Archív za 1989 rok

Strana 81

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: přístrojů, měřicích, automatické, signálu, zdroje, přepínání, rozsahu, zapojení

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Zapojení kombinovaného napájecího, jisticího a vyhodnocovacího bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263201

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ročák Jaroslav, Červený Jindřich, Hudec František, Cabicar Rudolf

MPK: H01J 1/00

Značky: zapojení, vyhodnocovacího, kombinovaného, napájecího, jisticího, bloků

Text:

...zdrojové části automatizačních zařízení podstatné jednodušeji a levněją s menšími nároky na prostor ve skříních, který u menších aplikací je velmi cenný, což umožňuje konstrukcí v jediném montážním ce 1 kuÄ Jeho předností je především jednoduchost a přehlednost, snazší výroba a montáž,možnost provedení v jediném montážním celku,menší nároky na prostor, vyšší spolehlivost, nižší pořizovací náklady i náklady na údržbu. To usnadňuje...

Spôsob prípravy 7-n-propyl-3-metyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263200

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Tegza Marian, Frimm Richard, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Nevydal Jozef, Rybár Alfonz

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, 7-n-propyl-3-metyl-3,7-dihydro-1h-purín-2,6-dionu, přípravy

Text:

...zvýšenej teploty, resp. stĺpoovou chromatoqrafiou na silikagéle pri eluovani ohlôroformom alebojeho zmasami s niiäími alifatickými alkoholmi s počtom uhlikov 1 až 3. odstránenie halogenidu alkalického kovu i 1,7-di-n-propyl-3-motyl-3.7 ~dihydro-IH-purin-2,6-dionu je možné s výhodou uskutočniť v jednej operácii tak, že sa odparok po oddestilovaní prebytku n-propylhalogenidu a aprotického rozpúštadla rozpusti v minimálne ekvivslentnom množstve...

Impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263199

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gubčo Vladimír, Machava Jan

MPK: F28G 13/00

Značky: čistenie, komora, zariadenia, impulzné, impulzná

Text:

...impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie osadená elektrickými zapalovecími sviečkami a spltnou klapkou pre vyrovnávania tlaku podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že jej spodná časť je vytvorená difúzorom V pozdĺžnej osi hmmlzuej komory, kde nad difúzorom vo vzdialenosti rovnej polovine priemeru impulznej komory je umiestnená dierovaná prepážka.Takéto riešenie impulznej komory zaručí pomocou difñzora u dierovacej prepážky...

Zariadenie na ochranu kolien hadovitých výhrevných ploch a závesov membránových stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 263198

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosorín Marian, Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/02

Značky: membránových, ochranu, stien, zariadenie, kolien, závesov, hadovitých, výhrevných, ploch

Text:

...plochých konzol o výplňové mostíky.Pokrok dosiahnutý vynálezom spočíva hlavne v tom, že tieniace piechy s oválnymi otvormi sú rozdelené z dil. dovodov na krátke úseky privarené priamo na výplňové mostíky umiestnené v komínoch medzi plochými závesmi a tak spolu vytvárajú spoľahlivú ochranu kolien hadovitých výhrevných pldch, ako aj závesov stien kotla proti sbrazii. Zvýši sa týmto spoľahlivosť zariadenia, čo sa značne prejaví vo...

Dezén běžnej plochy plášťa pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 263197

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrenica Jaroslav, Mikulášek Jindřich, Molitor Ľuboslav, Řezníček Pavel, Geryk Petr, Balát Jozef

MPK: B60C 11/08

Značky: plochy, bežnej, automobily, dezén, plášťa

Text:

...podmienok, zachováva si dobré jazdné vlastnosti na vozovke so spevneným i nespevneným povrchom a prináša aj nové vzhladovo atraktívne usporiadanie bežnej plochy. Konštrukčná prevedenie znižuje hysterézne straty a zlepšuje zaberovú pevnosť figur. Konštrukčná may stn omega obvodových aj priečných dezénových drážok sú volené v rozmedzí 12 až 20 ° a zaručujú dobrú samočistiacu schopnosť pri jazde hlavne v teréne.Predmet vynálezu je bližšie...

Poistka bezpečnostného zariadenia pre pneumaticko hydraulický brzdový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 263196

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmídt Vladimír, Kováč Štefan

MPK: B60T 15/16

Značky: hydraulický, systém, pneumaticko, brzdový, zariadenia, poistka, bezpečnostného

Text:

...systému odstraňuje poistka, pripojená na páčku riadiacej páky, ktorá pri maximálnom stlačení otvára samostatný brzdový okruh cez trojcestný elektro-pnamwmický ventil prostredníctvom mikrospínača podla vynálezu. ktorého podstata spočíva v tom, že trojcestný elektro-pneumatický ventil je cez bowden núdzového brzdenia,prevodovú páku a tlačítko spojený s páčkou na riadiacej páke. Výhodou riešenia je, že sa zvyšuje spoľahlivosť v prípade, že by...

Sklučovadlo s plynulým prestavením čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263195

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: plynulým, skľučovadlo, čelustí, prestavením

Text:

...łjg, ktoré sú v zábere s prestavovacim mechanizmom 30. Prestavovaci mechanizmus łgg môže byť riešený napriklad kuželovým ozubeným kolesomO a z ich prestavovacieho zariadenia 160. V základnom telese 110 skľuoovqdla 100 sú vytvore v-ncez pastorky łgg, vytvorené na ich konci. Posúvacie skrutky lg sú v zábere s polmaticami łił vytvorenými na čelustiach łgg a súčasne sú v zábere s axiálnym tiahlom łgł sílového mechanizmu łgg. základné teleso...

Katalyzátor pre prípravu alkylénoxidov a/alebo ich izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263194

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polievka Milan, Dimun Milan, Mikeštík Antonín

MPK: C07D 301/02

Značky: alkylénoxidov, přípravu, izomérov, katalyzátor

Text:

...prednosťou môžu byt použité boritany, fosforečnany, oxidy a uhličitany. Ako iné látkysa používajú soli alkaliokých kovov alebo alkalických zemín a kyseliny boritej /napr. tetraboritan sodný, draselný event. vápenatý, metaboritan draselný event. vápenatý/1 hlinitan sodný a kremičitan sodný event. draselný. Ďalšie látky, ktoré môžu byt použité sú uhličítan horečnatý event. vápenatý, oxid barnatý, zinočnatý, event. nikelnatý a dvojfosforečnan...

4,5-Disubstituované-2-azoarénfurán bisperchloráty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263193

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Jaroslav, Gracza Tibor

MPK: C07D 307/66

Značky: 4,5-disubstituované-2-azoarénfurán, přípravy, bisperchloráty, spôsob

Text:

...mieša 3 h pri teplote 20 až 25 °c. vylúčená pevná látka sa odsaje a premyje vedou. Kryštalizuje sa zo zmesi kyselina octová-voda 955. Výtažok 76 S. T.t. 118 až 124 °C. Pre C 25 H 33 C 12 N 50 Ll/mnl. hmot. 650,5/ vypočítaná 10,76 E N, 10,90 C 1, nájdené 10,52 N, 10,84 C 1. la NMR spektrum /merené v acetône-dő/ 11,03 ls, 1 u, NH/, e,1 o /d, J 9 Hz, za, ubenzén/,7,60 /e, SH, Hbenzénl, 7,52 d, J 9 Hz, ZH, Hbenzénl. 7,42 15, m, Hfuránl, 5,75...

Nerozoberateľné spojenie farebného plášťa a telesa svietidiel z umelej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263192

Dátum: 11.04.1989

Autor: Szöke Juraj

MPK: F21V 19/00

Značky: hmoty, spojenie, tělesa, nerozoberateľné, svietidiel, plášťa, farebného, umelej

Text:

...a telesa svietidiel z umelej hmoty podľa vynálezu sa prejavujú vo zvýšenej produkcii pri výrobe dielcov V dôsledku vyneohania kovových záliskov pri lisovaní, dalej V jednoduchom spojeni dielcov bez použitia spojovacích súčasti a nástrojov a v možnosti využitia montážneho automatu pri kompletizácii svietidiel.Na priloženom výkrese je znázornený jeden priklad spojenia farebného plášťa s telesom stropného svietidla.Teleso lg je opatrené obrubou...

Priamočare polohovacie a upínacie zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263191

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/14

Značky: zariadenie, obrobkov, priamočare, polohovacie, upínacie

Text:

...vedľa nich indexovacie valce 3 v počte pre každú pracovnú polohu upinacich dosiek lg. vedla krokovacieho valca lg je zapustené vodiace lišta lg. od spodnou časťou stola li je pripojená lišta lg k nosnikom lg.Upínacia doska lg je opatrená axiálnym dorazom 2 obrobku 32 a na oboch stranách opierkami3 s trieskovýmí krytmi l. zo spodnej strany upinacich dosiek lg sú na ich koncoch pripojené kamene Q, v ktorých sú z hornej strany upinacich dosiek...

Mechanická zámka dorazu zdvihu pracovnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263190

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23B 47/00

Značky: mechanická, jednotky, zdvihu, dorazu, zámka, pracovnej

Text:

...čelom § opreté o zahlbenú plochu É zadnej priruby g telesa 3 pracovnej jednotky. Na svojom obvode je nosný čap 2 opatrený radiálnym zahlbením 1 pre odpruženú úpadku Q umiestnená v telese l zámky. Teleso L zámky je dalej opatreně dosadacou plochou g pre styčnú plochu lg na telese 5 pracovnej jednotky. Táto styčná plocha lg je kolma na zahlbenů plochu Q zadnej príruby 3 telesa 1 pracovnej jednotky a obe plochy lg,§ vzniknú súčasne pri...

Odpružená vodiaca hlava vrtáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263189

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marek Jozef

MPK: B23B 49/00

Značky: vrtáka, vodiaca, odpružená, hlava

Text:

...vrtáka je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 2 predstavuje narysný pohlad na vodiacu hlavu v čiastočnom reze, obr. 1 osový pohľad.Hlavné časti odpruženej vodiacej hlavy sú základné teleso l. vodiace čapy 3, 3 a priečnik5. Vodiace čapy 3, 3 sú uložené v puzdrách základného telesa l. Priečnik A má v jeho strednej časti vodiace pouzdro § pre vrták §. Medzi päticami 1, Q priečnika A a základným telesoml sú na vodiacich čapoch g, l uložené...

Zapojenie pre technologický medzistyk operátora s tvárniacim strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263188

Dátum: 11.04.1989

Autori: Balog Ladislav, Holečko Peter

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojenie, operátora, medzistyk, strojom, technologický, tvárniacim

Text:

...bloku ggg generovania stop impulzu, pričom z bloku gäł blokovanie štart impulzu výstup § je pripojený na vstup prepínače ggg výberu a výstup g je pripojený na výstup hornej uvrate gg tvárniaceho stroja gg. ktorého výstup technologickej podmienky gg je pripojený na vstup ll bloku gýg vyhodnotenia podmienky, výstup ktorého je pripojený na vstup lg bloku §§g generovanie stop impulzu, ktorý svojím výstupom g je pripojený na vstup gg stop impulzu...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263187

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bíliková Katarína, Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C13K 13/00, C07H 3/02

Značky: přípravy, d-manózy, spôsob

Text:

...aonohydratu D-glukőzy a získa 23,5 i hmot. D-aanôzy počítaně na D-glukôzu resp. . 39,5 z hmot. D-manězy vzhladom na regenerovanú D-qlukőzu.Postupuj sa ako, v príklade l s tým rozdielom. že sa pridá 10 ml vody (hmotnostný pomerD-glukôzy a vody 1021.6) a zmes aa zahrieva príteplota 120 °c počas 30 minut. Regensrujeaa 79 g (t.j. 40 t hmot.) nonohydr. tu D-qluköry a získa 42,5 g D-manözy (tj. 23,5 l hmot počítam na D-qlukôzu) .Poatupuje sa ako v...

Spôsob prípravy imobilizovanej D-galakturonandigalakturonohydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263186

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heinrichová Kveta

MPK: C12N 9/14

Značky: přípravy, d-galakturonandigalakturonohydrolázy, spôsob, imobilizovanej

Text:

...pri degradácii glykozidických väzieb polymérneho substrátu vykazovala 23,8 a pri degradácii oliqomérnych aubstrátov až E 0 8 z aktivity volného enzýmu.Spôsob prípravy podľa vynálezu je vysvetlený na nasledujúcich príkladoch. P rií k l a d 1D-galakturonandigalakturonohydroláza produkovaná baktěriami, izolovaná lubovolným postupom napr. gelovou alebo iönovou chromatografiou, alebo ich kombináciou Agr. Biol. Chem. 33, 116...

Nasávacie a dávkovacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263185

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dedík Ladislav, Holomáňová Dagmar

MPK: C01F 11/08

Značky: nasávacie, zariadenie, dávkovacie, kvapalín

Text:

...kvapalina zaujima plne neefektývny priestor, blíži sa nasávacie a dávkovaoie zariadenie s pružnou membránou ideálnemu bezvôlovému zariadeniu bez neefektývnych priestorov. To má za následok vysokú presnosť dávkovanie i nasâvania pracovnej kvapaliny. Jednoduchost konštrukcie membrány ako tesniaceho elementu prináša minimálne náklady na opravu zariadenia vplyvom jej netesnosti výmenou za novú. zariadenie nevyžaduje prísne valcový tvar...

Vypúšťací ventil hlavne pre prístroje na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263184

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eisele Július, Rumánek Gustáv

MPK: A61B 5/02

Značky: ventil, prístroje, tepenného, vypúšťací, nepriamou, metodou, hlavne, meranie, tlaku

Text:

...opatrené valcovým Osadenim a na druhom konci tvarovým zápichom, v ktorom je vyhnutý lem vytvorený na ovládacej matici uzatvárajúcej spolu so škrtiacim prvkom sústredný otvor, do ktorého zasahuje priečny otvor.Nahradenie regulačnej ihly škrtiacim prvkom a spôsob ustavenia priečneho otvoru voči sústrednému otvoru zabraňuje priamemu znečisteniu práškovým separátorom manžety tak výtlačného ventila nafukovacieho balőnika, ako i vypúštacieho...

Výtlačný pružný ventil k prístrojom na meranie tepenného tlaku krvi nepriamou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263183

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rumánek Gustáv, Eisele Július

MPK: A61B 5/02

Značky: meranie, metodou, tlaku, tepenného, ventil, nepriamou, výtlačný, pružný, prístrojom

Text:

...velkost takto vytvoreného úseku na valcovej ploche a na kolmom čele je rovnaká ako vnútorný priemer valcovej plochy.Výtlačným pružným ventilom sa zvýši spoľahlivosť pri opakovanom použití. Zârez so stopou v tvare priamky je snadno vyrobitelný, pričom sa pri jeho výrobe úplne vylúči možnost vytvorenia vydrolenin, ktoré sú zdrojom netesnosti. Stopa zárezu pretinajúca valcovú plochu a kolmé čelo je dokonale tesná i pri zvýšenom...

Hmota na výrobu kameninových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263182

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavličko Ján, Košice, Kiselovič Ján, Riník Rudolf, Giduška Michal, Takáč Juraj

MPK: C04B 14/14

Značky: hmota, výrobu, kameninových, výrobkov

Text:

...porovnaní s predchádzajúcimi energeticky aj celkovej ovela menej nákladná. Na výrobu kameniny je pritom možno e výhodou využiť najjemnejšiu trakciu z úpravy uvedených hornín, s odbytom ktorej často bývajú problémy. Popri znížení materiálových nákladov aa využitím rieienia podľa vynálezu dosiahne tiež zníženie energetickej náročnosti výroby kameniny, pretože teplota výpalu hmôt podľa vynalezu je nižšia než u hmôt s lupkovým ostrivom. Napriek...

Zariadenie na kompenzáciu ťahu vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 263181

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barák Jozef, Balog Miloš

MPK: B65H 59/10

Značky: ťahu, vodiča, zariadenie, kompenzáciu

Text:

...súčinnosti 5 vačkovým kotučom resp. s dalšou ovinutou kladkou tvoria trojuholník. V závislosti na pohybe navijacieho telesa sa ovláda velkost trojuholnika tak, aby sa uskutočniloúplné vyrovnanie nekontinuálneho pohybu drátu. Nevýhodou týchto riešení je, že musi bytpre vačkový kotúč, resp. tretiu ovinutú kladku k dispozícii prídavný pohon, a tento mechanický systém je pri vysokých rýchlostiach opäť podrobený mechaniekému...

Modifikovaný asfalt na bázi polyolefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263180

Dátum: 11.04.1989

Autori: Runa Alfréd, Masaryková Margita

MPK: C08L 95/00

Značky: bázi, polyolefinů, modifikovaný, asfalt

Text:

...polyetylánu, vyznsčujúci se tým, že molekulová hmotnost vysokotlàkoveho polyetylénu sa pohybuje v rozmedzí 11 000 už 14 000. Vysoký účinok zvyšovania tvrdosti/ vyjadreny bodom mäknutia °c/ po pridavku 4,0 t hmot. na aefslt je 13 °c s po pridsvku 8,0 i hmot. je 23 °c. V dosledku zvýšeného účinku je možno pre dosiahnutie určitej konltentnej tvrdosti modifikoveného asfaltu použiť nižší obsah vysokotlského polyetylínu. Ďallis jeho výhoda...

Spôsob regenerácie fosfátového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263179

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudák Ján, Hradský Ernest

MPK: C23C 22/86

Značky: fosfátového, regenerácie, spôsob

Text:

...o množstve v rozsahu 101 až 102 3 hmotnostnýoh voči jej teoretickému množstvu zodpovedajúcemu obsahu fosforu v kale. Pridávanie kyseliny sírovej sa deje za neustáleho miešania reakčnej zmesi a jej zohrievania po dobu odparenia 70 až 75 A jej objemu. Ďalej sa reakčná zmes ochladzuje po dobu vytvorenia kryštálov síranu železitého a filtrát kyseliny fosforečnej sa odsáva a odvádza do zásobníkov pre dalšie použitie. S výhodou sa filtrát...

Spôsob prípravy inertného nosiča pre suché tabletovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263178

Dátum: 11.04.1989

Autori: Leško Zoltán, Fiala Jozef, Borov Michal, Pľutová Mária

MPK: A61K 9/20

Značky: přípravy, suché, inertného, spôsob, tabletovanie, nosiča

Text:

...pri hydromodule 1 ku 7 až 10, teplote 95 až 105 °C a dobe 70 až 100 minút pri atmosférickom tlaku, na čo sa v dalšom stupni premýva destilovanou vodou s etylalkoholom. Po odfiltrovaní etylalkoholom prechádza vlhký medziprodukt mokrým šnekovým qranulátorom,zabezpečujúcim optimálny útvar pre následné sušenie v kamerových sušiarñaoh a mletie na úderovom nosovom mlyne. Granulovaný produkt sa vysuší pri teplote G 0 až 95 °C po suchej...

Robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263177

Dátum: 11.04.1989

Autor: Orszlán Tibor

MPK: B65G 59/04

Značky: zariadenie, dýhových, súborov, robotizované, skladanie

Text:

...účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva V tom, že umožňuje skladať neobmedzený počet dýh dosůboru, pričom sa podstatne zvýši výkon zariadenia, čo umožňuje skrátiť lisovaci cyklus a tým dosiahnuť aj úspory tepelnej energie. Výhoda vynálezu je aj v tom, že vylučuje nebezpečenstvo uloženia dyhy s lepidlom ako prvej vrstvy a tým odstraňuje následné problémy pri lisovaní.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený bočný pohlad a na obr. 2...

Zapojenie pre prenos údajov po sériovej zbernici s využitím oddelovacej medzery

Načítavanie...

Číslo patentu: 263176

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sládeček Štefan, Režnák Ján

MPK: G06F 13/00, G06F 13/38

Značky: zbernici, medzery, využitím, oddelovacej, údajov, prenos, sériovej, zapojenie

Text:

...obvodu oddelovacej medzery. výstup dohliadacieho obvodu je privedený na vstup prerušovacieho systému a výstup obvodu sériovej komunikácie je cez vysielací obvod pripojený na sériovů zbernicu.výhodou tohto riešenia synchronizácia prenosu údajov po sériovej zbernici je to, že procesor účastníka sa zamestnáva komunikáciou iba v nevyhnutne nutnej miere a súčastne nie je zbytočne blokovaná sériová zbernica.zapojenie podľa vynalezu je dalej...

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bratislava, Svitek Imrich, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Markusek Július

MPK: A01N 31/00

Značky: výroby, herbicídneho, spôsob, přípravků, kombinovaného

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Spôsob prípravy D-glycero-D-galaktoheptózy a D-glycero-D-taloheptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263174

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bílik Vojtech, Alföldi Juraj, Bíliková Katarína

MPK: C07H 3/04

Značky: d-glycero-d-taloheptózy, spôsob, d-glycero-d-galaktoheptózy, přípravy

Text:

...sodného a reakčná zmes sa mieša počas 7 hodín a potom nechá stát počas 20 hodín pri teplote 23 °C. vylúčené sodné soli 1-deoxy-1-nitro-D-glycero-D-galaktoheptitolu a 1-deoxy-1-nitro-D-g 1 ycero-D-taloheptitolu sa odfiltrujú a premyjú metanolom. Do zmesi 1 000 ml 0,05 m 0 l.1-1 vodného roztoku hydroxydu sodného, 100 ml 30 i hmot. vodného roztoku peroxidu vodika a 2 g molybdénanu amonného sa v priebehu 7 minút za miešania po častiach...

Určovanie homologických úsekov nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263173

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vasil Miroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: úsekov, kyselin, homologických, určovanie, nukleových

Text:

...úseku sa vytvorí dvojvláknc 1. Na vzorku sa pôsobí enzymaticky značenou špecifickou protilátkou proti dvojvláknovej nukleovej kyseline § Po naviazaní protilátky Q na sondu Q a dvojvlákno 5 sa pridá substrát Q. Výsledok reakcie 1 sa odčíta.P r í k l a d 3 sodna 3 sa fixuje na nosiči g, pridá sa neznáma nukleová kyselina l. V rozsahu homo logického úseku nukleových kyselín sa vytvorí dvojvlákno 5, na vzorku sa pôsobí enzymaticky...

Spôsob formovania adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263172

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skalák Pavol, Maťaš Michal, Gálfy Koloman

MPK: B01J 37/00, B01J 20/30

Značky: formovania, katalyzátorov, adsorbentov, spôsob

Text:

...potrebná na lámanie a zaoblovanie valčekov v zmiešavači je 3 sekundy až 15 minút,a to v závislosti na počte otáčok miešadla, priemeru valčekov a obsahu vody v nich.Výhoda spôsobu podľa tohoto vynálezu spočíva v tom, že sa granuly adsorhenta, alebo katalyzátora získavajú s výtažkom až 80 hmotnostných požadovaných rozmerov, že sa zvýši pevnosť granúl voči oderu a tým sa zníži tvorba prachu pri manipulácíi s granulami V procese sušenia,...

Kolonizačný prípravok pre mláďatá prežúvavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263171

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kmeť Vladimír

MPK: A23K 1/16

Značky: prežúvavcov, kolonizačný, prípravok, mláďata

Text:

...nevýhody odstraňuje riešenie podľa vynálezu, pri ktorom základnou účinnou zložkou prípravku je lyofilizovaná kultúra streptococcus bovis A 0 24/85 imobilizovaná na nosič prirodzeného pôvodu ako napriklad zeolit alebo enzymaticky natrávený škrob. Kmeň mikroorganizmu strsptocoocus bovis AD 24/85 je uložený v Československej zbierke typových kultúr na Institute hygieny a epidemiolôgie. Šrobárova 48, Praha pod depotným čislom A 0 24/85.Je...

Izolačná látka na báze mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 263170

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zvarík Jozef, Stacho Ivan, Morávek Jaroslav, Matula Vladimír, Šánik Peter, Daníšek Marian

MPK: B32B 5/30, B32B 5/28

Značky: báze, izolačná, látka, mäkčeného

Text:

...frekvenčnom pásme, je konštrukčne a výrobne jednoduchá, jej vlastnosti sú konštantné vo všetkých klimatických podmienkach,nepcdlieha vplyvom vlhkosti, nizka materiálova náročnosť, kompaktnost a zároveň ľahká maninow teľnost. rozsiahle možnosti vzhladových úprav.Na výkrese je v priečnom reze zobrazená izolačné látka podľa tohoto vynálezu.Uvedené riešenie tvori izolačná látka na báze mäkčeněho PVC, ktorej priečny rez je zobrazený na výkrese...

Spôsob prípravy trieskových a kusových odpadov na báze titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263169

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ďurišin Jozef, Škrobián Milan, Varga Peter, Kuffa Tarzícius, Molnár František, Hroch Pavel

MPK: C22B 1/00

Značky: kusových, přípravy, titanu, báze, spôsob, trieskových, odpadov

Text:

...práškový produkt vhodný pre použitie v oblasti žiaruvzdorných materiálov.Jeho výhodou je predovšetkým značná variabilnost v používaní rôznych reaqencil včetne prítomných mazadiel 2 trieskového obrábanie titanu, ktoré sa radia väčšinou k odpadným medziproduktom, čim sa ekonomika tohto postupu stáva velmi výhodnou.Na odpad titanovej zliatiny OT-4-1 zloženia v hmot. C 0,1 t, Mn 0,7-2,0 0, si -0,15 Q, A 1 1,2-2,5 t, Fe 0,3 E, Zr -...

Zariadenie pre prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263168

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: zariadenie, hydromotora, media, tlakového, přívod

Text:

...na rotujúcej časti ggg a zberacim krúžkom łgg nalisovaným do stacionárnej časti łgg. Na rozstrekovacom krúžku głg sú vytvorené pracovné plochy głł, ktoré sú v podstate časti rotačnej kužeľovej plochy a tiesniace plochy łgg, ktoré sú časťou rotačnej valcovej plochy. Prienikom pracovnej plochy głł a teaniacej plochy lg je kružnicą, ktorú tvori tesniacu hranu łgg. Na zheracom krúžku igg sú vytvorené zberné plochy lgł. ktoré sú v...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263167

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/30

Značky: rotačný, přívod, tlakového, zariadenie, hydromotora, media

Text:

...krúžky 160. vonkaj ii priemer pritlečného krúžku LI je vldži než vnútorný priemer vonkajlieho krúžku g valivúho ložizka ľ a vnútorný priemer pritlačnúho krúžku l 6 D je menži než vonkajži priemer vnútorného krúžku L 1 velivúho ložiska 1. V etacionirnej časti lg sú vytvorenú mazacie drúžky 1 L. ktorésú prepojené s aziúlnymi vřtaniami 15 l rozvodu 1 §o nazacieho oleje pre valivú ložisko51 g. Rezacie drůžky gg sú prepojené s uazecimi...

Odlučovač vzduchu pre potravinárske meracie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263166

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Fridrich Dušan, Liška Miloš

MPK: B01D 19/00

Značky: meracie, odlučovač, potravinářské, zariadenia, vzduchu

Text:

...spodným okrajom po úroveň dlhej elektrôdy.Tvar štrbín nuti pretekajúci kvapalinu k zmene smeru prúdenia, čím dochádza k uspokojeniu hladiny, najmä v priestore sita. v ktorom sú uchytené snímacie elektrôdy. súčasne dochádza k lepšiemu odlúčeniu vzduchu. pričom rotujúca kvapalina chráni štrbiny pred zanesením. Vákuum vytvorené v odlučovači napomáha k účinnému odlúčeniu vzduchu, čím sa skvalitňuje priebeh merania objemu. Výhody sú tiež v tom,...

Štiepiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 263165

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gurčenko Zinaida, Pašiak Jaroslav, Zeidler Ivan

MPK: C09K 7/02

Značky: štiepiaca, kvapalina

Text:

...v dosledku nižšej bobtnacej schopnosti škrobu. Alkohol sa ako dehydratačné činidlo a zvyšovač tenzie pár roztoku slúži v našom prípade ako prostredie pri reakcii sietovania a zároveň spomaluje hydratáciu škrobu v procese namiešavania štiepiacej kvapaliny na 10 až 30 3-ný vodnoalkoholický roztok, čim sa zabezpečí rovnomerné disperqácia škrobového polyméru v kvapaline a dosiahne sa dokonalá homogenita vytvoreného gélu.V tabuľke 1 uvádzame vplyv...

Elektrochemický obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263164

Dátum: 11.04.1989

Autori: Soják Mikuláš, Pavlovec Oldřich, Vadina Štefan, Banas Ján

MPK: B23H 3/10, B01F 13/02

Značky: elektrochemický, stroj, obrábací

Text:

...materiál, odolný vöči korózii a väčší požiadavok za zastavaný priestor. K dosiahnutiu vyššej koncentrácie elektrolytu je nutné používanie teplej vody, čím sa zvyšujú nároky na energiu.Vyššie uvedené nevýhody zmierňuje elektrochemický obrábací stroj podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že miešacia nádoba elektrolytu je uložená v pracovnej nádrži tak, že výtokové otvory miešacej nádoby zasahujú nad hladinu elektrolytu V pracovnej...

Zapojenie pre kontrolu kvality a polohy polovodičových čipov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 263163

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galbavý Peter, Potfaj Ján, Čechvala Vojtech

MPK: G06K 9/00, G06K 9/32

Značky: kvality, čipov, polovodičových, zapojenie, kontrolu, montáži, polohy

Text:

...a pre zadávanie x-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávanie a druhou vetvouadries pre porovnávanie a pre zadávanie y-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávaniena rozvetvený vstup druhého multiplexera obvodu tolerančnej pamäte a na rozvetvený vstup logického poľa obvodu tolerančnej pamäte. ovládacie vstupy prvého multipiexera obvodu tolerančnej pamäte, druhého multipraxera obvodu tolerančnej pamäte a logického poľa obvodu...