Archív za 1989 rok

Strana 86

Reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263002

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plášil Vladimír, Nožička Břetislav, Soukalová Jaroslava, Holeček Jan

MPK: B01J 19/24

Značky: reaktor

Text:

...oddělł z proudu plynu do prostoru pod oddělovacjm dnem, odkud jsou odvaděny hrdlem odtahu odloučených častíc. Výstupním hrdlem je odváděn čistý ptyn. U některýcn reaktorů je třeba výptňový materíát regenerovat či proplachovat plynem proti směru toku provozniho média włomto případě pak kanál s proměnným průřezem spotu s vírnikem stoužł jako rozvaděč plynu k rovnoměrnému rozdělení plynu po průřezu výptňového materiálu. Vestavěný odlučovač v...

Ochranný kryt hřídele, zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263001

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 43/00, B21B 39/02

Značky: žhavého, ochranný, hřídele, zařízení, zejména, chlazení, válcovnách, prepravu, materiálů

Text:

...mezikružími a jednostranně přivařeny k nábojům kotoučů. Nevýhodou je deformace krytu v místě svárů a mezikruží, jejich uvolnění na hřídelí a rovněž postupné prohřátí hřídele.vedené nevýhody odstraňuje ochranný kryt hřídelą zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách podle vynálezu, jehož podstatou je, že je sestaven z nejméně tří válcových segmentů,uepořádaných kolem hřídele ve tvaru lopatkového kola a...

Zapojení pro jištění oddělitelné části uzavřeného okruhu energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263000

Dátum: 11.04.1989

Autor: Beck Zdeněk

MPK: F17D 5/00, G21C 17/00

Značky: okruhu, částí, zařízení, energetických, zapojení, jištění, oddělitelné, uzavřeného

Text:

...boxu parogenerátoru z pojistného ventilu.Příklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, který představuje blokové schéma jedné cirkulační smyčky hlavního cirkulačního okruhu reaktcru se zapojeným systémem kompenzace objemu.Zapojení pro jištění jedné oddělitelné části prinárního- 2 283 nou okruhu reaktoru l jadernýoh elektráren podle vynálezu má v oirkulačním potrubí § v sérii zeřazeny první uzavírací armaturu gl,...

Zařízení k nastavení polohy sedadel dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262999

Dátum: 11.04.1989

Autor: Drvota Jiří

MPK: B60N 1/02

Značky: polohy, zařízení, nastavení, dopravních, sedadel, prostředků

Text:

...pák l§, gg e gg, gg jsou pomocí ozubenýchsegmentu gg zpřaženy a ovládány táhly gg e gą. Na levěm rámulg a pravém rámu gą jsou připevněny pružiny 27, které se opírají o horní plochy panelů kulis.Při uetavování sedadla v podélném směru pohybem táhla 33do poloviny jeho zdvihu se pootočí kolem čepü držáků gg otočná páka 29 a 3 e za unášeoí kolíky g§ se vyeunou výsuvné čepy lg a ll na úroveň dne podélně drážky Q ve vložce kuliey Q. Tím je sedadlo...

Tažné zařízení s rozpojitelným táhlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262998

Dátum: 11.04.1989

Autori: Oliva Václav, Křenek Jan

MPK: B60D 1/06

Značky: tažné, táhlem, rozpojitelným, zařízení

Text:

...upevnění tažného zařízení v zadní části podvozku vozidle. Na výeuvném tahle gje přiveřen kulový čep 3 a pojistný hák 2. Vnější konec výsuvného táhla g je opatřen víčkem A. Po straně výsuvnáho táhla g je přivařen doraz § s okem 1. Uvnitř výsuvnébo táhla g je upraveno přesně kalibrované pouzdro §, do něhož se zasouvá válcový čep 2 . V přední části pevného táhla l je upevněno zajištovací pouzdro ll, ke kterému je připevněna odjišłovací pojistka...

Úchytná rozpěrná kotva pro opakovatelné použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262997

Dátum: 11.04.1989

Autori: Klimeš Ivo, Komárek Vilém

MPK: F16B 3/00

Značky: použití, úchytná, kotva, rozpěrná, opakovatelně

Text:

...závitem pro pevné spojeni se stavitelným úchytem ovlá daným ryehloupínačem.232 997 Výhodou úchytné roxpěrné kotvy podle vynálezu je .jednoduchá a rychlá montáž, víoenásobná použitelnost jedné kotvy a možnost uchycování materiálů různých t 1 ouš~těk úohytnou rozpěrnou kotvou stejné délky.Přikladné provedení úchytné rozpěrné kotvy pro opakovatelné použití podle vynálezu je znázorněno na výkrese představujícím podélný řez úchythou...

Zařízení pro řazení rychlostních stupňů převodovek motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262996

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: B60K 17/08, F16H 5/04

Značky: zařízení, převodovek, stupňů, řazení, motorových, vozidel, rychlostních

Text:

...dotykových míst na spojovací objímce při jejím přesouvání do záběru. Dociluje se tak minimalní opotřebení těchto součástí a tím zvýšení životnosti.Příklad zařízení je znázorněn na výkresech,kde obr. l znázorňuje čelní pohled na zařízení a obr. 2 boční pohled na zařízení uspořadané na unášeči hřídele převodovky.Spojovací objímka l je uložena na unášeči g hřídele 1 mezi ozubenými koly 5, Ž převodovky. Řadící vidlice Q je svými funkčními plochami...

Zapojení pro paralelní provoz bloků vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262995

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kčí Jiří

MPK: H03M 1/74

Značky: dálkového, zapojení, hromadného, ovládání, paralelní, provoz, bloků, vysílačů

Text:

...je připojen výstup obvodu výběru provozu vyeílačů, ktorý je současně připojen na čtvrtý vstup výběrového hradlového obvodu, Druhý vstup první řídící části etatickěho zdroje je spojen e druhým vstupem druhé řídící částí etatiokého zdroje, jejíž první vstup je epojen s prvním vstupom první řídící části etetického zdroje. , Příklad zapojení podle vynálezu je dále popeán a jeho činnoet vyevětlene pomocí výkresu, v němž na obr. l je v...

Kontrolní kinematografický film

Načítavanie...

Číslo patentu: 262994

Dátum: 11.04.1989

Autori: Večeřa Milan, Folvarčný Jiří

MPK: G03B 21/52

Značky: kinematografický, kontrolní

Text:

...a otevření závěrky,jakož i prvky pro kontrolu omsskování obrazu na promítací ploše jsou sloučeny do jediného obrszce,provedeného na černém podkledě a sestávejícího z obrysové čáry promítaného obrazu formátu 12,35 a horních a dolních obrysových čer formátů obrazu ll,37 a 131,66, přičemž po obou stranách horní i dolní obrysové čáry formátu obrazu ll,37 jsou po celé jejich délce uspořádány šachovnicově bílé obdělníky o výšce odpovídající s...

Zařízení pro stanovení nekovových prvků zejména dusíku v oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262993

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malaník Karel, Vaníček Miloš

MPK: G01N 5/00

Značky: prvků, oceli, zařízení, zejména, nekovových, dusíku, stanovení

Text:

...stavu a na obr. 2 půdorysný řez kompletní sestavené pícky.Zařízení podle vynálezu je tvořeno váloovou pracovní nádobou 1 opatřenou dnem g a zábrusovým hrdlem 2, které se vkládá do nosného víka 3 pomocí středového zábrusovéno otvoru Ž. Nosné víko A je opatřeno chladícím pláštěm Q a pevně zabudovanou termočlánkovou utrubicí Z se zataveným konoem a otvorem § pro vkládání termočlánků. Souběžně s termočlánkovou trubicí 1 je v nosném víku 1 pevně...

Mechanický otevírač sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262992

Dátum: 11.04.1989

Autor: Boháček Karel

MPK: B67B 7/70

Značky: otevírač, sudů, mechanicky

Text:

...osu. První ozubené kolo 1 a druhé ozubené kolo lg spoluzabírají se šestým ozubeným kolem 3, které je spolu s druhým řezacím kotoučem 1 otočně uloženo na druhé společné hřídeli, jež je upevněna k objímce lg kolmo na její podélnou osu. Vnější konce levého nosníku Q a levého ramena § jsou spojený první pružinou 2. Vnější konce pravého nosníku 1 § a pravého ramena 12 jsou spojený druhou pružinou gg. První řezací kotouč 12 je na spodní straně...

Ovládací zařízení rozváděče tlakové brzdy kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262991

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61H 13/30, B60T 8/18

Značky: kolejových, zařízení, vozidel, tlakově, ovládací, brzdy, rozváděče

Text:

...a lg na doraz do sebe.Zařízení podle vynálezu funguje tak, že při provozních pohybech vozidlové skříně vzhledem k rámu podvozku se kulisa lg dotýká opěrné desky 2, a to nejen v jejím středu, ale - z důvodu vzájemného příčného pružení nebo natáčení podvozku - příp. i v dalších bodech po celé její délce. Následkem toho jsou jednotlivé úhlové páky É různé zatíženy. To však není na závadu funkci, nebot paralelogram zajišťuje, že opěrná deska 2...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262990

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kouba Jiří, Kilian Pavel

MPK: G01R 29/06

Značky: digitálního, modulace, vysílačů, indikátoru, amplitudové, aperiodického, hloubky, zapojení

Text:

...obvodem L, přepínačem g se vstupem pro amplitudově modulovaný signál, jehož výstup je připojen na první špičkový detektor 3 s následující prepustí 39, jejíž výstup je připojen jednak přes první kondenzátor 4 na první oddělovecí stupeň Ž, jednak přes druhý kondenzátor 2 na první stupeň komparátoru lg. Jehozszamm výstup je spojen přes oddělovací stupeň ll s prvním zesilovačem gg. Jeho výstup-je jednak spojen s druhým vstupem prvního...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262989

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šiler Miloš, Stoklásek Milan

MPK: H02P 5/28

Značky: pračky, bubnové, řídící, pohonů, automatické, jednotky, zapojení

Text:

...automatické bubnové pračky v zapojení podle vynálezu ee docílí potřebné komfortnosti provozu automatické bubnové pračky, opatřené poháněcím elektrickým motorom e budicím vinutím, zapojeným v sérii s vinutím kotvy, tím, že pomocí bloku minimalizece otáček pohonu při nevývaze precího bubnu, pracujícího na principu porovná~ vání žádaných otáček pracího bubnu vůči jeho okamžitým skutečným otáčkám v jejich daném rozmezí se zřetelem fyzikálně...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262988

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šiler Miloš, Stoklásek Milan

MPK: H02P 5/28

Značky: bubnové, pračky, pohonů, jednotky, zapojení, automatické, řídící

Text:

...člonu bloku g regulace otáčok. Na obr. 1 je názorně patrno, že blok g regulace otáčok je dále opatřen druhým výstupom gg, kterým je připojen na druhý vstup gg bloku 2 jištění výkonového členu bloku g regulace otáčok, přičemž blok 2 jištění výkonového členu bloku g regulace otáčok je potom svým výstupom 2 připojen a vstup ll bloku 1 pohonné jednotky.Vlastní blok Q jišténí výkonového členu bloku g regulace otáčok je tvořon komparátorom 25 s...

Zapojení řídící jednotky pohonu automatické bubnové pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262987

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stoklásek Milan, Šiler Miloš

MPK: H02P 5/28

Značky: jednotky, bubnové, pračky, řídící, pohonů, automatické, zapojení

Text:

...na vstup 21 bloku 2 minimalizace otáček pohonu při nevývaze pracího bubnu,přičemž výstup gg bloku 2 minimalizace otáčok pohonu při nevývaze pracího bubnu je připojen zpět na druhý vstup gg bloku g regulace otáčok.Jak je názorně vyznačeno na obr. 2, sestává blok 3 minimalizace otáčok pohonu při nevývaze pracího bubnu z komparátoru gg, jehož výstup 23 je připojen na první vstup § 51 monostabilního klopného obvodu 33, jehož druhý vstup 2,3...

Kontinuální způsob přípravy směsné pasty na bázi solí sulfokyselin a mýdel mastných kyselin pro výrobu práškových detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262986

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Václav, Štěpka Vladimír, Auerswald Bohumil, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Bendl Vratislav, Lopata Václav

MPK: C11D 1/37

Značky: výrobu, bázi, detergentů, sulfokyselin, mýdel, směsné, způsob, mastných, pasty, solí, práškových, kyselin, přípravy, kontinuální

Text:

...neutralizace v uząvřené soustavě bez přístupu vzduchu má pak za následok získání sněsné aktivní látky o nižší viskozitě a hustntě v porovnání e klasickými postupy neutralizace. V důsledku postupného přívodu jednotlivých typů sulfokyselin a mastných kyselín do vodného roztoku elkálie je také dnsaženo takového rozložení uvolňovaného reakčního tepla, že není třeba reakční eměs chladit..N . 262 988 Způsob přioravy směsné pasty podle vynálezu...

Plynule regulovatelný závěr odnímatelných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262985

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mareš Josef

MPK: H05K 5/03

Značky: plynule, závěr, krytu, regulovatelný, odnímatelných

Text:

...čapu vytvořena kuželové zekončaní. Po odjištěni areteční matice je možné otáčet čepem, např. pomocí zářezu pro.šroubovák, čímž dochází k posuvu kuželového zakončeni v podélné ose čepu vůči šikmé dosedací ploše, která vytváří stykovou část s čepemo Posuv Vem čepu v jeho podélné ose, dochází k různěmu styku čepu se šikmou dosedací plochou a tím k různé nastavitelnému přítlku odnimatelného krytu. Šikmá dosedaoí ploche je pevnou součástí- 2 262...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262984

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Dočkal Miloslav, Dürrer Milan

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, vinutý, vymražovací, tepla

Text:

...vymražovacího výměníku tepla, kde je na obr. 1 zobrazen podélný řez výměníkem podte vynàtezu. Obr. 2 znázorňuje příčný průřez A -~A vínutým vymražovaeím výměníkem tepla s vestavbami ve tvaru profitu U a obr. 3 predstavuje příčný průřez A - A s vestavbami ve tvaru profílovaného ptechu.Vinutý vymražovací výměník tepta je tvořen teplosměnnými trubkami 1 šroubovitě navinutými do tři vrstev 3, Ž, 3. První vrstva 3, kterou tvoří dvě teplosměnné...

Vnější, plynule regulovatelný závěs odnímatelných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262983

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mauler Jiří, Mareš Josef

MPK: H05K 5/03

Značky: závěs, odnímatelných, plynule, vnější, krytu, regulovatelný

Text:

...do etatečně dlouhé vedení čepu, čímž nedochází při uvolnění eretačnichmetic, za předpokladu použití více závěsů, k nažádoucímu plošnému posunuti těsnících elementů na odnímetelném krytu, vůči těsnicim elementům na obvodu rozváděčové skříně. Konstrukce, na které je přichycen otočný čep, může být malých rozměrů, a je na plášt rozváděčové skříně přicncena pevněoHlavní výhoda uspořádání plynule regulovatelnéhonvnějšího závěsu podle tohoto...

Vícebarevný popisovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262982

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kejha Viktor

MPK: B43K 27/00

Značky: vícebarevný, popisovač

Text:

...kde na obr. 1 je vícebarevný popisovač znázorněn v podélném řezu. Na obre 2 je příčný řez tohoto provedení vícebarevného popisovače. Na obr.3 je příčný řez víoebarevného popisovače se třemi vláknovými zásobníky bsrviva a třemi popisovscími hrotyoPodle provedení na obro 1 je vícebarevný popisovač tvořen válcovým pouzdrem l,v jehož přední části jsou v upevňovscí špičce g nasunuty dva popisovací hroty 1. Ve střední části válcového pouzdra...

Lamelový závěr kuželového diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262981

Dátum: 11.04.1989

Autori: Patera Josef, Pospíšil Jiří

MPK: F16H 1/44

Značky: kuželového, závěr, lamelový, diferenciálu

Text:

...servoválce, prochází pouze součástmi nepohyblivými. Rovněž hydraulický servoválec je nepohyblivý, pouze jeho dutý píst je axiálně posuvný, avšak neotáčí se. Spojení mezi tímto neotáčejícím se dutým pístem a otáčejíci se přítlačnou doskou lamel je provedeno prostřednictvím va~282 981 livého ložiska. Timto provedením lamelového závěru se zvy šuje jeho provozní spolehlivost a v důsledku toho také spolehlivost celé hnací nápravy, nebo se řádově...

Zařízení pro mezitechnologickou přepravu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262980

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lorenc Jaroslav, Fox Eduard

MPK: B65G 47/20

Značky: zařízení, prepravu, mezitechnologickou, součástí

Text:

...obr. 1 a 2 znázorněn celkový pohled na zařízení, na obr. 3 je zobrazen vibrátor s upínacím zařízením a paletou a na obr. 4 je pohled na upínací zařízení.Příkladné provedení zařízení pro meziteohnologickou přeprava součástí 1 podle vynálezu sestává z pohybového mechanismu, který tvoří dva páry ŕetězových kol gł které jsou propojeny řetězy g. Na řetězech g jsou v pravidelných odstupeoh, které jsou závislé na velikosti palet l.umístěny unašeče 3...

Polyesterové tvrditelné kompozice se sníženou odpařivostí styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262979

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kitzler Jaroslav, Klaban Jiří, Hyršl Jan, Luňák Stanislav

MPK: C08L 67/06

Značky: sníženou, tvrditelné, odpařivostí, styrenu, kompozice, polyesterové

Text:

...vyšší tvrdosti (až dvojnásobne) ve srovnání s kompozicemi bez aditiv.Jako aditíva se uplatňují adiční produkty alkoholů, kyselín a jejich anhydridů a epoxidových sloučenin. Mezityto složky patří zejména methanol, ethanol, propanol, iso 262 979propanol, butanol, isobutanol, pentanoly, hexanoly, hepta~ noly, oktanoly, dékanoly, stearylalkohol, cetylalkohol,myristylalkohol, cyklohexanol, benzylalkohol, tetrahydrofurfurylalkohol,...

Zařízení pro zjišťování podélných povrchových vad na válcových polotovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262978

Dátum: 11.04.1989

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: polotovarech, válcových, podélných, zjišťování, povrchových, zařízení

Text:

...povrchových vad na válcových polotovarech podle vynálezu. Zařízení pracující metodou magnetických rozptylových toků s tangencíálním nebo cirkulárním magnetováním a s feromagnetickou sondou s prstencovým jádrem s budicím a snímacím vinutím jako čid lem magnetického rozptylového toku je určeno zejména pro zjíšto qvání podélných trhlin na trubkách. Podstata zařízení spočíva v tom, že sestává ze sondy tvořené pouzdrem, v némž je uloženo vlastní...

Zařízení pro časování podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262977

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/18

Značky: podavače, zařízení, časování

Text:

...během.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, na němž obr. l představuje svislý řez vačkovým hřídelem a zařízením pro česování podsvače e obr. 2 zobrazuje zařízení pro časování podavače v půdoryse.Ve skříni l je uložen svislý vačkový hřídel g v dolním ložiska 1, připevněném dolním víkem 5 a v horním ložisku 5 připevněném horním víkem Q. Ve střední části svislćho vačkového hřídele g je na unášecím peru 1 nasazena...

Sklopná sedadlová sekce výsuvné tribuny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262976

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

MPK: A47C 1/12

Značky: tribuny, sekce, sklopná, sedadlová, výsuvné

Text:

...nepotřebuje žádné mechanizační prostředky, jako jsou například vysokozdvižné vozíky a tahače a rovněž nepotřebuje žádné skladovací prostory nebotvyužívá jinak nevyužitelný minimální prostor pod ochozem. 262 975 mezi jednotlivými stupni výsuvné tribuny. K jeho obsluze, která vylučuje možnost úrazu, plně postačuje jeden pracovník, nebotje ovládáno elektricky z řídíoího panelu,přičemž manipuleoe s tímto zařízením trvá několik...

Hemostatický nevstřebatelný terapeutický plošný absorpční textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 262975

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buďa Jaroslav, Cífková Irena, Samohýl Jiří, Maryška Stanislav, Grasse Pavel, Voda Gustáv

MPK: A61L 15/00

Značky: útvar, nevstřebatelný, hemostatický, plošný, terapeuticky, textilní, absorpční

Text:

...vláken nebo mechanicky zpevněné rouno ze~syntetických a přírodních vláken nebo jejich směsi.Hemostatický textilní útvar podle vynálezu může dále obsahovat látkunebo latky urychlující hojení, napříkladvýživnou směs esenciálních a asistujících aminokyselín, k nimž10 až 200 mg nebo stopové prvky s antimikrobiálními účinky, jako stříbro a/nebo zinok a/nebo jod v celkovém množství 3 až 50 mg, v obou případech v přepočtu na 1 g nosné...

Linka na plnění přepravek sáčky naplněnými kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262974

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd František, Mück Josef

MPK: B65B 51/10

Značky: sáčky, linka, naplněnými, přepravek, plnění, kapalinou

Text:

...gg je i pevná zarážka lg. Na spojovacím dopravníku § je připevněno druhé a třetí signalizační čidlo gg a gg prázdných přepravek Q. První i druhé plnicí místo gâ, gg je rovněž spojene s odváděcím dopravníkem 1,na néhž je připevněna zarážka lg a první a druhé signalizačni čidlo gg, gg plných přepravek lg. Nad první i druhé plnicí místo 53, gg je přiveden první,resp. druhý dopravník §g, gg sáčků lg naplněných tekutinou. Na koncích dopravníků gg,...

Uspořádání formaldehydového sterilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262973

Dátum: 11.04.1989

Autori: Podhorský Lubomír, Hlaváč Jiří

MPK: A61L 2/16

Značky: sterilizátoru, formaldehydového, uspořádání

Text:

...ještě před vstupom do sterilizační komory a tím vytvořit homogenní sterilizační médium. Také ve fázíoh napouště-ní vodní páry do komory způsobí dokonalé propláohnutí celéhosystému přívodu formaldehydovýoh par do sterilizační komory a zamezí tvorbu nežádouoího paraformaldehydu.Schéma uspořádání formaldehydového sterílizátoru podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese,Sterilizační komora ł je opatřena topným vodičom 3, přívodním...

Hydraulická brzda zvedacího zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262972

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 51/20

Značky: hydraulická, zásobníku, brzda, zvedacího

Text:

...čerpadla e jeho hydreulického obvodu a její podstatou je, že řetězy, nesoucí vyvažovací závaží a pohyblivý vozík,jsou vedeny přes řetězová kola, uložená pevnč na hřídeli, která je na straně pevnč spojene 5 náhonovým kolem zubového čerpadla, v jehož výtlačněm potrubí je äkrtíoí ventil, seřiditelný podle hmotnosti po hyblivého vozíku.Hydraulické brzda podle vynálezu neovlivní konstrukoi zvedeoího zásobíku, je jednoduchá a ekonomicky...

Výklopné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262971

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bena Radovan

MPK: B65G 65/23

Značky: zařízení, výklopné

Text:

...obou příhradových rámů.Zařízení seetává v podstatě ze dvou do sebe vložených rámů vnitřního příhradovéno rámu lg a vnějšího příhradového rámu gg. Dolní podélníky ll vnitřního příhradového rámu gg jsou opatřeny čepy lg, které jsou otočně uloženy v ložiskovýoh pouzdrech gl, jimiž jsou ve své přední části opatřeny dolní podélníky gg vnšjšího příhradového rámu gg, na němž svou zadní částí spočí. vá vnitřní příhradový rám gg svými opěrkami...

Hnací válec pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262970

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav, Talach Jaroslav, Voda Karel

MPK: B65H 54/42

Značky: válec, cívek, navíjení, kuželových, hnací

Text:

...při každém jeho zdvihu, což vyvoláva neuetálerůzné napěčové změny v navíjeně přizi, její uvolňováni a napínání. Tyto napětově změny v osovém směru navíjené příze způsobují, že přize vniká do mezer mezi jednotlivými otočnými rotačnimi díly hnaciho válce, kde se zachytáva tím se poškozuje,popžípadě to vede až k přetrhům příze.Další nevýhodou dělených hnacích vàlců je pronikáni nečistot mezi jednotlivé otočnžšrotační díly. Nečistoty pak...

Zařízení pro dálkové připojování induktorů na sběrnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 262969

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smejkal Miroslav, Benda Josef

MPK: H05B 6/36

Značky: připojování, dálkově, sběrnicový, zařízení, systém, induktoru

Text:

...vahadla 1 od tohoto otočného kloubu 1 je kloub ll silového prvku g a kloub lg horní upínecí čelisti Ž. Na druhé straně od otočného kloubu 5 je kloub lg dolní upínací čelisti §. Obě upínací čelisti §,§ jsou tedy pohyblivé a každá z nich je na stiskové straně opatřena izolantem lQ)resp. lQ, na kterém je upevněna vodivá destičks §,resp. §. Vodivé destičky §, § jsou připojeny na sběrnice sběrnicového systému 2 (obr. 2). Čelisti §,§ jsou...

Zařízení pro přestavování pracovního válce vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262968

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanel Ivan, Hájek Petr

MPK: B21B 31/24

Značky: stolice, pracovního, válcovací, vertikální, válce, přestavování, zařízení

Text:

...statické odpory všech uzlůpohonu. Dále také odpadá nebezpečí zablokování stavěcího šroubu, odstrení se přídavné třecí odpory a tímse podstatně zvýši životnosti pohybových šroubů,stavěcích matic, drážxovaných nábojů, ozubenýoh kol převodových skříní stavění ložiaek, epojek a elektrických pohonů,mamu což má vliv na snížení proetojů při válcování. Rovněž je výhodou,že uložení pohybového ěroubu je možno použít všude tam, kde je nutné použít...

Zařízení pro úpravu suspenzí a rmutů, například keramických

Načítavanie...

Číslo patentu: 262967

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havel Petr, Erbek Václav, Shrbená Božena, Velický Vojtěch, Kropáček Vladimír, Vaněk Jiří, Babůrek Jiří

MPK: B03B 7/00

Značky: zařízení, například, rmutu, úpravu, suspenzí, keramických

Text:

...jeden až patnáct pólových nástavců 3.232 907 Hydrocyklon 3 je vůči magnetickému obvodu 8 situován tak, že podélná osa hydrocyklonu 5 je souběžná se svislýmí s 1 oup~ ky magnetického jha ł. Pólové nástavce Ä v tomto a dalších příkladech provedení svým tvarem zaručují změnu gradientu magnetického pole směrem shore dolů. Použijí-li se v zařízení podle tohoto a dalších obrázků dva magnetické obvody, uspořádají se tak, že svislé sloupky...

Způsob automatické regulace celkového tlaku zředěných plynů v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262966

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/06

Značky: tlaku, automatické, regulace, celkového, zředěných, procesu, plynů, zapojení, způsob, lyofilizace, způsobu, provádění, tohoto

Text:

...vzduchu nebo jiného netečného plynu do sušící komory tak, aby se v této komoře udržoval požadovaný celkový tlak. Nevýhodou tohoto postupu je, že olejové vývěva trvale čerpá vlhké plyny ze sušící komory, což vede k postupnému znehodnocení oleje a k poklesu čerpacího výkonu vývěvy a má nepříznívý vliv i na průběh následujícího useku desorpce.Nedostatky uvedených postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu automatické regulace celkového...

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262965

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bartušek Tomáš, Maixner Václav, Vaníček Jiří, Vdovcová Zdenka

MPK: B43K 7/02

Značky: tekutiny, zásobník, psací, vláknový

Text:

...dutých vláken je doseženo podstatného zvýšení pružw nosti vláken, tím je dosaženo podstatného zvýšení stability zkadeření a je dosaženo toho, že i po uzavření a stěsnání svazku vláken do nepropustného obalu se požadovaná, kapilárně-pőrézní struktura a tím požadované vlastnosti zásobníků nemění a psací vlastnosti psacích prostředků, které jsou těmito zásobníky osezeny, zůstávají zachovány v celém průběhu jejich skladování i používání....

Zařízení pro vkládání a vykládání lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 262964

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lisner Tomáš, Zach Jan

MPK: B65B 21/18

Značky: vykládání, vkládání, zařízení, lahví

Text:

...suvneho ranu.uvedene nedostatky do značne míry odstraňuje zařízení pro vkladaní a vyklůdàní lahví do přepravek a z přepravek podle vynálezu, ktere je tvořeno nanipulačnin rámom, opatřenýu uchopovacíuí hlavioení lahví, ktory současně se suvnýn rànen vykonává períodický rovinný vratný pohyb podel křivkové vodľoí dráhy se dvěma úvratěni, přičemž nanipulační rán se suvnýn ráaen je suvně uložen na nosnéu ranu. Nosný rán je vrchní části posuvně...

Výstroj kabelové šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262963

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vykypěl Jan, Hoder František, Veselý Vladimír

MPK: H02G 7/00

Značky: výstroj, kabelové, šachty

Text:

...šachty podle vynálezu je na přípojených výkreaech. Na obr. 1 je znézorněn evislý řez podél stěny železobetonové kabelové šachty, přičemž podružné konstrukce nejsou zakresleny. Obr. 2 představuje vodorovnýřez podél čáry A-A z obr. 1, spodním okrajem svazku horníoh Tkruhových kabelových roštů, přičemž čárkovaně jsou znázorněnyhorní konce šíkmých kabelových roštu a současně je patrný přeetup jednoho kabelu mezerou. Na obr. 3 je...