Archív za 1989 rok

Strana 83

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263122

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hořejší Václav, Štefanová Irena, Krištofová Hana, Hilgert Ivan, Angelisová Pavla

MPK: C12N 5/00

Značky: lidskému, produkující, protilátku, lymfocytární, proti, alfa-fetoproteinu, myší, hybridom

Text:

...pozorovány nepříznivé nespecifické efekty neředěného lidského séra, které byly odstraněny.teprve ředěním vzorků 110.Tyto nevýhody odstraňuje použití monoklonální protilátky produkované hybridomem uloženým ve Sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeňská č. 1083 podoznačením mo OZAS AFP-H . Tento hybridom dobře roste jakve tkáňová kultuře in vitro, tak in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c, takže je možno v...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263121

Dátum: 11.04.1989

Autori: Angelisová Pavla, Štefanová Irena, Hořejší Václav, Hilgert Ivan, Krištofová Hana

MPK: C12N 5/00

Značky: lidskému, hybridom, proti, produkující, protilátku, myší, alfa-fetoproteinu, lymfocytární

Text:

...byly pozorovány nepříznivé nespecifické efekty neředěného lidského séra, které byly odstraněny teprve ředěnim vzorků 110.Tyto nevýhody odstraňuje použití monoklonální protilátky produkované hybridomem uloženým ve Sbirce hybridomü Ústavu moiekulárni genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeňaká č. 1083, podoznačením IMG CZAS AFP-03. Tento hybridom dobře roste jakve tkáňové kultuře in vitro tak in vivo v peritoneálni dutině myší kmene BA 1 EVc, takže...

Způsob přípravy práškového hlinitanu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263120

Dátum: 11.04.1989

Autori: Antonín Vladimír, Merunka Milan

MPK: C01G 3/00

Značky: způsob, práškového, hlinitanu, přípravy, měďnatého

Text:

...V tomto rozmezí minimálně 8 hodin a potom se zvyšu je o 5 až 20 OC/min/ na teplotu 90 c- z 1000 °c a na vrcholové2 2 ą A 263 120 teplote je udržována minimálně 8 hodin.Takto připraveny materiál je podle rentgenové difrakční analýzy tvoře jedinou fází - hlinitanem mědným (CuA 102) ve formě jemného prášku šedé až šedomodró barvy s měrným povrchem(mäřeným metodou tepelné desorpce dusíku) větším než 3 m 2/go Materiál o větším měrněm povrchu lze...

Sportovní dětská sedačka pro pojíždění a usazení na sedadle auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263119

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jungbauer Václav, Loučka Miroslav

MPK: B60N 1/12

Značky: sedačka, pojíždění, sedadle, sportovní, usazení, detská

Text:

...dvěma rovnoběžnými postranicemi g,k jejichž horní části jsou sklopně na čepu ggramen 1 ll držadla s mad 1 em.Ramena łł držadla jsou ve své poloze zajištována maticí l§.Postranicegrámujsmv podstatě tvaru nísuene L a rám nosné konstrukce spolu se spojovacísui třmexuy tvoří jeden uzavřený celekďča norním spojovacím třznenugf rĺmu je 28713333 Ľíąkterý je svým druhým koncom zovćšen na spojovací Lyci rámu sededlaćivislé postrenice g rámu tvoří ve...

Podavač drátu a plněných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263118

Dátum: 11.04.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: C21C 7/00

Značky: podávač, profilů, plnených, drátu

Text:

...armatury pro přívod pracovního média, uspoří se instalační materiála zkrátí se doba potřebná pro montáž či demontáž přítlačního zařízení.Éříklad provedení podavače drátu a plněných profilů podle vynálezu je znáuwněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn podavač drátu v nárysném pohledu a na obr. 2 jezvětšenýčástečný svislý řez nárysem podávacího zařízení podavačedrátu.Na rámu Q podavače,který je vyroben z ocelových U a L...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263117

Dátum: 11.04.1989

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 37/252

Značky: částic, elementárních, energií, analyzátor

Text:

...vhodnou volbou materiálu, ze kterého je analyzátor vyroben, je možné dosáhnout účinné stínění prinárního svazku proti vnějším ru šivým polím.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém jeznázorněn ve zjednodušeném náčrtku enalyzátor v osovém řezu. Analyzátor podle přiloženáho obr. sestává ze základního tělesa 1 rotačně symetríekého, které v příčném řezu vytváří vrchlík, opatřený středovým otvorem. Pod základním tělesem 1 je izolovaně s...

Zarážka předenoskané příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263116

Dátum: 11.04.1989

Autori: Procházka Oldřich, Vaverka Jiří

MPK: D01H 13/14

Značky: zarážka, příze, předenoskané

Text:

...stovitelněho sloupku, jehož dfúňýkonec je pomocí šroubu a pojišĺovacích metic přinevněn na rámu stroje. VMontáž zorážek podle vynálezu je jednoduchá a nevyžaduje úpravy rámu stroje. garéžky lze jednotlivé nastrvit v podélném í kolmém směru nad jelnotlívá vŕetena, nezaplňují prostor pod průtažným ústrojím 8 to umožňuje snadnou obsluhu a čistění strojů.Vynález umožňuje zavedení výroby předenoskané přízena prstcncových dopřédecích strojích při...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stránský Jiří, Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav, Kořenek Miroslav, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: segment, konstrukce, mostní, komorový

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Uložení zejména elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 263114

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Sichler Jan, Lapčík Josef

MPK: F16C 32/04

Značky: uložení, zejména, elektrovřetena

Text:

...tom, že otočný člen jeOproti dosavadním uložením umožňuje provedení podle vynálezu spolehlivý chod při vysokých otáčkách otočného člena,eniž by vznikely pozorovatelné vibrace nosného členu. Použití tohoto uložení je zejména výhodné v případě, kdy otočný člen během otáčok obsahuje materiál, jehož poloha a velikost jsou proměnlivé. Uložení je samočinně vyvažàváno otočným členem « nastavujícím rovnoväžnou polohu a je zvlášt výhodné pro nejnovější...

Bentonitová forma pro výrobu mlecích koulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263113

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný Karel, Michňová Marcela, Bělohlávek Jaroslav, Matějka Miroslav, Šetek Jaroslav

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: koulí, mlecích, výrobu, forma, bentonitová

Text:

...vyrobit použivanou bezrámovou formu. Kromě toho zůstávají na koulích po jejich oddělení dva zbytky po propojení odlitků, což zhoršuje jejich tvarovou kvalitu.Uvedené nevýhody odstraňuje bentonitová forma pro vyrobu mlecioh kouligübg vynálezu. Jeña podstata spočívá V tom, že kulové dutiny jsou rovnomčrně rozloženy kolem uzavřeného nálitku, s nimž jsou propojeny vtokovgmi záŕezy tvaru komoleho kuželes menši základnou ke kulovjm dutinám. ~ podle...

Bubnový třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263112

Dátum: 11.04.1989

Autori: Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: bubnový, třídič

Text:

...vy~ nálezu spočívá především ve zvětšení využití plochy pláště bub-nu pro třídící funkcí tedy absolutní zvětšení třídící plochý.Toho se dosáhne tím, že pásnice bubnu pro jeho odvalování se na nosných kolech mají větší průměrgnež je průměr pláště bubnus třídíoími plochami, přičemž třídící plocha je situována i v zákrytu pod pásnicemi. V prostoru mezi pásnicemi s třídící plochou jsou umístěny límoe ve tvaru pláště komolého kužele, které...

Leskutvorná přísada, zajišťující lesk zinkových povlaků vylučovaných z alkalických bezkyanidových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263111

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří, Novotný Miloš, Kořínek Josef

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, alkalických, leskutvorná, zajišťující, zinkových, povlaků, vylučovaných, bezkyanidových, lázni

Text:

...přidány alifatické alkinsulfonany. Leskutvorná přísada je tvořena aromatickými aldehydy a jejich deriváty - benzaldehydem, 2, 3 nebo ü-hydroxybenzaldehydem, 2 nebo 4-methoxybenzaldehydem, 2 nebo 4 ethoxybenzaldehydem,3,Ä-dimethoxybenzaldehydem, 3- ethoxy-Ä-hydroxybenzaldehydem,kyselým siřičitanem nebo pyrosiřičitanem sodným nebo draselným a alifatickými alkinsulfonany obecného vzorceJe V ni obsažena vždy nejméně jedna látka z...

Pružný prvek pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263110

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: F16D 3/06

Značky: hřídelové, prvek, spojky, pružný

Text:

...nejmšně jedenkrát přerušeny,přičemž konce každého přeručení jsou vzíjemnč propojeny spojem vyvedeným směrem mezi oba prstence.Zvýšená pružnost prvku.podle vynálezu podstatné rozšiřuje možnost použití a snižuje nároky na přesnost výroby, oživotnost strojních dílů vystavených vibracím.Popsané řešení je zvláště určeno pro hřídelové spojky mezi elektromotorem a píetovým kompresorem. Toto řešení umožňuje spolehlívou funkci i při nepřesném...

Způsob přípravy 3-amino-4-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263109

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nývlt Vladimír, Velínský Jaroslav, Hojer Jindřich, Glosser Zdeněk

MPK: C07C 103/28

Značky: způsob, 3-amino-4-chlorbenzamidu, přípravy

Text:

...buč 96,nebo bezvodý.Větůi obsah vody snižuje rozpustnost Jak ACBA,tak hlavně NCBA 5 a proto je výhodné pňükládat sušený NCBA. Z katalyzátorů se nejlépe osvědčila platina na aktivním uhlí. Reakce probihápři teplotě 80 až 100 °C a tlaku 2 až 5 MPa. Po skončení reakce a částsčnám ochlazeni autoklávu je reakčni směs přetlačenapřeslokový filtr. Oddělený katalyzátor po promyti etanolem se z části vraci do procesu a část jde na regeneraci platiny....

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263108

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12

Značky: modifikace, mědi, pigmentový, přípravek, ftalocyaninů, bázi

Text:

...derivátu s monoalkyloleminem nebo dialkylolaminem. Významnou výhodou technologie výroby sloučenin obecného vzorce II je to, že při výrobnim postupu nedocházi k uvolňováni zdravotné nebezpečných látek. Sloučeniny dosud používané pro výrobu připravků pro hlubotisk (Čs. aut.oev. č. 245 660) se vyráběly chlormetyleci ftalo u mědi půeobenim formaldehydu a chlorovodiku, přičemž vedlej cyanin šimi reakcemi vznikal karcerogenni...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263107

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petráněk Milan, Hrabánek Jiří

MPK: D04B 15/32

Značky: dvouválcový, pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...resp. z jehelního válce vykloněných závěsných kolének 2, jsou uspořádány zvedací hrany ., g zámků 1 a g.Před místem přepínání jehel do homího jehelního válce je v dráze t kolének z) vyvolených meziplatinuspoř-.ádán radiálně přísuvný zvedací zámek g a za ním zvedací zámek 19, Oba zmíněné zvedací zám ky 2 a Q slouží pro přesouvání vodících platín i jehel do dráhy,ve které se provádí přepínání jehel do homího jehelního válce, kdepak pletou v obou...

Zařízení pro odhoz oček

Načítavanie...

Číslo patentu: 263106

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Hrabánek Jiří

MPK: D04B 15/32

Značky: oček, odhoz, zařízení

Text:

...vodorovnouV prvém pletacim systému je spodní zámkový kroužek 1 opatřon pracovní hranou ll, jež slouží pro otevírúní odhazovacích pľatin Q. Na zmíněnou pracovní hranu Zł pak naväzuje pracovní hrana gł hor 63 106 ního zúnkoväho Arsuäku Q, ktorá slouží pro zuvírąní cihazovacích p 1 tín Q 2 odhcz učêk. Tato prñcovni hrane 31 je uKstÍne pod sto»ł v v ľ rx v a hovncím zumkem lg, ale pred vod rovnou hranou łê . rocatek vodorovh 1, o t r, - 11 v...

Zařízení pro seřizování velikosti výkyvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263105

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uher František, Smítal František, Chromý Josef

MPK: D04B 15/16

Značky: zařízení, výkyvu, velikostí, seřizování

Text:

...s ojnici mechsnismu, obr. 3 pohled ve smeru A-A podle obr. 2.známý maloprůměrový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží s vratnou patou, resp. ěpici, je opatřen pohonným zařízením s vratným mechanismem. Vratný meohanismus obsahuje dvě kliková kola l a g, z nichž jedno je poháněrxo od elektromotoru stroje. obě kliková kola ł, g jsou kinematicky spřažena ojnici z, která je prostřednictvím čepu i, resp. rolny ž (obr. 2) čepu...

Zařízení pro stříhání a držení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263104

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: stříhání, nití, zařízení, držení

Text:

...přídržovací hranou žg. K pohyblivé přidržovací plenžetě Ž je.přiřazen přítlačný palec Qýuložený výkľvně na čepu Ql držáku l. Přítlečný palec Q je odpru~ žen tlačnou pružinou 1,uloženou v díře držáku l. Tím, že je přidr~ žovací planžeta 3 pružná, umožňuje tak přítlak obou zmíněných pohyblivých planžet 2 a 1 směrem k pevnému noži g a to vlivem působení263104 Dále jsou každá stříhací planžeta 2 a přidržovací planžeta i kinematicky opojeny...

Zapojení spínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263103

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuha Jindřich, Seidl Karel

MPK: H01H 47/22

Značky: spínací, zapojení, jednotky

Text:

...a na obr. 2 je konkrétní zapojení spínací jednotkypüle obr. 1.Základní zapojení spínací jednotky je tvořeno řidicím obvodem 5 spojeným s prvním epínečem l a druhým spínačem Š. Řídicí obvod 5 zajišťuje galvanické oddělení řídicích impulsů. První spínač l je připojen mezi spoločnou svorku lg zdroje 32 rozběhového napětí a zdroje lg provozního napětí a druhou svorku Z budicí cívky §např. elektromagnetické spojky nebo brzdw a zajišťuje průchod...

Zapojení generátoru výběrových signálů mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263102

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčiřík Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06F 12/00, G06F 13/00

Značky: výběrových, signálu, systému, mikropočítačového, generátoru, zapojení

Text:

...zařízením. Mikropočítañový systém lg je dále prostřednictvím svého výstupu ll pro připojovací signál Sl připojen na připojovncí vstup gł generátoru výberových signálů gg, který je nastavovncím vstupem gg pro nastavovací signál S 2 n přičítacím, odečítwcím, resp. posouvacím vstupem gg pro počítací, odečítncí, resp. posouvací Signál S 3 připojen k řídící sběrnicí ł. První výstup 31 generátoruvýběrových sígnálů gg je připojen na první...

Odrušovací zapojení stejnosměrného komutátorového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263101

Dátum: 11.04.1989

Autori: Onderlička Ivan, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: zapojení, motorů, odrušovací, stejnosměrného, komutátorového

Text:

...s elektronickými napájecími zařízením pohomxou jednotku, přičemž je zde docilováno vyšäího stupně odrušeníí celého» pohonu při várazàám zjed~ nodušení filtrečních obvodů, a tím i snížení nákladůNa připojeném výkresu je znázorněn příklad odrušovacího zapojení etejnoeměrného komutátorovéhos motoru podle vynálezu. .Stejnoeměrny komutátorovýłmntor je opatřen vinutím sériovým a nebo vinutím kompenzečním a vinutím pomocných pólů. Aleepoš jedno z...

Zařízení pro ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263100

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimůnek Josef, Vajda Andrej

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12

Značky: zařízení, ovládání, odtahové, rozdílu, kompenzátoru, navíjecí, příze, rychlostí

Text:

...í jiná kompenzátory 1 obelužná automaty komplíkovány. ovládání bývá zdvojeno a podobné.Cílem vynálezu je odstranění uvedených nevýhod tekovýn řešením která zajíatí jednoduchá provedení kompenzátoru e výkyvným ramánkem ee epolehlivou funkcí v návaznoetí na znovuzepředení příze. zvláště při provádění procesu znovuzepředení příze obelužným automatem. přičemž jeho podstata epočívá v tom, že ovládací elementy. jeden ve formě poauvnáho...

Ústrojí pro uchycení vnějších prvků k nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263099

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stránský Jiří, Šindelář Jindřich, Pošta Karel

MPK: B24C 9/00

Značky: nosné, prvků, uchycení, ústrojí, konstrukcí, vnějších

Text:

...nimi vložené krycí desky vytväüíxpvinnou stěnu a je zabráněno vnikání tryskacího prostředku mezi krycí desky.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech. Na obr. 1 je zakreslen nosný čep a podélně rozříznuté pouzdro, na obr. 2 je částečný řez výměnnou upínscí deskou a nosnou konstrukcí v místě uchycení upínací desky k nosné konstrukcí a obr. 3 představuje částečný řez stěnou kabinového tryskače.Z obr. 1 je patrný tvar...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263098

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grym Ivan, Smrž Milan, Věk Vladimír, Kudlička Jaroslav, Svoboda Karel, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...použití inhibitorů na bázi chromanů,ktoré jsou sice za uvedených podmínek velmi účinné, neni mož~ no zefektívnit proces vypírky aktivátorem na bázi organické sloučeniny, neboř ve valné větěíně navržených ektívátorů dochází k velmi rychlé oxidaci např. a 1 kanolaminů,za současné redukce chromanových aniontů na chromíté solo, čímž zařízení zůstává korozně nechráněno. Další nevýhodou, kromě již uvedené silné toxicity, je pro systém potaäové...

Zapojení pro řízení soustavy alespoň dvou odnímatelných kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263097

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosol Vladimír, Jelínek Jaroslav, Soudek Jindřich, Cibulka Pavel, Sieber Vladimír, Klofát Zdeněk

MPK: G05B 19/18, E02F 9/20

Značky: odnímatelných, kráčivých, jednotek, zapojení, řízení, soustavy, alespoň

Text:

...jednotky a jeho spojení s odnímatelnou kráčivou jednotkou.K přemístovaněmu břemenu g (obr. l) jsou mechanicky připojony čtyři. VOKJ g, každá pomocí svého prvního hydraulického válce 25 opatřeného prvním snímačenäl polohy, druhého. hydraulickáho válce g opatřeněho druhým. snímačom jj polohy a třetího hydraulického válce já opatřeného třetím. snímačom § 6 l polohy. Hydraulické válce a, 15,15 každému .3 jsou zapojeny (obr. 3) v. hydraulickém...

Způsob mimopecního nauhličení neuklidněných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263096

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondraszek Bronislav, Němčík Rudolf, Piegza Zbygněv

MPK: C21C 7/06

Značky: způsob, oceli, nauhličení, mimopecního, neuklidněných

Text:

...dílů neuklidněné oceli s obsahem 0,02 až 0,08 uhlíku a případně se přidá stopy až 0,13 hmotnostníoh dílů pevného nauhličovadla, načež se do taveniny vhání po dobu 60 až 240 s inertní plyn. AZpůsob mimopecního nauhličení neukliuněných ocelí podle vynálezu zajistí standardní podmínky pro nauhličení ta eb. Průběh reakcí je méně bouřlivj. Vlivem desoxidečního působení křemíku obsaženéno v surovém železe není třebepŕidávat hliník do licí...

Zařízení pro přívod tekutých látek do generátorů tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263095

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Melichar Bohuslav, Hašek Miroslav

MPK: C10J 3/48

Značky: palív, zařízení, generátoru, zplyňování, tekutých, látek, tuhých, přívod, tlakového

Text:

...únoeu jemnozrnných tuhých látek.Nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro přívod tekutých látek do generátoru tlakového zplyňovéní tuhých paliv podle vynálezu, sestávajíci 2 plnícího hrdla a uzavíracího kužele, jehož podstata epočívá v tom, že v plnícím hrdla pod uzaviracím kuželem je umistěn statický rozdělovací kužel, nad jehož vrcholem úetí přívodní potrubí ťekutých látek, přičemžvrcholový úhel etetického rozdělovaciho kužele je...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování zahušťovaných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263094

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Jiří, Vozáb Jan

MPK: B01D 1/06

Značky: zahušťovaných, kapalin, zařízení, rovnoměrnému, rozdělování

Text:

...páry způsobuji to, že zahuštovaná kapalina je nerovnoměrně rozdělena na vnitřní teplosměnnou plochu varných trubek, umistěných v ose pod převáděcimi trubkami. Málo omočená vnitřní teplosměnná plocha varné trubky způsobuje tvorbu inkrustaci a naopak příliš silná vrstva kapaliny snižuje účinnost odpařováni.Uvedené nedostatky jsou odstraněny novým řešením, jehož podstata spočivá v tom, že do otvoru převáděcich trubek na vstupu par je založen a...

Přestavitelná spojková lamela pro podávací zařízení niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263093

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horský Martin, Szórád Anton

MPK: B65H 51/04

Značky: lamela, spojková, prestaviteľná, zařízení, podávací

Text:

...pőloyých náatavců je pevné uloženo magnetický nevodivé brzdové obloženi lg. jehož čelni plocha leží v jedné rovině s čelnimi plochami pőlovýchV prostoru mezi brzdovým obloženĺm lg, vnějšim prstencem łł a vnitřním pretencem łg je uložen elektromagnet łł.tlačná pružina 31. sloužici k zabezpečení přitlaku přestavitalná spojkové lamely Z k třeci ploše hnaciho kola Q.Přestavitelná spojková lamela Z je tvořena třecim unéšecim kotoučem Zł, který...

Způsob tepelného zpracování plochých průřezů z titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263092

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machek Václav, Vilhelmová Emílie

MPK: C21D 9/52

Značky: plochých, způsob, titanu, tepelného, zpracování, průřezu

Text:

...(ruzmezí 4 stupně podle ASTĽ).Uvedené nedostatky te.elného zpracování odstranuje způsob spodle vynílezu, jehož pod ata spočívá V izv. stupnovitém žíháni,kdy se vsázka ohřeje na 680 až 760 OC, na této teplotě probíhá ž 7 hání 1 až 4 hodiny a pak se teplota žiháni zvýši te teplotu720830 °c.teltose mąteriál íšiihá po dobu z až 8 nI hodin. Celé žínąni se provádí ve vakuu TO 3 la a méně. Chlad probíhá libovolnou rąohlostí.o tašnosti vyšší než Ľ 5...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: polovodičových, teplotní, optimální, kompenzaci, snímačů, tlaku, kompenzačního, odporu, hodnoty, způsob, závislosti, stanovení

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Třecí kuželová brzda pro servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263090

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čakan Dušan, Mikluš Dušan

MPK: F16D 55/00

Značky: třecí, kužeľová, servomotory, brzda

Text:

...je možno nastavit rozsah požadovaného brzdného momentu. U servomotorů s toutobrzdou je možno použít převody s co nejvyssi ucinností, při stoprocentním zajištění samosvornostiPříklad uspořádání podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je třecí brzda v zabrzděném stavu, v nárysném řezu. Na obr. 2 je část brzdy s kuličkami v drážkách ve tvaru V, v bokorysném řezu, Na hřideli Q brzdy je otočně uloženo hnací kolo Ž. V...

Způsob nanášení vrstvy hliníku planárním magnetronem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263089

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mirovský Jaromír, Pašek Vladimír, Skřivan Boris

MPK: C23C 14/30

Značky: hliníku, vrstvy, planárním, magnetronem, způsob, nanášení

Text:

...30 °c, pod katodou rychlosti 0,01 až 0,02 m/s s následným ochlezením. Podložky mohou procházet pod katodou s následným ochlazením v několika cyklech, jejichž počet závisí na požadované konečné tlouštce nanášené vrstvy.Způsobem nanášení vrstvy hliníku podle vynálezu se snižuje sálání z povrchu katody i množství etomů dopadajících na podložąu. Výsledná vrstva hliníku je nanášena postupně po několika velmi tenxých vrstvách. Jsou zaručeny...

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: sondy, konvertoru, spouštěcí, trysky, zařízení, prokluzovací, čepová, spojka, pružná, zdvihací, zejména

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému keratinu 18

Načítavanie...

Číslo patentu: 263087

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lauerová Ludmila, Vojtěšek Bořivoj, Bártek Jiří, Kovařík Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, keratinů, proti, produkující, myší, lidskému, lymfocytární, protilátku

Text:

...molekulové hmotnosti přibližně 45 Ooofioznačovaný jako keratin 18,a nereaguje s žádným dalším proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami, jak bylo zjištěno imunoblotingem, enzymoimunologickým testemnepřimou imunoperoxidázo vou a nepřimou imunořluorescenčni metodou. Průkaz byl ziskànpo olektroforetickém přenosu rozsáhlého spektra buněčných a tkáňových lysátů a preparátů izolovaného cytoskeletu různých lidských i zviřecich...

Vakuová pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263086

Dátum: 11.04.1989

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/04

Značky: pojistka, vakuová

Text:

...řezu.Vakuova pojistka 1 sestává z tavného vodiče 1 Q, opatřeného po celé své aktivní délce těsně přiléhajícím izolačním povlakem 11, dále ze dvou přírub Q 1, gg s kontaktními noži § 11, ggl, dále ze stínítka 19 a pouzdra 12. Tavný vodič 1 Q je elektricky bodově přivařen k oběma přírubám g 1, gg 1 Stínítko 19, vytvořené z izolačního materiálu, je připevněno k přírubě g 1. Prostředky, ktoré slouží ke vzájemnému spojení jednotlivých částí a k...

Stěrač ochranných skel, zejména terénních a silničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263085

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čechura Jaromír

MPK: B60S 1/32

Značky: zejména, vozidel, terénních, skel, ochranných, stěrač, silničních

Text:

...a stíraného skla vozidla, v lepším využití přiváděné čistící kapaliny a zejména ve zlepšení výhledu řidiče, čímž dochází ke zlepšení bezpečnosti nejen osob jedoucích ve vozidle opatřeným stěračem podle vynálezu, ale zlepší se bezpečnost i ostatních účastníků provozu, kteří se s uvedeným jedoucím vozidlem v kritických okamžicŕh setkávají.Na přípojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení stěrače podle vynálezu v příčném řezu.Stěrač...

Zapojení pro bitovou synchronizaci, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263084

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zejména, sériových, zapojení, komunikaci, synchronizaci, bitovou, synchronních

Text:

...členu, se třetím vstupem čtvrtého logíckéhočlenu e se třetím vstupem prvního logického členu. Čtvrtý vstup druhého logického členu je propojen se čtvrtým vstupem třetího logíckého členu, se čtvrtým vstupem čtvrtého logického členua s druhým vstupem prvního logického členu.zapojení podle vynálezu umožňuje nový způsob bitové synchronizace signálů při přenosech dat se zabezpečením vnitřní funkce a zvýšení spolehlivostí celého zařízení.Na...

Hmota pro třecí obložení, zejména pohonu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263083

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: F16D 69/02

Značky: hmota, strojů, obložení, pohonů, třecí, textilních, zejména

Text:

...v přesné určité poloze, čehož při použití známých hmot nelze spolahlive dosáhnout.Pro zvýšení životnosti obložení a dosaženi přijatelných parametrů se v některých případech stykovô plochy obložení občas mažou tukovými nebo olojovými suspenzemi tuhých kluzných částio, například graľítu. Namazâni těchà to plech okamžitě ovlivňuje funkci obložení, která se však s ubývánim tohoto povrchového maziva neustále mění. Tato operace mazání také znanená...