Archív za 1989 rok

Strana 8

Spôsob spracovania demonomerizačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266121

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ilavský Ján, Kordík Jozef, Furmanová Mária

MPK: C08F 6/24, C08F 6/14

Značky: spracovania, spôsob, zmesí, demonomerizačnej

Text:

...vodnej pary, ktorá ako kvapalná fáza sa oddeľuje od parnej fáze v separátore Q, ktorým môže byt aj zásobník. Parná fáza, ako prúd A, tvorená VC, vodnou parou a prípadnými dalšími komonomermi sa Vedie do práčky Ž, kde sa protiprúdne vypiera prúdom É, privádzaným príp. podchladeným kvapalným monomérom ako sú kyselina akrylová,metakrylová a najmä ich estery rovnako ako vinylacetát, príp. dalšie monomery s t. V. 50 až 250 °C, s výhodou 65 až 150...

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266120

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: nosného, částí, účelového, náhonovej, konštrukcia, pevná, rámu, podvozku

Text:

...na rám» pričom rám je vytvorený ako nádrž hydraulického oleja a pohonných hmôt,pričom medzi rámami je umiestnená výsuvná podpera a medzi rámami je ukotvený výklopný rám kábelového bubna s riadkovačom káb 1 a,pričom rámy spojené s nosičom ochrannej striešky sú spojené s kotviacim rámom.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku je podľa vynálezu v zadnej časti uchytená pomocou otočného čapu s nosným rámom nadstavbovej...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franta Štefan, Bučko Miloš, Olejník Vincent, Ambrož František, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Bratský Daniel, Fehér Pavol, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/18

Značky: zmesný, komponent, kyslíkatý, zážihové, palív, motory, přípravy, spôsob

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fehér Pavol, Juhás Stanislav, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/18

Značky: komponent, motory, kyslíkatý, zážihové, palív

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266117

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lisý Ján Mikuláš, Jurkovič Augustín, Lintnerová Marta, Novák Ladislav, Rosenbergerová Alica, Adamčík Vladimír

MPK: B01D 53/18

Značky: kvapalinách, plynných, látok, absorpciu, zariadenie

Text:

...stanovenia absorbovaného plynu a znižuje dobu absorpcie pri analýze ovzdušia. Absorpčný roztok sa do absorbéra pridáva,alebo sa z absorbéra odoberá jednoduchým pootočenim absorbéra o 1800. Konštrukěným zjednodušením pripojenia pomocnej rúrky na spodnú čast absorpčnej kolóny sa zjednodušuje výroba absorbéra a pri odbere absorpčného roztoku v absorbéri zostáva veľmi malé množstvo absorpčného roztoku.Na pripojenom výkrese je...

Dilatační ložisko vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266116

Dátum: 14.11.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: ložisko, dilatační, zařízení, vodních

Text:

...stranou otevřené a vsazené do ložiskoveho tělesa. Ke druhé volné části koule přiléhá přírubové víko, jež je pevně spojené s ložiskovým tělesem a jež je 2 vnitřní strany vyložené kluzným pouzdrem. Podstatou vynálezu je, že v otvoru koule je suvně uložen druhý čep opatřený přírubou, ve které je upevněn rozpěrný čep, jenž je svým čelem opřen 0 dno otvoru koule, přičemž k přírubě je připevněna nosná deska spojená s konstrukcí vrat.Do...

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kováčiková Magdaléna, Havránek Milan, Jelínek Václav, Chraščel Kamil, Benko Pavol

MPK: H05K 1/03

Značky: plošné, laminát, spoje

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266114

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C08F 16/36

Značky: obsahujúce, 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, struktury, polyméry

Text:

...a spol.,Photogr. Sci. Eng. 23, 290 (l 979 ü. Výhodou polymérov na báze 2-(4-propenoylfenyl)propánuje v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla. P Ľ í k 1 a d 1Zahrievaním 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu (10 gb v zatavenej ampulke v dusikovej atmosfére 2 hodiny pri 60 °C v tme vznikol polymér, ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušeni vážil 6,8 9 (68 hmot. ). Polymér má priemernú...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-/3-chlórpropanoyl/fenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266113

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Text:

...tejto zlúčeniny spočíva V tom, že na 3-chlőrpropanoylchlorid v chloride uhličitom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánom napred pri teplote nižšej ako 5 °C a neskoršie pri 20 OC počas 30 minút.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu v 30 -nom výtaäku.Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoměru a svetlom degradujúcich polymełrov .K...

2-/4-benzoylfenyl/-2-fenylpropán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266112

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/784

Text:

...lll 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropán nie je popĺsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyl)~ 2-fenylpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že 2,2-difenylpropán a benzyalchlorid reagujú v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého v sirouhlíku pri teplote 23 až 26 °c.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu V 40 -nom výťažku.Predmetná látka je medziproduktom pre...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-propenoylfenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266111

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/796

Text:

...Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 2-(4-benzoylfenyl)-2-Ľ 4-(3-chlőrpropanoyl)fenyljpropán sa pôsobí octanom sodným v acetonitrile pri 50 °C.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu vo vysokom výtažku a jednoducho.Predmetná zlúčenina je monomérom k príprave polymérov degradujúcich svetlom. P r i k l a dV acetonitrile (50 ml) sa pridá po častiach k...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šebeň Štefan, Jaroš Alois, Gabarík Milan

MPK: B01J 19/00

Značky: druhu, zariadenie, kvapalnej, tohoto, spôsob, spôsobu, změny, vykonávanie, indikácie, fázy

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Zariadenie na regeneráciu emulgačného oleja z opotrebovaných chladiacich emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 266109

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kološta Rudolf, Nepšinský Ladislav

MPK: C10M 175/02

Značky: emulgačného, emulzií, oleja, opotřebovaných, chladiacich, regeneráciu, zariadenie

Text:

...nádoby,dochádza k deemulgácii oleja a k jeho oddeleniu od okyselenej vod pričom oddelený olej sa zhromažduje pri povrchu.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je získanie čistého emulgačného oleja bez primesi, ktorý je možno použiť znovu k výrobe chladiacich emulzii, resp. na energetické účely. Na rozdiel od metódy flotácie pomocou hydroxidu železitého je uvedený spôsob regenerácie rýchly, jednoduchý, nevyžaduje nákladné zariadenia, je...

Tuberkulostaticky účinné alkylestery kyseliny N-/2-(4-chlórbenzotiazolyl)/ditiokarbamidovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266108

Dátum: 14.11.1989

Autori: Odlerová Želmíra, Gvozdjaková Anna, Hrušovský Dušan

MPK: A61K 31/27

Značky: přípravy, alkylestery, účinné, kyseliny, tuberkulostaticky, spôsob

Text:

...účinnými látkami.Nasledujúce príklady bližšie vysvetľujú, ale nijako neobmedzujú prípravu zlúčenin podľa vynálezu.K roztoku 0,05 mól (15 g) N-/2-(4-chlôrbenzotiazolyl)/ditiokarbamátu draselného v 40 cma dimetylformamidu za stáleho miešania pri teplote O °C počas 15 minút sa prikvapká 0,05 mől(6,7 g) metyljodiqu. Potom sa reakčná zmes mieša pri 20 °C 4 hodiny. vylúčené kryštáliky sa odsajú a filtrát sa vyleje na ľad. žltú zrazeninu po...

Enamíny N-metylpyridiniových jodidov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266107

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bencková Mária, Kováč Jaroslav, Végh Daniel Csc

MPK: C07D 213/38

Značky: přípravy, enamíny, n-metylpyridiniových, jodidov, spôsob

Text:

...A. Enamines Synthesis, Structure and Reactions, Marcel Dekker,New York 1969). Predmetné zlúčeniny môžu slúžiť ako východiskové produkty pre prípravu nových heterocyklických zlúčenín, prírodných látok, ako aj prísad do polymérov.Predmet vynálezu ilustrujú. ale neobmedzujú nasledujúce príklady P r í k 1 a d 122,1 g 1,2-dimetylpyridínium jodidu V ZD ml dimetylformamiddimetylacetálu sa zahrievalo10 h v 50 ml dimetylformamidu pri teplote 140 až...

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimeček Antonín, Gebelová Alžbeta, Matzenauer Tomáš, Kondrát Emanuel, Sabadoš Július, Vondrák Pavel

MPK: B01J 23/74, C01C 1/02, B01J 35/04...

Značky: dusnatý, oxidáciu, katalyzátor, amoniaku

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Matzenauer Tomáš, Vondrák Pavel, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Kontra Andrej, Šimeček Antonín, Miškovič Tibor, Kondrát Emanuel

MPK: B01J 23/74, C01B 21/24

Značky: oxidů, dusnatého, výroby, spôsob

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhrňaním prostredníctvom zmeny smeru sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266104

Dátum: 14.11.1989

Autori: Židek Jozef, Cvacho Marián, Rakyta Miroslav, Čajka Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: nakladanie, zhŕňaním, zariadenie, změny, odoberanie, směru, súčiastok, prostredníctvom

Text:

...1 sú položenénaprieč manipulačného zariadenia g napr. nakladacej plošiny. Nakladacia plošina vedie rovno~ bežne s jednou stranou zdvihacej plošiny l a etážovej kompaktnej palety g o málo vyššienad nosnou doskou li jej príslušnej etáže. Pod nakladacou plošinou je rovnobežne s ňou umiestnený odoberací dopravnik á. Na jeho odľahlom konci je polohovadlo É súčiastok, tvorené prizmou a príslušnými optoelektrickými snímačmi na zastavenie...

Spôsob odstránenia plazmidu z bakteriálnych buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266103

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora Peter, Čeplíková Viera, Horniak Ladislav, Ebringer Libor

MPK: A61K 31/14

Značky: bakteriálnych, odstránenia, plazmidu, buniek, spôsob

Text:

...kultivačného média, teploty kultivácie a intenzity premiešavania počas kultivácie.Bisamôniové soli sú málo toxické pre človeka a nemajú mutagénne ani kancerogénne vlastnosti. Pre laboratórne experimenty aj pre prax sú preto vhodnejšie ako väčšina doteraz používaných látok eliminujúcich plazmidy z baktérií. Pri ich použití eliminácia dosahuje 100 . Účinné aktivita týchto látok sa prejavuje V širokom rozpätí použitých koncentrácii, a môže sa...

Strihacie zariadenie najmä pre vývody elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 266102

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cok Róbert

MPK: B23D 29/00

Značky: zariadenie, súčiastok, elektronických, najmä, vývody, strihacie

Text:

...Ďalšou výhodou je, že zariadenie má jednoduchú obnovitelnost strižných hrán strižnika a strižnice. Výhodou je tiež, že v otvore vytvorenom v telese môže byť umiestnená svetelná signalizácia pre indikáciu miesta a orientáciu založenia.strihacie zariadenie najmä pre vývody elektronických súčiastok je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie V náryse v reze a na obr. 1je nakreslený pôdorys...

Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266101

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malý Petr

MPK: G02F 1/39, G01J 3/50

Značky: modulovaného, detekční, měření, infračerveného, záření, systém

Text:

...činitele jakosti.Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření dle vynálezu má malé rozměry, nízkou hmotnost, malý příkon, je možné ho vyrábět hybridní integrační technologií s možností regulace rezonančního kmitočtu a činitele jakosti. Lze ho použít i pro měření modulovaného infračerveného záření s velmi nízkými hodnotami modulačního kmitočtu a jeho selektivní část je realizována stavebnicovým způsobem s využitím...

Důlní kolejový zhutňovač mezipražcových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266100

Dátum: 14.11.1989

Autori: Solanský Petr, Ecler Zdeněk

MPK: E01B 27/12, E21F 13/00

Značky: prostoru, kolejový, důlní, zhutňovač, mezipražcových

Text:

...rám podvozku a střešní konstrukcí vozu, a nosič je připevněn otočně kolem axiální osy vertikálního sloupu.Výhody důlního kolejového zhutňovače dle vynálezu, spočívají v tom, že kinematickým uspořádáním zhutňovacích vibračních těles, natáčených V obloucich vodicím ramenem lze provádět zhutňování vždy dvojice mezipražcových prostorú důlní úzkorozchodné koleje včetně oblouků. Systém natáčení těles umožňuje zachovat v obloucích rovnoběžnost...

Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266099

Dátum: 14.11.1989

Autori: Faulhaber Ervín, Hammer Vladimír

MPK: D06C 7/00, D06N 5/00

Značky: rozměrovou, textilie, propletu, výroby, plošné, pleteniny, způsob, stabilitou, osnovní, vysokou, podobě

Text:

...splnění vytčených cílů směřuje plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v provedení osnovni pleteniny nebo propletu. V případě využití osnovní pleteniny je použito syntetických nitových útvarů, například polyesterové hedvábí nebo staplových přízí v základu,tj. v očkáoh a spojovacíchkličkách a ve vložených výplňkových nitích. U propletu je zhotovena ze syntetického nitovéhc materiálu jak ncsná část, například tkanina a nejméně...

Plášť elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266098

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, prachu, elektrického, plášť

Text:

...lg a na odvrácené straně je na vnitřním dílu g pláště vytvořena příruba Á s otvory gg. vnější díl l pláště je z vnitřní strany opatřen lüžkem lg, na odvrácené straně je vytvořena osazenĺ ll tvarově a rozměrově shodné s přírubou A vytvcřené na vnitřnímdílu 3 pláště 5 kominky lg, Třmen 3 má vytvořen úchyt g a tvarový výstupek lg.Na vnitřní díl g pláště do úchytu É se založí agregát lg, a to napříč k podélné ose sací stranou k vytvořenému sacímu...

Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266097

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rovnaník Eduard, Lejsek Lubomír, Jusko František, Franc Vladimír, Hronský Ján

MPK: B28B 1/52, C04B 35/80

Značky: konštrukčné, izolační, bezazbestový, vápenokřemičitý, prvek

Text:

...složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá...

Zařízení k příčné dopravě a sdružování slitků u víceproudého zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266096

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beneš Josef, Nykl Vítězslav, Lukáš Josef, Cagaš Jaroslav, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/128, B22D 11/14

Značky: kovů, dopravě, příčné, víceproudého, sdružování, zařízení, plynulého, odlévání, slitků

Text:

...mezi roštnice druhé části łł pevného roštu a jsou spojenýs příčníky lg, ktoré jsou svými pojezdovými drahami łg upevněnými pod jedním koncem a vodioi mi pojezdovými drahamí il, upevněnými pod druhým koncem příčníku łg, pojízdně uloženy nakladkách gg uložených otočně na klikách gł zvedacích jednotek lg a 19 druhé přêstavitelné části 2 pohyblivého roštu. Hnaci páky 23, 23 těchto zvedacich jednotek 19, 19 jsou tažnou tyčí Ä spojeny s pákou 21,...

Způsob výroby polykondenzátu 2 naftalensulfonové kyseliny s formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266095

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kohout Josef, Votápek Václav, Hradský Josef Csc, Bažout Zdeněk, Bezemek Jiří, Prachař Otakar, Zhoř Jiří, Chlumecký Jan, Zlesák Ivan

MPK: C08G 10/04

Značky: formaldehydem, polykondenzátu, kyseliny, způsob, naftalensulfonové, výroby

Text:

...kg.mo 1) met Ku, Po napuštění sulfokyseliny, se reakčni objem dostal do intenzivního varu a teplota V reaktoru vystoupila na 105 OC. Po odzněnl bouřlivého varu, byla reakční směs mírně přihřivá~ na parou. Po 3 hodinách kondenzace teplota vystoupila na 112 °C. Vysoce viskozni produkt kondenzace byl zředěn 900 kg vody a vypuštěn do neutralizačnl kádě, kde byl po ochlazeni na 40 DC zneutralizován cca 40 roztokem hydroxídu sodného na pu 7,2....

Způsob výroby kapalného hnojiva s omezenou rozpustností dusíkaté složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266094

Dátum: 14.11.1989

Autori: Coufalík Jaroslav, Židek Rudolf, Martínek Bořivoj, Mutínský Jaroslav, Beránek Jaroslav, Kropáček Pavel

MPK: C05C 9/02

Značky: omezenou, kapalného, rozpustností, výroby, dusíkaté, složky, způsob, hnojiva

Text:

...skutečnosti výroby kapalného hnojiva proti výrobě pevného neho suspenzního hnojiva a dále v tom, že je možno využít zavedené a běžně průmyslové využívané technologie výroby močovinoformaldehydových pryskyřic. Oproti technologii výroby kapalného hnojiva na bázi pevných močovinoformaldehydových pryskyřic se realizací způsobu podle vynálezu sníží výrobní náklady, především energetické.Přídavek amoniaku zaručuje nepřítomnost volného...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266093

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: pohon, zařízení, prístroje

Text:

...drážkou 1 pro ozub gg spodní pevné části spojky. Ozub gg je pevné uspořádán na osazení gł hřídele §, přičemž ozub gg a osazení gł tvoří neposuvnou část spojky. Na spodním konci hřídele Q je upevněno ozubené kolo 2, které je v záběru s ozubeným kolem łg upevněným na spodku jehelního válce ł. Nad osazením Zł je posuvné na hřídeli 19 horní části spojky uložen kroužek ll. Kroužek łl je odpružen nejméně jednou tlačnou pružinou lg, která je uložena...

Pojistná klapka sloužící k uvolnění tlakové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266092

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Josef, Valenta Miroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: pojistná, uvolnění, sloužící, klapka, tlakově

Text:

...nebo oválného disku klade minimální nároky na výrobu. Při zhotovení závaží s více otvory ke kyvnému uložení na čepu v různých vzdálenostech od těžiště závaží je možno mumu záměnou otvoru kyvného uložení měnit i přitlačovací sílu a tím i hodnotu pojistného statického tlaku, v případě změny provozních podmínek jištěného druhu zařízení. Upevněnílistu klapky k otočnému hřídeli u Spodní hrany zajištuje při pojistném účinku tj....

Dělená forma pro výrobu dílců z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266091

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štěrba Luděk, Holda Josef, Šmíd Emil, Kosina Jaromír

MPK: B29L 22/00, B29C 39/26

Značky: delená, výrobu, plastů, dílců, forma

Text:

...vice dělicími plochami, pak dosud užívané konstrukčni koncepce forem bud neumožňuji přiměřený přístup k pracovni dutině, nebo jsou formy nadměrně složité, rozměrné a hmotné. xPožadavek přístupnosti pracovních dutín splňuje forma podle vynálezu, jehož podstata spočĺvá v otáčeni částí formy nesoucich pracovni dutiny kolem os, přičemž se otáčeni části formy mezi uzavřenou a otevženou polohou dosahuje působením přimočarého kapalinového...

Zapojení pro řízení kombinované pracovní a manipulační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266090

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef, Kessner Karel

MPK: B23Q 15/22, G05B 19/18

Značky: řízení, manipulační, kombinované, jednotky, zapojení, pracovní

Text:

...je pžipojen svým výstupem 3 blok 3 snímačů tlouštky obrâběné stěny obrobku a k jehož druhému vstupu 32 je připojen svým prvním výstupom äl blok 5 nnfmačů polohy jednotky, připojený současně svým druhým výstupom ěgke druhému vstupu gg bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního cyklu jednotky.Hcpnutím příslušných ovládacích prvků v bloku l ovládání jednotky je přiveden elektrický signá 1 do bloku 3 logických obvodů pro řízení pracovního...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266089

Dátum: 14.11.1989

Autori: Turecký František, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/94

Značky: okrouhlého, pohonné, zařízení, stroje, pletacího

Text:

...motoru a je uspořádaná jako volnoběžná a to na kuličkáqh 3, které jsou uložený V pouzdru A upevněném na Lmínčné trubce.Na náboji řemenice 2 je axiálně posuvně uložen přitlačný prslenec Ž. Jeho axiální poloha je zajiščována čtyřmi tlačnými pružinami Q zasunutými do čepů 1. Druhé konce tlačných pružin 5 jsou nasunuty na stavěcí šrouby g, které jsou našroubovány do pouzder 2 pevně uspořádaných v řemenici 3. Zminěne čepy 1 jsou...

Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 266088

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/02

Značky: zariadenie, orientáciu, tvaru, súčiastok

Text:

...a výrobne nenáročné. Výhodou je tiež, že zariadením sa dosiahne vysoká spo ľahlivosť orientácie.Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru U s výrezom na ohybe je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v pôdoryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z z obr. 1 vo zväčšenej mierke, na obr. 5 je nakreslený pohľad V smere C z obr....

Zařízení pro mazání převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266087

Dátum: 14.11.1989

Autori: Soukup Vladimír, Fleischmann Jaroslav, Kodym Jaroslav

MPK: F16H 57/04

Značky: zařízení, převodovky, mazání

Text:

...lg, jehož hřídel je ve skříní l převodovky uložen v rychloběžných radíálních ložiskách A, 5. Ve vnitřních částech 1 převodovky je V přívodu mazacího oleje uspořádán hlavní regulační ventil Q tlaku oleje, který je spojen s olejovým kolektorem lg. Z olejového kolektoru lg vystupují přívodní potrubí lg k rychloběžným radiálním ložískům 3, §, přívodní potrubí lg k pomaloběžnému radiálnímu ložisku g, přívodní potrubí lg k pomaloběžnému...

Zapařovací zařízení pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266086

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: zapařovací, pekařské, zařízení

Text:

...kondenzátu.Zapařovací zařízení podle vynálezu zajištuje dobré zapařování těstových polotovarů a vylučuje jejich podlévání parním kondenzátem. Zařízení umožňuje podstatné snížit spotřebu zapaŕovací páry, zvýšit kvalitu pekařských výrobků a výrazně snížit jejich zmetkovitost.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na příloženém výkrese. Obr. 1je pohled ze předu, obr. 2 je příčný řez.zapařovací zařízení pekařské pece podle...

Zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků s akumulačními vozíkovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266085

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníku, vozíků, vozíkovými, zarážka, akumulačními, dvoudráhových, jednotkami

Text:

...kde na obr. 1 je zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků v náryse, a na obr. 2 je zarážka vozíků dvoudrâhových dopravníků V bokoryse. Základní částí zarážky je nosný rám l, který tvoří dva třmeny 3 sdružené dráhy dopravníku spojené v místě vozíkové dráhy lg dvěmi vodorovnými výztuhami Q. K nosnému rámu l je na každé straně vozíkové dráhy lg přípevněna prostřednictvím závěsného čepu Ž vypínací lišta 1, výkyvná ve svislé rovině...

Způsob přípravy symetrických mesoalkyloxakarbocyaninových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266084

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vávrová Jaroslava, Dalecký Václav

MPK: C09B 23/06

Značky: barviv, symetrických, mesoalkyloxakarbocyaninových, přípravy, způsob

Text:

...V molárním poměru 10,5 až 0,85 V rozmezí teplot 100 až 140 OC, s vý hodou při 120 °C, na výsledný mesoalkyloxakarbocyanin.způsob přípravy symetrických mesoalkyloxakarbocyaninových barviv se sulfoalkylovými substituenty na atomech duaíku u substituovaných benzoxazolových jader spočívá V provedení jednostupñové syntézy bez izolace kvarterních solí a jejích reakcí s triethylestery kyselín ortomravenčí, ortooctové nebo ortopropionové v...

Způsob přípravy dikarboxydisazobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266083

Dátum: 14.11.1989

Autori: Popová Eva, Bartošek Jan, Dobrovolný Jan, Kindl Jiří, Weisbauer Václav

MPK: C09B 31/047

Značky: přípravy, způsob, dikarboxydisazobarviv

Text:

...Ve 2. fázi kopulacese roztok diazoniové soli přidává takovou rychlostí, aby byl V reakční směsi stály mírný přeąmek diaz. solí, přičemž kopulace je ukončena, zůstane-li v reakční směsi po dobu 20 až 30 minut od poslední dávky diazoníové soli její míxný přebytek určený intenzitou zabarvení při tečkovací reakcí s H-kyselinou (ruční řízení kopulace) nepo indikovaný potenciálem zlaté elektrody (automatické řízení). Kopulace je tak provedena za...

Těsnění součástí závěru nevýbušného elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266082

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrubý Jaromír, Hahn František

MPK: E21F 17/00

Značky: nevýbušného, těsnění, elektrického, zařízení, součástí, závěru

Text:

...provozu funkčnost takové spáry není reálne.Problém spolehlivého zabránění zápalného průšlehu u nevýbušných elektrických zařízení při zkratové zkoušce na hliník řeší těsnění podle vynálezu, jehož podstatou je, že alespoň jedna z těsněnýoh součástí je na obvodě dosedací plochy opatřena dřážkou. v jejíž stěnách kolmých k dosedací ploše, je Vytvořeno zahloubení, v němž je uložen prizmatický těsnicí prvek tak, že jeho vnější hrana je přesazena nad...