Archív za 1989 rok

Strana 85

Hydraulické přísuvové zařízení pro ovládání měřidla brusek na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263042

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bendová Dana, Staněk Jaroslav, Mayer Milan

MPK: G01B 5/08, B24B 49/08

Značky: součástí, rotační, hydraulické, přísuvové, měřidla, ovládání, brusek, zařízení

Text:

...2, vytvořeném v tělese l, je kluzně uložen píst JA, jenž je umístěn na střední části pístnice g. Z obou stran pístnice g jsou vytvořeny souosé otvory,na ktoré jsou napojeny kolmá otvory vyústující z obvodupístnice l do prostoru hydraulickáho válce 2, bezprostřednä u bočních stěn pístu k. Rovnoběžně s pístnicí l ,je v průchozím válcovám otvoru vytvořeném v tělese l, volně ulozene vodicí tyč ga, která je opatřena průohozím souosým válcovým...

Upínací mechanismus pružných magnetických disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263041

Dátum: 11.04.1989

Autor: Tomsa Milan

MPK: G11B 5/48

Značky: upínací, disků, magnetických, mechanismus, pružných

Text:

...místech poškozovány a nedochází tak k jejich zničení. - íPříklad provedení upínacího mechanismu je znázorněn na přiloženém výkrese, na němž obr. 1 představuje pohled na jeho celkové uspořádání v axonometrickém pohledu a obr. 2 příčný řei v místech upínacího talíře, středícího kužele a poháněcíhoZákladová deska l je opatřena dvěma protilehlými výstupky2, jimiž prochází otočná hřídelka Q. Na jednom konci otočnéhřídelky g přesahujíoím základovou...

Zařízení na převádění nesoudržné vlákenné vrstvy v etážové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 263040

Dátum: 11.04.1989

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 1/48, B65H 49/00

Značky: vrstvy, nesoudržné, zařízení, sušárně, vlákenné, převádění, etážové

Text:

...263 040 Výhodou zařízenínüe vynálezu je rovnoměrné proeuěení vrstvy suroviny e následným ochlazením v její tlouěřce ezhospodárnění euäícího procesu na krátkém zastavovaoín prostoru, který je rozhodující v procesu modernizece tíren,bez nároku na stavební investice. Výška provozoven v tirnách lnu umožní instalaci alespoň dvouetážového systému,čímž se splní podstata vynálezu. Systém treneportních pásů e obloukových trensportérů...

Způsob zpracování výševroucích aromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263039

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holík Štěpán, Lederer Jaromír, Červenka Zdeněk, Novrocík Jan, Krupička Machael, Novrocíková Marta, Řehák Jindřich

MPK: C07C 3/58, C07C 7/04, C07C 7/14...

Značky: zpracování, aromátů, výševroucích, způsob

Text:

...bodu varu 138 až 210 °C, naftalenovou frakci s rozpětím bodu varu 211 až 227 °C, mezifrakci s rozpětím bodu varu 228 až 247 °C, bifenylovou frakci s rozpětím bodu varu 248 až 260 °C, alkylbifenylovou frakci s rozpětímbodu varu 260 až 290 °C, fluorenovou frakci s rozpětím bodu varu 291 až 303 OC a destilační zbytek. Bifenylová a fluorenová frakce se následně podrobí každá odděleně krystalizaciz nízkovroucího alkenickêho, isoalkanickêho nebo...

Způsob zavádění dopantů v množství do 20 % hmot, do síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263038

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaverka León, Broul Miroslav, Šmíd Miroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 7/76

Značky: zavádění, dopantů, síranu, způsob, hmot, množství, amonno-hlinitého

Text:

...hmot, dalších příměs253 030 state spočívá V tom, že míeení hydrátü síranu amonno-hlinitého a äalších složek se provádí před, během nebo po převodu hydrátu síranu amonno~hlinitého zahřátím do kapalné fáze,načež se zhomogenizovaná tekuté smčs hydrátu síranu amonno~ hlinitého a dalších složek převedo zpět do tuhé fáze.Příměsemi síŕanu amonno-hlinitého se rozumí sloučeniny obsahující ionty železa, křemíku, vanadu, sodíku, draslíku,vápníku,...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: obsahu, podřezávaných, rostlin, snížení, sklizni, zařízení, příměsí

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Mikrobiotický preparát pro dojnice a výkrmové kategorie skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263036

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plachý Bohuslav, Podhorský Miloslav, Pokorná Libuše, Weberschinke Jiří

MPK: A23K 1/18, A23C 21/02

Značky: výkrmové, preparát, dojnice, kategorie, mikrobiotický, skotu

Text:

...pouiitelná jen krátkodobšV praxi se řeší t materiálů se enadnovy melasy či zahuštěné syro využít vyšších podílů jadr tato opatření jsou v a to.předevšim pro nedostatek z materiálů.Navíc všechna tato op bezprostředni pomoci strádajicim ov přítomnosti výše uvedených.inhibičních látek. Mikrobiotický preparát podle vynálezu je tvořen směsi sprejově usušených,leč nativních mikroorganismů,společně napěstovaných v zahudtěném syrovátkovém médiu, a...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263035

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štork Otakar, Procházková Růžena, Kejnovský Bohumil, Piálek Josef, Pavlík Vladimír

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, zámková, stroje, pletacího, soustava

Text:

...Jsou posuv ně uloženy jehly l a pod nimi stopry 2. Zámková soustava pro ovládání zmíněných jehel l a stoprů 2 má dva pletací systémy, z nichž,jeden je opatřen v dráze Jehel l zatahovacím zámkem 1 a zvedacím zámkom l pro zvedání ,jehel do uzavírací po 1 ohy Před zvedacímzám~ kem g je v dráze kolének etoprů uspořádána sada zvedacích zámků ia nad nimi radiálně přísuvný zvedací zámek á. Dále .je tu uspořádán zámkový lu-oužek 1., Zvedací zámek 6 má...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan, Krulová Jarmila

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: zařízení, punčochového, pletacího, zboží, okrouhlého, výrobu, stroje

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Uložení nosného kruhu rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263033

Dátum: 11.04.1989

Autori: Obrtel Jaroslav, Kopeček Josef, Brázda Ladislav

MPK: F27B 7/20

Značky: uložení, kruhu, nosného, rotační

Text:

...polohy podložky na plášti pece bočními příložkami,které jsou- 2 233 033 ucnyoeny přímo na pláät pece, přičemž podložky umožňují vymezení diametrální vůle mezi nosným kruhem a pláštěm pece, bez demontáže zařízení. Příložky svým jednoduchým tvarem snižují výrobní pracnoet a tím, žeplní současně dvojí funkcí snižuje se i materiálová náročnost proti dosud používaným způsobům.Uložení nosného kruhu rotační pece podle vynálezu je znázorněno na...

Zařízení pro mechanické odbrzdění pružinové brzdy brzdové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263032

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpán Vladimír, Lupínek Josef

MPK: B61H 13/00

Značky: pružinové, zařízení, mechanické, odbrzdění, brzdy, jednotky, brzdové

Text:

...v pravé krajní poloze. ~Brzdové jednotka a pružinovou brzdowopatřené zařízením pro mechanické odbrzdění pružinové brzdy, eeatávé z pléště brzdové jednotky ł, ke kterému je přišroubovén pneumatický vélec 3,ve kterém je veden píat pružinové brzdy i, odpružený brzdící pružinou vnější i a brzdící pružinou vnitřní 2. V píatnici pružinové brzdy § je vytvořen ovélny výřez 1, v němž je veden čep. § spojující dvojitou brzdovou péku 2 s píetnicí...

Shrnovací člen kabelové vlečky, zejména pro napájení jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263031

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: člen, jeřábu, napájení, kabelové, shrnovací, vlečky, zejména

Text:

...vynálezu je znázornčno na příložených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na shrnovací člen, na obr. 2 detail kuličkové spojky a na obr. 3 pak řez A-A z obr. 2.Shrnovací člen kabelové vlečky lg tvoří rameno l, je~ hož horní konec Ä vyvozuje pohyb jezdců łá kabelové vlečky lg e dolní konec g je uložen na hřídeli 3. Hřídel 3 je pevně uchyoena na pohyblivé částí Ž, např. kočce jeřábu. Vlastní uložení dolního konce 2 na hřídelí 4 tvoří...

Vstřikovací čerpadlo vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263030

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čermák Zdeněk, Florjánek František, Šedivý Antonín

MPK: F02M 39/02, F02M 59/20

Značky: čerpadlo, vstřikovací, vznětového, motorů

Text:

...pružinou gz e opěrou g§ a Stavěcím šroubem gg. Řídfcí pružina 1 plnícího ventilu lg je přes dosedací objínku 15 plnícího ventilu lg opatřena stavitelnou pákou lg počátku vstřiku a řídící pružina gž přepouštěcího ventilu gg je opatřena přes dosedací objíhku gg přepouštěcího ventilu gg5 mnm stavitelnou päkou gg konce vstřiku. V horní části tělesa 1 čer padla je vytvořen v oblasti přepouštěcího ventilu lg výtlak Vpaliva, V jehož dutině je...

Induktor pro indukční kalicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263029

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kolínský Vladimír

MPK: C21D 1/42

Značky: zařízení, indukční, kalicí, induktor

Text:

...a zadnímu přívodu překrývají o úhel o velikosti 5 ° až 40 °, e výhodou 15 ° až 25 °.Hlavní výhodou induktoru podle vynálezu je, že umožňuw je kalení uzavřených kruhových částí závěsů Vlečných vozů,a to i kalení postupné, přičemž vzájemné překrytí horní a Spodní čelístí zaručuje potřebnou rovnoměrnost hloubky kalené vrstvy a rovnoměrnou tvrdost na funkčních plochách okno Dàlší výhoda epočívá v jednoduché výrobě a manipuleci při kaleníPříklad...

Stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace alaninaminotransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263028

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/48

Značky: alaninaminotransferasy, koncentrace, stabilizované, katalytické, stanovení, činidlo

Text:

...nebude mít nepříznivý vliv na katalytickou koncentraci enzymü. Zmíněné nedostatky výrazně potlačuje stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace elaninaminotransferas podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,5 /umol.l 1 až 10,0 /umo 1.l kyseliny Qitronové a 0,5 až 10 g.l 1 albuminu.Činidlo s kyselinou citronovou a albuminem má následující přednosti. Albumin v kombinaci s kyselinou citronovou zvyšuje,ve srovnání...

Zařízení pro demontáž statorového vinutí elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263027

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strouhal Martin, Kaděra Radovan

MPK: H02K 15/02

Značky: statorového, demontáž, vinutí, zařízení, strojů, elektrických, točivých

Text:

...paketu a zachováním jeho mechanické stability. Nedojde zde k výrazné změně krystalické struktury a mechanických vlastností plechů paketu. Výrazně se zvýši produktivita práce a zvětši se bezpečnost a ochrana zdravi při práci.Příkladné provedení zařízení pro demontáž statoróvého vinutí podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese v podélném polovičním řezu.Vrohní deska 1 stacionární hlavy je opatřena centrálním kruhovým otvorem. Na...

Chladicí emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263026

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šafář Vladimír, Dědic Josef, Růžička Stanislav

MPK: C10M 173/00

Značky: chladicí, emulze

Text:

...ze směsi emulsních olejů a vody podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívâ v tom, že voda je elektricky ionizována a obsahuje přebytek kyselých iontů H s hodnotou kyselostí pH od 3,5 do 2,3.výhodou chladící emulse podle vynálezu je vysoká odolnost vůči mikrobiálnimu rozkladu, çož značné prodlužuje životnost a zaručuje hygienickou nezávadnost. Emulse je netečná vůči kovovým součástkám strojů, má antikorozni vliv a velmi dobrý chladící...

Způsob měření rychlosti infiltrace vody do nenasycené zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263025

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lichner Ľubomír

MPK: G01W 1/14

Značky: způsob, rychlostí, měření, infiltrace, nenasycené, zeminy

Text:

...nenasycené zeminy pod infiltrometrem se zavede na hrobu uzavřená sondážní trubka, zvolená dávka vody se označí redioindikátorem e detektorem záření zepuštěným do sondážní trubky na märném kabelu se sleduje v časových relecích vertikální pohyb označené dávky vody.Výhodou způsobu měření rychlosti inriltrace podle vynélezu je získání reprezentativních a reprodukovatelnýoh výsledků měření i v nehomogenních zeminách, za relativně krátký čas a s...

Regulátor tlaku kapaliny provozních strojních brzd s plynulou změnou přítlaku brzdných členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263024

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelenka Miloslav, Hošinský Vlastimil

MPK: F15B 11/04

Značky: změnou, regulátor, kapaliny, plynulou, tlaku, členu, strojních, provozních, brzdných, prítlaku

Text:

...mírou naplnění hydraulickêho akumulâtorn kapalin podle vynálezu, jehož podstata spočívâ v tom, že hydraulický akumulátor je spojen přes elektromagnetický třfpolohový rozvaděč s hydrogenerâtorem a odpadnf nádrží,přičemž mezi hydraulickým akumúlâtorem a elektromagnetickým tříLpolohovým rozvaděčem je napojen přímočarý hydromotor.233 024 Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že nastavená ñroveí tlaku setrvávâ i při ztrâtě řídícího...

Způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263023

Dátum: 11.04.1989

Autori: Roušalová Blanka, Vejrostová Marie, Kutý Václav

MPK: G01N 33/02

Značky: hořčíku, selektivního, stanovení, křemíkatých, rozpouštění, feroslitin, vápníku, způsob

Text:

...jen koncentrace hořčíku, ceru a případně vápníku v používa 2 233 023 ných feroslitínách. Z tohoto důvodu není proto totální rozklad vzorku feroslitiny pro analýzu nutný.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že se na vzorek feroslitiny působí směsi kyselín, tvořenou 63 až 70 hmot. kyseliny chlorovodíkové o...

Zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu skladače nebo velkonábalu na textilních úpravárenských strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263022

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stejskal Josef

MPK: B65H 23/00

Značky: skladače, řízení, strojích, náhonu, zařízení, velkonábalu, textilních, regulátoru, úpravárenských

Text:

...zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu skladače nebo velkonábalu na textilníoh úpravárenských strojích podle vyná~ lezu spočívají zejména ve snadnější obsluze, zvýšení životnosti a spolehlívosti zařízení a zejména ve zvýšení kvality zboží a zvýšení bezpečnosti práce.vynález je dále podrobnějí popsán na základě připojeného výkrzsu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu...

Zařízení pro snímání burelu – oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263021

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanousek Karel, Sabela Radomír, Kehar Josef, Čmelík Jiří

MPK: C01G 45/02, C25B 15/00

Značky: snímání, burelu, oxidů, zařízení, manganičitého

Text:

...anodě. Při zvlnění titąnové anody nesmí dojít k překročení moze pružnosti materiálu anody. Při stálém tlaku na anodu s vyloučeným burelem je spuštěn motor, který pohání jeden nebo více válců. Ty se začnou otáčet a tím vytlačí anodu ze snímacího zařízení za současného odpadu vrstvy vylou~ čeného burelu.Jednotlivé válce mohou mít různý průměr a mohou se lišit v kvalitě povrchu. Povrch váloů může být hladký, zhrubený nebo mohou mít jednotlivé...

Uložení hřídele mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263020

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slabý Vladimír, Jemelík Jiří, Ondříček Jan, Pernica Jaroslav

MPK: B30B 1/26

Značky: uložení, mechanického, hřídele

Text:

...hřídele a eliminace váhy setrvačníku během celého pracovního zdvihu lisu. Další výhodou vynálezu je snížení namáhání podpěrného ložiska tím, že dráha výkyvu tohoto ložiska je svislá a přímočará a je v rovině výkyvu hřídele.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese,na němž je na obr. l pohled z boku s částečným řezem, a na obr. 2 je znázorněn pohled ve směru osy hřídele na podpěrné ložisko a jeho nosný orgán.Klikový...

Tréninkový stojan na jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263019

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavíček František, Velebil Tomáš

MPK: A63B 69/16

Značky: jízdní, stojan, tréninkový

Text:

...přední kolo lg nejméně ve stejné výši, jako je zadní kolo ll na válečcích 3, Ž. Na vnitřní ploše ll zadního válečku A je uložena brzdná čelist Q, která dosedá jedním koncem na čep ll, upevněný v držáku g válečků a druhým konoem na rameno páčky lQ,kyvně uložené na držáku g válečků. Opačné rameno páčky lg (obr. 2 a 4) je nasazeno na vodíoím čepu 3, uchyceněm V opěrce gg,pevně spojené s držákem g válečků. Na opačném konci je vodící čep 2 opatřen...

Zapojení převodníku pulsní šířková modulace/číslo a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263018

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03M 5/02

Značky: zapojení, šířková, pulsní, převodníku, napětí

Text:

...gg monostabilníhoklopnćho obvodu 4 reagujíoího na odoházející hranu signáluje přiveden na nulovací vstup Ž klopného obvodu výstup §§ klopného obvodu 5 je přiveden na druhý vstup Égsoučinového hradla 6 a výstup éž součinového hradla 6 jepřiveden na hodinový vstup ll čítače 1, přičemž datové výstupy lä čítače 1 jsou pŕipojeny na datové vstupy Ql registru Q,zatímco výstup 32 monostabi 1 ního,k 1 opného obvodu A reagujícího na odcházející hranu...

Zařízení k odloučení oleje z plynů před výstupem ze spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263017

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trhlík Rudolf

MPK: F01M 13/04

Značky: spalovacího, plynů, zařízení, výstupem, před, oleje, motorů, odloučení

Text:

...spočívají v jednoduchosti uspořádání zařízení a ve vysokém účinku odlučování oleje z plynů, proníklých okolo pístních kroužků a pístů do prostoru motorové skříně a dá-7 le odváděnýoh do okolní atmosféry. Využite je vhodně tvarového odlítku předního víka, které je vždy nezbytnou součástí motoru,pro další funkci, v tomto případě k odvětrání motoru. Olejové kapky jsou před vstupním otvorem odstraněny, protože vstupní otvor je umístěn v ose...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Písaříková Alexandra, Mrtvoň Augustín, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Zeman Roman, Krempová Alžbeta, Plháčková Kamila, Welward Ladislav

MPK: C12N 11/02

Značky: hydrolázy, výrobe, imobilizovaného, bázi, 7-aminocefalosporanové, enzymů, enzymové, biokatalyzátor, přípravy, kyseliny, způsob, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, zrnitý

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Zapojení pro řízení zdroje stabilizovaného stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263015

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrbík Jan, Koníř Ladislav, Hruška Ondřej, Němec Zbyněk

MPK: G05F 1/10

Značky: řízení, stejnosměrného, stabilizovaného, zdroje, zapojení, napětí

Text:

...zesilovače EZ. Na inverv tující vstup g komparačního zesilovače gg je připojena odbočka výstupního děliče napětí, sestávajícího z alespoň dvou pevných odporů El, gg. Jako zdroj stabilizovaného stejnosměrného napětí nebe- 2 233 015 proudu se v uvedeném příkladě používá integrovaný obvod MAA 723. Na výkresu je označen § a je z něj zakrealena část, obsahující komparační zesilovač gg a regulační tranzistor E. Pro řízení zdroje...

Zapojení vysílačů na společné vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263014

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlas Oldřich

MPK: H04B 1/18

Značky: zapojení, společné, vedení, vysílačů

Text:

...zeailovačů ve vysílečích je možné připojit ne společné vedení vyšší počet vysílečů než při perslelním zapojení trensformátorů.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí sché natu na výkrese. Výstupy vysílačů V 1 až V jaou spojeny e prvnímivinutímil tranćformátorů Tri až Tr jejĺĺhž druhá ą třetí vinutí 5 e 2 jsou ne společné vedení zepojena sériově. Zekončovecíodpor Q je zepojen přes vedení mezi koneovou svorku vinutí 2a...

Doutnavka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263013

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bytešník Milan, Dušák Václav, Šantora Zdeněk, Janotová Jana, Tomášek Filip

MPK: H01J 19/06

Značky: doutnavka

Text:

...zatavenou skleněnou bankou, která je naplněna neonem nebo směsi neonu a argonu a elektrodami podle vynálezu. Bodstata výnáleau spočívá v tom, že elektrody jsou vytvořeny z legované oceli s příměsemi O,5 až 2 manganu, 1 až 2 křemíku, 16 » až 27 » chromu a 8 až 40 niklu. Je výhodné, jestliže elektrody mají pevnost 6004 i 900 MPa,případně obsahují titan v množství O,6 až 1 nebo molybden v množství l,5 až 6. Těmto hodnotám odpovídá material...

Zařízení k automatickému opracování konců tyčí nebo trubek zejména z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263012

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holiš Vlastimil, Šíma Josef, Kubalák Luděk, Kartušák Antonín

MPK: B29C 57/04, B29L 23/00

Značky: konců, plastů, zejména, automatickému, trubek, tyčí, zařízení, opracování

Text:

...válci ll mezi válci a stěnami zásobníku jsou čtyři štěrbiny, do nichž se jednotlivej trubice řadí. Otáčení rozřaäovacích válců ll pri tom znemoäní vytvoření klenby z trubic a zajistí jejích plynulé řazení do sloupcü. Ve spodní části zásobníku je odebírací mezídeska lg a spodní deska j. Obě desky jsou opatřeny podélnými výřezy, které spolu svírají ostrý úhel. Při pootočení mezidesky 1 se výřezy obou desek dostanou do souhlasné polohy a...

Mechanismus rotačního vkládání lahví s plynulým nastavením parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263011

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šárovec Miroslav, Zitko Jan

MPK: B67C 1/16

Značky: lahví, mechanismus, nastavením, vkládání, rotačního, plynulým, parametrů

Text:

...bez jakékoliv výměny některé ze součástí mechanismu operativně přizpůsobit parametry dráhy jakémukoliv typu používané lahve nebo okamžitě nastavit požadovanou dráhu uchopovacích elementů.Na přiloženém výkrese je v půdoryse znázorněn mechanismusrotačniho vkládáni lahví s plynulým nastavením parametrů podleZařizeni je tvořeno hnacim kolem Ě s excentricky umístěným čepem g,.předLohovým kotem Q které je spojeno pákou 8 sestředem hnaného koLa 3....

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Círová Alena, Janáček Leoš, Hanika Jiří, Grosser Vojtěch, Sporka Karel, Novák Václav

MPK: C10G 45/08, B01J 27/051

Značky: přípravy, způsob, kobalt-molybdenového, katalyzátoru, nosičového

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Zařízení pro čištění mléka v prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263009

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrov, Wolf Jiří, Malantuk Karel

MPK: A01J 11/00

Značky: mléka, čištění, prvovýrobě, zařízení

Text:

...se na filtrační vložku mléko od dojnice s masti~ tidou, dojde k ucpání filtrační vložky a k rozpojení komor a tímk signalizaci mastitidní dojnice v dojené skupině. Zařízení pročištění mléka je použitelná pro všechny typy kruhových dojírena po drobné úpravě na všechny typy potrubního dojení. Umožňuje čištění mléka i s větším obsahem mechanických nečistot.Príklad provedení zařízení pro čištění mléka v prvovýrobě pod~ le vynálezu je...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263008

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: regálový, zakladač

Text:

...lze použít i pro přepravu nad praco~ višti s lidskou obsluhou. V tomto případě se mechanicky zablokuje traverza v horní poloze.Další výhoda řešení spočívá v tom, že v traverze je provedena dráha pro vozík, který se po traverze pohybuje v příčněm směru a nase tubua, který tvoří součást zdvihacího zařízení. Soubor funkcí vytvořený tímto řešením vytváří nové možnosti pro použití regálového zakladače.233 une Na obr.l je znázorněn celkový...

Uzavírač lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 263007

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bukovský Petr

MPK: B67B 3/02

Značky: lahví, uzavírač

Text:

...tlaku po obvodu uzávěru a také obměna lahví je poměrně zdlouhavá.Uvedené nevýhody známých řešení odstraňuje uzavírač lahví, sestávající z uzavírací hlavice posuvné uložené na vodíoích sloup~ cích.s pružinami podle výnálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na horním konci sloupků je upevněn třmen, v němž je otočné na čepu umístěna vačka s ruční pákou a dolní konce sloupků jsou upevněny v přidržovacích čelistích hrdla lahve, které jsou...

Pyroelektrický materiál na bázi Pb(Zr, Ti)03 a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263006

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselský Miroslav, Kala Tomáš

MPK: C01G 21/00

Značky: pyroelektrický, pb(zr, ti)03, výroby, materiál, bázi, způsob

Text:

...hodin, zapracujeApojivo, tvaruje lisováním e nebo litím a slinuje při teplotě 1100 °c až 1300 °c.Při tomto složení pyroelektriokého materiálu se vhodnéhozpůsobu řízení elektrického měrného odporu dociluje použitímneradioaktivních a méně toxickýoh oxidů olova a manganu.Vynález je založen na experimentálně zjištěných závislostech pyroelektrického koeficientu p/nC cm 2 K 1/ a specifického objemového odporuPvLRmd pevných roztoků na bázi...

Jádro vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263005

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutého, výměníku, jádro, tepla

Text:

...a proto je centrální trubka svařena z prstenců z ohýbaných pLechů. Nevýhodou tohoto řešení je, že ve vnitřním prostoru jádra, který je volný, dochází vtívem rozdětení teplot podél jádra k přírozenému proudění méäia atim ke snižovàni výkonu aparátu. Tato nevýhoda se výraznějíprojevi u velkých průměrů a détek jader vinutých výměniků tep ĺä- 233 uns .Uvedené nevýhody odstraňuje jádro vínutěho výměníku tepla podle vynálezu, sestavající z...

Kotouč pro drticí orgán

Načítavanie...

Číslo patentu: 263004

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sukeník Libor, Olšina Vladimír

MPK: B02C 13/26

Značky: orgán, drticí, kotouč

Text:

...připevněn drtioí nástroj podle vynálezu, jehož podstatou je, že oaazení je pwovedeno eymetrioky vůči rovinä, procházející263 004 oaouvkotoučg o opotřcno v čolní ploäo nad otvorom šroubu rodiální drážkou o pod otvorom äroubu axiální drážkou, přičemž morí hlavou üroubu a čolní plochou ocazoní, obráconou proti omčru otáčoní kotoučc, jo uníotčno vložka, jejíž první ozub jo uložon v rodíální drážco o jojíž druhý ozub jo uložon v axiální...

Způsob fixace středně radioaktivních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263003

Dátum: 11.04.1989

Autori: Balek Vladimír, Nápravník Jiří, Vild Jiří, Dohnálek Jiří

MPK: G21F 9/20

Značky: fixace, radioaktivních, předmětů, stredne, způsob

Text:

...středně aktivnich odpadů má po zahuštěni a bdpařeni teplotu so až 90 °c, takže je výhodné použít fixecícementecí přímo tento zahřátý roztok. Cementové euepenze se samovolně zahřívá po emíěeni aktivních odpadů e cementem v důeledku hydratačního tepla. Po smiěení koncentrátu e cementem je nutno euspenzi homogenizovet například mícháním. Způsob podle vynálezu navrhuje použít železného mi~ chedle, ktoré se nechá zatuhnout v cementové koši a...