Archív za 1989 rok

Strana 77

2, 6-Dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263363

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varkonda Štefan, Konečný Václav, Hýblová Oľga, Gvozdjaková Anna

MPK: A01N 43/40

Značky: přípravy, 6-dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid, spôsob

Text:

...pyridinom v prostredi cyklohexánu pri teplote miestnosti po dobu troch hodín.Nasledujúci príklad bližšie vysvetľuje, ale nijako neobmedzuje pripravu zlúčeniny podľa vynálezu.V trojhrdlovej banke opatrenej miešadlom. spätným chladíčom a prikvapkávacim lievikom,sa mieša 25 cm sa prikvapká 0,1 mol (8 cm 3) suchého pyridínu. Po dvojhodinovom miešaní pri teplote miestnosti 2 reakčného prostredia sa vylúči olej, ktorý rýchlo tuhne. Surový produkt...

Zdvíhací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 263362

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ortuta Rudolf, Tink Vladimír

MPK: B65G 47/00

Značky: stůl, zdvihací

Text:

...koncoch hriadeľa sú reťazové kolesá I, opásané zdvihovou retazou, ktorej jeden koniec je upnutý na držiaku spojenom so zvislou časťou rámovej konštrukcie, a druhý koniec zdvihovej reťaze je upnutý na vozíku, na ktorom sú tiež lišty pre vedenie palety.Výhoda navrhovaného riešenia je v tom, že zdvíhací stôl je pevne upnutý na konci dopravníka a tvori súčasť dopravníka. Nie je potrebné jeho presné ustavovanie do roviny na zemi. Lineárny...

Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263361

Dátum: 11.04.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: A01F 25/22

Značky: sypkých, aktívne, zrnitých, zásobník, materiálov, vetranie

Text:

...V druhom prípade je prievzdušná stena g vytvorená z prestavitelných klapiek gá okolo čapov gg.V prevzdušňovacom potrubí 3 sa nachádza tesniaci piest lg, alebo tesniaci piest lg a tesniaci valec lg, alebo najmenej jedna tesniaca roleta li spojená lanom s navíjacím zariadením ll. V prevzdušňovaccm potrubí g alebo na jeho obvode sa môže nachádzať najmenej jedno nahrievacie alebo chladiace potrubie lg, opatrené teplovýmennými rebrami lg.Vo...

Polypropylénové vlákna so zvýšenou stálosťou belosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263360

Dátum: 11.04.1989

Autori: Babjak Ján, Javorek Miroslav, Hudáč Ján, Kohút Štefan

MPK: D01F 6/04, C08K 3/26, C08K 5/34...

Značky: bělosti, polypropylénové, zvýšenou, vlákna, stálosťou

Text:

...prostriedku Hostalux KSN, 0,53 hmotnostných oxidu titaničitého a termosvetelných stabilizátorov 0,05 I hmotnostnýoh Goodrite 3114 a 0,15 Š hmotnostnýoh Chimasorb 944.U pripravených vláken uvedeným spôsobom po jednotýždennom státi na dennom svetle došlo k zožltnutiu vlákna a poklesu belosti z 94 3 na 86,4 S vyjadrenej stupnicou S Mgo.Boli pripravené polypropylénové vlákna 2 izotaktického polypropylénu so stabilizátormi podľa čs. ho...

Spôsob výroby motorovej nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263359

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Tesař Ilja, Maňák Jiří, Šajmír Teodor, Jankovič Július, Palkovik Milan, Hlinšťák Karel

MPK: C10G 7/00, C10G 45/04

Značky: spôsob, nafty, výroby, motorovej

Text:

...spôsobu podľa tohto vynálezu. ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Atmosférickou destilaciou zmesi romaškinskej a ápadosibírskych sírno-parafiniokýchrôp sa získava okrem raíinérskych plynov frakcia 5 t.v. 35 až 180 °C, tvoriaca primárny benzín, v množstve okolo 18 t hmot., dalej s t.v. 180 až 280 °c ako petrolejová frakciav množstve okolo 12 8 hmot., resp. frakcie o t.v. 240 až 360 °C ako frakcie plynového olejav množstve okolo...

Uchopovadlo manipulátora, najmä pre krúžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263358

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krajča Vladimír

MPK: B25J 15/02

Značky: krúžky, najmä, uchopovadlo, manipulátora

Text:

...čap 2 s nevyznačeným ozubením. zapadajúcim do ozubeného hrebeňa g. Ozubený hrebeň g je spojený s nevyznačeným motorickým alebo tučným ovládaním. Na čape 3 je upevnľná excentrická doštička 1, v ktorej je uložený uchopovací palec É s osadením §. Na čape Q je uložený uchopovací palec Q 5 excentrickým oeadením 1.Excentrická~doštíčka 3 má v konkrétnom prevedení na obr. 2 päť otvorov lg. V jednom z týchto otvorov lg je uložený čap g, v dalšom...

Obmedzovač poruchových javov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263357

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondovčin Kamil, Kolář Jozef, Škrípala Jozef, Šmida Ladislav

MPK: E21F 13/02

Značky: obmedzovač, javov, poruchových

Text:

...V tvare kuiela.Tým, že sú obidva mikrospínače rovnakej konštrukcie, dosahuje sa výhod ako pri výrobe zariadenia, tak aj pri opravách a údržbe. Je tiež výhodné, že obmedzovač poruchových javov je riešený tak. že je súčasne nosným prvkom a že sú na ňom umiestnené všetky jeho funkčné členy.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia obmedzovača poruchových javov. Na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse, na obr. 3 v druhom...

Spôsob prípravy zvlákňovatelných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 263356

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frkáň Július, Varga Tibor, Benický Milan

MPK: D01F 9/14, C10C 3/10

Značky: spôsob, pyrolýznych, zvlákňovatelných, přípravy, živíc

Text:

...hlavným problémom je velmi malý rozmer tuhých častíc, ktoré pri filtrácii vytvárajú málo priepustný koláč.Tieto problémy umožňujú technické riešenie filtrácie taveniny len pre živice s nízkym obsahom tuhých prímssí, ktoré nie sú obecne surovinove dostupná. Určité zobecnenie postupu umožňuje jeho kombinacia s čistiacimi operáciami aplikovanými pred procesom úpravy živice alebo opakovand filtrácia v roznych štadiach tepelnej úpravy. Takto sa...

Spôsob výroby tvarových výkovkov z trieskového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263355

Dátum: 11.04.1989

Autori: Podolský Michal, Kosák Peter, Paulovič Igor

MPK: B21J 1/00

Značky: tvarových, trieskového, spôsob, odpadů, výkovkov, výroby

Text:

...tvrdost je vplyvom mierneho zakale 3 263355nia pri ochladeni po kovani vyššia, čo možno považovať za vyšší účinok. za technický pokrok treba považovať jednu 2 nových možností bezstratového spôsobu znovuspracovania trieskového odpadu so značnými energetiokými, čaeovými a čo do počtu operácii podstatne nižšími nárokmi. Kovanie trieskového odpadu vykazuje všetky výhody presněho kovania. Kovaním pôrovitých výliskov v uzavretej zápustke sa vyrobi...

Adaptívna podtlaková uchopovacia hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 263354

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kahanec Stanislav, Čačo Jozef, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/06

Značky: hlavica, uchopovacia, adaptívna, podtlaková

Text:

...podľa vynálezu, na obr. 2 znázornená príkladná prevedenie adaptívnej podtlakovej uchopovacej hlavice v pohľade zhora podla vynálezu, s na obr. 3 znázornená príkladné prevedenie spojenia prísavky s prułnými planäetami v detaile.Adaptívna podtlskovt uchopovacia hlavice je vytvorená z nosného rámu l orientovanáho horizontálne, ktorý je k upínacej prírube 3 z jej vonkajšej strany zachytený dvoma pármi symetricky rozlołených závesných ramien 3,...

Akumulátor tepla s pevnou výplňou pre disharmonicky súčinné tepelné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263353

Dátum: 11.04.1989

Autor: Flimmel Jozef

MPK: F27D 17/00

Značky: výplňou, akumulátor, zariadenia, pevnou, tepelně, tepla, disharmonicky, súčinné

Text:

...je prúd studeného vzduchu čiastočne alebo úplne usmerniteľný jednak do zmiešavaoej komory l a jednak cez odbočku ll do protiiahlej spodnej časti akumulačnej komory Q. Akumulačnú komoru g tvoria nepriedušné tepelne izolované steny lg a prieduäná akumulačná výplň ll z pevného materiálu o vysokej tepelnej kapacita, ktoré vytvára pri podlaha pozdĺžne,vzájomne prepojené kanale. V strops akumulačnej komory 5 sú pravidelne osadené výstupné...

Zapojenie frekvenčného relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 263352

Dátum: 11.04.1989

Autor: Letečka Ivan

MPK: H02H 3/46

Značky: zapojenie, relé, frekvenčného

Text:

...na výstup štvordekádového čislicového prepínača lg. Výstup druhého generátora łł krátkeho impulzu je privedený na hodinový vstup sérioparalelného osembitového registra g, ktorého paralelné výstupy sú privedené na osemvstupové hradlo 31 napr. Io MH 7430, ktorého výstup je cez spozdovaci člen 3 a cez napäťový komparator 35 privedený na optoeiektronický oddelovaci člen ll napr. WR 16412, ktorého výstup je pripojený na výstupnéNa vstupné...

Spôsob výroby kyseliny glukonovej a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263351

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gömöry Juraj, Kacina Roman, Augustín Jozef, Šturdík Ernest, Pápayová Iveta, Stanek Stanislav, Rosenberg Michal

MPK: C12P 7/58

Značky: spôsob, kyseliny, solí, glukonovej, výroby

Text:

...na použite hore popísaného konkrétneho prostredia alebo na použitie prostredia popísaného v uvedených príkladoch.V súlade 5 vynálezom obsahuje fermentačné médium D-gluközu v počiatočných koncentráciach zhruba od 10 do 30 E (hmotnost/objem) s výhodou od 16 do 20 R (hmotnosť/objem). Tieto koncentrácie sú optimálne pre rast biomasy s vysokou aktivitou glukozooxidázy. Po poklese koncentrácie glukózy vo fermentačnom médiu na hodnoty nižšie...

Ferokapalinová ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 263350

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/54

Značky: ucpávka, ferokapalinová, hřídele

Text:

...spirálovitých vinutí g je rovněž v povrchu hřídele l vytvořen další blok několike za aebou uspořádaných spirálovitých vinutí g jejichž stoupání je však vedeno v opačném smyslu. Použití materiálu je u nich stejné jako u spirálovitých vinutí g. Proti oběma blokům spirálo~ vitých vinutí g,gjsou umístěny pőlové nástevce Q z magnetícky vodivých feromagnetik, například ve tvaru kotouče, jehož středový otvor 1 právě vytváří zmíněné pőlové nástavce 1....

Cementovláknité prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263349

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žák Vítězslav, Krušina Josef, Pinkava Jan, Kauer Hervik, Bartl Miroslav, Hančil Jaroslav, Vít František, Suchomel Zdeněk

MPK: C04B 30/02

Značky: cementovláknité, prvky

Text:

...je dosaženo textilními úpravárenskýml lázněmi s alkalickou a/nebo kyselou reakcí, kdy kromě odloučeníči snížení obsahu nežádoucich přiměsi dojde i k částečnému zdrs~ něni povrchu svazku elementárních vláken pětiúhelníkového průřezua k částečně změně vnitřní struktury. Takto chemicky upravená lněná283 349 vlákna se oproti vláknům z přírodní nebo regenerované celulőzy a ostatním přírodním vláknům vyznačují pevnosti srovnatelnou s pevnosti...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: dopřádací, bezvřetenové, přípravek, pásků, pružin, zejména, nekonečných, řemenice, nasazování, podobně, řemenů, stroje

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Zařízení pro zapřádání příze bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263347

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Ježek Jan, Andrlík Pavel

MPK: D01H 15/02, D01H 9/16

Značky: zařízení, zapřádání, stroje, příze, spřádacího, bezvřetenového

Text:

...cívky 3 od navíjecího válce 5 vzdáleny o vzdálenost 5 běžně známým zařízením, jež není pro přehlednoat obrázku vyobrazeno Mimo dalších notoricky známých obslužných orgánů je obslužné zařízení vybeveno naháněcí kladkou lg s motorkem 2 upravenými na rameni Q výkyvném okolo čepu § ve směru šípky 1 ° Při vyhledávání konce příze se naháněcí kladka lg otáčí ve směru šípky l.odsávací hubice lg je upravena na trubicí lg výkyvně v ložieku li ve směru...

Rozhazovací ústrojí, zejména pro rozmetadla chlévské mrvy, kalů a podobných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263346

Dátum: 11.04.1989

Autori: Houdek Bohuslav, Topič Jiří, Kocián Miloslav, Hunal František

MPK: A01C 3/06

Značky: kalů, zejména, ústrojí, chlévské, rozhazovací, rozmetadla, podobných, mrvy

Text:

...která částice hmoty rozhazuje. Vysokých účinků z výrobního i funkčního hlediska je dosahováno,jestliže průsečnice, oddělující dopravní prostorovou plochu od náběžné rovinné plochy i usměrňovací rovinné plochy, se protínají s nosičem ve styčném bodě.Podle dalších význaků je výhodné takové rozmístění tvarovaných lopatek po obvodu nosiůą aby přední hrana náběžnérovinné plochy jedné lopatky pňesahovala zadní hranu usměrňovací rovinné plochy...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263345

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grec Zdeněk, Kosík Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: válci, stahovačů, zařízení, nepřetržitou, kontrolu, stroje, nastavení, pletacího, výšky

Text:

...ramene, které má rovněž U profil otevřený směrem dolů. V dolní části nahoru aměřujícího ramene vzpěry Q Je vytvořen otvor pro číselníkový úchylkoměr 1 a upevňovaoí šroub §. Vnitřní prostor v přeohodu z nahoru směřujícího ramene do vodorovného ramena vzpěry Q je uspořádán tak že tvoří otvor, do něhož je zasunuto dälené pouzdro 1, do kterého se zhora z vnitřní strany vzpěry Q vloží dotekovou tyčkou ll dolů číselníkový úchylkoměr 1....

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263344

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nepustil Tomáš, Daniel Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: stroje, elektrického, točivého, rotor

Text:

...ovlivňude požadovanou nízkou úroveň momentu setrvač253 344 nosti rotujících hmot soustavy střídavého generátoru elektrického proudu v kaskádním uspořádání. Za další závažnou nevýhodu,je pek nutno považovat i skutečnost, že plastická hmota neníu otevřenâ čelní strany ventilátoru nijak chráněna proti mechaniekým vlivům, kdy působením odstředivých sil dochází k její mechanické deformaci, převážně popraskání, a k jejímu vytlačevání do...

Přípravek pro odstraňování uvízlých vtoků ze vstřikovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263343

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mačenka Lubomír, Kratochvíl Jiří

MPK: B29C 45/38

Značky: forem, odstraňování, vtoku, vstřikovacích, uvízlých, přípravek

Text:

...čelní ploše je zabudován vytlačovací trn263 343 uspořádaný v jeho ose, přičemž jeho zadní čelní plocha je opatřena opěrným zahloubením.Je výhodné, když válcovité těleso s vytlačovacím trnemje pružné suvně uloženo v naváděcím pouzdru s kuželovitoupřední plochou, v jejímž vrcholu vyústuje vodicí otvor prosuvné uložení vytlačovacího trnu .Podle vynálezu může být přední čelní plocha válcovité ho tělesa kuželovitá a přípravek může být opatřen...

Zařízení pro ovládání tlumičů cívkových rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263342

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimůnek Jozef, Kubata Milan

MPK: F16F 11/00, B65H 54/52, D01H 1/18...

Značky: ovládání, tlumičů, rámu, zařízení, cívkových

Text:

...držáku 3, se kterým je spojene pe čepy 5, § a silový prvek Q. Na čepu 3 je oto ramenné páka Z, která je v záběru s pohyblivou třec Na druhém konci je opatřena čepem g a kladkou łg, pro zabíráneokrouhlé kolo łł otočné na čepu § a ovládané spojovacímtáhlem łg od neznázorněného mechanizmu zvedání cívky łg. Navíjeci u opatřená tyčí lg, jsou výkyvně umístěnaé k rámu stroje 3. Na cívku łg otočnou vi 31 navíjena přize ig odtaho no k rámu...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkových rámů, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263341

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimůnek Josef, Kubata Milan

MPK: B65H 54/52, D01H 1/18, F16F 11/00...

Značky: dopřádacích, bezvřetenových, kmitání, tlumení, zejména, rámu, zařízení, cívkových, strojích

Text:

...stroji ovládáním z jednoho místa stroje regulačnim ventilem, zajištění stejné hodnotě tlumení na každém cívkovém rámu stroje, případně namožnosti individuální volby hodnoty třecich ůčinků u jednotlivých cívkových rámů,přičemž pneumatický člen obsahuje pružnou membránmoddělující pomocí pístnice tlakový vstup od pohyblivé třecí čelisti.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení a ze...

Zařízení k vedení pramene vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 263340

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pirkl Jiří, Hejduk Jiří, Bureš Pavel, Řeháčová Božena, Jaroš František, Štorek Jiří, Kotrba Zdeněk, Hácová Květa

MPK: D01H 7/895

Značky: pramene, vláken, vedení, zařízení

Text:

...Svěrné podávací ústrojí je tvořeno podávacim253 340 válečkem 1, jehož osa gg otáčení je rovnoběžná s osou X otàčení vyčesávacího válečku g, a k tomuto přiřazenou přítlačnou pánvičkou Q, která vytváří spolu s praoovním povrchem podávacího válečku 1 svěrné místo 5 pro veváděný pramen vlá-n kon 5 (obr. 2). Přitlačná pánvička 5 je upravena na volnémAkonci pákového tělesa § uloženého otáčivě na nosném čepu 2a ovládaného neznázorněnou...

Zařízení k čistění výchozí suroviny vícenásobnou resublimací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263339

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: C30B 23/00, C30B 35/00

Značky: výchozí, vícenásobnou, resublimací, suroviny, čištění, zařízení

Text:

...suroviny.Těsněpodé 1 vnějšího pláätě g jsou umíatěna nejmáně dvě tepelně cloníci a teplo reflektujićí segmenty Q, 1 . Uspořádáni těchto eegnentů na obr. 1 vyznačuje výchozí situaci. Je rovněž uveden odpoviddjící tepelný průběh.Na obr. 2, 3 a 4 je znázorněno posouváni segmentu Q zvolenou.rychlostí V rozmezi od 0,1 do 40 nm/hod vo sněru podálné osy trubkové pece l vlovo tak dlouho, až mezera mezi segmenty 1 a 3 odpoví kdá šiřee segmentu. Tím...

Uložení segmentových bloků na nosiči válcové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263338

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koutný František, Hrubý Jan, Štěpánek Bohumil, Navrátil Karel

MPK: D04B 15/32

Značky: segmentových, uložení, bloků, soustavy, válcové, zámkové, nosiči

Text:

...válcová zámková soustavy a drží takto všechny segmentová bloky v dané. Vyhodou uložení segmentových bloků podle vynálezu je zjednoduěení výroby a zaručená stoprocentní pohotová vyměnitelnost jednotlivých segmentů na nosiči válcové zámková soustavy.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázorněn řez nárysem uložení segmentových blokü, na obr. 2 je část bokorysu a na obr. 3 je v částečnám řezu nakreslen půdorys první alternatívy uložení. Na...

Otáčivé spojení rámu podvozku a nosného rámu cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263337

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žákovský Jiří, Popelka Ludvik, Tengler Jaroslav, Kubát Tomáš

MPK: A01G 25/09

Značky: rámu, nosného, zavlažovače, pásového, spojení, cívky, otáčivé, podvozku

Text:

...kterým je vyveden volný konec stavitelného šroubu, přičemž mezi dnem středového vybrání náboje a nákružkem stavitelného šroubu je umístěno axiálníVyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v soustředění přenáěených sil do středu otáčení, čímž se podstatně sníží výrobní náklady otočného spoje. Výhodou řešení jsou také menší nároky na přesnost výroby, jelikož vzniklé nepřesnosti je možnoeliminovat stavitelným středovým šroubem.2 233 337 Příklad...

Uložení segmentových bloků na nosiči talířové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263336

Dátum: 11.04.1989

Autori: Navrátil Karel, Koutný František, Hrubý Jan, Štěpánek Bohumil

MPK: D04B 15/34

Značky: uložení, nosiči, bloků, soustavy, talířové, segmentových, zámkové

Text:

...rozmístěnými na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a rovněž tak na jeho osazené části jsou vnitřní radiální drážky pro polohovací kolíky, naražené pevně do jednotlivých segmentových bloků. Vnější radiální drážky na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a vnitřní radiální drážky na jeho osazené částí jsou pro úhlové polohování jednoho segmentového bloku provedeny na jedné radiální ose a rovněž tak jsou na této radiální...

Skříň hydromechanické planetové převodovky s hlavním regulačním ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263335

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dostál Jan, Jiřičný Josef, Sýkora Jan

MPK: F16H 57/02

Značky: ventilem, hlavním, hydromechanické, převodovky, regulačním, planetové, skříň

Text:

...ventilu je kolmá na rovinu vany převodovky.kanály pro přívod a odvod tlakové kapaliny jsou uspořádány ve skříni převodovky v rovinách kolmých na osu hlavního regulačního ventilu a jsou z vnější strany zakrytá víkem.Umístěním hlavního regulačního ventilu podle vynálezu se využije hluohý prostor planetové převodovky. Části těchto typů převodovek, které přenášejí vlastní výkon jako hydrodynamický2 263 335 měnič točivého momentu a planetová...

Zařízení obchozu s regulačním ústrojím pro deskové rekuperátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263334

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pastorek Jaroslav, Kroupa Ludvík, Sýkora Václav

MPK: F28D 9/00

Značky: regulačním, obchozu, deskové, zařízení, ústrojím, rekuperátory

Text:

...o devadesát stupňů oproti komořeg. Středem stěn lg dvojkomory prochází otočně uložený čep 3, napřipevněna oboustranná klapka Q, obě klapky Ž a Q v těsném provedení Klapky Ž a Q jsou vzájemné pootočeny o devadesát stupñüoNa volný konec čepu 3 je přichycena Ovládací páka 1 a nebo ser vopohon §. Těleso obchozu l je spolu s tepelným výměníkem 3 uloženo ve skříni rekuperátoru lg s krycím víkem ll. Rekuperátor lg- 3 263 334 je opatřen...

Způsob analýzy diethylsergamidu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263333

Dátum: 11.04.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: sulfoftaleiny, analýzy, diethylsergamidu, způsob

Text:

...a((28) je počet solvatovaných molekul organického rozpouštědla vybraného ze skupiny zahrnující banzen, chloroform, 1,1,2,2-tetrachlorethan, tetrachlormethan, xylen nebo toluén.J Byl připraven vodný roztok 1.1 O 4 mo 1.dn-3 vzorku diethylly eergamidu. Bylo pipetováno 0,1 ona roztoku vzorku a přidáno1,9 cms tlumivóho citrátového roztoku 3,3,5,5-tetrahromkreso 1 sulfoftaleinu o pH 2 a třepáno s 2,0 cm 3 chloroformu 1 minutu. Po...

Osový spoj závitových částí, zejména spirálovitých vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263332

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný František, Lovíšek Lubomír, Škvor Karel

MPK: F16B 17/00, B23B 51/02

Značky: závitových, vrtáků, spirálovitých, zejména, osový, částí

Text:

...kde ne obr. 1 je znázorněn osový spoj jednopramenného vrtâku před spojením obou částí, na obr. 2 osový spoj z obr. 1 po spojení obou částí, na obr. 3 osový spoj dvoupramenného vrtáku před spojením obou částí a na obr. 4 osový spoj z obr. 3 po spojení obou částí.Šroubovitý vrták je dělený a skládá se z první části s tělem 1 na němž je vytvořen pramen ll závitą a druhé části s druhým tělem g, opatřeném pokračujícícm pramenem gl závitu. Tělo...

Výkyvný spoj vidlicové závěsové tyče vozíku dvoudráhového závěsového dopravníku s tělesem vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263331

Dátum: 11.04.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/32

Značky: dvoudráhového, tyče, výkyvný, tělesem, závěsového, závěsové, dopravníku, vozíků, vidlicové

Text:

...souososti čepů a kromě toho musí být závěsová vidlice provedena jako dělená.Uvedené nevýhody jsou odetraněny řešením podle vynálezu, kdevidlicová àávěeová tyč obepínající těleso vozíka je k tělesu vozíkuvýkyvně upevněna prostřednictvím jednoho průběžného čepu.Tímto uapořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že je zjednodušene výroba spoje, nebot konstrukce tělesa vozíku vychází jednodušší a vidlicovou závěsovou tyč není nutno provádět...

Převod, zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 263330

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Karel, Pavlara Petr, Kovář Josef

MPK: B62M 9/08

Značky: zvláště, jízdní, převod

Text:

...1 znázorňuje část převodu v čelním pohledu, obr. 2 znázorňuje řez A-A převodem podle obrázku 1 a obr. 3 znázorňuje schematícky plnou čarou možná přetvarování rozety během otáčení.Na ukládacím hřídeli l je neotočně připevněn unašeč g se dvěma rameny §. Každé rameno § je vedeno na protílehlou stranu od oey ukládaoího hřídele ł. Koncom každého ramene § prochází ukládací čep Ž, který spojuje ramno § s rozetou 5,která je z pružného materiálu....

Soustava pro rozdvojení světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263329

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hadravský Milan, Malý Miroslav, Petráň Mojmír

MPK: G02B 27/00

Značky: rozdvojení, soustava, světla

Text:

...hranolu polopropustnou zrcadlící vrstvou rovnoběžně s osou osvětlovací a obrazovou sa vyloučíla součástková četnost doposud používaných soustav pro rozdvojení světla. Takto řešená soustava je kompaktní s neměnnými optickými vlastnostmi.Příkladná provedení soustavy podle vynálezu jsou zobrazena sohenaticky na přiložených výkresoch, kde obr. 1 značí provedení s osou Nipkowova kotouče rovnoběžnou a polopropustnou zrcadlící vrstvou Kostersova...

Způsob čištění emulzí stabilizovaných neionogenními tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263328

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: emulzí, stabilizovaných, tenzidy, čištění, neionogenními, způsob

Text:

...gravitačně ve formě volné fáze. Cetyloleylsulfát tvoří s barnatou solí nerozpustný síran barnatý. K odpadní vodě obsahující více než 5 g.l°l emulgovaných ropných látek (s rostoucím obsahem emulgovaných ropných látek stoupá čístící efekt) se přidá ve vodě rozpustná barnatá sůl V množství 1-7 kg na 1 kg přídaného cetýloleylsulfátu sodného, s výhodou 3-4 kg na 1 kg přidaného cetýloleylsulfátu Na. Jako srážeciho činidla lze použít odpadů z...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících anionaktivní tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263327

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: anionaktivní, tenzidy, čištění, obsahujících, způsob, odpadních

Text:

...a snižuje se stabilita emulgovaných ropných látek nebo tuků a dochází ke tvorbě agregátů kapek, s Jejich následným vzájemným spojováním Ckoalescenci). Tento proceslze urychlit mechanickým mícháním. Deemulgované ropné látky a tu 283 327ky jsou odděleny gravitačně převážně ve formě volné fáze. Akylsulfáty tvoří e barnatou solí nerozpustny síran barnatý a sulfonované tenzidy se vysrážeji ve formě barnatých solí. Podmínkou pro úspěšné...

Fotoelektrický snímač doletu útkové nitě pro tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263326

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D03D 51/34

Značky: doletu, stroje, nitě, útkové, tryskové, snímač, fotoelektrický, tkací

Text:

...na sebe.Fotoelektrický snímač doletů útkové nitě pro tryskové tkací stroje podle vynálezu je vytvořen základním tělesem 5 ve tvaru trubky s tvarovanou dutinou Ž, v níž jsou umístěny fotoelektrické prvky l a g, které jsou umístěny vzájemné souose a kolmo v podélné ose dutiny Ž základního tělesa 3 tohoto snímače. V místě osy fotoelektrických prvků l a Ě je dutina Ž vytvořena ve tvaru podélné štěrbiny 1 s pozvolným přechodem, tvořeným hladkými...

Zařízení pro provozní kontrolu zejména bezkontaktních měřidel teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263325

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janata Vladimír, Neruda Josef

MPK: G01K 15/00

Značky: zařízení, provozní, kontrolu, bezkontaktních, měřidel, zejména, teplot

Text:

...gâ zakryta vyměnitelnou destičkou Q s otvorem z materiálu, jehož emisivita má být ověřena. Osa otvoru je shodná s osou zářící dutiny gg. Uvnitř pícky l je kolem bloku g černého tělesa vedeno přívodní potrubí ll, spojené s předehřívačem vzduchu lg s přívodem tlakového vzduchu. Za zadní stěnou bloku g černého tělesa tvoří pŕívodní potrubí ll stabilizátor lg3 263 325 teploty vzduchu a na jeho ústí, zasahujícím před okraj září~ cí dutiny g 5 je...

Halogenidové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263324

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frumar Miloslav, Stránská Eliška, Petráková Božena

MPK: C03C 3/32

Značky: halogenidové

Text:

...fluoridovýmí je příprava snadnější a chemická reaktivíta skalné taveníny nižší. Ve srovnání se-skly na bázi chloridu bsrnatého nebo kademnatého je oblast.nspektrální propustnosti širší a to zejména v dlouhovlnné oblas tí spektra. Pro výrobu skel podle vynalezu lze použít levných a dostupných surovín.Přípravaskel podle vynálezu spočíva v tom, že se naváží vypočtené množství halogenidů nebo jejich prekursorů a po zhomogenizování se tato směs...