výhodou z tlekového zplynění hnědého uhlí parokyslíkovou směsí.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že je možné čpevkovou vodu ze zplynění dávkovat do výroby uhličitanu...

Vibrační podavač pro lepivé sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262947

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voznica Luděk, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/44

Značky: sypké, vibrační, podávač, lepivé, látky

Text:

...výztuhami,jejichž horní plocha svírá v příčném řezu a dnem rovněž úhel 30 až 60 °.Výhody vibračního podavače podle vynálezu spočívají v tom,že jeho konstrukce zamezuje nalepování dopravoveného materiálu v rozích mezi dnem a bočními stěnami podavače. Další výhodou vibračního podaveče je zvýšení tuhosti skříně při zachování jejich obrysových rozměrů a vnitřního světlého příčného průřezu sloužícího průchodu dopravovaných látek.Příkladné...

Zařízení pro boční shazování sypkých materiálů z pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262946

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voznica Luděk, Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B65G 45/00

Značky: boční, sypkých, shazování, zařízení, materiálů, dopravníku, pásového

Text:

...je schematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1 je příčný průřez horní části dopravního pásu se zařízením pro boční shszování podle vynálezu v základní poloze, na obr. 2 je tentýž řez se zařízením pro boční ehazování ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím nožem a na obr. 3 je boční pohled na horní část dopravního pásu se zařízením pro boční ehazování podle vynálezu ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím...

Kovací deska, zejména hydraulického kovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262945

Dátum: 11.04.1989

Autori: Duník Miroslav, Šulc Karel

MPK: B30B 15/06

Značky: deska, kovacího, kovací, zejména, hydraulického

Text:

...vých desek.Výhodou kovací desky podle vynálezu je to,Škovac 1 desku lze snadno vyjmout ze závěsu tahem vzhůru, čímž se odstranila precná demontáž dalších dilů poauvu. Zkráti se tim značné čas na údržbu,odstŕani se nebezpečná práce.Kovac deska, zejména hydraulickáho kovacího liau podle vynélezu je přikladně schematicky znázorněnana připojenóm výkresu,který znázorňuje náryony pohled na spojeni koveci desky a posuvo von deakou.Kovací deska...

Způsob přípravy časově dlouhých zkoušek dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262944

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balda Miroslav

MPK: G01M 5/00

Značky: přípravy, dynamických, zkoušek, systému, dlouhých, způsob, časově

Text:

...odezev, jimiž předchozí úsek končil a na konec iterovaného úseku se pripojí dalších alespoň gg period, v nichž v prvních E periodách jsou odezvy převzaté z následujícího úseku. Zbylýchf period se doplní odezvami volenými tak,aby vzniklé časové řady neobsahovaly na hranicích výrazné diskontinuity. K takto definované vektorové odezvě Í,považovanév iteračním režimu za cyklickou,se stanoví cyklické vektorové buzení Ž podle obecně známého...

Trubkový konvekční kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262943

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hynčica Václav

MPK: F23J 13/00

Značky: kovový, rekuperátor, trubkový, konvekční

Text:

...K těmto nosníkům jsou připevněny boční stěnové panely, které současně plní i tepelně izolační funkci. Trubkovnice ze strany vstupu a výstupu vzduchu jsou opatřeny komorami vstupu a výstupu a u vícechodého provedení též komorami převodu. Komory převodu slouží k převodu ohříveného média z jednoho chodu do dalšího. vnější povrch těchto komor je opatřen vrstvou tepelné izolace.Výhodou rekuperátoru podle vynálezu je jeho vyšší životnost zejména...

Zařízení pro předčištění velkých průtoků dešťových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262942

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koníček Zdeněk, Pazdera Oldřich Ing

MPK: E03F 5/10, C02F 3/12

Značky: průtoku, dešťových, zařízení, veľkých, předčištění

Text:

...vynálezu, jehož podstata epočivá v tom, ne na spirálový koncentrátor je napojen nejméně jeden vírový separátor suspenzí. Při počátku deštového odtokupřípadně při nižší intenzitě deštšprotéká voda žlabem spirálového koncentrátoru do virového separátoru,přípedně do většího počtu seperátorů zapojených paralelné. V nich dochází k zachyceni usaditelných a plovoucích látek, které ve formě ka lu odtékají do čistírny odpadních vod. Předčištěná...

Způsob zpevnění vlákenné vrstvy ze spleti smyček z nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262941

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: smyček, způsob, nekonečných, spleti, vlákenné, zpevnění, vláken, vrstvy

Text:

...nebo rounem a prováže svazky vláken působením vpichovacích nebo proplétacích jehel v četnosti do 500 vpichů na cm 2. Výhodné provedení spočívá v tom, že se použijí vlákna v pavučině nebo rounu s nižší teplotou tání nebo měknutý než mají vlákna ve spleti smyček, které se po mechanickém zpevnění vystaví působení zvýšené teploty, potřebné k vytvoření adhezních spojů. Konečné je vhodné, že se k vytvoření vazných svezků vláken použijí...

Pojená síťovina pro technické účely a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262940

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krčma Radko, Kotek Václav

MPK: D04H 3/02, D04H 1/54

Značky: technické, způsob, síťovina, účely, její, pojená, výroby

Text:

...její výroby jsou dále blíže popsány na příkladu provedení a příkladech způsobu výroby dle přípojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje nérys sítoviny, obr. 2 půdorye sítovíny, obr. 3 schematícký nárys zařízení, obr. 4, 5 alternativní provedení zařízení.Jak patrno z obr 1 a 2 tvoří sířovinu dvě podélné soustavy nití polyesterového technického hedvábí 1 100 dtex, ve vzájomných roztečích po 15 mm u každé soustavy, mezi nimiž jeuložena soustava...

Způsob detoxikace zdiva, cihel, kovových kelímků, omítek, kameniny, sudů kontaminovaných kyanidovýni sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262939

Dátum: 11.04.1989

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B08B 3/08, B09B 3/00

Značky: zdiva, omítek, sudů, kameniny, kyanidovýni, sloučeninami, způsob, detoxikace, cihel, kelímků, kovových, kontaminovaných

Text:

...synergické působení roztoků dvou oxidačních činidel chlornanu sodného nebo draselného a následně manganistanu draselného katalýzovanénp 0,5 kationty mědi.Při oxiâaci kyanidů roztokem chlornanu proběhnou reakce CNŤw oci M 20 c Ť z ° CICN 2 oH ocN 01 H 20vznikající chlorkyan je toxický, a proto je nutno dodržovat alkalické prostředí vyšší než pH 8,5. Za těchto podmínek probí há reakce rychle a vznikajíci chlorkyan se rozkládá...

Snímač podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262938

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěrba Bohumír, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 5/00, G01L 9/10

Značky: snímač, podtlaku

Text:

...prachu.Na výkresu je na obr. 1 neznečena v osovém řezu jímka snímače s tělesem snímače a nembránou, na obr. 2 v osovém řezu sestavený kontaktní snímač a na obr. 3 v osovén řezu aestavený indukční snímač.Součástí nosného panelu l, ktorý slouží zároveä Jako kryt egregátu a nese namontované ovládací prvky vysávače,je jímka snímače g. Dno 5 Jímky snímače g má po obvodu provedeno osazení 2 a ve středu doraz §. Rovnoněrně po obvodu průřezu jímky...

Spojkové zařízení osnovního regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262937

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kočí Radomír, Rotrekl Otto

MPK: D03D 49/10

Značky: stroje, spojkové, regulátoru, tkacího, zařízení, osnovního

Text:

...snížení podílu ruční manipulaoe obsluhy při automatiokém uvádění odpojeného oenovního regulátoru do chodu zapojením pohonu stroje, čímž je také odetraněna možnost rozladění seřízeného stroje při opomenutí obsluhy stroje. Zařízení je přitom jednoduche, výrobně nenáročné a v provozu spolehlivá.Příkladné provedení vynálezu je gmdžoměno na přiložených výkresoch, kde je na obr. 1 sohematioky znázorněna část tkacího stroje s celkovým...

Zapojení pro automatické zpracování časových průběhů seizmických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262936

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sglunda Radomír, Slavík Jiří, Holub Karel, Štverka Václav, Kalenda Pavel, Bigos Radomír, Kořínek Jan

MPK: G01V 1/30

Značky: zpracování, průběhu, seizmických, signálu, časových, automatické, zapojení

Text:

...vyhodnocených časových průběhů seismických signálu pro případnou reinterprefaci při zachování zpracování časových průběhů seismickýphhsignálů na jednotlivých důlních podnicích dle současného způsobu. získání vyhodnocení časových průběhu seismických signáĺůiumožňuje okamžitou reakci na důlních podnicích v rámci řešení protiotřesového boje na dolech akutně ohrožených otřesovými jevy.Na přiloženém obrázku je znázorněn příklad zapojení pro...

Složiště okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262935

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dušek Stanislav, Hovorka Jiří

MPK: A01F 25/02

Značky: okopanin, složiště

Text:

...které sestává z plavícího kanálu pro hydreulickou dopravu okopanin e z ložné plochy, která se svažuje směrem k oee plavíoího kanálu, jehož podstata spočívá v tom, že nad ložnou plochou,před jejím ústím do plavícího kanálu,je umíatěna opěrná etěne s alespoň jednou manipulační mezerou.Řešením složiště okopanín dle vynálezu zůstává plavící kanál, do jehož proudu jsou z ložné plochy složiště vodou splavovány okopaníny, volný pro průtok přídavné...

Zařízení pro rotační pohyb součástí ve vakuovém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262934

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskočil Jiří, Exner Milan, Třeček Jiří, Frey Augustín, Matouš Jaromír, Vilda Jiří, Rajský Antonín, Musil Jindřich, Rybář Oldřich

MPK: F27D 3/12

Značky: rotační, pohyb, zařízení, součástí, vákuovém

Text:

...2 Toutorotační vakuotěsnou průchodkoug prochází nosná trubka~§ 7 která je zakončena na spodní části poháněcím ko 1 emi a systémem vakuotěsných kolektorů 17. Poháněoí kolo 1 je poháněno elektromotoram § prostřednictvím šnekové převodovky (neznázorněna). Na horní části nosné trubky 1 je upevněn odizolovaný nosič 1, který je spojen s kotoučm gg a dále s hlavicí lg. Vzájaná spojení šrouby není znázorněno. Jmenované celky jsou vzájemně...

Zařízení pro odběr vzorků kapalin z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262933

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olšák Antonín, Miklenda Jiří

MPK: G01N 1/20

Značky: vzorků, potrubí, zařízení, odber, kapalin

Text:

...vého průřezu, k jejíž kratší straně je připevněno rameno § se závažím Z, a která je v horní části opatřena konzolou Q,v níž je upevněno ohebné potrubí łg přívodu, napojené na regulační armaturu łg technologického potrubí łä, přičemž dolní část tvarové nádoby g je výkyvně uložena svým ložiskem Q na ose §, která je umístěna pod těžištěm tvarové nádoby g a je oboustranně uchycena k oběma bočním etěnám eběrnéPři odběru vzorků kapalin zařízení...

Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických halogenidů a fosgenu z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262932

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plzák Zbyněk, Stuchlík Jiří, Pola Josef, Dolanský Jiří, Vítek Josef

MPK: C01B 35/06

Značky: způsob, odstraňování, halogenidů, organických, fosgenu, boritého, kontinuálního, chloridů, příměsí

Text:

...C 02 laseru pracujícím na přechodu 9,6 um během nizkotepelné vakuové destilace surovéhoJeho podstata epočívá v tom, že v důsledku nižší tepelné stability příměeí dochází k jejich Šelektivnímu rozkladu v podmínkách nízkotepelné vakuové destilace chloridu boritého. chlondmüüjeümmwemwwmmaumüüüuwzüuíhmru. Navíc je během ozařování jeho par při destilaci natolik stabilní, že nedcchází k jeho rczkladu. 1Ibdle vynálezu lze kontinuální...

Zařízení pro kontrolu celistvosti odvíjených nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262931

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mužila Cyril

MPK: B65H 49/02

Značky: celistvosti, kontrolu, nití, odvíjených, zařízení

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je she~ maticky znázorněno na přiložených výkresech, kde značí obr. 1 pohled na jedno odvíjecí místo skacího stroje se zařízením podle vynálezu, obr. 2 elektrické zapojení bezdotykových spínačů.Na základové desce 1 jsou na neznázorněných nosičích uloženy cívky g s návinem zpracovávaněho textilniho materiálu, například skleněných nití 1. Na základové desce 1 jsou dále pevně uloženy držáky 3, na nichž jsou...

Zapojení pro elektronickou regulaci jasu zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262930

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zkoutajan Milan, Čížková Eva

MPK: H05B 41/39

Značky: zářivek, regulaci, zapojení, elektronickou

Text:

...nenáročná a obvodově Jednoduchá. Pro regulaci není třeba žádná úprava etâvajících zářívkových tělee, ani přívodní elektrické instalace. zapojení je možno použít Jak pro etřídavou eíľ v průmyelových a zemědělekých objektoch,tak pro etejnoeměrnou eíľ, například v proetředcích hromadné dopravy. Regulace je stejně pro zářivky, ktoré maji zážeh zepalovačem i pro zářivky e tzv. rychlým zapelováním. Regulaci je možno ovladat automaticky i...

Zařízení pro štěrbinový osev pastvin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262929

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bureš Karel, Dolejší Emil, Tměj Ladislav, Síla Jan

MPK: A01B 49/06

Značky: štěrbinový, zařízení, pastvin

Text:

...třecí účinekďje zvyäován hřeby,vnikajícími do půdy. ÍPříkladné provedení zařízení pro štěrbinový osev pastvin jç znázorněno na přiloženém výkresu, kde je v bočním pohledu . schematicky zařízení slaäě zndzmměnp, přičemž je sílněji vytažena ta část, která je předmětem výnálezu. ViPopis zařízení podle vynálezu je následujícíZařízení sestava z neseného rámu l, který je známým tříbodovým závěsem g uchycen na tnžném stroji 1. Na rámu l je na pravé...

Navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262928

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fotul Ilja, Štulz Václav, Pospíšil Josef

MPK: B21C 47/02

Značky: zařízení, navíjecí

Text:

...Nedociluje se plynulý axiální posuv během otáčky cívky. Krokový posuv se pro plněné profily neosvědčią nebot přerušovaný pohyb způsoboval nepřesnost navíjení, křížení až boroení navíjeného plněného profilu.Uvedené nevýhody odstraňuje navíjecí zařízení dlouhgch polotovarů,např. drátů či profilů, tvořené cívkou uloženou na hřídeli a pevně spojenou s rotorem hydromotoru, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel cívky pevně...

Způsob přípravy melaminformaldehydových pryskyřic etherifikovaných butanolem nebo isobutanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262927

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brabec Jan, Kaše Josef, Suran Pavol, Smrčka Jindřich, Broulík Miroslav

MPK: C08G 12/32, C08G 2/34

Značky: přípravy, způsob, melaminformaldehydových, etherifikovaných, pryskyřic, isobutanolem, butanolem

Text:

...urychlít zvýšením teploty až k bodu varu směsi (nad 100 °C) a vzniklý roztok se před přidavkem melamínu musí opět zchladít na teplotu 60 až 80 OC, aby nedošlo k vypadávání nerozpustných kondenzátů, čímž se jednak prodlužuje výrobní operace a jednak vzrůstá energetická náročnost prípravy. Kromě toho v porovnání s postupy, kdy je melamín přidáván k alkalickému roztoku formaldehydu V alkoholu, postup podle vynálezu potlačuje vypadúvání málo...

Zapojení pro vyvažování obrazových signálů s dvojí rychlostí zápisu do elektronické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262926

Dátum: 11.04.1989

Autor: Philipp Přemysl

MPK: H04N 9/68

Značky: elektronické, dvojí, vyvažování, signálu, obrazových, rychlostí, zapojení, pamětí, zápisu

Text:

...tohoto vynálezu je znázorněn na výkresu.Prvá vstupní svorka g porovnávacího obvodu l je spojene se vstupní svorkou Q zpětnovazebního obvodu Ž. Jeho výstupní svorka 1je spojene s výstupní svorkou gporovnávacího obvodu l a se vstup~ ní svorkou lg výstupní přepínací soupravy Q, Její výstupní svorv ka lg s povely pro zápis do elektronické paměti je spojene se vstupní svorkou gg vyhodnocovače nulové ůrovně lg. Jeho výstupní svorka lg je spojene s...

Zařízení k ovládání kalandrovacích válců a natavovacího oddílu u zařízení k tepelné úpravě termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262925

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B29C 43/24, B65H 18/00, B65H 16/00...

Značky: kalandrovacích, ovládání, válců, termoplastických, zařízení, materiálů, plošných, tepelně, natavovacího, úpravě, oddílu

Text:

...oddílem tak, že ve vypnuté poloze elektromagnetických rozvaděčů jsou kalandrovací válce pod přítlakem ovládacích válců sevřeny a natavovací oddíl je v bezpečnostní poloze vzdálen od kalandrovacích válců.Výhodou navrhovaného zařízení podle vynálezu je zvýšená bezpečnost, minimální namáhání celého zařízení v důsledku zařazení kontaktního tlalnměru, který odlehčuje pohonnou jednotku od trvalého chodu a současně je zařízení jednodušší oproti...

Otočný rám pro zařízení na otáčení hrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262924

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tůma Radomír, Kříž Emil

MPK: B65G 65/24

Značky: hrání, zařízení, otáčení, otočný

Text:

...že hrán nemůže být znečištěna olejem. Možnost použití obou stran obraceče k navážení brání značně zvyšuje produktivitu práce a šetří energií potřebnou pro otáčení obraceče brání naprázdno. současné řešení otočného-rámu umožňuje jeho použití tak, ženení nutno jeho pohonné části zakopat do podlahy.Příklad otočného rámu pro zařízení na otáčení brání je na přiložených výkresech, a to na obr. l v nárysném pohledu a na obr, 2 v bokorysném...

Kotouče předávacího zařízení pro přepravu žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262923

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 43/00, B21B 39/00

Značky: prepravu, kotouče, materiálů, zařízení, žhavého, předávacího

Text:

...kotoučů podle vynálezu je, že svým tvarem a uspořádáním snižují tepelný spád od vnějěího obvodu k jejich střední části a že příčným rozdělením věnce a tělesa kotouče na několik menších deformačníoh zőn se eníží možnost deformace na minimum, čímž se podstatné prodlouží životnost těchto kotoučů. Další výhodou je to, že jejich rozebíratelné spojení umožní nejen případnou tepelnou dilateci, ale i jednodušší montáž s eventuélní výměnu vnější...