Archív za 1989 rok

Strana 80

Automatická pračka na praní fibrilních vložek filtračních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263242

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voborský Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/18

Značky: vložek, filtračních, praní, fibrilních, pračka, prvků, automatická

Text:

...príklad provedení automatigké pračky na praní fibrilních vložek filtračních prvků podle tohoto vynálezu.V těleae pračky l (viz obr.) je usazena fibrilní vložka 2,která je k držáku těless pračky l připevněna pomocí šroubu l 6 se stříškou. Šroub lg prochází víkem s maticí ll.Přívodem i je přiváděna prací kapalina přes uzavírací orgán j a zpětnou klapku 6 do pláště pračky l Qutou opěrou do vnitřního prostoru fibrilní vložky g. Prací kapalinav...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263241

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: tuhých, částic, plynů, zařízení, odlučování

Text:

...postor náatavoe s vnitřním prostorem filtračníhopvku. V místě nad přírubovým spojem je nádoba opatřena hrdlem263 241 pro výstup plynu. Filtrační prvek je ve tvaru válce, jehoždno je zaslepeno a plášť váloe tvoří filtrační přepážka. Filtrační pvek může být připevněn k přírubovému spoji oentrálním šroubem s matioí.Výhody zařízení pro odlučování tuhých částio z plynů podle vynálezu spočívají v zjednodušení výroby a snížení materiálové...

Vzduchem chlazený výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263240

Dátum: 11.04.1989

Autor: Míka Josef

MPK: F28D 1/04

Značky: výměník, chlazený, vzduchem

Text:

...konstrukce vlastního výměníku, u kterého odpadnou zejména žaluzie zakrývející prostor výměníku, odpadá propojovací potrubí mezi výměníkem a nádrží, sníží se energetické ztráty při ohřívání kapaliny před uvedením výměníku do provozu, zjednoduší se obsluha a odpadne možnost poruch při náhodném zatuhnutí média ve výměníku.Na obr.l až obr.4 je znázorněno několik variant provedení spojení výměníku se zásobní nádrží a na obr.5 je detail...

Způsob výroby indasulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263239

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pedál Miloslav, Plachý Josef, Šimek Stanislav, Lazecký Josef, Haumer Jaroslav, Hauptfleisch Pavel, Morák Milan, Müller Karel, Kepl Jiří, Peterka Vlastimil, Prachař Otakar

MPK: C11D 1/22, C07C 143/38

Značky: kyseliny, způsob, výroby, indasulfonové

Text:

...směsi indanu s alkylbenzenem lze vést v kontinuelním nebo diskontinuelním pochodu.V diskontinuelním pochodu a uspořádání se probublává předloženou směsí kapalných surovin sulfonační plyn a po zavedení 1,0 až 1,3 molů oxidu sírového na l mol suroviny Je sulfonaoe ukončena.Při kontinuálním pochodu lze také pracovat v barbotážním systému a to budvv jediném reaktoru,nebo v kaskádě reaktorů,kde do prvního reaktoru se přivádí veškeré množství...

Kapacitní snímač tlaku nebo tlakové diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 263238

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polák Stanislav, Zámek Miroslav, Moc Jiří

MPK: G01L 9/12

Značky: diference, tlaku, snímač, tlakově, kapacitní

Text:

...odporom třecího kontaktu. Ani chyba vzniklé proměnliveu impedancí, vyvolané ařjiž přechodovým odporom nebo induktivní či kapacitní složkou pŕívodu měnícího tvar nemusí být vždy zanedbatelná.Všechny uvedené nevýhody shore popsaných doeavadních snímačů jsou odstraněny snímačom tlaku nebo tlakové diterence podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v tuhém krytu, opatřenem prvním přívodem vzdušíny nebo kapaliny je hermetícky uza~ vřen...

Způsob tváření výkovků kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263237

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bystřický Josef, Bozděch Karel, Perlík Jiří, Bosman Josef, Plzeň

MPK: B21J 5/00

Značky: způsob, výkovků, kotoučů, tváření

Text:

...v důsledku pěchovacího procesu.Tato oblast, obsahující středové segregace z kovářekého ingotą vykazuje obvykle defekty značného rozsahu, které jsou odhalovány při ultrazvuková kontrole. vnější oblast má relativně stejný, stupeň deformace a nejsou s ní v zásadě žádné problémy. Relativně nejlepší výsledky jsou dosahovány u výkovků kotoučů vyráběných z elektrostruskově přetavených slitků, ale vysoké inves 263 237 tiční a výrobní náklady brání...

Bazický obal elektrod pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí střídavým i stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263236

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Jaroslav, Trejtnarová Věra

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: oceli, elektrod, stejnosměrným, proudem, nelegovaných, bazicky, nízkolegovaných, střídavým, svařování

Text:

...dále 22 až 35 hmot. uhličitanů alkalíckých zemin, např. uhličitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatěho, případně uhlíčítanu barnatého samostatně nebo ve směsi v liboýolném poměru, při 283 238čem mohou být ve formě v přírodě se nacházejicich minerálů nebo ve formě chemických sloučenin, 18 do 25 hmot. fluoridů,např. fluoridu vápenatěho va formě minerálu nebo chemické sloučeniny, případně fluoridu hlinitého, fluoridu barnatého, fluoridu...

Třecí materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263235

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cekota Bohuslav, Postava Miroslav

MPK: B29C 35/02

Značky: způsob, třecí, materiál, výroby

Text:

...materiálu. Zajiětění těchto požadavků je u této materiálové báze velmi obtížné a prakticky téměř nedosažitelné. Vznikají technické obtíže,a to jak při přípravě plstěných desek přesné t 1 ouštky,tak i při zamezení změny tlouštky vliven opakovaného stlačování obložení při funkční činnosti stroje. Extrěmní případ vzniká v takových aplikacích, kde jsou plstěným materiálem opatřeny lamely v počtu několika desítek a uloženy na společné nosné...

Zařízení k připojení zdroje nosného plynu k plynovému chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263234

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sázel Vladimír

MPK: G01N 30/26

Značky: plynovému, zdroje, chromatografu, připojení, zařízení, plynů, nosného

Text:

...který ústi do volné atmosféry. Do volné atmosféry ústí také výstup druhé kolony 2. Škrtící ventily 1 a 1 g. připojené k uzavíracim prvkom g a gnslouží jako nastavitelné tlakové odpory. Uzavírací prvky i a. 52 jsou tvořeny tříceutnými kohouty podle obr. 2 a 3. Základom je těleso-igg se vstupním otvorom 5 gp, s prvním výstupním otvorom 39 a druhým výstupmĺm otvorom 59 g. V tělese .je vytvořena pracovní dutina Lig s osou 11 g, v ní je ve směru...

Zařízení pro nastavování funkčních mezer spojky, zejména elektromagnetické spojky tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263233

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ruta Vladislav

MPK: D03D 51/00

Značky: tkacích, zejména, nastavování, zařízení, strojů, mezer, elektromagnetické, spojky, funkčních

Text:

...funkční nezery při běžném seřizování.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popeéno v následujícím popisu a znázorněno na příloženém výkresu, který znázorňuje částečný bokoryaný řez zařízením podle vynálezuoNáhonová řemenice l stroje je přípojena pomocí šroubů gk náboji 1, ve kterém jsou namontována radiální ložiska Qs mezivložkou lg. K tomuto celku je přišroubován kotouč l spojky s obložením 3, který je posuvně uložen na...

Zařízení pro odměřování a dělení silového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263232

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Jan, Kintr Jiří, Bezstarosti Vladislav, Richter Miloslav

MPK: H02G 1/18

Značky: dělení, silového, kabelů, zařízení, odměřování

Text:

...konoifilł hřídele glł, který je vyveden mimo rám J., je upevněn ustavovací kotouč 6 s vyznačenou šipkou pro seřizování počátečního nastavení odměřovacího kotouče 2,. Na odměřovaoí kotouč ž je silový kabel 2 dotlačován pomocí prismaticlcé přítlačné kladky 1, otočně uložené v odpruženémVzávěsu 8, upevněněm ve stojanu g, který je uchycený k vodícídesce 33 nad výřezem 1.3 i. Přítlačná síla je vyvozena pružinami §L závěsu g, jejichž předpětí je...

Zařízení k diagnostikování hlavní palných zbraní metodou akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 263231

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manďák Jozef, Juríček Emanuel

MPK: F41C 21/20

Značky: akustické, zbraní, zařízení, metodou, diagnostikování, emise, hlavní, palných

Text:

...spojených především s dalším opracováváñxn253 231 již nevyhovujících výkovků hlavní, případně poškozováním bojové techniky v důsledku roztržení hlavně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu jeho provedení pomocí výkreeu, znázorněném na obr. l, který představuje schémetícké uspořádání tlakovacího stendu spolu s tlakovaným výkovkem hlavně, uvnitř kterého se nalézá vložny válec, vyhotovený z téhož materiálu jako tlakovaný výkovek...

Propojovací přístrojový rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 263230

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav, Hanousek Karel, Běhounek Ladislav, Johanovský Aleš

MPK: H05K 7/18

Značky: přístrojový, propojovací

Text:

...přístrojových propojovecích rámů s více řademí zásuvkových částí konektoru s nožovými vývody.Propojovací přístrojový rám s doskou s pločnými spojí podle vynálezu bude následovně blíže popsén v přikledovém provedení pomocí připojeného vyobrazení, znézorňujícího podstatu jeho uspořádání.Propojovecí prístrojový rám s deskou ł plošných spojü je na začátku svého vytváření opetřen dvěma řàdami zásuvko- j vých částí gg, gg víoenožových...

Zařízení pro vyhledávání spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263229

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bedáň Josef, Trávníček Petr, Horák Vojtěch, Kotek Vladimír, Kolář Emil

MPK: B29C 45/28

Značky: vyhledávání, zařízení, spojek

Text:

...podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání zařízení ve výchozí poloze těsně před zajížděním a vyhledáváním spojek. Na obr. 2 je pohled na vlastní spojku objasňující poměr zubů vůči zubové mezeře.Na objímce 3 drážkového hřídele 1, ktoré je přes páku § spojene s ovládací tyčí 1 stanice forem,je upevněna narážková deska 1 s narážkami g, proti kterým je uspořádán polohový spínač A. Drážkový hřídel 1 je svou stranou přivráoenou k...

Zařízení k ovládání forem pro tlakové tváření elastomerních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263228

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolář Emil, Skopálek Josef, Kotek Vladimír

MPK: B29C 45/28

Značky: ovládání, tváření, forem, zařízení, tlakově, elastomerních

Text:

...jeuložena na křížové spojce 1 drážkového hřídele g vedeného posuv ně V pouzdru A otočně uloženém v ložiskách Q v základním těleseQ a zalisovaném do hnaněho ozubeného kola 1 spojeného ozubeným řemenem § s hnaoím ozubeným kolem ll, přičemž obě ozubená kola 1,ll jsou uložena ve vidlici vytvořené V rámu základního tělesa §. Hnací ozubené kolo ll je uloženo na otočném hřídeli lg a přes spojku lg spojenoshnacím hřídelem hydromotoru 13. Posuvný...

Zařízení pro manipulaci s minerálními deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263227

Dátum: 11.04.1989

Autori: Menša Ludvík, Borkovec Libor

MPK: B65G 59/04

Značky: minerálními, manipulaci, zařízení, deskami

Text:

...regulačni klapka pro přieáváni vzduchu, která umožňuje regulaci podtlaku při různé hmotnosti odebiraných deeek.Výhodou uspořádání podle vynálezu je jeho jednoduchost a snadné přeetavitelnoet při změně rozměru nebo hmotnosti deeekoNa připojených výkreeech je znázorněno zeřizeni pro manipuleci s ninerálnini deskami podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárye. na obr. 2 je půdorye zeřizeni.zarizeni pro manipulaci e minerálnimi deekami je tvořeno...

Rotační pneuelektrická hladinová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 263226

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matějíček Jan, Polák Jaroslav

MPK: G01F 23/26

Značky: pneuelektrická, hladinová, sonda, rotační

Text:

...popsán podle přiloženýchvýkresů, kde na obrä 1 je znázorněn řez mechanickou částí rotační pneuelektrické hladinově sondy podle vynálezu, na obrä 2 je znázornšn pohled shora na sondu z obr» la na obrz 3 je znázorněno zapojení elektrické části sondy podle vynálezu.Na obra 1 a 2 je znázorněno těleso ł sondý, v němž je uspořádána výstupním kanálem g opatřená komora Q. V ko~ moře Q je V ložiscích 5 otočně uložena turbína Q, do níž ústí přívodní...

Syntetický olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263225

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Železný Miroslav, Weisser Otto, Marek Miroslav

MPK: C10M 107/08

Značky: kompresoru, vzduchových, plynových, mazání, syntetický

Text:

...mel schopnost edsorbovat se na kovových plochách a vytlačit z nich vodu, přítpadněvytvářet ochranný film na kovových površích proti korozní mu účinku vody.Moderní kvalitní oleje pro mazéní vzduchových s plynových kompresorů jsou vyráběny z kvalitních ropných olejových rafinátů,s výhodou cyklanických, které mají malý sklon k tvorbě karbonu. Hluboko rafinované tzv. bílé oleje se používají k mszání kompresorů etylenových a strojů používaných ve...

Částečně syntetický převodový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263224

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Třebický Vladimír, Marek Miroslav, Weisser Otto, Štěpina Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: převodový, částečně, syntetický

Text:

...olejových destilátů nebo í se syntetickými oleji, například polyalfaolefínovými, pro přípravu základových olejů k výrobě převodových olejů používaíi. Tyto polybutenove oleje jsou bud polymery jen izobutylenu,nebo jeho směsi s n-buteny s vyrazne převažujíoím podilem izobutylenu, například asi 75 hmot. izobutylenu a asi 25 hmot. n-butenů.Částečně syntetický převodový olej pro náplň převodů automobilových a uzavřených převodů průmyslových,...

Částečně syntetický hydraulický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263223

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpina Václav, Mostecký Jiří Akademik, Zeman Vladimír, Marek Miroslav, Weisser Otto, Valdauf Jiří

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, hydraulický, syntetický

Text:

...kterou proto kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zínečnatého působí tato přisada i jako inhibitor oxidace,do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu alkylfenolů nebo aromatíckých aminů. Á i- 3 283 223 Přítomnost malého množství vlhkosti v oleji nelze vyloučit v žádné hydraulické soustavě. Protože jde o oleje převážně alkalického charakteru s relativně...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263222

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matějovský Vladimír, Zeman Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Štěpina Václav, Weisser Otto

MPK: C10M 107/08

Značky: motorů, syntetický, dvoudobých, mazání, zážehových

Text:

...vyznačuje tím, že základový olej v množství 84,0 až 98,7 hmot. je tvořen poly-n-butenovým olejem, obaahujicím nejvýše 3 hmot. polyizobutylenu, s MW 250 až 850 a s polydisperzitou 1,15 až 1,35 a teplotou varu 300 až 550 °C a zušlechřujíci přísady Jsou tvořeny 0,3 až l hmot. bezpopelných antioxidantů typu alkylfenolů, například alkylbísfenolů 1 až 12 hmot. detergentů-disperzantů typu alkylarylsulfonátů vápenatýchja/nebo hořečnaąých s TBN až...

Prostředek pro regeneraci olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263221

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrázek Jan, Eckert Egon, Liška František, Sauer Pavel, Roušar Ivo, Cenek Miroslav, Pychynski Karel

MPK: H01M 10/42

Značky: olověných, regeneraci, prostředek, akumulátorů

Text:

...až 96 hmot. kyseliny sírové, výhodné 29 až 49 hmot., vztaženo na hmotnost prostředku.Základní výhoda prostředku podle vynálezu spočívá V tom,že se vyznačuje podstatné delší životností,než známé prostředky.Další výhodou kromě prodloužené životnosti regeneračního roztoku je použití takového složení, že elektrolyt V článku po regeneraci má složení s koncentrací kyseliny sírová, které odpovídé běžné funkci akumulátoru. Regeneraci lze...

Zapojení jímek sprchovací vody a zředěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263220

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kornas Jaroslav

MPK: C10B 39/04

Značky: jímek, sprchovací, kapaliny, zředěné, zapojení

Text:

...sprchovací vody je přepadem napojena na jímku zředě~ né kapaliny, přičemž snímač hladiny jímky zředěné kapaliny je napojen na samočinný otevíraoí prvek doplnkového přívodu vody jímky sprchovací vody.Výhody zapojení se projevují v podstatnćm snížení nákladů na provoz, snížení ztrát magnetitu a ve zvýšení účinnosti eprchování a funkce magnetických separátorů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení jímek...

Brzdicí zařízení pásu pásového dopravníku v případě jeho přetržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263219

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gottweis Jiří, Klein Stanislav

MPK: B65G 43/06

Značky: pásového, přetržení, pásu, brzdící, zařízení, případě, dopravníku

Text:

...podle výnálezu lze spatřovat v jednoduchostí konstrukce, která je snadno zhotovitelná z běžně do 2 I 3 219 stupného materiálu, přičemž upravená ramínka dopravníku lze řaditza sebou. Dochází ke snížení namáhsvosti práce s zvýšení jistoty provozu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno brzdící zařízení podle vynálezu v axonometrickém pohledu.Mezi boky ll, ramínke l, pásu 1, pásového dopravníku /není kreslen/ je upevněna výztuha g...

Technologická pozice pro zpracování substrátů při výrobě polovodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263218

Dátum: 11.04.1989

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: výrobe, substrátů, technologická, zpracování, pozice, polovodičů

Text:

...válce s převlečnou odpadní miskou.Výhodou řešení podle vynálezu je miniaturizace nezbytná pro automatizované a robotizovaná pracoviště, vysoká spolehlivost,snadné údržba a výrazně nižší pořizovací cena.Technologická pozice pro zpracování substrátů podle vynálezu je popsána pomocí příkladu na připojeném výkresu, kde je znázorněn řez konkrétní úplnou sestavou V reálných rozměrech. Motor 1 je umístěn ve vakuovém pouzdře Q, vakuová...

Lisovací nástroj pro vytváření nákružku na trubkovém pouzdru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263217

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hok Jozef, Nemšák Rudolf

MPK: B21D 19/02

Značky: nákružku, vytváření, pouzdru, nástroj, trubkovém, lisovací

Text:

...zapuštěni gg držena převlečnou małioí 1,nešroubovenou na razn níku 1. Tim je také svírán horní konec gg trubkového polotova ru A za svůj vnější povrch vnitřním průměrem Q dělené patrice g, Pro dolní konec gg trubkového polotovaru 4 je vytvořena prstencová mezera mezi zmenšeným průměrem g čepu § a vnitřním průměrem Q kuželové dělené matrice Q v její pracovní poloze, v níž je uloäena na rovnćm dně gg zužuáícího se kušelového zahlodbení ga...

Zařízení pro úsporný chod rotační svářečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263216

Dátum: 11.04.1989

Autor: Andršt Zdeněk

MPK: B23K 9/10

Značky: rotační, zařízení, úsporný, svářečky

Text:

...stavy na výstupních svorkách §§ a gg svařovacího generátoru 1, (svorky jsou bud rozpojeny nebo spojenyf přičemž není rozhodující, jsou-li propojeny prostřednictvím kovového dotyku sveřovací elektrody e svařovené konstrukce, nebo prostřednictvím elektrického oblouku, hořícího mezi elektrodou e svařovanou konstrukcí) a je tvořeno středofrekvenčním generátorem l, ktery svým výstupním střídavým napětí řídí zdroj g konstantního proudu, jímž...

Doplňkové krmivo z biomasy jehličí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263215

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskot Miroslav Akademik Čsav, Škodová Jitřenka, Brno

MPK: A23K 1/14

Značky: krmivo, doplňkové, jehličí, biomasy

Text:

...vzhledem k jejích nutriční hodnotě.Tyto nevýhody budou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstatou je doplňkové krmivo z biomasy jehličí používané jako součást krüné dávky jež obsahuje objemná krmiva, šroty obilovin,extrahované šroty olejnin, ůsušky, minerální látky a vitamíny, obsahuje přídavek biomasy jehličí v množství 0,5 až 25 hmot.tekuté bĺ°m 5 SY Óehlĺčĺ T taženo ke krmné dávce o obsahu sušíny 17 až 25 hmot. biomasy...

Budicí obvod bipolárního tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263214

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: tranzistorů, bipolárního, budicí, obvod

Text:

...na prvním vývodu 1 ovládacího obvodu 1 dojde přes rozběhový obvod § k počátečnímu vybuzení tranzistoru § NPN. Rozběhový obvod Q obsahuje například paralelní kombinaci odporu a kondenzátoru. Tranzistor Q NPN se otevře a jeho kolektorem začne protékat proud z napájecího zdroje 2 přes zátěž 1. Tento proud je snímán enímacím vinutím 21 proudového transformátoru 2. Na jeho budicím vinutí Ž se vytvoří takové napětí, ktoré způsobí tok budíoího...

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s rekuperační indukčností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263213

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štusák Miroslav

MPK: H02M 7/00

Značky: rekuperační, impulsně, regulovaný, zdroj, napájecí, indukčnosti

Text:

...tekoucího doNa obr. 2 a obr. 3 čas U představuje okamžik, ve kterém sepnul sériový spínač, čas tl představuje okamžik, ve kterém rozepnul sériový spínač a sepnul paralelní spínač, časT vymezuje periodu činnosti impulsně regulovaného napájecího zdroje,proud Ia představuje maximální hodnotu proudu odebíraného zevstupního zásobníku energie, proud Ir představuje maximální hodnotu rekuperačního proudu tekoucího do reálne zatěžovacíJeden pól...

Způsob likvidace louhových kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263212

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažková Dana, Pavlusik Peter, Lešek František, Glasser Vladimír, Balcar Miroslav

MPK: C02F 11/18

Značky: louhových, způsob, kalů, likvidace

Text:

...p 1 niva na likvidaci 1 mšodpadních louhových kalů. Teplo uvclněné při spalování se však nedá energeticky využít, protože vysoký obsah popela ve spalovanem materiálu vede ke vzniku nánosů, resp. inkrustaci na teplo stěnných plochách, a tím k neúměrnému snížení intenzity převodu tepla.Obsah anorganických podílů v odpadních louhových kalech vede ke zvýšení úhrad při jejich vypouštění do veřejných toků. Dále nemůže být na závadu, že kaly...

Železobetonová nosná konstrukce s prefabrikovanými nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263211

Dátum: 11.04.1989

Autori: Weger Christian, Botorče Marián, Smola Peter

MPK: E04C 3/20

Značky: prefabrikovanými, nosná, nosníky, konstrukce, železobetonová

Text:

...nosníků a monolitické železobe 3283 211 tonové desky, epřažené s prefabrikovanými nosníky výztuží, vyčnívajicí ze styčných ploch prefabrikovaných nosníků podstata vynálezu spočívá v tom, že monolitická deska je s prefabrikovanými nosníky spřažena okrajovou částí nejméně jedné výztužné rohože,která je jedním 2 výztužných prvků prefabrikovaných nosníků a jejíž útkové pruty procházejí styčnou plochou prefabrikovaných nosníků. V konkretním...

Uložení podlahových dílů hrazení kotců pro prasata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263210

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš, Bláha Jaroslav

MPK: A01K 1/015

Značky: dílů, prasata, uložení, podlahových, hrazení, kotců

Text:

...k jedné ze stěn kotce, k více stěnám kotco nebo vzájemné k sobě.Některé příklady hrazení podle vynálezu jsou na připojených výkresoch. Na obr. 1 je příčný řez dvojicí vyvýšených pŕíčných kotců s krmnými místy u manipulačních uliček, na obr. 2 je půdorys stejných kotců, na obr. 3 je půdorys těchto kotců s podlahovými díly v otočené poloze pro čištění, ev. demontáž,na obr. 4 podélný řez podélných kotců, na obr. 5 půdorysný pohled kotců podle...

Zapojení pro sledování a vyhodnocování polohy otočných indexovacích stolů a pro řízení jejich pohybů, zejména pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263209

Dátum: 11.04.1989

Autori: Urban Jiří, Smetana Miloslav, Poledňák Vladimír

MPK: B23Q 15/12

Značky: obráběcí, sledování, stroje, jejich, otočných, vyhodnocování, zejména, stolu, pohybu, indexovacích, řízení, zapojení, polohy

Text:

...polohy otočné části od požadované polohy. Blok g pro výpočet vzdálenosti je připojen svým prvním výstupem 3 k prvnímu vstupul bloku 1 pro řízení zpomalení pohybu otočné části a svým druhým výstupom gg jednak k prvnímu vstupu Al bloku 3 čítače pro presnou polohu, jednak k prvnímu vstupu ŽL blokuâ čítače pro zpomalení smyslu CW a jednak k prvnímu vstupu gl bloku É čítače pro zpomalení smyslu CCW. Ke druhým vstupům Ag, gg, gg blokůi,j, Q čítačů...

Způsob ultrazvukového spojování komponent systémů žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263208

Dátum: 11.04.1989

Autori: Miklánek Laco, Kuzmann Rudolf, Švehla Štefan, Klepáč Lubomír, Vítek Juraj, Haluza Jaroslav, Pospíšil Jaromír

MPK: B23K 20/10

Značky: způsob, ultrazvukového, spojování, systému, komponent, žárovek

Text:

...a na obr. 3 je v řezu znázorněn ultrazvukový spoj sevřené vtlačované komponenty sPříkladem konkrétního provedení ultrazvukového spoje komponent systémů žárovek H 4/12 Vlznázorněného na výkresuije spoj W dálkově spirály jako vtlačované komponenty l.a M 081 držáku jako přijímající komponenty 2 Vtlačovaná komponenta l spolus komponentou gtje sevřena mezi nákovkou 4 a hrotem 5 a pocelou dobu realizování ultrazvukového spoje je mezi hrotem 5...

Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HCI ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263207

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pajgrt Aleš, Marounek Milan, Machová Alena, Černý Alois, Walter Jiří, Kovář Lubomír

MPK: G01N 27/28

Značky: nebezpečné, měření, vzduchu, zařízení, koncentrace, indikaci

Text:

...3,zde například kalomelové, a měrné iontově selektivní chloridové elektrody l, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičem gg. Měřič napětí 2 je popojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opetřeno časovačem Ž, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. časovač Ž může být napojen uzavírací vazbou gl na výpustný ventil A a napouštěcí vazbou gg na průtoxový...

Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HF ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263206

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovář Lubomír, Walter Jiří, Marounek Milan, Mácha Ivan, Černý Alois, Pajgrt Aleš

MPK: G01N 27/28

Značky: vzduchu, nebezpečné, měření, indikaci, zařízení, koncentrace

Text:

...referenční elektrody 3,zde například kalomelové a měrné iontově selektivní fluoridové elektrody 3, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičemgg. Měříč napětí 3 je propojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opatřeno časovačem 5, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. Časoveč 2 může být napcjen uzavírací vazbou gg na výpustný ventil 5 a napouštěcí...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neubauer Libor, Zelenka Pavel, Zadák Milan, Doubek Rudolf, Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava

MPK: C10M 129/44

Značky: tažení, chladicího, drátu, výroby, mazacího, způsob, přípravků, mokra, měděného

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Upichovací soustružnický nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 263204

Dátum: 11.04.1989

Autor: Papež Jan

MPK: B23B 27/04

Značky: nůž, upichovací, soustružnický

Text:

...Obr. 3 znázorňuje demontovanou planžetu z těla nože, obr. 4 její půdorys. Na obr. 5 je znćzmměna možná konstrukce těla nože, na obr. 6 jeho půdorys.Tělo 1 nože má tvar třmenu a dovoluje najíždět na upichovaný materiál Q upnutý V čelistech 5. Tělo 1 nože je základním upínacím pyvkem pro plenžetu g, na které je vytvořen břit 1. K uchycení planžety g na tělo 1 nože slouží příložky 5, které jsou na planžetu g uchyceny tak,že spolu svírají...

Měkká intrakamerální čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263203

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pitrová Šarka, Krčová Zuzana, Šulc Jiří, Smetana Karel

MPK: A61F 2/14

Značky: intrakamerální, čočka, měkká

Text:

...záohytný (bezpečnostní) prstenec přesahující přední oentrující opěrnou část až 0 1,5 mm. Tento záchytný prstenec zajištuje čočku před vysunutím do přední komory oka. Středová tlouštka čočky je s výhodou v rozsahu od 1 mm do 3,5 mm. Tvar a velikost čočky způsobuje samočinné uložení do osy oka.Pro vyloučení traumatizaoe má samozřejmě význam jen měkkost povrchu čočky, a proto čočka podle vynálezu může být jak zcela homogenní z materiálu jednoho...