Archív za 1989 rok

Strana 76

Čidlo hlídače odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263403

Dátum: 11.04.1989

Autor: Neuwirth Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: čidlo, odpadních, hlídače

Text:

...přičemž části trubice mezi potrubními přípojkami a válcovou komorou jsou opatřeny neprůsvitnou vrstvou.čidlo podle vynálezu umožňuje přetržitou i kontinuální kontrolu alkality roztoku, pracuje přesně a spolehlivě bez potřeby zásahu obsluhy a jeho výstupní signál může být použit v analogové podobě, formou akustické nebo optické signalizace, registračního-grafického zápisu nebo použit jako signál pro akční prvky příslušného regulačního...

Zařízení pro stanovení dusičnanů, dusitanů a jiných dusíkatých sloučenin v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263402

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Stanislav, Rott Robert, Černý Ivan, Král Antonín

MPK: G01N 27/10

Značky: dusičnanu, stanovení, roztocích, zařízení, sloučenin, jiných, dusíkatých, dusitanů

Text:

...roznývání vyplevoveneho oxidu duenatćho z reakčního sektoru a podetetnä zryohluje analýzu, protože odstraňuje zložítou unípulací pri výačnč vzorku, která .je náročná Jak na zručnoet, tak ne čo. llíníailní doba analýzy pri normální obeluze Je 25 az so .zą, což zmenená dve až čtyři analýzy za hodinu. U zařízení podle výndlezu ee manuální obsluha redukuje m nietřik malého množství vzorku (0,2 až 1,0 al) ínjekční etŕílnačkou do reekčního...

Způsob renovace silně opotřebených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263401

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šittner Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, opotřebených, silně, dílů, renovace

Text:

...šířce mezery mezi povrchem součástí e stčnou krystelizátoru, tj. při aplikaci tohoto postupu v prvovýrobě, je možno celý postup automatizovet. Při renovsci vyšších součástí, např. válců válcovecích stolią je krystalizátor posuvný ve směru výšky součástí a prostor mezi povrchem renovovené součástí a krystelizátorem se vyplňuje přídevným materiálem postupně.Způsob pod 1 evynálezu§jo p blíženie příkledechs 02 e na přiložených výkrosschěĺiàő...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Krempaský Bohdan, Krivulka Ivan, Kopernický Ivan, Chamila Ján, Janek Ladislav, Skalák Pavol, Bučko Miloš, Hatina Slavomír

MPK: B01J 21/12, C07C 5/02, B01J 23/54...

Značky: selektívnu, hydrogenáciu, diénov, acetylénov, katalyzátor

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Vymeniteľné zariadenie manipulátora určené na tesniacich tvaroch rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263399

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kašpar Peter, Morvay Jozef

MPK: G01N 23/00

Značky: určené, rúrok, tesniacich, vyměnitelné, tvaroch, zariadenie, manipulátora

Text:

...tak vodiacimi kladkami otočne uloženými na prestaviteľných čapoch ako aj hlavnou kladkou otočne uloženou na hriadeli spojenom s hnacou jednotkou a 5 ozubeným kolesom, ktoré je v trvalom zábere s ozubeným segmentom.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje urýchliť a zvýšiť bezpečnost prác pri zhotovovani snímkov zvarov pomocou rádioaktivneho žiariča v ťažko prístupných miestach. Jeho konštrukcia a výroba je jednoduchšia a lacnejšia oproti...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263398

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...v T-drážke łgg šmýkadla Lłgg sklonenej voči osi upínacieho sklučovadla jpg o uhol beta. základná čeľusť łgg je v základnom telese llg vedená vo dvojici klopných drážok lll vytvorených s uhlovým sklonom alfa k upínaciemu smeru 13, pričom základná čeľust ggg má na svojich bokoch łggàł vytvorené zdvojené klopné vedenie łgł s tým istým uhlovým sklonom alfa k upinaciemu smeru tu. základná čelust ggg má ešte vytvorené pero ggg a závitové...

Zariadenie pre manipuláciu s veľkorozmernými skriňami pri balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263397

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír, Frič Otto

MPK: B65G 47/14

Značky: balení, skriňami, zariadenie, manipuláciu, veľkorozmernými

Text:

...v polohe pred obalením strednými obalmi.Zariadenie pre manipuláciu s veľkorozmernými skriňami pri balení pozostáva z hnaného valčekového dopravníka a medzi jeho valčeky zasahujúcej sústavy zdvižných mechanizmov. Sústava zdvižných mechanizmov sa skladá z párneho počtu zdvihákov l, upevnených svojimi vedeniami 3 o spodnú časť rámu Q, na ktorej sú upevnené prostredníctvom priečok 1 aj vidlice § s kyvne uloženými okami gvvalcov 1....

Spôsob čistenia alkylbenzénu pre detergenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263396

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lazar Ľubomír, Majerčík Michal

MPK: C07C 2/54, C07C 7/10

Značky: detergenty, čistenia, spôsob, alkylbenzenu

Text:

...parametre. Potom sa všetka voda vypustí a nahradí novou.Výhodnejší je kontinuálny spôsob.Spočiatku sa pracuje ako v šaržovitom postupe. Ked číslo kyslosti premývacej vody dosiahr ne hodnotu približne 200 mg Naon/g, časť vody sa zo systému začne kontínuálne odpúšťať a nahradí sa rovnakým množstvom čerstvej vody. Číslo kyslosti premývacej vody sa udržuje v rozsahu 160 až 200 mg Na 0 H/g.V prípade, že je k dispozícii kyselina...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263395

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Siviček Pavel, Varga Alexander

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: krokovým, servosystém, uzavretý, členu, zapojenie, riadiacieho, motorom

Text:

...je pripojený na prvý vstup prvého vratného čítača Q a na výstup prvého člena logickáho súčtu l a jeho druhý vstup je pripojený na druhý vstup prvého vratného čítača 3 a na výstup druhého člena loqického súčtu 3. Štvrtý vstup druhého vratného čítača 2 je spojený s výstupom tvarovača 1 pripojeného svojim vstupom k prvému výstupu sústavy 5 ovládač - krokový motor, ktorého druhý výstup predstavujúci jeho mechanický výstup je spojený so .vstupom...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263394

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Almássy Stanislav

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: riadiacieho, servosystém, uzavretý, motorom, zapojenie, členu, krokovým

Text:

...vstup sústavy á ovládač - motor je pripojený výstup generátora 3 želanej hodnoty statorových prúdov, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného čitača Q a so vstupom dekodéra Q. Výstup sústavy Ž ovládač - motor je spojený so vstupom cyklicky pracujúceho snímača g absolútnej polohy spojeného svojim výstupom jednak so vstupom obvodu 1 vyhodnotenia rýchlosti a smeru a jednako s prvým vstupom pevnej pamäte g. Druhý vstup pevnej pamäte...

Zapojenie riadiaceho člena pre otvorený polohový servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263393

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Almássy Stanislav

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: otvorený, zapojenie, krokovým, člena, motorom, servosystém, polohový, riadiaceho

Text:

...výstup generatora 1 želaných priebehov íázových prúdov, ktorého prvý vstup je pripojený k prvej vstupnej svorke ll a druhý vstup k výstupu prevodnika § číslo - frekvencia, na vstup ktorého je pripojený výstup obvodu § výberu minima. Prvý vstup obvodu § výberu minima je spojený s druhou vstupnou svorkou 33 riadiaceho člena, na jeho druhý vstup je pripojený výstup pamäte 5 dobehu, na ktorej vstup je pripojený výstup vyhodnocovacieho...

Zapojenie riadiaceho člena pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263392

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Doležal Miroslav, Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: člena, servosystém, motorom, zapojenie, riadiaceho, uzavretý, krokovým

Text:

...člena 1. Prvý vstup diferenčného člena 1 je spojený s prvým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasne na výstup prvého člena l logiokého súčtu. Druhý vstup diferenčného člena 1 je spojený s druhým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasnena výstup druhého člena 3 loqickeho súčtu. Tretí vstup diferenčného člena 1 je spojený s~prvým výstupom inkrementálneho snímača lg, ktorého vstup je pripojený na druhý výstup sú~ stavy §...

Spôsob výroby betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263391

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bruthans Zdeněk

MPK: C04B 24/00

Značky: výroby, zmesí, betónovej, spôsob

Text:

...po 60 až 180 sekundách sa pridá prísada so stekujúcim účinkom.Zvýšenie účinku dosiahnuté podľa vynálezu je zrejmé z príkladov prevedenia. vyrábala sa zmes portlandského cementu a normového piesku s v/c 0,45, ku ktorej sa pridávali v rôznej dávke stekucovače v rôznej dobe od momentu pridania zâmesovej vody. Zislovala sa tekutost po vyrobeni zmesi ako aj opakovane tekutoatw tej iatejJzmesi~po«uplynutí dalších ž 0 minút. Tekutost sa merala...

Fluidikový přibližovací snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263390

Dátum: 11.04.1989

Autor: Antony Peter

MPK: G01B 13/02

Značky: snímač, fluidíkový, přibližovací

Text:

...zväčšuje, teda absolätna hodnota tlaku v snímacej sonde sa zmenšuje.Konštrukčným vyhotovením fluidikového približovacieho snímača podľa vynálezu sa dosiahne podstatné zmenšenie jeho rozmerov pri porovnatelnom využiteľnom dosahu, zníženie spotreby napájacieho vzduchu, podstatné zjednodušenie výroby a jeho charakteristika má lineárnejší priebeh.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad konkrétneho vyhotovenia fluidikového snímača podľa...

Hydromechanická skupina pre pracovné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263389

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mazák Anton

MPK: F16H 45/00

Značky: skupina, pracovné, hydromechanická, stroje

Text:

...jepevne spojený s korunovým kolesom planétového prevodu a so spojkou, ktorá je spojená s jednosmernou predstihovou spojkou. K jednosmernej predstihovej spojke je pripojené centrálne koleso planétového prevodu, unášač turbíny hydrodynamického meniče a výstupný hriadeľ poháňajúci pojazd stroja.Výhody hydromeohanickej skupiny pre pracovné stroje podľa vynálezu sú tie, že pri práci len pojazdu stroja, je spojka spájajúca korunové koleso s...

Zariadenie na ukladanie brehových opevňovacích kobercov a filtračnej geotextilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263388

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rosina Rudolf

MPK: E02B 3/12, E02B 3/16

Značky: opevňovacích, brehových, geotextilie, filtračnej, ukladanie, kobercov, zariadenie

Text:

...plavebných hlbkach.Uvedené nevýhody sú odstránené ukladacim zariadením brehových opsvñovacich kobercov a geotextilie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ukladand geotextilia a opevñovaci koberec sú navinuté na samostatných bubnoch. umiestnených na ukladacom voziku, ktorý sa pohybuje po ukladacom moste. Ukladaci most je tvorený dvoma samostatnými nosnikmi, medzi ktorými je medzera zodpovedajúca šírke ukladaného koberca....

Polyvinylchloridové plnené zmesi so zvýšenou termostabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263387

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lipták Peter

MPK: C08K 5/37

Značky: zvýšenou, plněné, zmesí, polyvinylchloridové, termostabilitou

Text:

...okrom zlopionia tcpolnej otilosti majú len nopatrný vplyv ns ine ulitkove vląstnocti plnoných rvc Imosí.Predmstom vynllezu, ktorý odstraňuje uvodoná nevýhody, sú plnoná PVC nosi so zvýlonou tepolnou stabilitou, ktoré sa skladajú so úkladneho po 1 ym 6 ru,plnívn, stabilisnčného systému s prípsdne smlkčovndls. Podntnto vyntlenu spoüívą v ton, in plnivo je inregnovaná morknptoelkyltrislkoxysildnn v mnolstvo 0,1 ui 5,0-hmot dielov výhodne o...

Dostredivé blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263386

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: dostředivé, blokovacie, čelustí, zariadenie, skľučovadlá, mäkkých

Text:

...łgg. Jednotlivé samostatné segmenty łgg sú radiálne posuvne usporiadané na ramenách lłł nosnej hviezdice łgg, pričom medzi nosnou hviezdicou łgg a každým samostatným segmentom łgg je usporiadané polohovacie zariadenie łjg.V príkladoch podľa obr. 1 a obr. 2 je toto polohovacie zariadenie łgg tvorené kolíkom lil, dvomi radmi polvalcových drážok 353 a polohovacimi otvormi ljg vytvorenými na samostatných segmentoch łgg. samostatné segmenty łgg...

Silovoovládané sklučovadlo s tangenciálnymi tyčami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263385

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: silovoovládané, tangenciálnymi, skľučovadlo, tyčami

Text:

...premieatňovaníu k obvodu a teda nepriznivý účinok rozpínania samotného telesa sklučovadla otáčkami prakticky nie je vnášaný do silového mechanizmu, pričom radiálna deformácie samotného šmýkadla je nepomerne menšia, než deformácie rozrezaného základného telesa sklučovadla.Riešenie silovoovládaného skľučovadla s tangenciálnymi tyčami podľa vynálezu je znázornené nap ripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vidiet sklučovadlo v čiastočnom priečnom...

Spôsob odstraňovania mastív a nečistot z povrchu drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263384

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jankech Dominik, Pavlovič Jaroslav, Krajčí Ján, Hanzlík Jozef, Vanovčan Felix, Habán Ivan

MPK: B21B 45/02, B21C 43/00

Značky: spôsob, drôtu, povrchu, nečistot, odstraňovania, mastív

Text:

...chemické pôsobenie roztoku, účinne rozrušuje hydrofőbnu vrstvu mastiva a nečistôt, odstraňuje ju z povrchu drôtu a disperguje v roztoku. Po následnom oplachu vodou a sušení horúcim vzduchom je povrch ocele bez mechanických a chemických nečistôt zmáčavý vodou v súlade s požiadavkami ČSN Ť 3 1343.Príklady použitia spôsobu odstraňovanie mastív a nečistôt z povrchu drôtu ťahaného za studena sú znázornená na pripojených výkresoch, kde na obraze...

Spôsob zápustkového kovania veľkorozmerných kľukových hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263383

Dátum: 11.04.1989

Autori: Naňák Milan, Bálint Jozef

MPK: B21K 1/06

Značky: zápustkového, velkorozměrných, kľukových, kovania, spôsob, hriadeľov

Text:

...velkorozmerných klukových hriadelov podla vynálezu je, že v porovnaní s doterajším zápustkovým kovaním klukových hriadeľcv vcelku ako aj klukových hriadelov skladaných, sa v podstatnej miere zníži energetická náročnosť zápustkového kovania v závislosti na tvare výkovku až o 35 8, nakolko na predom vyhotovené koncové čapy pri následnom zápustkovom kovanĺ nie je potrebné vynaložiť čalšiu pretvárnu prácu, lebo dôjdek zníženiu pôdorysnej...

Pätkové pojazdové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 263382

Dátum: 11.04.1989

Autori: Urbánek Henrich, Muráň, Vrabec Ján

MPK: B60B 23/12

Značky: patkové, koleso, pojazdové

Text:

...stredovým otvorom a čelným výstupkom zapadajúcim medzi ramená pätky, pričom skrutka je hlavou opretá bud o poistnú podložku, alebo o disk a pod maticou skrutky je vložená podložka s kruhovým otvorom.Pri otočeni kolesa diskom z vonkajšej strany pätky je skrutka opretá hlavou o poistnú podložku a pri otočeni kolesa diskom z vnútornej strany pätky je skrutka opretá hlavou o disk. Pritom je skrutka poistená proti otáčaniu v obidvoch polohách....

Teplovodný kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263381

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlec Rudolf

MPK: F24H 9/20

Značky: teplovodný, ústredného, kúrenia, kotol

Text:

...kapilárou § s primym regulátorom 1 teploty. Priamy regulátor 1 teplotyje prepojený kapilárou § s teplotným čidlom Q vsadeným do teplovodného kotla ústrednéhokúrenia l vedla vstupného hrdla 1.Pri zakurovaní v teplovodnom kotli ústredného kúrenia l je teplota vody v kotli cca 20 °C, uzatváracia samočinná regulačná armatúra 3 je otvorená. zvyšovaním teploty vodného obsahu teplovodného kotla ústredného kúrenia l ohriata voda cez výstupné hrdlo...

Prípravok na skúšanie spájkovateľnosti plameňom vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263380

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 3/00

Značky: skúšanie, prípravok, vzoriek, spájkovateľnosti, plameňom

Text:

...plameňom, prípravok gg na skúšku spájkovatel 3 263380nosti vzoriek skúšanie pevnosti v šmyku spájkovaných spojov v plameni, pričom každý z nich je vo funkcii so spoločným zdrojom tepla gł v prevedeni 2 ručného plameňového horáka, zavesenom spoločne na stojane l.Prípravok na skúšanie spájkovatelnosti plameňom vzoriek pre skúšky šmykovej pevnostispájkovaných spojov (obr. 2) pozostáva zo stojana l, na ktorom je zavesený zdroj tepla, ručný...

Prípravok na skúšanie technologickej spájkovateľnosti plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263379

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 3/00

Značky: plameňom, prípravok, spájkovateľnosti, technologickej, skúšanie

Text:

...prípravok na skúšanie technologickej spájkovatelnosti plameňom zobrazený podrobnejšie.Pohotovostnú zostavu (obr. 1) pre komplexné skúšky spájkovatelnosti tvoria jednotlivé prípravky - prípravok gg na skúšanie roztekavosti spújky a taviva plameňom. prípravok ggna skúšanie technologickej spájkovatelnosti plameňom, prípravok lg na skúšku spájkovatelnosti plameňom vzoriek skúšania šmykovej pevnosti spájkovanýćh spojov, pričom každý z nich jevo...

Spôsob rozkladu vzoriek ocelí najmä na stanovenie celkového obsahu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263378

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nutter Alexander

MPK: G01N 33/20

Značky: hliníka, najmä, obsahu, spôsob, celkového, oceli, vzoriek, stanovenie, rozkladu

Text:

...40 hmot., kyseliny dusičnej 65 E hmot. a kyseliny ohlorovodíkovej 36 0 hmot. v pomere 10,250,75 objemových dielov. Nádoba sa uzavrie s víčkom a vloží spolu s upínacím zariadením do sušiarne, vyhriatej na 140 °C. Po 45 minútach sa zariadenie vyberie,rýchlo ochladí pod prúdom vody a rozoberie. Do tlakovej nádoby 2 teflonu sa pridá 50 ml roztoku kyseliny boritej e koncentráciou 4 hmot. Ďalej sa postupuje ako v príklade 1.Do tlakovej nádoby...

Herbicídny a rastovo regulačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263377

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Václav, Sidóová Eva, Benda Ferdinand, Hýblová Oľga, Henselová Mária, Chovancová Jarmila, Varkonda Štefan, Láová Margita

MPK: C07D 275/04

Značky: prostriedok, regulačný, herbicídny, rastovo

Text:

...látok z ich povrchu. Po vyhraneni herbicidnych príznakov na testovacích objektoch sa bonitácíou určil stupeň herbioidneho účinku podľa stupnice uvedenej v príklade 1.Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Tab. 1 Herbicídny účinok poopreemergentnej aplikácii vyjadrený v bonitačných stupňoch.Testované Dávka úč. 1. ovos ovos ježat- pše- kukulátky kg/1/ha repa pohánka Ian horčice víka hluchý siaty ka nica rica I. II. 5,0 4 O 5 5 4 0 0 0 0 O 2,5 2,5 0...

Prístroj pre elektromagnetickú úpravu vody s elektricky uzatvoreným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263376

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jurčák Stanislav, Mirek Teodor

MPK: C02F 1/48

Značky: prístroj, úpravu, obvodom, elektromagnetickú, elektricky, uzatvoreným

Text:

...oproti sebe je súhlasná alebo nesúhlasná alebo tieto pöly sú vystríedané za sebou v smere prúdenia vody.Dosahované účinky sú rôznorodé, čo vyplýva z toho, že mechanizmus magnetizâcie vody doposiaľ nie je fyzikálne objasnený.Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prietokovom kanáli vytvorenom medzi pőlmi magnetov na dvoch protilahlých stenách sú umiestnené elektrôdy, ktoré sú vodivou spojkou spojené nakrátko.Predmetom vynálezu sa dosiahnú...

Spôsob regulácie prívodu plynu do plynového vykurovacieho kotla a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263375

Dátum: 11.04.1989

Autor: Beitl Ludek

MPK: F24H 9/20

Značky: regulácie, zariadenie, přívodů, tohto, spôsob, vykurovacieho, kotla, plynového, spôsobu, vykonanie, plynů

Text:

...zariadenie ja lacné, zvýšené náklady na jeho inštaláciu sa skoro uhradia z dosiahnutých úspor plynu, ktoré sa predpokladajú vo výške 10 až 15 1 podľa druhu a typu spotrebiča a v závislosti na režime prevádzky.K vykurovaciemu plynovému kotlu sa nainštaluje regulačná zariadenie podľa vynálezu,pozostávajúce z termostatu, snímajúceho výstupnú teplotu vody z vykurovacieho kotla, s možnostou nastavenia teplot vody od cca 30-°C do 70 °C a z...

2-hydroxy-3-chlórpropyl derivát sieťovaného polyhydroxyetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263374

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kéry Vladimír, Tihlárik Karol

MPK: B01J 20/26, C08F 20/22, C08F 20/28...

Značky: sieťovaného, 2-hydroxy-3-chlórpropyl, polyhydroxyetylmetakrylátu, derivát

Text:

...molekule látky podľa vynálezu je súčasne dostatočné, aby bolo možné viazanie cez primárne,pripadne sekundárne hydroxylové a aminové skupiny, prípadne hydxazinové skupiny. Naviac,kým 1,2-epoxypropylový derivát sietovaného po 1 y-hydroxyetylmetakrylátu reaguje v dosledkuvysokej reaktivity oxiránu s polyfunkčnými látkami typu bielkovín nešpecifioky 3 viacerýmitypmi funkčných skupín naraz, látka podľa vynálezu reaguje v mierne alkalickom prostredí...

Spôsob viacstupňového odlučovania kvapaliny a zariadenie na uskutečnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263373

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halomi Milan, Bartoš Štefan, Bicek Dušan, Waradzin Walter, Škrada Dušan, Gabarík Milan

MPK: B01D 53/26

Značky: zariadenie, spôsobu, odlučovania, kvapaliny, spôsob, uskutečnenie, viacstupňového, tohto

Text:

...čas je vyrovnávacou rúrou spojená s plynným a/alebo parným priestorom odlučovača.Výhodou viacstupňového odlučovacieho zariadenia podľa vynálezu okrem doteraz uvedených,t.j. jednoduché zhotovenie z dostupného odolného materiálu s možnosťou viacstupňového odlučovania agresívnych médií je tiež to, že odlučovač možno ľahko inštalovať najmä do prevádzkových súborov, v ktorých pre nedostatok miesta sú dispozičné problémy pre umiestnenie...

Valcový vzorkovač pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263372

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mazúr Marián

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorkovač, pôdy, válcový

Text:

...telesa 3 je piestnica Q, uložená v jeho osovej dutina 35. prechádzajůcej cez objimku l, pod ktorou je piestnica g ukončená výtlačným piestom §. Na bajonetový uzáver gg objimky l je nasadený zahlbovací valec 1 ukončený zahlbovacím ostrim 35, v ktorom je uložená sústava segmentačných ptstencov 1. Na objimke ł je otočne upevnené spodné krojidlo 3, pričom jeho oddelovacie ostrie gl je orientované nad pozdlžnym otvorom 3 základnej dosky...

Zariadenie na odvíjanie pílového pásu zo zvitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263371

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sekereš Imrich, Putiš Ján

MPK: B27B 13/00

Značky: zariadenie, odvíjanie, pásu, pilového, zvitku

Text:

...pílový pás z vonkajšej strany zvitku jednému pracovnikovi pri úplnom odbúraní rizika, ktoré bolo spojené s touto prácou pri doterajšom manuálnom spôsobe, pričom značne zmenšuje nároky na manipulačný priestor,ktorý nie je potrebné zabezpečovať proti náhodnému náhlemu rozvinutiu pásu. Po odvinutí odpadá opätovné iixovanie pílového pásu. Časová náročnosť operácie oproti doterajšiemu spôsobu je nižšia o 70 2.Na priloženom výkrese je...

Článkové vykurovacie teleso s konrektorovými plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263370

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bartók Barnabáš

MPK: F28D 1/06

Značky: konrektorovými, vykurovacie, článkové, plechy, těleso

Text:

...prvkami priamo užívateľom zabezpečí racionálne vykurovanie miestnosti s významnou úsporou energií a paliva. Napriek dostatočnej pružnosti uchytenia telies konvektorových plechov v medzere článkov sa dá pomocou zámkov stabilizovať ich poloha voči vytiahnutiu, zosunu zásahom detí a pod., pričom vhodnou farebnou úpravou a prekrytím hrán a priestoru vykurovacieho telesa sa dosiahne estetický vzhľad a úprava vybavenia bytu.Príklad...

Nové 5-halogén-6-amíno-1-metyluracilové deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263369

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jendrichovský Ján, Veverka Miroslav, Štibrányi Ladislav

MPK: C07D 239/54

Značky: 5-halogén-6-amíno-1-metyluracilové, nové, spôsob, přípravy, deriváty

Text:

...s t.t. 320 až 330 °C za rozkladu.2,8 g (0,02 M) ňwamíno-lvmetyluracilu sa rozpusti V roztoku 50 ml vody a 1,6 g NaoH. Roztok sa ochladí na 10 OC a pridá sa 1,1 g C 12. Pc pridaní chlôru sa roztok ešte krátko mieša, potom sa za chladenia pridá koncentrovaná BCI a upraví sa pH na 3 až 4. Pevný podiel sa odsaje, premyje studenou vodou do neutrálnej reakcie. Po vysušeni sa získalo 1,9 g2,8 (0,02 M) 6-amfnow 1 ~metyluraci 1 u sa...

Závitorezný držiak pre súčasne rezanie dvoch závitov o roznom stúpaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263368

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: B23G 5/00

Značky: držiak, dvoch, závitov, rezanie, roznom, stúpaní, súčasné, závitorezný

Text:

...zvýšiť produktivitu práce a znižuje členitost upínacích nástrojov.Príklad závitorezného držiaka pre súčasne rezanie dvoch závitov 5 rôznym stúpaním znázorňuje pripojený výkres.V telese ł držiaka pripevnaného známym sposobom na vreteno 3 je kolmo uložená jednosmerná momentová spojka 3 vytvorená zo západky 1, tlačnej pružiny łg západky 5 a matice łg. Volne uložené zavitorezné vreteno § v telese ł držiaka a podopreté tlačnou pružinou § vretena §...

Zariadenie na rovnanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263367

Dátum: 11.04.1989

Autori: Viskup Vladimír, Bayer Artúr

MPK: B21D 3/10

Značky: zariadenie, rovnanie, rúrok

Text:

...podľa vynálezu spočívajú V tom, že umožňuje prácu ťahových stolíc v automatickom cykle bez potreby rovnania polotovarov.Príklad prevedenia zariadenia pre rovnanie rurok podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je schematicky znázornený prieěny rez cez zariadenie.Na prívode ł nevyrovnaných rúrok g sú umiestnené pracovné dávkovacie valce g ktorých priebežné piestnice Q sú opatrené palcami 5. §. Na spodnom konci prívodu ł sú...

Ložiskové polohovacie zariadenie optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 263366

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: G02B 6/28, G02B 6/36, H01B 3/00...

Značky: vlákna, zariadenie, optického, ložiskové, polohovacie

Text:

...v manipulačnom puzdre, zasunutom vo výkyvnom guličkovom ložisku, pevne vsadenom v puzdre, upevnenom v kruhovom otvore nosnej dosky, pričom otočné teleso je zakrytá krytom naskrutkovanom na puzdre.vynález ložiskového polohovacieho zariadenia optického vlákna umožňuje kolmé nastavenie čela optického vlákna na dopadajúci laserový lúč a výhodne ho možno použiť pri zistovani optických vlastnosti sklenených vlákien, pretože neporušuje ich...

Zariadenie na uchytenie a centrovanie optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 263365

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: G02B 6/36

Značky: vlákna, zariadenie, centrovanie, uchytenie, optického

Text:

...dopadajúci laserový lúč.zariadenie na uchytenie a centrovanie optického vlákna je znázornená na výkresoch,kde na obr. la je znázornená zariadenie v náryse a na obr. lb v bokoryse, a na obr. 2 je v axonometriokom pohľade znázornený kvadrant s výmennou vložkou opatrenou V drážkou.Optické vlákno l s obalom l je uložené vo V drážke l s vrcholovým uhlom 60 °, ktorá je vyfrézovaná vo výmsnnej vložke 3, uloženej v kvadrante § valcovitého čapu, ktorý...

Zariadenie pre kontinuálne miešanie kvapalín a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263364

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nikš Milan

MPK: B01F 9/02

Značky: kontinuálně, kvapalín, zariadenie, miešanie, suspenzií

Text:

...kvapalín a suspenzií vo valcových nádobách podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z nosného bubna otočne upevneného na základnej doske, ktorá je nastavitelne usporiadané voči vodorovnej rovine o uhol 10 ° 5 a 5700, pričom na nosnom bubne sú nastavitelne upevnené najmenej dva cylindrické nosiče valcových nádob, ktorých osi zvierajú s osou nosného bubna uhol beta (alfa,pričom vonkajší priemer valcových nádob je menší ako vnútorný...