Archív za 1989 rok

Strana 78

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: stroje, okrouhlého, zařízení, pohonné, pletacího

Text:

...přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: zařízení, okrouhlého, postrkové, pletacího, rozkazovacího, bubnu, stroje

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263321

Dátum: 11.04.1989

Autori: Švec Zdeněk, Starý Josef, Diviš Václav

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: jednotka, spřádací

Text:

...kanálů 5 jsou v příkladném provedení provedeny v kuželovitém vybraní Q dna 3 rotoru g, což však není podstatné, neboř dno 3 může zůstat rovnénebo může být vypouklé a podobné. Vnější hrany 1 vstupů Q jsou233 321 vymezeny průměrem kružnice Q, která má vztehne provedení separátoru, jak je níže vysvětleno. Spřádací rotor g je uložen na hřídelí vřetena § a je naháněn přes neznázorněnou řemenici od průběžného řemene. Rotor g je opstřen skluzovou...

Rozdružovadlo na plavicí a prací vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263320

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hubka Miloš

MPK: B03B 5/48

Značky: plavicí, rozdružovadlo, prací

Text:

...pohonu. Kinematika hrebic rozdružovadle je tvořene eoućtem těchto dvou rotačnich pohybů na vodoroypé a šikné dráze a výsledná trajektorie hrebic je podobné také elipee.Nevýhody dosud známých řešeni odstraňuje rozdružovadlo podle vynálezu s mechanisnem na poeouváni a vynášeni usazených částic řešenýn jako přimovod e ojnici ovládanou rotační» pohybem páky, jehož podstata spočivá v tom, že na ojnici je otočné upevněna kladka odvalujici ee po...

Způsob výroby bezpečnostního vodního korýtka pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263319

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zatloukal Jan

MPK: B29C 51/10

Značky: uzávery, protivýbuchové, korýtka, vodního, výroby, způsob, bezpečnostního

Text:

...nepříznivé pro danou výrobu. současně se umožní výroba z minimálního rozměru výchozího polotovaru a sníží se zejména fyzická námahe obsluhy. Rovnoměrný průřez konečného výlisku zajišťuje požadovanou tříštivost V celém jeho průřezu a tím také bezpečnost protivýbuchových uzávěrů.Na obr. 1 je znázorněno volné uložení termoplastické desky před vlastním zahříváním. Na obr. 2 je znázorněn způsob uchycení desky, její ohřev po vysunutí a uzavření...

Zařízení k přepouštění plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263318

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír, Janus Ján

MPK: F17D 5/00

Značky: přepouštění, plynů, zařízení

Text:

...v ůspoře plynu z celého objemu cca SD km trasy a ve zvýšení bezpečnosti práce pří denontáží, opravách a údržbě ventilů na provozním potrubí.Na výkrese je schematícky znázornêno zařízení pro přepouštění plynu podle vynálezu.Trasa provozního potrubí 11 mezi kompresorovýmí stanicemí lg a lg má celkem šest částí potrubí oddělených od sebe uzavíracímí ventily 1 s obtokovým potrubím 3 opatřeným prvním ventílem 3 a druhým ventílem lg. Na...

Zařízení pro skladování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263317

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 19/06, G21C 19/40

Značky: zařízení, kazet, palivových, skladování, reaktoru, dopravu, jaderného

Text:

...Použití absorpčních tyčí ve vodících trubkách regulačních orgánů je omezeno pouze na uvedený typ palivové kazety.Výšeuvedené nevýhody jsou odstraněny zařízením pro skladování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru s do~ datkovýmí absorbátory neutronů k zajištění podkritičnosti podle vynálezu, jehož podstatou je, že dodatkové absorbátory neutronů jsou ve formě absorpčních tyčí umístěné do moderač~ ních mezer mezi skladovacími...

Způsob přetavování keramických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263316

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejči Josef, Mandl Miroslav

MPK: C22B 5/10, C22B 9/20

Značky: přetavování, způsob, odpadů, keramických

Text:

...lze podle vynálezu 5 výhodou odstranit technologickým opatrením při tavení keramickěho materiálu nasazenim takových fyzikálně-chemických a termodynamických podmínek V tavenině a pecní atmosféře, kdy dojde k redukci pouze kysličniku křemičitého přítomného v tavenině na kysličník křemnatý, který postupně těká Z taveniny a odvádí se z pecního prostoru do chladnějších mimopecních prostorů, kde opět kondenzuje a je zachycován. Při zvyšení obsahu...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů rtuťných z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263315

Dátum: 11.04.1989

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: plynné, způsob, halogenidů, monokrystalů, výroby, fáze, rtuťných

Text:

...také obtížné získat reprodukovatelně stejné výsledky, protože v důsledku aubliuace suroviny, respektive narůatání krystaluuvnitř ampule, se mění v průběhu procesu poloha výaledného těžištěo 2 253 315 anpulc, což může vést k poruše jojí souososti s peci a k nožádoucím změnám radiálniho toplotniho gradiontu uvnitř nonokrystalu.Uvedené nedostatky řeší způsob výroby monokrystalú hnlogonidů rtutných z plynné fázq prováděn vo statické ampuli...

Zařízení pro mechanické čistění povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263314

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řepíková Radoslava, Metzová Věra, Demjan Ivan

MPK: B08B 1/04

Značky: povrchu, mechanické, čištění, zařízení

Text:

...po obvodu přírub jsou připevnčny čcpy, na kterých jsou nasunuty čistící ehly.3 V Zařízení pro mechanické čištění povrchu odstranuje námanu cpři čištění povrchu, dokonale čistí složitý a nerovný povrch.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázornčn na připojenćm výkresu.Zařízení pro mechanické čištění povrchu je tvořeno svorníkem so dvěma kruhovými příruhami 3 rozcpřenými rozpčrou Q, společně sevřenýmĺ maticí Ž, přičemž po obvodu...

Zařízení pro regulaci podtlaku, zejména pro potrubní dojicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263313

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šejnost Lubomír, Kotrč Bohumír, Krejčí Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, regulaci, potrubní, podtlaku, zejména, dojící, stroje

Text:

...É a horní částí tělesa 3, mezi nimiž je- 3 263 313 vložen mezikus § a které jsou vzájemně spojeny převlečnou maticí 3. V mezikusu § je upravena přepážka Q se sedlovým otvorem Z pro řídící ventil §, v němž je přepouštěcí otvor 3. Mezi mezikusem § a horní částí tělesa Q je vložena membrána łg spojená s řídícím ventilem § a vytvářející v mezikusu § nad přepážkou Q komoru atmosférického tlaku łâ propojenou otvorem łl v mezikueu § s atmosférou....

Závěs pro horní i spodní ohřev pečených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263312

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kožíšek Bohuslav, Holásek Oldřich, Hradec Králové

MPK: A21B 1/46

Značky: spodní, pečených, výrobků, ohrev, horní, závěs

Text:

...umistěných nad j pod drahou závěsů. Teplo ze spodniho etementu přichází bezprostředně do pečne desky.Takto řešeného ohřevu nelze použít u vertíkátnich zàvěsových peci, kdy se závěsy pohybuji převážně po svislé dráze.Pečení ve vertikàtní peci umožňuje zàvěs podte vynálezu, jehož podstata spočivà v tom, že pod pečnou plochou je umłstěn2 § 283 312 no akumulační têleso tepla. Toto těteso je součástí závěsu a pohybuje se spolu s príslušnou...

Snímač úhlového natočení pro těžké pracovní podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263311

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mašek Jiří, Čmuchálek Jiří

MPK: G01B 7/30

Značky: úhlového, podmínky, pracovní, těžké, natočení, snímač

Text:

...na obr. 3 je detail uložení zadního kroužku v nárysném řezu a na obr. 4 je zadní strana snímače v pohledu.Ložiskový blok łł (obr. 1) je válcového tvaru a je zhotovený z hliníkové slitiny. vo své střední části má vytvořeno osazení łâ pro kruhovou připevňovací přírubu łg. Na zadní straně ložiskového bloku łł (obr. 1, obr. 2) je vytvořena spojovací čtvercová příruba g pro upevnění váloového krytu ia. Ve vnitřní části ložiskového bloku łł jsou...

Zařízení pro finišování, zejména zdvihových čepů klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263310

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strejc Josef, Rožárek František

MPK: B24B 35/00

Značky: čepu, zdvihových, klikových, hřídelů, zařízení, zejména, finišování

Text:

...válcemnad 1 ehčována tak,aby těhlice svoji hmotnosti minimálně zatěžovala rotující finíšovaný čep klíkového hřídele při jeho stoupání i při jeho klesání.Príklad provedení zařízení pro finiäování,zejména zdvihovýcä čepů klíkových hřídelů podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Zařízení pro finíšování,zejménn zdvihových čepů § klikových hříde 1 ů,je tvořeno vodicí konzolou ,na které je upevněn tlakový válec g,jehož pístnice g je...

Zařízení ke kontinuálnímu dávkování sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263309

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rayman Václav

MPK: G01F 13/00

Značky: zrnitých, jemné, práškových, sypkých, zařízení, dávkování, materiálů, kontinuálnímu

Text:

...pneumatické dopravy. Výtokový otvor 1 §materiálové clony Ž je uzavírán krycí deskou 1 §euvně výkyvného šoupátka. Obě zóny jsou nahoře ještě spolu spojeny volným průřezem 12 vytvořeným okrajom nastavitelného hradítka Ž mezistěnyŽ a stěnou víkaZ dávkovací komoryŽ Tlakový vzduch pro provzdušňovací zařízení dávkovací komoryŽa zásobníkuLL se přivádí ze sítě§ 9 s hlavním uzávěremg 1 nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Uzávěr gä potrubní...

Způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263308

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: získavání, wolframu, zředěných, roztoku, způsob

Text:

...zásadu nelze izolovat a znovu použít.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků jako matečných roztoků z krystalizace parawolframanu amonného nebo odpadních vod z výroby wolframu nebo jeho sloučenin srážením wolíramu z těchto roztoků působením organické dusíkaté zásady podle tohoto vynálezu. Tento způsob spočívá V tom, že se wolfram z těchto roztoků sráží 2,4,6-triamino-l,3.5-triazinem (melsminem) při pH...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263307

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: amonného, výroby, parawolframanu, způsob

Text:

...podle vynálezu má podobné prednosti jako známý postup podle DE 3 601 304, navíc je jednodušší. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamin snadno oddělí od vodného roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Protože v roztoku po extrakci zůstává jen velmi málo melaminu, lze jej odpařit hlouběji než při provádění uvedeného známého postupu,a dosáhnout tak podstatne vyšší výtěžek parawolframanu amonného. Při postupu podle vynálezu...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263306

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: výroby, parawolframanu, způsob, amonného

Text:

...se oddělí od zbylé pevné fáze a z tohoto roztoku se krystalizuje parawolframan amonný. Postup podle vynálezu má všechny přednosti známého postupu podle DE 3 601 304 a postrádá jeho nedostatky. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamín snadno oddělí od vodněho roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Při zhruba stejné ceně melamínu a urotropinu se tím řádově snižují náklady na srážecí činidlo. Protože v roztoku po extrakci zůstává...

Způsob výroby kyseliny wolframové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263305

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: výroby, způsob, kyseliny, wolframové

Text:

...zinu (melamínu) při pH l až 7, vzniklá sraženina se oddělí od zbylého roztoku, z této sraženiny se extrahuje wolfram vodným roztokem amoniaku, vodný roztok po extrakci se oddělí od zbylé pevné fáze, k tomuto roztoku se pridá silná minerální kyselina a vyloučená kyselinawolframová se odděli od kapalné fáze. Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká kvalita produktu a jednodušši provedení ve srovnání se známým postupem....

Zapojení pro obsluhu zobrazení koprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263304

Dátum: 11.04.1989

Autori: Musil Jaroslav, Šmíd Zbyněk

MPK: G06F 13/32, G06F 13/14, G06F 13/00...

Značky: zobrazení, zapojení, koprocesoru, obsluhu

Text:

...připojen na druhý spouštěcí vstup Žg monostabilního klopného obvodu Ž, jehož výstup Qžl přerušení je připojen na vstup ll prerušení mikroprocesoru l. Skupina adresových výstupů Qàl pevné paměti typu ROM je připojena na skupinu adresových vstupů il dekodéru 1 atvoří současně skupinu adresových výstupů 0300 zapojení pro připojení na neznázorněnou operační pamät koprocesoru.Část operační paměti koprocesoru je přemístěna do oblasti,kde operační...

Způsob výroby výplňkového plošného textilního útvaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263303

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: plošného, způsob, výplnkového, zařízení, textilního, provádění, výroby, útvaru

Text:

...cilů směřuje technologický postup výroby výplňkového plošného textilního útvaru, který obsahuje jednak základní složku z jednoduché nebo dvojité jednolícní osnovní pleteniny, případně z oboustranně protilehlé osnovní pleteníny, jednak výplnkovou složku propojenou se základni složkou.Podstata vynálezu epočivá v tom, že se nítě alespoň jedné vložené výplňkové soustavy přiváději do pracovního ústrojí shore a zakládaji do prostoru mezi stěny...

Zařízení pro mineralizaci uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263302

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný Antonín, Stuchlíková Alena, Formánek Zdeněk, Vlasáková Anna, Křivánek Václav, Püschel Petr

MPK: G01N 1/28

Značky: zařízení, mineralizaci, materiálů, uhlíkatých

Text:

...kapiláry přechází do trubkové části.Při použití chloru ve směsi mineralizačních plynů je rozvod směsi plynů opatřen přívodem chloru.Směšovaoi trubice, odlučovač kondenzátu, chladič, rozvod směsi plynů, přivod chloru, mineralizační nádoby e pŕivodni kapiláry a jejich spojovací prvky jsou zhotoveny z materiálu vzdorujícího oxidaci, například z křemone, skla, teflonu.Zařízení pro mineralizaci uhlíkatých materiálů podle vynálezu umožňuje...

Dozimetrická fólie na bázi alaninu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263301

Dátum: 11.04.1989

Autori: Černoch Pavel, Hansen Johny Witterseh, Janovský Igor, Vacek Karel

MPK: G01T 1/203, G01T 1/04

Značky: fólie, dozimetrická, bázi, způsob, výroby, její, alaninu

Text:

...tloušřce 0,1-1 m, která vykazuje při ozáření dostatečnou odozvu a má též dostatečnou mechanickou odolnost.Dále je předmětem vynálezu způsob výroby spočívající v tom, že směe práškového oc-alaninu o velikosti zrna menší než 1/3 tlouštky připravované főlie, avšak maximálně rovné 0,1 mm a kopolymeru etylén-vinylacetát se zhomogenizujea vytlačením se zhotoví főlie.Dozimetrickou fólii lze vkládat do ozařovaného materiálu,na jeho povrch, na rozhraní...

Bezpečnostní zarážka vrat se zvedacími křídly

Načítavanie...

Číslo patentu: 263300

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šiřina Jaromír

MPK: E05C 17/56

Značky: bezpečnostní, zarážka, zvedacími, křídly

Text:

...němž je v pracovní poloze znázorněna kulisa plnými obrysy, v uvolněné poldže pak přerušovanými obrysy.Na zárubni 1 vrat je na čepu 3 otočně uložena kulisa Q nepravidelného tvaru, kteráje na svém horním konci opatřena úohytem 5 tažné pružiny Ě připevněné k závěsu 6 v zárubnil. Na spodním konci je kulisa 3 opatřena táhlem 1, které je spojeno s kotvou § elektromagnetug, který je připevněn k nepohyblivým částem konstrukce zárubně l. Na hraně...

Křemičité sklo propouštějící infračervené záření ve spektrálním rozsahu 780 až 2500 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 263299

Dátum: 11.04.1989

Autori: Süsser Václav, Baborák Radko, Baloun Zdeněk

MPK: C03C 3/078, C03C 4/08

Značky: infračervené, křemičité, propouštějící, spektrálním, záření, rozsahu

Text:

...sodným Na 2 C 03.Dále bylo použito čistých redukujících látek, cukru, škrobu, dextrinu a barvicích surovinu selenu Se a antímonu Sb. Selen Se byl vnesen v elementrání podobě, antímon Sb ve formě oxidu antimonitého Sbzoa.Jelikož je známo, že spektrální prostup skla v infračervené oblasti nepříznivě ovlivñují nečistoty, tvořící přímési použitých výchozích surovín, jako jsou barvicí ionty chromu Cz,mědi Cu a zejména železa Fe, je nutno...

Způsob výroby kvasničného extraktu a ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263298

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šillinger Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vavříčková Naděžda, Machek František, Běhalová Božena, Tomis Bořivoj

MPK: C12P 33/00

Značky: výroby, kvasničného, extraktu, ergosterolu, způsob

Text:

...pak steroly zůstanou nezměněny. Oddělením vzniklých nízkomolekulárních látek dojde k úbytku suché hmoty buněk, získání kvasničného extraktu a tím k realtivnímu nakoncentrování ergosterolu V buňkách. Úbytek hmoty se pohybuje od 20 až 30 3 původní hmoty. Nízkomolekulární látky oddělené z buněčné suspenze se po zahuštění a usušení mohou použít jako kvalitní extrakt s vhodnými oràanoleptickými vlastnostmi. Postup podle vynálezu je velmi...

Způsob přípravy kvasničné biomasy s vysokým obsahem biologicky aktivních komplexů chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263297

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rut Miloslav, Táborský Otto, Beneš Bohumil, Štros František, Adámek Lubomír

MPK: C12N 1/16

Značky: vysokým, způsob, komplexu, obsahem, přípravy, kvasničné, biologicky, aktivních, chromu, biomasy

Text:

...nikoliv však omezen následujícími příklady.V laboratornim fermentoru s užítečným obsahem 15 1 a dosahovaným přestupem kyslíku 5,5 g 02.11.h 1 byla provedena série 5 přiživovaných períodických kultivací kvasinky Torulopsis etanolitalerans CCY 26-5 B~ 1 na syntetickém etanolu.Před zahájenún všech kultivací bylo do fermentoru napuštěno 14 1 vody. přidáno 15 g(NH 4)2 S 04 a 250 ml roztoku živných solí obsahujícího v litru 35 ml 85 hmot. H 3...

Černobílý fotografický halogenstříbrný negativní materiál s extrémně vysokou citlivostí, nízkou zrnitostí a s příznivou kinetikou vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263296

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vít Václav, Arient Josef, Dostál Josef, Vobořil Ivan

MPK: G03C 1/02

Značky: citlivosti, materiál, černobílý, vyvolávání, fotografický, kinetikou, příznivou, zrnitosti, vysokou, nízkou, halogenstříbrný, extrémně, negativní

Text:

...se přisype k roztoku 27,5 g inertní želatíny a michá se až do jejího rozpuštěni. Roztok se nechá ztuhnout, sole se z gelu vyperou vodou A přidá se 13,75 g aktivní želatiny (30 až 33 ppm akt. siry). Po úpravě pBr na hodnotu 2,5 ae přidá 1,65 ml lot chelatonu III. 16,5 ml 10 toluensulfinanu sodného a 16,5 g sachnrosy A roztok komplexu zlata připravený z 1,45 mg AuCl 3 a 10,5 mg rhodranidu amonného. Po provedeném chemickém zráni se emulze...

Stavební hmota se zvýšenou otěruvzdorností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263295

Dátum: 11.04.1989

Autori: Duštíra Miroslav, Kořínek Jiří, Chládek Milan

MPK: C04B 14/06, C04B 14/32

Značky: zvýšenou, hmota, stavební, otěruvzdorností

Text:

...a tím zvyšuje jeho kohezi s pojivem kromě adheznich sil i mechanickým ukotvenim pojiva v povrchu zrna. Kromě toho karbid křemíku, difuzně spojený s křemenným zrnem zvyšuje otěruvzdornost křemenného zrna.Z tohoto důvodu je koheze takto formulované stavební hmoty podstatné vyšší, z čehož plyne nejen zvýšená pevnost hmoty, ale 1 zvýšená odolnost abrazivzdorných zrn proti uvolněníRonkrétní složení a použití stavební hmoty podle vynálezu je...

Způsob čistění 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263294

Dátum: 11.04.1989

Autori: Londýn Miroslav, Taufmann Petr

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, čištění, způsob

Text:

...rektifikaci poskytuje látku, která obsahuje tak vysoké zastoupení 1-amino-trans-2,6-dimethylpiperidinu,že je pro další syntézu nepoužitelná. Je tomu tak v případě, i když se použije již částečně předem vyčiětěný 1-amino-cis-Z,E-dimethylpiperidin podle způsobu uvedeném v čs. A 0 253 899(M. Londýn). K tomuto nežádoucímu procesu dochází, jak bylo zjištěno, vlivem dlouhodobého tepelného zatížení během rektifikace či destilace a jedná se tedy o...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263293

Dátum: 11.04.1989

Autori: Londýn Miroslav, Taufmann Petr

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, čištění, redukci, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, připraveného, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...také LG-dinetylpiperidin, jeho množství 4 podle pouiité metody redukce značná kolied, avšak hraje pri čistěni tohoto suroveho produktu rektilikeci kličovou roli. Technologické zvlddnuti této operace by si vyłddalo devizové investice pri nákupu účinných provozních tektifikačnich kolon, nehledě na jejich velkou enerqetickou spotřebu a nutnost kvalitikované obsluhy s údržby.M. Londýn v č. ho 253 898 popisuje...

Způsob výroby surového 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263292

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav, Taufmann Petr

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, výroby, surového

Text:

...Uvedený postup je reprodukovatelný a realizovatelnýv technologickém měřítku, ale má některé podstatné nedostatky. Při redukci ve větším měřítku nelze dodržet teplotní a časové parametry vzhledem k exotermní reakci. V konečném produktuje obsažen nežádoucí cis-2,6-dimethylpiperidin (15 až 20 8) a dále 1-amino-trans-2,6-dimethy 1 piperidin (2 až 4 |. obě tyto látky komplikují další zpracování, trnas izomer z produktu nelze známymi...

Odlehčená prací vana

Načítavanie...

Číslo patentu: 263291

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valchář Miroslav, Matoušek Heinz, Pertlíček Jaroslav, Gazurek Milan, Sokol Jiří, Jochcová Anna, Dluhoš Dušan, Čaldaris Janis, Maršo Jindřich

MPK: D06F 37/26

Značky: prací, odlehčená

Text:

...čela s vířičem je doplněna o misku vířiče, která je s nimi rozebiratelně spojene (stažením) přírubou uložení s maticí. Prodloužena délka výztuhy je nosníkem elektromotorku případně i jiných komponentů, přičemž elektromotorek je k profilové výztuze uchycen pouze jedním ložískovým štítem.Navrhovaným způsobem se dosáhne zlehčení konstrukce prací vany, úspory kovových materiálů,snížení hlučnosti, odstranění vibrací a prodloužení pračky.Na...

Široký vtokový válec kruhové dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263290

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Dobromil, Miklenda Jiří, Kos Miroslav, Koníček Zdeněk

MPK: C02F 3/12

Značky: nádrže, kruhové, široký, dosazovací, válec, vtokový

Text:

...pro pomalé míchání,napomáhající flokuiaci bakteriálních částic velikosti 0.5 až 5)um na částice 25 až 1 600/um,které lépe eedímentují. Nevýhodou úzkého válce je, že v něm neprobíhá žádoucí flokulace. Nevýhodou širokého válce s pomalým mícháním je nutnost mechanického zařízení e energetickým příkonem. i.Uvedené nevýhody odstraňuje široký vtokový válec kruhové dosazovací nádrže s vtokem podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že vtokové...

Komplexní přísada do stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263289

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodet Josef, Tachovský Petr, Humpolec, Chládek Milan

MPK: C04B 24/00

Značky: prísada, stavebních, komplexní

Text:

...oxidovaného škrobu tvoří seaítěný produkt vázaný sulfoskupinou opět na vápníku pojiva. substitucí sodíku v sodné soli kaboxymetyléteru škrobu i celulôzy vápníkem pojiva dochází opět k chemické vazbě makromolekuly na pojivo. Neqativního účinku karboxymetylcelulôzy na kinetiku hydratační reakce sádry je využito k synergickému účinku kombinace fosforester škrobu-karboxymetylcelulôza ke zpomalení tuhnutí sádrového pojiva. Tvorba výkvětů...

Zařízení pro tavné svařování, zejména tenkých den ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 263288

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlík Josef, Bělovský Jan, Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: zejména, tavné, zařízení, svařování, nádob, tenkých, oceľových

Text:

...uvnitř rámu g a je vybaven hnanou válečkovou dráhou ll a opěrnými kladkami á volně otočnými na čepech E, přičemž rám g je vybaven držáky g přítlačníků Q, g a ve své horní části dvěma nosníky 1, rovnoběžnými s podélnou osou svařovacího přípravku l, přičemž na jednom z nich je připevněna pojezdová dráha 1 svažovacího automatu ll a na ní je umístěn svařovací automat ll. Upínací lišta 2 je s výhodou měděná a výsuvná v rozsahu asi 2 až 5 mm...

Upínací lišta, zejména pro dlouhé svary tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263287

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

MPK: B23K 37/00

Značky: zejména, svary, dlouhé, plechů, tenkých, upínací, lišta

Text:

...válce gg, připevněny pomocí základovýoh šroubů gg dvě dvojice pravých vedení łg a levých vedení lg, přičemžna základovém pásu lg je mezi vedeními 33 a 33 uložena V podélném směru posuvně pásnicegg. K pásnici Q jsou připevněny pomocí dolních šroubů 3 nejméně dvě spodní kostky ll,vybavené hřídelkou lg, kolmou na směr posuvu pásnioe gg a opatřenou na každém svém konci vnějším ložiskem lg a vnitřním ložískem łâ. vnější ložiska li zapadají do...

Pevnolátkový laser se změnou režimu spínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263286

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jelínková Helena

MPK: A61B 6/08, H01S 3/10

Značky: laser, pevnolátkový, změnou, spínání, režimu

Text:

...tuto změnu režimu provést l zvnějšku bez otevření bezpečnostního krytu laseru, což znamená rovněž výhodu proti stávajícím laserům.Přiklad uspořádání pevnolátkového laseru se změnou režimu spínání podle výnálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese.Konfiqurace pevnolátkověho laserus dvojitým pasívním modulátorem sestává 2 polopropustného výstupního zrcadla l a plně odrazněho zrcadle 3, mezi nimiž je umístěn aktivní element g a dále...

Rozměrově stálé podlahové dlaždice ze směsi měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263285

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smejkal Vojtěch, Hnilica Zdeněk, Kotásek František, Filípek Svatopluk, Smejkal Petr

MPK: B29L 31/10, B29C 43/20

Značky: stálé, směsi, měkčeného, rozměrově, polyvinylchloridu, dlaždice, podlahové

Text:

...rozměrová stabilita, která se projevuje tím, že po určité době používání dochází u nich k vytvoření nežádoucích spár mezi jednotlivými dlaždicemi. Je zjištěno, že příčinou tohoto jevu je vnitřní pnutí v materiálu vznikajíoí jednak nedostatočným a nesprávným chlazením a rovněž také již po 2 až 3 ročním používání následkem vymývání změkčovadel při běžném čištění podlahových dlaždic.Konstrukce podlahových dlaždic podle vynálezu odstraňuje shora...

Hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263284

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pinďák Jan, Neuhäusl Emil, Vališ Stanislav, Jasanský Jaroslav, Bucek Josef, Zeman Lubomír, Vencl Jan, Tomeš Oldřich, Stejskal Ferdinand

MPK: B32B 33/00

Značky: hydroizolační, hmota

Text:

...vlhčenou nitrocelulozu, dibutylftalát, alkydovou nebo ketonovou anebo fenolickou pryskyřici.Hydroizolační hmota podle vynálezu se osvědčuje zejměna při použití pro povrchové, pohledové hydroizolační ochrany konstrukcí, konstrukčních podskupin. dílů stavebních prvkůa spojú mezi nimi. Po získání konečných vlastností (vytékání rozpouštědla) je hydroizolační hmota nelepivá, tuhé, pružná, dobře přilnavá, lesklá, dostatečně tvrdá. barvitelná,...