Archív za 1989 rok

Strana 79

Zařízení pro spouštění a boční vysunutí odkládacího stolu u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263283

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gryc Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: B65H 1/26

Značky: odkládacího, strojů, boční, tiskových, spouštění, zařízení, vysunutí, stolu

Text:

...3. Natáčením excentrických čepů lg se vymezuje vůle mezi nosnými rámy 5 a svislým vedením3, čímž je možné ustavlt do vodorovné polohy konzoly 1, na kterých je uložen odkládacístůl gl. Na nosných čepech gg uchycených v bočnicích 11 tiskového stroje jsou otočné uložena hnaná řetězová kola gg. Hnací řetězová kola § a hnaná řetězová kola gg jsou opásána zvedacími řetezy á. Zvedací řetězy § jsou spojeny prostřednictvím držáků gg, jež jsou opatřeny...

Zařízení pro podélné řezání zejména nugátového plátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263282

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrucha František, Cellman Emil

MPK: A23G 1/20

Značky: nugátového, plátů, zejména, podélné, zařízení, řezání

Text:

...v pohledu, obr. 2 znázorňuje zařízení v půdoryse a obr. 3 znázorňuje detail provedení výseče v řezacím noži.Zařízení pro podélné řezání nugátového plátu sestává z přísunového odpravníku l,nastavitelného rámu g s řsdou vedle seba uspořádaných řezacích nožü gł a z odsunovéhq odpravníku Q. Jednotlivé řezací nože gg jsou upevněny do nastavitelného rámu g pomocí šroubů gg a rozpěrek 21, vymezujících vzdálenost mezi jednotlivými řezacími noži...

Integrovaná průtočná sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 263281

Dátum: 11.04.1989

Autori: Podhorský Lubomír, Krčma Jiří

MPK: G01N 27/02

Značky: integrovaná, průtočná, sonda

Text:

...nádobku. Integrovaná průtočnñ sonda vodivosti podle vynilezu je velmi jednoduchá, s minimllním počtom součístí. Je mimožádně vhodna pro kontinuální měření elektrické vodivosti i v malych průměrech potrubí.Na płiloženém výkresu je znázorněn v řezu príklad provedení integrované průtočně sondy vodivosti, upevnené na potrubí.Na trubku g je płivsrena płíruba g s vnitřním závitem, doněhož je naäroubováno izolační pouzdro g. Do vnitłního závitu...

Polygon pro ultrazvukové zpožďovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263280

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trepera Rudolf, Cuchý Zdeněk

MPK: G02B 5/136, G01S 15/02

Značky: zpožďovací, ultrazvukové, linky, polygón

Text:

...zejména u nejsložitějších polygonů se dosahuje pol§§onem pro ultrazvukové zpožčovací linky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že mezi odraznými plochami polygonu je vytvořen prechod vnějším zubem.Napojení odrazných ploch podle vynálezu, tj. vytvořením vnějšího zubu se docílí zvětšení šířky funkční části odrazné plochy na straně, kde je apertura omezena přechodem na sousední plochu, takže se větší šířka odrazné...

Diskový rotor synchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263279

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/18

Značky: synchronního, točivého, rotor, diskový, stroje, elektrického

Text:

...musí být v souladu se střižnými silami v edhezní vrstvě lepidla.Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady provedení diskověho rotoru synchronního elektrického stroje točivého s permanentními magnety, kde na obr. 1 je v čelním pohledu,výřez unašeče s označením řezu A-B a na obr. 2 v řezu A-B znázorněno provedení unašeče pro nízké a střední obvodové rychlosti, na obr. 1 v čelním pohledu, výřezu unašeče s označenímA-C a na obr. 3 v...

Zapojení pro automatickou mixaci vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263278

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: zapojení, vzorků, mixaci, automatickou

Text:

...jsou znázorněna přerušovanými čarami.zapojení pro automatickou mixaci vzorku podle vynálezu spojuje první podavač lvzorků,druhý podavač vzorků 3, vícekanálové peristaltické čerpadlo 1, dvě nebo více dávkovací pístová čerpadla 1 a dvě nebo více zásobní lahve 5 reagencií. Tyto přístroje samy o sobě jsou určený k jiným účelům, teprve jejich zapojením podle vynálezu je dooíleno synchronizace chodu prvního podavače ł a druhého podavače 2 a je...

Způsob výroby syntetického wollastonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263277

Dátum: 11.04.1989

Autori: Omský Josef, Kupka František

MPK: C04B 35/62

Značky: wollastonitu, syntetického, způsob, výroby

Text:

...a především nedostatečná Čistota konečného produktu, který zpravidla obsahuje příměsi dalších látek jako je beta-dikalcíumsilikát, cristobalit a křemen.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob přípravy syntetického wollastonitu vysokoteplotní syntézou, vycházející ze směsi oxidu vápenatého ve formě kalcitu a oxidu křemičitého ve formě křemene případně jiné vhodné formy a selektivního krystalizátoru -fluoridu lithného - která...

Způsob regenerace adsorberů s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263276

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: využitím, regenerace, kompresního, adsorberů, tepla, způsob

Text:

...chladící vodou přiváděncu ze sítě. Druhý tok v potrubí 3 vzduchu se vede přes regenerační výměník Ž, ohřívá regenerační dusík na teplotu 170 OC, a přitom se ochlazuje. Potom se druhý tok v potrubí g směšuje opět s prvním tokem v potrubí g a tento proud se následně chladí v chladiči gg opět chladící vodou a ve výparníku g odpařujícím se chladivem na teplotu 5 °C. ze vzduchu vykondenzuje převážná část vlhkosti, která se odloučí V odlučovači...

Zapojení ochrany poměrového ohmmetru před zničením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263275

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 1/36

Značky: zničením, ohmmetru, poměrového, před, ochrany, zapojení

Text:

...stejnosměrnou poměrovou metodou s maximálnim úbytkem napětí na nich, které snese použitý prevodník, přičemž ochrana je velmi rychlá a naprosto spolehlivá.Na připojenem výkrese je znázorněn A/D převodník v zapojení stejnosměrného poměrového detektoru s ochrannými obvody.Mezi svorky napájení A/D převodníku l je zapojen obvod obsahující v sérii zapojený první předřadný odpor g, referenční odpor 5, první diodu 5, tavnou pojistku á, měřený odpor É...

Zařízení pro koincidenční měření vzdálenosti os pojezdových kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263274

Dátum: 11.04.1989

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G01B 11/00

Značky: kolejí, vzdálenosti, koincidenční, měření, zařízení, pojezdových

Text:

...dvouramenné páky gg spřažen valivým převodem § 33, ggł s převodovým poměrem 21. Na koncových částech zaměřovacích ramen gg, gg jsou upravena zrcadla ggi, ggg,jejichž funkční optické plochy leží v rovině os čepů ggg, ggg. Další částí koincidenčního dálkoměru 3 je zaostřovací mechanismus gg, který je tvořen šablonou 3 s funkční plochouggg, která je spojene s vodicím mechanismem 33, uloženým v rámu § 23 pro její posuv ve směru šípky §,...

Stolní hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263273

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kyzlink Dalibor Sochař

MPK: A63F 7/06

Značky: štôlni

Text:

...řezu.Hrací plocha l je lemována kolmým hrazením 3, tj. uspořádaném tak, že jeho vnitřní odrazová plocha je vzhledem k hrací ploše l kolmá.Hrací plocha je opatřena pevnými hracími prvky, jako brankami 3, hracími čaramí A a je upravena pro pohyb pohyblivých hracích prvků, tj. hráčů É - pro zjednodušení je na obr. 1 znázorněn jen jeden hráč 5 - a hracího kamene 5. Pohyblivé prvky maji odrazovou plochu kolmou na hrací plochu l.Jak je patrno na...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: cívek, tkacích, strojů, útku, prošlupem, zanašečů, způsob, útkových, soukání, vlnitým

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Zařízení pro uchycení procesu párání při nedoletu útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263271

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mlynář Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: procesu, strojích, nedoletu, tkacích, uchycení, zařízení, párání, útku

Text:

...vybaveném elektronickou útkovou zaráłkou.Na obr. la je znázorněno zařízení, které seatávú z odměřovače ł s předem navinutonzasebou útku g, procházející vodičom 3 do prohozní trysky g. Do dráhy útku g mezi prąhosní tryskou g a odměžovačem g. zasahuje prostřednictvím převodníku Q a nnznačenými směry pohyblivého klínu g vratný člen 12, který je umístän v dráze vysunutí klínku g. Pfevodník1 g je elektricky spojen s vyhodnocovacím a zeeilovacím...

Způsob výroby oceli s hmotnostním obsahem uhlíku nad 0,3 procenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263270

Dátum: 11.04.1989

Autori: Parma Václav, Maroszczyk Věslav

MPK: C21C 5/52, C21C 5/28

Značky: uhlíku, oceli, obsahem, způsob, procenta, hmotnostním, výroby

Text:

...hmotnostni obsah do 0,05 t fosforu.způsob výroby uhlíkatých oceli podle vynálezu umožňuje při levné výrobě surového železa ve vysokých pecích dosáhnout vysoce efektivní výroby uhlíkatých oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. Předložený vynález si předsevzal za úkol mimo jiné dosáhnout 1 lepší kvality vyráběné oceli. surové železo je vyráběno ve vysoké peci s obsahem fosforu nad 0,10 8 hmotnosti a síry nad 0,030 0 hmotnosti,...

Sádrová směs pro výrobu fixačního obinadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263269

Dátum: 11.04.1989

Autori: Provazníková Danuše, Stuchlik Peter

MPK: A61F 13/04

Značky: výrobu, směs, sádrová, fixačního, obinadla

Text:

...použije-li se k přípravě směsi podle vynálezn alfa-sâdra s beta-sádrs v hmotnostnimKe zpleäení užitných vlastností obinadla dále přispívá, přidá-ll se do sádrové směsi 0.05 až 4 S hmotnostních v etylalkoholu rozpustnáho změkčovadls, například polyetylenglykoluSádrová směs pro výrobu fixačního obinadla podle vynálezu může též obsahovat zdravotné nesávadnou, biologicky aktivní látku ze skupiny alkylcíničitých s 1 oučenin,jako...

Sádrová směs pro výrobu fixačního obinadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263268

Dátum: 11.04.1989

Autori: Provazníková Danuše, Stuchlik Peter

MPK: A61F 13/04

Značky: směs, sádrová, výrobu, obinadla, fixačního

Text:

...jako sirany kovů, zejména železa hořčíku a manganu. Alfa-sádra rychleji tuhne a je po vytuhnutí tvrdší, má vyšší pevnost, ale je křehčí než beta-sádra. K dosaženi stejné pevnosti vytvrzeného obinadla jako při použití beta-sádry je alfa-sádry je zapotřebí méně. Sádrový obvaz s alfa-sádrou může být tenčí, lehčí a komfortnější při stejné pevnosti a fixaoi jako s beta-sádrou, je však křehčí a hrozí nebezpečí prasknutí. Při směšování alfa- a...

Zapojení pro zpracování impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263267

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zedník Jan

MPK: H03K 5/01

Značky: zapojení, impulsů, zpracování

Text:

...á, kombinační obvod lg a klopný obvod ll. Zdroj g vstupních impulsů je pŕipojen na vstup 3 dvojvstupového hradla § a na nastavovací vstup lg klopného obvodu ll. Druhý vstup 5 dvojvstupového hradla § je propojen s pomocným výstupem lg klopného obvodu ll a interní výstup § dvojvstupového hradla § je spojen s nulovacím vstupem 3 binárního čítače 2. Čítačové výstupy lg binárního čítače g jsou spojený s kombinačními vstupy g kombinačního obvodu...

Zařízení pro přenos síly zatěžovacích prvků na váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263266

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, prenos, prvků, síly, váhy, zařízení

Text:

...materiálu při normálním provozu váhy. Tyto odchylky pak způsobují chyby ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že zatěžovací.prvek, jenž je jedním koncom připojen ke konzole psvně spojené s ramem váhy,je druhým koncem připojen k vyrovnávací desce, která je volně uložena na prístupné ploše váhového nosníku.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že vyrovnavací...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu ve dvouproudovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263265

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, dvouproudovém, materiálů, práškového, uspořádání, předehřev

Text:

...niho cyklonového stupně g pecního proudu 3 a od horizontálniho cyklonového stupně g kaloinační ho proudu 5 do nejblíže teplejšího vertikálniho cyklonového stupně l pecniho proudu 3 a obráceně, vedení od vertikálniho cyklonového stupně ł pecniho proudu g do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 kalcinačniho proudu § a od horizontálního cyklonového stupně 3 pecního proudu 3 do nejbliže teplejšího vertikálního stupně l...

Předehřívač práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263264

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, materiálů, práškového

Text:

...cyklonový stupeň ł má skluz Ž práškového materiálu ústící do kanálu 1 horkých plynú ustícího do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 a skluz § práškového materiálu z chladnějšího horizontálního cyklonového stupně g ústí do kanálu 1 horkých plynů, ústícího do nejblíže teplejšího vertikálního cyklonového stupně l.Při sestavení střídajíoích se vertikálních a horizontálních cyklonových stupňů do dvou větví předshřívače,...

Přesnídávka z mrkve

Načítavanie...

Číslo patentu: 263263

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kobrová Milena

MPK: A23L 1/212

Značky: přesnídávka, mrkve

Text:

...z mrkve rostlinným olejem, ve kterém ee tento provitamín vytamínu A rozpouští, což pžispívá k dokonalejšímu jeho vstřebávání a využití zažívacím ústrojim. Dochází ve značné míŕe k extrakci beta-karotenu a tím jsou dále při mísení směsi vytvořeny podmínky pro jemné rozptýlení beta-karotenu v konečném výrobku a tak je usnadněno jeho vstřebávání zažívacím ústrojím. Tvaroh zároveň obohacuje výrobek minerálními soiemi,zejména vápníkem,...

Kompozity polyalkenů s minerálními plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263262

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polouček Eduard, Kučera Miloslav, Kimmer Dušan

MPK: C08L 23/00

Značky: kompozity, polyalkenů, minerálními, plnivy

Text:

...jejich tevenine působí při zpracování jako mazadlo. Směs lépe zatéká do forem. Pŕltom jsou bloky s heteroatomy vázâny k polyalkenovému řetězci kovalentními vnzbemi,nemohou být tedy vytěsñovány.Myšlenka, použit knpolymery uvedených typů jako kompetibilizační přiendy nemohla být donedávna realizováne, protože nebyl nám způsob přípravy těchto kopolymerů. Teprve po nalezeni způsobu jejich eynatézy (viz A 0 190 127, A 0 220 722, AO 238 488, AO 238...

Směšovací zařízení pro vzduchovou dopravu sypkých hmot na velké vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263261

Dátum: 11.04.1989

Autor: Spálenka Ladislav

MPK: B65G 53/12

Značky: dopravu, velké, vzduchovou, sypkých, zařízení, vzdálenosti, směšovací

Text:

...trase zřídit několik těchto stanic a doprevovanou vzdálenost tím násobitNa připojeném výkresu je v řezu znézcrněno směšovací zařízení podle vynálezu s napojením na zubové dmychadlo a rotační dávkovač.Přívodní potrubí tlakového vzduchu ll je rozděleno ve tři za sebou jdoucí tryskyl, 3, g, 2 nichž první tryska l ústí pod dávkovač g sypkých hmot lg, druhá směšovaéí tryskag do směšovací části lg dopravního potrubí lg a třetí tlakové...

Přisávací zařízení ke zvýšení pracovního spádu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263260

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kesler Josef

MPK: F03B 11/00

Značky: pracovního, zařízení, přisávací, turbiny, spádu, zvýšení

Text:

...2 kombinaci trysek vytvářejících prstencové vodní skoky s ejektorem.Pohonné voda je do přisávacího zařízení ke zvýšení pracovního spadu turbiny v obtokovém potrubí přiváděna z horní vody přítokovým potrubím l. V rozšířeném obtokovém potrubí g protéká zúženými prstencovými otvory Q mezi nálevkovitými prstencovými tryskami á a odtéká společně s vodou, přiváděnou od savky turbiny připojovacím potrubím 3, odtokovým potrubím g. Zmenšením...

Okenní rám pro izolační soustavu skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263259

Dátum: 11.04.1989

Autor: Paska František

MPK: E06B 3/64

Značky: izolační, okenní, soustavu

Text:

...jednoduchého otevřeného profilu s malým momentem setrvačnosti v torsi u rámu podle vynálezu umožňuje jednak průběžný pianový těsnicí závěs, který při montáži do strojně frézované drážky základního rámu zajišťuje přesné usazení, a jednak spražená závora, která rám na několika místech přitlačuje současně a nedovolí jeho křížení. Tyto předpoklady poskytují potřebnou funkci výrobku, který je materiálově velmi úsporný a výrobné jednoduchý.Průběžný...

Zařízení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263258

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, zařízení, materiálů, tepelnému, jemné, prachového, zrnitého

Text:

...dvojicí potrubí lg pro vedení materiálu přichází do tepelného agregátu łgąa horké plyny postupují do dvojice horizontálních cyklonových stupňů 3.Podle jiného provedení k tepelnému agregátu lg je na vedení lg kouřových plynů napojen předřazený tepelný agregát ll, z něhož dvojice kanálů lg horkých plynů ústí do dvojice oyklonových stupňů ii, odkud tepelně zpracovaný prachový materiál postupuje do tepelného agregátu lg a horké plyny do dvojice...

Způsob využití kyseliny sírové adsorbované na vymytém gelu hydrátu oxidu titaničitého při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263257

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný Milan, Mráz Ladislav, Kalík Ladislav, Halamová Květoslava, Tomášek Karel, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Chaloupka Vladimír, Vyňuchalová Hana, Závodník Jiří, Šimeček Karel, Laskafeld Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: sulfátovým, titanové, hydrátu, výrobe, využití, sírové, způsob, způsobem, adsorbované, běloby, vymytém, kyseliny, titaničitého, oxidů

Text:

...je obdobná jako u neupravené anatasově a rutilové titanové běloby. Kompoziční pigmenty, zvláště T 102 - rutil 5 sasoą, je možno povrchové upravovat stejným způsobem jako samotný rutilový pigment a dají se aplikovat do všech druhů průmyslových výrobků jako povrchově upravená rutilová běloba.Předmětem vynálezu je způsob využití kyseliny sírová adsorbované na hydrátu T 302 na výrobu kompozičních pigmentů Ti 02 - anatas - CaS 04, Tioz anatas -...

Zapojení pro diagnostiku aproximačního převodníku napětí-číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263256

Dátum: 11.04.1989

Autori: Franc Miroslav, Pavel Libor

MPK: H03M 1/10

Značky: napětí-číslo, aproximačního, diagnostiku, zapojení, převodníku

Text:

...23 dekodéru 3 je připojen na vstup ll hradla 1. jehož výstup 1 je připojen na zípisový vstup lg výstupniho střadače lg. Jeho datový vstup łgł je pžipojen na výstup łłi posuvného registru łł, jehož datovévstupy lll a ll jsou připojeny na výstupy gg a 2 klopných obvodu g a 2 a hodinový vstup ll posuvného registru ll je připojen na výstup lg hodinového hredla lg. Výstup 3 ukončení konverze převodníku g A/C je přípojen na vstup 1 zápísového...

Vzduchový třídič jemnozrných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263255

Dátum: 11.04.1989

Autor: Froněk Roman Ing

MPK: B07B 7/10

Značky: jemnozrných, vzduchový, třídič, látek

Text:

...rozdělen na část podtlakovou a přetlakovou. V tělese třídíče je na vertikálním hřídeli v ložiskách zavěšeno ventilátorové kolo, rozmetací talíř a usměrñující lopatkové kolo, přičemž rotační pohyb hřídele je zajišťován elektromotorem, umístěným společně s úhlovou převodovou skříní na horním víku tělesa třídíče. Počet otáček hřídele je regulovatelný, regulovatelný je i sklon a vysunutí lopatek lopatkového kola, což umožňuje optimální...

Ocelová kotva pro nosné spojení betonových desek stavebního vrstveného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263254

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: vrstveného, desek, stavebního, kotva, ocelová, dílce, spojení, nosné, betonových

Text:

...kotev se omezuje hlavně na řezání trubek. Výrobu kotvy je možno automatizovat. Při použití progresívní výrobní technologie, jako např. řezání laserovým paprskem, vzniká malé množství odpadního materiálu. K výrobě kotvy je možno využít krátkých výchozích trubkových kruhových profilů, klasifikovaných jako odpad. Jednoduchý, kompaktní tvar kotvy dává předpoklady k snadnému dalšímu zpracování jako je případné omílání povrchu a hran, žíhání...

Pulzační objemová plnička sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263252

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabal Petr, Pavlusik Peter

MPK: G01F 11/04

Značky: pulzační, sudů, plnička, objemová

Text:

...lg, která je suvně držena v rameni 35 na stojanu gg. Plnící hubice lg se nastavuje do polohy pomocí zvedače lg a uzavírá pneumatickým uzávěrem lg. Koncové vypínače ll jsou káblom spojené s počítačem impulsů ll a tento dále se solenoídovým ventilem lg, který je potrubím spojený s pneumatickým válcem g, tento svou pístnící přes kulisu s čtyřcestním ventilem 1.Plnění nátěrové hmoty do sudu gg, uloženého na paletě ll se provádí spuštěním...

Detektor kódových skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263251

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B61L 23/30

Značky: detektor, skupin, kódových

Text:

...synchronizační výstup gg synchronizačního bloku gg je spojen se synchronizačním vstupem gł referenčního bloku gg a referenční výstup 3 je spojen s datovým vstupem il komparátoru gg. Multiplexovaný výstup 33 multiplexoru gg je spojen s referenčním vstupem gg kompsrátoru gg, jehož výstup §§ je spojen se vstupem dat 5 paměčového bloku gg. Výstup dat gg paměčověho bloku gg je spojen se vstupem ll kombinační sítě lg, jejíž výstup 1 je spojen s...

Hydraulický pohon krokového mechanismu, zejména pro krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263250

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirák Václav

MPK: F15B 15/00, F15B 15/02

Značky: mechanismu, pohon, krokového, hydraulický, zejména, krokové

Text:

...opačných stran řídicích částí brzdicích ventilů přes jednosměrné ventily a proudové ventily, přičemž opačné strany brzdicích ventilů zatížené pružinemi jsou rovněž napojeny na spojovací větve mezi proporcionálním rozváděčem a odpadní tlakovou váhou.Avýhoda tohoto řešení spočívá v možnosti volby vyvažovací síly větší nežli vlastní hmotnost vsázky, nebot řídícíblok zabraňuje samovolnému zvedání nístěje v klidovém stavu pomocí brzdicích...

Volnoběžný přeslen, zejména pro stop vřetena prstencových skacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263249

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mužila Cyril

MPK: D01H 7/04

Značky: zejména, skacích, přeslen, vřetena, strojů, voľnobežný, prstencových

Text:

...nekonečným řemenemVe vnitřním plášti g volnoběžněho přeslenu jsou pevně uloženy vnější kroužky valivých ložisek é, u příkladného provedení kuličkových. Vnitřní prostor volnoběžného přeslenu, v němž se nacházejí ložiska i, je uzav řen známými těsnicími elementy 5, které zabraríují úniku mazivaz prostoru ložisek. Vnitřní kroužky ložisek 4 jsou uloženýna dříku Q vřetene obvyklým způsobem. Mezi vnějším rotač ním pláštěm 1 a vnitřním...

Zařízení pro detoxikaci surového generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263248

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryan Petr, Vinš Luděk, Zacher Jan, Soukalová Jaroslava, Jirsa Jiří, Hruška Petr, Nožička Břetislav, Plášil Vladimír

MPK: C10J 1/28

Značky: generátorového, surového, detoxikaci, plynů, zařízení

Text:

...bez nutnosti instalace dalších aparátu a zařízení pro provedení nasiřování a regenerace ketalyzátoru za použití dusíku a tím i snížení výskytu korozně i ekologicky nebezpečných sloučenin.Zařízení pro detoxíksoi surového generátorového plynu dle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení dle pŕipo~ jeného výkresu, ktorý schematicky znázorňuje zapojení jedné konverzní linky.Vstupním aparátem konverzní linky je oběhová prečka...

Výplňové těleso pro absorpční a rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 263247

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Jaroslav, Jonáš Pavel, Gottvald Leoš

MPK: B01D 53/18

Značky: výplňové, absorpční, kolony, rektifikační, těleso

Text:

...zhotoveno ze skla.Výhoda výplňového těleea podle tohoto vynélazu je jeho jednoduchá výroba, konstrukce a snadné nontáž pracovních epírél do nosných rénů. Fíxační apírély tvoří horizontélní rovínnou vrstvu, které usnadňuje náetřik kapal ného nédía a jeho nétok po celém průřezu tělesa kolony.Fíxační epírély vytváří a zabezpečuji pravidelný odstup mezi pracovnímí epirálaní, aby během pracovního procesu nedochézelo k jejich dotyku. Základní...

Způsob regenerace nemrznoucích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263246

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grünwald Alexander, Mach Mojmír, Fuchs Petr Ing

MPK: C09K 5/00

Značky: směsi, způsob, nemrznoucích, regenerace

Text:

...je pak v příkrém rozporu se zásadami ochrany životního prostředí.Vlastní aktivní složky nemrznoucích směsi jsou v systému chlazení nebo topení chemicky i biologicky stabilní. Během po~ užívání se pouze více nařečují přidávanou vodou, obohacují o rozpuštěné sole z odpařené vody, produkty koroze a další mechanické nečistoty. současně docháží k rozłladu inhíbitorů koroze e některých dalších přísad, obssžených V přípravcích.Z těchto poznatků...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ráčil Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: rotoru, malého, elektrického, stroje, způsob, obvodů, točivého, vysokootáčkového, výroby, magnetického

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Zařízení pro překlápění a otáčení zejména korpusového nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263244

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž Emil, Zych Eduard

MPK: B65G 57/08

Značky: překlápění, zařízení, korpusového, nábytku, otáčení, zejména

Text:

...ve kterém je otočné uchycen otočný rám g, na kterém je pevně uchycen otáčivý motor 1, kyvně uložen pŕímočarý motor§ e kyvný rám Q,na kterém je uložen podélný dopravník 3 e náhonem§ a příčný dopravník Ž e pohonem.g, přičemž kyvný rám Q je kyvně epojens přímočarým motorom Q a otáčivý rám g je ovládán otáčivým motorem 1.Funkce zařízení pro překlápění a otáčení zejména korpusového nábytku je následující Korpus se posouvá po podělněm dopravníku A...

Způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263243

Dátum: 11.04.1989

Autori: Křepelka Jan, Fiala Milan

MPK: B01J 49/00

Značky: bazických, roztoku, přípravy, ionexů, elučního, způsob, regeneraci, silně

Text:

...do značné míry odstraňuje způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se nejdříve pH roztoku získaného po eluci ionexu upraví na nezbytně nutnou hodnotu pro rozruěení přítomného uranyltrikarbonátového komplexu, což je pH 3,0 až 4,5. Potom se do roztoku získaného po vysrážení a odstranění sraženiny přidá síran amonný z odpadní produkce a uhličitan sodný v množství...